Changes

Jump to: navigation, search
Qətllərin siyahısı
! style="background: #EEEEEE;" | 6
| Əbu Rafi ibn Əbi Əl-Huqayiq
| December Dekabr 624<ref name="Hegira Volume 4 p 14">William Muir, The life of Mahomet and history of Islam to the era of the Hegira, Volume 4, p. 14
</ref>
| style="background: #FFF3D4;" |Kill Abu Əbu Rafi' ibn Abi AlƏbi Əl-Huqaiq for mocking Muhammad with his poetry and for helping the troops of the Confederates by providing them with money and suppliesHuqayiqi şeirləri ilə Məhəmmədi lağa qoyduğu və müttəfiqlərin hərbi birliklərinə pul və digər şeylərlə təchizatlandırdıqlarına görə öldür<ref name="webcitation.org">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 204. ([http://www.webcitation.org/60uzg0jSV online])</ref><ref name="Hegira Volume 4 p 14"></ref>
|
Abu Əbu Rafi assassinatedöldürüldü<ref name="webcitation.org"/><ref name="Hegira Volume 4 p 14"></ref>
|
*{{Bukhari|4|52|264}}, {{Bukhari|5|59|370}}, {{Bukhari|5|59|371}}, {{Bukhari|5|59|372}} and more<ref>{{citation|title=The Sealed Nectar|url=http://books.google.co.uk/books?id=-ppPqzawIrIC&printsec=frontcover| first=Saifur Rahman Al|last=Mubarakpuri|year=2005|publisher=Darussalam Publications|page=204}}</ref>
|-<!-- New row starts here -->
! style="background: #EEEEEE;" | 7
| Khalid Xalid ibn SufyanSüfyan
| 625<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 186-187">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp. 186-187. ([http://www.webcitation.org/60v1IUE4A online])</ref>
| Kill Khalid bin Sufyan, because there were reports he considered an attack on Medina and that he was inciting the people on Nakhla or Uranah to fight MuslimsXalid ibn Süfyanı öldür çünki onun haqqında Mədinəyə hücum etdiyi və Naxla və ya Urana qəbilələrini müsəlmanlara qarşı vuruşmağa təhrik etməsi xəbərləri var<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 186-187"/><ref name="first great general 126">{{citation|title=Muhammad, Islam's first great general|url=http://books.google.co.uk/books?id=nadbe2XP2o4C&pg=PA126|first=Richard A. |last=Gabriel |year=2008|publisher=University of Oklahoma Press
|isbn=9780806138602|page=126}}</ref>
|
Khalid Xalid ibn Sufyan assassinatedSüfyan öldürüldü<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 186-187"/><ref name="first great general 126"></ref>
|
*Musnad Ahmad 3:496<ref>[http://www.sunnah.org/ibadaat/tawassul_3.htm Sunnah.org], says Ahmad 3:496, al-Waqidi 2:533, [http://archive.is/hqM8x archive]</ref>
|-<!-- New row starts here -->
! style="background: #EEEEEE;" | 8
| Abu 'Azzah 'Amr Əbu Əzzah Əmr bin 'Abd Allah alAbdullah əl-JumahiCumahi
| March 625<ref name="Muhammad at Medina">{{cite book|author=Watt, W. Montgomery|title=[http://books.google.co.uk/books?id=GfAGAQAAIAAJ Muhammad at Medina]|publisher=Oxford University Press|year=1956|isbn=978-0195773071|page=34|quote=The expeditions to Hamra' al-Asad and Qatan (March and June 625)}} ([http://www.archive.org/details/muhammadatmedina029655mbp free online])</ref>
| Behead Abu 'Azzah 'Amr Əbu Əzzah Əmr bin 'Abd Allah alAbdullah əl-Jumahi because he was a prisoner of War captured during the Invasion of Hamra alCumahini öldür çünki o müharibə əsiri idi və Həmra əl-Asad, that Muhammad released once, but he took up arms against him againƏsədin işğalında tutulmuşdu.Məhəmməd onu azad etmişdi lakin o yenidən ona qarşı vuruşmuşdu <ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 183">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 183. ([http://www.webcitation.org/60v0RdHwu online])</ref><ref name="Tabari 2008 141–142">{{citation|title=The foundation of the community|url=http://books.google.co.uk/books?id=ctvk-fdtklYC&pg=PA147|first=Al|last=Tabari |year=2008|publisher=State University of New York Press|isbn=978-0887063442|pages=141–142}} pp. 141-142</ref>
|
Abu 'Azzah beheaded by AliƏbu Əzzahın Əli tərəfindən başı kəsildi<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 183"/><ref name="Tabari 2008 141–142"/>
|
*Tabari, Volume 7, The foundation of the community<ref name="Tabari 2008 141–142"/>
|-<!-- New row starts here -->
! style="background: #EEEEEE;" | 9
| Muawiyah Müaviyə bin Al Mugheerahəl Muğərah
| March 625<ref name="Muhammad at Medina"/>
| Kill Muawiyah Müaviyə bin Al Mugheerahəl Muğərahı öldür, because he was accused by Muhammad of being a spyçünki o Məhəmməd tərəfindən casus olmaqda ittiham olunmuşdu. He went to Uthman (his cousin) for shelterO öz əmi oğlusu Osmanın yanına sığınmağa getmişdi, and Uthman arranged for his return to Meccavə Osman Müaviyənin Məkkəyə qayıdışını təşkil etmişdi, but he stayed too long in Medinalakin o Mədinədə çox qaldı. After Muhammad heard he was still in MedinaMəhəmməd onun hələ də Mədinədə olduğunu öyrərəndən sonra, he ordered his deathpeyğəmbər onun tutulub edam olunmasını əmr etdi. <ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 183"/><ref>Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, p. 390.</ref>
|
Muawiyah Müaviyə bin Al Mugheerah captured and executedəl Muğərah tutuldu və edam edildi<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 183"/><ref name="Muhammad pp. 755-756">Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, pp. 755-756 (footnotes).</ref>
|
*Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah<ref name="Muhammad pp. 755-756"/>
Editors, em-bypass-1
21
edits

Navigation menu