Korán

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to navigation Jump to search
Náhodné verše z Koránu Book icon.png
"72 pannen s plnými ňadry čeká v Nebi"

"Pro bohabojné však je místo blažené, zahrady a sady révy vinné, dívky s plnými ňadry, věkem s nimi stejné,;" - Qur'an 78:31-33 (čtěte více)

Co je Korán?

Korán (القرآن) je hlavní náboženský text islámu. Muslimové věří, že Korán je kniha božího vedení a směřování lidstva. Korán v originále arabštině rovněž považují doslovně za slovo Alláha[1] zjevené andělem (Jibreel/ Gabrielem) Mohamedovi v průběhu 23 let[2][3], a nahlížejí na Korán jako na nejvyšší boží zjevení.[4][5]

Struktura a obsah Koránu

Co se týče délky, Korán je o něco kratší než křesťanský Nový zákon (zhruba 165 000 slov v angličtině).[6] Text není v chronologickém pořádku, ale je zhruba řazen od delších súr (kapitol) ke kratším. Ayat (verše) jsou psány v první osobě (řečeno Alláhem), tudíž často postrádají kontext sitauace, ke které se vztahují. Právě kvůli kontextu používají muslimové hadís (ústní vyprávění zaznamenávající Mohamedovy výroky a činy) a Sírat (životopis Mahameda). Na základě toho se súry dělí do dvou kategorií: mekánské a medínské.

Láska a strach v Koránu

"Zatímco je v Koránu přes 300 zmínek o Alláhovi a strachu, je v něm pouze 49 zmínek o lásce.

Z těchto 49 referencí o lásce je celkem 39 negativních, z toho 14 negativních zmínek je o lásce k penězům, moci, jiným bohům a společenskému postavení. Další 3 verše přikazují milovat Alláha a 2 verše jsou o tom, jak Alláh miluje věřící (muslimy). Oproti tomu 25 veršů popisuje jak Alláh nemiluje kafíry (nevěřící/ nemuslimy). Z posledních pěti veršů o lásce jsou 3 o lásce k rodině nebo muslimským bratrům. Jeden verš nařizuje muslimům dávat pro lásku Alláha. Zbývající jeden verš je jediným zdánlivě univerzálním veršem o lásce, který nabádá dávat na dobročinnost to, co člověk miluje. Ve skutečnosti není tento verš obecně platný, protože muslimská charita je směřována pouze k muslimům."[7]

Nemuslimové a tresty v Koránu

Přibližně 67% mekánských veršů se zabývá trestáním nevěřících za nesouhlas s Mohamedem a přes 50% medínských veršů se zabývá pokrytci a džihádem proti nevěřícím.[7] Rovněž se v Koránu nachází přibližně 500 veršů (zhruba každý dvanáctý), které hovoří o pekle, a přes 400 učení o nenávisti k židům, křesťanům, modlářům a kafírům (nemuslimům).[7]

Džihád

Pokud nepočítáme verše, které se zaobírají nebeskou odměnou pro džihádisty, obecným významem „vítězství“ a Mohamedovými negativními názory na ty, jež se nepodílejí na džihádu, nalezneme v Koránu zhruba 164 veršů o džihádu.[8] Tyto verše mluví zřetelně a přímo o vojenských výpravách, boji, válečné kořisti apod.

Nemorálnost

Korán ospravedlňuje a dává svolení k řadě věcí, které bychom v dnešním světě považovali za nemorální. Jedná se o: nenávist k homosexuálům, lhaní a podvádění, pedofilii, polygamii, rasismus, náboženskou diskriminaci, terorismus, násilí vůči ženám, otroctví a znásilnění. Prezentace těchto faktů na veřejnosti je často označována za islamofobní nesmysly, přestože jsou řádně podloženy citacemi v Koránu. To nicméně nevysvětluje, proč totožné postoje zastává řada praktikujících muslimů, aniž by byli nařčeni z projevů islamofobie. Tento rozporuplný příklad ilustruje Absurditu islamofobie, tohoto populárního neologismu.

Zatímco pastor z Floridy plánuje veřejné Pálení Koránu na výročí 11. září, muslimka Asra Q. Nomani [autorka knihy Osamocený boj americké ženy za Duši islámu], na svém blogu The Daily Beast říká, že v Koránu je několik násilných pasáží, které musejí být spáleny.

(citace) ..... Ohledně plánu pálit tento víkend Korán říkám lidem: Přenesme se přes symbolické příkoří a vypořádejme se s velmi reálnými tématy doslovného výkladu Koránu, které jsou používány ke schvalování domácího násilí, terorismu, válčení a sebevražedných bombových atentátů ve jménu islámu.

Gen. David Petraeus přispěl svým dílem, když prohlásil, že plánované pálení Koránu kongregací reverenda Terryho Jonese ohrozí bezpečnost amerických vojáků v Afghánistánu. Jenže já věřím, že tu je něco, co ohrožuje americké vojáky a americkou veřejnost mnohem více: pasáže Koránu, které, jakmile jsou čteny doslovně, ponoukají muslimy proti Američanům a proti Západu. Jsem přesvědčena, že Korány jsou páleny proto, že my muslimové jsme se doposud intelektuálně ani upřímně nevypořádali se závážnými otázkami, které zejména na Západě v souvislosti s jistými pasážemi v Koránu, vyvstávají. To zahrnuje verše, které říkají, pokud jsou čteny doslovně, že neposlušná žena může být „mírně“ zbita, že muslimové se nemohou přátelit s židy a křesťany a že je v pořádku zabíjet odpadlíky od islámu.

My jako muslimové musíme vytrhnout některé pasáže z Koránu, a to přinejmenším symbolickým odmítnutím doslovného výkladu určitých problematických veršů.
Get Over the Quran Burning
Asra Q. Nomani, The Daily Beast, 8.9.2010

Statistiky & výzkum

 • v Koránu se nachází 164 džihádistických veršů, na 500 veršů (přibližně každý dvanáctý) pak mluví o Pekle.
 • Praktikující muslimové recitují antisemitské a protikřesťanské verše nejméně 17x denně, tj. více než 5 tisíckrát ročně.
 • Platné medínské verše Koránu obsahují 2x více antisemitských textů než Mein Kampf.
 • 122 mírumilovných veršů Koránu bylo zrušeno (nahrazeno) Verši meče (9:5) a verši Boje (9:29).

Statistická analýza Koránu

Autorem statistické analýzy náboženských textů je Bill Warner, PhD, bývalý univerzitní profesor na Tennessee State University a aplikovaný fyzik. Od roku 2001 se specializuje na statistickou analýzu islámských textů. Založil Centrum pro studium politického islámu (Center for the Study of Political Islam - CSPI). Koordinuje projekt Trilogie (The Trilogy), který si klade za cíl zpřístupnit širší veřejnosti tři hlavní islámské zdroje: Korán, Hadís (Výroky a činy proroka Mohameda) a Sírat (životopis Mohameda). [9]

Warnerovy statistické analýzy

docházejí k závěru[7] , že:
- Islám je více politickým systémem, než náboženským
- Islám nepřisuzuje kafírům (nemuslimům) rovnoprávnost
- Islámský etický systém je dualistický a není založen na Zlatém pravidle
- Islámská doktrína nekoresponduje se Západní koncepcí lidských práv a a demokratickou ústavou založenou na Všeobecné deklaraci lidských práv
- Podstatná část islámské doktríny týkající se žen (96%) ustavuje jejich podřízenou roli
- Sunna (činy s slova Proroka Mohameda) hraje v každodenním životě muslima větší roli než Korán

Příklady výstupů dílčích analýz

 • džihád referuje z 97% k válce a ze 3% k vnitřnímu boji
 • ženy v Koránu jsou zmiňovány v 91% v podřazeném postavení, ve 4% v nadřazeném a v 5% v rovnocenném vůči muži. V časové lince se ale ženy stávají rovnocennými až po smrti, po Soudném dni, během kterého je hodnoceno, jak následovaly Korán a Sunnu. Žena ale může následovat Korán a Sunnu pouze tím, že je poslušná manželovi. V kontextu islámu spočívá rovnoprávnost ženy v jejím úplné podřízení. Z pohledu Warnerovy analýzy je žena v rámci Trilogie (Korán, hadís, Sírat) 100% podřízená muži.

Související články

Překlady

 • Verze této stránky je také dostupná v těchto jazycích: anglicky, francouzském. Další jazyky si můžete zvolit na liště vlevo.

Externí linky (česky)

Externí linky (anglicky)

Překlady

 • Master Ayat (Verse) Index - Od lidí islámem probuzených. Římský překlad arabského Koránz a 34 obsáhlých anglických překladů
 • iKnowledge Literal Qur'an - Muslimská webová stránka poskytující doslovné anglické překlady Koránu. Například: "A oni šidili/ podváděli a Bůh šidil/ podváděl, a Bůh (je) nejlepší (z) podvodníků (3:54) a dále verše 7:99, 8:30, 10:21 a 13:42

Doslovný překlad "English-literal" (1,2 MB) se stáhne ve formátu SQL, na čtení je třeba SQL databáze, zdarma ke stažení například program Database .NET na www.stahuj.cz

Ke stáhnutí

Reference

 1. Qur'ān, Chapter 2, Verses 23-24
 2. Živá náboženství: Encyklopedie světové víry, Mary Pat Fisher, 1997, str. 338, nakl. I.B. Tauris Publishers,
 3. Qur'an, Chapter 17, Verse 106
 4. Qur'an, Chapter 33, Verse 40
 5. Watton, Victor, (1993), Postoj studenta k světlovým náboženstvím: islám, nakl. Hodder & Stoughton, str. 1. ISBN 0-340-58795-4
 6. Could Joseph Smith have written the Book of Mormon? - The Hundredth Sheep
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 Bill Warner - LOVE VERSUS FEAR IN THE KORAN: A STATISTICAL ANALYSIS AND REFORM ACCORDING TO GOLDEN RULE Cite error: Invalid <ref> tag; name "STATISTICAL ANALYSIS" defined multiple times with different content
 8. 164 Jihad Verses in the Koran - Yoel Natan
 9. Bill Warner - Bill Warner Biography, Center for the Study of Political Islam - CSPI