Difference between revisions of "WikiIslam:Sandbox/Məhəmməd tərəfindən sifariş və yaxud dəstəklənən qətllər"

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to: navigation, search
 
(18 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
The use of assassination to achieve political/religious goals has been important throughout the history of Arabia and [[Islam|Islamic]] expansion, and the very word "assassin"<ref>McCarthy, Kevin M., ''American Speech'', Volume 48, pp. 77–83</ref> has [[Arabic]] roots {{arabic|(حشّاشين). }}
+
{{incompletetranslations|List of Killings Ordered or Supported by Muhammad|Azerbaijani}}
  
This [[lists|list]] contains the results and reasons for the targeted killings and assassinations ordered or supported by Prophet [[Muhammad]], as well as the [[Violence Under Muhammad (Primary Sources)|primary sources]] which mention these incidents.
+
Ərəbistan və İslami işğallar tarixi boyu sui-qəsdlər siyasi və dini məqsdələrə çatmaq üçün vacib rol oynamışdır.İngilis dilində sui-qəsd mənasını verən "assassin" sözü ərəb "<ref>McCarthy, Kevin M., ''American Speech'', Volume 48, pp. 77–83</ref> dilindən keçmədir.
 +
 
 +
Aşağıdakı siyahı Məhəmməd peyğəmbər tərəfindən sifariş edilən və ya dəstəklənən sui-qəsdlər,onların nəticələri və səbəblərindən ibarətdir
  
 
==Qətllərin siyahısı==
 
==Qətllərin siyahısı==
 
<BR><small><center>{{legend|#EEEEEE|Məhəmməd tərəfindən sifariş edilən|border=1px solid #AAAAAA}}
 
<BR><small><center>{{legend|#EEEEEE|Məhəmməd tərəfindən sifariş edilən|border=1px solid #AAAAAA}}
{{legend|#E3E3B6|Məhəmməd tərəfindən dəstəklənən lakin sifariş edilməyən|border=1px solid #AAAAAA}} {{legend|#FFD4D4|Qadın və ya uşaq|border=1px solid #AAAAAA}} {{legend|#B6B6E3|Mürtədlər|border=1px solid #AAAAAA}}<BR>{{legend|#FFF3D4|Şeir yazmaq və oxumağa görə|border=1px solid #AAAAAA}} {{legend|#DEFFD4|Reasons including "causing offence"|border=1px solid #AAAAAA}} {{legend|#D4F4FF|Reasons including monetary gain|border=1px solid #AAAAAA}}</center></small><BR>
+
{{legend|#E3E3B6|Məhəmməd tərəfindən dəstəklənən lakin sifariş edilməyən|border=1px solid #AAAAAA}} {{legend|#FFD4D4|Qadın və ya uşaq|border=1px solid #AAAAAA}} {{legend|#B6B6E3|Mürtədlər|border=1px solid #AAAAAA}}<BR>{{legend|#FFF3D4|Şeir yazmaq və oxumağa görə|border=1px solid #AAAAAA}} {{legend|#DEFFD4|Təhqirə görə|border=1px solid #AAAAAA}} {{legend|#D4F4FF|Faiz qazancına görə|border=1px solid #AAAAAA}}</center></small><BR>
  
 
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
! width ="10" | No.
+
! width ="10" |
! width ="280" | Name
+
! width ="280" | Ad
! width ="130" | Date
+
! width ="130" | Tarix
! width ="330" | Reason(s) for Ordering or Supporting Killing
+
! width ="330" | Qətli dəstəkləməsinin və ya sifariş etməsinin səbəblərii
! width ="200" | Result
+
! width ="200" | Nəticə
! width ="230" | Notable Primary Sources
+
! width ="230" | Əsas,etibarlı mənbələr
 
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 1
 
! style="background: #EEEEEE;" | 1
| style="background: #FFD4D4;" |'Asma' bint Marwan
+
| style="background: #FFD4D4;" |Əsma bint Mərvan
| January 624<ref name="William Muir Elder and co 130">{{citation|title=The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front|authors=William Muir |year=1861| publisher = Smith, Elder and co|page=130}}</ref>
+
| Yanvar 624<ref name="William Muir Elder and co 130">{{citation|title=The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front|authors=William Muir |year=1861| publisher = Smith, Elder and co|page=130}}</ref>
|style="background: #FFF3D4;" | Kill 'Asma' bint Marwan for opposing Muhammad with poetry and for provoking others to attack him<ref name="Sa'd 1967 35">{{cite book|last=Sa'd|first=Ibn|url=http://books.google.co.uk/books?id=_vnXAAAAMAAJ&q|title= Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2|year=1967|publisher=Pakistan Historical Society|asin=B0007JAWMK|page=35|quote=SARIYYAH OF `UMAYR IBN `ADI. Then (occurred) the sariyyah of `Umayr ibn `Adi Ibn Kharashah al-Khatmi against `Asma' Bint Marwan, of Banu Umayyah Ibn Zayd, when five nights had remained from the month of Ramadan, in the beginning of the nineteenth month from the hijrah of the apostle of Allah.}}</ref><ref name=Haddad>{{cite book|last=Yvonne Yazbeck Haddad, Ellison Banks Findly|title=Women, religion, and social change|year=1985|publisher=SUNY Press|location=NewYork|isbn=0-88706-069-2|page=24}}</ref><ref name="William Muir Elder and co 130">{{citation|title=The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front|authors=William Muir |year=1861| publisher = Smith, Elder and co|page=130}}</ref>
+
|style="background: #FFF3D4;" | Əsma bint Mərvanı şeirləri ilə Məhəmmədə qarşı gəldiyi və digərlərini də buna təhrik etdiyi üçün<ref name="Sa'd 1967 35">{{cite book|last=Sa'd|first=Ibn|url=http://books.google.co.uk/books?id=_vnXAAAAMAAJ&q|title= Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2|year=1967|publisher=Pakistan Historical Society|asin=B0007JAWMK|page=35|quote=SARIYYAH OF `UMAYR IBN `ADI. Then (occurred) the sariyyah of `Umayr ibn `Adi Ibn Kharashah al-Khatmi against `Asma' Bint Marwan, of Banu Umayyah Ibn Zayd, when five nights had remained from the month of Ramadan, in the beginning of the nineteenth month from the hijrah of the apostle of Allah.}}</ref><ref name=Haddad>{{cite book|last=Yvonne Yazbeck Haddad, Ellison Banks Findly|title=Women, religion, and social change|year=1985|publisher=SUNY Press|location=NewYork|isbn=0-88706-069-2|page=24}}</ref><ref name="William Muir Elder and co 130">{{citation|title=The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front|authors=William Muir |year=1861| publisher = Smith, Elder and co|page=130}}</ref>
 
|
 
|
Asma' bint Marwan assassinated<ref name="William Muir Elder and co 130">{{citation|title=The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front|authors=William Muir |year=1861| publisher = Smith, Elder and co|page=130}}</ref><ref>Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, p. 210.</ref>
+
Əsma bint Mərvan öldürüldü<ref name="William Muir Elder and co 130">{{citation|title=The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front|authors=William Muir |year=1861| publisher = Smith, Elder and co|page=130}}</ref><ref>Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, p. 210.</ref>
 
|  
 
|  
 
*Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah<ref name="Muhammad pp. 675-676">Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, pp. 675-676.</ref>
 
*Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah<ref name="Muhammad pp. 675-676">Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, pp. 675-676.</ref>
Line 26: Line 28:
 
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 2
 
! style="background: #EEEEEE;" | 2
| Abu 'Afak
+
| Əbu Afaq
| February 624<ref name="William Muir Elder and co 133">{{citation|title=The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front|authors=William Muir |year=1861| publisher = Smith, Elder and co|page=133}}</ref>
+
| Fevral 624<ref name="William Muir Elder and co 133">{{citation|title=The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front|authors=William Muir |year=1861| publisher = Smith, Elder and co|page=133}}</ref>
|style="background: #FFF3D4;" | Kill the Jewish poet Abu Afak for opposing Muhammad through poetry<ref name=Haddad>{{cite book|last=Yvonne Yazbeck Haddad, Ellison Banks Findly|title=Women, religion, and social change|year=1985|publisher=SUNY Press|location=NewYork|isbn=0-88706-069-2|page=24}}</ref><ref name="Muhammad pp. 675-676"/><ref name="William Muir Elder and co 133">{{citation|title=The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front|authors=William Muir |year=1861| publisher = Smith, Elder and co|page=133}}</ref><ref>De Mahdi Rizqullah Ahmad, Darussalam,  [http://books.google.co.uk/books?id=G7YA55Ih59oC&pg=PA433  A Biography of the Prophet of Islam (Vol 1 & 2)], p. 433.</ref>
+
|style="background: #FFF3D4;" | Yəhudi şair Əbu Afaqı şeirləri ilə Məhəmmədə qarşı gəldiyi üçün<ref name=Haddad>{{cite book|last=Yvonne Yazbeck Haddad, Ellison Banks Findly|title=Women, religion, and social change|year=1985|publisher=SUNY Press|location=NewYork|isbn=0-88706-069-2|page=24}}</ref><ref name="Muhammad pp. 675-676"/><ref name="William Muir Elder and co 133">{{citation|title=The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front|authors=William Muir |year=1861| publisher = Smith, Elder and co|page=133}}</ref><ref>De Mahdi Rizqullah Ahmad, Darussalam,  [http://books.google.co.uk/books?id=G7YA55Ih59oC&pg=PA433  A Biography of the Prophet of Islam (Vol 1 & 2)], p. 433.</ref>
 
|  
 
|  
Abu Afak assassinated<ref name="William Muir Elder and co 133">{{citation|title=The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front|authors=William Muir |year=1861| publisher = Smith, Elder and co|page=133}}</ref><ref name="Muhammad pp. 675-676"/><ref name=Haddad>{{cite book|last=Yvonne Yazbeck Haddad, Ellison Banks Findly|title=Women, religion, and social change|year=1985|publisher=SUNY Press|location=NewYork|isbn=0-88706-069-2|page=24}}</ref>
+
Əbu Afaq öldürüldü<ref name="William Muir Elder and co 133">{{citation|title=The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front|authors=William Muir |year=1861| publisher = Smith, Elder and co|page=133}}</ref><ref name="Muhammad pp. 675-676"/><ref name=Haddad>{{cite book|last=Yvonne Yazbeck Haddad, Ellison Banks Findly|title=Women, religion, and social change|year=1985|publisher=SUNY Press|location=NewYork|isbn=0-88706-069-2|page=24}}</ref>
 
|  
 
|  
 
*Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah<ref>Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, p. 675.</ref>
 
*Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah<ref>Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, p. 675.</ref>
Line 36: Line 38:
 
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 3
 
! style="background: #EEEEEE;" | 3
| Al Nadr ibn al-Harith
+
| Əl Nadir ibn əl-Həris
| After Battle of Badr<br>March 624<ref name="Mubarakpuri p. 274">Safi ur Rahman Al Mubarakpuri, The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, p. 274.</ref>
+
| Bədr döyüşündən sonra<br>Mart 624<ref name="Mubarakpuri p. 274">Safi ur Rahman Al Mubarakpuri, The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, p. 274.</ref>
| style="background: #FFF3D4;" |According to Mubarakpuri, Al Nadir was captured during the Battle of Badr. A Qur'an verse was revealed ordering the execution of Nadr bin Harith, he was one of two prisoners who were executed and not allowed to be ransomed by their clans because he mocked and harassed Muhammad and wrote poems and stories criticizing him<ref name="Mubarakpuri p. 274"/><ref name="Haykal 1976 Part 2 p 223">Muḥammad Ḥusayn Haykal, Ismaʼil R. Al-Faruqi, The life of Muḥammad: Volume 1976, Part 2, p. 223.</ref>
+
| style="background: #FFF3D4;" |Mübarəkpuriyə görə, Əl Nadir Bədr savaşında tutulmuşdu .Bu hadisədən sonra Əl Nadirin edam edilməsi üçün Quran ayəsi nazil oldu,o öz qəbiləsi tərəfindən pul verib azad idilməsinə icazə verilməyən 2 şəxsdən biri idi, çünki o Məhəmməd peyğəmbəri tənqid edən şeir və hekayələr yazırdı<ref name="Mubarakpuri p. 274"/><ref name="Haykal 1976 Part 2 p 223">Muḥammad Ḥusayn Haykal, Ismaʼil R. Al-Faruqi, The life of Muḥammad: Volume 1976, Part 2, p. 223.</ref>
 
|  
 
|  
Nadr bin Harith beheaded by Ali<ref name="Mubarakpuri p. 274"/><ref name="Haykal 1976 Part 2 p 223"></ref>
+
Nadir bin Həris İmam Əli tərəfindən edam edildi<ref name="Mubarakpuri p. 274"/><ref name="Haykal 1976 Part 2 p 223"></ref>
 
|  
 
|  
 
*{{Quran|83|13}}<ref name="Muhammad pp. 162-163">Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, pp. 162-163.</ref>
 
*{{Quran|83|13}}<ref name="Muhammad pp. 162-163">Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, pp. 162-163.</ref>
Line 46: Line 48:
 
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 4
 
! style="background: #EEEEEE;" | 4
| Uqba bin Abu Muayt
+
| Uqba bin Əbu Muayt
| After Battle of Badr<br>March 624<ref name="Mubarakpuri p. 274"/>
+
| Bədr döyüşündən sonra<br>Mart 624 <ref name="Mubarakpuri p. 274"/>
| style="background: #DEFFD4;" |Uqba bin Abu Muayt was captured in the Battle of Badr and was killed instead of being ransomed, because he threw dead animal entrails on Muhammad, and wrapped his garmet around Muhammad's neck while he was praying<ref name="Mubarakpuri p. 274"/><ref name="Haykal 1976 Part 2 p 223"></ref>
+
| style="background: #DEFFD4;" |Uqba bin Əbu Muayt Bədr savaşında tutulmuşdu lakin o,pulla verib azad edilmə əvəzinə edam olundu,çünki o,Məhəmmədin üstünə ölü heyvanın içalatını atmışdı və Məhəmməd namaz qılanda onun bağırsağını Məhəmmədin boğazına bağlamışdı<ref name="Mubarakpuri p. 274"/><ref name="Haykal 1976 Part 2 p 223"></ref>
 
|  
 
|  
Uqba bin Abu Muayt beheaded by Asim ibn Thabbit or Ali<ref name="Mubarakpuri p. 274"/><ref name="Haykal 1976 Part 2 p 223"></ref>
+
Uqba bin Əbu Muaytın başı Asim ibn Tabbit və ya Əli tərəfindən kəsildi<ref name="Mubarakpuri p. 274"/><ref name="Haykal 1976 Part 2 p 223"></ref>
 
|  
 
|  
 
*Sunan Abu Dawud no. 2680 (with commentary from Awnul Mabud 3/12)<ref>Safi ur Rahman Al Mubarakpuri, The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, p. 274 (footnote 1).</ref>
 
*Sunan Abu Dawud no. 2680 (with commentary from Awnul Mabud 3/12)<ref>Safi ur Rahman Al Mubarakpuri, The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, p. 274 (footnote 1).</ref>
Line 59: Line 61:
 
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 5
 
! style="background: #EEEEEE;" | 5
| Ka'b ibn al-Ashraf
+
| Kaa'b ibn əl-Əşrəf
| September 624<ref>{{cite book|last=Sa'd|first=Ibn|url=http://books.google.co.uk/books?id=_vnXAAAAMAAJ&q|title= Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2|year=1967|publisher=Pakistan Historical Society|asin=B0007JAWMK|page=35|quote=SARIYYAH FOR SLAYING KA'B IBN AL-ASHRAF Then (occurred) the sariyyah for slaying Ka'b Ibn al-Ashraf, the Jew. It took place on 14 Rabi' al-Awwal (4. September AC 624))}}</ref><ref> {{cite book | author = Montgomery Watt, W. | editor = P.J. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs | encyclopedia =Encyclopaedia of Islam Online| title = Ka'b ibn al-Ashraf| publisher = Brill Academic Publishers | id = ISSN 1573-3912}}</ref><ref name="stillman13">{{cite book | first=Norman | last=Stillman | title=The Jews of Arab Lands: A History and Source Book | publisher=Jewish Publication Society of America | location=Philadelphia | year=1979 |page=13}} ISBN 0827601166 p. 13.</ref>
+
| Sentyabr 624<ref>{{cite book|last=Sa'd|first=Ibn|url=http://books.google.co.uk/books?id=_vnXAAAAMAAJ&q|title= Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2|year=1967|publisher=Pakistan Historical Society|asin=B0007JAWMK|page=35|quote=SARIYYAH FOR SLAYING KA'B IBN AL-ASHRAF Then (occurred) the sariyyah for slaying Ka'b Ibn al-Ashraf, the Jew. It took place on 14 Rabi' al-Awwal (4. September AC 624))}}</ref><ref> {{cite book | author = Montgomery Watt, W. | editor = P.J. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs | encyclopedia =Encyclopaedia of Islam Online| title = Ka'b ibn al-Ashraf| publisher = Brill Academic Publishers | id = ISSN 1573-3912}}</ref><ref name="stillman13">{{cite book | first=Norman | last=Stillman | title=The Jews of Arab Lands: A History and Source Book | publisher=Jewish Publication Society of America | location=Philadelphia | year=1979 |page=13}} ISBN 0827601166 p. 13.</ref>
| style="background: #FFF3D4;" |According to Ibn Ishaq, Muhammad ordered his followers to kill Ka'b because he "had gone to Mecca after Badr and inveighed against Muhammad. He also composed verses in which he bewailed the victims of Quraysh who had been killed at Badr. Shortly afterwards he returned to Medina and composed amatory verses of an insulting nature about the Muslim women".<ref>Uri Rubin, The Assassination of Kaʿb b. al-Ashraf, Oriens, Vol. 32. (1990), pp. 65-71.</ref><ref name="online">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp.151-153. ([http://www.webcitation.org/60tWdFK8C online])</ref>
+
| style="background: #FFF3D4;" |İbn İşaqa görə, Məhəmməd müridlərinə əl-Əşrəfi öldürməsini əmr etdi çünki "Bədr savaşından sonra Məkkəyə gedib Məhəmmədi tənqid etmişdi.O həmdə Bədr savaşında öldürülən Qureyşli qurbanların ah-naləsinə şərik olan ayələr yazmışdı. Bundan az sonra o Mədinəyə qayıdanda müsəlman qadınların təbiəti haqqında təhqiramiz ayələr yazmışdı".<ref>Uri Rubin, The Assassination of Kaʿb b. al-Ashraf, Oriens, Vol. 32. (1990), pp. 65-71.</ref><ref name="online">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp.151-153. ([http://www.webcitation.org/60tWdFK8C online])</ref>
 
|  
 
|  
Ka'b ibn al-Ashraf assassinated<ref name="online"/>
+
Kaa'b ibn əl-Əşrəf öldürüldü<ref name="online"/>
 
|  
 
|  
 
*{{Bukhari|5|59|369}}, {{muslim|19|4436}}
 
*{{Bukhari|5|59|369}}, {{muslim|19|4436}}
 
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 6
 
! style="background: #EEEEEE;" | 6
| Abu Rafi' ibn Abi Al-Huqaiq
+
| Əbu Rafi ibn Əbi Əl-Huqayiq
| December 624<ref name="Hegira Volume 4 p 14">William Muir,  The life of Mahomet and history of Islam to the era of the Hegira, Volume 4, p. 14
+
| Dekabr 624<ref name="Hegira Volume 4 p 14">William Muir,  The life of Mahomet and history of Islam to the era of the Hegira, Volume 4, p. 14
 
</ref>  
 
</ref>  
 
   
 
   
| style="background: #FFF3D4;" |Kill Abu Rafi' ibn Abi Al-Huqaiq for mocking Muhammad with his poetry and for helping the troops of the Confederates by providing them with money and supplies<ref name="webcitation.org">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 204. ([http://www.webcitation.org/60uzg0jSV online])</ref><ref name="Hegira Volume 4 p 14"></ref>
+
| style="background: #FFF3D4;" |Əbu Rafi ibn Əbi Əl-Huqayiqi şeirləri ilə Məhəmmədi lağa qoyduğu və müttəfiqlərin hərbi birliklərinə pul və digər şeylərlə təchizatlandırdıqlarına görə<ref name="webcitation.org">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 204. ([http://www.webcitation.org/60uzg0jSV online])</ref><ref name="Hegira Volume 4 p 14"></ref>
 
|  
 
|  
Abu Rafi assassinated<ref name="webcitation.org"/><ref name="Hegira Volume 4 p 14"></ref>
+
Əbu Rafi öldürüldü<ref name="webcitation.org"/><ref name="Hegira Volume 4 p 14"></ref>
 
|  
 
|  
 
*{{Bukhari|4|52|264}}, {{Bukhari|5|59|370}}, {{Bukhari|5|59|371}}, {{Bukhari|5|59|372}} and more<ref>{{citation|title=The Sealed Nectar|url=http://books.google.co.uk/books?id=-ppPqzawIrIC&printsec=frontcover| first=Saifur Rahman Al|last=Mubarakpuri|year=2005|publisher=Darussalam Publications|page=204}}</ref>
 
*{{Bukhari|4|52|264}}, {{Bukhari|5|59|370}}, {{Bukhari|5|59|371}}, {{Bukhari|5|59|372}} and more<ref>{{citation|title=The Sealed Nectar|url=http://books.google.co.uk/books?id=-ppPqzawIrIC&printsec=frontcover| first=Saifur Rahman Al|last=Mubarakpuri|year=2005|publisher=Darussalam Publications|page=204}}</ref>
Line 81: Line 83:
 
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 7
 
! style="background: #EEEEEE;" | 7
| Khalid ibn Sufyan
+
| Xalid ibn Süfyan
 
| 625<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 186-187">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp. 186-187. ([http://www.webcitation.org/60v1IUE4A online])</ref>   
 
| 625<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 186-187">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp. 186-187. ([http://www.webcitation.org/60v1IUE4A online])</ref>   
 
   
 
   
| Kill Khalid bin Sufyan, because there were reports he considered an attack on Medina and that he was inciting the people on Nakhla or Uranah to fight Muslims<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 186-187"/><ref name="first great general 126">{{citation|title=Muhammad, Islam's first great general|url=http://books.google.co.uk/books?id=nadbe2XP2o4C&pg=PA126|first=Richard A. |last=Gabriel |year=2008|publisher=University of Oklahoma Press
+
| Xalid ibn Süfyanın haqqında Mədinəyə hücum etdiyi və Naxla və ya Urana qəbilələrini müsəlmanlara qarşı vuruşmağa təhrik etməsi xəbərləri var idi<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 186-187"/><ref name="first great general 126">{{citation|title=Muhammad, Islam's first great general|url=http://books.google.co.uk/books?id=nadbe2XP2o4C&pg=PA126|first=Richard A. |last=Gabriel |year=2008|publisher=University of Oklahoma Press
 
|isbn=9780806138602|page=126}}</ref>
 
|isbn=9780806138602|page=126}}</ref>
 
|  
 
|  
Khalid ibn Sufyan assassinated<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 186-187"/><ref name="first great general 126"></ref>
+
Xalid ibn Süfyan öldürüldü<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 186-187"/><ref name="first great general 126"></ref>
 
|  
 
|  
 
*Musnad Ahmad 3:496<ref>[http://www.sunnah.org/ibadaat/tawassul_3.htm Sunnah.org], says  Ahmad 3:496, al-Waqidi 2:533, [http://archive.is/hqM8x archive]</ref>
 
*Musnad Ahmad 3:496<ref>[http://www.sunnah.org/ibadaat/tawassul_3.htm Sunnah.org], says  Ahmad 3:496, al-Waqidi 2:533, [http://archive.is/hqM8x archive]</ref>
Line 96: Line 98:
 
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 8
 
! style="background: #EEEEEE;" | 8
| Abu 'Azzah 'Amr bin 'Abd Allah al-Jumahi
+
| Əbu Əzzah Əmr bin Abdullah əl-Cumahi
| March 625<ref name="Muhammad at Medina">{{cite book|author=Watt, W. Montgomery|title=[http://books.google.co.uk/books?id=GfAGAQAAIAAJ Muhammad at Medina]|publisher=Oxford University Press|year=1956|isbn=978-0195773071|page=34|quote=The expeditions to Hamra' al-Asad and Qatan (March and June 625)}} ([http://www.archive.org/details/muhammadatmedina029655mbp free online])</ref>  
+
| Mart 625<ref name="Muhammad at Medina">{{cite book|author=Watt, W. Montgomery|title=[http://books.google.co.uk/books?id=GfAGAQAAIAAJ Muhammad at Medina]|publisher=Oxford University Press|year=1956|isbn=978-0195773071|page=34|quote=The expeditions to Hamra' al-Asad and Qatan (March and June 625)}} ([http://www.archive.org/details/muhammadatmedina029655mbp free online])</ref>  
 
   
 
   
| Behead Abu 'Azzah 'Amr bin 'Abd Allah al-Jumahi because he was a prisoner of War captured during the Invasion of Hamra al-Asad, that Muhammad released once, but he took up arms against him again<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 183">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 183. ([http://www.webcitation.org/60v0RdHwu online])</ref><ref name="Tabari 2008 141–142">{{citation|title=The foundation of the community|url=http://books.google.co.uk/books?id=ctvk-fdtklYC&pg=PA147|first=Al|last=Tabari |year=2008|publisher=State University of New York Press|isbn=978-0887063442|pages=141–142}} pp. 141-142</ref>
+
| Əbu Əzzah Əmr bin Abdullah əl-Cumahini müharibə əsiri idi və Həmra əl-Əsədin işğalında tutulmuşdu.Məhəmməd onu azad etmişdi lakin o yenidən ona qarşı vuruşmuşdu <ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 183">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 183. ([http://www.webcitation.org/60v0RdHwu online])</ref><ref name="Tabari 2008 141–142">{{citation|title=The foundation of the community|url=http://books.google.co.uk/books?id=ctvk-fdtklYC&pg=PA147|first=Al|last=Tabari |year=2008|publisher=State University of New York Press|isbn=978-0887063442|pages=141–142}} pp. 141-142</ref>
 
|  
 
|  
Abu 'Azzah beheaded by Ali<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 183"/><ref name="Tabari 2008 141–142"/>
+
Əbu Əzzahın Əli tərəfindən başı kəsildi<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 183"/><ref name="Tabari 2008 141–142"/>
 
|  
 
|  
 
*Tabari, Volume 7, The foundation of the community<ref name="Tabari 2008 141–142"/>
 
*Tabari, Volume 7, The foundation of the community<ref name="Tabari 2008 141–142"/>
 
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 9
 
! style="background: #EEEEEE;" | 9
| Muawiyah bin Al Mugheerah
+
| Müaviyə bin əl Muğərah
| March 625<ref name="Muhammad at Medina"/>  
+
| Mart 625<ref name="Muhammad at Medina"/>  
 
   
 
   
| Kill Muawiyah bin Al Mugheerah, because he was accused by Muhammad of being a spy. He went to Uthman (his cousin) for shelter, and Uthman arranged for his return to Mecca, but he stayed too long in Medina. After Muhammad heard he was still in Medina, he ordered his death<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 183"/><ref>Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, p. 390.</ref>
+
| Müaviyə bin əl Muğərah Məhəmməd tərəfindən casus olmaqda ittiham olunmuşdu. O öz əmi oğlusu Osmanın yanına sığınmağa getmişdi,və Osman Müaviyənin Məkkəyə qayıdışını təşkil etmişdi,lakin o Mədinədə çox qaldı.Məhəmməd onun hələ də Mədinədə olduğunu öyrərəndən sonra,peyğəmbər onun tutulub edam olunmasını əmr etdi. <ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 183"/><ref>Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, p. 390.</ref>
 
|  
 
|  
Muawiyah bin Al Mugheerah captured and executed<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 183"/><ref name="Muhammad pp. 755-756">Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, pp. 755-756 (footnotes).</ref>
+
Müaviyə bin əl Muğərah tutuldu və edam edildi<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 183"/><ref name="Muhammad pp. 755-756">Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, pp. 755-756 (footnotes).</ref>
 
|  
 
|  
 
*Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah<ref name="Muhammad pp. 755-756"/>
 
*Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah<ref name="Muhammad pp. 755-756"/>
 
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 10
 
! style="background: #EEEEEE;" | 10
| style="background: #B6B6E3;" |Al-Harith bin Suwayd al-Ansari
+
| style="background: #B6B6E3;" |əl-Haris bin Süveyd əl-Ənsari
| March 625<ref name="Muhammad at Medina"/>  
+
| Mart 625<ref name="Muhammad at Medina"/>  
| Kill Al-Harith bin Suwayd<ref>De Mahdi Rizqullah Ahmad, Darussalam,  [http://books.google.co.uk/books?id=G7YA55Ih59oC&pg=PA433  A Biography of the Prophet of Islam (Vol 1 & 2)], p. 433.</ref> because according to some Islamic traditions, Allah revealed Qur'an 3:86-8, which indicated that those who reject Islam after accepting it should be punished.<ref name="Ze'ev Maghen"/> Al-Harith bin Suwayd was a Muslim who fought in the Battle of Uhud and killed some Muslims, he then joined the Quraysh and left Islam. After being threatened with those verses, Al-Harith sent his brother to Muhammad to ask for his forgiveness.<ref name="Muhammad pp. 755-756"/><ref name="A. Rahman pp. 25-26">S. A. Rahman, Punishment of Apostasy in Islam, pp. 25-26.</ref><ref name="ReferenceA">Asbab al-nuzul by al-Wahidi, Commentary of Quran 3:86, ([http://www.webcitation.org/61Bnjklqy online])</ref>
+
| İslama görə, Allah islamı tərk edənlərin cəzalandırılması haqqında ayə göndərdi Quran 3:86-8, .<ref name="Ze'ev Maghen"/> əl-Haris bin Süveyd müsəlman idi və "Uhud" savaşında vuruşub  bir neçə müsəlman öldürmüşdü ,sonra o islamı tərk etdi və Qureyş qəbiləsinə qoşuldu.Bu ayələrlə təhdid olunandan sonra O, bağışlanmaq üçün öz qardaşını Məhəmmədin yanına göndərdi.<ref name="Muhammad pp. 755-756"/><ref name="A. Rahman pp. 25-26">S. A. Rahman, Punishment of Apostasy in Islam, pp. 25-26.</ref><ref name="ReferenceA">Asbab al-nuzul by al-Wahidi, Commentary of Quran 3:86, ([http://www.webcitation.org/61Bnjklqy online])</ref>
|
 
Conflicting reports
 
#Muhammad allowed his return but then decided to kill him. Al-Harith was beheaded by Uthman<ref name="Muhammad pp. 755-756"/><ref name="A. Rahman pp. 25-26"/>
 
#Allah revealed Qur'an 3:89 and Al-Harith repented and "became a good Muslim"<ref name="ReferenceA"/><ref name="Ze'ev Maghen">{{cite web|url= https://books.google.it/books?id=eZQH0xCYiaAC&pg=PA44&lpg=PA44&dq=Al-Harith+bin+Suwayd+al-Ansari&source=bl&ots=7hmDxk25f0&sig=ghd1mLrN9L_R5o-6LNgdPyuZeEQ&hl=it&sa=X&ei=PLiyVOicH4jvaOCjgaAE&ved=0CCUQ6AEwATgU#v=onepage&q&f=false|title= After Hardship Cometh Ease: The Jews as Backdrop for Muslim |publisher= Walter de Gruyter|author= Ze'ev Maghen|date= 2006|page=44|archiveurl= |deadurl=no}}</ref>
 
 
|  
 
|  
 +
Baş verənlər
 +
#Məhəmməd onun qayıtmasına icazə verdi lakin sonra onun öldürülməsini əmr etdi.Əl-Həris Osman tərəfindən edam olundu<ref name="Muhammad pp. 755-756"/><ref name="A. Rahman pp. 25-26"/>
 +
#Allah  Quran 3:89 ayəsini göndərdi və əl-Həris yaxşı müsəlman kimi təqdim olundu<ref name="ReferenceA"/><ref name="Ze'ev Maghen">{{cite web|url= https://books.google.it/books?id=eZQH0xCYiaAC&pg=PA44&lpg=PA44&dq=Al-Harith+bin+Suwayd+al-Ansari&source=bl&ots=7hmDxk25f0&sig=ghd1mLrN9L_R5o-6LNgdPyuZeEQ&hl=it&sa=X&ei=PLiyVOicH4jvaOCjgaAE&ved=0CCUQ6AEwATgU#v=onepage&q&f=false|title= After Hardship Cometh Ease: The Jews as Backdrop for Muslim |publisher= Walter de Gruyter|author= Ze'ev Maghen|date= 2006|page=44|archiveurl= |deadurl=no}}</ref>
 +
 
*{{Quran-range|3|86|88}}<ref name="A. Rahman pp. 25-26"/><ref name="Ze'ev Maghen"/>
 
*{{Quran-range|3|86|88}}<ref name="A. Rahman pp. 25-26"/><ref name="Ze'ev Maghen"/>
 
*Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah<ref name="Muhammad pp. 755-756"/>
 
*Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah<ref name="Muhammad pp. 755-756"/>
 
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 11
 
! style="background: #EEEEEE;" | 11
| Abu Sufyan
+
| Əbu Sufyan
 
| 627<ref name="Abū Khalīl 2003 242">{{cite book|last=Abū Khalīl|first=Shawqī |title=[http://books.google.co.uk/books?id=8BziirH6UKMC&pg=PA242 Atlas of the Quran]|publisher= Dar-us-Salam|year=2003|isbn=978-9960897547|page=242}}</ref>  
 
| 627<ref name="Abū Khalīl 2003 242">{{cite book|last=Abū Khalīl|first=Shawqī |title=[http://books.google.co.uk/books?id=8BziirH6UKMC&pg=PA242 Atlas of the Quran]|publisher= Dar-us-Salam|year=2003|isbn=978-9960897547|page=242}}</ref>  
 
   
 
   
| Amr bin Umayyah al-Damri sent to assassinate Abu Sufyan (Quraysh leader)<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 211">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 211. ([http://www.webcitation.org/60v1IUE4A online])</ref><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 211"/>
+
| Əmir bin Əməvi əl-Dəmri Əbu Sufyanı öldürməyə göndərildi(Qureyşin başçısı)<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 211">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 211. ([http://www.webcitation.org/60v1IUE4A online])</ref><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 211"/>
 
|  
 
|  
3 polytheists killed by Muslims<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 211"/>
+
3 bütpərəst müsəlmanlar tərəfindən öldürüldü<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 211"/>
 
|  
 
|  
 
*Tabari, Volume 7, The foundation of the community<ref>{{citation|title=The foundation of the community|url=http://books.google.co.uk/books?id=ctvk-fdtklYC&pg=PA147|first=Al|last=Tabari |year=2008|publisher=State University of New York Press|isbn=978-0887063442|page=147}}</ref>
 
*Tabari, Volume 7, The foundation of the community<ref>{{citation|title=The foundation of the community|url=http://books.google.co.uk/books?id=ctvk-fdtklYC&pg=PA147|first=Al|last=Tabari |year=2008|publisher=State University of New York Press|isbn=978-0887063442|page=147}}</ref>
Line 139: Line 141:
 
! style="background: #EEEEEE;" | 12
 
! style="background: #EEEEEE;" | 12
 
| style="background: #FFD4D4;" |Banu Qurayza tribe
 
| style="background: #FFD4D4;" |Banu Qurayza tribe
| February–March 627<ref>{{citation|title= The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=QyIPouT4DqcC&printsec=frontcover| authors=William Muir|publisher=Kessinger Publishing|year=2003|isbn=9780766177413|page=317}}</ref>  
+
| Fevral–Mart  627<ref>{{citation|title= The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=QyIPouT4DqcC&printsec=frontcover| authors=William Muir|publisher=Kessinger Publishing|year=2003|isbn=9780766177413|page=317}}</ref>  
 
   
 
   
 
|  
 
|  
Attack Banu Qurayza because according to Muslim tradition he had been ordered to do so by the angel Gabriel.<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 201-205">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp. 201-205. ([http://www.webcitation.org/60wWxNMpU online])</ref><ref name="Tafsir Ibn Kathir Juz'21">{{citation|title=Tafsir Ibn Kathir Juz'21|url= http://books.google.co.uk/books?id=jAHs9Wboz4gC&pg=PA213| authors=Ibn Kathir, Saed Abdul-Rahman |year=2009|publisher= MSA Publication Limited |pages=213|isbn= 9781861796110}}([http://www.tafsir.com/default.asp?sid=33&tid=41539 online])</ref><ref>Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, pp. 461-464.</ref><ref name="Peters223">Peters, ''Muhammad and the Origins of Islam'', p. 222-224.</ref><ref name="Stillman140">Stillman, The Jews of Arab Lands: A History and Source Book, pp. 137-141.</ref><ref name="Inamdar">{{citation|title=Muhammad and the Rise of Islam: The Creation of Group Identity|url=http://books.google.co.uk/books?id=PNDXAAAAMAAJ&q|authors=Subhash C. Inamdar|year=2001|publisher=Psychosocial Press|isbn=1887841288|page=166 (footnotes)}}</ref> One of Muhammad's companions decided that "the men should be killed, the property divided, and the women and children taken as captives". Muhammad approved of the ruling, calling it similar to God's judgment,<ref name="Peters223"/><ref name="Stillman140"/><ref name="Oxford University Press">{{citation|title=The Life of Muhammad (Sirat Rasul Allah)|author= Ibn Ishaq, A. Guillaume (translator)|isbn= 978-0-19-636033-1 |year=2005|publisher= Oxford University Press|year=2002|pages=461–464}} pp. 461–464.</ref><ref name="Adil">Adil, ''Muhammad: The Messenger of Islam'', p. 395f.</ref><ref name="The life of Mahomet">{{citation|title= The life of Mahomet| url=http://books.google.co.uk/books?id=QyIPouT4DqcC&printsec=frontcover| author= William Muir|publisher=Kessinger Publishing| year=2003| isbn=9780766177413|page=329}}</ref> after which all male members of the tribe who had reached puberty were beheaded<ref name="Tafsir Ibn Kathir Juz'21"/><ref name="Kister 1990 p. 54">Kister (1990), Society and religion from Jāhiliyya to Islam, p. 54.</ref>
+
İslama görə mələk Cəbrayıl tərəfindən Banu Qurayza qəbiləsinə hücum edilməsi emr olunmuşdu.<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 201-205">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp. 201-205. ([http://www.webcitation.org/60wWxNMpU online])</ref><ref name="Tafsir Ibn Kathir Juz'21">{{citation|title=Tafsir Ibn Kathir Juz'21|url= http://books.google.co.uk/books?id=jAHs9Wboz4gC&pg=PA213| authors=Ibn Kathir, Saed Abdul-Rahman |year=2009|publisher= MSA Publication Limited |pages=213|isbn= 9781861796110}}([http://www.tafsir.com/default.asp?sid=33&tid=41539 online])</ref><ref>Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, pp. 461-464.</ref><ref name="Peters223">Peters, ''Muhammad and the Origins of Islam'', p. 222-224.</ref><ref name="Stillman140">Stillman, The Jews of Arab Lands: A History and Source Book, pp. 137-141.</ref><ref name="Inamdar">{{citation|title=Muhammad and the Rise of Islam: The Creation of Group Identity|url=http://books.google.co.uk/books?id=PNDXAAAAMAAJ&q|authors=Subhash C. Inamdar|year=2001|publisher=Psychosocial Press|isbn=1887841288|page=166 (footnotes)}}</ref> Məhəmmədin yoldaşlarındn biri bunu təklif etdi:"kişilər öldürülsün, onların mülkiyyəti bölünsün, və onların qadınlarla uşaqları əsir alınsın".Məhəmməd bununla razılaşdı və bunun Allahın qanuna oxşar olduğunu dedi,<ref name="Peters223"/><ref name="Stillman140"/><ref name="Oxford University Press">{{citation|title=The Life of Muhammad (Sirat Rasul Allah)|author= Ibn Ishaq, A. Guillaume (translator)|isbn= 978-0-19-636033-1 |year=2005|publisher= Oxford University Press|year=2002|pages=461–464}} pp. 461–464.</ref><ref name="Adil">Adil, ''Muhammad: The Messenger of Islam'', p. 395f.</ref><ref name="The life of Mahomet">{{citation|title= The life of Mahomet| url=http://books.google.co.uk/books?id=QyIPouT4DqcC&printsec=frontcover| author= William Muir|publisher=Kessinger Publishing| year=2003| isbn=9780766177413|page=329}}</ref> after which all male members of the tribe who had reached puberty were beheaded<ref name="Tafsir Ibn Kathir Juz'21"/><ref name="Kister 1990 p. 54">Kister (1990), Society and religion from Jāhiliyya to Islam, p. 54.</ref>
 
|  
 
|  
Muslims: 2 killed<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 201-205"/><BR>Non-Muslims:
+
2 müsəlman öldürüldü<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 201-205"/><BR>Qeyri müsəlman:
#600-900 beheaded (Tabari, Ibn Hisham)<br><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 201-205"/><ref name="Tafsir Ibn Kathir Juz'21"/><ref>{{citation|title= Volume 8, Victory of Islam|url=http://books.google.co.uk/books?id=-ppPqzawIrIC&pg=PA201| authors=Al Tabari, Michael Fishbein  (translator)|year=1997|publisher= State University of New York Press |isbn=9780791431504
+
#600-900-yə qədər yetkinlik yaşına çatmış kişilər öldürüldü(Tabari, Ibn Hisham)<br><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 201-205"/><ref name="Tafsir Ibn Kathir Juz'21"/><ref>{{citation|title= Volume 8, Victory of Islam|url=http://books.google.co.uk/books?id=-ppPqzawIrIC&pg=PA201| authors=Al Tabari, Michael Fishbein  (translator)|year=1997|publisher= State University of New York Press |isbn=9780791431504
 
|pages=35–36}} pp. 35–36</ref>
 
|pages=35–36}} pp. 35–36</ref>
#All Males and 1 woman beheaded <br>(Hadith)<ref>{{abudawud|14|2665}}</ref><ref>{{Bukhari|4|52|280}}</ref>
+
#Bütün kişilərin və 1 qadının başı kəsildi <br>(Hadith)<ref>{{abudawud|14|2665}}</ref><ref>{{Bukhari|4|52|280}}</ref>
 
|  
 
|  
 
*{{quran|33|26}},<ref name="Tafsir Ibn Kathir Juz'21"/> Qur'an 33:09 & 33:10<ref>{{citation|title=Tafsir Ibn Kathir Juz'21|url= http://books.google.co.uk/books?id=jAHs9Wboz4gC&pg=PA194| authors=Ibn Kathir, Saed Abdul-Rahman |year=2009|publisher= MSA Publication Limited |pages=213|isbn= 9781861796110}} ([http://www.tafsir.com/default.asp?sid=33&tid=41359 online])</ref><ref>Muhammad Husayn Haykal, The Life of Muhammad, p. 338.</ref>
 
*{{quran|33|26}},<ref name="Tafsir Ibn Kathir Juz'21"/> Qur'an 33:09 & 33:10<ref>{{citation|title=Tafsir Ibn Kathir Juz'21|url= http://books.google.co.uk/books?id=jAHs9Wboz4gC&pg=PA194| authors=Ibn Kathir, Saed Abdul-Rahman |year=2009|publisher= MSA Publication Limited |pages=213|isbn= 9781861796110}} ([http://www.tafsir.com/default.asp?sid=33&tid=41359 online])</ref><ref>Muhammad Husayn Haykal, The Life of Muhammad, p. 338.</ref>
Line 155: Line 157:
 
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 13
 
! style="background: #EEEEEE;" | 13
| Abdullah ibn Ubayy
+
| Abdullah ibn Ubay
| December 627<ref name="Abū Khalīl 2003 242"/><br>(during Invasion of Banu Mustaliq<ref>Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 208-210. ([http://www.webcitation.org/60wabZqtW online])</ref> )  
+
| Dekabr 627<ref name="Abū Khalīl 2003 242"/><br>(Banu Müstəliqin işğalı zamanı)<ref>Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 208-210. ([http://www.webcitation.org/60wabZqtW online])</ref> )  
| style="background: #DEFFD4;" |Kill Abdullah ibn Ubayy, who was accused by Muhammad of slandering his family by spreading false rumors about Aisha (his wife).<ref>{{citation|title=Tafsir Ibn Kathir Juz' 18 (Part 18): Al-Muminum 1 to Al-Furqan 20 2nd Edition|authors=Ibn Kathīr, Muhammad Saed Abdul-Rahman|url=http://books.google.co.uk/books?id=UXIMSE5E-soC&pg=PA77|year=2009|publisher=MSA Publication Limited
+
| style="background: #DEFFD4;" |Abdullah ibn Ubay Məhəmmədi və ailəsini qaralamaq üçün şaiyələr yayırdı.<ref>{{citation|title=Tafsir Ibn Kathir Juz' 18 (Part 18): Al-Muminum 1 to Al-Furqan 20 2nd Edition|authors=Ibn Kathīr, Muhammad Saed Abdul-Rahman|url=http://books.google.co.uk/books?id=UXIMSE5E-soC&pg=PA77|year=2009|publisher=MSA Publication Limited
|isbn=9781861797223|pages=77}} </ref> His son offered to behead him<ref>Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp. 209-210. ([http://www.webcitation.org/60wabZqtW online])</ref><ref>{{citation|title=The Life of Mohammed|url=http://books.google.co.uk/books?id=fOyO-TSo5nEC&printsec=frontcover| first=Hussain|last=Haykal|year=1994|publisher=Islamic Book Trust
+
|isbn=9781861797223|pages=77}} </ref>Onun oğlu başının kəsilməsini təklif etdi<ref>Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp. 209-210. ([http://www.webcitation.org/60wabZqtW online])</ref><ref>{{citation|title=The Life of Mohammed|url=http://books.google.co.uk/books?id=fOyO-TSo5nEC&printsec=frontcover| first=Hussain|last=Haykal|year=1994|publisher=Islamic Book Trust
 
|isbn=978-8187746461|page=354}}</ref>
 
|isbn=978-8187746461|page=354}}</ref>
 
|  
 
|  
Muhammad calls off assassination and says to Umar "if I had had him (Abdullah bin Ubai) killed, a large number of dignitaries would have furiously hastened to fight for him"<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 210">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 210. ([http://www.webcitation.org/60wabZqtW online])</ref> Later he reveals a Quran verse forbidding Muslims from attending the funeral of disbelievers and "hypocrites"<ref>{{citation|title=Tafsir Ibn Kathir (Volume 4), Volume 4|url=http://books.google.co.uk/books?id=bT8A7qQ-7ZoC&pg=PA490|page=490}}</ref><ref>{{citation|title=Tafsir Ibn Kathir Juz' 10 (Part 10): Al-Anfal 41 To At-Tauba 92|url=http://books.google.co.uk/books?id=9PL5jJ_ZOI0C&pg=PA221|first=Muhammad Saed | last=Rahman |year=2008 | publisher=MSA publication limited | isbn=9781861795786|page=221}}</ref>
+
Məhəmməd sui-qəsdi təxirə salır və Ömərə deyir:"Əgər mən onu öldürməli olsa idim,çox sayda yüksəy vəzifəli şəxslər onun üçün vuruşacaqdı"<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 210">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 210. ([http://www.webcitation.org/60wabZqtW online])</ref> Daha sonra o müsəlmanların inanmayanların və "münafiq"lərin yasına gəlməsini qadağan edən ayə nazil edir<ref>{{citation|title=Tafsir Ibn Kathir (Volume 4), Volume 4|url=http://books.google.co.uk/books?id=bT8A7qQ-7ZoC&pg=PA490|page=490}}</ref><ref>{{citation|title=Tafsir Ibn Kathir Juz' 10 (Part 10): Al-Anfal 41 To At-Tauba 92|url=http://books.google.co.uk/books?id=9PL5jJ_ZOI0C&pg=PA221|first=Muhammad Saed | last=Rahman |year=2008 | publisher=MSA publication limited | isbn=9781861795786|page=221}}</ref>
 
|  
 
|  
 
*{{Bukhari|5|59|462}}, {{Bukhari|5|59|462}}
 
*{{Bukhari|5|59|462}}, {{Bukhari|5|59|462}}
Line 167: Line 169:
 
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 14
 
! style="background: #EEEEEE;" | 14
| Al-Yusayr ibn Rizam
+
| əl-Yusayr ibn Rizam
| February 628<ref name="Abū Khalīl 2003 242"/>  
+
| Fevral 628<ref name="Abū Khalīl 2003 242"/>  
 
   
 
   
| Kill Al-Yusayr ibn Rizam because Muhammad heard that his group was preparing to attack him<ref name="William Muir p. 17">William Muir,  The life of Mahomet and history of Islam to the era of the Hegira, Volume 4, p. 17</ref><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 241">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 241. ([http://www.webcitation.org/60y5XJmQz online])</ref>
+
| Məhəmməd əl-Yusayr ibn Rizam və onun dəstəsinin özünə hücum edəcəyini eşidir<ref name="William Muir p. 17">William Muir,  The life of Mahomet and history of Islam to the era of the Hegira, Volume 4, p. 17</ref><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 241">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 241. ([http://www.webcitation.org/60y5XJmQz online])</ref>
 
|  
 
|  
30 killed by Muslims<ref name="William Muir p. 17"/><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 241"/>
+
30 nəfər müsəlmanlar tərəfindən öldürülür<ref name="William Muir p. 17"/><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 241"/>
 
|  
 
|  
 
*Tirmidhi no. 3923<ref>[http://www.box.net/shared/xvsxnaj7el Tirmidhi (Partial translation)], see no. 3923, p. 182.</ref>
 
*Tirmidhi no. 3923<ref>[http://www.box.net/shared/xvsxnaj7el Tirmidhi (Partial translation)], see no. 3923, p. 182.</ref>
Line 178: Line 180:
 
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 15
 
! style="background: #EEEEEE;" | 15
| style="background: #B6B6E3;" |Eight men from 'Ukil
+
| style="background: #B6B6E3;" |'Ukildən səkkiz adam
| February 628<ref name="Abū Khalīl 2003 242"/>  
+
| Fevral 628<ref name="Abū Khalīl 2003 242"/>  
 
   
 
   
| Kill 8 men who came to him and converted to Islam, but then apostatized, killed one Muslim and drove off with Muhammad's camels<ref name="William Muir pp. 18-19">William Muir,  The life of Mahomet and history of Islam to the era of the Hegira, Volume 4, pp. 18-19.</ref>
+
| 8 adam ona gəlir islamı qəbul edir,sonra bu dindən dönüb 1 müsəlmanı öldürür və Məhəmmədin dəvələrini qaçırır<ref name="William Muir pp. 18-19">William Muir,  The life of Mahomet and history of Islam to the era of the Hegira, Volume 4, pp. 18-19.</ref>
 
|  
 
|  
Muslims: 1 killed<BR>Non-Muslims: 8 tortured to death<ref name="William Muir pp. 18-19"/><ref>{{Bukhari|1|4|234}}</ref>
+
Müsəlmanlar: biri öldürülür<BR>Qeyri müsəlmanlar:8-i işgəncə ilə öldürülür<ref name="William Muir pp. 18-19"/><ref>{{Bukhari|1|4|234}}</ref>
 
|  
 
|  
 
*{{Quran-range|5|33|39}}<ref name="William Muir pp. 18-19"/><ref>[http://books.google.co.uk/books?id=ZmSQPIkTyN0C&pg=PA392 Tafsir ibn Kathir, Surai Madiah 5:39, "The Punishment of those who cause mischief in the Land"], and [http://www.tafsir.com/default.asp?sid=5&tid=13751 Tafsir ibn Kathir, 5:39, Text version]</ref>
 
*{{Quran-range|5|33|39}}<ref name="William Muir pp. 18-19"/><ref>[http://books.google.co.uk/books?id=ZmSQPIkTyN0C&pg=PA392 Tafsir ibn Kathir, Surai Madiah 5:39, "The Punishment of those who cause mischief in the Land"], and [http://www.tafsir.com/default.asp?sid=5&tid=13751 Tafsir ibn Kathir, 5:39, Text version]</ref>
Line 189: Line 191:
 
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 16
 
! style="background: #EEEEEE;" | 16
| Rifa’ah bin Qays
+
| Rifah bin Qeys
 
| 629<ref>{{citation|title=The last years of the Prophet|url=http://books.google.co.uk/books?id=XxG8BsHNw-MC&pg=PA123|authors=Al Tabari, Isma'il Qurban Husayn (translator)|year=25 Sep 1990|publisher=State University of New York Press
 
| 629<ref>{{citation|title=The last years of the Prophet|url=http://books.google.co.uk/books?id=XxG8BsHNw-MC&pg=PA123|authors=Al Tabari, Isma'il Qurban Husayn (translator)|year=25 Sep 1990|publisher=State University of New York Press
 
|isbn=978-0887066917|pages=123}} ([http://www.scribd.com/doc/44661705/Al-Tabari-The-Last-2-Years-of-the-Prophet-s-SAW-Life online])</ref><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 242">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 242. ([http://www.webcitation.org/60y5XJmQz online])</ref>
 
|isbn=978-0887066917|pages=123}} ([http://www.scribd.com/doc/44661705/Al-Tabari-The-Last-2-Years-of-the-Prophet-s-SAW-Life online])</ref><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 242">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 242. ([http://www.webcitation.org/60y5XJmQz online])</ref>
 
   
 
   
| To kill Rifa’ah bin Qays, because Muhammad heard they were allegedly enticing the people of Qais to fight him<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 242"/>
+
| iddialara görə Rifah bin Qeys öz  qəbiləsindən olanları Məhəmmədə qarşı vuruşması üçün tamahlandırırdı<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 242"/>
 
|  
 
|  
1 beheaded,<ref name="Muhammad pp. 671-672">Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, pp. 671-672.</ref> 4 women captured by Muslims<ref name="Volume 8, Victory of Islam">{{citation|title= Volume 8, Victory of Islam|url=http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&dq| authors=Al Tabari, Michael Fishbein  (translator)|year=1997|publisher= State University of New York Press |isbn=9780791431504
+
Rifah öldürüldü,<ref name="Muhammad pp. 671-672">Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, pp. 671-672.</ref> 4 qadın müsəlmanlar tərəfindən tutuldu<ref name="Volume 8, Victory of Islam">{{citation|title= Volume 8, Victory of Islam|url=http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&dq| authors=Al Tabari, Michael Fishbein  (translator)|year=1997|publisher= State University of New York Press |isbn=9780791431504
 
|page=151}}</ref>
 
|page=151}}</ref>
 
|  
 
|  
Line 203: Line 205:
 
! style="background: #EEEEEE;" | 17
 
! style="background: #EEEEEE;" | 17
 
| Abdullah bin Khatal
 
| Abdullah bin Khatal
| During/after Conquest of Mecca<br>(Jan 630)<ref name="Wahid 327-333">{{citation|title=Muhammad: a prophet for all humanity|url= http://books.google.co.uk/books?id=k8xyO3fQkccC&pg=PT327
+
| Məkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333">{{citation|title=Muhammad: a prophet for all humanity|url= http://books.google.co.uk/books?id=k8xyO3fQkccC&pg=PT327
 
| first=Maulana |last=Wahid Khan|year=2002|publisher=Goodword |pages=327–333}}</ref><ref name="ReferenceB">{{Bukhari|5|59|582}}</ref><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 254">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 254.</ref>
 
| first=Maulana |last=Wahid Khan|year=2002|publisher=Goodword |pages=327–333}}</ref><ref name="ReferenceB">{{Bukhari|5|59|582}}</ref><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 254">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 254.</ref>
 
| style="background: #FFF3D4;" |Kill Abdullah bin Khatal for killing a slave and fleeing, as well and for reciting poems insulting Muhammad<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="ReferenceB"/><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 254"/>
 
| style="background: #FFF3D4;" |Kill Abdullah bin Khatal for killing a slave and fleeing, as well and for reciting poems insulting Muhammad<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="ReferenceB"/><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 254"/>
Line 215: Line 217:
 
! style="background: #EEEEEE;" | 18
 
! style="background: #EEEEEE;" | 18
 
| style="background: #FFD4D4;" |Fartana
 
| style="background: #FFD4D4;" |Fartana
| During/after Conquest of Mecca<br>(Jan 630)<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Hussain Haykal p. 440">Hussain Haykal, The Life of Mohammed, p. 440.</ref>
+
| Məkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Hussain Haykal p. 440">Hussain Haykal, The Life of Mohammed, p. 440.</ref>
 
| style="background: #FFF3D4;" |Kill Fartana (a slave girl of Abdullah ibn Khatal), because she used to recite poems insulting Muhammad<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 254"/>
 
| style="background: #FFF3D4;" |Kill Fartana (a slave girl of Abdullah ibn Khatal), because she used to recite poems insulting Muhammad<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 254"/>
 
|  
 
|  
Line 226: Line 228:
 
! style="background: #EEEEEE;" | 19
 
! style="background: #EEEEEE;" | 19
 
| style="background: #FFD4D4;" |Quraybah
 
| style="background: #FFD4D4;" |Quraybah
| During/after Conquest of Mecca<br>(Jan 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
+
| Məkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
 
| style="background: #FFF3D4;" |Kill Quraybah (a slave girl of Abdullah ibn Khatal), because she used to recite poems insulting Muhammad<ref name="Wahid 327-333"/>
 
| style="background: #FFF3D4;" |Kill Quraybah (a slave girl of Abdullah ibn Khatal), because she used to recite poems insulting Muhammad<ref name="Wahid 327-333"/>
 
|  
 
|  
Line 237: Line 239:
 
! style="background: #EEEEEE;" | 20
 
! style="background: #EEEEEE;" | 20
 
| Huwayrith ibn Nafidh
 
| Huwayrith ibn Nafidh
| During/after Conquest of Mecca<br>(Jan 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
+
| Məkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
 
| style="background: #FFF3D4;" |When Muhammad's daughters were fleeing Medina, he stabbed their camels, causing injuries. He was a poet who "disgraced and abused" Islam<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 254"/><ref name="A. Rahman p. 68">S. A. Rahman, Punishment of Apostasy in Islam, p. 68.</ref>
 
| style="background: #FFF3D4;" |When Muhammad's daughters were fleeing Medina, he stabbed their camels, causing injuries. He was a poet who "disgraced and abused" Islam<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 254"/><ref name="A. Rahman p. 68">S. A. Rahman, Punishment of Apostasy in Islam, p. 68.</ref>
 
|  
 
|  
Line 246: Line 248:
 
! style="background: #EEEEEE;" | 21
 
! style="background: #EEEEEE;" | 21
 
| style="background: #B6B6E3;" |Miqyas ibn Subabah
 
| style="background: #B6B6E3;" |Miqyas ibn Subabah
| During/after Conquest of Mecca<br>(Jan 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
+
| Məkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
 
| Miqyas killed a Muslim who accidentally killed his brother, and escaped to Mecca and became an apostate by embracing polytheism<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 254"/><ref name="Muhammad p. 551"/><ref name="A. Rahman p. 68"/>
 
| Miqyas killed a Muslim who accidentally killed his brother, and escaped to Mecca and became an apostate by embracing polytheism<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 254"/><ref name="Muhammad p. 551"/><ref name="A. Rahman p. 68"/>
 
|  
 
|  
Line 255: Line 257:
 
! style="background: #EEEEEE;" | 22
 
! style="background: #EEEEEE;" | 22
 
| style="background: #FFD4D4;" |Sarah
 
| style="background: #FFD4D4;" |Sarah
| During/after Conquest of Mecca<br>(Jan 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
+
| Məkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
 
| style="background: #DEFFD4;" |Kill Sarah, because Muhammad claimed that she used to molest him while he was in Mecca<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Muhammad p. 551"/>
 
| style="background: #DEFFD4;" |Kill Sarah, because Muhammad claimed that she used to molest him while he was in Mecca<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Muhammad p. 551"/>
 
|  
 
|  
Line 268: Line 270:
 
! style="background: #EEEEEE;" | 23
 
! style="background: #EEEEEE;" | 23
 
| Harith ibn Hisham
 
| Harith ibn Hisham
| During/after Conquest of Mecca<br>(Jan 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
+
| Məkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
 
| Kill Harith ibn Hisham, reason unknown<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Muhammad p. 551"/>
 
| Kill Harith ibn Hisham, reason unknown<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Muhammad p. 551"/>
 
|  
 
|  
Line 278: Line 280:
 
! style="background: #EEEEEE;" | 24
 
! style="background: #EEEEEE;" | 24
 
| Zubayr ibn Abi Umayyah
 
| Zubayr ibn Abi Umayyah
| During/after Conquest of Mecca<br>(Jan 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
+
| Məkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
 
| Kill Zubayr ibn Abi Umayyah, reason unknown<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Muhammad p. 551"/>
 
| Kill Zubayr ibn Abi Umayyah, reason unknown<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Muhammad p. 551"/>
 
|  
 
|  
Line 287: Line 289:
 
! style="background: #EEEEEE;" | 25
 
! style="background: #EEEEEE;" | 25
 
| Habbar Ibn al-Aswad bin Ka`b al-`Ansi
 
| Habbar Ibn al-Aswad bin Ka`b al-`Ansi
| During/after Conquest of Mecca<br>(Jan 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
+
| Məkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
 
| style="background: #DEFFD4;" |Kill Habbar ibn al-Aswad because he was a "liar",<ref name="The last years of the Prophet">{{citation|title=The last years of the Prophet|url=http://books.google.co.uk/books?id=XxG8BsHNw-MC&pg=PA121|authors=Al Tabari, Isma'il Qurban Husayn (translator)|year=25 Sep 1990|publisher=State University of New York Press
 
| style="background: #DEFFD4;" |Kill Habbar ibn al-Aswad because he was a "liar",<ref name="The last years of the Prophet">{{citation|title=The last years of the Prophet|url=http://books.google.co.uk/books?id=XxG8BsHNw-MC&pg=PA121|authors=Al Tabari, Isma'il Qurban Husayn (translator)|year=25 Sep 1990|publisher=State University of New York Press
 
|isbn=978-0887066917|page=167}} ([http://www.scribd.com/doc/44661705/Al-Tabari-The-Last-2-Years-of-the-Prophet-s-SAW-Life online])</ref><ref name="ReferenceC">{{Bukhari|5|59|662}}</ref> he claimed he was a Prophet<ref name="The last years of the Prophet"/>
 
|isbn=978-0887066917|page=167}} ([http://www.scribd.com/doc/44661705/Al-Tabari-The-Last-2-Years-of-the-Prophet-s-SAW-Life online])</ref><ref name="ReferenceC">{{Bukhari|5|59|662}}</ref> he claimed he was a Prophet<ref name="The last years of the Prophet"/>
Line 301: Line 303:
 
! style="background: #EEEEEE;" | 26
 
! style="background: #EEEEEE;" | 26
 
| Ikrimah ibn Abu Jahl
 
| Ikrimah ibn Abu Jahl
| During/after Conquest of Mecca<br>(Jan 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
+
| Məkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
 
| style="background: #DEFFD4;" |Kill Ikrimah ibn Abu Jahl, bcause he was hostile to Muhammad like his father Abu Jahl<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Muhammad p. 551"/>
 
| style="background: #DEFFD4;" |Kill Ikrimah ibn Abu Jahl, bcause he was hostile to Muhammad like his father Abu Jahl<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Muhammad p. 551"/>
 
|  
 
|  
Line 313: Line 315:
 
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 27
 
! style="background: #EEEEEE;" | 27
| Wahshi ibn Harb
+
| Vəhşi ibn əarb
| During/after Conquest of Mecca<br>(Jan 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
+
| Məkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
| Kill Wahshi ibn Harb, for killing Muhammad's uncle during the Battle of Uhud<ref name="Wahid 327-333"/>
+
|Uhud savaşında Məhəmmədin əmisini öldürdüyünə görə<ref name="Wahid 327-333"/>
 
|  
 
|  
Wahshi ibn Harb pardoned by Muhammad after he asks for forgiveness and offers to convert to Islam<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Ibn Sa'd p. 179">Ibn Sa'd, Syed Moinul Haq (translator), Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2, p. 179.</ref>
+
Vəhşi ibn Hərb Məhəmməddən bağışlanmağı və İslamı qəbul etməyi soruşandan sonra bağışlandı<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Ibn Sa'd p. 179">Ibn Sa'd, Syed Moinul Haq (translator), Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2, p. 179.</ref>
 
|  
 
|  
 
*Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2<ref name="Ibn Sa'd p. 179"/>
 
*Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2<ref name="Ibn Sa'd p. 179"/>
 
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 28
 
! style="background: #EEEEEE;" | 28
| Ka'b ibn Zuhayr ibn Abi Sulama
+
| Kaab ibn Zühayir ibn Abi Süləma
| During/after Conquest of Mecca<br>(Jan 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
+
| Məkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
| style="background: #FFF3D4;" |Assassinate Ka'b ibn Zuhayr ibn Abi Sulama for writing satirical poems about Muhammad<ref name="Wahid 327-333"/><ref>M. Th. Houtsma, E.J. Brill's first encyclopedia of Islam, 1913-1936, p. 584.</ref><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 287">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 287.</ref><ref name="Muhammad p. 597">Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, p. 597.</ref>
+
| style="background: #FFF3D4;" |Məhəmməd haqqında satirik şeirlər yazdığına görə<ref name="Wahid 327-333"/><ref>M. Th. Houtsma, E.J. Brill's first encyclopedia of Islam, 1913-1936, p. 584.</ref><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 287">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 287.</ref><ref name="Muhammad p. 597">Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, p. 597.</ref>
 
|  
 
|  
Ibn Ishaq wrote that Muhammad said "Leave him alone, he has become a repentant Muslim after the disposal of his past.", so he was pardoned<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 287"/><ref name="Muhammad p. 597"/>
+
İbn İşaqın yazdığına görə Məhəmməd belə deyir:"Buraxın onu, O öz pis keçmişindən sonra peşman müsəlman olub.",Beləliklə o bağışlandı<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 287"/><ref name="Muhammad p. 597"/>
 
|  
 
|  
 
*Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah<ref name="Muhammad p. 597"/>
 
*Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah<ref name="Muhammad p. 597"/>
 
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 29
 
! style="background: #EEEEEE;" | 29
| Al-Harith bin al-Talatil
+
| əl-Haris bin al-Təlatil
| During/after Conquest of Mecca<br>(Jan 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
+
| Məkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
| style="background: #FFF3D4;" |For mocking Muhammad through poetry<ref name="Wahid 327-333"/>
+
| style="background: #FFF3D4;" |Şeirləri ilə Məhəmmədi lağa qoyduğu üçün<ref name="Wahid 327-333"/>
 
|  
 
|  
Al-Harith bin al-Talatil is killed by Ali<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Umar Ibn Kathīr p. 57">Ismāʻīl ibn ʻUmar Ibn Kathīr, Trevor Le Gassick (translator), The life of the prophet Muḥammad: a translation of al-Sīra al-Nabawiyya, p. 57.</ref>
+
əl-Haris bin al-Təlatil Əli tərəfindən öldürldü<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Umar Ibn Kathīr p. 57">Ismāʻīl ibn ʻUmar Ibn Kathīr, Trevor Le Gassick (translator), The life of the prophet Muḥammad: a translation of al-Sīra al-Nabawiyya, p. 57.</ref>
 
|  
 
|  
 
*Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah<ref name="Umar Ibn Kathīr p. 57"/>
 
*Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah<ref name="Umar Ibn Kathīr p. 57"/>
 
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 30
 
! style="background: #EEEEEE;" | 30
| Abdullah ibn Zib'ari
+
| Abdullah ibn Zibari
| During/after Conquest of Mecca<br>(Jan 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
+
| Məkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
| style="background: #FFF3D4;" |Kill Abdullah ibn Zib'ari, for writing insulting poems about Muhammad<ref name="Wahid 327-333"/>
+
| style="background: #FFF3D4;" |Abdullah ibn Zibari Məhəmmədi təhqir edən şeirlər yazırdı<ref name="Wahid 327-333"/>
 
|  
 
|  
Abdullah ibn Zib'ari repents and converts to Islam, so Muhammad pardoned him<ref name="Wahid 327-333"/>
+
Abdullah ibn Zibari İslamı qəbul etdi,beləliklə Məhəmməd onu bağışladı<ref name="Wahid 327-333"/>
 
|  
 
|  
 
*Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah
 
*Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah
 
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 31
 
! style="background: #EEEEEE;" | 31
| Hubayrah
+
| Hübeyrə
| During/after Conquest of Mecca<br>(Jan 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
+
| Məkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
| style="background: #FFF3D4;" |Kill Hubayrah, for mocking Muhammad through poetry<ref name="Wahid 327-333"/>
+
| style="background: #FFF3D4;" |Şeirləri ilə Məhəmmədi lağa qoyduğuna görə onun öldürülməsi əmr edildi<ref name="Wahid 327-333"/>
 
|  
 
|  
Tabari Volume 39 states, Hubayrah "ran away when Mecca was conquered, and died in Najran as an infidel"<ref name="Wahid 327-333"/>
+
Təbəriyə görə o Məkkənin fəthindən sonra o burdan Nəcrana qaçdı və orda da "kafir" kimi öldü  "<ref name="Wahid 327-333"/>
 
|  
 
|  
 
*Tabari, Volume 39, Biographies of the Prophet's companions and their successors<ref>{{citation|title=Biographies of the Prophet's companions and their successors|url=http://books.google.co.uk/books?id=czSP046th6IC&printsec=frontcover|authors=Tabari, Ella Landau-Tasseron|year=1998|publisher=State University of New York Press
 
*Tabari, Volume 39, Biographies of the Prophet's companions and their successors<ref>{{citation|title=Biographies of the Prophet's companions and their successors|url=http://books.google.co.uk/books?id=czSP046th6IC&printsec=frontcover|authors=Tabari, Ella Landau-Tasseron|year=1998|publisher=State University of New York Press
Line 360: Line 362:
 
! style="background: #EEEEEE;" | 32
 
! style="background: #EEEEEE;" | 32
 
| style="background: #FFD4D4;" |Hind bint Utbah
 
| style="background: #FFD4D4;" |Hind bint Utbah
| During/after Conquest of Mecca<br>(Jan 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
+
| Məkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
 
| Kill Hind bint Utbah (wife of Abu Sufyan) for cutting out the heart of Muhammad's uncle Hamza after he died, during the Battle of Uhud<ref name="Wahid 327-333"/>
 
| Kill Hind bint Utbah (wife of Abu Sufyan) for cutting out the heart of Muhammad's uncle Hamza after he died, during the Battle of Uhud<ref name="Wahid 327-333"/>
 
|  
 
|  
Line 370: Line 372:
 
! style="background: #E3E3B6;" | 33
 
! style="background: #E3E3B6;" | 33
 
| Amr ibn Jihash (convert to Islam)<ref name="Muhammad Saed Abdul-Rahman p. 44">Muhammad Saed Abdul-Rahman, Tafsir Ibn Kathir Juz' 28 (Part 28): Al-Mujadila 1 to At-Tahrim 12 2nd Edition, p. 44. ([http://www.webcitation.org/61AAwJ3bW online])</ref>
 
| Amr ibn Jihash (convert to Islam)<ref name="Muhammad Saed Abdul-Rahman p. 44">Muhammad Saed Abdul-Rahman, Tafsir Ibn Kathir Juz' 28 (Part 28): Al-Mujadila 1 to At-Tahrim 12 2nd Edition, p. 44. ([http://www.webcitation.org/61AAwJ3bW online])</ref>
| During the Invasion of Banu Nadir<ref name="Muhammad Saed Abdul-Rahman p. 44"/><br> (Aug 625)<ref>Tabari, The foundation of the community, p.161.</ref>
+
| Banu Nadirin işğalı zamanı<ref name="Muhammad Saed Abdul-Rahman p. 44"/><br> (Avqust 625)<ref>Tabari, The foundation of the community, p.161.</ref>
 
| According to Ibn Kathir and Ibn Ishaq, Muhammad said to Yamin bim Umayr, about Amr ibn Jash "Have you seen the way your cousin has treated me and what he proposed to do?"<ref name="Muhammad p. 438">Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, p. 438.</ref><ref name="Muhammad Saed Abdul-Rahman p. 44"></ref> Muhammad accused him of trying to assassinate him<ref>Muhammad Saed Abdul-Rahman, Tafsir Ibn Kathir Juz' 28 (Part 28): Al-Mujadila 1 to At-Tahrim 12 2nd Edition, p. 43. ([http://www.webcitation.org/61AAwJ3bW online])</ref>
 
| According to Ibn Kathir and Ibn Ishaq, Muhammad said to Yamin bim Umayr, about Amr ibn Jash "Have you seen the way your cousin has treated me and what he proposed to do?"<ref name="Muhammad p. 438">Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, p. 438.</ref><ref name="Muhammad Saed Abdul-Rahman p. 44"></ref> Muhammad accused him of trying to assassinate him<ref>Muhammad Saed Abdul-Rahman, Tafsir Ibn Kathir Juz' 28 (Part 28): Al-Mujadila 1 to At-Tahrim 12 2nd Edition, p. 43. ([http://www.webcitation.org/61AAwJ3bW online])</ref>
 
|  
 
|  
Line 379: Line 381:
 
! style="background: #EEEEEE;" | 34
 
! style="background: #EEEEEE;" | 34
 
| King or Prince of Dumatul Jandal
 
| King or Prince of Dumatul Jandal
| October 630<ref>{{cite book|last=Abu Khalil|first=Shawqi|url=http://books.google.co.uk/books?id=mZmBkoDa9fcC&printsec=frontcover|title=Atlas of the Prophet's biography: places, nations, landmarks|date=1 March 2004|publisher=Dar-us-Salam|isbn=978-9960897714|page=239}}</ref>
+
| Oktyabr 630<ref>{{cite book|last=Abu Khalil|first=Shawqi|url=http://books.google.co.uk/books?id=mZmBkoDa9fcC&printsec=frontcover|title=Atlas of the Prophet's biography: places, nations, landmarks|date=1 March 2004|publisher=Dar-us-Salam|isbn=978-9960897714|page=239}}</ref>
 
| style="background: #D4F4FF;" | Attack the chief of Duma for Jizyah and booty<ref name="books.google.co.uk">{{citation|title=The last years of the Prophet|url=http://books.google.co.uk/books?id=XxG8BsHNw-MC&printsec=frontcover|authors=Al Tabari, Isma'il Qurban Husayn (translator)|year=25 Sep 1990|publisher=State University of New York Press
 
| style="background: #D4F4FF;" | Attack the chief of Duma for Jizyah and booty<ref name="books.google.co.uk">{{citation|title=The last years of the Prophet|url=http://books.google.co.uk/books?id=XxG8BsHNw-MC&printsec=frontcover|authors=Al Tabari, Isma'il Qurban Husayn (translator)|year=25 Sep 1990|publisher=State University of New York Press
 
|isbn=978-0887066917|pages=58–59}} pp. 58–59. ([http://www.scribd.com/doc/44661705/Al-Tabari-The-Last-2-Years-of-the-Prophet-s-SAW-Life online])</ref><ref>Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 277.</ref>
 
|isbn=978-0887066917|pages=58–59}} pp. 58–59. ([http://www.scribd.com/doc/44661705/Al-Tabari-The-Last-2-Years-of-the-Prophet-s-SAW-Life online])</ref><ref>Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 277.</ref>
Line 391: Line 393:
 
! style="background: #EEEEEE;" | 35
 
! style="background: #EEEEEE;" | 35
 
| Umaiya bin Khalaf Abi Safwan
 
| Umaiya bin Khalaf Abi Safwan
| Unknown
+
| Bilinmir
 
| Kill Umaiya bin Khalaf, Muhammad's reason is unknown.<ref name="The life and times of Muhammad">{{cite book|author=Sir John Bagot Glubb|url=http://books.google.co.uk/books?id=AMrXAAAAMAAJ&q|title=The life and times of Muhammad|year=1998|publisher=Madison Books|page=187}}. ISBN 9781568331126</ref> But Bilal wanted to kill him for torturing him<ref name="Haykal, Ismaʼil R 1976, p. 229">"''This Umayyah was Bilal's previous master who used to torture him by forcing him down to the ground''" - Muḥammad Ḥusayn Haykal, Ismaʼil R. Al-Faruqi, The life of Muḥammad: Volume 1976, Part 2, p. 229.</ref>
 
| Kill Umaiya bin Khalaf, Muhammad's reason is unknown.<ref name="The life and times of Muhammad">{{cite book|author=Sir John Bagot Glubb|url=http://books.google.co.uk/books?id=AMrXAAAAMAAJ&q|title=The life and times of Muhammad|year=1998|publisher=Madison Books|page=187}}. ISBN 9781568331126</ref> But Bilal wanted to kill him for torturing him<ref name="Haykal, Ismaʼil R 1976, p. 229">"''This Umayyah was Bilal's previous master who used to torture him by forcing him down to the ground''" - Muḥammad Ḥusayn Haykal, Ismaʼil R. Al-Faruqi, The life of Muḥammad: Volume 1976, Part 2, p. 229.</ref>
 
|  
 
|  
Line 400: Line 402:
 
! style="background: #E3E3B6;" | 36
 
! style="background: #E3E3B6;" | 36
 
| style="background: #FFD4D4;" |Blind man's wife/concubine
 
| style="background: #FFD4D4;" |Blind man's wife/concubine
| Unknown
+
| Bilinmir
 
| style="background: #DEFFD4;" |Muhammad supported this killing because the women insulted him<ref name="617AvlDgL">[http://www.webcitation.org/617AvlDgL Ruling on one who insults the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him)], Islam Q&A, Fatwa No. 22809</ref><ref name="Abudawud 38 4348">{{Abudawud|38|4348}}</ref>
 
| style="background: #DEFFD4;" |Muhammad supported this killing because the women insulted him<ref name="617AvlDgL">[http://www.webcitation.org/617AvlDgL Ruling on one who insults the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him)], Islam Q&A, Fatwa No. 22809</ref><ref name="Abudawud 38 4348">{{Abudawud|38|4348}}</ref>
 
|  
 
|  
Line 410: Line 412:
 
! style="background: #EEEEEE;" | 37
 
! style="background: #EEEEEE;" | 37
 
| Ibn Sunayna
 
| Ibn Sunayna
| Unknown
+
| Bilinmir
 
| Muhammad reportedly ordered his followers to "kill any Jew that falls into your power", Muhayissa heard this and went out to kill Ibn Sunayna (a Jew)<ref name="Jewish Publication Society">{{cite book|author=Norman A. Stillman|url=http://books.google.co.uk/books?id=bFN2ismyhEYC&pg=PA128|title=The Jews of Arab lands: a history and source book|year=2003|publisher=Jewish Publication Society|page=128}} ISBN 9780827601987</ref><ref name="Sir John Bagot Glubb">{{cite book|author=Sir John Bagot Glubb|url=http://books.google.co.uk/books?id=AMrXAAAAMAAJ&q|title=The life and times of Muhammad|year=1998|publisher=Madison Books|page=199}} ISBN 9781568331126</ref>
 
| Muhammad reportedly ordered his followers to "kill any Jew that falls into your power", Muhayissa heard this and went out to kill Ibn Sunayna (a Jew)<ref name="Jewish Publication Society">{{cite book|author=Norman A. Stillman|url=http://books.google.co.uk/books?id=bFN2ismyhEYC&pg=PA128|title=The Jews of Arab lands: a history and source book|year=2003|publisher=Jewish Publication Society|page=128}} ISBN 9780827601987</ref><ref name="Sir John Bagot Glubb">{{cite book|author=Sir John Bagot Glubb|url=http://books.google.co.uk/books?id=AMrXAAAAMAAJ&q|title=The life and times of Muhammad|year=1998|publisher=Madison Books|page=199}} ISBN 9781568331126</ref>
 
|  
 
|  
Line 420: Line 422:
 
! style="background: #EEEEEE;" | 38
 
! style="background: #EEEEEE;" | 38
 
| style="background: #B6B6E3;" |Abdullah ibn Sa‘ad
 
| style="background: #B6B6E3;" |Abdullah ibn Sa‘ad
| Unknown
+
| Bilinmir
 
| style="background: #DEFFD4;" |Kill Abdullah ibn Sa‘ad, because he became and apostate (left Islam) and fled to Mecca. He also claimed that he was the one who wrote the Qur'an and started to mock Muhammad, which made him angry<ref name="Sir. William 1861 131">{{citation|title=The life of Mahomet|url= http://books.google.co.uk/books?id=Feo9AAAAYAAJ&pg=PA131 |first=Muir| last=Sir. William|year=1861 | publisher=Abe books|page=131}}</ref>
 
| style="background: #DEFFD4;" |Kill Abdullah ibn Sa‘ad, because he became and apostate (left Islam) and fled to Mecca. He also claimed that he was the one who wrote the Qur'an and started to mock Muhammad, which made him angry<ref name="Sir. William 1861 131">{{citation|title=The life of Mahomet|url= http://books.google.co.uk/books?id=Feo9AAAAYAAJ&pg=PA131 |first=Muir| last=Sir. William|year=1861 | publisher=Abe books|page=131}}</ref>
 
|  
 
|  
Line 430: Line 432:
 
! style="background: #E3E3B6;" | 39
 
! style="background: #E3E3B6;" | 39
 
| Ibn an-Nawwahah
 
| Ibn an-Nawwahah
| Unknown
+
| Bilinmir
 
| style="background: #DEFFD4;" |According to Ibn Kathir, Muhammad once said about Ibn an-Nawwahah "I would have cut off your head, if it was not that emissaries are not killed" because he claimed Musaylimah was a Prophet, so Abdullah ibn Masud killed Ibn an-Nawwahah when he was no longer an emissary<ref name="Mubarakpuri p. 379">Shaykh Safiur Rahman Al Mubarakpuri, Ismāʻīl ibn ʻUmar Ibn Kathīr, Ṣafī al-Raḥmān Mubārakfūrī, Tafsir Ibn Kathir (Volume 4), Volume 4, p. 379. ([http://www.webcitation.org/619xF7mgV online])</ref><ref name="abudawud 14 2756">{{abudawud|14|2756}}</ref>
 
| style="background: #DEFFD4;" |According to Ibn Kathir, Muhammad once said about Ibn an-Nawwahah "I would have cut off your head, if it was not that emissaries are not killed" because he claimed Musaylimah was a Prophet, so Abdullah ibn Masud killed Ibn an-Nawwahah when he was no longer an emissary<ref name="Mubarakpuri p. 379">Shaykh Safiur Rahman Al Mubarakpuri, Ismāʻīl ibn ʻUmar Ibn Kathīr, Ṣafī al-Raḥmān Mubārakfūrī, Tafsir Ibn Kathir (Volume 4), Volume 4, p. 379. ([http://www.webcitation.org/619xF7mgV online])</ref><ref name="abudawud 14 2756">{{abudawud|14|2756}}</ref>
 
|  
 
|  
Line 440: Line 442:
 
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #E3E3B6;" | 40
 
! style="background: #E3E3B6;" | 40
| Blind Jew
+
| Kor yəhudi
| Unknown
+
| Bilinmir
| style="background: #DEFFD4;" |Muhammad's followers kill a blind Jew for throwing dust at his face<ref name="Sita Ram Goel p. 104">Sita Ram Goel, India. High Court (Calcutta, India), The Calcutta Quran petition, ISBN 8185990581, p. 104.</ref><ref name="Tabari 2008 112">{{citation|title=The foundation of the community|url=http://books.google.co.uk/books?id=ctvk-fdtklYC&pg=PA147|first=Al|last=Tabari |year=2008|publisher=State University of New York Press|isbn=978-0887063442|page=112}}</ref>
+
| style="background: #DEFFD4;" |Məhəmmədin müridləri onu özlərinə qum atdığına görə öldürdü<ref name="Sita Ram Goel p. 104">Sita Ram Goel, India. High Court (Calcutta, India), The Calcutta Quran petition, ISBN 8185990581, p. 104.</ref><ref name="Tabari 2008 112">{{citation|title=The foundation of the community|url=http://books.google.co.uk/books?id=ctvk-fdtklYC&pg=PA147|first=Al|last=Tabari |year=2008|publisher=State University of New York Press|isbn=978-0887063442|page=112}}</ref>
 
|  
 
|  
 
Blind Jew killed by Sa'd ibn Zayd<ref name="Sita Ram Goel p. 104"/><ref name="Tabari 2008 112"/>
 
Blind Jew killed by Sa'd ibn Zayd<ref name="Sita Ram Goel p. 104"/><ref name="Tabari 2008 112"/>
Line 450: Line 452:
 
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 41
 
! style="background: #EEEEEE;" | 41
| Nameless spy
+
| Adsız casus
| Unknown
+
| Bilinmir
| Kill a man Muhammad suspected of being a spy<ref name="The Middle East p. 423">The Middle East: Abstracts and index, Part 1, p. 423.</ref><ref name="Bukhari 4 52 286">{{Bukhari|4|52|286}}</ref>
+
| Məhəmmədin casus olduğundan şübhələndiyi adamı öldür<ref name="The Middle East p. 423">The Middle East: Abstracts and index, Part 1, p. 423.</ref><ref name="Bukhari 4 52 286">{{Bukhari|4|52|286}}</ref>
 
|  
 
|  
Salama bin Al-Akwa chases and kills the suspected spy<ref name="The Middle East p. 423"/><ref name="Bukhari 4 52 286">{{Bukhari|4|52|286}}</ref>
+
Salama bin Əl Əkva həmin şəxsi təqib edir və onu öldürür<ref name="The Middle East p. 423"/><ref name="Bukhari 4 52 286">{{Bukhari|4|52|286}}</ref>
 
|  
 
|  
 
*{{Bukhari|4|52|286}}
 
*{{Bukhari|4|52|286}}
 
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 42
 
! style="background: #EEEEEE;" | 42
| Man from Aslam tribe
+
| Aslam qəbiləsindən olan adam
| Unknown
+
| Bilinmir
| Kill a man from the Aslam tribe for Adultery<ref name="Nabil A. Haroun p. 9">Dr. Nabil A. Haroun, Islamic Books, ISBN 9773161277, Teach Yourself Islam, p. 9.</ref><ref name="Abudawud 38 4414">{{Abudawud|38|4414}}</ref>
+
| Zinaya görə<ref name="Nabil A. Haroun p. 9">Dr. Nabil A. Haroun, Islamic Books, ISBN 9773161277, Teach Yourself Islam, p. 9.</ref><ref name="Abudawud 38 4414">{{Abudawud|38|4414}}</ref>
 
|  
 
|  
Man from Aslam tribe stoned to death<ref name="Nabil A. Haroun p. 9"/><ref name="Abudawud 38 4414">{{Abudawud|38|4414}}</ref>
+
Aslam qəbiləsindən olan adam daşqalaq edilərək öldürüldü<ref name="Nabil A. Haroun p. 9"/><ref name="Abudawud 38 4414">{{Abudawud|38|4414}}</ref>
 
|  
 
|  
 
*{{Abudawud|38|4414}}
 
*{{Abudawud|38|4414}}
 
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 43
 
! style="background: #EEEEEE;" | 43
| Kinana ibn al-Rabi
+
| Kinana ibn əl-Rabi
| July 628<ref>Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, pp. 755, 763.</ref>
+
| İyul 628<ref>Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, pp. 755, 763.</ref>
| style="background: #D4F4FF;" |Torture Kinana ibn al-Rabi to find location of allegedly hidden treasure<ref name="Mubarakpuri 1996 p. 372">Mubarakpuri (1996), The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, p. 372.</ref><ref name="Watt W Montgomery 218">{{cite book|author=Watt, W. Montgomery|title=[http://books.google.co.uk/books?id=GfAGAQAAIAAJ Muhammad at Medina]|publisher=Oxford University Press|year=1956|isbn=978-0195773071|page=218}} ([http://www.archive.org/details/muhammadatmedina029655mbp free online])</ref>  
+
| style="background: #D4F4FF;" |Kinana ibn əl-Rabiyə gizlətdiyi xəzinənin yerini tapmaq üçün işgəncə ver<ref name="Mubarakpuri 1996 p. 372">Mubarakpuri (1996), The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, p. 372.</ref><ref name="Watt W Montgomery 218">{{cite book|author=Watt, W. Montgomery|title=[http://books.google.co.uk/books?id=GfAGAQAAIAAJ Muhammad at Medina]|publisher=Oxford University Press|year=1956|isbn=978-0195773071|page=218}} ([http://www.archive.org/details/muhammadatmedina029655mbp free online])</ref>  
 
|  
 
|  
Kinana ibn al-Rabi beheaded<ref name="Mubarakpuri 1996 p. 372"/><ref name="Watt W Montgomery 218">{{cite book|author=Watt, W. Montgomery|title=[http://books.google.co.uk/books?id=GfAGAQAAIAAJ Muhammad at Medina]|publisher=Oxford University Press|year=1956|isbn=978-0195773071|page=218}} ([http://www.archive.org/details/muhammadatmedina029655mbp free online])</ref>
+
Kinana ibn əl-Rabinin başı kəsildi<ref name="Mubarakpuri 1996 p. 372"/><ref name="Watt W Montgomery 218">{{cite book|author=Watt, W. Montgomery|title=[http://books.google.co.uk/books?id=GfAGAQAAIAAJ Muhammad at Medina]|publisher=Oxford University Press|year=1956|isbn=978-0195773071|page=218}} ([http://www.archive.org/details/muhammadatmedina029655mbp free online])</ref>
 
|  
 
|  
 
*Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah<ref>Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator). 1956. The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, pp. 145-146.</ref>
 
*Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah<ref>Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator). 1956. The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, pp. 145-146.</ref>
 
|}<BR><BR>
 
|}<BR><BR>
  
==See Also==
+
==Həmçinin bax==
 +
 
 +
 
 +
*[[Azərbaycanca Yazılar - Articles in Azerbaijani|Azərbaycanca Yazılar (Articles in Azerbaijani)]]
 +
 
  
 +
'''İngilis'''
 
{{Hub4|Lists|Lists}}
 
{{Hub4|Lists|Lists}}
 
{{Hub4|Muhammad|Muhammad}}
 
{{Hub4|Muhammad|Muhammad}}
  
{{Template:Translation-links-english|[[Списък с убийствата, заповядани или подкрепени от Мухаммад|Bulgarian]], [[Seznam vrazd narizenych nebo podporovanych Mohamedem|Czech]], [[Lista di Uccisioni Ordinati o Sotenuti da Maometto|Italian]], [[Lista de asesinatos ordenados o apoyados por Mahoma|Spanish]]}}
+
{{Template:Translation-links-azerbaijani|[[Списък с убийствата, заповядани или подкрепени от Мухаммад|Bolqarca]], [[Seznam vrazd narizenych nebo podporovanych Mohamedem|Çex dilində]], [[Lista di Uccisioni Ordinati o Sotenuti da Maometto|İtalyanca]], [[Lista de asesinatos ordenados o apoyados por Mahoma|İspanca]]}}
  
==External Links==
+
==Xarici keçidlər (İngilis)==
  
 
*[{{Reference archive|1=http://www.masud.co.uk/ISLAM/misc/alshifa/pt4ch1sec2.htm|2=2012-08-25}} The proof of the necessity of killing anyone who curses the Prophet or finds fault with him] ''- Muslim website''
 
*[{{Reference archive|1=http://www.masud.co.uk/ISLAM/misc/alshifa/pt4ch1sec2.htm|2=2012-08-25}} The proof of the necessity of killing anyone who curses the Prophet or finds fault with him] ''- Muslim website''
 
*[{{Reference archive|1=http://www.reddit.com/r/exmuslim/comments/tql65/full_rejoinder_to_balqis_rebuttal_of_wikiislam/|2=2012-09-10}} Full rejoinder to Balqis' rebuttal of WikiIslam Assassination List] ''- r/exmuslim user responds to objections raised by apologists''
 
*[{{Reference archive|1=http://www.reddit.com/r/exmuslim/comments/tql65/full_rejoinder_to_balqis_rebuttal_of_wikiislam/|2=2012-09-10}} Full rejoinder to Balqis' rebuttal of WikiIslam Assassination List] ''- r/exmuslim user responds to objections raised by apologists''
  
==Main Sources==
+
==Əsas mənbələr==
 
{{refbegin}}
 
{{refbegin}}
 
* {{citation|title=When the Moon Split|url=http://books.google.co.uk/books?id=xJL6gxPUV4EC&pg=PA147| first=Saifur Rahman Al|last=Mubarakpuri |year=2002|publisher=DarusSalam|isbn=978-9960-897-28-8}}
 
* {{citation|title=When the Moon Split|url=http://books.google.co.uk/books?id=xJL6gxPUV4EC&pg=PA147| first=Saifur Rahman Al|last=Mubarakpuri |year=2002|publisher=DarusSalam|isbn=978-9960-897-28-8}}
Line 505: Line 512:
 
{{refend}}
 
{{refend}}
  
==References==
+
==İstinadlar==
 
{{Reflist|30em}}
 
{{Reflist|30em}}
  
 
[[Category:Muhammad]]
 
[[Category:Muhammad]]
 
[[Category:Jihad and Terrorism]]
 
[[Category:Jihad and Terrorism]]

Latest revision as of 18:43, 25 January 2015

Under-construction.jpg
This Azərbaycanca (Azerbaijani)‎ translation for List of Killings Ordered or Supported by Muhammad is currently incomplete
In its present state this page is not intended for public viewing. Please help us in completing this translation.
      
Page History - Article's Talk page
Last edit was made on 1/25/2015
Login / Create Account

Ərəbistan və İslami işğallar tarixi boyu sui-qəsdlər siyasi və dini məqsdələrə çatmaq üçün vacib rol oynamışdır.İngilis dilində sui-qəsd mənasını verən "assassin" sözü ərəb "[1] dilindən keçmədir.

Aşağıdakı siyahı Məhəmməd peyğəmbər tərəfindən sifariş edilən və ya dəstəklənən sui-qəsdlər,onların nəticələri və səbəblərindən ibarətdir

Qətllərin siyahısı


      Məhəmməd tərəfindən sifariş edilən       Məhəmməd tərəfindən dəstəklənən lakin sifariş edilməyən       Qadın və ya uşaq       Mürtədlər
      Şeir yazmaq və oxumağa görə       Təhqirə görə       Faiz qazancına görə


Ad Tarix Qətli dəstəkləməsinin və ya sifariş etməsinin səbəblərii Nəticə Əsas,etibarlı mənbələr
1 Əsma bint Mərvan Yanvar 624[2] Əsma bint Mərvanı şeirləri ilə Məhəmmədə qarşı gəldiyi və digərlərini də buna təhrik etdiyi üçün[3][4][2]

Əsma bint Mərvan öldürüldü[2][5]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[6]
 • Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2[3]
2 Əbu Afaq Fevral 624[7] Yəhudi şair Əbu Afaqı şeirləri ilə Məhəmmədə qarşı gəldiyi üçün[4][6][7][8]

Əbu Afaq öldürüldü[7][6][4]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[9]
 • Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2[10]
3 Əl Nadir ibn əl-Həris Bədr döyüşündən sonra
Mart 624[11]
Mübarəkpuriyə görə, Əl Nadir Bədr savaşında tutulmuşdu .Bu hadisədən sonra Əl Nadirin edam edilməsi üçün Quran ayəsi nazil oldu,o öz qəbiləsi tərəfindən pul verib azad idilməsinə icazə verilməyən 2 şəxsdən biri idi, çünki o Məhəmməd peyğəmbəri tənqid edən şeir və hekayələr yazırdı[11][12]

Nadir bin Həris İmam Əli tərəfindən edam edildi[11][12]

4 Uqba bin Əbu Muayt Bədr döyüşündən sonra
Mart 624 [11]
Uqba bin Əbu Muayt Bədr savaşında tutulmuşdu lakin o,pulla verib azad edilmə əvəzinə edam olundu,çünki o,Məhəmmədin üstünə ölü heyvanın içalatını atmışdı və Məhəmməd namaz qılanda onun bağırsağını Məhəmmədin boğazına bağlamışdı[11][12]

Uqba bin Əbu Muaytın başı Asim ibn Tabbit və ya Əli tərəfindən kəsildi[11][12]

 • Sunan Abu Dawud no. 2680 (with commentary from Awnul Mabud 3/12)[14]
 • Sahih Bukhari 1:9:499
 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[15]
 • Tabari, Volume 9, The last years of the Prophet[16]
5 Kaa'b ibn əl-Əşrəf Sentyabr 624[17][18][19] İbn İşaqa görə, Məhəmməd müridlərinə əl-Əşrəfi öldürməsini əmr etdi çünki "Bədr savaşından sonra Məkkəyə gedib Məhəmmədi tənqid etmişdi.O həmdə Bədr savaşında öldürülən Qureyşli qurbanların ah-naləsinə şərik olan ayələr yazmışdı. Bundan az sonra o Mədinəyə qayıdanda müsəlman qadınların təbiəti haqqında təhqiramiz ayələr yazmışdı".[20][21]

Kaa'b ibn əl-Əşrəf öldürüldü[21]

6 Əbu Rafi ibn Əbi Əl-Huqayiq Dekabr 624[22] Əbu Rafi ibn Əbi Əl-Huqayiqi şeirləri ilə Məhəmmədi lağa qoyduğu və müttəfiqlərin hərbi birliklərinə pul və digər şeylərlə təchizatlandırdıqlarına görə[23][22]

Əbu Rafi öldürüldü[23][22]

7 Xalid ibn Süfyan 625[27] Xalid ibn Süfyanın haqqında Mədinəyə hücum etdiyi və Naxla və ya Urana qəbilələrini müsəlmanlara qarşı vuruşmağa təhrik etməsi xəbərləri var idi[27][28]

Xalid ibn Süfyan öldürüldü[27][28]

 • Musnad Ahmad 3:496[29]
 • Abu Dawud, book 2 no.1244[30]
 • Ibn Hisham, Sirat Rasul Allah[27]
 • Tabari, Volume 9, The last years of the Prophet[31][32]
8 Əbu Əzzah Əmr bin Abdullah əl-Cumahi Mart 625[33] Əbu Əzzah Əmr bin Abdullah əl-Cumahini müharibə əsiri idi və Həmra əl-Əsədin işğalında tutulmuşdu.Məhəmməd onu azad etmişdi lakin o yenidən ona qarşı vuruşmuşdu [34][35]

Əbu Əzzahın Əli tərəfindən başı kəsildi[34][35]

 • Tabari, Volume 7, The foundation of the community[35]
9 Müaviyə bin əl Muğərah Mart 625[33] Müaviyə bin əl Muğərah Məhəmməd tərəfindən casus olmaqda ittiham olunmuşdu. O öz əmi oğlusu Osmanın yanına sığınmağa getmişdi,və Osman Müaviyənin Məkkəyə qayıdışını təşkil etmişdi,lakin o Mədinədə çox qaldı.Məhəmməd onun hələ də Mədinədə olduğunu öyrərəndən sonra,peyğəmbər onun tutulub edam olunmasını əmr etdi. [34][36]

Müaviyə bin əl Muğərah tutuldu və edam edildi[34][37]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[37]
10 əl-Haris bin Süveyd əl-Ənsari Mart 625[33] İslama görə, Allah islamı tərk edənlərin cəzalandırılması haqqında ayə göndərdi Quran 3:86-8, .[38] əl-Haris bin Süveyd müsəlman idi və "Uhud" savaşında vuruşub bir neçə müsəlman öldürmüşdü ,sonra o islamı tərk etdi və Qureyş qəbiləsinə qoşuldu.Bu ayələrlə təhdid olunandan sonra O, bağışlanmaq üçün öz qardaşını Məhəmmədin yanına göndərdi.[37][39][40]

Baş verənlər

 1. Məhəmməd onun qayıtmasına icazə verdi lakin sonra onun öldürülməsini əmr etdi.Əl-Həris Osman tərəfindən edam olundu[37][39]
 2. Allah Quran 3:89 ayəsini göndərdi və əl-Həris yaxşı müsəlman kimi təqdim olundu[40][38]
11 Əbu Sufyan 627[41] Əmir bin Əməvi əl-Dəmri Əbu Sufyanı öldürməyə göndərildi(Qureyşin başçısı)[42][42]

3 bütpərəst müsəlmanlar tərəfindən öldürüldü[42]

 • Tabari, Volume 7, The foundation of the community[43]
12 Banu Qurayza tribe Fevral–Mart 627[44]

İslama görə mələk Cəbrayıl tərəfindən Banu Qurayza qəbiləsinə hücum edilməsi emr olunmuşdu.[45][46][47][48][49][50] Məhəmmədin yoldaşlarındn biri bunu təklif etdi:"kişilər öldürülsün, onların mülkiyyəti bölünsün, və onların qadınlarla uşaqları əsir alınsın".Məhəmməd bununla razılaşdı və bunun Allahın qanuna oxşar olduğunu dedi,[48][49][51][52][53] after which all male members of the tribe who had reached puberty were beheaded[46][54]

2 müsəlman öldürüldü[45]
Qeyri müsəlman:

 1. 600-900-yə qədər yetkinlik yaşına çatmış kişilər öldürüldü(Tabari, Ibn Hisham)
  [45][46][55]
 2. Bütün kişilərin və 1 qadının başı kəsildi
  (Hadith)[56][57]
13 Abdullah ibn Ubay Dekabr 627[41]
(Banu Müstəliqin işğalı zamanı)[61] )
Abdullah ibn Ubay Məhəmmədi və ailəsini qaralamaq üçün şaiyələr yayırdı.[62]Onun oğlu başının kəsilməsini təklif etdi[63][64]

Məhəmməd sui-qəsdi təxirə salır və Ömərə deyir:"Əgər mən onu öldürməli olsa idim,çox sayda yüksəy vəzifəli şəxslər onun üçün vuruşacaqdı"[65] Daha sonra o müsəlmanların inanmayanların və "münafiq"lərin yasına gəlməsini qadağan edən ayə nazil edir[66][67]

14 əl-Yusayr ibn Rizam Fevral 628[41] Məhəmməd əl-Yusayr ibn Rizam və onun dəstəsinin özünə hücum edəcəyini eşidir[68][69]

30 nəfər müsəlmanlar tərəfindən öldürülür[68][69]

 • Tirmidhi no. 3923[70]
 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[71]
15 'Ukildən səkkiz adam Fevral 628[41] 8 adam ona gəlir islamı qəbul edir,sonra bu dindən dönüb 1 müsəlmanı öldürür və Məhəmmədin dəvələrini qaçırır[72]

Müsəlmanlar: biri öldürülür
Qeyri müsəlmanlar:8-i işgəncə ilə öldürülür[72][73]

16 Rifah bin Qeys 629[75][76] iddialara görə Rifah bin Qeys öz qəbiləsindən olanları Məhəmmədə qarşı vuruşması üçün tamahlandırırdı[76]

Rifah öldürüldü,[77] 4 qadın müsəlmanlar tərəfindən tutuldu[78]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[77]
 • Tabari, Volume 8, History of Islam[78]
17 Abdullah bin Khatal Məkkəni fəthi və ya sonrası
(Yanvar 630)[79][80][81]
Kill Abdullah bin Khatal for killing a slave and fleeing, as well and for reciting poems insulting Muhammad[79][80][81]

2 Muslims execute him, after finding him hiding under the curtains of the Ka'aba[79][80][81]

18 Fartana Məkkəni fəthi və ya sonrası
(Yanvar 630)[79][84]
Kill Fartana (a slave girl of Abdullah ibn Khatal), because she used to recite poems insulting Muhammad[79][81]

Fartana is killed[79][81][84]

19 Quraybah Məkkəni fəthi və ya sonrası
(Yanvar 630)[79]
Kill Quraybah (a slave girl of Abdullah ibn Khatal), because she used to recite poems insulting Muhammad[79]

Quraybah converts to Islam and is pardoned[79][83]

20 Huwayrith ibn Nafidh Məkkəni fəthi və ya sonrası
(Yanvar 630)[79]
When Muhammad's daughters were fleeing Medina, he stabbed their camels, causing injuries. He was a poet who "disgraced and abused" Islam[79][81][86]

Huwayrith ibn Nafidh killed[81][86] by Ali[79]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[82]
21 Miqyas ibn Subabah Məkkəni fəthi və ya sonrası
(Yanvar 630)[79]
Miqyas killed a Muslim who accidentally killed his brother, and escaped to Mecca and became an apostate by embracing polytheism[79][81][82][86]

Miqyas killed[79][81][86]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[82]
22 Sarah Məkkəni fəthi və ya sonrası
(Yanvar 630)[79]
Kill Sarah, because Muhammad claimed that she used to molest him while he was in Mecca[79][82]

Conflicting reports:

 1. Ibn Ishaq reports that she embraced Islam but was killed later, during the time of Umar[82]
 2. Tabari reports she was killed[87]
 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[82]
 • Tabari, Volume 8, History of Islam[87]
23 Harith ibn Hisham Məkkəni fəthi və ya sonrası
(Yanvar 630)[79]
Kill Harith ibn Hisham, reason unknown[79][82]

According to Ibn Sa'd, Zubayr ibn Abi Umayyah and Harith ibn Hisham both sought refuge in a Muslim relatives house, the relative pleaded with Muhammad for mercy, so he pardoned them on the condition they embrace Islam[79][88]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[82]
 • Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2[88]
24 Zubayr ibn Abi Umayyah Məkkəni fəthi və ya sonrası
(Yanvar 630)[79]
Kill Zubayr ibn Abi Umayyah, reason unknown[79][82]

See above result[79][82]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[82]
25 Habbar Ibn al-Aswad bin Ka`b al-`Ansi Məkkəni fəthi və ya sonrası
(Yanvar 630)[79]
Kill Habbar ibn al-Aswad because he was a "liar",[89][90] he claimed he was a Prophet[89]

Habbar ibn al-Aswad killed[89][90]

26 Ikrimah ibn Abu Jahl Məkkəni fəthi və ya sonrası
(Yanvar 630)[79]
Kill Ikrimah ibn Abu Jahl, bcause he was hostile to Muhammad like his father Abu Jahl[79][82]

Conflicting reports

 1. Ibn Ishaq says, his wife "became a Muslim and asked for immunity for him and the apostle gave it"[82]
 2. Tabari says he was "eliminated"[92]
 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[82]
 • Tabari, Volume 8, History of Islam[92]
27 Vəhşi ibn əarb Məkkəni fəthi və ya sonrası
(Yanvar 630)[79]
Uhud savaşında Məhəmmədin əmisini öldürdüyünə görə[79]

Vəhşi ibn Hərb Məhəmməddən bağışlanmağı və İslamı qəbul etməyi soruşandan sonra bağışlandı[79][93]

 • Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2[93]
28 Kaab ibn Zühayir ibn Abi Süləma Məkkəni fəthi və ya sonrası
(Yanvar 630)[79]
Məhəmməd haqqında satirik şeirlər yazdığına görə[79][94][95][96]

İbn İşaqın yazdığına görə Məhəmməd belə deyir:"Buraxın onu, O öz pis keçmişindən sonra peşman müsəlman olub.",Beləliklə o bağışlandı[95][96]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[96]
29 əl-Haris bin al-Təlatil Məkkəni fəthi və ya sonrası
(Yanvar 630)[79]
Şeirləri ilə Məhəmmədi lağa qoyduğu üçün[79]

əl-Haris bin al-Təlatil Əli tərəfindən öldürldü[79][97]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[97]
30 Abdullah ibn Zibari Məkkəni fəthi və ya sonrası
(Yanvar 630)[79]
Abdullah ibn Zibari Məhəmmədi təhqir edən şeirlər yazırdı[79]

Abdullah ibn Zibari İslamı qəbul etdi,beləliklə Məhəmməd onu bağışladı[79]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah
31 Hübeyrə Məkkəni fəthi və ya sonrası
(Yanvar 630)[79]
Şeirləri ilə Məhəmmədi lağa qoyduğuna görə onun öldürülməsi əmr edildi[79]

Təbəriyə görə o Məkkənin fəthindən sonra o burdan Nəcrana qaçdı və orda da "kafir" kimi öldü "[79]

 • Tabari, Volume 39, Biographies of the Prophet's companions and their successors[98]
32 Hind bint Utbah Məkkəni fəthi və ya sonrası
(Yanvar 630)[79]
Kill Hind bint Utbah (wife of Abu Sufyan) for cutting out the heart of Muhammad's uncle Hamza after he died, during the Battle of Uhud[79]

Tabari said, Hind "swore allegiance and became a Muslim.",[99] she was pardoned by Muhammad[79]

33 Amr ibn Jihash (convert to Islam)[100] Banu Nadirin işğalı zamanı[100]
(Avqust 625)[101]
According to Ibn Kathir and Ibn Ishaq, Muhammad said to Yamin bim Umayr, about Amr ibn Jash "Have you seen the way your cousin has treated me and what he proposed to do?"[102][100] Muhammad accused him of trying to assassinate him[103]

Amr ibn Jihash is assassinated after a Muslim offers a reward for his killing[100]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[102]
34 King or Prince of Dumatul Jandal Oktyabr 630[104] Attack the chief of Duma for Jizyah and booty[105][106]

1 killed, 2 taken captive[107]

35 Umaiya bin Khalaf Abi Safwan Bilinmir Kill Umaiya bin Khalaf, Muhammad's reason is unknown.[109] But Bilal wanted to kill him for torturing him[110]

Umaiya bin Khalaf killed by Bilal[109][110]

36 Blind man's wife/concubine Bilinmir Muhammad supported this killing because the women insulted him[111][112]

Blind Muslim kills his wife/concubine[111][112]

37 Ibn Sunayna Bilinmir Muhammad reportedly ordered his followers to "kill any Jew that falls into your power", Muhayissa heard this and went out to kill Ibn Sunayna (a Jew)[113][114]

Ibn Sunayna killed by Muhayissa[113][114]

38 Abdullah ibn Sa‘ad Bilinmir Kill Abdullah ibn Sa‘ad, because he became and apostate (left Islam) and fled to Mecca. He also claimed that he was the one who wrote the Qur'an and started to mock Muhammad, which made him angry[116]

A misunderstanding leads to his pardoning. Abdullah ibn Sa‘ad was brought in front of Muhammad and offered his loyalty, Muhammad upheld his hand to indicate that his followers should kill him, but the Muslims thought he pardoned him.[116] He said "Was not there a wise man among you who would stand up to him when he saw that I had withheld my hand from accepting his allegiance, and kill him?"[117]

39 Ibn an-Nawwahah Bilinmir According to Ibn Kathir, Muhammad once said about Ibn an-Nawwahah "I would have cut off your head, if it was not that emissaries are not killed" because he claimed Musaylimah was a Prophet, so Abdullah ibn Masud killed Ibn an-Nawwahah when he was no longer an emissary[118][119]

Abdullah ibn Masud beheads Ibn an-Nawwahah[118][119]

40 Kor yəhudi Bilinmir Məhəmmədin müridləri onu özlərinə qum atdığına görə öldürdü[121][122]

Blind Jew killed by Sa'd ibn Zayd[121][122]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[123]
 • Tabari, Volume 7, The foundation of the community[122]
41 Adsız casus Bilinmir Məhəmmədin casus olduğundan şübhələndiyi adamı öldür[124][125]

Salama bin Əl Əkva həmin şəxsi təqib edir və onu öldürür[124][125]

42 Aslam qəbiləsindən olan adam Bilinmir Zinaya görə[126][127]

Aslam qəbiləsindən olan adam daşqalaq edilərək öldürüldü[126][127]

43 Kinana ibn əl-Rabi İyul 628[128] Kinana ibn əl-Rabiyə gizlətdiyi xəzinənin yerini tapmaq üçün işgəncə ver[129][130]

Kinana ibn əl-Rabinin başı kəsildi[129][130]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[131]Həmçinin bax


İngilis

 • Lists - A hub page that leads to other articles related to Lists
 • Muhammad - A hub page that leads to other articles related to Muhammad

Translations

Xarici keçidlər (İngilis)

Əsas mənbələr

İstinadlar

 1. McCarthy, Kevin M., American Speech, Volume 48, pp. 77–83
 2. 2.0 2.1 2.2 William Muir, The life of Mahomet, Smith, Elder and co, p. 130, 1861, http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front 
 3. 3.0 3.1 "SARIYYAH OF `UMAYR IBN `ADI. Then (occurred) the sariyyah of `Umayr ibn `Adi Ibn Kharashah al-Khatmi against `Asma' Bint Marwan, of Banu Umayyah Ibn Zayd, when five nights had remained from the month of Ramadan, in the beginning of the nineteenth month from the hijrah of the apostle of Allah.". Sa'd, Ibn. Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2. Pakistan Historical Society. p. 35. ASIN B0007JAWMK, 1967. http://books.google.co.uk/books?id=_vnXAAAAMAAJ&q 
 4. 4.0 4.1 4.2 Yvonne Yazbeck Haddad, Ellison Banks Findly. Women, religion, and social change. NewYork: SUNY Press. p. 24. ISBN 0-88706-069-2, 1985. 
 5. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, p. 210.
 6. 6.0 6.1 6.2 Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, pp. 675-676.
 7. 7.0 7.1 7.2 William Muir, The life of Mahomet, Smith, Elder and co, p. 133, 1861, http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front 
 8. De Mahdi Rizqullah Ahmad, Darussalam, A Biography of the Prophet of Islam (Vol 1 & 2), p. 433.
 9. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, p. 675.
 10. "Then occurred the "sariyyah" of Salim Ibn Umayr al-Amri against Abu Afak, the Jew, in [the month of] Shawwal in the beginning of the twentieth month from the hijrah" - Sa'd, Ibn (1967). Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2. Pakistan Historical Society. p. 31.
 11. 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 Safi ur Rahman Al Mubarakpuri, The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, p. 274.
 12. 12.0 12.1 12.2 12.3 Muḥammad Ḥusayn Haykal, Ismaʼil R. Al-Faruqi, The life of Muḥammad: Volume 1976, Part 2, p. 223.
 13. 13.0 13.1 Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, pp. 162-163.
 14. Safi ur Rahman Al Mubarakpuri, The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, p. 274 (footnote 1).
 15. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, p. 308.
 16. Al Tabari, Isma'il Qurban Husayn (translator), The last years of the Prophet, State University of New York Press, p. 121, ISBN 978-0887066917, 25 Sep 1990, http://books.google.co.uk/books?id=XxG8BsHNw-MC&pg=PA121  (online)
 17. "SARIYYAH FOR SLAYING KA'B IBN AL-ASHRAF Then (occurred) the sariyyah for slaying Ka'b Ibn al-Ashraf, the Jew. It took place on 14 Rabi' al-Awwal (4. September AC 624))". Sa'd, Ibn. Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2. Pakistan Historical Society. p. 35. ASIN B0007JAWMK, 1967. http://books.google.co.uk/books?id=_vnXAAAAMAAJ&q 
 18. Montgomery Watt, W.. P.J. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs. ed,. Ka'b ibn al-Ashraf. Brill Academic Publishers. ISSN 1573-3912. 
 19. Stillman, Norman. The Jews of Arab Lands: A History and Source Book. Philadelphia: Jewish Publication Society of America. p. 13, 1979.  ISBN 0827601166 p. 13.
 20. Uri Rubin, The Assassination of Kaʿb b. al-Ashraf, Oriens, Vol. 32. (1990), pp. 65-71.
 21. 21.0 21.1 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp.151-153. (online)
 22. 22.0 22.1 22.2 William Muir, The life of Mahomet and history of Islam to the era of the Hegira, Volume 4, p. 14
 23. 23.0 23.1 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 204. (online)
 24. Mubarakpuri, Saifur Rahman Al, The Sealed Nectar, Darussalam Publications, p. 204, 2005, http://books.google.co.uk/books?id=-ppPqzawIrIC&printsec=frontcover 
 25. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, p. 482. "THE KILLING OF SALLAM IBN ABU'L-HUQAYQ"
 26. Tabari, Al, The foundation of the community, State University of New York Press, p. 100, ISBN 978-0887063442, 2008, http://books.google.co.uk/books?id=ctvk-fdtklYC&pg=PA100 
 27. 27.0 27.1 27.2 27.3 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp. 186-187. (online)
 28. 28.0 28.1 Gabriel, Richard A., Muhammad, Islam's first great general, University of Oklahoma Press, p. 126, ISBN 9780806138602, 2008, http://books.google.co.uk/books?id=nadbe2XP2o4C&pg=PA126 
 29. Sunnah.org, says Ahmad 3:496, al-Waqidi 2:533, archive
 30. Abu Dawud 2:1244, hadithcollection.com (archive)
 31. Al Tabari, Isma'il Qurban Husayn (translator), The last years of the Prophet, State University of New York Press, pp. 121, ISBN 978-0887066917, 25 Sep 1990, http://books.google.co.uk/books?id=XxG8BsHNw-MC&pg=PA121  (online)
 32. Ismāʻīl ibn ʻUmar Ibn Kathīr, The life of the prophet Muḥammad: a translation of al-Sīra al-Nabawiyya, Garnet, p. 190, ISBN 978-1859640098, 2000, http://books.google.co.uk/books?id=klAKAQAAMAAJ&q 
 33. 33.0 33.1 33.2 "The expeditions to Hamra' al-Asad and Qatan (March and June 625)". Watt, W. Montgomery. Muhammad at Medina. Oxford University Press. p. 34. ISBN 978-0195773071, 1956  (free online)
 34. 34.0 34.1 34.2 34.3 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 183. (online)
 35. 35.0 35.1 35.2 Tabari, Al, The foundation of the community, State University of New York Press, pp. 141–142, ISBN 978-0887063442, 2008, http://books.google.co.uk/books?id=ctvk-fdtklYC&pg=PA147  pp. 141-142
 36. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, p. 390.
 37. 37.0 37.1 37.2 37.3 37.4 Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, pp. 755-756 (footnotes).
 38. 38.0 38.1 38.2 Ze'ev Maghen, "After Hardship Cometh Ease: The Jews as Backdrop for Muslim", Walter de Gruyter, p. 44, 2006, https://books.google.it/books?id=eZQH0xCYiaAC&pg=PA44&lpg=PA44&dq=Al-Harith+bin+Suwayd+al-Ansari&source=bl&ots=7hmDxk25f0&sig=ghd1mLrN9L_R5o-6LNgdPyuZeEQ&hl=it&sa=X&ei=PLiyVOicH4jvaOCjgaAE&ved=0CCUQ6AEwATgU#v=onepage&q&f=false. 
 39. 39.0 39.1 39.2 S. A. Rahman, Punishment of Apostasy in Islam, pp. 25-26.
 40. 40.0 40.1 Asbab al-nuzul by al-Wahidi, Commentary of Quran 3:86, (online)
 41. 41.0 41.1 41.2 41.3 Abū Khalīl, Shawqī. Atlas of the Quran. Dar-us-Salam. p. 242. ISBN 978-9960897547, 2003. 
 42. 42.0 42.1 42.2 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 211. (online)
 43. Tabari, Al, The foundation of the community, State University of New York Press, p. 147, ISBN 978-0887063442, 2008, http://books.google.co.uk/books?id=ctvk-fdtklYC&pg=PA147 
 44. William Muir, The life of Mahomet, Kessinger Publishing, p. 317, ISBN 9780766177413, 2003, http://books.google.co.uk/books?id=QyIPouT4DqcC&printsec=frontcover 
 45. 45.0 45.1 45.2 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp. 201-205. (online)
 46. 46.0 46.1 46.2 46.3 Ibn Kathir, Saed Abdul-Rahman, Tafsir Ibn Kathir Juz'21, MSA Publication Limited, pp. 213, ISBN 9781861796110, 2009, http://books.google.co.uk/books?id=jAHs9Wboz4gC&pg=PA213 (online)
 47. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, pp. 461-464.
 48. 48.0 48.1 Peters, Muhammad and the Origins of Islam, p. 222-224.
 49. 49.0 49.1 Stillman, The Jews of Arab Lands: A History and Source Book, pp. 137-141.
 50. Subhash C. Inamdar, Muhammad and the Rise of Islam: The Creation of Group Identity, Psychosocial Press, p. 166 (footnotes), ISBN 1887841288, 2001, http://books.google.co.uk/books?id=PNDXAAAAMAAJ&q 
 51. Ibn Ishaq, A. Guillaume (translator), The Life of Muhammad (Sirat Rasul Allah), Oxford University Press, pp. 461–464, ISBN 978-0-19-636033-1, 2002  pp. 461–464.
 52. Adil, Muhammad: The Messenger of Islam, p. 395f.
 53. William Muir, The life of Mahomet, Kessinger Publishing, p. 329, ISBN 9780766177413, 2003, http://books.google.co.uk/books?id=QyIPouT4DqcC&printsec=frontcover 
 54. Kister (1990), Society and religion from Jāhiliyya to Islam, p. 54.
 55. Al Tabari, Michael Fishbein (translator), Volume 8, Victory of Islam, State University of New York Press, pp. 35–36, ISBN 9780791431504, 1997, http://books.google.co.uk/books?id=-ppPqzawIrIC&pg=PA201  pp. 35–36
 56. Sunan Abu Dawud 14:2665
 57. Sahih Bukhari 4:52:280
 58. Ibn Kathir, Saed Abdul-Rahman, Tafsir Ibn Kathir Juz'21, MSA Publication Limited, pp. 213, ISBN 9781861796110, 2009, http://books.google.co.uk/books?id=jAHs9Wboz4gC&pg=PA194  (online)
 59. Muhammad Husayn Haykal, The Life of Muhammad, p. 338.
 60. Al Tabari, Michael Fishbein (translator), Volume 8, Victory of Islam, State University of New York Press, pp. 35–36, ISBN 9780791431504, 1997, http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&dq  pp. 35–36.
 61. Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 208-210. (online)
 62. Ibn Kathīr, Muhammad Saed Abdul-Rahman, Tafsir Ibn Kathir Juz' 18 (Part 18): Al-Muminum 1 to Al-Furqan 20 2nd Edition, MSA Publication Limited, pp. 77, ISBN 9781861797223, 2009, http://books.google.co.uk/books?id=UXIMSE5E-soC&pg=PA77 
 63. Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp. 209-210. (online)
 64. Haykal, Hussain, The Life of Mohammed, Islamic Book Trust, p. 354, ISBN 978-8187746461, 1994, http://books.google.co.uk/books?id=fOyO-TSo5nEC&printsec=frontcover 
 65. 65.0 65.1 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 210. (online)
 66. Tafsir Ibn Kathir (Volume 4), Volume 4, p. 490, http://books.google.co.uk/books?id=bT8A7qQ-7ZoC&pg=PA490 
 67. Rahman, Muhammad Saed, Tafsir Ibn Kathir Juz' 10 (Part 10): Al-Anfal 41 To At-Tauba 92, MSA publication limited, p. 221, ISBN 9781861795786, 2008, http://books.google.co.uk/books?id=9PL5jJ_ZOI0C&pg=PA221 
 68. 68.0 68.1 William Muir, The life of Mahomet and history of Islam to the era of the Hegira, Volume 4, p. 17
 69. 69.0 69.1 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 241. (online)
 70. Tirmidhi (Partial translation), see no. 3923, p. 182.
 71. "Abdullah b. Rawaha's raid to kill al-Yusayr b. Rizam". Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator). The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh. Oxford University Press. p. 665, 1998. http://books.google.co.uk/books?id=w7tuAAAAMAAJ&q 
 72. 72.0 72.1 72.2 William Muir, The life of Mahomet and history of Islam to the era of the Hegira, Volume 4, pp. 18-19.
 73. Sahih Bukhari 1:4:234
 74. Tafsir ibn Kathir, Surai Madiah 5:39, "The Punishment of those who cause mischief in the Land", and Tafsir ibn Kathir, 5:39, Text version
 75. Al Tabari, Isma'il Qurban Husayn (translator), The last years of the Prophet, State University of New York Press, pp. 123, ISBN 978-0887066917, 25 Sep 1990, http://books.google.co.uk/books?id=XxG8BsHNw-MC&pg=PA123  (online)
 76. 76.0 76.1 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 242. (online)
 77. 77.0 77.1 Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, pp. 671-672.
 78. 78.0 78.1 Al Tabari, Michael Fishbein (translator), Volume 8, Victory of Islam, State University of New York Press, p. 151, ISBN 9780791431504, 1997, http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&dq 
 79. 79.00 79.01 79.02 79.03 79.04 79.05 79.06 79.07 79.08 79.09 79.10 79.11 79.12 79.13 79.14 79.15 79.16 79.17 79.18 79.19 79.20 79.21 79.22 79.23 79.24 79.25 79.26 79.27 79.28 79.29 79.30 79.31 79.32 79.33 79.34 79.35 79.36 79.37 79.38 79.39 79.40 79.41 79.42 Wahid Khan, Maulana, Muhammad: a prophet for all humanity, Goodword, pp. 327–333, 2002, http://books.google.co.uk/books?id=k8xyO3fQkccC&pg=PT327 
 80. 80.0 80.1 80.2 Sahih Bukhari 5:59:582
 81. 81.0 81.1 81.2 81.3 81.4 81.5 81.6 81.7 81.8 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 254.
 82. 82.00 82.01 82.02 82.03 82.04 82.05 82.06 82.07 82.08 82.09 82.10 82.11 82.12 82.13 82.14 82.15 Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, p. 551.
 83. 83.0 83.1 83.2 83.3 Sa'd, Ibn. Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2. Pakistan Historical Society. p. 174. ASIN B0007JAWMK, 1967. http://books.google.co.uk/books?id=_vnXAAAAMAAJ&q. 
 84. 84.0 84.1 Hussain Haykal, The Life of Mohammed, p. 440.
 85. 85.0 85.1 85.2 Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, p. 550.
 86. 86.0 86.1 86.2 86.3 S. A. Rahman, Punishment of Apostasy in Islam, p. 68.
 87. 87.0 87.1 Al Tabari, Michael Fishbein (translator), Volume 8, Victory of Islam, State University of New York Press, p. 79, ISBN 9780791431504, 1997, http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&dq 
 88. 88.0 88.1 Sa'd, Ibn. Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2. Pakistan Historical Society. p. 179. ASIN B0007JAWMK, 1967. http://books.google.co.uk/books?id=_vnXAAAAMAAJ&q. 
 89. 89.0 89.1 89.2 89.3 Al Tabari, Isma'il Qurban Husayn (translator), The last years of the Prophet, State University of New York Press, p. 167, ISBN 978-0887066917, 25 Sep 1990, http://books.google.co.uk/books?id=XxG8BsHNw-MC&pg=PA121  (online) Cite error: Invalid <ref> tag; name "The last years of the Prophet" defined multiple times with different content
 90. 90.0 90.1 Sahih Bukhari 5:59:662
 91. Sa'd, Ibn. Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2. Pakistan Historical Society. p. 168. ASIN B0007JAWMK, 1967. http://books.google.co.uk/books?id=_vnXAAAAMAAJ&q. 
 92. 92.0 92.1 Al Tabari, Michael Fishbein (translator), Volume 8, Victory of Islam, State University of New York Press, p. 180, ISBN 9780791431504, 1997, http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&dq 
 93. 93.0 93.1 Ibn Sa'd, Syed Moinul Haq (translator), Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2, p. 179.
 94. M. Th. Houtsma, E.J. Brill's first encyclopedia of Islam, 1913-1936, p. 584.
 95. 95.0 95.1 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 287.
 96. 96.0 96.1 96.2 Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, p. 597.
 97. 97.0 97.1 Ismāʻīl ibn ʻUmar Ibn Kathīr, Trevor Le Gassick (translator), The life of the prophet Muḥammad: a translation of al-Sīra al-Nabawiyya, p. 57.
 98. Tabari, Ella Landau-Tasseron, Biographies of the Prophet's companions and their successors, State University of New York Press, p. 196 (footnote 852), ISBN 0791428192, 1998, http://books.google.co.uk/books?id=czSP046th6IC&printsec=frontcover 
 99. 99.0 99.1 Al Tabari, Michael Fishbein (translator), Volume 8, Victory of Islam, p. 181.
 100. 100.0 100.1 100.2 100.3 Muhammad Saed Abdul-Rahman, Tafsir Ibn Kathir Juz' 28 (Part 28): Al-Mujadila 1 to At-Tahrim 12 2nd Edition, p. 44. (online)
 101. Tabari, The foundation of the community, p.161.
 102. 102.0 102.1 Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, p. 438.
 103. Muhammad Saed Abdul-Rahman, Tafsir Ibn Kathir Juz' 28 (Part 28): Al-Mujadila 1 to At-Tahrim 12 2nd Edition, p. 43. (online)
 104. Abu Khalil, Shawqi. Atlas of the Prophet's biography: places, nations, landmarks. Dar-us-Salam. p. 239. ISBN 978-9960897714, 1 March 2004. http://books.google.co.uk/books?id=mZmBkoDa9fcC&printsec=frontcover. 
 105. 105.0 105.1 Al Tabari, Isma'il Qurban Husayn (translator), The last years of the Prophet, State University of New York Press, pp. 58–59, ISBN 978-0887066917, 25 Sep 1990, http://books.google.co.uk/books?id=XxG8BsHNw-MC&printsec=frontcover  pp. 58–59. (online)
 106. Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 277.
 107. Muir, William. Life of Mahomet. Kessinger Publishing Co. pp. 458–459. ISBN 978-0766177413, 10 August 2003. http://books.google.co.uk/books?id=QyIPouT4DqcC&pg=PA458. 
 108. Sa'd, Ibn. Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2. Pakistan Historical Society. p. 205. ASIN B0007JAWMK, 1967. http://books.google.co.uk/books?ei=AUL5Tf7sN8jIsgaVreXVDw&ct=result&id=_vnXAAAAMAAJ&dq. 
 109. 109.0 109.1 Sir John Bagot Glubb. The life and times of Muhammad. Madison Books. p. 187, 1998. http://books.google.co.uk/books?id=AMrXAAAAMAAJ&q. . ISBN 9781568331126
 110. 110.0 110.1 "This Umayyah was Bilal's previous master who used to torture him by forcing him down to the ground" - Muḥammad Ḥusayn Haykal, Ismaʼil R. Al-Faruqi, The life of Muḥammad: Volume 1976, Part 2, p. 229.
 111. 111.0 111.1 Ruling on one who insults the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), Islam Q&A, Fatwa No. 22809
 112. 112.0 112.1 Sunan Abu Dawud 38:4348 Cite error: Invalid <ref> tag; name "Abudawud 38 4348" defined multiple times with different content
 113. 113.0 113.1 Norman A. Stillman. The Jews of Arab lands: a history and source book. Jewish Publication Society. p. 128, 2003. http://books.google.co.uk/books?id=bFN2ismyhEYC&pg=PA128.  ISBN 9780827601987
 114. 114.0 114.1 Sir John Bagot Glubb. The life and times of Muhammad. Madison Books. p. 199, 1998. http://books.google.co.uk/books?id=AMrXAAAAMAAJ&q.  ISBN 9781568331126 Cite error: Invalid <ref> tag; name "Sir John Bagot Glubb" defined multiple times with different content
 115. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, p. 369.
 116. 116.0 116.1 Sir. William, Muir, The life of Mahomet, Abe books, p. 131, 1861, http://books.google.co.uk/books?id=Feo9AAAAYAAJ&pg=PA131 
 117. Sunan Abu Dawud 38:4346
 118. 118.0 118.1 Shaykh Safiur Rahman Al Mubarakpuri, Ismāʻīl ibn ʻUmar Ibn Kathīr, Ṣafī al-Raḥmān Mubārakfūrī, Tafsir Ibn Kathir (Volume 4), Volume 4, p. 379. (online)
 119. 119.0 119.1 Sunan Abu Dawud 14:2756
 120. Tabari, Al, The conquest of Arabia, State University of New York Press, p. 107, ISBN 978-0791410714, 1993, http://books.google.co.uk/books?id=VA5Uke7IpHkC&pg=PA16 
 121. 121.0 121.1 Sita Ram Goel, India. High Court (Calcutta, India), The Calcutta Quran petition, ISBN 8185990581, p. 104.
 122. 122.0 122.1 122.2 Tabari, Al, The foundation of the community, State University of New York Press, p. 112, ISBN 978-0887063442, 2008, http://books.google.co.uk/books?id=ctvk-fdtklYC&pg=PA147 
 123. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, p. 372.
 124. 124.0 124.1 The Middle East: Abstracts and index, Part 1, p. 423.
 125. 125.0 125.1 Sahih Bukhari 4:52:286
 126. 126.0 126.1 Dr. Nabil A. Haroun, Islamic Books, ISBN 9773161277, Teach Yourself Islam, p. 9.
 127. 127.0 127.1 Sunan Abu Dawud 38:4414
 128. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, pp. 755, 763.
 129. 129.0 129.1 Mubarakpuri (1996), The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, p. 372.
 130. 130.0 130.1 Watt, W. Montgomery. Muhammad at Medina. Oxford University Press. p. 218. ISBN 978-0195773071, 1956.  (free online)
 131. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator). 1956. The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, pp. 145-146.