Template:Random quran quotes (cs)

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to: navigation, search

Also see: Template:Random hadith quotes and Template:Random scholar quotes

Náhodné verše z Koránu Book icon.png
"Šiřitelé "pohoršení" budou ukřižováni"

" A odměnou těch, kdož vedli válku proti Bohu a Jeho poslu a šířili na zemi pohoršení, bude věru to, že budou zabiti anebo ukřižováni či budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy anebo budou ze země vyhnáni. A těm dostane se hanby na tomto světě, zatímco na onom světě je očekává trest nesmírný" - Korán 5:33 (read more)