Odpovědi na apologetiku: Mohamed a Aiša

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to navigation Jump to search

Tento článek vyvrací různé apologetiky, které nemohly být plně zahrnuty v našich hlavních článcích, ale jsou některými používány pro ospravedlnění manželství mezi islámským prorokem Mohamedem a jeho šestiletou nevěstou Aišou.

Mohamed neměl sexuální styk s Aišou, když jí bylo 6 let

Tohle je strawman argument. Nikdo z významných kritiků netvrdil, že by Mohamed měl sexuální styk s Aišou, když jí bylo šest let. V 6 letech byla pouze vdaná. K sexuálnímu styku došlo, když jí bylo 9 lunárních let (potenciálně 8 let, pokud bychom použili Gregoriánský kalendář).

Korán netvrdí, že si Mohamed vzal Aišu, když jí bylo 6 a měl s ní sex, když jí bylo 9

Korán není Mohamedovou biografií. Jeho jméno je v něm zmíněno jen čtyřikrát.[1] Korán není historickým příběhem a bez hadísů a Síry (které jsou akceptovány většinou muslimů a islámských učenců) by neexistovalo pět pilířů, Islám tak, jak ho muslimové znají by byl k nepoznání, a bylo by jen málo[2] nebo žádné historické důkazy, že člověk jménem Mohamed kdy existoval. Proto nemohou být ignorovány. Navíc, samotný Korán schvaluje pedofilii ve verši 65:4.[3]

Aláhovým záměrem pro toto manželství nebyl sex, Aiša byla velkým učencem, vyprávějícím důležité hadísy

Neexistuje jiný účel v islámském manželství (nikah), pokud spolu nebudou mít sex. Pokud by 54-letý Mohamed nechtěl mít sex s 9-letou Aišou, ale chtěl ji mít doma, mohl si ji snadno adoptovat jako vnučku. Již měl adoptovaného syna.

A i kdybychom měli příjimout, že manželství bylo výsledkem Aláhovy znalosti budoucnosti, pořád to nevysvětluje, proč nemohl předpovědět, že miliony mladých dívek dnes budou čelit pedofilním dětským manželstvím, explicitně používající vztah Mohameda a Aiši jako ospravedlnění.[4][5][6][7][8]

Hadísy neříkají, že měl Mohamed sex s Aišou, když jí bylo 9. Byly špatně přeloženy

V mnoha sahih hadísech, jak bylo diskutováno v tomto článku, použitými slovy byly "udkhilath" a "bana biha", které se v daném kontextu mohou odkazovat pouze na "sexuální styk" a nic jiného.

Existuje jeden hadís, který říká, že Aiša nikdy neviděla Mohamedovy soukromé oblasti

Tento hadís se nacházi v Sunan Ibn Majah. Tato kolekce hadísů (obsahující arabský text, s jeho anglickým překladem) může být pořízena ve formě knihy, nebo zdarma prohlížena na internetu, a má jednu výjimečnou a užitečnou vlastnost, kterou se liší od jiných kolekcí hadísů. Každé vyprávění "je také označeno ohodnocením své autenticity."[9]

Hadís ohledně Aiši, která "nikdy neviděla Mohamedovy soukromé oblasti" byla klasifikována jako da'if,[10] což znamená slabá. A slabé hadísy nemají autoritu v islámu a nemají žádnou váhu pro vytváření šáríe.[11] Jelikož ti, kteří používají tento hadís pro apologetické účely si uvědomují, že jeho status je "slabý",[12] vynechání tohoto stěžejního detailu by mohlo být některými považováno za neupřímnost.

Navíc, hadísy potvrzující to, že Aiša konzumovala své manželství jsou mutawatir ('podpořena'), což znamená, že stejná vyprávění (ať už s menší odchylkou nebo doslovně) byla předána skrze různé isnady (řetězy předávání informací).

Pokud je stejné/podobné vyprávění předáváno skrze vícero isnadů, poté má větší autenticitu, než ty, které mají méně isnadů (obzvláště pokud jsou v kontradikci). Tato klasifikace může být spojena s dalšmi klasifikacemi; například, pokud je vyprávění 'sahih' i 'mutawatir', tak je povážováno za maximálně autentické, co se týče klasifikace hadísů.

Jelikož většina autentických kolekcí potvrzuje, že vztah mezi Mohamedem a Aišou byl sexuální, tento osamělý, slabý hadís může být ignorován.

Myšlenka, že Aiša byla pannou celý život je islámu cizí a pokud bychom měli být tak "složití" a/nebo neupřímní, jak se apologetové zdají být, mohli bychom namítnout, že není potřeba "vidět soukromé oblasti", abyste mohli mít sex.

Jsou tu také hadísy, které nám říkají, že Mohamed měl sex se všemi (9 až 11) manželkami za jednu noc,[13][14] a Sauda (která byla tlustá)[15] přenechala svoji noc sexu Aiši.[16] Máme po tomto věřit, že s ní vlastně nikdy neměl sex, při čtení jejich postelových příběhů?

Existují také sahih vyprávění, které nám říkají, že Mohamedovo první setkání s Aišou po jejím přijetí do jeho domu ji "překvapilo",[17] protože umývala a oškrabovala semeno z jeho oblečení,[18][19] a že měl ve zvyku ji hladit a cucat její jazyk.[20][21]

Některé islámské zdroje říkají, že Aiši bylo 12, 14, 15, 17, 18 nebo 21 let, když s ní měl Mohamed sex

Všechny autentické zdroje z vlastního svědectví Aiši potvrzují, že jí v té době bylo devět. Tyto různé věky byly odvozeny ze špatných citací, nepřímých zdrojů, nejasných datovacích technik a diskreditací, při pokusech o zpochybnění faktů, které byly bez problému příjimány muslimy téměr 1500 let.

I dnes, drtivá většina muslimů ve světě uznává a akceptuje Aišin mladý věk a mnoho těchto upřímných muslimů jsou uraženi těmito lžemi, propagovanými západními muslimskými apologety, kteří jsou ztrapněni činy svého vlastního proroka. Ve skutečnosti, islámský učenec a učitel na Sunnipath.com a Livingislam.org, Šejk Gibril Fouad Haddad napsal práci, která byla rozebrána v našem článku vyvracejícím všechna tato tvrzení, a který si můžete přečíst zde.

Mohamed čekal 3 roky, aby Aiša mohla dosáhnout puberty, než s ní měl sex

Hraní si s panenkami a podobně je v islámu zakázané, pokud nejste dítě, které ještě nedosáhlo puberty. [22][23] Tedy, exegeze hraní si s panenkami aplikovaná na relevantní vyprávění v hadísech dokazuje, že Aiša byla před pubertou v době konzumace.

Mohamed udělal pro Aišu výjímku, povolil jí hrat si s panenkami i po pubertě

Tohle je jen zbožné přání, které se proti vám hned obrátí, protože předpokládá, že Mohamed, dokonalý muslim, jehož příklad by měl být následován, se vzepřel Aláhu nelpěním na jeho posvátném zákonu (šáríi).

Pokud Aláh jasně nespecifikoval výjimku pro Mohameda, tak by Mohamed následoval pravidla ohledně hraní si s panenkami. Tvrdit opak jen dělá z Mohameda pokrytce a špatný vzor pro muslimy.

Menstruace v teplých klimatech začíná dříve, než ve studených, takže dívky v Arábii dospívaly i v devíti letech

Neexistují žádné důkazy, že by klima mělo co dočinění s pubertou.[24][25] V mnoha přpadech je pravda přesně naopak, než tvrdí apologetové. Např. průměrný věk první menstruace pro Dánsko, Finsko a Velkou Británii jsou 13.0, 13.2 a 13.3. Pro srovnání, průměrný věk první menstruace pro Senegal, Tanzánii a Jemen jsou 16.1, 15.21 a 14.4.[24]

Pro dívky ve středověkém středním východě v 5-15 století, průměrný věk první masturbace byl mezi 12-13 lety, ne 9. Průměrný věk první menstruace pro středověké evropany byl velmi podobný, mezi 12 a 14 lety.[26]

V jednom hadísu Aiša říká "Když je holce devět let, je z ní žena (to znamená, že dosáhla puberty)"

Pokud bychom měli akceptovat tuto apologetickou mis-interpretaci, znamenalo by to, že Aiša také dává nekorektní tvrzení. Není moc holek, které by prošly pubertou v devíti letech, obzvláště ve středním východě, během života Aiši, nicméně vypadá to, že tvrdí, že "všechny" devítileté procházejí pubertou. Tedy jediným závěrem, který můžeme vzít z této chybné interpretace je, že tato "velká učitelka islámu" byla hloupá.

Pokud zvolíme racionální přístup k vytváření závěrů, můžeme jasně vidět, že toto údajné vyprávění nedokazuje, že by Aiša dosáhla puberty. "dosáhla puberty" je napsáno v závorkách, což znamená, že to tam bylo přidáno překladatelem a nebylo vzato z původního zdroje.

Byla také mladou holkou, která byla sexuálně poskvrněna v devíti letech, takže to zřejmě považovala za moment, kdy se z ní stala žena. Její tvrzení nemá nic společného s dosažením puberty.

Proč Mohamed čekal tři roky, pokud to nebylo proto, aby Aiša dosáhla puberty?

Podle Bucharího, Aiša onemocněla a ztratila své vlasy po svatbě s Mohamedem v šesti letech. Ten samý hadís také potvrzuje, že "mu byla předána" když jí vlasy zase narostly.[27] Jelikož Bucharí je sahih (autentický), není důvod zamítnout toto vysvětlení.

Zároveň podle Tabarího (méně spolehlivý, ale široce respektovaný zdroj mezi muslimy), zpoždění bylo kvůli tomu, že Mohamed neměl zlato, aby zaplatil sadaq.[28]

Jednou věcí si můžeme být jistí, a to ta, že čekání nemělo nic společného s tím, jestli měla pubertu, jelikož něco takového by se neobešlo bez nějakého komentáře raných islámských zdrojů a zároveň by to odporovalo Mohamedově Koránovém zjevení, které povoluje pedofilii.

Pokud by Mohamed byl pedofil, stejně by nečekal 3 roky, aby s ní mohl mít sex

Není to nezvyklé u pedofilů, aby znali své vyvolené dítě několik let před počátkem "sexuálního" kontaktu. Říká se tomu "příprava". Výzkum od Mayo Clinic ukázal, že heterosexuální mužští pedofilové preferovali dívky ve věku 8-10 let (Aiši bylo 9), a často se s nimi stýkali, když byly mladší.[29]

Zároveň, pokud vezmeme v potaz Bucharího vysvětlení, dává to dokonalý smysl. Pedofil by nechtěl mít sex s nemocným dítětem, pokud si myslí, že by z toho mohl chytit nějakou nemoc.

Pokud byl Mohamed pedofil, Aišini rodiče by mu ji nenabídli

Aišini rodiče ji Mohamedovi nenabídli. Byl to Mohamed, kdo oslovil Abú Bakra, a on (Aišin otec) původně protestoval.[30]

I dnes, není neobvyklé, pro členy kultu, aby dali své mladé děti vůdci kultu, aby si ho "vzal" a sexuálně zneužil.[31] Takže pokud by byla nabídnuta Mohamedovi, nijak by to manželství neospravedlnilo.

Abú Bakr se stal prvním chalífou. Mohamed si vzal Aišu, aby "stmelil vztahy vznikajícího národa"

Abú Bakr již byl Mohamedův nejbližší společník. Nebylo potřeba "ztmelovat vztahy" s Abú Bakrem, pomocí manželství s jeho 6 letou dcerou, a tím pádem věčnou legalizací dětských sňatků v islámu.

Navíc, pokud tohle byl celý důvod za tímto sňatkem, tak si mohl zrovna tak vzít Abú Bakrovu druhou dceru, Asmu bint Abú Bakr, která byla mnohem starší a v té době nebyla vdaná.

Aiša s manželstvím souhlasila. Pokud by to bylo zneužívání, tak by Mohameda opustila

V islámu, mlčení panny je jejím "souhlasem".[32][33] Pro zbytek nás, tohle neznamená svolení, a myšlenka, že ochota mladé dívky zúčastnit se sexuální aktivity s dospělým, jaksi dělá tento akt morálně ospravedlněn, je odporná. Je to výmluva, kterou mnoho pedofilů používá pro ospravedlnění jejich chování.

Popravdě, Aiša nesouhlasila s jejím manželstvím. To je přesným důvodem, proč islámští učenci "jednoznačně souhlasili, že otec může provdát svoji mladou dceru bez jejího svolení."[34] Dále, "neexistuje žádný limit pro být intimní se svou manželkou, i když je ještě dítě (nedosáhla puberty)", ale "když dosáhne puberty, má právo manželství ponechat, nebo přerušit."[35]

Co se týče toho, že jej neopustila, obě mladé oběti, 12 a 15 leté, od Warren Jeffse, polygamního vůdce kultu, jej neopustily. Ony "vstoupily do spojení s Jeffsem ochotně, a nezúčastnily se soudu proti němu."[36] Nezávisle na tom, jestli jej podporují oběti, byl pořád pedofil a byl odsouzen roku 2011 za sexuální zneužívání dětí.

Aiša milovala Mohameda a vždy o něm mluvila s úctou. Byl by pedofil hoden takové chvály?

Pokud si přečtete Aišina vyprávění, zjistíte, že jejich povaha a obsah jsou často hanlivé vůči islámu, a někdy také zesměšňuje a znevažuje jejího manžela. Popravdě, toto je jeden z důvodů, proč jí šítská sekta vnímá velmi negativně.

Například řekla, že byl Mohamed pod vlivem magie a černá magie je považována za satanovu aktivitu, čímž vlastně řekla, že byl pod vlivem satana.[37] Zároveň vytvořila dojem, že byl zapomětlivý a neobratný,[38] zveřejnila věci, které jí Mohamed řekl, že si má nechat pro sebe.[39] a jednou poznamenala s nepřehlédnutelným sarkasmem, "Mám pocit, že tvůj Pán spěchá v plnění tvých přání a tužeb."[40]

Vztah Mohameda a Aiši rozhodně nebyl idylický. Mohamed ji jednou bolestivě udeřil do hrudi,[41] a povolil Abú Bakrovi ji fackovat,[42] a Aiša dokonce tvrdila, že se mu nerada dívá do obličeje.[43]

A co se týče původní otázky, byl by pedofil hoden takové chvály? Odpovědí je, ano. Oběti pedofilie často chrání své zneuživatele. Jakákoliv chvála na Mohameda od Aiši může být snadno vysvětlena Stockholmským Syndromem.[44]

Mohamed nemůže být pedofil, měl sex i s dospělými ženami

Podle statistik od Mayo Clinic, 93% heterosexuálních pedofilních mužů se také zúčastnili dospělého vztahu.[29]

Pedofilové preferují děti, ale Mohamed měl mnoho dospělých manželek a jen jednu dětskou

Je běžně známo, že po Chadídžině smrti, Aiša, Mohamedova jediná dětská manželka, byla zároveň jeho oblíbenou manželkou,[45] a podle islámských ústních tradic, Mohamed preferoval mladé panny, před "matrónami",[46][47] měl sexuální záměry ještě pro minimálně jednu holčičku,[48][49] a toužil po dětské princezně, která byla stále opatrovávaná.[50]

Přísná DSM-IV-TR klinická definice pedofilie, která je aplikována na Mohamedovo chování zde, také nevyžaduje po člověku být pouze nebo přednostně přitahován dětmi pro pozitivní diagnózu pedofilie. DSM-IV pouze vyžaduje, aby člověk byl sexuálně přitahován dítětem a podlehl této touze alespoň jednou.[51]

V té době, bylo normální mít sex s devítiletými dětmi v Arábii. Byl to kulturní zvyk

Jelikož po sobě nezanechali žádné psané záznamy, neexistuje žádný důkaz akceptování pedofilních svateb mezi ne-muslimskými araby v Mohamedově době. Jediné zdroje, které máme jsou muslimské zdroje, takže tvrdit, že taková manželství byly kulturním zvykem všech arabů je nepodloženou doměnkou.

V období středověku bylo zvykem v židovských kulturách ve středním východě, provdát holky, kterým bylo 12-13 let,[52] což se dokonale shoduje s průměrným věkem první menstruace ve středověkém středním východě, který byl také 12-13 let.[26] Velký věkový rozdíl byl také považován za nevhodný,[53][54] zatímco věkový rozdíl Mohameda a Aiši byl masivních 45 let.

Kromě toho, hodně jiných věcí bylo akceptováno v minulosti, to je však nedělá nijak více morálními nebo správnými.

Pití alkoholu a gambling byly povolenými aktivitami v před-islámské Arábii, nicméně Mohamed se rozhodl zakázat tyto zdánlivě neškodné "kulturní zvyky".[55] Proč neudělal to samé pro otroctví nebo pedofilii, než aby si raději oboje sám dopřával?

Stejně jako pedofilie, Mohamedovy činy zvěčnily existenci otroctví institucionalizací v islámu. Mohamed obchodoval s otroky.[56] Nejenže vlastnil mnoho mužských[57] a ženských[58] otroků, ale také je zajímal, prodával a měl sex[59] s nimi. Dokonce Bilal, známý "černý muslim", byl koupen výměnou za černého ne-muslimského otroka.[60]

Lidé tenkrát žili menší dobu, devítiletá holka by byla srovnatelná s 20 letou dnes

Toto je špatný argument založený na sjednocení dvou rozdílných věcí. Střední délka života, snížená v minulosti vysokou mírou dětské úmrtnosti. A zdravá délka života, která značí, jak dlouho člověk žil, když překročil dětskou fázi.

Takže, když apologetové tvrdí "lidi měli kratší život", neznamená to, že měli zrychlený životní cyklus. Znamená to, že jich jako děti zemřelo více, než dnes.

Např. pokud společnost má střední délku života 35 let, neznamená to, že 35-letý člověk je považován za starého. Pokud zvládnou žít déle, mají pořád možnost dožít se zdravé délky života, což může být 60 nebo 70 let. Znamená to, že tolik dětí zemřelo po porodu, nebo v 5 nebo v 11 letech, že to snížilo očekávanou délku života.

Devítiletá holka v sedmém století v Arábii by rozhodně nebyla "srovnatelná dnešní dvacetileté holce". Byla by pořád devítiletou holkou.

Navíc, Mohamed se dožil 63 let, Aiša 66, Asma bint Abú Bakr 100, Chadídža 64 a Abú Bakr 61. Vypadají, jako by měli kratší životy?

Dokonce i dnes v rozvinutých zemích, kdo se dožije 60 je považován za starého a výjimečně se někdo dožije 100 let. Kdybyste věděli, že vaše dcera zemře v 66 letech jako Aiša, bylo by najednou OK, aby měla sex v 9 letech s 54 letým mužem?

Všichni zakladatelé náboženství byli produktem své doby. Nemůžeme soudit Mohameda dnešními standardy

Většina muslimů s tímto tvrzením jasně nesouhlasí. Narozdíl od jiných věr, v islámu je Mohamed "uswa hasana, al-Insān al-Kāmil" (dokonalý člověk, jehož příklad je hoden napodobování). Korán dokonce popisuje jeho morálku jako "vznešenou",[61] a jelikož muslimové věří, že Korán je doslovné a konečné slovo boží, není to časově omezeno.

Všichni mainstreamoví muslimové považují Mohameda za dokonalý příklad pro následování. Pro ně, tvrdit něco jiného (tedy připustit, že Mohamedovy činy jsou nemorální ve srovnání s dnešními standardy) by znamenalo odpadlictví skrze rouhání ve víře[62] a byli by zodpovědní pod trestem smrti, pod islámským právem.

Oni nesoudí morálku podle "dnešního" standardu, ale podle Mohamedova standardu. Proto jsou dnes miliony mladých dívek nuceny do pedofilních dětských manželství lidmi, a i celými zeměmi, které explicitně používají vztah Aiši a Mohameda jako ospravedlnění.[4][5][6][7][8]

Vztah Mohameda a Aiši je také použit pro překážení pokusům rozvojových zemí posunout se dál zrušením dětských manželství. Například v zemích jako Jemen, Bangladéš, Irán a Severní Nigérie, nedávné pokusy o reformaci zákonů a zrušení dětských sňatků byly odmítnuty a zastaveny, na základě toho, že takový zákaz by byl "ne-islámský".[7][63][64][65]

V některých případech je vztah Mohameda a Aiši efektivně použit pro "vrácení v čase", legalizací dětských manželství v místech, kde byly dříve ilegílní. Např. v roce 2010 Malajsijský stát jižní Malakky legalizoval dětská manželství speciálně mezi dospělými muslimskými muži a mladými muslimskými dívkami věku menšího, než 16. Ivy Josiah, výkonný ředitel Women's Aid Organisation, poznamenal "Dětské sňatky se rovnají pedofilii ... Je to opravdu krok zpátky. Je to posouvání času zpět."[66]

Samy islámské texty výslovně ruší jakékoliv výzvy kulturního relativismu, které by jinak mohly být namířeny proti Mohamedově manželství. V Sahih Bucharí, Mohamed tvrdil, že to byla Aláhova vůle (skrze sen)[67] aby si vzal Aišu. Nebyla to tedy primitivní Arabská kultura, která vedla k jeho manželství, ale "nadčasová" morálka Aláhova.

Židovský Talmud říká, že sex s malou holkou je povolen když jsou jí tři roky

Tvrzení, že Talmud tvrdí "sexuální styk s malou holkou je povolen, když jsou jí tři roky" je antisemitský mýtus. Citace Yevamot 11b, na kterou se tvrzení odkazuje, nemá žádnou relevantní pasáž.

Přestože použitý jazyk je velmi surový, diskuze se týká věna pro panny a ne-panny. Netýká se to aktů, které jsou dovoleny, podporovány, zakázány, nebo odrazovány. Je ironické, že tato pasáž byla zmanipulována z původního kontextu o financích do kontextu náboženského. Zatímco je v Talmudu mnoho pasáží náboženské povahy, tato pasáž se zabývá věnem a ne tím, které vztahy jsou zakázány nebo povoleny.[68]

Marie si vzala 90-letého Josefa, když jí bylo jen 12, takže Josef je taky pedofil

Každý kdo toto tvrdí, cituje stejnou stránku New Advent Catholic Encyclopedia.[69] To, co nezmiňují je, že tato stránka začíná varováním, "apokryfní literatura je plná detailů, nepřipuštění těchto prací do kánonu svatých knih vrhá silné podezření na jejich obsah".[70]

Podle Wikipedie, apokryfní znamená falešný, "pochybné autenticity" a "křesťanské texty, které nejsou kanonické"."[71] Tedy, mohou být považovány za křesťanský ekvivalent da`if (slabých) nebo maudu (vymyšlených) hadísů.

To, co je ne-kanonické se neváže na následovatele a může být ignorováno. Neexistuje autentický křesťanský text, který by stanovil Mariin věk. Tvrzení o jejím věku jsou, přinejlepším, kvalifikované odhady, nicméně pořád odhady. Bucharí a Muslim, na druhou stranu, jsou kanonické islámské texty nejvyšší náboženské autenticity, příjimané přibliženě 90 procenty světové muslimské populace.

A i když akceptujeme tento tu-quoque logiclý klam jako validní argument, je tu stále několik problémů. Prvním je fakt, že stránka New Advent Catholic Encyclopedia netvrdí, že se Marie provdala za Josefa, když jí bylo jen 12.

To, co ve skutečnosti říká, po varování čtenářů ještě jednou, že příběhy jsou "nespolelivé", je, že Marii bylo mezi 12-14 lety v době, kdy si vybírala mezi kandidáty a Prohlášení (prohlášeno andělem Gabrielem paně zvané Marie, že otěhotní a stane se matkou Ježíše)[72] se stalo o dva roky později.[73] To znamená, že Marie měla 14-16 let v době uzavření manželství, ne 12 nebo 9, jako to bylo v případě Mohameda a Aiši. Byla by náctiletou holkou, která může otěhotnět, ne pre-pubescentní holkou.

Dalším problémem je, že teologická důležitost Josefa a Mohameda pro křesťanskou a muslimskou víru je nesrovnatelná (logický klam false equivalence). Narozdíl od muslimského pohledu na Mohameda, křesťané nepovažují Josefa za uswa hasana (dokonalý model chování). Josefův morální charakter není důležitý pro křesťanskou teologii. Mohl být klidně blázen a nevadilo by to křesťanovi.

Dále je tu fakt, že jak podle křesťanských, tak podle islámských zdrojů, Marie byla panna, když otěhotněla a porodila Ježíše; proto její vztah s Josefem nemohl být sexuální až do Ježíšova narození, takže mohla mít asi 17 let v době konzumace manželství, jestli k němu vůbec došlo.

Popravdě, ta samá stránka New Advent Catholic Encyclopedia pokračuje ve vyprávění o Josefově životě, tvrzením, že jak Marie tak Josef šli do manželství s tím, že nebude nikdy konzumováno.[74]

Mariino věčné panenství, víra, že Marie byla pannou celý život, je základním prvkem víry většiny křesťanů (včetně římskokatolických, anglikánských, východních pravověrných, a orientálních pravověrných). Věří tomu i někteří muslimové.[75]

Nakonec, nejvíce rozhodujícím argumentem proti tvrzení, že Josef byl pedofil je fakt, že ty samé ne-kanonické spisy, které jsou použity ke sbírání informací o věku Marie a Josefa, také potvrzují Mariin status jako "věčná panna" (v The History of Joseph the Carpenter, Ježíš říká při Josefově smrti "má matka, neposkvrněná panna").[76]

Katolické a východní církve věří, že pedofilní Josef byl svatý, to je to samé jako Uswa Hasana v islámu

Svatý a uswa hasana vůbec není to samé. Celá islámská víra, téměř všechny její zákony, rituály a morální principy, jsou definovány činy uswa hasana. Svatý člověk nemá podobnou funkci v křesťanství. Jejich činy nijak neurčují křesťanské zákony, rituály nebo morální principy. Johanka z Arku a nespočet dalších byli také svatí, ale to neznamená skoro nic pro to, jak člověk praktikuje křesťanství.

Mohamed je centrální postavou islámu, Josef není centrální postavou křesťanství. Islám by neexistoval, pokud by muslimové usoudili, že Mohamed nebyl morální. Na druhou stranu, pro křesťany kteréhokoliv druhu, Josef je "bezvýznamný" co se týče teologie. Nejbližší analogií s Mohamedem a uswa hasana v křesťanství by byla postava Ježíše, a velmi málo ne-křesťanů by tvrdilo, že jejich pohled na křesťany a křesťanství by se nezlepšil, pokud by se jeho následovatelé chovali více jako on.

Navíc, jsou to ty samé katolické a východní církve, které považují Josefa za svatého, které také věří v Mariino věčné panenství. Jelikož Mariino věčné panenství je vnitřní částí, nebo pilířem jejich víry, a většina moderních teologů si myslí, že papež by mohl vrátit svatost bez podkopávání církevních doktrín,[77] není těžké si představit, co by se stalo s Josefovým statusem "svatý", kdyby měl sex s Marií.

Navíc, jak již bylo řečeno v předešlé sekci, Josef nemůže být označen za pedofila z jakéhokoliv úhlu pohledu, protože neexistuje žádný kanonický a dokonce ani apokryfní křesťanský text, který říká, že dospělý Josef měl sex s dětskou Marií. Tedy, i kdyby status svatého byl ekvivalentní uswa hasana, nevadilo by to křesťanům a ani by to nepomohlo muslimům v omlouvání Mohamedových činů.

Pokud byl Mohamed pedofil, tak i křesťanský bůh pro oplodnění Marie

Pokud budeme ignorovat fakt, že pedofil, z definice znamená někdo, kdo je sexuálně přitahován před-pubertálními dětmi,[51] tedy náctiletá těhotná holka není před-pubertální, bylo již ukázáno v předešlé sekci, že neexistuje žádný autentický křesťanský text, který by udával Mariin věk. Tvrzení o jejím věku jsou, přinejlepším, kvalifikované odhady, ale přecejen odhady.

Navíc, apokryfní literatura (křesťanský ekvivalent slabých nebo vymyšlených hadísů), která poskytuje informace o možném věku Marie, tvrdí, že jí v době uzavření manželství bylo 16, ne 12 let.

I kdybychom měli předpokládat, že jí tenkrát bylo 12, pořád jsou s tímto tvrzením problémy.

Podle Bible, Marie otěhotněla "silou nejvyššího",[78] což je fráze, která nutně neznamená "oplodnit".

I kdybychom akceptovali, že křesťanský bůh "oplodnil" Marii, křesťané i muslimové věří, že bůh je všemocný. Proto pohlavní styk, který by musel proběhnout, abychom mohli akceptovat toto tvrzení, není potřeba. Například asistovaná reprodukce nepotřebuje pohlavní styk. Pokud lidé mohli najít způsob jak oplodnit ženy bez potřeby pohlavního styku, proč by všemocná bytost nemohla udělat to samé? Samozřejmě, od všemocné bytosti, by to nemusela být fyzická procedura, ani by nebylo potřeba porušit panenskou blánu.

Muslimové také věří v narození z panny. Tedy, pokud muslimové trvají na tom, že bůh musel mít sex s Marií, aby mohla mít syna, tak by museli přiznat, že podle islámu, Aláh by také musel mít sex s Marií, aby mohla počít Ježíše.

Ve zkratce, křesťanský text se nezmiňuje o ničem sexuálním, není tam nic o penisu ani žádný jiný náznak sexu. Zajisté, pokud nedošlo k fyzickému kontaktu, tak zde nebyl ani sexuální kontakt. Bez tohoto sexuálního kontaktu, není pedofilie.

Naopak, Korán explicitně říká, že Aláh (nebo Gabriel, pokud se odkazujeme na tafsír) vystříknul do Mariiny vagíny, aby počala Ježíše.

Američané i evropané považovali dětské sňatky za akceptovatelné

Ano, to je pravda. Ale všimněme si minulého času. Oni "považovali", ne "považují". Manželství s malými dívkami bylo dříve vnímáno jako normální, nicméně většina američanů a evropanů dnes, jak náboženských tak sekulárních, považuje dětské sňatky za odporné. Mohlo by to být tím, že nemají uswa hasana (dokonalý vzor chování), který si vzal dítě a měl s ním sex?

To by vysvětlovalo, proč nevidíme jediného mainstreamového křesťana, který by chtěl legalizovat dětské sňatky na základě toho, že "Svatý Josef to také (údajně) dělal před 2000 lety", "Král Richard II to dělal před 600 lety"[79] nebo, že zákaz by byl "ne-křesťanský". Zatímco většina mainstreamových muslimských učenců argumentují pro dětské svatby na základě toho, že "Prorok Mohamed to dělal před 1400 lety",[4][5][6][7][8] "prorokovi společníci to dělali"[80] nebo, že zákaz by byl "ne-islámský".[7][63][64][65] V některých případech byl vztah Mohameda a Aiši použit pro efektivní "posunutí času zpět" legalizací dětských manželství v místech, kde byly předtím ilegální.[66]

Člověkem vytvořené zákony se zřejmě vyvinuly s naší morálkou, zatímco Šaría (složená z Koránu a Sunny) je viděna jako Aláhovo nezměnitelné svaté právo. Pokusit se jej změnit by bylo považováno za rouhání, znamenalo by to Bid'ah, něco, co zakázal sám Mohamed.[81][82] Co může být změněno je islámské soudnictví, ale to je odvozeno, a nesmí odporovat,[83][84] Šáríi. Výsledky zůstávají nepřijatelné pro moderní svět. Svět se posunul dál, ale islám ne.

Dokonce i dnes, existují státy v Americe, které povolují dívkam vdát se v 15, 14 nebo dokonce 13 letech

Věk pro manželství v USA se liší stát od státu, ale je většinou 18 let (se dvěma výjimkami, kde je minimální věk ve skutečnosti vyšší).[85] Většina státu, nicméně, dovoluje nezletilým pod 18 let se vdát (obecně od 16 let nebo někdy níž) se souhlasem rodičů nebo soudu.

Tyto zákony o brzkém manželství jsou pro náctileté, kteří se zamilovali, můžou anebo nemuseli otěhotnět a chtějí se vzít. Nepovolují pedofilům vychutnávat si jejich sexuální fantazie.

Použijme stát Texas jako příklad. Minimální věk pro manželství je 18, ale se souhlasem rodičů nebo soudu, lze snížit na 14 let. Podobně, věk souhlasu je 18. Nicméně pokud je dívce méně, než 17, její sexuální partner nesmí být více, než o 3 roky starší, a musí být dokázáno, že nedošlo k nátlaku, tedy došlo k vzájemnému souhlasu v páru.[86] Takže, 14 letý může mít sex se 17 letou s vzájemným souhlasem, ale ne s 18 letou. 18 letý(á) by byl sexuální delikvent vinen statutárního znásilnění.

Pokud použijeme moderní Americké zákony na 54-letého Mohameda, znamenalo by to, že jakékoliv pokusy oženit jej s nezletilou v kterémkoliv státě, by bylo zamítnuto zákonem, a přiznání sexuálního vztahu by vedlo k obvinění ze statutárního znásilnění a stal by se registrovaným sexuálním delikventem.

Template:Core Pedofilie

Viz také

Překlady

 • Verze této stránky je také dostupná v těchto jazycích: anglicky, španělsky. Další jazyky si můžete zvolit na liště vlevo.

Externí odkazy

Reference

 1. How many times name of the holy prophet Muhammad mentioned in Quran? - Answers.com, accessed October 24, 2011
 2. Stejně jako hadísy a jeho biografie, rané ne-muslimské materiály o Mohamedovi, které existují, jej zobrazují velmi negativně. Například Učení Jákobovo jej zobrazuje jako banditu, a mandejská Haran Gawaitha jej zobrazuje jako "arabského syna vraždění" konvertujícího lidi mečem.
 3. Podle Koránu, si muž může vzít a mít sexuální styk s dívkou, která ještě neměla menstruaci. Korán Quran 65:4, se zmiňuje o rozvodu a jak dlouho musí muž počkat, než se může znova oženit po rozvodu se ženami, které jsou příliš staré nebo příliš mladé na menstruaci, v arabštině zvané iddah (stanovená čekací doba). Je nám řečeno, že běžně by ženy měly čekat tři měsíce, ale pokud je příliš stará nebo mladá na menstruaci, tak by to mělo být jen tři fáze měsíce. Dle Quran 33:49 je Iddah vyžadována jen pokud bylo manželství konzumováno. Pokud byla žena nedotčena, nemusí čekat žádnou čekací dobu. Tedy, pokud dívka, která ještě nemenstruovala musí dodržovat Iddah, tak to znamená, že sexuální styk již proběhl v předchozím manželství. Pro další detaily, viz: Pedofilie v Koránu
 4. 4.0 4.1 4.2 Sheik Abdul-Aziz Ibn Baaz, nejvyšší náboženská autorita Saudské Arábie: "...Pokud je vdaná bez jejího svolení, výhružkami nebo vydíráním, tak manželství není platné. Jedinou výjimkou je případ otce a jeho dcery, které je méně, než 9 let. Není to na škodu, pokud ji vdá, když jí je méně, než 9 let, dle správného názoru. To je založeno na aláhově prorokovi (mír s ním), který si vzal Aišu, bez jejího svolení, když jí bylo méně, než 9 let, jak je řečeno v autentických hadísech..." - Questions Related to Marriage/ Is it allowed for a father to force his daughter to marry a specific man that she does not want to marry? - Muslim Students Organization of the University of Houston Cite error: Invalid <ref> tag; name "University of Houston" defined multiple times with different content
 5. 5.0 5.1 5.2 Sheikh Hamoud Hashim al-Tharihi, general secretary of the Vice and Virtue Committee and member of the Islah Party in Yemen: "Because this happened to the Prophet, we cannot tell people that it is prohibited to marry at an early age" - Child marriage and divorce in Yemen - Jenny Cuff, BBC, November 6, 2008 Cite error: Invalid <ref> tag; name "Sheikh Hamoud" defined multiple times with different content
 6. 6.0 6.1 6.2 Mufti Fazlul Haque Amini: "Zákaz dětských manželství by zneuctil manželství svatého proroka islámu, který si také vzal nezletilou Aišu, když jí bylo jen 8 let. Nový zákon [zakazující dětská manželství] navržený aktuální vládou [v Bangladéši] by udělal morální charakter proroka kontroverzním. Islám dovoluje dětské manželství a nebude tolerováno, když se jakýkoliv vládce jakkoliv pokusí dotknout této záležitosti ve jménu ženských práv." - Islamist leader threatens of waging Jihad - Weekly Blitz, April 20, 2011 Cite error: Invalid <ref> tag; name "Mufti Fazlul" defined multiple times with different content
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Former governor and current senator of Zamfara State, Nigeria, Ahmed Sani Yerima:

  "Dětské sňatky v islámu jsou povoleny. V Koránu neexistují věkové limity...[Pokud by vláda uložila nové zákony proti dětským sňatkům] vznikl by násilný konflikt od muslimů, kteří by říkali 'ne, my to nebudeme akceptovat, raději bychom zemřeli, než akceptovat něco, co není právem od Aláha.'" - "Nigeria Child Brides-Broken Lives", Times Online, November 28, 2008 (archived), http://www.wunrn.com/news/2008/11_08/11_24_08/112408_nigeria.htm. 

  A znova v 2013:

  "Jak jsme očekávali, bývalý guvernér a aktuální senátor státu Zamfara State Ahmed Sani Yerima znovu zdůraznil svou podporu pro vdávání nezletilých dívek v sobotu, říkajíc, že by mohl dát svoji šesti-letou dceru provdát, pokud by chtěl. Minulé úterý, senátor úspěšně zabránil dodatku k druhé části 22 sekce ústavy senátem, který dělá člověka dospělým, když je v manželství, i když mu je méně, než 18 let. Odpověděl svým kritikům v online publikaci říkajíc, že si nezaslouží takovou kritiku. Tady je plné znění: "Nigérie má nespočet problémů a dětské sňatky nejsou jedním z nich. Faktem je, že brzké manželstv je řešením pro polovinu našich problémů. Pro ty, kteří se zajímají, jestli bych provdal svou dceru ve věku 9 nebo 13 let, říkám velmi upřímně, můžu ji provdat ve věku 6 let, pokud budu chtít a není to vaše věc. To proto, že jsem muslim a následuji příklad nejlepšího člověka lidstva, Mohameda ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ..."", "I Could Marry Off My Six Year Old Daughter If I So Wished, Senator Ahmed Yerima Replies Critics", The Nigeria Today, July 21, 2013 (archived), http://thenigeriatoday.net/i-could-marry-off-my-six-year-old-daughter-if-i-so-wished-senator-ahmed-yerima-replies-critics/  Cite error: Invalid <ref> tag; name "Imam Sani" defined multiple times with different content
 8. 8.0 8.1 8.2 Sheikh Mohamed Ben Abderrahman Al-Maghraoui: "Manželství devítiletých děvčat není zakázáno, protože dle hadísů, Mohamed si vzal Aišu, když jí bylo sedm let a konzumoval tento svazek, když jí bylo 9." - Moroccan theologian: Muslim girls can wed at nine - Middle East Online, September 15, 2008 Cite error: Invalid <ref> tag; name "Sheikh Mohamed Ben" defined multiple times with different content
 9. Imam Muhammad ibn Majah Al-Qazwini, Trans. Nasiruddin Al-Khattab, "Sunan Ibn Majah (5 Vol. Set)", Dar-us-Salam Publications, First Edition, ISBN 9789960988139, June 2007 (archived), http://store.dar-us-salam.com/product/H15.html. 
 10. Sunan Ibn Majah, "The Book of Purification and its Sunnah - كتاب الطهارة وسننها", Sunnah.com, English ref: Vol. 1, Book 1, Hadith 662, Arabic ref: Book 1, Hadith 707, accessed June 30, 2013 (archived), http://sunnah.com/urn/1256610. 
 11. Muzammil Siddiqi, "May People Act According to a Weak Hadith?", Islam Online, Fatwa Bank, September 27, 2003 (archived from the original), http://www.webcitation.org/query?url=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20061216005731%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.islamonline.net%2Fservlet%2FSatellite%3Fpagename%3DIslamOnline-English-Ask_Scholar%2FFatwaE%2FFatwaE%26cid%3D1119503547442&date=2014-03-15. 
 12. Autenticita následuje hned za textem vyprávění, takže není možné si jí nevšimnout: "Bylo vyprávěno osvobozeným Aišiným otrokem, že: 'Aiša řekla: "Nikdy jsem neviděla soukromé oblasti aláhova proroka." (Da'if)(Jeden z vypravěčů) Abú Bakr (Ibn Abu Shaibah) řekl: "Abu Nu'aim by řekl: '(Od) Aišiny osvobozené otrokyně '""
 13. "Vyprávěl Anas bin Malik: Prorok spal se všemi ženami za jednu noc, a v té době měl devět manželek." - Sahih Bukhari 7:62:142
 14. "Vyprávěl Qatada: Anas bin Malik řekl, "Prorok navštěvoval všechny své manželky dokola, během dne a noci a bylo jich jedenáct." Zeptal jsem se Anase, "Měl na to prorok sílu?" Anas odpověděl, "Říkalo se, že prorok dostal sílu třiceti (mužů)." A Sa'id řekl, pověřením Qatady, že mu Anas řekl jen o devíti ženách (ne jedenácti)." - Sahih Bukhari 1:5:268
 15. "Vyprávěla Aiša : Sauda požádala o povolení proroka odejít dřív v noci Jam', a byla tlustá a velmi pomalá žena. Prorok jí dal svolení." - Sahih Bukhari 2:26:740
 16. "Vyprávěla Aisha: Kdykoliv Aláhův prorok chtěl jít na výlet, losoval, která žena jej doprovodí. Vzal si tu, které jméno z toho vyšlo. Pro každou měl den a noc. Ale Sauda bint Zam' se vzdala své noci pro Aišu, manželku proroka." - Sahih Bukhari 3:47:766 Viz také: Sahih Bukhari 3:48:853, Sahih Muslim 8:3451 & Sahih Muslim 8:3452
 17. "Vyprávěla Aiša: Když si mě prorok vzal, přišla ke mě má matka a nechala mě vejít do domu (proroka) a nic mě nepřekvapil, kromě toho, že prorok ke mě přicházel dopoledne." - Sahih Bukhari 7:62:90
 18. "Vyprávěla Aiša: Obvykle jsem umývala semeno z prorokova oblečení a i tak na nich občas zůstala malá skrvna." - Sahih Bukhari 1:4:233
 19. "Abdullah b. Shihab al-Khaulani oznámil: Zůstal jsem v Aišině domě a měl jsem mokrý sen (a jeho důsledek jsem viděl na svém oblečení), takže (ráno) jsem ponořil oboje (oblečení) do vody. Toto (mé počínání) sledovala Aišina služka a řekla jí o tom. Ona (Hadrat A'isha) mi poslala zprávu: Co tě přimělo se takhle zachovat k tvému oblečení? On (vypravěč) řekl: Řekl jsem, že jsem viděl ve snu to, co spící vidí. Ona řekla: Našel jsi (nějaké stopy tekutiny) na svém oblečení? Řekl jsem: Ne. Ona řekla: Jestli jsi něco našel, měl jsi to umýt. Pokud já najdu vyschlé semeno na oblečení Aláhova posla (mír s ním), seškrábu to svými nehty." - Sahih Muslim 2:572 Viz také Sahih Muslim 2:566, Sahih Muslim 2:567, Sahih Muslim 2:568, Sahih Muslim 2:569, Sahih Muslim 2:570, Sahih Muslim 2:571
 20. "Vyprávěla Aiša: Prorok a já jsme se obvykle koupali z jednoho hrnce, když jsme byli Junub. Během menstruací, mi obvykle poručil dát si Izar (oblečení, které se nosí pod pasem) a hladil mě." - Sahih Bukhari 1:6:298
 21. "Vyprávěla Aiša, Ummul Mu'minin: Prorok (mír s ním) byl zvyklý jí líbat a cucat její jazyk, když držel půst." - Sunan Abu Dawud 13:2380
 22. "Vyprávěla Aiša: Byla jsem zvyklá hrát si s panenkami v přítomnosti proroka, a mé kamarádky si se mnou taky hrály. Když přišel Aláhův prorok, ony se schovaly, ale prorok je zavolal, aby se přidaly a hrály si se mnou. (Hraní si s panenkami a podobně je zakázáno, ale bylo to povoleno pro Aišu, protože byla malá holka, která ještě nědosáhla puberty.) (Fateh-al-Bari page 143, Vol.13)" - Sahih Bukhari 8:73:151
 23. Little Girls Playing With Dolls - The Islamic Ruling Concerning Tasweer, Abu Muhammad Abdur-Ra'uf Shakir
 24. 24.0 24.1 Frederic Thomas, François Renaud, Eric Benefice, Thierry de Meeus, Jean-Francois Guegan, "International Variability of Ages at Menarche and Menopause: Patterns and Main Determinants," Human Biology: Volume 73, Number 2, April 2001, pp. 271-290, 10.1353/hub.2001.0029

  "Průměrný věk první menstruace a reference

  Algeria 14.3 Grassivaro-
  Egypt 13.2 Attallah (1978)
  Morocco 13.75* Loukid et al.
  Sudan 13.75 Attallah et al. (1983) — —
  Yemen 14.4 Yemen Arab Republic Fertility

  Cameroon 14.61 Biyong et al.
  Congo-Brazza 12.0 Samba (1982)
  Congo-Kinshasa 13.83 Rashid-Tozin
  Ghana 13.98 Adadevoh et
  Kenya 14.4 Rogo et al. (1987)
  Nigeria 15.0* Morabia et al.
  Senegal 16.1 Simondon et al. (1997) — —
  Somalia 14.78 Gallo (1975) — —
  Sudan 13.75 Attallah et al. (1983) — —
  Tanzania 15.21 Hautvast (1971) — —
  Zambia 13.7 Katzarski et al. (1980) — —
  Zimbabwe 13.5 Mbizvo et al. (1995) — —

  USA 12.8 Malina and Bouchard (1991)
  Britain 13.3 Mascie-Taylor


  Tabulka 1. Průměr (nebo medián*) věku první menstruace a země

  Algeria 14.3 Grassivaro-
  Argentina 12.59 Zurlo de Mirotti
  Australia 13.0* Morabia et
  Bangladesh 15.8 Riley and Khan
  Belgium 13.0* Vercauteren
  Britain 13.3 Mascie-Taylor
  Cameroon 14.61 Biyong et al.
  Canary Islands — —
  Chile 13.0* Morabia et
  China 12.38* Huen et al.
  Colombia 12.8 Pardo and Uriza
  Congo-Brazza 12.0 Samba (1982)
  Congo-Kinshasa 13.83 Rashid-Tozin
  Cuba 13.01 Jordan-Rodriguez
  Czechoslovkia 14.6 Magursky et
  Denmark 13.0 Helm and Grolund
  Dominican Rep. 12.6 Mancebo (1990)
  Egypt 13.2 Attallah (1978)
  Finland 13.2 Dahlstrom
  France 13.05* Crognier (1979)


  Věková proměnlivost věku první menstruace a menopauzy / 275

  East Germany 14.0* Morabia et al.
  Ghana 13.98 Adadevoh et
  Greece 12.0 Pentzos-Daponte Peters (1984)
  Guatemala 13.75 Khan et al. (1995)
  Haiti 15.37 Barnes-Josiah
  Hungary 12.9 Dober and Kiralyfalvi
  Iceland 13.06 Macgusson
  India (Punjab) 14.31 Singh and Ahuja
  Indonesia 13.0 Samsudin (1990)
  Ireland 13.52 Hoey et al. (1986)
  Israel 13.29 Belmaker (1982)
  Italia 12.2 Zoppi (1992)
  Jamaica 13.1 Jamaica National (1988)
  Japan 12.5 Nakamura et
  Kenya 14.4 Rogo et al. (1987)
  Malaysia 14.2 Wilson (1985)
  Mexico 12.4 Garcia-Baltazar
  Morocco 13.75* Loukid et al.
  Nepal (high altitude) 16.2* Beall (1983)
  New-Zealand 12.9 St George et
  Nicaragua 14.0 Guido et al.
  Nigeria 15.0* Morabia et al.
  Norway 13.2* Nafstad et al.
  Papua New Guinea 15.8 Groos and Smith
  Peru 13.23 Soto-Caceres Servigon
  Philippines 13.6 Zablan (1988)
  Poland 13.06 Laska-Mierzejewska et al. (1982) — —
  Romania 13.47 Stukovsky et al. (1967) — —
  Russia 13.0 Iampol’skaia (1997) 49.0 Balan (1995)
  Sardinia 12.78* Floris et al. (1987) — —
  Senegal 16.1 Simondon et al. (1997) — —
  Somalia 14.78 Gallo (1975) — —
  South Africa (black women) — — 49.2 Walker et al. (1984)
  Southern Korea 13.9 Kim et al. (1986) — —
  Spain 12.31 de la Puente et al. (1997) — —
  Sri Lanka 13.5 Balasuriya and Fernando (1983) — —
  Sudan 13.75 Attallah et al. (1983) — —
  Sweden 13.09 Furu (1976) 50.9* Hagstad (1988)
  Switzerland 13.0 Morabia et al. (1996) 50.0 Morabia et al. (1996)
  Tahiti 12.75* Ducros and Ducros (1987) — —
  Taiwan 13.6 Chow et al. (1997) 49.5 Chow et al. (1997)
  Tanzania 15.21 Hautvast (1971) — —
  Thailand 12.3 Piya-Anant et al. (1997) 50.3 Tungphaisal et al. (1991)
  Turkey 13.28 Vicdan et al. (1996) 47.8 Carda et al. (1998)
  United Arab Emirates — — 47.3 Rizk et al. (1998)
  USA 12.8 Malina and Bouchard (1991) 51.3* Kato et al. (1998)
  Venezuela 12.68* Farid-Coupal et al. (1981) — —
  Yemen 14.4 Yemen Arab Republic Fertility Survey (1979) — —
  Zambia 13.7 Katzarski et al. (1980) — —
  Zimbabwe 13.5 Mbizvo et al. (1995) — —
  "
 25. Also see this table on the mean ages of menarche around the world (Reference: "Average age at menarche in various cultures," The Museum of Menarche (mum.org), accessed January 12, 2013).
 26. 26.0 26.1 Average age at menarche in various cultures - Mum.org, accessed January 12, 2013
 27. "Vyprávěla Aiša: Prorok si mě vzal, když mi bylo 6 let. Šli jsme do Medíny a zůstali v domě Bani-al-Harith bin Khazraj. Poté jsem onemocněla a spadly mi vlasy. Poté mi vlasy znova narostly a má matka, Um Ruman, ke mě přišla, když jsem si hrála na houpačce se svými kamarádkami. Zavolala mě, šla jsem k ní, nevěděla jsem co po mě chce. Vzala mě za ruku a nechala mě stát u dvěří domu. Ztratila jsem dech a když jsem se rozdýchala, vzala trochu vody a třela ji o můj obličej a hlavu. Poté mě vzala do domu. V domě jsem viděla nějaké Ansari ženy, které řekly, "Vše nejlepší a Aláhovo požehnání a hodně štěstí." Poté mě jim svěřila a ony mě přichystaly (ke svatbě). Nečekaně za mnou přišel Aláhův prorok dopoledne a má matka mu mě předala, a v té době mi bylo devět let." - Sahih Bukhari 5:58:234
 28. "... poté se Abú Bakr zeptal (proroka) "Ó posle boží, co ti brání v konzumaci manželství s tvou manželkou?" Prorok odpověděl "Svatební dar (sadaq)."..." - al-Tabari Volume XXXIX, pp. 171-173
 29. 29.0 29.1 Ryan C. W. Hall, MD, and Richard C. W. Hall, MD, PA, - "A profile of Pedophilia: Definition, Characteristics of Offenders, Recidivism, Treatment Outcomes and Forensic Issues" - Page 459, April 2007;82(4):457-471 • www.mayoclinicproceedings.com
 30. "Vyprávěl 'Ursa: Prorok požádal Abú Bakra o Aišinu ruku. Abú Bakr řekl "Ale já jsem tvůj bratr." Prorok řekl, "Jsi mým bratrem v Aláhově náboženství a jeho knize, ale Aiša si mě může legálně vzít."" - Sahih Bukhari 7:62:18
 31. "On [Albert Tony Walker] začal ukazovat náklonnost vdaným ženám, a připravoval mladší ženy skupiny, aby byly jeho "spirituální nevěsty" Přesvědčil Silvu, že pustit ho do postele své dcery je správná věc, mluvil k ní hodiny o zachraňování před “nějakým světským chlapem,” si vybavila. “On řekl, ‘Bůh nám dal moc přinést boží semeno, a jak skvělé by to bylo aby tvé děti byly požehnány?’ ” Kalena je dospělá žena a matka dvou, s medo-hnědými vlasy po pás. Její čistě modré oči se rozpláčou, když si vzpomene, jak ji Walker začal oddělovat od její matky a sourozenců v 11 letech, aby jí hladil. Ve 12, ji začal znásilňovat, říkal jí, že chce aby mu porodila dítě. Nakonec v 16, ji oplodnil." - Family members who lost faith find justice - Andria Simmons, The Atlanta Journal-Constitution, February 27, 2011
 32. "Vyprávěl Abú Haraira: Aláhův apoštol řekl, "Otrokyně by neměla být vdaná, dokud to s ní není zkonzultováno a panna by neměla být provdána dokud k tomu nedá svolení." Lidi řekli, "Jak vyjádří své svolení?" Prorok řekl, "Tím, že bude mlčet(když se zeptají na její svolení)." Někteří lidi řekli, "Pokud někdo udělá trik, přivede dva falešné svědky k soudci, aby dosvědčili, že si ji vzal s jejím svolením a soudce potvrdí jejich manželství, a manžel ví, že si ji nikdy nevzal, poté bude takové manželství považováno za legální a může s ní žít jako manžel." - Sahih Bukhari 9:86:100, Viz také: Sahih Bukhari 9:86:98 a Sahih Bukhari 9:86:101
 33. "m3.13 Dozorci jsou dvou druhů, ti, kteří mohou donutit ženu k sňatku a ti, kteří ne. 1. Jediní dozorci, kteří mohou ženu k provdání jsou otec panny, nebo otec otce, donutit znamená vdát ji vhodnému muži (def: m4) bez jejího souhlasu. 2. Ti, kteří nemají právo ji nutit k manželství, pokud to neakceptuje a neudělí svolení. Kdykoliv je manželka pannou, otec nebo otec otce ji může provdát za někoho, bez jejího svolení, i když je doporučeno požádat o její svolení pokud dosáhla puberty. Mlčení panny je považováno za svolení." - Reliance of the Traveller: A Classic Manual of Islamic Sacred Law - Ahmad ibn Naqib al-Misri, Edited and Translated by Nuh Ha Mim Keller
 34. Ibn ‘Abd al-Barr, Al-Istidhkaar, 16/49-50: "Učenci se bez rozdílu shodli, že otec může provdat svoji malou dceru bez jejího svolení. Aláhův posel si vzal Aišu bint Abú Bakr když byla mladá, šest nebo sedmiletá, když jí její otec za něj provdal." - Is it acceptable to marry a girl who has not yet started her menses? - Islam Q&A, Fatwa No. 12708
 35. "Podle šáríi, pokud je dívka dítě(nedosáhla puberty), může být provdána svým otcem. Když dosáhne puberty, má právo ponechat, nebo přerušit manželství. Zároveň není věkový limit pro sex s manželkou i když je dítě." - I would like to marry a woman who is 12 years old, her father and she has also agreed. What is your advise? - Islamic Q & A Online with Mufti Ebrahim Desai, Ask-Imam, Question No. 6737
 36. "Stejně jako prorok jeho polygamní sekty, Warren Jeffs dokumentoval vše, co dělal, dělal si záznam všech manželství, které předvedl, každou mladou ženu, kterou si vzal , a dokonce zaznamenával své intimní momenty ... Jeffs měl 78 manželek plus svoji legální manželku, a 24 z nich byly mladší 17 let, řekl Eric Nichols, hlavní želobce pro Texas Attorney General's office, který to řešil ... Porotci uvažovali 3½ hodiny před odsouzením Jeffse vinného ze sexuálního napadení dvou dívek, věkem 12 a 15 let, které si vzal během toho, čemu jeho sekta říká "spirituální manželství". Vyšetřovatelé použili DNA důkazy, aby ukázali, že Jeffs udělal dítě se starší obětí a poustil zvukový záznam, který podle nich byl on, sexuálně napadající mladší dívku ... Jeffsova sekta měla více, než 10,000 členů nadnárodně, kteří věřili, že polygamie přináší povýšení v nebi. Obě oběti vešli do vztahu s Jeffsem dobrovolně, a nezúčastnily se soudu proti němu. Ale Nichols řekl ve svém závěrečném slovuthat, že zločiny byly tak neslýchané, že pod Texasským právem, obvinění nevyžadovaly žalobu obětí." - Polygamist leader convicted of child sex assault - Will Weissert, Associated Press, August 5, 2011
 37. "Vyprávěla Aiša: Magie ovlivnila proroka tak, že si začal představovat, že dělá něco, co ve skutečnosti nedělal..." - Sahih Bukhari 4:54:490 viz také Sahih Bukhari 7:71:658, Sahih Bukhari 7:71:660, Sahih Bukhari 7:71:661, Sahih Bukhari 8:73:89, a Sahih Bukhari 8:75:400
 38. "Vyprávěla Aiša: Prorok slyšel muže (recitovat Korán) v mešitě a řekl: "Nechť mu Aláh udělí svoji milost. Bez pochyby, připoměl mi takové a takové verše z takové a takové súry, které jsem zapoměl..." - Sahih Bukhari 3:48:82
 39. "Vyprávěl Aswad: Ibn Az-Zubair mi řekl, "Aiša ti tajně říkala hodně věcí. Co ti řekla o Ka'bě?" Odpověděl jsem, "Řekla mi, že jednou prorok řekl, 'Ó Aišo! Kdyby tvoji lidi nebyli tak blízcí před-islámskému období ignorance, předělal bych Ka'bu a udělal do ní dvě dveře; jedny pro vchod a druhé pro východ." Později Ibn Az-Zubair udělal to samé." - Sahih Bukhari 1:3:128
 40. "Vyprávěla Aiša: Dívala jsem se s opovržením na dívky, které se nabízely Aláhově apoštolovi a říkávala jsem: "Může se žena dát (muži)?" Ale když Aláh zjevil: "Ty (Ó Mohamede) můžeš odložit na později tu ženu, která je teď na řadě a můžeš si vzít, kteroukoliv chceš; a nejsi vinen, pokud pozveš tu, kterou jsi dočasně odložil.' (33.51) Řekla jsem (prorokovi), "Mám pocit, že tvůj Pán spěchá v plnění tvých přání a tužeb."" - Sahih Bukhari 6:60:311
 41. "... On (Muhammad b. Qais) poté oznámil, že to byla Aiša, kdo tohle vyprávěl: ... Řekla jsem: Není tu nic. On řekl: Řekni, nebo Lstivý a Informovaný mi to řekne! Řekla jsem: Posle Aláhův, kéž jsou můj otec a matka pro tebe vykoupením, a poté jsem mu řekla (celý příběh). On řekl: Byla to temnota (tvého stínu) kterou jsem viděl před sebou? Řekla jsem: Ano. Udeřil mě do hrudi, což mě zabolelo, a poté řekl: Myslela sis, že Aláh a jeho apoštol by s tebou jednali nespravedlivě?..."" - Sahih Muslim 4:2127
 42. "Řekl bych něco, co by rozesmálo svatého proroka (mír s ním), tak řekl: Posle boží, přál bych ti vidět (zacházení vyměřené pro) dceru Chadídže, když jsi mě požádal o peníze, a vstal jsem a dal jsem jí facku na krk. Aláhův posel se zasmál a řekl: Jsou kolem mě, jak vidíš, chtějí peníze navíc. Abú Bakr poté vstal, šel k Aiši a dal jí facku na krk, a 'Umar vstal před Hafsu Hafsa a dal jí facku říkaje: Chceš po Aláhově poslovi něco, co on nemá. Ony řekly: U Aláha, my nechceme po Aláhově poslovi nic, co by neměl." - Sahih Muslim 9:3506
 43. "Vyprávěla Aiša: Věci, které ruší modlitbu přede mnou byly zmíněny. Oni řekli, "Modlitba je zrušena psem, oslem a ženou (pokud projdou před modlícími se lidmi)." Řekla jsem, "Udělal jsi z nás (žen) psy. Viděla jsem prorka se modlit, když jsem ležívala mezi ním a qiblou. Kdykoli jsem něco potřebovala, vytratila jsem se, protože jsem se na něj nechtěla dívat."" - Sahih Bukhari 1:9:490
 44. "Stockholmský syndrom byl také vysvětlen evolučně. Historicky unášení (např. znásilnění Sabinských žen) a unášení manželek byly (a stále jsou v některých místech) velmi běžné praktiky. Ženy, které byly unešeny a bránily se byly pravděpodobně zabity nebo uvězněny a tedy neměly děti. Ale ženy které se podřídily svým únoscům měli lepší šance mít děti a jejich děti měly vyšší pravděpodobnost získaz geny, které udělaly jejich matku více pasivní a podřízenou vůči únosci. A za několik generací, byla populace lidí více geneticky náchylná k podřízení se, když jsou uneseni." - Stockholm Syndrome - Wikipedia, accessed October 13, 2011
 45. Goodwin, Jan. Price of Honour: Muslim Women Lift the Veil of Silence on the Islamic World. UK: Little, Brown Book Group, 1994
 46. "Vyprávěl Jabir bin Abdullah: Když jsme se vraceli z Ghazwa (svatá válka) s prorokem, začal jsem jen na velbloudovi rychle, jelikož byl líný jezdec přijel za mnou a popohnal velblouda kopím, které měl a můj velbloud se rozběhl jako ten nejlepší velbloud. Hle! Jezdcem byl sám prorok. Řekl, 'Proč tak spěcháš?" Odpověděl jsem: Jsem nově oženěný " On řekl, "Vzal sis pannu nebo matrónu? Řekl jsem, "Matrónu." On řekl, "Proč sis venzal mladou holku, aby sis s ní mohl hrát a ona s tebou?" Když jsme se blížili k Medíně, prorok řekl, "Počkej, abys mohl vejít (do Medíny) v noci, tak aby slečna s nepořádnými vlasy si je mohla učesat a ta jejíž manžel byl pryč si může oholic ochlupení.." - Sahih Bukhari 7:62:16
 47. "Vyprávěl Jabir bin 'Abdullah: Když jsem se oženil, Aláhův poštol mi řekl, "Jaký typ ženy sis vzal?" Odpověděl jsem, "Vzal jsem si matrónu' On řekl, "Proč nemáš rád panny abys je mohl hladit?" Jabir také řekl: Aláhův apoštol řekl, "Proč sis nevzal mladou holku, aby sis s ní mohl hrát a ona s tebou?'" - Sahih Bukhari 7:62:17
 48. "(Suhayli, ii. 79: V riwaya Yunus I. I. zaznamenal, že apoštol ji viděl (Ummu'lFadl) když byla nemluvnětem plazícím se před ním a řekl, 'Jestli vyroste a já budu naživu, vezmu si ji za ženu.' Ale zemřel před tím, než vyrostla a Sufyan b. al-Aswad b. 'Abdu'l-Asad al-Makhzumi si ji vzal a ona mu porodila Rizq and Lubab..." - Ibn Ishaq, The Life of Muhammad: A Translation of Ishaq's Sirat Rasul Allah, translated by A. Guillaume [Oxford University Press, Karachi]
 49. "Muhammad uviděl Um Habiba, dceru Abbáse, když byla fatim (věk ošetřovatelství) a řekl, "Pokud vyroste když budu ještě naživu, vezmu si ji za ženu."" - Musnad Ahmad, Number 25636
 50. "Vyprávěl Abú Usaid: šli jsme s prorokem ven do zahrady zvané Ash-Shaut, až jsme došli ke dvěma zdím, mezi kterými jsme se posadili. Prorok řekl "posaď se" a šel dovnitř (zahrady). Jauniyya (slečna z Bani Jaun) byla přivedena a podána v domě v datlové zahradě v domě Umaima bint An-Nu'man bin Sharahil, a její chůva byla s ní. Když za ní prorok přišel, řekl jí, "Dej se (manželstvím) jako dárek." Ona řekla, "Může se princezna dát jako dárek obyčejnému muži?" Prorok zvednul svoji ruku, aby ji poplácal, aby se zklidnila. Ona řekla, "Hledám útočiště s Aláhem od tebe." On řekl, "Usilovala jsi s Jediným, kdo dává útočiště. Poté prorok přišel za námi a řekl, "Ó Abú Usaid! Dej jim dvě bílé lněné šaty a nechte ji jít zpět k rodině." Vyprávěl Sahl a Abú Usaid: Prorok si vzal Umaima bint Sharahil, a když k němu byla přivedena, natáhl k ní své ruce. Vypadalo to, že se jí to nelíbí, zatímco prorok přikázal Abú Usaidovi ji připravit a poskytnout jí dvě lněné šaty. (See Hadith No. 541)." - Sahih Bukhari 7:63:182
 51. 51.0 51.1 Podle nejpřísnější klinické definice pedofilie DSM-IV-TR, pedofil je někdo, kdo (1) během minimálně šesti měsíců, měl opakované, intenzivní sexuálně vzrušujcí fantazie, pudy, nebo chování zahrnující sexuální aktivitu s prepubescentním dítětem nebo dětmi(obecně věku 13 a mladší). (2) jednal na základě těchto pudů, nebo fantazie způsobily výraznou úzkost nebo mezilidské potíže. (3) je mu minimálně 16 let a minimálně o pět let starší, než dítě v kritériu 1. Poznámka: Toto nezahrnuje člověka v pozdní adolescenci, který pokračuje sexuálním vztahem s 12 nebo 13 letým. Cite error: Invalid <ref> tag; name "DSM-IV-TR" defined multiple times with different content
 52. Kiddushin (tosafot) 41a
 53. Yebamot 44a
 54. Sanhedrin 76a
 55. "Vy, kteří věříte! Víno, hra majsir, obětní kameny a vrhání losů šípy jsou věru věci hnusné z díla satanova. Vystříhejte se toho - a možná, že budete blaženi." - Qur'an 5:90-91
 56. "Mohamed měl mnoho mužských i ženských otroků. Kupoval si je a prodával je, ale koupil si jich víc, než prodal, obzvláště poté, co jej bůh posílil svojí zprávou, stejně tak poté co emigroval z Mekky. Jednou prodal jednoho černého otroka za dva. Jeho jméno bylo Jacob al-Mudbir. Jeho nákupy otroků byly četnější, než prodeje. Pronajímal je a najímal, ale víc si jich najal, než propůjčil." - Ibn Qayyim al-Jawziyya, "Zad al-Ma'ad", part 1, page 160
 57. "These are the names of Muhammad's male slaves: Yakan Abu Sharh, Aflah, 'Ubayd, Dhakwan, Tahman, Mirwan, Hunayn, Sanad, Fadala Yamamin, Anjasha al-Hadi, Mad'am, Karkara, Abu Rafi', Thawban, Ab Kabsha, Salih, Rabah, Yara Nubyan, Fadila, Waqid, Mabur, Abu Waqid, Kasam, Abu 'Ayb, Abu Muwayhiba, Zayd Ibn Haritha, and also a black slave called Mahran, who was re-named (by Muhammad) Safina (`ship')" - Ibn Qayyim al-Jawziyya, "Zad al-Ma'ad", part 1, Pages 114-116
 58. "Mohamedovy otrocké služky "jsou Salma Um Rafi', Maymuna dcera Abú Asiba, Maymuna dcera Sa'da, Khadra, Radwa, Razina, Um Damira, Rayhana, Mary the Coptic, navíc ke dvěma služkám, jedna mu byla dána jako dárek jeho sestřenicí, Zaynab, a další byla zajata ve válce." - Ibn Qayyim al-Jawziyya, "Zad al-Ma'ad", part 1, Pages 114-116
 59. "....Waqidi nás informoval, že Abú Bakr vyprávěl, že Aláhův posel (PBUH) měl pohlavní styk s Mariyyah [jeho koptskou otrokyní] v domě Hafsy...." - Tabaqat v. 8 p. 223 Publisher Entesharat-e Farhang va Andisheh Tehran 1382 solar h ( 2003) Translator Dr. Mohammad Mahdavi Damghan
 60. "Kámen byl položen na otrokovu hruď. Když si Abú Bakr stěžoval, řekli, 'Ty jsi ten, kdo ho zkazil, tak jej zachraň z jeho nepříznivé situace.' Udělám to,' řekl Bakr. 'Mám černého otroka, tvrdšího a silnějšího, než je Bilal, který je pohan. Vyměním ho. Transakce byla provedena." - Ishaq:144
 61. "And most surely you conform (yourself) to sublime morality." - Quran 68:4
 62. Questions about Apostasy (Blasphemy) - Al Sunna.org
 63. 63.0 63.1 Islamist leader threatens of waging Jihad - Weekly Blitz, April 20, 2011
 64. 64.0 64.1 yessir - Child Marriage - Death Of 13 Year Old Bride After Wedding - A BIG MESSAGE, April 10, 2010
 65. 65.0 65.1 YEMEN: Deep divisions over child brides - IRIN, March 28, 2010
 66. 66.0 66.1 Outcry over Malaysian child marriages - Sydney Morning Herald, August 4, 2010
 67. "....Ukázala ses mi dvakrát (ve snu), než jsem si tě vzal. Viděl jsem anděla jak tě nesl v v hedvábné látce, a řekl jsem mu, 'Svlíkni (ji),' a hle, byla jsi to ty. Řekl jsem (sobě), 'Pokud je toto od Aláha, pak se to musí stát....." - Sahih Bukhari 9:87:140
 68. Gil Student - The Talmud Does Not Permit Sex With A Three Year Old - The Real Truth About The Talmud, accessed March 23, 2012
 69. Charles Souvay - St. Joseph - The Catholic Encyclopedia. Vol. 8. New York: Robert Appleton Company, 1910. 24 Oct. 2011
 70. "Hlavní zdroje informací o životě sv. Josefa jsou první kapitoly našich prvních a třetích evangelií; jsou prakticky také jedinými spolehlivými zdroji, neboť, zatímco, na svatém životě patriarchy, jako v mnoha jiných bodech spojených spasitelovou historií, které zůstávají nedotknuty kanonickými texty, apokryfní literatura je plná detailů, nezahrnutí těchto prací do kánonu svatých kniha vrhá velké podezření na jejich obsah; a, i když je zaručeno, že některá jimi zaznamenaná fakta můžou být založena na důvěryhodných tradicích, je v mnoha případech téměř nemožné, rozeznat a prosít tyto částice pravdivé historie od rozmarů se kterými jsou spojeny. Mezi těmito apokryfními produkcemi, řešícími více méně obšírně s některými epizodami života Sv. Josefa můžou být povšimnuty tzv "Jakubovo protoevangelium", "Pseudo-Matthew", "Gospel of the Nativity of the Virgin Mary", "Story of Joseph the Carpenter", a "Life of the Virgin and Death of Joseph"." - St. Joseph - Charles Souvay, The Catholic Encyclopedia. Vol. 8. New York: Robert Appleton Company, 1910. 24 Oct. 2011
 71. Apocrypha - Wikipedia, accessed October 24, 2011
 72. Annunciation - Wikipedia, accessed October 24, 2011
 73. "Nebude bez zájmu si na to vzpomenout, i když jsou nespolehlivé, zdlouhavé příběhy ohledně manželství sv. Josefa zahrnuté v apokryfních textech. Když mu bylo 40 let, Josef si vzal ženu jménem Melcha nebo Escha dle některých, Salome dle ostatních; žili 49 let spolu a měli 6 dětí, 2 dcery a 4 syny, z nich nejmladší byl James (menší, "bratra Pána"). Rok po smrti jeho manželky, jak knězové prohlásili skrze Judeu, že si přáli najít v kmeně Juda ctihodného muže, aby si vzal Marii, které bylo 12-14 let. Josef, kterému bylo tenkrát 90 let, šel do Jerusaléma jak jeden z kandidátů; zázrak ukázal výběr boha jako Josefa, a o dva roky později nastalo Prohlášení. Tyto sny, jak St. Jerome říká, ze kterých mnoho křesťanských umělců vzali své inspirace (viz. např. Raphael "Espousals of the Virgin"), nemají autoritu; nicméně získaly v průběhu věků nějakou popularitu; v nich, někteří církevní pisatelé usilovali o odpovědi na dobře známý problém vyvztávající z poznamenání v evangeliích o "božích bratrech"; z nich také populární důvěřivost, navzdory veškeré pravděpodobnosti, stejně tak tradici dosvědčené starými umělci, ponechala víru, že sv. Josef byl starý muž v době manželství s Matkou Boží." - St. Joseph - Charles Souvay, The Catholic Encyclopedia. Vol. 8. New York: Robert Appleton Company, 1910. 24 Oct. 2011
 74. "Toto manželství, pravdivé a kompletní, bylo, záměrem manželů, panenské manželství (cf. St. Augustine, "De cons. Evang.", II, i in P.L. XXXIV, 1071-72; "Cont. Julian.", V, xii, 45 in P.L. XLIV, 810; St. Thomas, III:28; III:29:2). Ale brzy byla víra Josefa ve svoji manželku bolestivě pokoušena: měla dítě. Jakkoli bolestivé toto zjištění pro něj muselo být, nevědom toho, že byl tajemstvím inkarnace, jeho jemné city mu zabránily pomluvit snoubenkyni, a rozhodl se "ji odložit soukromě; ale když nad tím přemýšlel, hle Anděl Páně se mu zjevil, když spal, říkaje: Josefe, syne Davidův, neboj se vzít si Marii, tvoji ženu, protože to, co porodila je ze svatého ducha. . . A Josef, který se probudil, udělal tak, jak mu to anděl Páně přikázal a vzal si tu ženu" (Matthew 1:19, 20, 24)." - St. Joseph - Charles Souvay, The Catholic Encyclopedia. Vol. 8. New York: Robert Appleton Company, 1910. 24 Oct. 2011
 75. Perpetual virginity of Mary - Wikipedia, accessed October 24, 2011
 76. The History of Joseph the Carpenter - Interfaith Online, accessed October 24, 2011
 77. Brian Palmer - Your Halo, Please? - Slate Magazine, April 5, 2010
 78. "A anděl odpověděl a řekl jí, duch svatý na tebe příjde, a síla nejvyššího tě zastíní, takže také ta svatá věc, která bude zplozena z tebe bude nazývána Synem Božím." - Luke 1:35 (King James Version)
 79. N.B. poznamenal, že král manželství krále Richarda II k holce nebylo nikdy konzumováno. Přestože navštěvoval svou mladou manželku téměř každý den, žili v oddělených domech a nespali pod jednou střechou, natož ve stejné posteli. Král Richard byl zavražděn, když bylo královně Isabelle jen jedenáct let, a byla v té době stále pannou. Středověcí evropané, především z královské rodiny, často chystali svatby ve kterých jedna nebo obě strany byly prepubescentní. Ale bylo velmi neobvyklé pro takové manželství, aby bylo konzumováno před pubertou.
 80. "Vzít se v raném věku je něco, co je potvrzeno knihou Aláhovou, prorokově Sunně (Sallallahu Alaihi wa Sallam), souhlasem učencůa činy společníků a muslimů, kteří přišli po nich... Je mnoho hadísů, které potvrzují, že svatba v mladém věku byla rozšířená mezi společníky a nikdo nepopíral přípustnost. Vzít se v mladém věku nebylo divné pro proroka (Sallallahu Alaihi wa Sallam) jak si někteří myslí, ale bylo to obecné pro něj i pro jeho Ummu. Následují některé činy Sahaba (společníků): 1. Ali Ibn Abi Talib, nechť je jím Aláh potěšen, provdal svoji dceru, Um Kulthum Omarovi Ibn Al-Khattab, nechť ho má Aláh rád, a ona porodila dítě před smrtí proroka (Sallallahu Alaihi wa Sallam). Omar si ji vzal, když byla mladá, před dosažením puberty. To je oznámeno Ibn Saadem v 'Al-Tabaqat'. 2. Od Urwa Ibn Zubair: že Zubair, si vzal jeho dceru když byla velmi mladá. Oznámeno Saeedem Ibn Mansour, ve své sunně, a Ibn Abi Shaibah, v Al-musannaf, se Sahih řetězem vyprávění. Al-Shafie řekl v knize Al-Uma: "Mnoho prorokových společníků (Sallallahu Alaihi wa Sallam) si vzalo jejich dcery, když byly ještě mladé." - Child marriage in Islam, Islamweb, Fatwa No. 88089, June 24, 2004
 81. "Aiša oznámila, že Aláhův prorok řekl:: Ten, kdo inovuje věci v našich záležitostech pro které není dobrý důvod (se dopouští hříchu) a změny by měly být zamítnuty." - Sahih Muslim 18:4266
 82. "Vyprávěla Aiša: Aláhův apoštol řekl, "Pokud někdo inovuje něco, co není v harmonii s principy našeho náboženství, je to zamítnuto." - Sahih Bukhari 3:49:861
 83. Khalid Baig - Sunnah and Bid'ah - Albalagh, May 5, 2001
 84. Concept of Bidah in Islam - Alahazrat International Islamic Web
 85. Nebraska (19) and Mississippi (21).
 86. "Sekce. 21.11. Neslušnost s dítětem.
  (a) Člověk se dopouští přestupku pokud, s dítětem mladším 17 let, ať už je dítě stejného nebo opačného pohlaví, ten člověk: (1) se dopustí sexuálního kontaktu nebo způsobí, že se dítě dopustí sexuálního kontaktu; nebo (2) s účelem vzrušit nebo uspokojit sexuální touhu nějakého člověka: [...] (b) Je polehčující okolností pro žalobu v této sekci pokud aktor: (1) nebyl více, než 3 roky starší, než oběť a opačného pohlaví; (2) nepoužil nátlak, sílu nebo výhružku proti oběti v době přestupku; "
  , Texas Penal Code: Title 5. Offenses Against the Person. Chapter 21. Sexual Offenses