User:Vacuum

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to: navigation, search

Yolg'onlar va ikkiyuzlamachiliklarni fosh qilish orqali odamlarga nur ulashaylik. (Enlighten people by exposing the lies and hypocrisy)