Difference between revisions of "Seznam vrazd narizenych nebo podporovanych Mohamedem"

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to navigation Jump to search
[unchecked revision][unchecked revision]
(Some corrections made in external editor)
Line 6: Line 6:
 
===Definice===
 
===Definice===
  
V Islámu je jakékoli buď částečné odmítnutí víry (týkající se některého z jeho základních pilířů nebo principů), nebo úplné odmítnutí víry vždy považováno za odpadlictví. <ref>[{{Reference archive|1=http://www.alsunna.org/Questions-about-Apostasy-Blasphemy.html|2=2011-02-25}} Questions about Apostasy (Blasphemy)] - Al Sunna.org</ref> Trestem za odpadlictví je dle Islámu smrt. Ačkoli může být argumentováno tím, že z textu samotného [[Qur'an|Koránu]] to přímo nevyplývá, Islámští učenci tento výklad dovozují [[Qur'an, Hadith and Scholars:Apostasy|z významu jeho textu]]. Existují rovněž četné [[hadith|Hadísy]], potvrzující, že sám prorok Mohamed tento výklad Koránu potvrzoval. V Sahíh Bukhari je uvedeno, že „Kdokoli se zřekl své víry v Islám, zabijte ho“,<ref name="apostasy">M. Muhsin Khan (Translator) - [{{Reference archive|1=http://www.cmje.org/religious-texts/hadith/bukhari/084-sbt.php#009.084.057|2=2011-10-30}} Sahih Bukhari Volume 9, Book 84 - Dealing with Apostates, Number 57] - USC-MSA, [[Compendium of Muslim Texts]]</ref> přičemž toto je jeden ze tří důvodů, na jejichž základě je dovoleno zabít muslima.<ref>M. Muhsin Khan (Translator) - [{{Reference archive|1=http://www.cmje.org/religious-texts/hadith/bukhari/083-sbt.php#009.083.017|2=2011-10-30}} Sahih Bukhari Volume 9, Book 83 - Blood Money (Ad-Diyat), Number 17] - USC-MSA, [[Compendium of Muslim Texts]]</ref>
+
V Islámu je jakékoli buď částečné odmítnutí víry (týkající se některého z jeho základních pilířů nebo principů), nebo úplné odmítnutí víry vždy považováno za odpadlictví. <ref>[{{Reference archive|1=http://www.alsunna.org/Questions-about-Apostasy-Blasphemy.html|2=2011-02-25}} Questions about Apostasy (Blasphemy)] - Al Sunna.org</ref> Trestem za odpadlictví je dle Islámu smrt. Ačkoli může být argumentováno tím, že z textu samotného [[Qur'an|Koránu]] to přímo nevyplývá, islámští učenci tento výklad dovozují [[Qur'an, Hadith and Scholars:Apostasy|z významu jeho textu]]. Existují rovněž četné [[hadith|Hadísy]], potvrzující, že sám prorok Mohamed tento výklad Koránu potvrzoval. V Sahíh Bukhari je uvedeno, že „Kdokoli se zřekl své víry v Islám, zabijte ho,"<ref name="apostasy">M. Muhsin Khan (Translator) - [{{Reference archive|1=http://www.cmje.org/religious-texts/hadith/bukhari/084-sbt.php#009.084.057|2=2011-10-30}} Sahih Bukhari Volume 9, Book 84 - Dealing with Apostates, Number 57] - USC-MSA, [[Compendium of Muslim Texts]]</ref> přičemž toto je jeden ze tří důvodů, na jejichž základě je dovoleno zabít muslima.<ref>M. Muhsin Khan (Translator) - [{{Reference archive|1=http://www.cmje.org/religious-texts/hadith/bukhari/083-sbt.php#009.083.017|2=2011-10-30}} Sahih Bukhari Volume 9, Book 83 - Blood Money (Ad-Diyat), Number 17] - USC-MSA, [[Compendium of Muslim Texts]]</ref>
  
 
===Historický kontext===
 
===Historický kontext===
Line 14: Line 14:
 
===Ranný Islám===
 
===Ranný Islám===
  
Není známo, že by za Mohamedova života byl kdokoli z odpadlíků zabit za zřeknutí se Islámu. Vyplývá to zřejmě z toho, že v této době žádný jednotlivec Islám neopustil. Nicméně v Hadíse  Sahíh Bukhari vidíme Mohameda, jak vyhostil beduína, který se zřeknul své víry. Tato událost sama o sobě však dle výkladu koránu neznamená, že by Mohamed považoval zřeknutí se Islámu za něco menšího než zradu nebo zločin, jež si zasluhuje smrt. Stalo se to v rané fázi ve městě Medina, kdy ještě Mohamedům Islám a jeho zjevení nebyly dokončeny a kdy ještě Islám plně nereguloval celý způsob života jednotlivce. Po [[Muhammad's Death|Mohamedově smrti]] smrti, za [[Caliph|kalifátu]] Abu Bakra, byli odpadlíci hromadně zabíjeni během poměrně dlouho trvající „Riddah (odpadlické) války“. To dokazuje, že již v tomto období bylo odpadlictví považováno za závažný zločin a že se nejednalo o jen nějakou pozdější inovaci Islámu. Konkrétním důvodem, proč Abu Bakr zabíjel odpadlíky, bylo znění verše 9:5 Koránu,<ref>"''But when the forbidden months are past, then fight and slay the Pagans wherever ye find them, an seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem (of war); but if they repent, and establish regular prayers and practise regular charity, then open the way for them: for Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.''" - {{Quran|9|5}}</ref> který ukládá věřícím platit desátek. Lidé, kteří odmítli platit desátek, neodmítali víru jako takovou, ale odmítali se podřídit všem pěti pilířům Islámu ([[Zakat]]). Jak potvrzují historikové, Abu Bakr proti nim vedl krvavou válku trvající více než rok (632 – 633 A.D.). Kalif s pronásledováním nepřestal, dokud nebyli všichni odpadlíci buď zabiti, nebo dokud plně nekonvertovali zpět k Islámu. Existují rovněž mnohé záznamy, které zachycují, že zabíjení odpadlíků bylo vykonáváno mnohými Mohamedovými [[Sahabah|následovníky]], kdy ateisté,<ref name="apostasy"></ref> křesťané,<ref name="Maududi">Abul Ala Maududi - [http://www.answering-islam.org/Hahn/Mawdudi/index.htm The Punishment of the Apostate According to Islamic Law] - Islamic Publications Ltd., Lahore, 1963</ref> a židé<ref>M. Muhsin Khan (Translator) - [{{Reference archive|1=http://www.cmje.org/religious-texts/hadith/bukhari/084-sbt.php#009.084.058|2=2011-10-30}} Sahih Bukhari Volume 9, Book 84 - Dealing with Apostates, Number 58] - USC-MSA, [[Compendium of Muslim Texts]]</ref> byli zabíjeni pro zřeknutí se Islámu.
+
Není známo, že by za Mohamedova života byl kdokoli z odpadlíků zabit za zřeknutí se Islámu. Vyplývá to zřejmě z toho, že v této době žádný jednotlivec Islám neopustil. Nicméně v Hadíse  Sahíh Bukhari vidíme Mohameda, jak vyhostil beduína, který se zřeknul své víry. Tato událost sama o sobě však dle výkladu Koránu neznamená, že by Mohamed považoval zřeknutí se Islámu za něco menšího než zradu nebo zločin, jež si zasluhuje smrt. Stalo se to v rané fázi ve městě Medina, kdy ještě Mohamedův Islám a jeho zjevení nebyly dokončeny a kdy ještě Islám plně nereguloval celý způsob života jednotlivce. Po [[Muhammad's Death|Mohamedově smrti]] smrti, za [[Caliph|kalifátu]] Abu Bakra, byli odpadlíci hromadně zabíjeni během poměrně dlouho trvající „Riddah (odpadlické) války“. To dokazuje, že již v tomto období bylo odpadlictví považováno za závažný zločin a že se nejednalo jen o nějakou pozdější inovaci Islámu. Konkrétním důvodem, proč Abu Bakr zabíjel odpadlíky, bylo znění verše 9:5 Koránu,<ref>"''But when the forbidden months are past, then fight and slay the Pagans wherever ye find them, an seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem (of war); but if they repent, and establish regular prayers and practise regular charity, then open the way for them: for Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.''" - {{Quran|9|5}}</ref> který ukládá věřícím platit desátek. Lidé, kteří odmítli platit desátek, neodmítali víru jako takovou, ale odmítali se podřídit všem pěti pilířům Islámu ([[Zakat]]). Jak potvrzují historikové, Abu Bakr proti nim vedl krvavou válku trvající více než rok (632 – 633 A.D.). Kalif s pronásledováním nepřestal, dokud nebyli všichni odpadlíci buď zabiti, nebo dokud plně nekonvertovali zpět k Islámu. Existují rovněž mnohé záznamy, které zachycují, že zabíjení odpadlíků bylo vykonáváno mnohými Mohamedovými [[Sahabah|následovníky]], kdy ateisté,<ref name="apostasy"></ref> křesťané,<ref name="Maududi">Abul Ala Maududi - [http://www.answering-islam.org/Hahn/Mawdudi/index.htm The Punishment of the Apostate According to Islamic Law] - Islamic Publications Ltd., Lahore, 1963</ref> a židé<ref>M. Muhsin Khan (Translator) - [{{Reference archive|1=http://www.cmje.org/religious-texts/hadith/bukhari/084-sbt.php#009.084.058|2=2011-10-30}} Sahih Bukhari Volume 9, Book 84 - Dealing with Apostates, Number 58] - USC-MSA, [[Compendium of Muslim Texts]]</ref> byli zabíjeni pro zřeknutí se Islámu.
  
 
===Odpadlictví od Islámu a právo Sharia===
 
===Odpadlictví od Islámu a právo Sharia===
  
Právo trestat odpadlictví je odvozeno ze slov Mohameda a výše uvedených skutků Abu Bakra a dalších následovníků. Pokud je zřeknutí se některého ze [[Five Pillars of Islam|základních pilířů islámu]] považováno za zločin, na jehož základě je nutno vest válku proti lidem, kteří se ho dopustili, logickým závěrem je, že trestem pro odpadlictví je smrt. Imam Abu Hanifa poskytuje v dokumentu Al-Shybani's Kitab al-Siyar poskytuje odpadlíkovi několik dní na to, aby se navrátil zpět k Islámu, jinak však musí čelit trestu smrti. Všechny [[Madh'hab|čtyři školy]] [[Fiqh|islámského práva]] souhlasí s tímto výkladem, a to pouze s drobnými obměnami týkajícími se délky doby stanovené pro navrácení se k Islámu.<ref name="Maududi"></ref> Škola Hanafi very, že pokud je odpadlíkem žena, jedná se o výjimku z výše uvedeného pravidla, přičemž žena sice nemá být zabita, ale pouze uvězněna do doby než buď zemře, nebo dokud se nenavrátí k Islámu. Ostatní islámské školy (Shafi, Maliki a Hanbali) se všechny shodují na tom, že trest za odpadlictví pro ženy má být stejně přísný jako pro muže, tedy trest smrti. <ref>'Abdurrahmani'l-Djaziri - [http://www.light-of-life.com/eng/ilaw/l5721et1.htm#p19 The Penalties for Apostasy in Islam According to the Four Schools of Islamic Law] - "The Case of the Female Apostate" (Pg. 19)</ref>  
+
Právo trestat odpadlictví je odvozeno ze slov Mohameda a výše uvedených skutků Abu Bakra a dalších následovníků. Pokud je zřeknutí se některého ze [[Five Pillars of Islam|základních pilířů islámu]] považováno za zločin, na jehož základě je nutno vest válku proti lidem, kteří se ho dopustili, logickým závěrem je, že trestem pro odpadlictví je smrt. Imam Abu Hanifa poskytuje v dokumentu Al-Shybani's Kitab al-Siyar odpadlíkovi několik dní na to, aby se navrátil zpět k Islámu, jinak však musí čelit trestu smrti. Všechny [[Madh'hab|čtyři školy]] [[Fiqh|islámského práva]] souhlasí s tímto výkladem, a to pouze s drobnými obměnami týkajícími se délky doby stanovené pro navrácení se k Islámu.<ref name="Maududi"></ref> Škola Hanafi věří, že pokud je odpadlíkem žena, jedná se o výjimku z výše uvedeného pravidla, přičemž žena sice nemá být zabita, ale pouze uvězněna do doby než buď zemře, nebo dokud se nenavrátí k Islámu. Ostatní islámské školy (Shafi, Maliki a Hanbali) se všechny shodují na tom, že trest za odpadlictví pro ženy má být stejně přísný jako pro muže, tedy trest smrti. <ref>'Abdurrahmani'l-Djaziri - [http://www.light-of-life.com/eng/ilaw/l5721et1.htm#p19 The Penalties for Apostasy in Islam According to the Four Schools of Islamic Law] - "The Case of the Female Apostate" (Pg. 19)</ref>  
  
 
===Současní muslimové===
 
===Současní muslimové===
Line 24: Line 24:
 
Po téměř 1400 let byla trestem za odpadlictví smrt. Tento výklad začal být zpochybňován až nedávno, veskrze pouze některými [[apologists|zastánci]] této myšlenky, kteří patří k 3% muslimů žijících v rozvinutých zemích západního světa. <ref>''"As of 2010, about three-quarters of the world’s Muslims (74.1%) live in the 49 countries in which Muslims make up a majority of the population. More than a fifth of all Muslims (23.3%) live in non-Muslim-majority countries in the developing world. About 3% of the world’s Muslims live in more-developed regions, such as Europe, North America, Australia, New Zealand and Japan."'' - [{{Reference archive|1=http://www.pewforum.org/The-Future-of-the-Global-Muslim-Population.aspx|2=2012-12-02}} The Future of the Global Muslim Population], The Pew Forum on Religion & Public Life, January 27, 2011</ref> Jeden z průzkumů zabývajících se tímto tématem, provedený 2. prosince 2010,  odhalil, že I dnes by “většina muslimů uvítala změnu zákonů ve své zemi tak, aby umožňovaly ukamenování pro nevěru, useknutí ruky pro krádež a smrt pro ty, kdo opustili Islám jako svou víru“.<ref>Devonia Smith - [http://www.examiner.com/political-transcripts-in-national/pew-poll-most-muslims-favor-law-to-allow-islam-stoning-amputation-death Pew Poll: Most Muslims favor law to allow Islam stoning , amputation & death] - Examiner, December 8, 2010</ref><ref>Survey Reports - [http://pewglobal.org/2010/12/02/muslims-around-the-world-divided-on-hamas-and-hezbollah/ Muslim Publics Divided on Hamas and Hezbollah] - Pew Research Center, December 2, 2010</ref>  
 
Po téměř 1400 let byla trestem za odpadlictví smrt. Tento výklad začal být zpochybňován až nedávno, veskrze pouze některými [[apologists|zastánci]] této myšlenky, kteří patří k 3% muslimů žijících v rozvinutých zemích západního světa. <ref>''"As of 2010, about three-quarters of the world’s Muslims (74.1%) live in the 49 countries in which Muslims make up a majority of the population. More than a fifth of all Muslims (23.3%) live in non-Muslim-majority countries in the developing world. About 3% of the world’s Muslims live in more-developed regions, such as Europe, North America, Australia, New Zealand and Japan."'' - [{{Reference archive|1=http://www.pewforum.org/The-Future-of-the-Global-Muslim-Population.aspx|2=2012-12-02}} The Future of the Global Muslim Population], The Pew Forum on Religion & Public Life, January 27, 2011</ref> Jeden z průzkumů zabývajících se tímto tématem, provedený 2. prosince 2010,  odhalil, že I dnes by “většina muslimů uvítala změnu zákonů ve své zemi tak, aby umožňovaly ukamenování pro nevěru, useknutí ruky pro krádež a smrt pro ty, kdo opustili Islám jako svou víru“.<ref>Devonia Smith - [http://www.examiner.com/political-transcripts-in-national/pew-poll-most-muslims-favor-law-to-allow-islam-stoning-amputation-death Pew Poll: Most Muslims favor law to allow Islam stoning , amputation & death] - Examiner, December 8, 2010</ref><ref>Survey Reports - [http://pewglobal.org/2010/12/02/muslims-around-the-world-divided-on-hamas-and-hezbollah/ Muslim Publics Divided on Hamas and Hezbollah] - Pew Research Center, December 2, 2010</ref>  
  
Pro představu, o jaká konkrétní čísla se jedná v případě jednotlivých zemí, použijme Pakistán jako příklad. Průzkum provedený v Pakistánu v roce 2010 ukázal, že 76% Pákistánců souhlasí s tím, aby byly odpadlíci trestání smrtí. V zemi čítající cca 173 milionů <ref>[http://www.prb.org/pdf08/08WPDS_Eng.pdf 2008 World Population Data Sheet] - Population Reference Bureau</ref> (z nichž 96% jsou muslimové)<ref>[http://www.statpak.gov.pk/depts/pco/statistics/other_tables/pop_by_religion.pdf Population By Religion] - Statistics Division, Government  of  Pakistan</ref> by se jednalo o 126 milionů lidí. Proti tomu pouze 13% muslimů nesouhlasilo s trestem smrti. Pokud bychom měli konstatovat, že muslimové, kteří souhlasí s trestem smrti, jsou extremisté, pak musíme na základě výše uvedeného dojít k závěru, že [[Are the Overwhelming Majority of Muslims Peaceful Moderates|většina muslimů na světě jsou extremisté]] (přes 90% celé světové muslimské populace). Nejedná se tedy pouze o její okrajovou část.  
+
Pro představu, o jaká konkrétní čísla se jedná v případě jednotlivých zemí, použijme Pakistán jako příklad. Průzkum provedený v Pakistánu v roce 2010 ukázal, že 76% Pákistánců souhlasí s tím, aby byly odpadlíci trestání smrtí. V zemi čítající cca 173 milionů lidí <ref>[http://www.prb.org/pdf08/08WPDS_Eng.pdf 2008 World Population Data Sheet] - Population Reference Bureau</ref> (z nichž 96% jsou muslimové)<ref>[http://www.statpak.gov.pk/depts/pco/statistics/other_tables/pop_by_religion.pdf Population By Religion] - Statistics Division, Government  of  Pakistan</ref> by se jednalo o 126 milionů lidí. Proti tomu pouze 13% muslimů nesouhlasilo s trestem smrti. Pokud bychom měli konstatovat, že muslimové, kteří souhlasí s trestem smrti z důvodu zřeknutí se víry v Islám, jsou extremisté, pak musíme na základě výše uvedeného dojít k závěru, že [[Are the Overwhelming Majority of Muslims Peaceful Moderates|většina muslimů na světě jsou extremisté]] (přes 90% celé světové muslimské populace). Nejedná se tedy pouze o její okrajovou část.  
  
Zvážíme-li všechny výše uvedené body a vycházeje z náboženských textů, historie a nedávných průzkumů současných muslimů, je nutno konstatovat, že i v současné době platí mezi naprostou většinou muslimů výklad, že trestem za zřeknutí se islámské víry nebo její části je smrt. Toto pravidlo zahrnuje jak [[Sunni|sunity]],<ref>[{{Reference archive|1=http://www.religionfacts.com/islam/comparison_charts/islamic_sects.htm|2=2011-10-04}} Comparison of Sunni and Shia Islam] - ReligionFacts, accessed October 4, 2011</ref><ref>Tracy Miller - [http://pewforum.org/newassets/images/reports/Muslimpopulation/Muslimpopulation.pdf Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population] - Pew Research Center, October 2009</ref> tak [[Shiite|šíity]],<ref>[{{Reference archive|1=http://formermuslimsunited.org/?page_id=2169|2=2011-10-04}} A Shiite Opinion on Apostasy] - Originally from Kayhan International, March 1986</ref> kteří dohromady tvoří téměř veškerou muslimskou populace dnešního světa.   
+
Zvážíme-li všechny výše uvedené body a vycházeje z náboženských textů, historie a nedávných průzkumů názorů současných muslimů, je nutno konstatovat, že i v současné době platí mezi naprostou většinou muslimů výklad, že trestem za zřeknutí se islámské víry nebo její části je smrt. Toto pravidlo zahrnuje jak [[Sunni|sunity]],<ref>[{{Reference archive|1=http://www.religionfacts.com/islam/comparison_charts/islamic_sects.htm|2=2011-10-04}} Comparison of Sunni and Shia Islam] - ReligionFacts, accessed October 4, 2011</ref><ref>Tracy Miller - [http://pewforum.org/newassets/images/reports/Muslimpopulation/Muslimpopulation.pdf Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population] - Pew Research Center, October 2009</ref> tak [[Shiite|šíity]],<ref>[{{Reference archive|1=http://formermuslimsunited.org/?page_id=2169|2=2011-10-04}} A Shiite Opinion on Apostasy] - Originally from Kayhan International, March 1986</ref> kteří dohromady tvoří téměř veškerou muslimskou populaci dnešního světa.   
  
 
==Podrobnější články==
 
==Podrobnější články==
Line 35: Line 35:
 
{{Main|Qur'an, Hadith and Scholars:Apostasy}}
 
{{Main|Qur'an, Hadith and Scholars:Apostasy}}
  
Tato stránka jednoduše cituje autoritativní islámské texty, tzn. korán, hadísy, klasické a moderní učence, s cílem poskytnout Vám přesný obraz islámského učení týkající se odpadlictví.
+
Tato stránka jednoduše cituje autoritativní islámské texty, tzn. Korán, hadísy, klasické a moderní učence, s cílem poskytnout přesný obraz islámského učení týkající se odpadlictví.
  
 
Dle Abdullaha, allahova apoštola: “Není možno prolít krev muslima, který dozná, že není dovoleno uctívat nikoho jiného než Alláha a že já jsem jeho apoštol, s výjimkou tří případů: Quisas za vraždu, pokud se vdaná osoba dopustí zakázaného sexuálního styku a pokud někdo odpadne od Islámu (odpadlík) a opustí muslimy” Sahih Bukhari 9:83:17  
 
Dle Abdullaha, allahova apoštola: “Není možno prolít krev muslima, který dozná, že není dovoleno uctívat nikoho jiného než Alláha a že já jsem jeho apoštol, s výjimkou tří případů: Quisas za vraždu, pokud se vdaná osoba dopustí zakázaného sexuálního styku a pokud někdo odpadne od Islámu (odpadlík) a opustí muslimy” Sahih Bukhari 9:83:17  
Line 46: Line 46:
 
Text pasáže, která se zabývá tímto tématem, byl převzat ze studie prezentované Ibn Warraqem na panelové diskusi “Odpadlictví, lidská práva a víra”, jež se uskutečnila na 60. zasedání komise Spojených národů pro lidská práva v Ženevě, 18. dubna 2005.  
 
Text pasáže, která se zabývá tímto tématem, byl převzat ze studie prezentované Ibn Warraqem na panelové diskusi “Odpadlictví, lidská práva a víra”, jež se uskutečnila na 60. zasedání komise Spojených národů pro lidská práva v Ženevě, 18. dubna 2005.  
  
Je zcela zřejmé, že dle islámského práva musí být odpadlík odsouzen k smrti. Na toto téma neexistují žádné spory mezi učením tradičních ani soudobých učenců a vykladačů Islámu. Ti se shodují, že toto pravidlo vychází z interpretace Súry II.217 provedené již v dávných dobách uznávanou muslimskou autoritou Al-Shafim (zemřel 820 A.D.), zakladatelem jedné ze čtyř ortodoxních škol sunnitského Islámu. Dle jeho výkladu je trestem za odpadlictví smrt.  Al-Thalabi a al-Khazan (další uznávané islámské autority) s tímto výkladem souhlasí.  
+
Je zcela zřejmé, že dle islámského práva musí být odpadlík odsouzen k smrti. Na toto téma neexistují žádné spory mezi učením tradičních ani soudobých učenců a vykladačů Islámu. Ti se shodují, že toto pravidlo vychází zejména z interpretace Súry II.217 provedené již v dávných dobách uznávanou muslimskou autoritou Al-Shafim (zemřel 820 A.D.), zakladatelem jedné ze čtyř ortodoxních škol sunnitského Islámu. Dle jeho výkladu je trestem za odpadlictví smrt.  Al-Thalabi a al-Khazan (další uznávané islámské autority) s tímto výkladem souhlasí.  
  
 
Súra II.217 stanoví “Dotazují se tě na posvátný měsíc a na bojování v jeho průběhu. Rci: „Bojovat v něm je hřích těžký, avšak odvracet od stezky Boží, nevěřit v Něj a v Mešitu posvátnou a vyhánět obyvatele jejich z ní je ještě těžší hřích před Bohem; svádět od víry je horší než zabíjet. Nevěřící nepřestanou proti vám bojovat, dokud vás neodvrátí od náboženství vašeho, budou-li toho schopni. Pro ty z vás, kdož od náboženství svého odpadnou a jako nevěřící zemřou, marné bude jejich konání na tomto i onom světě - ti ohně obyvateli se stanou a nesmrtelní v něm budou.“
 
Súra II.217 stanoví “Dotazují se tě na posvátný měsíc a na bojování v jeho průběhu. Rci: „Bojovat v něm je hřích těžký, avšak odvracet od stezky Boží, nevěřit v Něj a v Mešitu posvátnou a vyhánět obyvatele jejich z ní je ještě těžší hřích před Bohem; svádět od víry je horší než zabíjet. Nevěřící nepřestanou proti vám bojovat, dokud vás neodvrátí od náboženství vašeho, budou-li toho schopni. Pro ty z vás, kdož od náboženství svého odpadnou a jako nevěřící zemřou, marné bude jejich konání na tomto i onom světě - ti ohně obyvateli se stanou a nesmrtelní v něm budou.“
  
Učenec Baydavi (zemřel 1315 A.D.) ve svém oslovovaném komentáři ke Koránu vykládá tuto pasáž takto: „Kdokoli se odvrátí od své víry (irtada) otevřeně nebo skrytě, chopte se ho a zabijte až ho najdete, stejně jako každého jiného bezvěrce. Zcela se od něj odvraťte. Nedopusťte vůči němu žádné slitování.“ Ibn Kathnir ve svém komentáři k této pasáži cituje Al Suddiho (zemřel 745 A.D.), který říká, že nevěřící, kteří projevili svou nevěru, musí být zabiti.  
+
Učenec Baydavi (zemřel 1315 A.D.) ve svém oslovovaném komentáři ke Koránu vykládá výše uvedenou pasáž takto: „Kdokoli se odvrátí od své víry (irtada) otevřeně nebo skrytě, chopte se ho a zabijte až ho najdete, stejně jako každého jiného bezvěrce. Zcela se od něj odvraťte. Nedopusťte vůči němu žádné slitování.“ Ibn Kathnir ve svém komentáři k této pasáži cituje Al Suddiho (zemřel 745 A.D.), který říká, že nevěřící, kteří projevili svou nevěru, musí být zabiti.  
  
 
===Pravidla upravující odpadlictví a jejich vliv ve světě===
 
===Pravidla upravující odpadlictví a jejich vliv ve světě===
 
{{Main|Persecution of Ex-Muslims}}
 
{{Main|Persecution of Ex-Muslims}}
  
Bývalí Muslimové jsou často pezsekuováni, šikanováni a zabíjeni ostatními Muslimy. Toto zacházení není pouze důsledkem vynucovaného dodržování víry ze strany států, kde je Islám základem společenského zřízení, jak se někteří domnívají. Násilí a pohrůžky násilím proti odpadlíkům ve většině případů nevycházejí od státu, ale od členů islámských rodin a jednotlivců náležejících k islámským komunitám. Tento závěr je nyní daleko více zřejmý, pokud se podíváme na případy perzekuce a vražd bývalých Muslimů, které jsou velmi časté i v nemuslimských společnostech a státech. Např. v roce 2007 byla dcera britského Imáma vzata pod policejní ochranu poté, co jí bylo vyhrožováno smrtí jejím samotným otcem (představitelem mešity v Lancashire) za konverzi ke křesťanství.<ref>[{{Reference archive|1=http://www.standard.co.uk/news/imams-daughter-in-hiding-after-her-conversion-to-christianity-sparked-death-threats-7291664.html|2=2012-10-12}} Imam's daughter in hiding after her conversion to Christianity sparked death threats] - London Evening Standard, December 6, 2007</ref>  
+
Bývalí Muslimové jsou často perzekuováni, šikanováni a zabíjeni ostatními muslimy. Toto zacházení není pouze důsledkem vynucovaného dodržování víry ze strany států, kde je Islám základem společenského zřízení, jak se někteří domnívají. Násilí a pohrůžky násilím proti odpadlíkům ve většině případů nevycházejí od státu, ale od členů islámských rodin a jednotlivců náležejících k islámským komunitám. Tento závěr je nyní daleko více zřejmý, pokud se podíváme na případy perzekuce a vražd bývalých muslimů, které jsou velmi časté i v nemuslimských společnostech a státech. Např. v roce 2007 byla dcera britského Imáma vzata pod policejní ochranu poté, co jí bylo vyhrožováno smrtí jejím samotným otcem (představitelem mešity v Lancashire) za konverzi ke křesťanství.<ref>[{{Reference archive|1=http://www.standard.co.uk/news/imams-daughter-in-hiding-after-her-conversion-to-christianity-sparked-death-threats-7291664.html|2=2012-10-12}} Imam's daughter in hiding after her conversion to Christianity sparked death threats] - London Evening Standard, December 6, 2007</ref>  
  
 
===Významní bývalí muslimové===
 
===Významní bývalí muslimové===
Line 65: Line 65:
 
{{Main|People Who Left Islam|Comments from Former Muslims}}
 
{{Main|People Who Left Islam|Comments from Former Muslims}}
  
Muslimové často ([[Fake Conversions|a povětšinou lživě]]) uvádějí, že nemuslimové konvertují k Islámu, ale již se nezabývají druhou stranou mince, a to že muslimové pouštějí Islám. V současné době je vice Muslimů, kteří pouštějí Islám, než těch, kteří konvertují k Islámu.<ref>[http://www.formermuslims.com/forum/viewtopic.php?t=972 6 Million Muslims LEAVE Islam every year!] Shiekh Ahmed Katani, speaking with Maher Abdallah</ref> Jen v subsaharské Africe opouští Islám 6 milionů Muslimů každý rok. Kdysi jediná víra kontinentu ustupuje do pozadí a křesťanství se stává většinovým náboženstvím. Celkový počet lidí opouštějících Islám je v současné době nevídaný. Zde na WikiIslam tento proces dokumentujeme stovkami písemných svědectví.  
+
Muslimové často ([[Fake Conversions|a povětšinou lživě]]) uvádějí, že nemuslimové hojně konvertují k Islámu, ale již se nezabývají druhou stranou mince, a to že muslimové v daleko větším počtu opouštějí Islám. V současné době je vice těch, kteří pouštějí Islám, než těch, kteří konvertují k Islámu.<ref>[http://www.formermuslims.com/forum/viewtopic.php?t=972 6 Million Muslims LEAVE Islam every year!] Shiekh Ahmed Katani, speaking with Maher Abdallah</ref> Jen v subsaharské Africe opouští Islám 6 milionů muslimů každý rok. Kdysi jediná víra kontinentu ustupuje do pozadí a křesťanství se stává většinovým náboženstvím. Celkový počet lidí opouštějících Islám je v současné době nevídaný. Zde na WikiIslam tento proces dokumentujeme přinejmenším desítkami písemných svědectví.  
  
 
===Odpadlictví od Islámu diskutováno v arabských a islámských médiích===
 
===Odpadlictví od Islámu diskutováno v arabských a islámských médiích===
 
{{Main|Apostasy (Translations of Arabic/Islamic Media)}}
 
{{Main|Apostasy (Translations of Arabic/Islamic Media)}}
  
Tato stránka obsahuje anglické překlady různých arabských/islámských médií, v nichž se odpadlictví diskutuje.  
+
Tato stránka obsahuje anglické překlady různých arabských/islámských médií, v nichž se odpadlictví diskutuje. Kdokoli urazí Alláha, anděly nebo víru, se dopouští odpadlictví od Islámu a stává se nevěřícím (infidel).  
 
 
Tato stránka obsahuje anglické překlady různých arabských/islámských médií, v nichž se odpadlictví diskutuje.
 
Kdokoli urazí Alláha, anděly nebo víru, se dopouští odpadlictví od Islámu a stává se nevěřícím (infidel).  
 
 
Odpadlíkem je dle obecně užívaného chápání tohoto pojmu v Islámu někdo, kdo je právně způsobilý a kdo otevřeně deklaruje, že je nevěřící nebo pokud vyřkne něco, co jej činí nevěřícím. V některých případech tedy pouze stačí prohlásit určitá slova či větu, aby byl člověk automaticky považován za nevěřícího, s to se všemi důsledky, které to obnáší. Může se jednat zejména o vysmívání se, znevažování či zlehčování.  
 
Odpadlíkem je dle obecně užívaného chápání tohoto pojmu v Islámu někdo, kdo je právně způsobilý a kdo otevřeně deklaruje, že je nevěřící nebo pokud vyřkne něco, co jej činí nevěřícím. V některých případech tedy pouze stačí prohlásit určitá slova či větu, aby byl člověk automaticky považován za nevěřícího, s to se všemi důsledky, které to obnáší. Může se jednat zejména o vysmívání se, znevažování či zlehčování.  
 
Pravidlem je, že odpadlíkovi jsou poskytnuty tři dny na to, aby prosil o odpuštění a navrátil se k Islámu. Jinak musí být zabit, neboť prorok Mohamed řekl: „Není dovoleno prolít krev jiného Muslima, s výjimkou tří případů 1) dopustí se nevěry, 2) vraždy nevinného, 3) opustí svou víru a separuje se od islámské komunity“ (Dle vyprávění al-Bukhariho a Ibn Masu`da).`
 
Pravidlem je, že odpadlíkovi jsou poskytnuty tři dny na to, aby prosil o odpuštění a navrátil se k Islámu. Jinak musí být zabit, neboť prorok Mohamed řekl: „Není dovoleno prolít krev jiného Muslima, s výjimkou tří případů 1) dopustí se nevěry, 2) vraždy nevinného, 3) opustí svou víru a separuje se od islámské komunity“ (Dle vyprávění al-Bukhariho a Ibn Masu`da).`
Line 82: Line 79:
 
{{Main|Muslim Pledge for Religious Freedom and Safety from Harm for Former Muslims}}
 
{{Main|Muslim Pledge for Religious Freedom and Safety from Harm for Former Muslims}}
  
Bývalí američtí muslimové, kteří v roce 2009 založili organizaci FMU – Former Muslims United, vytvořili formální výzvu, jíž se dožadovali potvrzení náboženské svobody od ostatních muslimů. Výzvu adresovali americkým muslimským vůdcům a muslimům zastávajícím v Americe významné veřejné funkce, jak na celostátní, tak na komunální úrovni. Ve výzvě požadovali potvrzení jejich náboženské svobody a odmítnutí islámských pravidel, na jejichž základě jim měla být způsobena fyzická újma nebo smrt za opuštění Islámu. Tato výzva spolu s průvodním dopisem byla zaslána 125 muslimským vůdcům dne 25. září 2009 a znovu 234 muslimům ve významných veřejných funkcích dne 4.7.2012.  
+
Bývalí američtí muslimové, kteří v roce 2009 založili organizaci FMU – Former Muslims United, vytvořili formální výzvu, jíž se dožadovali potvrzení náboženské svobody od ostatních muslimů žijících v USA. Výzvu adresovali americkým muslimským vůdcům a muslimům zastávajícím v Americe významné veřejné funkce, jak na celostátní, tak na komunální úrovni. Ve výzvě požadovali potvrzení jejich náboženské svobody a odmítnutí islámských pravidel, na jejichž základě jim měla být způsobena fyzická újma nebo smrt za opuštění Islámu. Tato výzva spolu s průvodním dopisem byla zaslána 125 muslimským vůdcům dne 25. září 2009 a znovu 234 muslimům ve významných veřejných funkcích dne 4.7.2012.  
  
 
Do dnešního dne ze všech adresátů výzvu potvrdili pouze dva muslimové, a to Dr. Zuhdi Jasser z Amerického islámského fóra pro demokracii a Dr. Ali Alyami z Centra pro demokracii a lidská práva v Saudské Arábii. Prominentní muslimští představitelé jako Dalia Mogahed byli kritizováni za to, že neprojevili výzvě podporu.  
 
Do dnešního dne ze všech adresátů výzvu potvrdili pouze dva muslimové, a to Dr. Zuhdi Jasser z Amerického islámského fóra pro demokracii a Dr. Ali Alyami z Centra pro demokracii a lidská práva v Saudské Arábii. Prominentní muslimští představitelé jako Dalia Mogahed byli kritizováni za to, že neprojevili výzvě podporu.  
Line 89: Line 86:
 
{{Main|Helpful Hints for Ex-Muslims}}
 
{{Main|Helpful Hints for Ex-Muslims}}
  
I ve svobodných a sekulárních společnostech je život odpadlíka velmi obtížný a nebezpečný. Ukázala to nedávná studie provedená ve Velké Británii, v níž jeden ze tří (jedna třetina) muslimů ve věku 16 až 24 let uvedla, že odpadlíci by měli být zabíjeni. Tento článek poskytuje užitečné tipy pro ty, kteří se zřekli Islámu. <ref>Stephen Bates - [http://politics.guardian.co.uk/thinktanks/story/0,,2000984,00.html More young Muslims back sharia, says poll] - The Guardian, January 29, 2007</ref>  
+
I ve svobodných a sekulárních společnostech je život odpadlíka velmi obtížný a nebezpečný. Ukázala to nedávná studie provedená ve Velké Británii, v níž jeden ze tří (jedna třetina) muslimů ve věku 16 až 24 let uvedl, že odpadlíci by měli být zabíjeni. Tento článek poskytuje užitečné tipy pro ty, kteří se zřekli Islámu. <ref>Stephen Bates - [http://politics.guardian.co.uk/thinktanks/story/0,,2000984,00.html More young Muslims back sharia, says poll] - The Guardian, January 29, 2007</ref>  
  
 
===Pomozte ostatním opustit Islám ===
 
===Pomozte ostatním opustit Islám ===
Line 100: Line 97:
  
 
Existuje celá řada webů a blogů vytvořených bývalými muslimy. Nabízíme odkazy a stručná shrnutí celé řady těchto webů (přidejte svou stránku).  
 
Existuje celá řada webů a blogů vytvořených bývalými muslimy. Nabízíme odkazy a stručná shrnutí celé řady těchto webů (přidejte svou stránku).  
Rovněž nabízíme informační stránku zaměřenou na bývalé muslimy, jež odkazuje na některé weby a fóra pro diskusi o víře, k zamyšlení, pro budování kontaktů a poskytování podpory. Názory na těchto stránkách nejsou nutně v souladu s obsahem WikiIslam.
+
Rovněž nabízíme informační stránku zaměřenou na bývalé muslimy, jež odkazuje na některé weby a fóra pro diskusi o víře, k zamyšlení, pro budování kontaktů a poskytování podpory. Názory na těchto stránkách však nejsou nutně v souladu s obsahem WikiIslam.
  
 
===Odpadlík v ne-islámském světě===
 
===Odpadlík v ne-islámském světě===
 
{{Main|Rifqa Bary}}
 
{{Main|Rifqa Bary}}
  
I když v západním světě někteří už zažili pronásledování za opuštění Islámu, snad žádný z těchto případů není tak známý, jako případ teenagerky Fathimy Rifqa Bary. Imigrantka ze Srí Lanky, která přišla do USA, se rozhodla pro křesťanství ve 13 letech. V červnu roku 2009 odhalil její záměr člen jednoho islámského kulturního centra (Noor Islamic Cultural Center). Článek popisuje její příběh.   
+
I když v západním světě už mnozí zažili pronásledování za opuštění Islámu, snad žádný z těchto případů není tak známý, jako případ teenagerky Fathimy Rifqa Bary. Imigrantka ze Srí Lanky, která přišla do USA, se rozhodla pro křesťanství ve 13 letech. V červnu roku 2009 odhalil její záměr člen jednoho islámského kulturního centra (Noor Islamic Cultural Center). Článek popisuje její příběh.   
  
 
===Než konvertujete k Islámu===
 
===Než konvertujete k Islámu===
Line 112: Line 109:
 
Mnozí, kdo konvertují k Islámu, jsou křesťané, židé, hindové, ateisté atd., kteří tvrdí, že spatřili světlo a věří, že Islám je jedinou pravou a správnou vírou. Muslimové tyto konvertity vítají a podporují je, aby své příběhy zveřejňovali na internetu, v časopisech a televizi. Tyto příběhy jsou pak často zveřejňovány v různých islámských médiích a jejich účelem je demonstrovat, že Islám oslovuje daleko širší okruh lidí než jen ty, kdo se v něm narodili. Pro muslimy jsou noví členové důkazem, že Islám je pravda.  
 
Mnozí, kdo konvertují k Islámu, jsou křesťané, židé, hindové, ateisté atd., kteří tvrdí, že spatřili světlo a věří, že Islám je jedinou pravou a správnou vírou. Muslimové tyto konvertity vítají a podporují je, aby své příběhy zveřejňovali na internetu, v časopisech a televizi. Tyto příběhy jsou pak často zveřejňovány v různých islámských médiích a jejich účelem je demonstrovat, že Islám oslovuje daleko širší okruh lidí než jen ty, kdo se v něm narodili. Pro muslimy jsou noví členové důkazem, že Islám je pravda.  
  
Nicméně, mnozí, kdo konvertují, zřídkakdy objektivně studují Islám předtím, než učiní takto závažné rozhodnutí. Právě naopak, rozhodnou se, že se nechají pohltit propagandou, aby pak později zjistili, že udělali nejhorší rozhodnutí svého života. Studie, kterou provedl respektovaný muslim, Dr. Dr. Ilyas Ba-Yunus (1932 - 2007),<ref> Dr. Ilyas Ba-Yunus, Emeritus Professor of Sociology, State University of New York at Cortland</ref><ref>Faraz Rabbani, Former SunniPath Instructor - [http://blog.sunnipath.com/2007/10/05/dr-ilyas-ba-yunus-pioneer-msa-and-isna-activist-leader-passes-away/ Dr. Ilyas Ba-Yunus – Pioneer MSA and ISNA Activist & Leader Passes Away] - SunniPath, October 5, 2007</ref> dokládá, že 75% nových muslimů, kteří se dobrovolně rozhodnou pro Islám, opouštějí Islám během několika následujících let. <ref>[{{Reference archive|1=http://www.radioislam.com/_asx/PublicAffairs/whynewmleave.asx|2=2011-11-19}} Listen to the clip] detailing this research ([http://www.youtube.com/watch?v=v8EC8-aVlrE listen on Youtube])</ref> Článek si klade za cíl pomoct nemuslimům předejít stejně neblahému osudu a trpké životní zkušenosti, jež zažívají noví muslimové a následně odpadlíci po celém světě.  
+
Nicméně, mnozí, kdo konvertují, zřídkakdy objektivně studují Islám předtím, než učiní takto závažné rozhodnutí. Právě naopak, rozhodnou se, že se nechají pohltit propagandou, aby pak později zjistili, že udělali nejhorší rozhodnutí svého života. Studie, kterou provedl respektovaný muslim, Dr. Dr. Ilyas Ba-Yunus (1932 - 2007),<ref> Dr. Ilyas Ba-Yunus, Emeritus Professor of Sociology, State University of New York at Cortland</ref><ref>Faraz Rabbani, Former SunniPath Instructor - [http://blog.sunnipath.com/2007/10/05/dr-ilyas-ba-yunus-pioneer-msa-and-isna-activist-leader-passes-away/ Dr. Ilyas Ba-Yunus – Pioneer MSA and ISNA Activist & Leader Passes Away] - SunniPath, October 5, 2007</ref> dokládá, že 75% nových muslimů, kteří se dobrovolně rozhodnou pro Islám, opouštějí Islám během několika následujících let. <ref>[{{Reference archive|1=http://www.radioislam.com/_asx/PublicAffairs/whynewmleave.asx|2=2011-11-19}} Listen to the clip] detailing this research ([http://www.youtube.com/watch?v=v8EC8-aVlrE listen on Youtube])</ref> Článek si klade za cíl pomoct nemuslimům předejít stejně neblahému osudu a trpké životní zkušenosti, jež zažívají noví muslimové a následně odpadlíci od Islámu po celém světě.  
  
 
===Videa o perzekuci bývalých muslimů===
 
===Videa o perzekuci bývalých muslimů===

Revision as of 16:08, 12 January 2014

Odpadlictví (ارتداد, irtidād a ridda) tj. odmítnutí víry, je v Islámu závažným proviněním. Dle proroka Mohameda je trestem za odpadlictví smrt. Murtad ( مرتد odpadlík), který skrývá své odpadlictví, je označován jako munāfiq ( منافق pokrytec).

Core.jpg
This is a core topic which contains summaries
of WikiIslam articles related to it

Úvod

Definice

V Islámu je jakékoli buď částečné odmítnutí víry (týkající se některého z jeho základních pilířů nebo principů), nebo úplné odmítnutí víry vždy považováno za odpadlictví. [1] Trestem za odpadlictví je dle Islámu smrt. Ačkoli může být argumentováno tím, že z textu samotného Koránu to přímo nevyplývá, islámští učenci tento výklad dovozují z významu jeho textu. Existují rovněž četné Hadísy, potvrzující, že sám prorok Mohamed tento výklad Koránu potvrzoval. V Sahíh Bukhari je uvedeno, že „Kdokoli se zřekl své víry v Islám, zabijte ho,"[2] přičemž toto je jeden ze tří důvodů, na jejichž základě je dovoleno zabít muslima.[3]

Historický kontext

Zhodnocení postoje Islámu k odpadlictví by nebylo úplné bez vysvětlení politického základu Islámu. Islám je v podstatě kmenový systém, který vyšel ze základů společenského zřízení původně existujícího na severu arabského kontinentu. Vysoce organizovaná společnost jako taková na severu před zavedením Islámu neexistovala. Mohli bychom zde nalézt pouze jistá více či méně formální kmenová shromáždění, jež se nikdy nevyvinula do plně organizované společnosti. Jedním z důvodů tohoto uspořádání bylo, že populaci tvořili z větší části nomádi, kteří se přesouvali z místa na místo. Je třeba si uvědomit, že víra nebyla v pre-islámském období osobní, nýbrž společenskou záležitostí. Proto se odmítnutí víry v zásadě rovnalo zradě vůči vlastnímu kmeni, a proto bylo nutné jej trestat smrtí. Mohamed původně žil tímto způsobem života a podařilo se mu dosáhnout společenské změny sjednocením několika kmenů pod společné vedení bez toho, že by opustil větší část již existujících kmenových pravidel. Tato pravidla naopak zůstala zachována a byla včleněna do nově vznikajícího náboženství. Jedním z těchto pravidel byla právě smrt za odpadlictví.

Ranný Islám

Není známo, že by za Mohamedova života byl kdokoli z odpadlíků zabit za zřeknutí se Islámu. Vyplývá to zřejmě z toho, že v této době žádný jednotlivec Islám neopustil. Nicméně v Hadíse Sahíh Bukhari vidíme Mohameda, jak vyhostil beduína, který se zřeknul své víry. Tato událost sama o sobě však dle výkladu Koránu neznamená, že by Mohamed považoval zřeknutí se Islámu za něco menšího než zradu nebo zločin, jež si zasluhuje smrt. Stalo se to v rané fázi ve městě Medina, kdy ještě Mohamedův Islám a jeho zjevení nebyly dokončeny a kdy ještě Islám plně nereguloval celý způsob života jednotlivce. Po Mohamedově smrti smrti, za kalifátu Abu Bakra, byli odpadlíci hromadně zabíjeni během poměrně dlouho trvající „Riddah (odpadlické) války“. To dokazuje, že již v tomto období bylo odpadlictví považováno za závažný zločin a že se nejednalo jen o nějakou pozdější inovaci Islámu. Konkrétním důvodem, proč Abu Bakr zabíjel odpadlíky, bylo znění verše 9:5 Koránu,[4] který ukládá věřícím platit desátek. Lidé, kteří odmítli platit desátek, neodmítali víru jako takovou, ale odmítali se podřídit všem pěti pilířům Islámu (Zakat). Jak potvrzují historikové, Abu Bakr proti nim vedl krvavou válku trvající více než rok (632 – 633 A.D.). Kalif s pronásledováním nepřestal, dokud nebyli všichni odpadlíci buď zabiti, nebo dokud plně nekonvertovali zpět k Islámu. Existují rovněž mnohé záznamy, které zachycují, že zabíjení odpadlíků bylo vykonáváno mnohými Mohamedovými následovníky, kdy ateisté,[2] křesťané,[5] a židé[6] byli zabíjeni pro zřeknutí se Islámu.

Odpadlictví od Islámu a právo Sharia

Právo trestat odpadlictví je odvozeno ze slov Mohameda a výše uvedených skutků Abu Bakra a dalších následovníků. Pokud je zřeknutí se některého ze základních pilířů islámu považováno za zločin, na jehož základě je nutno vest válku proti lidem, kteří se ho dopustili, logickým závěrem je, že trestem pro odpadlictví je smrt. Imam Abu Hanifa poskytuje v dokumentu Al-Shybani's Kitab al-Siyar odpadlíkovi několik dní na to, aby se navrátil zpět k Islámu, jinak však musí čelit trestu smrti. Všechny čtyři školy islámského práva souhlasí s tímto výkladem, a to pouze s drobnými obměnami týkajícími se délky doby stanovené pro navrácení se k Islámu.[5] Škola Hanafi věří, že pokud je odpadlíkem žena, jedná se o výjimku z výše uvedeného pravidla, přičemž žena sice nemá být zabita, ale pouze uvězněna do doby než buď zemře, nebo dokud se nenavrátí k Islámu. Ostatní islámské školy (Shafi, Maliki a Hanbali) se všechny shodují na tom, že trest za odpadlictví pro ženy má být stejně přísný jako pro muže, tedy trest smrti. [7]

Současní muslimové

Po téměř 1400 let byla trestem za odpadlictví smrt. Tento výklad začal být zpochybňován až nedávno, veskrze pouze některými zastánci této myšlenky, kteří patří k 3% muslimů žijících v rozvinutých zemích západního světa. [8] Jeden z průzkumů zabývajících se tímto tématem, provedený 2. prosince 2010, odhalil, že I dnes by “většina muslimů uvítala změnu zákonů ve své zemi tak, aby umožňovaly ukamenování pro nevěru, useknutí ruky pro krádež a smrt pro ty, kdo opustili Islám jako svou víru“.[9][10]

Pro představu, o jaká konkrétní čísla se jedná v případě jednotlivých zemí, použijme Pakistán jako příklad. Průzkum provedený v Pakistánu v roce 2010 ukázal, že 76% Pákistánců souhlasí s tím, aby byly odpadlíci trestání smrtí. V zemi čítající cca 173 milionů lidí [11] (z nichž 96% jsou muslimové)[12] by se jednalo o 126 milionů lidí. Proti tomu pouze 13% muslimů nesouhlasilo s trestem smrti. Pokud bychom měli konstatovat, že muslimové, kteří souhlasí s trestem smrti z důvodu zřeknutí se víry v Islám, jsou extremisté, pak musíme na základě výše uvedeného dojít k závěru, že většina muslimů na světě jsou extremisté (přes 90% celé světové muslimské populace). Nejedná se tedy pouze o její okrajovou část.

Zvážíme-li všechny výše uvedené body a vycházeje z náboženských textů, historie a nedávných průzkumů názorů současných muslimů, je nutno konstatovat, že i v současné době platí mezi naprostou většinou muslimů výklad, že trestem za zřeknutí se islámské víry nebo její části je smrt. Toto pravidlo zahrnuje jak sunity,[13][14] tak šíity,[15] kteří dohromady tvoří téměř veškerou muslimskou populaci dnešního světa.

Podrobnější články

Následující články podrobněji pojednávají o problematice odpadlictví od Islámu:

Islámské texty a odpadlictví

Tato stránka jednoduše cituje autoritativní islámské texty, tzn. Korán, hadísy, klasické a moderní učence, s cílem poskytnout přesný obraz islámského učení týkající se odpadlictví.

Dle Abdullaha, allahova apoštola: “Není možno prolít krev muslima, který dozná, že není dovoleno uctívat nikoho jiného než Alláha a že já jsem jeho apoštol, s výjimkou tří případů: Quisas za vraždu, pokud se vdaná osoba dopustí zakázaného sexuálního styku a pokud někdo odpadne od Islámu (odpadlík) a opustí muslimy” Sahih Bukhari 9:83:17

Dle Ikrima: Ali upálil několik lidí a zpráva o této události se dostala k Abbasovi, který řekl: “Pokud bych byl na jeho místě, neupálil bych je, neboť tento trest přísluší pouze Alláhovi, vždyť prorok řekl “netrestej nikoho trestem, který přísluší Alláhovi. Nicméně nade vší pochybnost bych je zabil, protože prorok řekl ”pokud někdo (muslim) opustí svou víru v Islaám, zabij ho”. Sahih Bukhari 4:52:260

Odpadlictví a lidská práva

Text pasáže, která se zabývá tímto tématem, byl převzat ze studie prezentované Ibn Warraqem na panelové diskusi “Odpadlictví, lidská práva a víra”, jež se uskutečnila na 60. zasedání komise Spojených národů pro lidská práva v Ženevě, 18. dubna 2005.

Je zcela zřejmé, že dle islámského práva musí být odpadlík odsouzen k smrti. Na toto téma neexistují žádné spory mezi učením tradičních ani soudobých učenců a vykladačů Islámu. Ti se shodují, že toto pravidlo vychází zejména z interpretace Súry II.217 provedené již v dávných dobách uznávanou muslimskou autoritou Al-Shafim (zemřel 820 A.D.), zakladatelem jedné ze čtyř ortodoxních škol sunnitského Islámu. Dle jeho výkladu je trestem za odpadlictví smrt. Al-Thalabi a al-Khazan (další uznávané islámské autority) s tímto výkladem souhlasí.

Súra II.217 stanoví “Dotazují se tě na posvátný měsíc a na bojování v jeho průběhu. Rci: „Bojovat v něm je hřích těžký, avšak odvracet od stezky Boží, nevěřit v Něj a v Mešitu posvátnou a vyhánět obyvatele jejich z ní je ještě těžší hřích před Bohem; svádět od víry je horší než zabíjet. Nevěřící nepřestanou proti vám bojovat, dokud vás neodvrátí od náboženství vašeho, budou-li toho schopni. Pro ty z vás, kdož od náboženství svého odpadnou a jako nevěřící zemřou, marné bude jejich konání na tomto i onom světě - ti ohně obyvateli se stanou a nesmrtelní v něm budou.“

Učenec Baydavi (zemřel 1315 A.D.) ve svém oslovovaném komentáři ke Koránu vykládá výše uvedenou pasáž takto: „Kdokoli se odvrátí od své víry (irtada) otevřeně nebo skrytě, chopte se ho a zabijte až ho najdete, stejně jako každého jiného bezvěrce. Zcela se od něj odvraťte. Nedopusťte vůči němu žádné slitování.“ Ibn Kathnir ve svém komentáři k této pasáži cituje Al Suddiho (zemřel 745 A.D.), který říká, že nevěřící, kteří projevili svou nevěru, musí být zabiti.

Pravidla upravující odpadlictví a jejich vliv ve světě

Bývalí Muslimové jsou často perzekuováni, šikanováni a zabíjeni ostatními muslimy. Toto zacházení není pouze důsledkem vynucovaného dodržování víry ze strany států, kde je Islám základem společenského zřízení, jak se někteří domnívají. Násilí a pohrůžky násilím proti odpadlíkům ve většině případů nevycházejí od státu, ale od členů islámských rodin a jednotlivců náležejících k islámským komunitám. Tento závěr je nyní daleko více zřejmý, pokud se podíváme na případy perzekuce a vražd bývalých muslimů, které jsou velmi časté i v nemuslimských společnostech a státech. Např. v roce 2007 byla dcera britského Imáma vzata pod policejní ochranu poté, co jí bylo vyhrožováno smrtí jejím samotným otcem (představitelem mešity v Lancashire) za konverzi ke křesťanství.[16]

Významní bývalí muslimové

Ačkoli je odmítnutí Islámu velmi nebezpečné, řada filmových hvězd, rapperů, celé řady muslimských kazatelů, mullahů, imámů a učenců, misionářů a dokonce i teroristů se odvrací od Islámu a stávají se ateisty, křesťany, hinduisty atd. V rámci tohoto rozhodnutí se celá řada z nich rozhodla, že bude bojovat proti islámské ideologii a stali se v tomto smyslu známými celebritami (např. Ibn Warraq a Mark Gabriel).

Muslimové po milionech opouštějí Islám

Muslimové často (a povětšinou lživě) uvádějí, že nemuslimové hojně konvertují k Islámu, ale již se nezabývají druhou stranou mince, a to že muslimové v daleko větším počtu opouštějí Islám. V současné době je vice těch, kteří pouštějí Islám, než těch, kteří konvertují k Islámu.[17] Jen v subsaharské Africe opouští Islám 6 milionů muslimů každý rok. Kdysi jediná víra kontinentu ustupuje do pozadí a křesťanství se stává většinovým náboženstvím. Celkový počet lidí opouštějících Islám je v současné době nevídaný. Zde na WikiIslam tento proces dokumentujeme přinejmenším desítkami písemných svědectví.

Odpadlictví od Islámu diskutováno v arabských a islámských médiích

Tato stránka obsahuje anglické překlady různých arabských/islámských médií, v nichž se odpadlictví diskutuje. Kdokoli urazí Alláha, anděly nebo víru, se dopouští odpadlictví od Islámu a stává se nevěřícím (infidel). Odpadlíkem je dle obecně užívaného chápání tohoto pojmu v Islámu někdo, kdo je právně způsobilý a kdo otevřeně deklaruje, že je nevěřící nebo pokud vyřkne něco, co jej činí nevěřícím. V některých případech tedy pouze stačí prohlásit určitá slova či větu, aby byl člověk automaticky považován za nevěřícího, s to se všemi důsledky, které to obnáší. Může se jednat zejména o vysmívání se, znevažování či zlehčování. Pravidlem je, že odpadlíkovi jsou poskytnuty tři dny na to, aby prosil o odpuštění a navrátil se k Islámu. Jinak musí být zabit, neboť prorok Mohamed řekl: „Není dovoleno prolít krev jiného Muslima, s výjimkou tří případů 1) dopustí se nevěry, 2) vraždy nevinného, 3) opustí svou víru a separuje se od islámské komunity“ (Dle vyprávění al-Bukhariho a Ibn Masu`da).`

Ostatní

Muslimové požadují náboženskou svobodu

Bývalí američtí muslimové, kteří v roce 2009 založili organizaci FMU – Former Muslims United, vytvořili formální výzvu, jíž se dožadovali potvrzení náboženské svobody od ostatních muslimů žijících v USA. Výzvu adresovali americkým muslimským vůdcům a muslimům zastávajícím v Americe významné veřejné funkce, jak na celostátní, tak na komunální úrovni. Ve výzvě požadovali potvrzení jejich náboženské svobody a odmítnutí islámských pravidel, na jejichž základě jim měla být způsobena fyzická újma nebo smrt za opuštění Islámu. Tato výzva spolu s průvodním dopisem byla zaslána 125 muslimským vůdcům dne 25. září 2009 a znovu 234 muslimům ve významných veřejných funkcích dne 4.7.2012.

Do dnešního dne ze všech adresátů výzvu potvrdili pouze dva muslimové, a to Dr. Zuhdi Jasser z Amerického islámského fóra pro demokracii a Dr. Ali Alyami z Centra pro demokracii a lidská práva v Saudské Arábii. Prominentní muslimští představitelé jako Dalia Mogahed byli kritizováni za to, že neprojevili výzvě podporu.

Užitečné tipy pro bývalé muslimy

I ve svobodných a sekulárních společnostech je život odpadlíka velmi obtížný a nebezpečný. Ukázala to nedávná studie provedená ve Velké Británii, v níž jeden ze tří (jedna třetina) muslimů ve věku 16 až 24 let uvedl, že odpadlíci by měli být zabíjeni. Tento článek poskytuje užitečné tipy pro ty, kteří se zřekli Islámu. [18]

Pomozte ostatním opustit Islám

Článek, který se zaměřuje na to, jak přesvědčit ostatní, aby se zřekli Islámu. Zaměřuje se na důležitá témata a otázky a může sloužit jako odrazový můstek pro další získávání informací a diskusi. Vždy musíme pamatovat na respekt vůči jednotlivým muslimům, ale to nám nebrání být kritičtí vůči Islámu.

Weby, blogy a zdroje informací po bývalé muslimy

Existuje celá řada webů a blogů vytvořených bývalými muslimy. Nabízíme odkazy a stručná shrnutí celé řady těchto webů (přidejte svou stránku). Rovněž nabízíme informační stránku zaměřenou na bývalé muslimy, jež odkazuje na některé weby a fóra pro diskusi o víře, k zamyšlení, pro budování kontaktů a poskytování podpory. Názory na těchto stránkách však nejsou nutně v souladu s obsahem WikiIslam.

Odpadlík v ne-islámském světě

I když v západním světě už mnozí zažili pronásledování za opuštění Islámu, snad žádný z těchto případů není tak známý, jako případ teenagerky Fathimy Rifqa Bary. Imigrantka ze Srí Lanky, která přišla do USA, se rozhodla pro křesťanství ve 13 letech. V červnu roku 2009 odhalil její záměr člen jednoho islámského kulturního centra (Noor Islamic Cultural Center). Článek popisuje její příběh.

Než konvertujete k Islámu

Mnozí, kdo konvertují k Islámu, jsou křesťané, židé, hindové, ateisté atd., kteří tvrdí, že spatřili světlo a věří, že Islám je jedinou pravou a správnou vírou. Muslimové tyto konvertity vítají a podporují je, aby své příběhy zveřejňovali na internetu, v časopisech a televizi. Tyto příběhy jsou pak často zveřejňovány v různých islámských médiích a jejich účelem je demonstrovat, že Islám oslovuje daleko širší okruh lidí než jen ty, kdo se v něm narodili. Pro muslimy jsou noví členové důkazem, že Islám je pravda.

Nicméně, mnozí, kdo konvertují, zřídkakdy objektivně studují Islám předtím, než učiní takto závažné rozhodnutí. Právě naopak, rozhodnou se, že se nechají pohltit propagandou, aby pak později zjistili, že udělali nejhorší rozhodnutí svého života. Studie, kterou provedl respektovaný muslim, Dr. Dr. Ilyas Ba-Yunus (1932 - 2007),[19][20] dokládá, že 75% nových muslimů, kteří se dobrovolně rozhodnou pro Islám, opouštějí Islám během několika následujících let. [21] Článek si klade za cíl pomoct nemuslimům předejít stejně neblahému osudu a trpké životní zkušenosti, jež zažívají noví muslimové a následně odpadlíci od Islámu po celém světě.

Videa o perzekuci bývalých muslimů

Další zajímavé odkazy

Články

Multimédia

Satira

Další souhrnné články

Souhrnné články shrnují obsah souhrnných článků, které se týkají určitého konkrétního tématu a slouží jako odrazový můstek pro ty, kdo se chtějí dozvědět víc informací o Islámu

Externí odkazy

Reference

 1. Questions about Apostasy (Blasphemy) - Al Sunna.org
 2. 2.0 2.1 M. Muhsin Khan (Translator) - Sahih Bukhari Volume 9, Book 84 - Dealing with Apostates, Number 57 - USC-MSA, Compendium of Muslim Texts
 3. M. Muhsin Khan (Translator) - Sahih Bukhari Volume 9, Book 83 - Blood Money (Ad-Diyat), Number 17 - USC-MSA, Compendium of Muslim Texts
 4. "But when the forbidden months are past, then fight and slay the Pagans wherever ye find them, an seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem (of war); but if they repent, and establish regular prayers and practise regular charity, then open the way for them: for Allah is Oft-forgiving, Most Merciful." - Quran 9:5
 5. 5.0 5.1 Abul Ala Maududi - The Punishment of the Apostate According to Islamic Law - Islamic Publications Ltd., Lahore, 1963
 6. M. Muhsin Khan (Translator) - Sahih Bukhari Volume 9, Book 84 - Dealing with Apostates, Number 58 - USC-MSA, Compendium of Muslim Texts
 7. 'Abdurrahmani'l-Djaziri - The Penalties for Apostasy in Islam According to the Four Schools of Islamic Law - "The Case of the Female Apostate" (Pg. 19)
 8. "As of 2010, about three-quarters of the world’s Muslims (74.1%) live in the 49 countries in which Muslims make up a majority of the population. More than a fifth of all Muslims (23.3%) live in non-Muslim-majority countries in the developing world. About 3% of the world’s Muslims live in more-developed regions, such as Europe, North America, Australia, New Zealand and Japan." - The Future of the Global Muslim Population, The Pew Forum on Religion & Public Life, January 27, 2011
 9. Devonia Smith - Pew Poll: Most Muslims favor law to allow Islam stoning , amputation & death - Examiner, December 8, 2010
 10. Survey Reports - Muslim Publics Divided on Hamas and Hezbollah - Pew Research Center, December 2, 2010
 11. 2008 World Population Data Sheet - Population Reference Bureau
 12. Population By Religion - Statistics Division, Government of Pakistan
 13. Comparison of Sunni and Shia Islam - ReligionFacts, accessed October 4, 2011
 14. Tracy Miller - Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population - Pew Research Center, October 2009
 15. A Shiite Opinion on Apostasy - Originally from Kayhan International, March 1986
 16. Imam's daughter in hiding after her conversion to Christianity sparked death threats - London Evening Standard, December 6, 2007
 17. 6 Million Muslims LEAVE Islam every year! Shiekh Ahmed Katani, speaking with Maher Abdallah
 18. Stephen Bates - More young Muslims back sharia, says poll - The Guardian, January 29, 2007
 19. Dr. Ilyas Ba-Yunus, Emeritus Professor of Sociology, State University of New York at Cortland
 20. Faraz Rabbani, Former SunniPath Instructor - Dr. Ilyas Ba-Yunus – Pioneer MSA and ISNA Activist & Leader Passes Away - SunniPath, October 5, 2007
 21. Listen to the clip detailing this research (listen on Youtube)

Poznámka českému k překladu

Tento článek je překladem původního anglického souhrnného článku, který pojednává o Islámu a zřeknutí se víry. Souhrnný článek je koncipován tak, že shrnuje obsah podrobných článků pojednávajících o tématu odpadlictví v Islámu. Podrobné články nebyly ke dni tvorby tohoto překladu (12.1.2014) přeloženy do češtiny. Po kliknutí na odkaz na tyto články bude proto uživatel přesměrován na anglickou verzi článku. Nejsou rovněž přeloženy názvy článků, na něž odkazují poznámky pod čarou. Nicméně věřím, že to neubere na informativní hodnotě překladu.