Changes

Jump to navigation Jump to search
m
no edit summary
Line 1: Line 1: −
{{incompletetranslations|Arabic|Bulgarian}}
   
<p class="lead">'''Арабският език ''' ('''اللغة العربية''' ''ал-лугату л-ʿарабиийах'' или просто '''عربي''' ''араби'') се явява говорим за около 150 милиона души и е най-ползвания език от групата на семитските  езици, по брой ползващи го.<ref>MSN Encarta, проверено 27-ми декември 2010г. - [http://uk.encarta.msn.com/dictionary_1861689162/Arabic.html Arabic(Англ.)](архивно копие на [http://web.archive.org/web/20110604064258/http://uk.encarta.msn.com/dictionary_1861689162/Arabic.html оригинала(Англ.)] от 4-ти Юни 2011г.)</ref>  
 
<p class="lead">'''Арабският език ''' ('''اللغة العربية''' ''ал-лугату л-ʿарабиийах'' или просто '''عربي''' ''араби'') се явява говорим за около 150 милиона души и е най-ползвания език от групата на семитските  езици, по брой ползващи го.<ref>MSN Encarta, проверено 27-ми декември 2010г. - [http://uk.encarta.msn.com/dictionary_1861689162/Arabic.html Arabic(Англ.)](архивно копие на [http://web.archive.org/web/20110604064258/http://uk.encarta.msn.com/dictionary_1861689162/Arabic.html оригинала(Англ.)] от 4-ти Юни 2011г.)</ref>  
   Line 13: Line 12:  
*  Аятите  са  били написани в епохата на Мухаммад на класическия за времето арабски, приет по време на самото  рецитиране(низпославане) - без  [http://rechnik.info/диакритичен  диакритични] знаци, [http://bg.wikipedia.org/wiki/Арабска_азбука#/media/File:Arabic_script_evolution.svg  точки] и гласни  звуци (в арабската писменост  няма  гласни), необходими за правилното разбиране на текста, което доказателство не е в полза на неговата божествена яснота.  <ref> ”СМЪРТТА МУ ИЗПРЕВАРВА СЪБИРАНЕТО В ЦЯЛОСТЕН РЪКОПИС  
 
*  Аятите  са  били написани в епохата на Мухаммад на класическия за времето арабски, приет по време на самото  рецитиране(низпославане) - без  [http://rechnik.info/диакритичен  диакритични] знаци, [http://bg.wikipedia.org/wiki/Арабска_азбука#/media/File:Arabic_script_evolution.svg  точки] и гласни  звуци (в арабската писменост  няма  гласни), необходими за правилното разбиране на текста, което доказателство не е в полза на неговата божествена яснота.  <ref> ”СМЪРТТА МУ ИЗПРЕВАРВА СЪБИРАНЕТО В ЦЯЛОСТЕН РЪКОПИС  
 
На низпосланите коранични текстове и постепенно възниква опасност от изопачаване и забравяне на автентичните откровения. В устните варианти на Свещената книга, запаметени от достопочтените сподвижници, Аллах да е доволен от тях, се наблюдавали отделни несходства, а и записите на някои текстове допускали разночетения поради несъвършенството на арабското писмо през онази епоха, особено поради липсата на диакритични знаци. Около 633 г. Омар ибн ал-Хаттаб, близък съратник на Пророка, صلى الله عليه وسلم, и бъдещ втори халиф, убеждава тогавашния повелител на вярващите Абу Бакр да се погрижи за съхраняването на кораничните знамения. Въпреки че се колебаел да вземе решение по въпрос, който не е обсъждан с Пратеника на Аллах, صلى الله عليه وسلم, Абу Бакр възлага на младия Зайд ибн Сабит, бивш секретар на Пророка, صلى الله عليه وسلم, да събере различните източници на Корана. Той изпълнява повелята с изключителна добросъвестност и съставя безспорен автентичен вариант, преписи от който се разпращат до ал-Басра, ал-Куфа и Дамаск, а всички други копия се унищожават. През X в. текстът окончателно се потвърждава от авторитета на седем всепризнати богослови, всеки от които работел с по двама компетентни четци.” [http://www.islamforbulgaria.com/koran/uvod.html - Предговор към Корана от проф.д-р Цветан Теофанов] или [https://books.google.ie/books?id=0EJHwIAUlzgC&pg=PA14&dq=Смъртта+му+изпреварва+събирането+в+цялостен+ръкопис&hl=en&sa=X&ei=GegKVYbWBqbn7gbBgIHwBQ&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=%D0%A1%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%20%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81&f=false Свещен КОРАН,превод Цветан Теофанов,стр.14-15] </ref>
 
На низпосланите коранични текстове и постепенно възниква опасност от изопачаване и забравяне на автентичните откровения. В устните варианти на Свещената книга, запаметени от достопочтените сподвижници, Аллах да е доволен от тях, се наблюдавали отделни несходства, а и записите на някои текстове допускали разночетения поради несъвършенството на арабското писмо през онази епоха, особено поради липсата на диакритични знаци. Около 633 г. Омар ибн ал-Хаттаб, близък съратник на Пророка, صلى الله عليه وسلم, и бъдещ втори халиф, убеждава тогавашния повелител на вярващите Абу Бакр да се погрижи за съхраняването на кораничните знамения. Въпреки че се колебаел да вземе решение по въпрос, който не е обсъждан с Пратеника на Аллах, صلى الله عليه وسلم, Абу Бакр възлага на младия Зайд ибн Сабит, бивш секретар на Пророка, صلى الله عليه وسلم, да събере различните източници на Корана. Той изпълнява повелята с изключителна добросъвестност и съставя безспорен автентичен вариант, преписи от който се разпращат до ал-Басра, ал-Куфа и Дамаск, а всички други копия се унищожават. През X в. текстът окончателно се потвърждава от авторитета на седем всепризнати богослови, всеки от които работел с по двама компетентни четци.” [http://www.islamforbulgaria.com/koran/uvod.html - Предговор към Корана от проф.д-р Цветан Теофанов] или [https://books.google.ie/books?id=0EJHwIAUlzgC&pg=PA14&dq=Смъртта+му+изпреварва+събирането+в+цялостен+ръкопис&hl=en&sa=X&ei=GegKVYbWBqbn7gbBgIHwBQ&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=%D0%A1%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%20%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81&f=false Свещен КОРАН,превод Цветан Теофанов,стр.14-15] </ref>
      
*  Ако не можете да критикувате исляма, понеже не разбирате и не знаете  класическият кораничен арабски (можете да разберете погрешно Исляма), то следва  по същата причина да  е не възможно, да разпространявате Исляма, защото ще го разпространите грешно. Но нито един мюсюлманин не би се съгласил с това, защото повечето от тях не разбират модерния  арабски език,  пък да не говорим за класически кораничен арабски.
 
*  Ако не можете да критикувате исляма, понеже не разбирате и не знаете  класическият кораничен арабски (можете да разберете погрешно Исляма), то следва  по същата причина да  е не възможно, да разпространявате Исляма, защото ще го разпространите грешно. Но нито един мюсюлманин не би се съгласил с това, защото повечето от тях не разбират модерния  арабски език,  пък да не говорим за класически кораничен арабски.
      
*  По принцип не е възможно да се научи език, който не разполага с ясен превод, така че този, който настоява, че критикуващите  Исляма трябва  "да владеят  до съвършенство  арабски език",  за да разберат Корана,  прави [[Логическа заблуда|логическа грешка]]. Той или трябва да  признае, че оригиналният език на Корана е преводим (в този случай не е необходимо да учите арабски) или да приеме факта, че който не говори арабски език, не може да бъде мюсюлманин (тъй като в този случай Корана ще бъде достъпен  и разбран само за говорящите до съвършенство езика).
 
*  По принцип не е възможно да се научи език, който не разполага с ясен превод, така че този, който настоява, че критикуващите  Исляма трябва  "да владеят  до съвършенство  арабски език",  за да разберат Корана,  прави [[Логическа заблуда|логическа грешка]]. Той или трябва да  признае, че оригиналният език на Корана е преводим (в този случай не е необходимо да учите арабски) или да приеме факта, че който не говори арабски език, не може да бъде мюсюлманин (тъй като в този случай Корана ще бъде достъпен  и разбран само за говорящите до съвършенство езика).
      
*  Арабският език, не се различава по нищо от другите и подобно на всички други езици, също може да бъде превеждан.  За критиците и последователи на юдаизма, християнството и индуизма не е необходимо да учат  иврит, гръцки или санскрит, за да разберат смисъла на религиозните  текстове. Същото важи и за исляма.
 
*  Арабският език, не се различава по нищо от другите и подобно на всички други езици, също може да бъде превеждан.  За критиците и последователи на юдаизма, християнството и индуизма не е необходимо да учат  иврит, гръцки или санскрит, за да разберат смисъла на религиозните  текстове. Същото важи и за исляма.
Line 33: Line 29:  
"(9:5:5) fa-uq'tulū - then kill - ..فَاقْتُلُوا../Превод:(9:5:5) фа-угтулю - тогава убий - ..тогава убий(от арабски език)" |url= http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=qtl#(9:5:5)|title= Quran Dictionary - ق ت ل  |deadurl=no}}</ref> в знаменития (ает на меча)<ref>{{cite web|quote=5.А изтекат ли месеците на възбрана, убивайте съдружаващите, където ги сварите, и ги хващайте, и ги обграждайте, и ги причаквайте на всяко място за засада! И щом се покаят и отслужват молитвата, и дават милостинята закат, сторете им път! Аллах е опрощаващ, милосърден.|url= http://www.islamforbulgaria.com/koran/quran/9.At-Tauba.htm|title=Коран на Български език|author= 9. Сура Покаянието (Ат-Тауба) - мединска -  |deadurl=no}}</ref> е омекотена с добавената дума Fight(бори,бий,сражавай) от преводача Абдуллах Юсуф Али<ref>"..then FIGHT and slay the Pagans wherever ye find them.."/Превод:"..след това се (бори,бий,сражавай) и убий езичниците, където ги намерите.."</ref><ref name="u4" /><ref name="u5" />, за да изглежда като убийство по време на военна битка.   
 
"(9:5:5) fa-uq'tulū - then kill - ..فَاقْتُلُوا../Превод:(9:5:5) фа-угтулю - тогава убий - ..тогава убий(от арабски език)" |url= http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=qtl#(9:5:5)|title= Quran Dictionary - ق ت ل  |deadurl=no}}</ref> в знаменития (ает на меча)<ref>{{cite web|quote=5.А изтекат ли месеците на възбрана, убивайте съдружаващите, където ги сварите, и ги хващайте, и ги обграждайте, и ги причаквайте на всяко място за засада! И щом се покаят и отслужват молитвата, и дават милостинята закат, сторете им път! Аллах е опрощаващ, милосърден.|url= http://www.islamforbulgaria.com/koran/quran/9.At-Tauba.htm|title=Коран на Български език|author= 9. Сура Покаянието (Ат-Тауба) - мединска -  |deadurl=no}}</ref> е омекотена с добавената дума Fight(бори,бий,сражавай) от преводача Абдуллах Юсуф Али<ref>"..then FIGHT and slay the Pagans wherever ye find them.."/Превод:"..след това се (бори,бий,сражавай) и убий езичниците, където ги намерите.."</ref><ref name="u4" /><ref name="u5" />, за да изглежда като убийство по време на военна битка.   
    +
==Вижте също==
   −
==Вижте също==
   
* [[Статии на Български - Articles in Bulgarian|Статии на Български (Articles in Bulgarian)]]
 
* [[Статии на Български - Articles in Bulgarian|Статии на Български (Articles in Bulgarian)]]
  
48,466

edits

Navigation menu