Changes

Jump to: navigation, search

Velbloudí moč a islám

368 bytes removed, 22:09, 16 December 2016
Použití velbloudí moči v muslimském světě
V interview Saudi Gazette, Dr. Faten Abdel-Rahman Khorshid tvrdí, že nano-částice ve velbloudí močí mohou pomoci léčit rakovinu.
{{Quote|1=[http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentID=2009071143333 Nano-particles in Camels’ urine may help treat cancer] - Saudi Gazette|2=After spending more than five years in lab researchPo více než 5 letech laboratorního výzkumu, this Saudi scientist and faculty member from tento saudský vědec a člen fakulty King Abdul Aziz University (KAAU) and President of the a prezident Tissues Culture Unit at v King Fahd Center for Medical Research, has discovered that objevil, že nano-particles in the urine of camels can attack cancer cells with successčástice ve velbloudí moči mohou úspěšně zaútočit na rakovinné buňky. Her work began with experiments involving camel urineJejí práce začala experimenty využívající velbloudí moč, rakovinné buňky nalezené v plicích pacientů a vyvrcholila ve vstřikování velbloudí moči do laboratorních myší s rakovinnými buňkami, cancer cells found in patients’ lungs and culminated in injecting mice with leukemic cancel cells and camel urine to test the resultspro otestování výsledků.Speaking to the V rozhovoru pro Saudi Gazette, Dr. Khorshid claimed that she was inspired by Prophet Muhammad’s (pbuh) medical advice and that camel urine consists of natural substances that work to eradicate malignant cells and maintain the number of healthy cells in řekla, že byla inspirována radou proroka Mohameda a že velbloudí moč se skládá z přírodních látek, které umí vymýtit zhoubné buňky a cancer patientudržují buňky zdravé, u pacientů s rakovinou.“This treatment is not an invention, but rather“Tato léčba není vynálezem, taken from our Prophet’s legacy,” she remarkedale spíše je vzata z odkazu našeho proroka” poznamenala. A Hadith narrated by Hadís ve sbírkách Al-Bukhari (2855) and a Muslim (1671) claims that some people came to Madina and fell ill with bloated abdomensříká, že nějací lidé přišli do Medíny a bylo jim špatně s nafouklými břichy. The Prophet (pbuh) told them Prorok jim řekl, aby zkombinovali velbloudí mléko a moč, vypili to combine the milk and urine of , a camel and drink that, after which they recoveredtím se uzdravili. A swollen abdomen may indicate edemaNafouknuté břicho může znamenat otok, liver disease or cancernemoc jater nebo rakovinu. Dr. Khorshid added that she is not dodala, že není doktor, ale vědec a medical doctor but její práce zahrnuje přípravu a scientist and her job involves the preparation and testing of testování léku v laboratoři a drug in the lab and supervising the manufacturedohlížení na výrobu, testing and application of the drugtestování a aplikaci léku.“We have researched and studied “Zkoumali jsme (camel urinevelbloudí moč) for seven yearssedm let, during which we have tested the effectiveness of camel urine in fighting cancer to prerequisites set by the International Cancer Institute,” she explainedběhem kterých jsme testovali efektivitu velbloudí moči v boji proti rakovině. According to her published study on the subject, the clinical trial her team conducted on patients indicated that the medicine Podle její studie tento lék (capsules and syrupkapsle a sirup) did not entail any harmful side effectsnezpůsoboval žádné škodlivé vedlejší účinky.In the case of a volunteer patient with lung cancerV případě dobrovolného pacienta s rakovinou plic, lék způosbil zmenšení nádoru na polovinu, the medicine helped in halving the size of the tumor after only one monthjiž během prvního měsíce. The patientPacient a mnoho dalších jako on, and others like him, are still undergoing treatmentse stále léčí. Heeding the advice found in the HadithDbající rady v hadísech, Dr. Khorshid is combining specific amounts of camel milk and urine to develop her medicine and focuses on particular types of cancerkombinuje určité množství velbloudího mléka a moči aby vyvinula lék pro konkrétní typy rakoviny, including lung cancervčetně rakoviny plic, blood cancerkrve, stomach cancertlustého střeva, colon cancer, brain tumors and breast cancermozku a prsu.She added that she advises all of her volunteer patients to use fresh camel milk and urine with the two components given individually for Dodala, že doporučuje všem svým dobrovolným pacientům používat čerstvé velbloudí mléko a moč, a dávat tyto ingredience zvlášť po určitou dobu a period of time and then combined together laterpozději je zkombinovat dohromady. Other illnesses, including Další nemoci zahrnují vitiligo (depigmentation in certain areas of the skindepigmentace určitých částí pokožky), eczema and psoriasis (an autoimmune disease which affects the skin and joints)ekzém a lupénka. HoweverNicméně, Dr. Khorshid adds that she will only dispense this medicine to patients on a non-voluntary basis when pharmaceutical companies obtain a license to do sododává, že bude dávkovat tento lék běžným pacientům teprve až farmaceutické firmy obdrží licenci tak činit. Currently, the medication is still undergoing testsMomentálně se tento lék pořád testuje.}}
Z webu "Islam Q and A":
Editors, em-bypass-2
3,916
edits

Navigation menu