Seznam vražd nařízených nebo podporovaných Mohamedem

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to navigation Jump to search

Použití vraždy k dosažení politických/náboženských cílů bylo historii Arábie a islámské expanze velmi důležité, přičemž samotné slovo "vrah" (anglicky "assassin")[1]arabské kořeny (حشّاشين).

Tento seznam obsahuje výsledky a důvody cílených zabití a vražd, které byly nařízeny či podporovány prorokem Mohamedem, stejně jako odkazy na primární prameny, jež se o těchto událostech zmiňují.

Seznam vražd


      Nařízeno Mohamedem       Nenařízeno, ale podporováno Mohamedem       Ženy a/nebo děti       Odpadlíci
      Důvody zahrnující psanou nebo mluvenou poezii       Důvody zahrnující "dopuštění se urážky"       Důvody zahrnující finanční zisk


Číslo Jméno Datum Důvody pro nařízení nebo podporu vraždy Výsledek Významné primární prameny
1 'Asma' bint Marwan Leden 624[2] Zabití 'Asma' bint Marwan za odpor proti Mohamedovi prostřednictví poezie a za podněcování ostatních k jeho napadání[3][4][2]

Asma' bint Marwan zabita[2][5]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[6]
 • Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir, Vydání 2[3]
2 Abu 'Afak Únor 624[7] Zabití židovského básníka Abu Afaka za odpor proti Mohamedovi prostřednictví poezie[4][6][7][8]

Abu Afak zabit[7][6][4]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[9]
 • Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir, Vydání 2[10]
3 Al Nadr ibn al-Harith Po bitvě o Badr
Březen 624[11]
Dle Mubarakpuriho, Al Nadir byl dopaden v průběhu bitvy o Badr. Byl zjeven verš Koránu nařizující popravu Nadra bin Haritha, který byl jedním ze dvou vězňů, jež byli popraveni a jimž nebylo dovoleno, aby byli vykoupeni svými kmeny, protože se vysmívali a obtěžovali Mohameda a psali básně a příběhy, které ho kritizovaly[11][12]

Nadr bin Harith sťat Alim[11][12]

4 Uqba bin Abu Muayt Po bitvě o Badr
Březen 624[11]
Uqba bin Abu Muayt byl zajat v bitvě o Badr a byl zabit namísto možnosti být vykoupen, protože hodil vnitřnosti mrtvých zvířat na Mohameda a obtočil své šaty kolem Mohamedova krku, když se modlil[11][12]

Uqba bin Abu Muayt sťat Asimem ibn Thabbitem nebo Alim[11][12]

 • Sunan Abu Dawud č. 2680 (s komentářem od Awnula Mabuda 3/12)[14]
 • Sahih Bukhari 1:9:499
 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[15]
 • Tabari, Vydání 9, Poslední léta Proroka[16]
5 Ka'b ibn al-Ashraf Září 624[17][18][19] Dle Ibn Ishaqa, Mohamed přikázal svým následovníkům zabít Ka'ba, protože "přišel do Mekky po Badrovi a naváděl proti Mohamedovi. Rovněž sepsal verše, v nichž oplakával oběti Qurayshe, který byl zabit Badrem. Krátce poté se vrátil do Mediny a sepsal milostné verše urážlivého ražení o muslimských ženách".[20][21]

Ka'b ibn al-Ashraf zavražděn[21]

6 Abu Rafi' ibn Abi Al-Huqaiq Prosinec 624[22] Zabití Abu Rafi' ibn Abi Al-Huqaiqa pro zesměšňování Mohameda prostřednictvím poezie a za napomáhání jednotek Konfederace poskytováním peněz a zásob[23][22]

Abu Rafi zavražděn[23][22]

7 Khalid ibn Sufyan 625[27] Zabití Khalid bin Sufyana, protože se objevily zprávy, jež Mohamed považoval za útok na Medinu a za podněcování lidu Nakhla nebo Uranah k boji proti muslimům[27][28]

Khalid ibn Sufyan zavražděn[27][28]

 • Musnad Ahmad 3:496[29]
 • Abu Dawud, kniha 2 č.1244[30]
 • Ibn Hisham, Sirat Rasul Allah[27]
 • Tabari, Vydání 9, Poslední roky Proroka[31][32]
8 Abu 'Azzah 'Amr bin 'Abd Allah al-Jumahi Březen 625[33] Poprava Abu 'Azzah 'Amr bin 'Abd Allah al-Jumahiho, protože byl válečným zajatcem při invazi do Hamra al-Asad, kterého Mohamed jednou propustil, ale který se proti němu znovu postavil[34][35]

Abu 'Azzah sťat Alim[34][35]

 • Tabari, Vydání 7, Základy komunity[35]
9 Muawiyah bin Al Mugheerah Březen 625[33] Zabití Muawiyaha bin Al Mugheeraha, protože byl Mohamedem obviněn, že byl špionem. Jel za Uthmanem (svým bratrancem), aby nalezl přístřeší a Uthman mu nakonec pomohl s návratem do Mekky, ale předtím zůstal příliš dlouho v Medině. Poté, co Mohamed uslyšel, že je stále v Medině, nařídil jeho vraždu[34][36]

Muawiyah bin Al Mugheerah dopaden a popraven[34][37]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[37]
10 Al-Harith bin Suwayd al-Ansari Březen 625[33] Zabití Al-Haritha bin Suwayda protože dle islámské tradice Allah zjevil verš 3:86 Koránu, který stanovil, že ti, kteří přijali Islám, ale odvrátili se od něho, mají být zabiti. Al-Harith bin Suwayd byl muslim, který bojoval v bitvě o Uhud a zabil několik jiných muslimů, poté se přidal ke Quraysh a opustil islám. Al-Harith poslal svého bratra, aby prosil Mohameda o odpuštění. Muhammad mu dovolil se vrátit, ale poté se rozhodl, že ho zabije.[37][38][39][40]

Al-Harith bin Suwayd sťat Uthmanem[37][38][39]

11 Abu Sufyan 627[41] Amr bin Umayyah al-Damri byl poslán, aby zabil Abu Sufyana (vůdce Quraysh)[42][42]

3 polyteisté zabiti muslimy[42]

 • Tabari, Vydání 7, Základy komunity[43]
12 Kmen Banu Qurayza Únor-březen 627[44]

Napadení kmene Banu Qurayza, protože dle muslimské tradice to bylo přikázáno archandělem Gabrielem.[45][46][47][48][49][50] Jeden z Mohamedových následovníků rozhodl, že "muži musí být zabiti, jejich majetek rozdělen a jejich ženy a děti budou vzaty do zajetí". Mohamed rozhodnutí schválil, přičemž jej označil za boží rozsudek, [48][49][51][52][53] na jehož základě pak byli všichni mužští členové kmene sťati poté, co dosáhli zletilosti[46][54]

Muslimové: 2 zabiti[45]
Ne-muslimové:

 1. 600-900 sťato (Tabari, Ibn Hisham)
  [45][46][55]
 2. Všichni muži a jedna žena zabita
  (Hadith)[56][57]
13 Abdullah ibn Ubayy Prosinec 627[41]
(v průběhu invaze do Banu Mustaliq[61] )
Zabití Abdullaha ibn Ubayho, který byl Mohamedem obviněn z pomlouvání jeho rodiny rozšiřováním řečí o Aishae (jeho ženě).[62] Jeho syn mu nabídl, že mu setne hlavu[63][64]

Mohamed vraždu odvolal a řekl Umarovi "Pokud bych jej (Abdullaha bin Ubaiho) dal zabít, všichni hodnostáři by za něj brzo začali zuřivě bojovat"[65] Později vyjevil verš Koránu zakazující muslimům účastnit se pohřbů nevěřících a "pokrytců"[66][67]

14 Al-Yusayr ibn Rizam Únor 628[41] Zabití Al-Yusayra ibn Rizama, protože Mohamed zaslechl, že jeho skupina připravovala útok proti němu[68][69]

30 lidí zabito muslimy[68][69]

 • Tirmidhi č. 3923[70]
 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[71]
15 Osm můžu z 'Ukilu Únor 628[41] Zabití osmi mužů, kteří konvertovali k Islámu, ale pak se jej vzdali, zabili jednoho muslima a uprchli na Mohamedových velbloudech[72]

Muslimové: 1 zabit
Ne-muslimové: 8 mučeno a popraveno[72][73]

16 Rifa’ah bin Qays 629[75][76] Zabití Rifa’aha bin Qayse, protože Mohamed zaslechl, že údajně sváděl lid Qais, aby proti němu bojoval[76]

1 sťat,[77] 4 ženy zajaty muslimy[78]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[77]
 • Tabari, Vydání 8, Historie Islámu[78]
17 Abdullah bin Khatal V průběhu/po dobytí Mekky
(Jan 630)[79][80][81]
Zabití Abdullaha bin Khatala pro zabití otroka a útěk, a také za recitování veršů urážejících proroka Mohameda[79][80][81]

2 muslimové ho zabili poté, co jej našli, jak se skrývá za záclonami Ka'aba[79][80][81]

18 Fartana V průběhu/po dobytí Mekky
(leden 630)[79][84]
Zabití Fartany (otrokyně Abdullaha ibn Khatala), protože recitovala verše urážející proroka Mohameda[79][81]

Fartana je zavražděna[79][81][84]

19 Quraybah V průběhu/po dobytí Mekky
(leden 630)[79]
Zabití Quraybah (otrokyně Abdullaha ibn Khatala), protože recitovala verše urážející proroka Mohameda[79]

Quraybah konvertovala k Islámu a byla omilostněna[79][83]

20 Huwayrith ibn Nafidh V průběhu/po dobytí Mekky
(leden 630)[79]
Když Mohamedovy dcery utíkaly z Mediny, bodnul jejich velbloudy a způsobil jim zranění. Byl to básník, který "zostouzel a nadával" na Islám[79][81][86]

Huwayrith ibn Nafidh zabit[81][86] Alim[79]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[82]
21 Miqyas ibn Subabah V průběhu/po dobytí Mekky
(leden 630)[79]
Miqyas zabil muslima, který náhodou zabil jeho bratra a poté uprchl do Mekky, kde se stal odpadlíkem vzýváním polyteismu[79][81][82][86]

Miqyas zabit[79][81][86]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[82]
22 Sarah V průběhu/po dobytí Mekky
(leden 630)[79]
Zabití Sarah, protože Mohamed tvrdil, že jej obtěžovala, když byl v Mece[79][82]

Vzájemně si odporující záznamy:

 1. Ibn Ishaq uvádí, že přijímala Islám, ale že byla zabita později za éry Umara[82]
 2. Tabari uvádí, že byla zavražděna[87]
 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[82]
 • Tabari, Vydání 8, Historie Islámu[87]
23 Harith ibn Hisham V průběhu/po dobytí Mekky
(leden 630)[79]
Zabití Haritha ibn Hishama, důvod neznámý[79][82]

Podle Ibn Sa'da, Zubayra ibn Abi Umayyaha a Haritha ibn Hishama hledal spolu s dalším mužem úkryt v obydlí muslimského příbuzného, který žádal Mohameda o milost. Ten je oba omilostnil za podmínky, že přistoupí k Islámu[79][88]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[82]
 • Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir, Vydání 2[88]
24 Zubayr ibn Abi Umayyah V průběhu/po dobytí Mekky
(leden 630)[79]
Zabití Zubayr ibn Abi Umayyah, důvod neznámý[79][82]

Viz výše [79][82]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[82]
25 Habbar Ibn al-Aswad bin Ka`b al-`Ansi V průběhu/po dobytí Mekky
(leden 630)[79]
Zabití Habbara ibn al-Aswada, protože byl lhářem[89][90], který tvrdil, že je prorokem[89]

Habbar ibn al-Aswad zabit[89][90]

26 Ikrimah ibn Abu Jahl V průběhu/po dobytí Mekky
(leden 630)[79]
Zabití Ikrimah ibn Abu Jahla, protože byl nepřátelský k Mohamedovi, stejně jako jeho otec Abu Jahl[79][82]

Odporující si záznamy

 1. Ibn Ishaq uvádí, že jeho žena "se stala muslimkou a požádala o milost pro něho, a že učedník mu milost udělil"[82]
 2. Tabari uvádí, že byl "eliminován"[92]
 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[82]
 • Tabari, Vydání 8, Historie Islámu[92]
27 Wahshi ibn Harb V průběhu/po dobytí Mekky
(leden 630)[79]
Zabití Wahshiho ibn Harba, za zabití Mohamedova strýce v průběhu bitvy o Uhud[79]

Wahshi ibn Harb byl Mohamedem omilostněn, poté, co požádal o odpuštění a nabídl, že konvertuje k Islámu[79][93]

 • Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir, Vydání 2[93]
28 Ka'b ibn Zuhayr ibn Abi Sulama V průběhu/po dobytí Mekky
(leden 630)[79]
Vražda Ka'b ibn Zuhayr ibn Abi Sulama pro psaní satirických básní o Mohamedovi[79][94][95][96]

Ibn Ishaq uvádí, že Mohamed řekl "Nechte ho být, stal se kajícným muslimem, jež odmítá svou minulost.", na základě čehož byl omilostněn[95][96]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[96]
29 Al-Harith bin al-Talatil V průběhu/po dobytí Mekky
(leden 630)[79]
Za posmívání se Mohamedovi prostřednictvím poezie[79]

Al-Harith bin al-Talatil byl zabit Alim[79][97]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[97]
30 Abdullah ibn Zib'ari V průběhu/po dobytí Mekky
(leden 630)[79]
Zabití Abdullaha ibn Zib'ariho, za psaní urážlivých básní o Mohamedovi[79]

Abdullah ibn Zib'ari činil pokání a konvertoval k Islámu, takže byl Mohamedem omilostněn [79]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah
31 Hubayrah V průběhu/po dobytí Mekky
(leden 630)[79]
Zabití Hubayraha, za posmívání se Mohamedovi prostřednictvím poezie[79]

Tabari, Vydání 39 uvádí, že Hubayrah "utekl pryč poté, co byla Mekka dobyta, a zemřel v Najranu jako zrádce"[79]

 • Tabari, Vydání 39, Životopisy prorokových následovníků a jejich nástupců[98]
32 Hind bint Utbah V průběhu/po dobytí Mekky
(leden 630)[79]
Zabití Hind bint Utbah (žena Abu Sufyana) za utnutí ucha Mohamedova strýce Hamza, poté, co zemřel, v průběhu bitvy o Uhud[79]

Tabari uvádí, že Hind "slíbila věrnost a stala se muslimkou,"[99] načež byla omilostněna Mohamedem[79]

33 Amr ibn Jihash (konvertita k Islámu)[100] V průběhu invaze v Banu Nadir[100]
(srpen 625)[101]
Dle Ibn Kathira a Ibn Ishaqa, Mohamed řekl Yamin bim Umayrovi, o Amr ibn Jashovi "Viděl jsi způsob, jaký se ke mně tvůj bratranec choval a co mi nabízel?"[102][100] Mohamed ho obvinil z úmyslu jej zabít[103]

Amr ibn Jihash byl zavražděn poté, co muslim nabídl odměnu za jeho vraždu[100]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[102]
34 Král či princ Dumatul Jandal Říjen 630[104] Napadení velitele Dumy pro Jizyah a kořist[105][106]

1 zabit, 2 vzati do zajetí[107]

35 Umaiya bin Khalaf Abi Safwan Neznámé Zabití Umaiya bin Khalafa, Mohamedův důvod je neznámý.[109] Ale Bilal jej chtěl zabít za to, že ho mučil[110]

Umaiya bin Khalaf zabit Bilalem[109][110]

36 Žena/konkubína slepého muže (muslima) Neznámé Mohamed podporoval tuto vraždu, protože zmíněná žena jej urazila[111][112]

Slepý muslim svou ženu/konkubínu zabil[111][112]

37 Ibn Sunayna Neznámé Mohamed údajně přikázal svým následovníkům, aby "zabili každého žida, který se dostane do jejich moci," Muhayissa to slyšel a vydal se zabít Ibn Sunaynaa (žida)[113][114]

Ibn Sunayna zabit Muhayissaem[113][114]

38 Abdullah ibn Sa‘ad Neznámé Zabití Abdullaha ibn Sa‘ada, protože se stal odpadlíkem (opustil islám) a utekl do Mekky. Rovněž prohlašoval, že to byl on, kdo napsal Korán a začal se posmívat Mohamedovi, což ho rozezlilo[116]

Nedorozumění vedlo k jeho omilostnění. Abdullah ibn Sa‘ad byl předveden před Mohameda a nabídl mu svou loajalitu, Mohamed pozvedl svou ruku, aby dal najevo, že jeho následovníci ho mají zabít, ale muslimové gesto pochopili tak, že jej mají ušetřit.[116]On řekl "Což pak by se mezi Vámi nenašel moudrý muž, který by se proti němu postavil, když viděl, že jsem nepozvedl svou ruku, abych přijal jeho věrnost, a zabil ho ?"[117]

39 Ibn an-Nawwahah Neznámé Dle Ibn Kathira, Mohamed jednou řekl o Ibn an-Nawwahahovi "Setnul bych ti hlavu, kdyby neplatilo, že vyslanci nemají být zabíjeni" protože prohlašoval, že Musaylimah byl prorokem, načež Abdullah ibn Masud zabil Ibn an-Nawwahaha poté, co přestal být vyslancem[118][119]

Abdullah ibn Masud sťal Ibn an-Nawwahahem[118][119]

40 Slepý žid Neznámé Mohamedovi následovníci zabíjejí žida za to, že hodil prach do jeho obličeje[121][122]

Slepý žid zabit Sa'd ibn Zaydem[121][122]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[123]
 • Tabari, Vydání 7, Základy komunity[122]
41 Bezejmenný špion Neznámé Zabití muže, kterého Mohamed podezříval, že je špion[124][125]

Salama bin Al-Akwa pronásleduje a zabíjí podezřelého špiona[124][125]

42 Muž z kmene Aslam Neznámé Zabití muže z kmene Aslam za nevěru[126][127]

Muž z kmene Aslam ukamenován k smrti[126][127]

43 Kinana ibn al-Rabi Červenec 628[128] Mučení Kinana ibn al-Rabiho za účelem objevení skrýše údajného pokladu[129][130]

Kinana ibn al-Rabi sťat[129][130]

 • Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah[131]Navazující články

Překlady

Externí odkazy

Hlavní prameny

Reference

 1. McCarthy, Kevin M., American Speech, Volume 48, pp. 77–83
 2. 2.0 2.1 2.2 William Muir, The life of Mahomet, Smith, Elder and co, p. 130, 1861, http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front 
 3. 3.0 3.1 "SARIYYAH OF `UMAYR IBN `ADI. Then (occurred) the sariyyah of `Umayr ibn `Adi Ibn Kharashah al-Khatmi against `Asma' Bint Marwan, of Banu Umayyah Ibn Zayd, when five nights had remained from the month of Ramadan, in the beginning of the nineteenth month from the hijrah of the apostle of Allah.". Sa'd, Ibn. Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2. Pakistan Historical Society. p. 35. ASIN B0007JAWMK, 1967. http://books.google.co.uk/books?id=_vnXAAAAMAAJ&q 
 4. 4.0 4.1 4.2 Yvonne Yazbeck Haddad, Ellison Banks Findly. Women, religion, and social change. NewYork: SUNY Press. p. 24. ISBN 0-88706-069-2, 1985. 
 5. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, p. 210.
 6. 6.0 6.1 6.2 Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, pp. 675-676.
 7. 7.0 7.1 7.2 William Muir, The life of Mahomet, Smith, Elder and co, p. 133, 1861, http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front 
 8. De Mahdi Rizqullah Ahmad, Darussalam, A Biography of the Prophet of Islam (Vol 1 & 2), p. 433.
 9. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, p. 675.
 10. "Then occurred the "sariyyah" of Salim Ibn Umayr al-Amri against Abu Afak, the Jew, in [the month of] Shawwal in the beginning of the twentieth month from the hijrah" - Sa'd, Ibn (1967). Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2. Pakistan Historical Society. p. 31.
 11. 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 Safi ur Rahman Al Mubarakpuri, The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, p. 274.
 12. 12.0 12.1 12.2 12.3 Muḥammad Ḥusayn Haykal, Ismaʼil R. Al-Faruqi, The life of Muḥammad: Volume 1976, Part 2, p. 223.
 13. 13.0 13.1 Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, pp. 162-163.
 14. Safi ur Rahman Al Mubarakpuri, The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, p. 274 (footnote 1).
 15. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, p. 308.
 16. Al Tabari, Isma'il Qurban Husayn (translator), The last years of the Prophet, State University of New York Press, p. 121, ISBN 978-0887066917, 25 Sep 1990, http://books.google.co.uk/books?id=XxG8BsHNw-MC&pg=PA121  (online)
 17. "SARIYYAH FOR SLAYING KA'B IBN AL-ASHRAF Then (occurred) the sariyyah for slaying Ka'b Ibn al-Ashraf, the Jew. It took place on 14 Rabi' al-Awwal (4. September AC 624))". Sa'd, Ibn. Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2. Pakistan Historical Society. p. 35. ASIN B0007JAWMK, 1967. http://books.google.co.uk/books?id=_vnXAAAAMAAJ&q 
 18. Montgomery Watt, W.. P.J. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs. ed,. Ka'b ibn al-Ashraf. Brill Academic Publishers. ISSN 1573-3912. 
 19. Stillman, Norman. The Jews of Arab Lands: A History and Source Book. Philadelphia: Jewish Publication Society of America. p. 13, 1979.  ISBN 0827601166 p. 13.
 20. Uri Rubin, The Assassination of Kaʿb b. al-Ashraf, Oriens, Vol. 32. (1990), pp. 65-71.
 21. 21.0 21.1 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp.151-153. (online)
 22. 22.0 22.1 22.2 William Muir, The life of Mahomet and history of Islam to the era of the Hegira, Volume 4, p. 14
 23. 23.0 23.1 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 204. (online)
 24. Mubarakpuri, Saifur Rahman Al, The Sealed Nectar, Darussalam Publications, p. 204, 2005, http://books.google.co.uk/books?id=-ppPqzawIrIC&printsec=frontcover 
 25. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, p. 482. "THE KILLING OF SALLAM IBN ABU'L-HUQAYQ"
 26. Tabari, Al, The foundation of the community, State University of New York Press, p. 100, ISBN 978-0887063442, 2008, http://books.google.co.uk/books?id=ctvk-fdtklYC&pg=PA100 
 27. 27.0 27.1 27.2 27.3 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp. 186-187. (online)
 28. 28.0 28.1 Gabriel, Richard A., Muhammad, Islam's first great general, University of Oklahoma Press, p. 126, ISBN 9780806138602, 2008, http://books.google.co.uk/books?id=nadbe2XP2o4C&pg=PA126 
 29. Sunnah.org, says Ahmad 3:496, al-Waqidi 2:533, archive
 30. Abu Dawud 2:1244, hadithcollection.com (archive)
 31. Al Tabari, Isma'il Qurban Husayn (translator), The last years of the Prophet, State University of New York Press, p. 121, ISBN 978-0887066917, 25 Sep 1990, http://books.google.co.uk/books?id=XxG8BsHNw-MC&pg=PA121  (online)
 32. Ismāʻīl ibn ʻUmar Ibn Kathīr, The life of the prophet Muḥammad: a translation of al-Sīra al-Nabawiyya, Garnet, p. 190, ISBN 978-1859640098, 2000, http://books.google.co.uk/books?id=klAKAQAAMAAJ&q 
 33. 33.0 33.1 33.2 "The expeditions to Hamra' al-Asad and Qatan (March and June 625)". Watt, W. Montgomery. Muhammad at Medina. Oxford University Press. p. 34. ISBN 978-0195773071, 1956  (free online)
 34. 34.0 34.1 34.2 34.3 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 183. (online)
 35. 35.0 35.1 35.2 Tabari, Al, The foundation of the community, State University of New York Press, pp. 141–142, ISBN 978-0887063442, 2008, http://books.google.co.uk/books?id=ctvk-fdtklYC&pg=PA147  pp. 141-142
 36. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, p. 390.
 37. 37.0 37.1 37.2 37.3 37.4 Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, pp. 755-756 (footnotes).
 38. 38.0 38.1 38.2 S. A. Rahman, Punishment of Apostasy in Islam, pp. 25-26.
 39. 39.0 39.1 39.2 Asbab al-nuzul by al-Wahidi, Commentary of Quran 3:86, (online)
 40. De Mahdi Rizqullah Ahmad, Darussalam, A Biography of the Prophet of Islam (Vol 1 & 2), p. 433.
 41. 41.0 41.1 41.2 41.3 Abū Khalīl, Shawqī. Atlas of the Quran. Dar-us-Salam. p. 242. ISBN 978-9960897547, 2003. 
 42. 42.0 42.1 42.2 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 211. (online)
 43. Tabari, Al, The foundation of the community, State University of New York Press, p. 147, ISBN 978-0887063442, 2008, http://books.google.co.uk/books?id=ctvk-fdtklYC&pg=PA147 
 44. William Muir, The life of Mahomet, Kessinger Publishing, p. 317, ISBN 9780766177413, 2003, http://books.google.co.uk/books?id=QyIPouT4DqcC&printsec=frontcover 
 45. 45.0 45.1 45.2 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp. 201-205. (online)
 46. 46.0 46.1 46.2 46.3 Ibn Kathir, Saed Abdul-Rahman, Tafsir Ibn Kathir Juz'21, MSA Publication Limited, p. 213, ISBN 9781861796110, 2009, http://books.google.co.uk/books?id=jAHs9Wboz4gC&pg=PA213 (online)
 47. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, pp. 461-464.
 48. 48.0 48.1 Peters, Muhammad and the Origins of Islam, p. 222-224.
 49. 49.0 49.1 Stillman, The Jews of Arab Lands: A History and Source Book, pp. 137-141.
 50. Subhash C. Inamdar, Muhammad and the Rise of Islam: The Creation of Group Identity, Psychosocial Press, p. 166 (footnotes), ISBN 1887841288, 2001, http://books.google.co.uk/books?id=PNDXAAAAMAAJ&q 
 51. Ibn Ishaq, A. Guillaume (translator), The Life of Muhammad (Sirat Rasul Allah), Oxford University Press, pp. 461–464, ISBN 978-0-19-636033-1, 2002  pp. 461–464.
 52. Adil, Muhammad: The Messenger of Islam, p. 395f.
 53. William Muir, The life of Mahomet, Kessinger Publishing, p. 329, ISBN 9780766177413, 2003, http://books.google.co.uk/books?id=QyIPouT4DqcC&printsec=frontcover 
 54. Kister (1990), Society and religion from Jāhiliyya to Islam, p. 54.
 55. Al Tabari, Michael Fishbein (translator), Volume 8, Victory of Islam, State University of New York Press, pp. 35–36, ISBN 9780791431504, 1997, http://books.google.co.uk/books?id=-ppPqzawIrIC&pg=PA201  pp. 35–36
 56. Sunan Abu Dawud 14:2665
 57. Sahih Bukhari 4:52:280
 58. Ibn Kathir, Saed Abdul-Rahman, Tafsir Ibn Kathir Juz'21, MSA Publication Limited, p. 213, ISBN 9781861796110, 2009, http://books.google.co.uk/books?id=jAHs9Wboz4gC&pg=PA194  (online)
 59. Muhammad Husayn Haykal, The Life of Muhammad, p. 338.
 60. Al Tabari, Michael Fishbein (translator), Volume 8, Victory of Islam, State University of New York Press, pp. 35–36, ISBN 9780791431504, 1997, http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&dq  pp. 35–36.
 61. Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 208-210. (online)
 62. Ibn Kathīr, Muhammad Saed Abdul-Rahman, Tafsir Ibn Kathir Juz' 18 (Part 18): Al-Muminum 1 to Al-Furqan 20 2nd Edition, MSA Publication Limited, p. 77, ISBN 9781861797223, 2009, http://books.google.co.uk/books?id=UXIMSE5E-soC&pg=PA77 
 63. Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp. 209-210. (online)
 64. Haykal, Hussain, The Life of Mohammed, Islamic Book Trust, p. 354, ISBN 978-8187746461, 1994, http://books.google.co.uk/books?id=fOyO-TSo5nEC&printsec=frontcover 
 65. 65.0 65.1 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 210. (online)
 66. Tafsir Ibn Kathir (Volume 4), Volume 4, p. 490, http://books.google.co.uk/books?id=bT8A7qQ-7ZoC&pg=PA490 
 67. Rahman, Muhammad Saed, Tafsir Ibn Kathir Juz' 10 (Part 10): Al-Anfal 41 To At-Tauba 92, MSA publication limited, p. 221, ISBN 9781861795786, 2008, http://books.google.co.uk/books?id=9PL5jJ_ZOI0C&pg=PA221 
 68. 68.0 68.1 William Muir, The life of Mahomet and history of Islam to the era of the Hegira, Volume 4, p. 17
 69. 69.0 69.1 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 241. (online)
 70. Tirmidhi (Partial translation), see no. 3923, p. 182.
 71. "Abdullah b. Rawaha's raid to kill al-Yusayr b. Rizam". Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator). The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh. Oxford University Press. p. 665, 1998. http://books.google.co.uk/books?id=w7tuAAAAMAAJ&q 
 72. 72.0 72.1 72.2 William Muir, The life of Mahomet and history of Islam to the era of the Hegira, Volume 4, pp. 18-19.
 73. Sahih Bukhari 1:4:234
 74. Tafsir ibn Kathir, Surai Madiah 5:39, "The Punishment of those who cause mischief in the Land", and Tafsir ibn Kathir, 5:39, Text version
 75. Al Tabari, Isma'il Qurban Husayn (translator), The last years of the Prophet, State University of New York Press, p. 123, ISBN 978-0887066917, 25 Sep 1990, http://books.google.co.uk/books?id=XxG8BsHNw-MC&pg=PA123  (online)
 76. 76.0 76.1 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 242. (online)
 77. 77.0 77.1 Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, pp. 671-672.
 78. 78.0 78.1 Al Tabari, Michael Fishbein (translator), Volume 8, Victory of Islam, State University of New York Press, p. 151, ISBN 9780791431504, 1997, http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&dq 
 79. 79.00 79.01 79.02 79.03 79.04 79.05 79.06 79.07 79.08 79.09 79.10 79.11 79.12 79.13 79.14 79.15 79.16 79.17 79.18 79.19 79.20 79.21 79.22 79.23 79.24 79.25 79.26 79.27 79.28 79.29 79.30 79.31 79.32 79.33 79.34 79.35 79.36 79.37 79.38 79.39 79.40 79.41 79.42 Wahid Khan, Maulana, Muhammad: a prophet for all humanity, Goodword, pp. 327–333, 2002, http://books.google.co.uk/books?id=k8xyO3fQkccC&pg=PT327  pp. 327–333
 80. 80.0 80.1 80.2 Sahih Bukhari 5:59:582
 81. 81.0 81.1 81.2 81.3 81.4 81.5 81.6 81.7 81.8 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 254.
 82. 82.00 82.01 82.02 82.03 82.04 82.05 82.06 82.07 82.08 82.09 82.10 82.11 82.12 82.13 82.14 82.15 Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, p. 551.
 83. 83.0 83.1 83.2 83.3 Sa'd, Ibn. Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2. Pakistan Historical Society. p. 174. ASIN B0007JAWMK, 1967. http://books.google.co.uk/books?id=_vnXAAAAMAAJ&q. 
 84. 84.0 84.1 Hussain Haykal, The Life of Mohammed, p. 440.
 85. 85.0 85.1 85.2 Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, p. 550.
 86. 86.0 86.1 86.2 86.3 S. A. Rahman, Punishment of Apostasy in Islam, p. 68.
 87. 87.0 87.1 Al Tabari, Michael Fishbein (translator), Volume 8, Victory of Islam, State University of New York Press, p. 79, ISBN 9780791431504, 1997, http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&dq 
 88. 88.0 88.1 Sa'd, Ibn. Kitab al-tabaqat al-kabir, Vydání 2. Pakistan Historical Society. p. 179. ASIN B0007JAWMK, 1967. http://books.google.co.uk/books?id=_vnXAAAAMAAJ&q. 
 89. 89.0 89.1 89.2 89.3 Al Tabari, Isma'il Qurban Husayn (translator), The last years of the Prophet, State University of New York Press, p. 167, ISBN 978-0887066917, 25 Sep 1990, http://books.google.co.uk/books?id=XxG8BsHNw-MC&pg=PA121  (online) Cite error: Invalid <ref> tag; name "The last years of the Prophet" defined multiple times with different content
 90. 90.0 90.1 Sahih Bukhari 5:59:662
 91. Sa'd, Ibn. Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2. Pakistan Historical Society. p. 168. ASIN B0007JAWMK, 1967. http://books.google.co.uk/books?id=_vnXAAAAMAAJ&q. 
 92. 92.0 92.1 Al Tabari, Michael Fishbein (translator), Volume 8, Victory of Islam, State University of New York Press, p. 180, ISBN 9780791431504, 1997, http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&dq 
 93. 93.0 93.1 Ibn Sa'd, Syed Moinul Haq (translator), Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2, p. 179.
 94. M. Th. Houtsma, E.J. Brill's first encyclopedia of Islam, 1913-1936, p. 584.
 95. 95.0 95.1 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 287.
 96. 96.0 96.1 96.2 Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, p. 597.
 97. 97.0 97.1 Ismāʻīl ibn ʻUmar Ibn Kathīr, Trevor Le Gassick (translator), The life of the prophet Muḥammad: a translation of al-Sīra al-Nabawiyya, p. 57.
 98. Tabari, Ella Landau-Tasseron, Biographies of the Prophet's companions and their successors, State University of New York Press, p. 196 (footnote 852), ISBN 0791428192, 1998, http://books.google.co.uk/books?id=czSP046th6IC&printsec=frontcover 
 99. 99.0 99.1 Al Tabari, Michael Fishbein (translator), Volume 8, Victory of Islam, p. 181.
 100. 100.0 100.1 100.2 100.3 Muhammad Saed Abdul-Rahman, Tafsir Ibn Kathir Juz' 28 (Part 28): Al-Mujadila 1 to At-Tahrim 12 2nd Edition, p. 44. (online)
 101. Tabari, The foundation of the community, p.161.
 102. 102.0 102.1 Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, p. 438.
 103. Muhammad Saed Abdul-Rahman, Tafsir Ibn Kathir Juz' 28 (Part 28): Al-Mujadila 1 to At-Tahrim 12 2nd Edition, p. 43. (online)
 104. Abu Khalil, Shawqi. Atlas of the Prophet's biography: places, nations, landmarks. Dar-us-Salam. p. 239. ISBN 978-9960897714, 1 March 2004. http://books.google.co.uk/books?id=mZmBkoDa9fcC&printsec=frontcover. 
 105. 105.0 105.1 Al Tabari, Isma'il Qurban Husayn (translator), The last years of the Prophet, State University of New York Press, pp. 58–59, ISBN 978-0887066917, 25 Sep 1990, http://books.google.co.uk/books?id=XxG8BsHNw-MC&printsec=frontcover  pp. 58–59. (online)
 106. Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 277.
 107. Muir, William. Life of Mahomet. Kessinger Publishing Co. pp. 458–459. ISBN 978-0766177413, 10 August 2003. http://books.google.co.uk/books?id=QyIPouT4DqcC&pg=PA458. 
 108. Sa'd, Ibn. Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2. Pakistan Historical Society. p. 205. ASIN B0007JAWMK, 1967. http://books.google.co.uk/books?ei=AUL5Tf7sN8jIsgaVreXVDw&ct=result&id=_vnXAAAAMAAJ&dq. 
 109. 109.0 109.1 Sir John Bagot Glubb. The life and times of Muhammad. Madison Books. p. 187, 1998. http://books.google.co.uk/books?id=AMrXAAAAMAAJ&q. . ISBN 9781568331126
 110. 110.0 110.1 "This Umayyah was Bilal's previous master who used to torture him by forcing him down to the ground" - Muḥammad Ḥusayn Haykal, Ismaʼil R. Al-Faruqi, The life of Muḥammad: Volume 1976, Part 2, p. 229.
 111. 111.0 111.1 Ruling on one who insults the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), Islam Q&A, Fatwa No. 22809
 112. 112.0 112.1 Sunan Abu Dawud 38:4348 Cite error: Invalid <ref> tag; name "Abudawud 38 4348" defined multiple times with different content
 113. 113.0 113.1 Norman A. Stillman. The Jews of Arab lands: a history and source book. Jewish Publication Society. p. 128, 2003. http://books.google.co.uk/books?id=bFN2ismyhEYC&pg=PA128.  ISBN 9780827601987
 114. 114.0 114.1 Sir John Bagot Glubb. The life and times of Muhammad. Madison Books. p. 199, 1998. http://books.google.co.uk/books?id=AMrXAAAAMAAJ&q.  ISBN 9781568331126 Cite error: Invalid <ref> tag; name "Sir John Bagot Glubb" defined multiple times with different content
 115. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, p. 369.
 116. 116.0 116.1 Sir. William, Muir, The life of Mahomet, Abe books, p. 131, 1861, http://books.google.co.uk/books?id=Feo9AAAAYAAJ&pg=PA131 
 117. Sunan Abu Dawud 38:4346
 118. 118.0 118.1 Shaykh Safiur Rahman Al Mubarakpuri, Ismāʻīl ibn ʻUmar Ibn Kathīr, Ṣafī al-Raḥmān Mubārakfūrī, Tafsir Ibn Kathir (Volume 4), Volume 4, p. 379. (online)
 119. 119.0 119.1 Sunan Abu Dawud 14:2756
 120. Tabari, Al, The conquest of Arabia, State University of New York Press, p. 107, ISBN 978-0791410714, 1993, http://books.google.co.uk/books?id=VA5Uke7IpHkC&pg=PA16 
 121. 121.0 121.1 Sita Ram Goel, India. High Court (Calcutta, India), The Calcutta Quran petition, ISBN 8185990581, p. 104.
 122. 122.0 122.1 122.2 Tabari, Al, The foundation of the community, State University of New York Press, p. 112, ISBN 978-0887063442, 2008, http://books.google.co.uk/books?id=ctvk-fdtklYC&pg=PA147 
 123. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, p. 372.
 124. 124.0 124.1 The Middle East: Abstracts and index, Part 1, p. 423.
 125. 125.0 125.1 Sahih Bukhari 4:52:286
 126. 126.0 126.1 Dr. Nabil A. Haroun, Islamic Books, ISBN 9773161277, Teach Yourself Islam, p. 9.
 127. 127.0 127.1 Sunan Abu Dawud 38:4414
 128. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, pp. 755, 763.
 129. 129.0 129.1 Mubarakpuri (1996), The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, p. 372.
 130. 130.0 130.1 Watt, W. Montgomery. Muhammad at Medina. Oxford University Press. p. 218. ISBN 978-0195773071, 1956.  (free online)
 131. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator). 1956. The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, pp. 145-146.