Template:Random quran quotes (cs)

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to navigation Jump to search

Also see: Template:Random hadith quotes and Template:Random scholar quotes

Náhodné verše z Koránu Book icon.png
"Země je plochá"

"A zemi jsme rozprostřeli a po ní pevně stojící hory rozhodili a na ní vyrůst jsme dali druhům všem překrásných rostlin" - Korán 50:7 (čtěte více)