Changes

Jump to: navigation, search
Qətllərin siyahısı
! style="background: #EEEEEE;" | 4
| Uqba bin Əbu Muayt
| After Battle of BadrBədr döyüşündən sonra<br>March Mart 624<ref name="Mubarakpuri p. 274"/>| style="background: #DEFFD4;" |Uqba bin Əbu Muayt was captured in the Battle of Badr and was killed instead of being ransomedBədr savaşında tutulmuşdu lakin o, because he threw dead animal entrails on Muhammadpulla verib azad edilmə əvəzinə edam olundu, and wrapped his garmet around Muhammad's neck while he was prayingçünki o,Məhəmmədin üstünə ölü heyvanın içalatını atmışdı və Məhəmməd namaz qılanda onun bağırsağını Məhəmmədin boğazına bağlamışdı<ref name="Mubarakpuri p. 274"/><ref name="Haykal 1976 Part 2 p 223"></ref>
|
Uqba bin Əbu Muayt beheaded by Muaytın başı Asim ibn Thabbit or AliTabbit və ya Əli tərəfindən kəsildi<ref name="Mubarakpuri p. 274"/><ref name="Haykal 1976 Part 2 p 223"></ref>
|
*Sunan Abu Dawud no. 2680 (with commentary from Awnul Mabud 3/12)<ref>Safi ur Rahman Al Mubarakpuri, The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, p. 274 (footnote 1).</ref>
! style="background: #EEEEEE;" | 5
| Kaa'b ibn əl-Əşrəf
| September Sentyabr 624<ref>{{cite book|last=Sa'd|first=Ibn|url=http://books.google.co.uk/books?id=_vnXAAAAMAAJ&q|title= Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2|year=1967|publisher=Pakistan Historical Society|asin=B0007JAWMK|page=35|quote=SARIYYAH FOR SLAYING KA'B IBN AL-ASHRAF Then (occurred) the sariyyah for slaying Ka'b Ibn al-Ashraf, the Jew. It took place on 14 Rabi' al-Awwal (4. September AC 624))}}</ref><ref> {{cite book | author = Montgomery Watt, W. | editor = P.J. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs | encyclopedia =Encyclopaedia of Islam Online| title = Ka'b ibn al-Ashraf| publisher = Brill Academic Publishers | id = ISSN 1573-3912}}</ref><ref name="stillman13">{{cite book | first=Norman | last=Stillman | title=The Jews of Arab Lands: A History and Source Book | publisher=Jewish Publication Society of America | location=Philadelphia | year=1979 |page=13}} ISBN 0827601166 p. 13.</ref>| style="background: #FFF3D4;" |According to Ibn Ishaqİbn İşaqa görə, Muhammad ordered his followers to kill Ka'b because he Məhəmməd müridlərinə əl-Əşrəfi öldürməsini əmr etdi çünki "had gone to Mecca after Badr and inveighed against MuhammadBədr savaşından sonra Məkkəyə gedib Məhəmmədi tənqid etmişdi. He also composed verses in which he bewailed the victims of Quraysh who had been killed at BadrO həmdə Bədr savaşında öldürülən Qureyşli qurbanların ah-naləsinə şərik olan ayələr yazmışdı. Shortly afterwards he returned to Medina and composed amatory verses of an insulting nature about the Muslim womenBundan az sonra o Mədinəyə qayıdanda müsəlman qadınların təbiəti haqqında təhqiramiz ayələr yazmışdı".<ref>Uri Rubin, The Assassination of Kaʿb b. al-Ashraf, Oriens, Vol. 32. (1990), pp. 65-71.</ref><ref name="online">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp.151-153. ([http://www.webcitation.org/60tWdFK8C online])</ref>
|
KaKaa'b ibn aləl-Ashraf assassinatedƏşrəf öldürüldü<ref name="online"/>
|
*{{Bukhari|5|59|369}}, {{muslim|19|4436}}
Editors, em-bypass-1
21
edits

Navigation menu