User:Vacuum

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to navigation Jump to search

Yolg'onlar va ikkiyuzlamachiliklarni fosh qilish orqali odamlarga nur ulashaylik. (Enlighten people by exposing the lies and hypocrisy)