WikiIslam:Často kladené dotazy

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to navigation Jump to search
Shortcut:
WIFAQ

Obecné informace

Jaký je účel WikiIslamu?

Účelem WikiIslamu je poskytnout výstižný a srozumitelný zdroj o islámu.

Co je to wiki?

Wiki je webová stránka, kterou může kdokoliv editovat pomocí prohlížeče. To je odlišné od tradičních stránek, které mohou být editovány pouze svými administrátory, kteří používají specializovaný software. Systémy pro správu obsahu, které nepracují na principu wiki jsou spravovány jen malou skupinou redaktorů. Wiki dává každého uživatele internetu do role webového administrátora.

Jaké jsou výhody této stránky oproti jiným stránkám o islámu?

Největší výhodou je, že kdokoliv s přístupem k internetu, může spravovat stránku z jejich prohlížeče. Nemusíte být webmaster.

Dalšími výhodami před tradičními stránkami jsou schopnost udržovat články aktuální a relevantní nezávisle na tom, kdy byly vytvořeny.

Spolehlivost

Hledám informace o islámu. Je tato stránka vhodná?

Ano, pokud hledáte fakty o islámu, tato stránka je k tomu vhodná. Pokud jste nenašli to, co jste hledali, budeme rádi, když necháte požadavek na příslušné diskuzní stránce.

Kdokoliv může editovat WikiIslam, takže to znamená, že kdokoliv může vložit špatné informace?

Ne, neznamená. Stejně jako německá Wikipedie, všechny naše stránky jsou pod "kontrolou změn", což znamená, že je umožněna editace, ale změny se ukážou čtenářům až poté, co budou zhodnoceny uživatelem se speciálním přístupem, známým jako "posuzovatel", nebo administrátorem. WikiIslam je hrdý na to, že je přesným zdrojem informací o islámu. Je tady dokonce dedikovaná stránka pro argumenty, které by se neměly používat.

WikiIslam je pouze wiki a je předpojatá. Jak můžeme věřit jejímu obsahu?

Zaměření WikiIslamu na kritiku islámu jej nedělá nespolehlivým. Implementace "kontrol změn" eliminuje většinu běžných problémů spojených s wiki, a zároveň velmi pečujeme o poskytování hojného počtu referencí a poznámek pod čarou, které mohou být použity k nezávislému ověření faktů.

Co se týče zaujatosti; pokud jsou reference spolehlivé a korektně prezentované, poté vnímaná zaujatost stránky poskytující tyto informace není relevantní. Ti, kteří říkají druhým, aby stránku nepoužívali, s obviněním o zaujatosti, "napadají posla", je to druh ad hominem.

Existuje nespočet lidí a stránek, které kritizují všechny formy víry, ale to ještě neznamená, že musí být automaticky označeny jako nespolehlivé. Tohle není vždy ten případ pro ty, kteří se rozhodli kritizovat islám. Není to naše chyba, ale zaujatost lidí, kteří nás odsuzují jako nespolehlivé, aniž by analyzovali náš obsah. Ve většině případů by to znamenalo, že se budete muset podívat jinam, pro pozitivní aspekty toho co zkoumáte, nicméně my ve skutečnosti poskytujeme pro-islámský obsah.

Naopak, apologetické stránky jsou ztěží spolehlivým zdrojem ohledně islámské víry. Z jejich přirozenosti, jsou zde pro to, aby ubránily islám před kritikou, nejsou zde pro to, aby ukázali nějakou reflexi muslimského myšlení. Jsou stejně tak zaujaté, jako stránky kritické k islámu. Odsoudit stránku kritickou k islámu a poté prezentovat tyto stránky jako alternativu k učení o islámské víře, je extrémě pokrytecké.

Nebo pokud hledáte nezaujaté informace o křesťanství nebo buddhismu bez apologetiky, nebudete se ptát křesťana nebo buddhisty a nebudete navštěvovat zaujaté pro-křesťanské/buddhistické stránky. A pokud budete, tak byste se neomezovali jen na tyto zdroje. Stejným způsobem byste měli přistupovat k islámu.

Jak můžu vědět, že obsahem jsou fakta?

Fakta týkající se islámské teologie jsou dokazována citacemi islámských zdrojů, jako jsou Koránové verše, tafsíry, hadísy a fatwy. Pokud věříte, že je něco fakticky chybné, použijte prosím odpovídající diskusní stránku a dejte nám vědět. Některé ukázky typů zdrojů jsme vypsali zde.

Někdo našel chyby v některém z Vašich článků. Jak můžu věřit zbytku stránky?

WikiIslam obsahuje 977 článků napsaných mnoha autory. Kdokoliv tvrdí, že našel chyby v některém článku a proto zbytek stránek by měl být zamítnut, se dopouští logického klamu otrávené studny. Zároveň si všiměte, že úvahy nemusí nutně zobrazovat úhel pohledu WikiIslamu.

Odpovídáme na kritiku a vážíme si aktivity našich čtenářů, protože to vede k vylepšení stránek. Takže, pokud najdete nějaké faktické chyby, dejte nám vědět přes odpovídající diskusní stránku a my článek zkontrolujeme. Nebo lépe, pokud je vaším cílem nám poskytnout konstruktivní kritiku, proč si nevytvořit nový účet a needitovat stránku sám?

Použité zdroje

Používá WikiIslam polemické zdroje?

Ne, nepoužívá. Faktická tvrzení ohledně islámské historie a teologie z polemických zdrojů, jako jsou knihy, články nebo komentáře lidí jako Robert Spencer, Pamela Gellar, Ayaan Hirsi Ali, Mark A. Gabriel, Wafa Sultan, Ali Sina, Walid Shoebat, Brigitte Gabriel atd., nejsou povoleny za žádných okolností, jako reference na WikiIslamu. Redaktorům je raděno smazat takové věci okamžitě, pokud na ně narazí.

Používá WikiIslam vymyšlené zdroje?

Ne, nepoužívá. Používáme islámské zdroje, které jsou připraveny ke kontrole, buď přes internet, nebo přes maloobchod. Jsou to stejné zdroje, které jsou používány a akceptovány tisícema muslimských stránek. Kdekoli je to možné, odkazujeme se přímo na tyto muslimské stránky, které např. poskytují Korán, hadísy, fatwy, fikhy a tafsíry.

Které překlady Koránu používáte?

Pokud není řečeno jinak, pro angličtinu používáme respektované a široce přijaté překlady od Yusuf Ali, Marmaduke Pickthal nebo M. H. Shakir. Všechny citace z Koránu jsou vzaty od Compendium of Muslim Texts ze studentského spolku Univerzity jižní Kalifornie. Pro češtinu používáme překlad Ivana Hrbka.

Používá WikiIslam špatné citace z Koránu?

Ne, nepoužívá. Pokud narazíme na špatnou citaci, tak ji okamžitě opravíme. Většina tvrzení o "chybné citaci" spočívá v tom, že nějaký apologeta používá obskurní vlastní překlad a poukazuje na to, že náš překlad se liší od jejich (např. zde). Pokud si někdo nezkontroluje zdroje, může si myslet, že je to špatná citace z naší strany. Nicméně, jsme to my, kdo používá široce akceptované a stanovené překlady Koránu (např. od Yusuf Ali, Marmaduke Pickthal nebo M. H. Shakir).

Jaké překlady hadísů používáte?

Pokud nemusíme překládat z arabštiny věci, které ještě nejsou v angličtině, bude to obecně: překlad od Sahih Al-Bukhari od Muhsin Khan, překlad Sahih Muslim od Abd-al-Hamid Siddiqui, překlad od Sunan Abu Dawud od Ahmad Hasan, a překlad Malik's Muwatta od A'isha Abd-al-Rahman al-Tarjumana a Ya'qub Johnson. Všechny jsou od z Compendium of Muslim Texts ze studentského spolku Univerzity jižní Kalifornie. Anglické překlady Al Tirmidhi, Al Nasa'i, a Ibn Majah jsou všechny z Sunnah.com. V češtině hadísy nejsou moc dostupné a většinou jsou to překlady od nás.

Používá WikiIslam slabé hadísy anebo cituje kousky hadísů vytržené z kontextu?

Ne, nepoužívá. Nejčastěji použitá kolekce hadísů na WikiIslamu je z těch, které jsou známy jako "autentických šest" tzn. šest kanonických kolekcí hadísů hlavního proudu islámu. Bukhari a Muslim jsou označeny jako zcela autentické (sahih). Další jsou od Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, a Ibn Majah. Malikovo Muwatta' je také použito a je umístěno hned pod ty dva sahih, pro jeho spolehivost, ale není obecně započteno do té šestice. Pokud je to možné, když jsou citovány hadísy z kolekcí jako Nasa'i a Ibn Majah, informace o jejich autenticitě je také poskytnuta.

Hadísy nikdy nejsou vytrženy z kontextu. Jsou téměř vždy citovány celé. Pokud je citována jen část hadísu, tak je to jen kvůli stručnosti a ověřitelný online zdroj je vždy poskytnut, pro kompletní text. Pokud je hadís citován bez kontextu anebo je citován způsobem, který mění jeho původní význam, doporučujeme čtenářům aby nás na to upozornili a my to rychle opravíme.

Je ironické, že ti, kteří říkají tyto lživá tvrzení jsou obvykle právě těmi, kteří jsou vinni používáním slabých hadísů, nebo citacemi hadísů vytržených z kontextu. My ve skutečnosti máme několik článků, které se zabývají oběma záležitostmi (např. zde, zde a zde) a vyžadujeme po autorech držet se striktních zásad týkajících se spolehlivých zdrojů a jak jsou citovány.

Wikipedie a WikiIslam

Je WikiIslam odnoží Wikipedie nebo Wikimedia foundation?

Ne, nejsme nijak spojeni, ani schvalováni žádnou z těchto organizací. To, co máme společné je pouze používání stejného Mediawiki softwaru, který je používán i mnoha dalšími wiki stránkami.

Proč bych měl používat WikiIslam raději, než Wikipedii pro informace kritické k islámu?

Jagged 85 incident je dobrým příkladem problémů, kterým Wikipedie čelí ohledně článků souvisejícíh s islámem. Jagged 85 byl autor, který přispěl do 8,115 různých článku 67,000 změn, během pěti let, dokud nebyl přistižen v roce 2010. Zaměřoval se na zlepšování image islámu a bagatelizací úspěchů západního světa, po dobu pěti let mu v tom nikdo nepřekážel, zkresloval zdroje různými způsoby, jeho zkreslené informace byly poté reprodukovány po celém světě dalšími stránkami, které používají Wikipedii jako zdroj.

Zásady Wikipedie zároveň povolily používat podezřelé "spolehlivé" vedlejší zdroje. Hlavním příkladem tohoto by byl článek "Jak islámští vynálezci změnili svět" Paul Vallelyho. Zároveň poskytují chybné rozlučkové kázání, které bylo vytvořeno indickým/pákistánským autorem v 80. letech, jednoduše proto, že to muslimové hodně používají pro propagandu, ale ignorují autentickou verzi z Tabariho.

Jelikož se WikiIslam soustředí na jediné téma, máme méně článků, než Wikipedie. To umožňuje naší komunitě doladit naše články na mnohem vyšší standard.

Jak se WikiIslam liší od Wikipedie?

Hlavním zaměřením WikiIslamu je kritika islámu, zatímco Wikipedie je přehled obecných znalostí. Tyto odlišné cíle vedly k různým zásadám a pokynům.

Wikipedie nedoporučuje používat primární a "nevýznamné/spolehlivé" zdroje. WikiIslam na druhou stranu, podporuje použití hlavních náboženských textů a závěrů autoritaticních muslimských učenců, kteří nemusí být významní pro lidi mimo muslimský svět, ale kteří jsou vážení uvnitř.

Wikipedie se zaměřuje na "ověřitelnost, ne pravdu". V podstatě, to znamená, že kdokoliv, kdo spadá do Wikipedické kategorie "významný/spolehlivý" může říct tvrzení o čemkoliv a nezávisle na věcné správnosti a to může být použito v jejich článcích. Co se týče islámu, to znamená, že oni akceptují to, co "významní/spolehliví" západní komentátoři říkají o náboženských textech a muslimech, raději než to, co říkají samotné náboženské texty a muslimové samotní.

Tito komentátoři, kteří mluví o islámu a spadající do Wikipedické skupiny "významných/spolehlivých" jsou většinou apologetici, protože vážní učenci, např. Bart Ehrman, se příliš bojí násilí proti nim, nebo že budou obviněni z nesnášenlivosti za to, že kritizují islám. Proto, Wikipedie často používá významné apologety jako Karen Armstrong (která není historik ani islámský učenec), zatímco ignoruje velké postavy z islámského světa.

Co můžu najít na WikiIslamu, co bych nenašel na Wikipedii?

Zatímco Wikipedie může být dobrá ze začátku, pro základní znalosti o islámu, hodně informací můžete najít na WikiIslamu, které byste na Wikipedii nikdy nenašli. Muslimské Statiky, Seznam vražd nařízených nebo podporovaných Mohamedem, Konvertité k islámu, Citace z Koránu, hadísů a učenců, a Seznam originálních islámských vynálezů, inovací, rekordů a prvenství jsou jen několik příkladů. Pro naše poslední články, sledujte Seznam nových článků.

O nás

Je WikiIslam islamofobní, rasistická, nebo nenávistná stránka?

Ne, WikiIslam není islamofobní, rasistická, nebo nenávistná stránka. Tvrzení, že ano vyžaduje "special pleading". Pokud jsou pisatelé WikiIslamu označeni jako islamofobové, rasisté nebo šiřitelé nenávisti, není to tedy jejich chyba, ale chyba předsudků lidí, kteří to tvrdí.

WikiIslam není evropský nebo "západní", je to nadnárodní stránka s administrátory, autory a přispěvateli z celého světa a obsah a zásady toto reflektují. Stránka neupřednostňuje pravici, nebo levici a proto články týkající se imigrace a dalších souvisejících záležitostí jsou přísně zakázány. Tím pádem, publikum je široké a nikoliv nasycené jen evropskými nebo "západními" čtenáři.

Mnoho administrátorů stránky a autorů jsou z muslimského prostředí anebo skeptici z národů s muslimskou většinou. Informace na WikiIslamu reflektují to, co říkají náboženské zdroje, takže veškeré negativní nebo nelichotivé informace v článcích ohledně islámu nebo proroka Mohameda nejsou chybou pisatelů. Jsou jednoduše tím, co říkají náboženské texty.

Je tu také mnoho lidí a stránek, které kritizují všechny formy víry, ale to je nedělá fóbní, rasistické nebo nesnášenlivé. Např. křesťané jsou nejvíce perzekuovanou náboženskou skupinou na světě, většina křesťanů ve světě nejsou bílí, a křesťanství je dokonce v sub-Saharské Africe největším náboženstvím. To však nedělá kritiku křesťanství nebo činů jeho následovatelů rasistickou a fóbní.

Každý, bez výjimky, je vítán k editaci obsahu hlavní stránky, pokud splňuje zásady a pokyny. A narozdíl od většiny muslimských stránek na internetu, autoři, kteří by chtěli vyjádřit jiný úhel pohledu jsou vítáni, aby reagovali.

Je WikiIslam propagandistickou stránkou?

Ne, není. Podle Wikipedie, propaganda je "forma komunikace, jejíž cílem je ovlivnit přístup komunity k nějakému účelu nebo pozici." Stránky, které podporují ženská práva, práva gayů, vyvracejí kreacionismus nebo informují veřejnost o záležitostech týkajících se evoluční vědy by seděly na tuto definici. Vlastně, každá stránka s nějakým úhlem pohledu by mohla být nazvána "propagandou", i když se to stává jen zřídka.

Je WikiIslam pravicová nebo counter-jihad stránka?

Ne, WikiIslam není pravicovou ani counter-jihad stránkou. Nepropagujeme žádnou politickou ideologii. Tedy, přispěvatelé na WikiIslam jsou ze všech pozic politického spektra.

Zároveň, podle Wikipedie, "Counter-jihad rozmluva míchá oprávněné obavy ohledně terorismu inspirovaného džihádem s mnohem složitějšími politickými záležitostmi o imigraci do Evropy z převážně muslimských zemí" a že "Bat Ye'Or's Eurabia [a jiné podobné konspirační teorie] jsou pro hnutí důležitá. Hlavním tématem těchto teorií je tvrzení, že evropští lídři povolují muslimskou dominanci v Evropě, ať už záměrně nebo ne, skrze zásady multikulturalismu a laxních imigračních zákonů." WikiIslam se nezabývá politickými otázkami jako je multikulturalismus nebo imigrace. Ani neobsahuje související konspirační teorie, např. že Barrack Obama je tajně muslim.

Slyšel jsem hodně dobrých věcí o islámu. Proč o nich tato stránka nemluví?

Ve skutečnosti máme kolekci článků, jejichž cílem je poskytnout pozitivní pohled na islám. Nicméně, pro čtení a přispívání výhradně pro-islámského obsahu se prosím podívejte na muslimskou Wikipedii, kde jsou jiné úhly pohledu striktně zakázány.

Byl WikiIslam vytvořen křesťanskými misionáři?

Ne. WikiIslam byl založen ateistou. Nicméně, v souvislosti s islámem, být nazván "křesťanským misionářem" je běžné a urážlivé. Termín je často používán v debatách jako ad hominem, aby povzbudil muslimské čtenáře k zamítnutí jakýchkoliv platných tvrzení, které byly napsány. Je to často aplikováno na kritiky, nezávisle na jejich náboženském přesvědčení.

Je WikiIslam vlastněn židy?

Ne.

Je WikiIslam sponzorován židy, a kolik Vám platí?

Ne. Nejsme placení nikým. Nicméně, příjímáme dary. Záznam všech darů můžete vidět zde.

Je WikiIslam pro-Izraelský?

Ne. Tohle není politická wiki. Soustředíme se výhradně na islám. Takové články budou upraveny, smazány nebo odstraněny z hlavního prostoru stránek.

Vlastní WikiIslam Ali Sina nebo Faith Freedom International?

Ne, nevlastní. WikiIslam byl vytvořen 27. října 2005 ve spolupráci s několika lidmi z Faith Freedom International, kteří poskytli stránce místo na serveru, technickou podporu a reklamu. Nicméně v srpnu 2008, byla stránka přesunuta ze serveru FFI a od té doby jsme byli nezávislou stránkou, nevlastňenou a nenapojenou na žádnou organizaci.

Jaké je náboženské přesvědčení přispěvatelů na WikiIslam?

Přispěvatelé na WikiIslam jsou ze všech náboženských přesvědčení, včetně nenáboženských přispěvatelů bez víry. Nepropagujeme žádné náboženství, ani nekritizujeme náboženství jiné, než islám. Nicméně příjimáme evoluci jako vědecký fakt.

Obsah

Proč jsou zde překlepy a gramatické chyby v některých článcích?

Hodně našich článků bylo napsáno bývalými muslimy, pro které je angličtina/čeština jen druhý nebo třetí jazyk. Správné používání gramatiky je pro nás důležité, takže jakýchkoliv oprav si vážíme.

Proč je na WikiIslamu tak málo článků?

Jako většina wiki, WikiIslam stále roste a momentálně obsahuje 977 článků. Mnoho wiki používá kopie nebo modifikované verze článků z Wikipedie. Nicméně, dle obecného pravidla, nepovolujeme články z Wikipedie v žádné formě. Naším cílem je poskytnout čtenářům jedinečný obsah a věříme více v kvalitu, než kvantitu.

Proč některé stránky nesplňují vaše zásady a pokyny?

Wiki stránky se stále vyvíjejí, takže může být několik věcí, které nejsou kompletně v souladu s našimi pravidly. Změnili jsme a smazali mnoho článků, které nebyly vhodné pro tuto stránku a jak čas dovolí, více a více článků bude respektovat naše zásady a pokyny.

Jsem kritikem islámu, ale některý obsah na této stránce se mi nelíbí

Kritika islámu má mnoho podob. Co jeden kritik má rád, nemusí mít rád jiný kritik. Nicméně obsah může být kdykoliv vylepšen. Pokud máte nějakou konstruktivní kritiku, dejte nám vědět na příslušné diskusní stránce nebo použijte diskusní stránku u článku pro zanechání zpětné vazby. Kritici islámu jsou povzbuzeni k přijetí odlišností v názorech, poskytnutí konstruktivní kritiky, když je to možné a pracování spolu na společných cílech. Nicméně, nepřesnost obsahu nespadá do záležitosti "příjimání rozdílnosti názorů" a nebude tolerováno.

Přispívání

Myslím, že WikiIslam je skvělý, jak můžu pomoci?

Pomoc je vždy vítána a může mít mnoho podob, včetně: nových nápadů, psaní obsahu, sbírání a zjišťování dat, překlady, zlepšování formátování, marketing a darování (viz způsoby pomoci pro více detailů).

Může si kdokoliv vytvořit login a přispívat na tuto stránku?

Ano. Vytvoření účtu je zdarma, umožňuje vám zůstat anonymní a trvá jen pár sekund. Můžete také editovat jménem své IP adresy, ale budete muset zadat anti-spamovou CAPTCHA-u pro každou editaci. Klikněte zde pro vytvoření účtu. Před editací se prosím podívejte na naši zprávu pro nové uživatele.

Chci vytvořit článek kritizující ateismus, křetanství nebo hinduismus. Můžu?

Ne. Nekritizujeme žádné náboženství nebo světonázor, než islám. Všechny takové články budou změněny, smazány, nebo odstraněny z hlavního prostoru wiki. Nicméně, příjimáme evoluci jako vědecký fakt.

Chci vytvořit článek dokazující, že křesťanství nebo hinduismus je nadřazen islámu. Můžu?

Ne. Nepropagujeme žádné náboženství nebo světonázor. Takové články budou upraveny, smazány, nebo odstraněny z hlavního prostoru wiki.

Můžeme, nicméně, poskytovat články vyvracející populární tu-quoque argumenty a islámskou propagandu namířenou proti jiným vírám a světonázorům (např. tvrzení, že Josef, manžel Marie, byl pedofil, aby omluvili Mohamedovi činy, nebo tvrzení, že Mohamed byl předpovězen v hinduistické literatuře a Zoroastriánských spisech).

Fakt, že máme stránky zabývající se křesťanskými, hinduistickými nebo zoroastriánskými spisy nedělá naši stránku pro-křesťanskou, hinduistickou nebo zoroastriánskou, protože my nepropagujeme žádné z těchto textů jako pravdu nebo lepší, než Korán. Jen vysvětlujeme miskoncepce, které jsou šířeny muslimy k propagaci jejich náboženství.

Můžu napsat článek o muslimské imigraci, multikulturalismu nebo Barracku Obamovi?

Ne, Tohle není "counter-jihad" wiki. Našim cílem je zůstat neutrální k otázkám více politickým, než náboženským. Takové články budou upraveny, smazány nebo odstraněny z hlavního prostoru wiki.

Chci se stát administrátorem a otevřít subdoménu ve svém jazyce. Můžu?

Požadujeme dostatek přeložených stránek, které by stály za frontpage (asi 25-35 celých článků), nepočítají se humorné, odkazy nebo média) před zvážením spuštění nové subdomény. Více informací o překladech lze nalézt zde. Přestože základní pokyny WikiIslamu zůstávají, jakmile jsou hotovy základní překlady, může se nová subdoména vyvíjet odděleně od té anglické.

Jedním z klíčových pravidel pro následování při překladu těchto před-sub-doménových článků je, že budou vždy absolutně věrné originální anglické práci, ponechají jejich vědecký tón a informace. Důvodem přesných překladů na začátku je, že to umožňuje novým pisatelům v tomto konkrétním jazyce pochopit styl, tón a kvalitu, která je očekávaná ve všech jazycích.

Zároveň to umožňuje existujícím administrátorům vidět, zda-li tu jsou nějací uživatelé, kteří by byli vhodní a ochotní vzít zodpovědnost za vedení té budoucí sub-domény. Abyste se stali administátorem na této stránce nebo některé z jejích subdomén, musíte prokázat, že plně rozumíte a jste ochotni dodržovat zásady a pokyny ohledně stylu, tónu a kvality.

Máme vědecký a racionální přístup ve svém chování a kritice. Zároveň se lišíme od jiných stránek tím, že máme přísná pravidla ohledně obsahu našich článků. Materiál by měl být vždy na míru, jak jen to je možné, obecnému publiku, a neměl by obsahovat politiku, propagaci nebo kritiku jiných náboženství/světonázorů a žádné názory, pouze odkazovaná fakta.

Ti, kteří by rádi viděli WikiIslam sub-doménu ve svém jazyce by měli jít do WikiIslam Translation Project a začít překládat články.

Chtěl bych finančně přispět stránce, ale nemám účet u PayPal. Můžete mi dát poštovní adresu?

Ne, ze zřejmých důvodu nemůžeme. Pokud opravdu chcete pomoct, otevřete si prosím účet PayPal nebo zvažte jiný způsob jak podpořit stránku.

Znám dobrou knihu/blog/stránku, kterou byste mohli použít pro zlepšení wiki. Co mám dělat?

Pokud víte o zdroji, který by mohl být užitečný pro autory na wiki, potom nás kontaktujte přes e-mail. Pokud je zdroj vhodný pro tuto stránku, administrátoři o tom dají vědět autorům. Přestože obecné komentáře a návrhy jsou vítány na diskusní stránce pro návštěvníky, posílání odkazů na online knihy/blogy/stránky může být vyloženo jako forma propagace, takže je tam prosím nedávejte.

Požadavky

Může někdo udělat XYZ, vytvořit/změnit článek pro mě?

Můžete nechat požadavek na příslušné diskusní stránce, ale autoři jsou již zaneprázdnění s existujícími úlohami, takže to možná budete muset udělat sami.

Může se někdo připojit k Wikipedii a pomoct mi tam s úkolem nebo hlasováním?

Ne, nejsme místo pro nábor Wikipedistů.

Muslimové tvrdí XYZ o islámu. Můžete mi pomoct to vyvrátit?

Takové požadavky jsou vhodnější pro FFI forum. Otevřete vlákno pod Islam: Questioned, Defended, & Explained nebo The Quran and Hadith sub-fóru, a dostanede odpověď. Informování nás ohledně tvrzení, posíláním odkazů na naši diskusní stránku může být bráno jako forma propagace nebo spamu, takže to prosím nedělejte. Raději jste vítaní k poslání e-mailu.

Vandalismus a bezpečnost

Muslimové otevřeně diskutují o hackování/vandalizaci této stránky, takže je její obsah bezpečný před jejich ilegálními aktivitami?

Ano. Jsme si vědomi velkého risku vandalismu na této stránce a jsme připraveni efektivně se vypořádat s jakýmkoliv pokusem o sabotáž jejího obsahu. V každém případě toto je wiki stránka, což znamená, že stránka se vždy může zotavit z jakéhokoliv množství vandalismu. Zároveň děláme pravidelné zálohy dat na mnoha místech. Ztratili jsme pětidenní práci v dubnu 2007 poté, co byl server hacknut, ale naštěstí nebylo moc práce učiněno během nich. Byl to jediný čas, kdy jsme ztratili data.

Proč nezakážete IP editace pro minimalizaci vandalismu?

Důvody jsou trojí:

  • Naše stránky jsou pod "kontrolou změn", což znamená, že veškeré pokusy o vandalizaci stránky jsou zbytečné, protože čtenáři nikdy nic z toho neuvidí.
  • IP již autoři přispěli velkou ozdrojovanou prací (např. Zdravotní účinky islámského oděvu).
  • Často, IP vandalové neúmyslně pomůžou stránce pozitivně, tím, že upozorní autory na stránky, které by měly být zlepšeny nebo nové stránky, které by měly být vytvořeny. Například tady je vandalismus, který vyústil v neozdrojovanou stránku, která je teď plně ozdrojovaná, a tady vandalismus vyústil v úplně novou stránku vyvracející populární muslimskou apologetiku.

WikiIslam prosazuje svobodu slova, ale vy utlačujete moji svobodu slova tím, že mě blokujete. Proč?

WikiIslam neprosazuje "žádné" politické přesvědčení. WikiIslam se skládá z onliny komunity, s jejíž pravidly souhlasíte, že se jimi budete řídit, když "dobrovolně" vstupujete. Pokud jsou tyto pravidla porušeny (např. skrze vandalismus a jiné formy porušení) poté dostanete sankce (dostanete varování, nebo ban, v závislosti na situaci). Kromě našich zásad, jedinou pozicí, kterou máme je, že všichni lidé, nezávisle na pohlaví, sexualitě, rase, etnicitě, národnosti, náboženském přesvědčení nebo politických názorech jsou si rovni a mělo by být s nimi tak jednáno. To však nevylučuje nikoho z těchto skupin z povinnosti podřídit se zásadám a pokynům této stránky.

Proč cenzurujete/mažete mé komentáře a editace?

WikiIslam necenzuruje lidi, protože má "agendu" nebo "strach z kritiky", jak bylo namítnuto některými lidmi. Narozdíl od většiny pro-islámských webů, vítáme oponující názory a poskytujeme pro-islámský obsah a odpovědi. Může to být těžké, pochopit naše administrativní činy, ale budeme se snažit je vysvětlit: vezměme si, jako příklad fakt, že odstranění stránek o motorových vozidlech z knihy o letadlech není cenzura. Stejně tak odstraňení/úprava/revize nepřesných nebo nevhodných informací v učebnici.

Jednoduše, odstranění obsahu, který porušuje zásady této stránky není cenzura. Pokud jsou vloženy chyby, nesrozumitelný text nebo špatné formátování do našich článků, vrátíme změny zpět. Pokud jsou vloženy urážky, výhružky a jiné formy vandalismu do našich článků, smažeme je z historie stránky. Stejný princip se týká diskusních stránek. Pokud lidi porušují zásady diskusních stránek, posílají urážky, off-topic řečnění nebo otázky, bude to odstraněno z historie (v závislosti na povaze komentáře samotného). Tohle jsou jasné a rozumné zásady, a v žádném případě by neměly být vykládány jako "cenzura" (alespoň ne v tom smyslu, v jakém se ji někteří snaží zobrazit).

Lidé mají úplnou svobodu vyjádřit své stížnosti nebo starosti ohledně WikiIslam (proto poskytujeme e-mailovou adresu pro kohokoliv, kdo by nás chtěl kontaktovat). Nicméně nejsme tu pro to, abychom ztráceli čas s lidmi, kteří nás otravují hloupými otázkami ve jménu "dialogu" nebo pokryteckými vandaly, kteří téměř vždy "smažou" správný obsah a vloží jejich vlastní, čímž nechávají své neužietčné texty k zobrazení.

Různé

Tvrdí WikiIslam, že takíja umožňuje muslimům lhát, kdykoliv chtějí?

Ne. Takíja neznamená "lhaní" v islámu. Pouze se to týká specifické doktríny, převážně šítské, používané k zachránění jejich života, nebo vyhnutí se jiným formám kruté perzekuce. Kritici islámu jsou často zesměšňováni, protože mají tendenci spojovat tuto doktrínu se lhaním obecně, což vede k označení všech forem náboženského lhaní jako "takíje" (viz. "Takíja" a "Korán, hadísy a učenci:Lhaní a klamání" pro více informací o tomto tématu).

Islám má mnoho sekt a interpretací, jakou definici islámu používá tato stránka?

Kdykoliv někdo používá "islám" bez dalších upřesnění, je tím běžně chápán sunnitský islám. Např. pět pilířů islámu je sada tvrzení, kterým věří sunnité, ale nikdy se tomu neříká "Pět pilířu sunnitského islámu". Což není překvapením, s ohledem na to, že sunnité (kteří zahrnují saláfisty nebo "wahábisty") tvoří až 90% muslimů. Je to původní islámská sekta, od které se všechny malé a většinou nedůležité sekty odpojily. A samotný sunnitský islám je také známy jako "hlavní proud" a "pravověrný" islám. WikiIslam se převážně zaměřuje na sunnitský islám. Pokud se odkazujeme na víru v jinou formu islámu, než mainstreamovou, pravověrnou, upozorníme na to čtenáře upřesněním názvu sekty nebo kultu (např. šítové, Koránisté, atd.).

Co se týče možných odlišností interpretací uvnitř sunnitského islámu, existují čtyři právní školy, které se vzájemně akceptují. Přestože existují nějaké menší odlišnosti v tom, čemu věří, jsou zanedbatelné, jelikož všechny školy obecně souhlasí ohledně důležitých záležitostí (např. pedofilní svatby s malýma holkama, trest smrti za odpadlictví, pozitivní názor na ženskou obřízku, a tak dále). V každém případě, používáme většinové úhly pohledu, používáné jak následovateli, tak fukaha (učenci) islámu. Pokud citujeme minoritní pohled, název tohoto konkrétního Madh'hab bude poskytnut. Někteří čtenáři by mohli považovat za důležité, že mnoho lidí považuje minoritní (nebo více příjemné) pohledy za irelevantní, jelikož ti, kteří je mají zároveň akceptují většinové (nebo méně příjemné) názory, jako zcela akceptovatelné.

Mám stížnost/obavu/vážnou záležitost k diskusi. Co mám udělat?

Pokud máte stížnost, obavu nebo jinou vážnou záležitost a chtěli byste ji s námi prodiskutovat, můžete použít e-mailovou adresu, kterou naleznete zde. Nicméně, berte v úvahu, že e-maily obsahující výhružky smrtí nebo urážky budou ignorovány. Neposílejte stížnosti, obavy nebo jiné důležité záležitosti do diskuzních stránek. Pro to tam nejsou. Tyto stránky slouží přátelské diskusi mezi autory (nebo obecné poptávce), a nebudeme tolerovat uživatele, kteří se pokusí narušit, nebo odradit naše autory svými stížnostmi. Pokud se rozhodnete porušit naše zásady jejich posíláním na špatné místo, vaše stížnosti budou odstraněny z historie stránky a budete riskovat blokaci dalších úprav.

Viz také

Překlady

  • Verze této stránky je také dostupná v těchto jazycích: anglicky. Další jazyky si můžete zvolit na liště vlevo.