72 Pannen

From WikiIslam, the online resource on Islam
Revision as of 19:34, 7 March 2021 by IbnPinker (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Umělecké vyjádření 72 pannen. Korán, hadísy a islámští učenci svorně uvádějí, že panny budou odměnou muslimským mužům v Ráji.

Tento článek rozebírá, co Korán, hadísy a islámští učenci říkají o 72 pannách, a rozptyluje mylné představy, které je obklopují.

Erotický Ráj

Myšlenka 72 pannen (hurisek) se v islámu váže k aspektu Džaná (Ráj). Tato představa se zakládá na textu z Koránu, který popisuje smyslový Ráj, ve kterém jsou věřící muži za odměnu oženěni [1] s "dobře rostlými", "bujnými" pannami s "hruškovitými" ňadry.[2][3]

Současní většinoví islámští učenci, jako například; Gibril Haddad, komentují erotickou povahu koránského Ráje: Někteří muži potřebují ghusl (omytí vyžadované po sexuálním úkonu) poté, co uslyší určité verše.[4]

Ortodoxní muslimští kazatele jako al-Ghazali (zemřel 1111 n.l.) a al-Ash'ari (zemřel 935 n.l.) diskutovali smyslové požitky prožívané v Ráji, s odkazem na hadísy, které popisují Ráj jako trh s otroky, kde není "žádný nákup a prodej", ale... Pokud si jakýkoliv muž bude přát mít pohlavní styk s ženou, bude ho mít."[5][6]

Citace: Ibn Kathir, ve své knize Koránské komentáře, Tafsir ibn Kathir,[7] a jsou názorně popsány komentátorem Koránu a vzdělancem al-Suyuti (zemřel 1505), který citujíc (dobrý) hadís[8] od autora Ibn Majah,[9] napsal, že věčné panny budou "mít lákavé vagíny", a že "penisy Vyvolených nikdy nezměknou.[10] Erotické rozkoše mezi věřícími a huriskami v Ráji jsou rovněž potvrzeny dvěma Sahih sbírkami hadísů, jmenovitě Sahih Bukhari[11] a Sahih Muslim, kde se dočítáme, že budou pannami, které jsou tak překrásné, čisté a průhledné, že "Skrze jejich kosti uvidíte jejich kostní dřeň a jejich maso",[12] a že "věřící je budou navštěvovat a užívat si jich".[13]

Popisy

Hurisky jsou popsány v různých islámských textech. Tyto popisy zahrnují:

Fyzické rysy:

 • dívky zrak klopící, okaté, [14] velkých očí černých,[15][16]
 • jako perly [17]
 • bez ochlupení vyjma obočí a vlasů na hlavě [18]
Dodatek k překladu koránu 78:33, který specifikuje, že panny budou 78:33 vnadné[19], Sahih je překládá jako "plných ňader [společnice] stejného věku". Tafsir al-Jalalayn říká"a vnadné/ kypré panny (kawā‘ib je množné číslo slova kā‘ib) stejného věku (atrāb je množné číslo slova tirb)". Několik islámských učenců vysvětluje, že huresky budou mít "velká kulatá ňadra která nemají sklon k povislosti".[20]
 • překrásné [12]:* s bílou pletí [21]
 • 60 loktů[22] vysoké [27,4 metru] [23][21]
 • 7 loktů[24] široké [3,2 metru] [21]
 • průhledné až na dřeň svých kostí [20][12]
 • věčně mladé [18]
 • láskyplné, věku stejného [19][25]
 • nemenstruující / nemočící/ nekálející/ nekašlající [20][26]

Sexuální rysy:

 • nedotčeny / s panenskou blánou nedotčenou pohlavním stykem [27][28]
 • panny [29] [10]
 • vnadné/ s plnými ňadry [19]
 • s objemnými, kulatými ňadry, která nemají sklon k povislosti [20][3]
 • s lákavými vagínami [10]

Osobnostní rysy:

Jiné charakteristiky:

Věrohodnost

Přestože existují četné zdroje, včetně Koránu, které nám sdělují, že věřící muži budou odměněni pannami, mnoho z těch, kdo se zajímají o věrohodnost myšlenky 72 pannen, zastávají mylný názor, že existuje pouze jeden slabý odkaz(da`if) odkazující na přesné číslo hurisek, kterými budou odměněni. Ve skutečnosti jsou tato vyprávění v mnoha sbírkách hadísů s rozličným stupněm věrohodnosti v rozmězí od hasan (dobrý) až k sahih (spolehlivý).

Například v Sunan Ibn Majah, jedné ze šesti hlavních sbírek hadísů,[32] hodnocené jako hasan (dobrý)[8] je vyprávění, že každý muž, který bude vpuštěn do Ráje, bude obdařen věčnou erekcí a oženěn se 72 ženami s chlípnými pohlavními orgány.[9] Podobně v jiných hadísech s mnohačetnými vyprávěními, která jsou hodnocena jako dobrá (hasan), stojí, že mučedník (shahid) bude oženěn se 72 al-hoor al-‘iyn.[33][34]

V knize Sunan al-Tirmidhi, další z pěti hlavních sbírek hadísů,[32] stojí, že nejmenší odměna pro lid Nebe je domov se 72 huriskami.[35] Povšimněte si, že to není slabý hadís, který by neměl žádný Sanad (řetězec vypravěčů/ opakovaně potvrzen různými vypravěči), jak někteří tvrdí.[36] Bylo ohodnocen jako hasan sahih gharib,[8] což znamená, že tento hadís je hasan (dobrý), neboť je potvrzen řetězcem několika vypravěčů. Je sahih, protože tento řetěz je věrohodný a je gharib ve smyslu, že ho vyprávěl Imám Tirmidhi.[37] Je rovněž zmíněno v Sunan al-Kubra a také v Musnad Ahmad ibn Hanbal, v hadísu hodnoceném prostřednictvím Ibn Abi Shayba, Ibn Hibban, al-Hakim jako sahih (autentický), že sluhové v Ráji budou oženěni se sedmdesáti [výslovně uvedeno 70] ženami a budou obdařeni sexuální silou sta (mužů).[38]

Ortodoxní muslimští duchovní odkazují na další hadísy, které udávají přesné číslo 72, jako například al-Ghazali, který napsal "[Prorok řekl] Ten nejnižší z obyvatel Ráje bude mít osmdesát tisíc sluhů a 72 žen."[39]

Panny nebo hrozinky?

Tento mýtus „bílých hrozinek“ pochází od Christopha Luxenberga, moderního autora, píšícího pod pseudonymem.[40] Jeho protiislámské tvrzení,[41] které bylo označeno za „křesťanskou omlouvávající agendu“,[42] tvrdí, že Korán byl sepsán na základě syrsko-aramejských textů na počátku 8. století za účelem evangelizace Arabů,[43] a že aramejské slovo „hur“ (bílá hrozinka) bylo nesprávně přeloženo pozdějšími arabskými komentátory jako arabské slovo „houri“ (panna). [44]

Korán popisuje fyzické charakteristiky hurisek na mnoha místech a citace konkrétních veršů ukazují, že Luxenbergova teorie nebesky bílých hrozinek je omyl.

Hrozinky, neboli bobule sušených hroznů (vinné révy), nemohou mít velké oči,[16] plná ňadra,[19] Korán navíc doslovně zmiňuje dívky sklopených zraků[27]. Korán dále prohlašuje, že muži budou za tyto hurisky oženěni.[1] Muži nemohou být oženěni s hrozinkami nebo s bílými hrozny.

Navíc, aby někdo mohl přijmout teorii o „72 hrozinkách“, musel by rovněž přijmout, že Korán nebyl napsán Bohem (Alláh) nebo zjeven Prorokovi (Mohamed) v Arábii během 7. století, ale byl ve skutečnosti napsán křesťanskými evangelisty v syrské aramejštině v 8.století.

Terorimus

Sebevražda je v islámu jasně zakázána, ale v otázce svolení k sebevražedným atentátům (Istishhad/ Ištišáda) se mnozí učenci už neshodnou.

Významní učenci a zastánci islámu jako například Šejk Yusuf Al-Karadáví, celosvětově nejcitovanější nezávislý znalec islámského práva,[45] Dr. Zakir Naik, známý svou obhajobou Koránské vědy, a Tahir Ashrafi, předseda All Pakistan Ulema Council (pákistánského islámského tribunálu Ulema), ospravedlňují užití sebevražedných atentátů v islámu.[46][47][48] Průzkumy veřejného mínění pak ukázaly, že extrémně velké množství muslimů z celého světa podporuje tuto praxi.[45][49][50][51]

Korán prohlašuje, že všichni muslimští muži, nejen mučedníci, budou odměněni pannami.[29] Nicméně, Korán rovněž zmiňuje, že ti, kdož bojují na cestě Alláha (džihád) a budou zabiti, budou obdarováni „nesmírnou odměnou“,[52] a existují rovněž dobré (hasan) hadísy,[34] které odkazují na 72 pannen jakožto jedno ze „sedmi požehnání Alláha“" pro mučedníka.[33] Tím se myšlenka 72 pannen začala široce používat jako způsob k lákání muslimů na provádění "mučednických operací" pro islám.

Příkladem toho je dnešní Palestina, kde je matka, která pošle syna na sebevražednou „mučednickou“ operaci, vnímána jako by ho „oženila“",[53] a k sebevražedným (mučednickým) akcím jsou muslimové vyzýváni na pátečních kázáních, v hudbě a videích, která se vysílají ve státní televizi.[54][55] Sebevražedné útoky dokonce byly propagovány ve Velké Británii, kde britští muslimové byli v Londýně vyzýváni, aby trénovali se samopaly Kalašnikov pod příslibem, že dostanou 72 pannen v Ráji, pokud zemřou jako mučedníci.[56]

V rozporu s tím, co Korán, hadísy, islámští učenci a muslimové sami říkají, prohlašuje západní autorka jménem Margaret Nydell v knize, která „propaguje mezikulturní porozumění mezi moderními Araby a Zápaďany", že běžní muslimové vnímají myšlenku 72 pannen stejným způsobem, jako vnímají běžní křesťané myšlenku, že budou po smrti obdařeni křídly a harfou a budou chodit po nebesích.[57]

Nicméně jak Korán, tak Prorok islámu Mohamed v hadísech se zaobírají myšlenkou pannen, které budou muslimským mužům v Ráji poskytnuty. Takže, přestože někteří křesťané se domnívají, že budou po vstupu do Nebe obdařeni křídly a harfami, poukazování na údajnou paralelu s islámem je nesprávné a zavádějící.

Shrnutí

Koránský Ráj je své podstatě eroticky založený,[4] ale nespecifikuje jejich přesný počet. Teorie, že se nejedná o panny, ale o hrozinky, je smyšlená, protože hrozinky nemohou mít „krásné velké oči“[16] a stejně tak nemohou být „provdány“ za muže.[1]

Hadísy vyzdvihují Korán a počet pannen upřesňují na 72 a rovněž poskytují přesné popisy jejich charakteristik. Tato vyprávění jsou věrohodná, liší se ale doložitelností (na stupnici dobrý až věrohodný).[8][34][58]

Islámské texty rovněž poskytují detaily fyzických rysů, kterými budou muslimští muži obdařeni, aby zvládli 72 pannen, jmenovitě, navždy ztopořené penisy, které nikdy neochabnou[9][10] a sexuální sílu na uspokojení 100 žen.[38][59][60]

Přestože je řečeno, že muslimští muži dostanou v Ráji "odměnu nesmírnou",[52] a existují rovněž hasan (dobře doložené) hadísy,[34] které zmiňují 72 pannen jako jedno ze „sedmi požehnání Alláha“ pro mučedníky,[33] Korán nespecifikuje, že by tyto panny byly odměnou pro džihádisty/ mučedníky, ale spíše pro jakéhokoliv muslima, který bude vpuštěn do Ráje.[29]

Vybrané citace z islámských textů

Abu Umama vyprávěl: "Posel boží řekl, 'Každý, koho Bůh přijme do Ráje, bude oženěn se 72 ženami; dvě z nich budou hurisky a sedmdesát bude z jeho pozůstalých [ženských] obyvatel pekla. Všechny z nich budou mít chlípné sexuální orgány a on bude mít navždy ztopořený penis.' "
Sunan Ibn Majah, Zuhd (Book of Abstinence) 39
Daraj Ibn Abi Hatim zmínil, že Abu Sa'id al-Khudhri vyprávěl Abu al-Haytham 'Adullah Ibn Wahbovi, který slyšel Proroka Mohameda, mír s ním, říkat, 'Nejmenší odměna pro obyvatele Nebe je obydlí, kde je osmdesát tisíc sluhů a sedmdesát dva hurisek, nad nimiž se tyčí kupole zdobená perlami, akvamaríny a rubíny, široká jako vzdálenost z al-Jabiyyah do San'a.
Al-Tirmidhi, Vol. 4, Ch. 21, No. 2687
Pokaždé, když s námi huriska bude souložit, bude pannou. Co víc, penisy vyvolených nikdy nezměknou. Erekce bude věčná; Vzrušení, které budete cítit pokaždé když se milujte je věčně nádherné a zpoza tohoto světa a kdybyste ho chtěli prožít v tomto světě, tak byste omdleli. Každý vybraný [to jest muslim] se ožení se sedmdesáti [výslovně uvedeno 70] huriskami, kromě žen, se kterými se oženil již na Zemi a všechny budou mít lákavé vagíny."
Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, p. 351
Anas řekl, Alláh buď jím potěšen: Posel Alláhův řekl, požehnání a mír s ním: “Služebník v Ráji bude oženěn se sedmdesáti [výslovně uvedeno 70] ženami.” Někdo řekl, “Posle Alláhův, cožpak to může snést?” On řekl: “Bude obdařen silou sta (mužů).” Odvětil Zayd ibn Arqam, Alláh buď jím potěšen, když se nevěřící žid nebo křesťan ptal Proroka, požehnání a mír s ním, “Tvrdíš, že člověk bude v Ráji jíst a pít???” Odpověděl: “Ano, tím, v jehož rukou je má duše, a každý z nich bude obdařen silou sta mužů v pojídání, pití, souložení a radostech.”
Sifat al-Janna, al-`Uqayli in the Du`afa’, and Musnad of Abu Bakr al-Bazzar
Toto [Korán 78:33[61]] znamená kulatá ňadra. to znamená, že ňadra těchto dívek budou „plného tvaru a ne povislá , protože budou pannami, stejného věku.
Tafsir Ibn Kathir, Abridged, Volume 10 Surat At-Tagabun to the end of the Qur'an, 333-334

Odpověď na propagandu

 1. "V Koránu není o 72 pannách ani slovo, hovoří se o nich jen v hadísech"
  Přestože Korán nezmiňuje přesné číslo pannen, v súře 56 (s názvem Nezvratná událost, která popisuje Soudný den a kvality Ráje), říká, že muslimští muži budou v Ráji odměněni dívkami(56:22)[16], které budou pannami. Korán popisuje fyzické vlastnosti pannen, například jejich velké černé oči (56:22)[16] a jejich plná nadra (78:33)[19] a tak dále. Kolik přesně je v Ráji pannen je tedy pouze jeden detail v rámci popisu pannen. Počet hurisek na 72 stanovuje četný počet hadísů. Hadísy jsou klíčovou součástí islámu a řada muslimů hadísy na veřejnosti často tají, protože obsahují nepříjemné detaily o islámu. Existuje mnoho hadísů a koránských veršů, které hovoří o různých věcech sexuální povahy. Podle hadísů Sahih Bukhari 1:5:268, které patří k nejvěrohodnějším sbírkám, Mohamed sám byl obdařen sexuální silou 30 mužů atd.
 2. "Hadísy o 72 pannách byly klasifikovány jako Da'if (slabé) nebo Maudu (smyšlené)"
  To není pravda. Hadísy ze Sunan al-Tirmidhi jsou hodnoceny jako jako hasan sahih gharib (“čestné, neporušené, přenášené po přímé linii”).[8] Navíc o pannách referují další ceněné hadísy, které jsou hodnoceny jako hasan (dobré) a sahih (věrohodné), a kromě nich zmiňuje hurisky řada dalších hadísů.
 3. "Hadís o 72 pannách je očividně uměle vytvořený a je to lež"
  VIZ odpověď 1 a 2 výše.
 4. "V Koránu není ani slovo o to, že pannen je 72"
  VIZ odpověď č.1 výše.
 5. "V Koránu se nemluví o pannách, ale o ovoci, přesněji o bílých hrozinkách"
  Toto je pouze fáma, kterou vytvořil Christoph Luxenberg, nedávný autor, píšící pod pseudonymem, který neměl odbornou kvalifikaci, ani kompetenci v otázkách islámu. Uvedené tvrzení je nepodložené a a nepravdivé z řady důvodů.
 6. "Islám zakazuje sebevraždu"
  Ano, existují hadísy, které zakazují sebevraždu. Nicméně to nesouvisí s faktem, že islám slibuje ženy v Ráji jako odměnu pro "počestné" muslimy. (Sebevražedné atentáty jsou samostatná kapitola, neboť jsou v islámu chápány jako akt mučednictví, nikoliv jako sebevražda).
 7. "Kdyby 72 pannen bylo v islámu důležité téma, mluvilo by se nich častěji."
  Korán zmiňuje panny jako odměnu v Ráji často. Důkazem jsou popisy rajských pannen, které Korán zmiňuje na mnoha místech. Na druhou stranu, i kdyby byly zmíněny v Koránu pouze jednou, žádným způsobem by to nesnižovalo jejich váhu, protože každé slovo v Koránu je pro muslimy důležité a svaté.
 8. "Slovo Huri neznamená jen panny, ale i mladé muže. "
  Korán jednoznačně hovoří a o ženských pannách s velkýma černýma očima a velkými ňadry jako odměnu pro muže. Oproti tomu neexistuje jediný verš, který by zmiňoval, že „ženy dostanou za odměnu muže“. Existuje několik genderově neutrálních veršů, které obecně mluví o odměně, jako například o „společnosti“ apod.
 9. "Hurisky jsou jen služky a neplní žádné sexuální funkce"
  Kdyby to byla pravda, Korán 56:36[29] by nezdůrazňoval, že jsou pannami a že mají plná ňadra [19] . Navíc, přestože Korán explicitně neříká, že slouží sexuálním účelům, další islámské zdroje to zmiňují. Hadísy uvádějí, že „Penisy vyvolených nikdy nezměknou“ a že muslimští muži budou v Nebi „obdařeni sexuální silou sta mužů“.[59][60]

Související články

Překlady

Externí linky (česky)

Články
Videa

Externí linky (anglicky)

Články
Videa
Muslimské linky
Humor

Videa:

Obrázky: much to their surprise...

Reference

 1. 1.0 1.1 1.2 " Tak stane se! A oženíme je s dívkami velkých černých očí." - Korán 44:54
 2. Někteří překladatelé jako Hilali-Khan (Vznešený Korán, překlad Hilali-Khan), Arthur John Arberry, Abdul Daryabadi, Umm Muhammad, Edward Henry Palmer, Ahmed Ali, John Medows Rodwell, Ali Ünal, George Sale, Muhammad Sarwar, a Tahir-ul-Qadri (prohlížeč Koránu, Qur'an Text/Transliteration 78:33) překládají Korán 78:33 jako "plného vzrůstu", "kypré" nebo "hruškovitého tvaru" ňadra.
 3. 3.0 3.1 "Citace[Korán 78:33] znamená kulatá ňadra. Tím měli na mysli, že ńadra těchto dívek byla plného tvaru, nikoliv povislá nebo ochablá, neboť jsou pannami i svým věkem." - { Tafsir Ibn Kathir, zkráceno, Svazek 10 Súra At-Tagabun na konci Koránu. pp. 333-334. http://www.tafsir.com/default.asp?sid=78&tid=56825. 
 4. 4.0 4.1 "Korán zmiňuje, že pro obyvatele Ráje - muže a ženy - {kteří tam setrvávají v nesmrtelném mládí} (56:17), {Slouží jim tam chlapci věčně mladí, které když spatříš, bys považoval za rozeseté perly} (76:19). Imám al-Shafi`i řekl tomu, kdo není pohnut erotickou literaturou: "Pokud toto neučiní věřící ženu šťastnou, pak nemá žádné city." Věřící muži i přátele Alláha (Awliya) potřebují ghusl jen poté, co uslyšeli verš {Dívky s mladými ňadry stejného věku} (78:33). Ale my negramotní se srdcem z kamene to můžeme číst a číst, ale bez výsledku.", Shaykh Gibril Haddad, "Sex s otroky a práva žen", Living Iyouthslam, June 2, 2003 (archived), http://mac.abc.se/home/onesr/f/Sex_w.slaves.a.women.html 
 5. "Ali uvedl, že Apoštol Alláha řekl: "V Ráji je trh, na kterém se nekupuje ani neprodává, který sestává z žen a mužů. Když muž zatouží po kráse, bude s nimi souložit." - Al Hadis, Svazek 4, odst. 172, č. 34
 6. 6.0 6.1 "Muž se dotázal Proroka: ó Boží Proroku, budou mít spolu obyvatelé ráje sexuální styk? On odpověděl: Každý z nich bude obdařen sedminásobnou sexuální silou. Prorok řekl: Obyvatel Ráje bude mít pět set hurisek, čtyři tisíce neprovdaných žen a osm tisíc vdov. Každá z nich ho bude objímat po celou dobu jeho života. Také řekl: V Ráji budou trhy, na kterých nebude žádné nakupování nebo prodej, ale budou tam muži a ženy. Pokud jakýkoliv muž si bude přát mít sexuální styk s ženou, bude ho mít. Hurisky budou v Ráji zpívat o božské čistotě a velebit - Jsme nejkrásnější hurisky a jsme určeny pro ctěné manžely.", Al Ghazzali, "Ihya Uloom Ed-Din (Obrození náboženské vědy) Svazek. 4" (archived), http://www.nderf.org/islamic_views_death.htm , Smrt a následné události 430
 7. Tyto dvě zahrady jsou nižší, co do ctnosti a statusu než dvě před nimi, což je podpořeno Koránem
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 Shaykh Gibril Haddad - Kolik žen budou mít věřící v Ráji? - SunniPath, otázka ID:4828, 3.7.2005
 9. 9.0 9.1 9.2 "Abu Umama vyprávěl: „Posel boží řekl, „Každý, koho Bůh pustí do Ráje, bude oženěn se 72 ženami; dvě z nich jsou hurisky a sedmdesát jeho pozůstalých (ženských) obyvatel pekla. Všechny z nich budou mít chlípné pohlavní orgány a on bude mít navždy penis v erekci.' " - Sunan Ibn Majah, Zuhd (Kniha zdržování se) 39
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 "Pokaždé, když s námi huriska bude souložit, bude pannou. Co víc, penisy vyvolených nikdy nezměknou. Erekce bude věčná; Vzrušení, které budete cítit pokaždé když se milujte je věčně nádherné a zpoza tohoto světa a kdybyste ho chtěli prožít v tomto světě, tak byste omdleli. Každý vybraný [to jest muslim] se ožení se sedmdesáti [doslovně uvedeno 70] huriskami, kromě žen, se kterými se oženil již na zemi a všechny budou mít lákavé vagíny." - Al-Suyuti, Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, p. 351
 11. " Vyprávěl Abu Huraira: Apoštol Alláhův řekl, "První skupina lidí, kteří vstoupili do Ráje, se bude třpytit jako plný měsíc... Jejich ženy budou hurisky..." - Sahih Bukhari 4:55:544
 12. 12.0 12.1 12.2 12.3 "Vyprávěl Abu Huraira: Prorok řekl, "První skupina lidí, kteří vstoupí do Ráje, (se) budou (třpytit) jako měsíc a skupina následující po nich (se) bude (třpytit) jako nejzářivější hvězda na obloze. Jejich srdce budou jako srdce mladých mužů, díky čemuž nikdy nezažijí ani nenávist, ani žárlivost k ostatním; Každý bude mít dvě ženy z hurisek, (které budou tak překrásné, čisté a průhledné, že) skrze jejich kosti a maso bude vidět kostní dřeň." - Sahih Bukhari 4:54:476
 13. "Posel Alláhův (Přej mu Alláh požehnání a mír) řekl: "V Ráji je altán vyrobený z jediné duté perly široké šedesát mil, v jejímž každém rohu jsou ženy, které nedohlédnou na ženy v dalších rozích; a věřící je budou navštěvovat a užívat si jich." - Sahih Bukhari 6:60:402
 14. 14.0 14.1 14.2 "Vedle nich budou dívky zrak klopící, okaté." - Korán 37:48
 15. "a spočívejte na pohovkách v řadách postavených!“ A oženíme je tam s dívkami velkých očí černých." - Korán 52:20
 16. 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 "A tam jsou ty s velkýma, krásnýma očima,-" - Korán 56:22
 17. "jež srovnat lze s perlami střeženými." - Korán 56:23
 18. 18.0 18.1 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, hadís: 5638
 19. 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 "dívky s plnými ňadry věku stejného," - Korán 78:33 Cite error: Invalid <ref> tag; name "Sura78_33" defined multiple times with different content
 20. 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, Vol. 2.
 21. 21.0 21.1 21.2 Al Ghazzali, "Ihya Uloom Ed-Din (Obrození náboženských věd) svazek 4" (archived), http://www.nderf.org/islamic_views_death.htm. 
 22. Loket, anglicky cubit, je archaická měrná jednotka založená na délce předloktí od prostředníčku po loket. Délka lokte se liší od regionu. Biblický a blízkovýchodní loket odpovídá 18 palcům, tedy 45,7 cm.
 23. Ibn Kathir: The Reward of Those on the Right After
 24. Loket, anglicky cubit, je archaická měrná jednotka založená na délce předloktí od prostředníčku po loket. Délka lokte se liší od regionu. Biblický a blízkovýchodní loket odpovídá 18 palcům, tedy 45,7 cm.
 25. Muhammad Asad, Poselství Koránu, vydavatel: The Book Foundation; dvojjazyčná edice (prosinec 2003), jazyk: angličtina, ISBN 1904510000, kapitola (Sútra) Al-Waqiah (Nezvratná událost)(56):38, pozn. 15
 26. 26.0 26.1 26.2 "Prorok řekl: Kdyby rajská žena shlédla na tento svět, vše v něm by se rozzářilo a naplnilo vůní. Každý vlas na její hlavě je lepší než země a její poklady. Bůh říká: Jsou jako Eakut a Marjan. Pokud jsou jejich obličeje viděny nezastřeny, budou jasnější než zrcadla a nejmenší klenot v nich osvětlí, co je na nebi a na zemi. Prorok řekl: V noci, když jsem byl vzat do nebe, vstoupil jsem na místo jménem Baidakh, jehož tábory jsou pokryty smaragdy a zelenými perlami a červeným Eakut. Zeptali se: Ó Proroku boží, Salam s tebou. Otázal jsem se: Gabrieli, co jsou to za zvuky? Řekl: překrásných žen v táboře. Žádají tvé svolení, aby tě pozdravily. Dej jim tedy svolení. Budou říkat: Jsme potěšeny. Nikdy nebudeme nespokojeny. Zůstaneme zde navždy, nikdy neodjedeme. Pak recitoval verš: Překrásné panny se zdržují v táborech. V jiném verši: Čisté ženy. Muzaher to vysvětlil tak, že budou bez menstruace, moči, výkalů, kašle a dětí.", Al Ghazzali, "Ihya Uloom Ed-Din (The Revival of the Religious Sciences) Vol. 4" (archived), http://www.nderf.org/islamic_views_death.htm , Death and Subsequent Events 430 Cite error: Invalid <ref> tag; name "Religious_Sciences2" defined multiple times with different content
 27. 27.0 27.1 27.2 "Tam dívky sklopených zraků, jichž předtím ani muž, ani džin se nedotkl;-" - Korán 55:56
 28. "velkých černých očí, ve stanech - Tam dívky sklopených zraků, jichž předtím ani muž, ani džin se nedotkl, budou dlít;-" - Quran 55:72-74
 29. 29.0 29.1 29.2 29.3 "a pannami jsme je učinili" - Korán 56:36
 30. Muhammad Asad, Poselství koránu, nakladatel: The Book Foundation; dvojjazyčná edice (prosinec 2003), jazyk: angličtina, ISBN 1904510000, kapitola (súra) Sád (38):52
 31. Muhammad Asad, Poselství Koránu, Nakladatel: The Book Foundation; dvojjazyčná edice (prosinec 2003) jazyk: angličtina, ISBN 1904510000, kapitola (sútra) An-Naba (Příliv)(78):33, note 16
 32. 32.0 32.1 Shaykh Gibril Haddad, "Various Issues About Hadiths" (archived), http://www.abc.se/~m9783/n/vih_e.html.  – Živoucí islám, 4.4.2003
 33. 33.0 33.1 33.2 Byla podána zpráva v hadísu al-Miqdaam ibn Ma’di Karb, že Prorok (Mír a Alláhovo požehnání s ním), řekl: “Mučedník (šahíd) má sedm požehnání Alláha: Je mu odpuštěno od okamžiku, kdy je prolita první kapka jeho krve.; Ukáže mu jeho místo v Ráji; bude ušetřen posledního soudu; a bude v bezpečí v Den největší hrůzy (Den posledního soudu); Na jeho hlavě bude umístěna koruna důstojnosti, rubín, který je zářivější než tento svět a v němž se vše nachází; bude oženěn se sedmdesátidvěma al-hoor al-‘iyn; a bude mu dovoleno se přimluvit za sedmdesát svých příbuzných.” Podle jiné zprávy, mučedník má šest požehnání od Alláha. Podle dalších zpráv (je jich) šest, nebo devět, nebo deset - Vyprávěl al-Tirmidhi, který řekl, že je to hasan (dobrý) hadís. Rovněž vyprávěl Ibn Maajah v knize al-Sunan prostřednictvím Ahmada, prostřednictvím ‘Abd al-Razzaaq v knize al-Musannaf, prostředictvím al-Tabaraani v knize al-Kabeer, a prostřednictvím Sa’eed ibn Mansoor v knize al-Sunan
 34. 34.0 34.1 34.2 34.3 Šejk Waleed al-Firyaan, "The six blessings of the martyrs", Islam Q&A, Fatwa č. 8511 (archived), http://www.islam-qa.com/en/ref/islamqa/8511. 
 35. " Zmiňuje Daraj Ibn Abi Hatim, že Abu al-Haytham 'Adullah Ibn Wahb vyprávěl o Abu Sa'id al-Khudhri, který slyšel Proroka Mohameda (mír a Alláhovo požehnání s ním) říkat 'Nejmenší odměna pro lid Nebes je bydliště, kde je osmdesát tisíc sluhů a 72 hurisek, nad nimiž se tyčí kupole chrámu zdobená perlami, akvamaríny a rubíny, široká jak vzdálenost z al-Jabiyyah to San'a." - Al-Tirmidhi, svaz. 4, kap. 21, č. 2687
 36. Nashid Abdul-Khalliq, "Odhalení mýtu: ‘Sebevraždy kvůli 72 pannám’", Ošklivá pravda, 4.3. 2007 (archived), http://theuglytruth.wordpress.com/2007/03/04/debunking-the-suicide-for-72-virgins-myth/. 
 37. "Imam Tirmidhi (209 - 279 H)", As-Sunnah Foundation of America, February 20, 2012 (archived), http://www.sunnah.org/history/Scholars/imam_tirmidhi.htm. 
 38. 38.0 38.1 "Anas řekl, Alláh budiž pochválen: Posel Alláha řekl, požehnání a mír s ním: Sluha v Ráji se ožení se sedmdesáti ženami.” Někdo řekl, “Posle Alláha, může to zvládnout?” Ten řekl: Bude obdařen silou sta (mužů).” Vyprávěl Zayd ibn Arqam, Alláh buď potěšen, když se nevěřící Žid nebo Křesťan zeptal Proroka, mír a požehnání s ním, “ Tvrdíš, že člověk bude jíst a pít v Ráji??” Odpověděl: “Ano, jedním, v jehož ruce je má duše, a každý z nich bude obdařen silou sta mužů ve svém pojídání, pití, souložení a radostech.”" - Sifat al-Janna, al-`Uqayli v knize Du`afa’, a rovněž Musnad of Abu Bakr al-Bazzar
 39. "Prorok řekl člověku: Ó služebníku boží, pokud vkročíš do Ráje, dostaneš, po čem toužíš, co potěší tvé oči. Prorok řekl: Pokud obyvate Ráje si bude přát, aby se mu narodil syn, dostane ho. Rovněž řekl: Obyvatelé Ráje budou bez vousů a vlasů (ochlupení). Budou mít bílou barvu a jejich oči budou obarveny kolyriem (oční vodou) Bude mládi, 33 let věku. Budou šedesát kubitů dlouzí (27,43 metru) a sedm kubitů širocí (3,2 metru). Rovněž řekl: Nejnižší sorta obyvatel Ráje bude mít osmdesát tisíc sluhů a 72 žen. Zkrátka tam bude takové požehnání, jaké žádné oko nespatřilo, žádné uch neslyšelo a žádné srdce si nepředstavilo.", Al Ghazzali, "Ihya Uloom Ed-Din (The Revival of the Religious Sciences) Vol. 4" (archived), http://www.nderf.org/islamic_views_death.htm , Kniha budování mravnosti 431
 40. "Christoph Luxenberg", Wikipedia, 19.2.2012 (archived), http://en.wikipedia.org/wiki/Christoph_Luxenberg. 
 41. "The Syro-Aramaic Reading of the Koran", Wikipedia, February 19, 2012 (archived), http://en.wikipedia.org/wiki/The_Syro-Aramaic_Reading_of_the_Koran. 
 42. Richard Kroes, "Missionary, dilettante or visionary? A review of Ch. Luxenberg, Die Syro-Aramäische Lesart des Qur'a", Livius, 19.2.2012 (archived), http://www.livius.org/opinion/Luxenberg.htm. 
 43. Sandro Magister, "Panny a hrozny: křesťanský původ Koránu", nakladatelství Chiesa press, 17.3.2004 (archived), http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/7025?eng=y. 
 44. Alexander Stille, "Revisionist historians argue Koran has been mistranslated", New York Times, 2.3.2002 (archived), http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2002/03/02/MN128985.DTL. 
 45. 45.0 45.1 Faisal Bodi, "Bombing for God (Special report: Israel and the Middle East)", The Guardian, 28.9.2001 (archived), http://www.guardian.co.uk/world/2001/aug/28/comment.israelandthepalestinians. 
 46. Sheikh Yusuf Al-Qaradawi - Palestinian Women Carrying Out Martyr Operations - Islam Online, 6.11.2006
 47. Is Suicide Bombing allowed in Islam? By Dr. Zakir Naik (a YouTube video posted by PeaceTVUK on September 20, 2008
 48. Abdul Haq Omari, "Pakistan Ulema Permits Suicide Attacks", TOLOnews, 2.3.2013 (archived), http://www.tolonews.com/en/afghanistan/9627-pakistan-ulema-permits-suicide-attacks. 
 49. Michael Freund - Right On: The straightforward arithmetic of jihad - The Jerusalem Post, 31.1.2007
 50. Khalid A-H Ansari, "65% Pakistanis support Osama, says report", Mid Day, 27.3.2004 (archived), http://web.archive.org/web/20040412010339/http://web.mid-day.com/news/world/2004/march/79639.htm. 
 51. "One in eight UK Muslims 'support terrorist attacks'", Scotsman.com, 15.3.2004 (archived), http://www.scotsman.com/news/international/one_in_eight_uk_muslims_support_terrorist_attacks_1_517610. 
 52. 52.0 52.1 " Nechť tedy bojují na stezce Boží ti, kdož kupují za život pozemský život budoucí! A těm, kdož bojují na stezce Boží a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou." - Korán 4:74
 53. "The model Palestinian mother sends her son to die as Martyr, thereby marrying him off" (archived), http://palwatch.org/main.aspx?fi=565.  - Al-Hayat Al-Jadida, 8.1.2012
 54. "72 wives await the Martyrs for Allah: Six rewards quoted in Hamas TV sermon" (archived), http://palwatch.org/main.aspx?fi=565.  - Al-Aqsa TV (Hamas), 1.1.2010
 55. "Beautiful virgins await Muslim Martyrs in Paradise" (archived), http://palwatch.org/main.aspx?fi=565.  - Palestinian TV (Fatah), 7.2.2010 (1 min)
 56. British martyrs 'promised 72 virgins' - BBC News, 23.1.2003
 57. Margaret Kleffner Nydell. Understanding Arabs: A Guide for Modern Times. Intercultural Press. p. 109. ISBN 1931930252, 2006. 
 58. The number of Hoors (70 or more) in Jannah for a Shaheed or a Jannathi is fixed by which hadeeth, and in which book - Mufti Ebrahim Desai, Zeptej se imáma, otázka č. 7007, 29.10.2002
 59. 59.0 59.1 "Svatý Prorok řekl: „Věřící bude v Ráji obdařen sexuální silou. Byl dotázán: Ó Alláhův Proroku! Může to zvládnout? On řekl: „ Bude obdařen silou sta mužů." - Mishkat al-Masabih Book IV, Chapter XLII, Paradise and Hell, Hadith Number 24
 60. 60.0 60.1 "Jednou přišel za Prorokem židovský vzdělanec a otázal se ho: Kdo překročí most jako první? Prorok řekl: Chudí utečenci. Žid se zeptal znovu: A až vkročí do Ráje, jaké jídlo jim bude servírováno jako první? On odpověděl: Opékaná rybí játra. Zeptal se znovu: Co bude jejich první snídaně? Prorok odpověděl: Krávy v ráji pro ně budou poraženy. On řekl: A jaký nápoj jim budou podávat? On odpověděl: budou jim dával nápoj ze Salsabilu. Žid řekl: Mluvíš pravdu. Jednou se Žid zeptal Proroka: Myslíš, že obyvatelé Ráje budou jíst a pít? Prorok řekl: Ano, Tím, v jehož rukou je můj život, každému z nich bude podáváno jídlo, nápoje a budou obdařeni sílou sta mužů, aby měli sexuální styk. Žid se zeptal: Budou (v Ráji) muset vyměšovat moč a stolici? Prorok řekl: Namísto moči a stolice z nich vyjde pot s vůní kafru a tím se jejich žaludek vyčistí. " - Al Ghazzali, "Ihya Uloom Ed-Din (The Revival of the Religious Sciences) Vol. 4" (archived), http://www.nderf.org/islamic_views_death.htm. , Kniha budování mravnosti 429
 61. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Sura78 33