Changes

Jump to: navigation, search

WikiIslam

2,856 bytes added, 10:01, 22 September 2014
m
Reverted edits by Kaapstad (talk) to last revision by Sahab
[[Image:Infosymbol.png|91px|thumb|right|link=Category:WikiIslam]]'''WikiIslam ''' is ‘n gemeenskap gebaseerde webtuiste wat krities is oor a community edited [[websites|website]] which focuses on the critique of [[Islam]], en waar redaksie, wysigings en bydrae gemaak kan word oor Islam. Terselfdertyd maak dit ook voorsiening vir whilst also allowing [[:Category:Pro-Islamic Content|pro-Islamitiese bydrae Islamic responses]] in aparte arikels. Inhoud1separate articles. Wie It is2run on the same software that [[Wikipedia]] and other similar sites use. Geskiedenis3. Ontvangs3.1 nie-Moslems==About==3.2 Moslems4. Gehoor5. Wikipedia6. Kyk ook7. Kontak Inligting8. VerwysisngsWie isDie doel van WikiIslam 's goal is om die mees omvattendste en akkuraatste bron van inligting te wees oor to become the most comprehensive and accurate source of information on Islam. Die inligting This information is hoofsaaklik gebasseer op Islam se eie bronne: die Koranbased primarily on its own sources, the [[Qur'an]], ‘‘Hadith‘‘ en Islamitiese skoliere[[hadith]] and Islamic scholars. WikiIslam neem ‘n rasionele benadering It takes a rational approach in die hantering van its handling of Islam, en and is bekend daarvoor om valse propaganda en onakkurate wetenskap in notable for dealing extensively with [[Islam and Propaganda|false propaganda]] and [[Islam breedvoerig aan te spreekand Science|Islamic pseudoscience]]. Die webtuiste mik om neutraal te bly ten opsigte van ander godsdienste The site aims to remain neutral towards other religions, wêreld opvattingsworld views, en dinge van ‘n politieke aardand issues of a political nature, soos: immigrasiesuch as immigration, multikulturalismemulticulturalism, en die Israeliseand the Israeli-Palistynse konflik. Die webtuiste vermy ook ekstremistiese of sensasionele kommentaar deur toe te laat dat die feite van self praat. In teenstelling met wat ten tye gesê wordPalestinian conflict, redakteurs word vermaan om nie-polemies en akademies te weesand also to stay away from extremist, en waar moontlik, om stellings te vervieer en op uit te breisensationalist or emotional commentary by simply letting the facts speak for themselves. WikiIslam maak gebruik van oorvloedige en gesaghebbende primêre en sekondêre pro-Islamitiese bronne Contrary to what is sometimes claimed, soos byvoorbeeld die ‘‘Compendium of Muslim Texts<ref name="Criticism"></ref> the site [[WikiIslam:Reliable Sources#Sources to Avoid|exhorts editors]] to use non-polemic and scholarly secondary sources, Sirah literature en fatwa’s (wetlike uitspraak and to attribute statements wherever possible. It makes copious use of opinie van ‘n Moslem skolier of Moslem geestelike) van bekende hoofstroom Islamitiese webtuistes.Dit is ‘n internasionale webtuiste met redakteurs en skrywers van reg oor die wêreld authoritative primary and secondary pro-Islamic sources, en die inhoud en beleid weerspiëel dit. Byvoorbeeldsuch as the [[Compendium of Muslim Texts]], redakteurs en skrywers word daarop attent gemaak dat geen geografiese gebied behoort prioriteit te geniet bo ‘n ander, en dat enige ontwikkeling in Islam in Asië en Afrika net so belangrik is soos in die Amerikas [[Sirat Rasul Allah|sirah]] literature and [[fatwa]]s from some of Europathe most popular mainstream Islamic sites on the net. GeskiedenisWikiIslam was gestig op die 27ste OktoberIt is an international site with editors and contributors from all over the world, 2005and the policies and content reflect this. For example, in samewerking met verskeie individue van Faith Freedom International wie voorsiening gemaak het vir die webtuiste met ‘n rekenaar-bedienereditors are advised that no region should be given priority over another, tegniese hulp en blootstelling. WikiIslam het op ‘n toets basis gebly vir omtrent 1 jaar, en op die 4de September, 2006, was dit oop gemaak vir die publiek.and developments concerning Islam in [[Asia]] or [[Africa]] are as important as developments in [[Europe]] or the [[Americas]]. ==History== In 2007 WikiIslam was die rekenaar-bediener wat die webtuiste aan die gang gehou het ingebreek (hacked). Gepaargaande met ander rekenaar-bedienner probleme was redaksiecreated on October 27, wysigings en bydrae tot WikiIslam op geskort vir bykans ‘n jaar.In Augustus2005, 2008in collaboration with various individuals from [[Faith Freedom International]] who provided the site with server space, het die webtuiste na ‘n nuwe rekenaar-bedienner verskuif en het sedertdien onafhanklik en ongeaffilieerd gewerk, vry van enige eienaarskap van einige organisasietechnical help and exposure. In teenstelling met die wie verskonings maak vir die leerstellinge van IslamThe site remained in a testing phase for about a year and on September 4, en wie propageer dat WikiIslam behoort aan Robert Spencer2006, Ali Sina, FFI en Jihad Watch, of einige ander organisasie, is dit eenvoudig net nie die geval nieit was opened to the public.OntvangsNie-MoslemsIn DesemberSeptember 2007, 2006the server that hosted the site was hacked, and due to other server problems, het Göran Larsson ‘n akademiese skrif voorgelê by ‘ n konferensie in Swede waarin hy baie krities editing was oor disabled at WikiIslamfor almost a year. Teen daai tyd  In August 2008, the site was die webtuiste in ‘n begin stadium en slegs oop vir die publiek vir 3 maande. Vandag, met ‘n nuwe beleid en riglynemoved to a new server and since then it has been operating independently, insluitend inhoud wat gemik is om ‘n positiewe beeld van Islam te skep, Is WikiIslam nog steeds dieselfderemaining unaffiliated with or owned by any organization. Maar Larsson erken wel dat selfs toe die webtuiste in ‘primitiewe vorm was kon hy nie al die inhoud daarin as Islamafobies in natuur ettiketeer nie. In teenstelling met wat sommige kere beweer wordContrary to persistent claims propagated by apologists, WikiIslam het tot dusvêr nog nie einige dekking ontvang van nuusagentsappe soos Associated Press nie. As gevolg van die webtuiste se onpartydige kritiek van Islam<ref>For example, is dit na verwys in noemenswaardige webtuistes soos RihardDawkinsSheila Musaji of [http://www.net en GreenProhetwebcitation.comorg/query?url=http%3A%2F%2Ftheamericanmuslim. Verwyssings daarna is ook gemaak deur Proforg%2Ftam. Dr. G. Hussein Rassool in sy boekphp%2Ffeatures%2Farticles%2Fali_sina%2F&date=2014-01-26 TheAmericanMuslim], Cultural Competence in Caring for Muslim Patientswho has been contacted but refuses to correct the error, Drclaims WikiIslam is "run" by "Ali Sina and Faith Freedom" and "only prints material which is negative towards Islam. Heather Deegan in haar boek, Africa Today: Culture, Economics, Religion, Security, Prof" Both claims are wrong. Carlos Brebbia in sy boek, Disaster Management and Human Health Risk IIIWikiIslam hosts many [[: Reducing RiskCategory:Pro-Islamic Content|pro-Islamic articles]] written by Muslim editors.</ref> WikiIslam is not owned by [[Ali Sina]], FFI, Improving OutcomesRobert Spencer,[9[Jihad Watch]] en Dror any other organization. Stefan Kirchner in sy akademiese skrif gepubliseer in die Baltic Journal <ref>Note that neither of Law & Politicsthese individuals or their websites are considered reliable sources at WikiIslam.According to [[10]MoslemsAs gevolg van die fokus van die webtuiste, is die meeste merkbare reaksies van Moslems negatief. Sommige het gevra dat die webtuiste van die internet afgehaal word deur onwettige maniere soos ‘‘hacking‘‘. Die webtuiste is voorheen verban uit Saoedi-Arabië en op die land se swartlys geplaas as pornografies, alhoewel daar niks pornografies is van WikiIslam nie.Aanhoudende vandalisme, doods-dreigemente en nie nakoming aan riglyne van Moslem redakteurs het gemaak dat :Reliable_Sources#Other_Sources_2|WikiIslam:Reliable Sources]], net soos die Duitse Wikipedia''"Statements of fact concerning Islam from polemic sources such as books, moes ‘‘Pending-changes protection’‘ ‘implementeer. Dit beteken dat redaksie oop is vir almalarticles or commentaries by individuals such as Robert Spencer, insluitend IP (Internet Provider) verskaffersPamela Gellar, maar dat veranderinge en wysigings eers goedgekeer moet word voordat dit gesien kan word deur lesersAyaan Hirsi Ali, Mark A.As gevolg van WikiIslam se uitgebreide gebruik van primêre en sekondêre pro-Islamitiese bronneGabriel, het die webtuiste egter ook lof ontvang van Moslems. Artikels soos Sex Segregation in Islam enWafa Sultan, List of Killings Ordered or Supported by MohammadAli Sina, en blaaie soos List of Fabricated HadithWalid Shoebat, en Chronological Order of the Quran is deur Moslems gebruik Brigitte Gabriel etc. are not to be used under any circumstances as hulpbronne.Gehoorreferences on WikiIslam bestaan uit 2, 789 artikels. Die webtuiste ontvang gemiddeld oor die 250, 000 besoekers per maandIf you come across any such statements, wat 500, 000 bladsy-besoekers genereer. Sedert September, 2014, het Alexa.com die webtuiste geplaas in die top 70, 000 mees besoekte webtuistesremove them immediately."''</ref> Nie soos ander webtuistes wat krities is oor Islam==Reception== ===Non-Muslims=== In December 2006, is Göran Larsson presented a paper on WikiIslam se gehoor nie Eurosentries nieat a conference in [[Sweden]]. Die grootste persentasie van lesers is van Osterse At that point in time, the site was barely out of van Moslem-meerderheids lande soos Pakistanits infancy, Bangladesj only having been open to the public for three months, Indiëand Larsson was very critical. Today, Maleisiëwith its new policies, Egiptenew guidelines, Verenigde Arabiese Emirate en Singapoer. Baie van WikiIslam se redakteurs en administrateurs is van Islamitiese afkoms thousands of more pages and the inclusion of is skepties oor Moslem meerderheid bevolkings.Die webtuiste is huidiglik opsoek na redakteurs wie van hulle Engelse artikels kan vertaal pro-Islamic content aimed at presenting a positive image of Islam, WikiIslam remains the same only in die Indonesiese taal, Urdu, Bengali en Arabiesname. Engelse vertalings is alreeds besikbaar op die webtuiste But even back then in verskeie tale soos Aserbeidjansits primitive form, FransLarsson admitted that he could not label all the site "Islamophobic" in nature.<ref>Göran Larsson, Turks en Oesbekies. ‘N Russiese sub-domein was begin in die vroeë 2013 wat baie nuus artikels bevat ten opsigte van fatwas vanuit die Islamitiese wêreld en wat vertaal is vanuit oorspronklike Arabies na Engels[http://www.WikipediaWikiIslam se primêre fokus is op Islam terwyl Wikipedia ‘n samestelling is van algemene kennisspringerlink. Die verskillende doelwitte tussen die twee het gelei tot ‘n verkillende beleid en riglyne.Wikipedia ontmoedig die gebruik van primêre en wat hulle noem ‘‘non-notable com/content/ reliable‘‘ (nie-noemenswaardigep02g0g86387j4t62/betroubare) bronne. Aan die anderkant moedig "Cyber-Islamophobia? The case of WikiIslam die gebruik van oorspronklike primêre godsdienstige tekste en wetlike uitsprake (fatwas) van gesaghebbende skoliere wie onbekend is buite die Moslem wêreld"], maar reuse is binne die Moslem wêreld.Wikipedia fokus op verifieerbaarheidContemporary Islam: Volume 1, en nie waarheid nie. Met betrekking tot IslamNumber 1, beteken dit Wikipedia aanvaar wat bekende en noemenswaardige (‘‘notable/reliable’’) Westerse kommentators sê van Moslems en Islamitiese tekste bo oor wat die tekste en Moslems selfs sê. In teenstelling daarmee53-67, WikiIslam aanvaar wat Islamitiese tekste en Moslems sê bo oor die opinies en interpretasies van derde party westelike kommentatorsDOI: 10.1007/s11562-007-0002-2</ref>Kontak InligtingKontak WikiIslam vir algemene idees en voorstellings. ‘N boodskap kan gelos word op die relevante forum blaai. Vir kopiereg aangeleenthede, kliek hier.References Contrary to what is sometimes claimed,<ref name="Criticism"></ref> WikiIslam has not received any attention from news agencies such as the Associated Press (Verwysisngs slegs in EngelsAP)[edit]1. ↑ Jump up ; however, its non-partisan approach to: 1criticism has led to the site being linked to or referenced by various notable sites such as ''RichardDawkins.0 1.1 net''<ref>[{{Reference archive|1=http://richarddawkins.net/links?page=5|2 For responses to various criticisms of WikiIslam=2012-02-07}} "About/ Links"], visit the Criticism of WikiIslam section of the IslamoCriticism blogRichardDawkins.2. Jump up ↑ For examplenet, Sheila Musaji of TheAmericanMuslimaccessed February 7, who has been contacted but refuses to correct the error, claims WikiIslam is "run" by "Ali Sina 2012.</ref> and Faith Freedom" and "only prints material which is negative towards Islam''GreenProphet." Both claims are wrongcom''. WikiIslam hosts many pro-Islamic articles written by Muslim editors<ref>{{cite web|url= http://www.3greenprophet. Jump up ↑ Note that neither of these individuals or their websites are considered reliable sources at WikiIslam. According to WikiIslamcom/2011/12/rain-prayers-sunny-friday/|title= Muslim President Calls for Rain Prayers on Sunny Friday|publisher= Green Prophet|author= Tafline Laylin|date= December 28, 2011|archiveurl= http:Reliable Sources, "Statements of fact concerning Islam from polemic sources such as books, articles or commentaries by individuals such as Robert Spencer, Pamela Gellar, Ayaan Hirsi Ali, Mark A//www.webcitation.org/query?url=http://www. Gabriel, Wafa Sultan, Ali Sina, Walid Shoebat, Brigitte Gabriel etcgreenprophet. are not to be used under any circumstances as references on WikiIslam. If you come across any such statements, remove them immediatelycom/2011/12/rain-prayers-sunny-friday/&date=2012-02-07|deadurl=no}}</ref> It has also been cited by Prof. Dr."4G. Jump up ↑ Göran LarssonHussein Rassool in his book, "Cyber-Islamophobia? The case of WikiIslam"''Cultural Competence in Caring for Muslim Patients'', Contemporary Islam<ref>{{cite web|url= http: Volume 1, Number 1, 53-67, DOI: 10.1007/s11562-007-0002-25. Jump up ↑ "About/ Links", RichardDawkins.net, accessed February 7, 2012.6. Jump up ↑ Tafline Laylin, "Muslim President Calls for Rain Prayers on Sunny Friday", Green Prophet, December 28, 2011 (archived), http://www.greenprophet.com/2011/12/rain-prayers-sunny-friday/.7. Jump up ↑ G. Hussein Rassool (Ed.), "/books.google.com/books?id=r5nJAwAAQBAJ&pg=PT141&lpg=PT141&dq=Cultural+Competence+in+Caring+for+Muslim+Patients+wikiislam&source=bl&ots=oFOauH3oPg&sig=5Vtne1TY1qwgdldumOa-T9K6atU&hl=en&sa=X&ei=UHENVIfmLY_lauWagZAO&redir_esc=y#v=onepage&q=Cultural%20Competence%20in%20Caring%20for%20Muslim%20Patients%20wikiislam&f=false|title= Cultural Competence in Caring for Muslim Patients", |publisher= Palgrave Macmillan, ISBN 9781137358424, |author= G. Hussein Rassool (Ed.)|date= April 25, 2014 (archived), http|isbn= 9781137358424|archiveurl= https://books.googlearchive.comtoday/books?idAR6Nr|deadurl=r5nJAwAAQBAJ&pg=PT141&lpgno}}</ref> Dr. Heather Deegan in her book, ''Africa Today: Culture, Economics, Religion, Security'',<ref>{{cite web|url=PT141&dq=Cultural+Competence+in+Caring+for+Muslim+Patients+wikiislam&source=bl&ots=oFOauH3oPg&sig=5Vtne1TY1qwgdldumOahttp://www.amazon.com/Africa-Today-Economics-T9K6atU&hlReligion-Security/dp/0415418844/|title=en&saAfrica Today: Culture, Economics, Religion, Security|publisher=X&eiRoutledge|author=UHENVIfmLY_lauWagZAO&redir_escHeather Deegan|date=y#vDecember 26, 2008 |page= 100|isbn= 978-0415418843|archiveurl=onepage&qhttp://www.webcitation.org/query?url=Culturalhttp%20Competence3A%20in2F%20Caring2Fwww.amazon.com%20for2FAfrica-Today-Economics-Religion-Security%20Muslim2Fdp%20Patients2F0415418844%20wikiislam2F&fdate=2013-07-20|deadurl=falseno}}</ref> Prof.8. Jump up ↑ Heather DeeganCarlos Brebbia in his book, "Africa Today''Disaster Management and Human Health Risk III: CultureReducing Risk, EconomicsImproving Outcomes'', Religion, Security", Routledge, p. 100, ISBN 978-0415418843, December 26, 2008 (archived), http:/<ref>{{cite web|url= http://www.amazon.com/AfricaDisaster-TodayManagement-EconomicsHuman-ReligionHealth-SecurityRisk/dp/0415418844/.9. Jump up ↑ C. A. Brebbia, "1845647386|title= Disaster Management and Human Health Risk III: Reducing Risk, Improving Outcomes", |publisher= Wit Pr/Computational Mechanics, p|author= C. A. 366, ISBN 978-1845647384, Brebbia|date= July 9, 2013 (archived), |page= 366|isbn= 978-1845647384|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com/Disaster%2FDisaster-Management-Human-Health-Risk/dp/1845647386%2Fdp%2F1845647386&date=2013-07-25|deadurl=no}}</ref> and Dr.10. Jump up ↑ "Faith, Ethics and Religious Norms Stefan Kirchner in his paper published in a Globalized Environment: Freedom of Religion as a Challenge to the Regulation of Islamic Finance in Europe". Baltic Journal of Law the ''Baltic Journal of Law & Politics''. Volume 4, Issue <ref>[{{Reference archive|1, Pages 52–82, ISSN (Online) 2029-0454, ISSN (Print) , DOI=http: 10//www.degruyter.com/view/j/bjlp.2011.4.2478issue-1/v10076-011-0003-6/v10076-011-0003-6, August 2011.11. Jump up ↑ "Muslims should DDOS anti muslim websitesxml|2=2013-07-20}} "Faith, Ummah Forum, April 19, 2014 (archived), httpEthics and Religious Norms in a Globalized Environment://wwwFreedom of Religion as a Challenge to the Regulation of Islamic Finance in Europe"].ummahBaltic Journal of Law & Politics.com/forum/showthread.php?398571.12. Jump up ↑ "Someone needs to shut it down. any hackers out here?" Volume 4, Issue 1, Pages 52–82, ISSN (Online) 2029- Solving the Wiki-islam problem0454, DamirKISSN (Print) , Ummah ForumDOI: 10.2478/v10076-011-0003-6, May 24, 2013August 2011.</ref>13. Jump up ↑ "Its sad, Saudi have hackers who can hack and take down a lot ===Muslims=== Due to the focus of crap stuff on the internet but they never seem to notice what should be taken care of.site, the most noticeable reactions from Muslims has been negative.<ref name="Criticism" - >For my readers in Saudiresponses to various criticisms of WikiIslam, infact for anyone, LostInRiyadhvisit the ''[http://islamo-criticism.blogspot.com (comment by Dentographer, March 4, 2012)14/p/criticism-of-wikiislam. Jump up ↑ A screenshot can be viewed here15. Jump up ↑ "I usually wouldn't endorse a site like this, but in this case all html Criticism of WikiIslam]'' section of the sources were referenced in great detail''[http://islamo-criticism." - Womenblogspot.com/ IslamoCriticism]'' blog.</ref> Some have called for the site to be taken offline through illegal means such as hacking,<ref>{{cite web|url= http: Traveling and free-mixing in Islam …, Abdul-Malik Merchant, Student at Umm al-Qura University, Mecca, Saudi Arabia, July 13, 2011//www.16ummah. Jump up ↑ "In fact mockery is the main cause of executions ordered by our prophet (Sm)com/forum/showthread...i already told it to @RiasatKhan .. here is the link though its an php?398571|title= Muslims should DDOS anti islam sitemuslim websites|publisher= Ummah Forum|author= |date= April 19, 2014|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww. but the historical facts / causes of execution mentioned there are reliableummah.com%2Fforum%2Fshowthread.look 4 Yellow colors, they were executed for mockeryphp%3F398571&date=2014-04-24|deadurl=no}}</ref><ref>''"Someone needs to shut it down. Is this Musa Ibrahim scholar of Islamany hackers out here?? List of Killings Ordered or Supported by Muhammad "'' - WikiIslam. Sorry for the anti islam site[{{Reference archive|1=http://www.ummah.com/forum/showthread. i couldnt find any other site written in such short and organized way." php?365182-Solving-the- SHAHBAGH SQUAREWiki-A NEW RISE, Kobiraaz (an established Muslim member who joined in Oct 2010islam-problem|2=2013-05-24}} Solving the Wiki-islam problem], DamirK, and has been thanked 7867 times for 7Ummah Forum,237 post), Pakistan Defence forum, February 17May 24, 201317. Jump up ↑ </ref><ref>''"Some Links Where You Can Find Some Weak And Fabricated Hadeeths Exposed", ShehbaazMind, August 17, 2011.18. Jump up ↑ "Weak Its sad, Saudi have hackers who can hack and fabricated hadith", Belief In The Unseen, September 7, 2012.19take down a lot of crap stuff on the internet but they never seem to notice what should be taken care of. Jump up ↑ Dawud Israel, "NOTES from Tafsir Maariful Qur'an of Mufti Taqi' - [http://Shafi Usmani", Sunni Forum, June 1, 2013lostinriyadh.20blogspot. Jump up ↑ "Wikiislam.net", Alexa.com, accessed October 19, 2013, http:com/2012/03/wwwfor-my-readers-in-saudi-infact-for.webcitationhtml For my readers in Saudi, infact for anyone], LostInRiyadh.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.alexablogspot.com%2Fsiteinfo%2Fwww.wikiislam.net&date=2014-09-03.21. Jump up ↑ "Wikiislam.net/ Audience"(comment by Dentographer, Alexa.comMarch 4, accessed November 282012)</ref> and it had previously been [[Websites Censored by Islamic Governments|banned]] in [[Saudi Arabia]] on the country's [[pornography]] blacklist, 2011even though the site contains nothing of a pornographic nature.22<ref>A screenshot can be viewed [[:File:Wikiislam com-aug-2011-ksa. Jump up ↑ "Verifiabilitypng|here]]</ref>  Constant vandalism, not truth"death-threats, Wikipedia, accessed February 10and non-compliance with guidelines by Muslim editors has lead to WikiIslam, like the German Wikipedia, implementing “[[WikiIslam:Pending Changes Protection|pending-changes protection]]”, meaning that editing still remains open to all, including IP users, 2012but changes have to be approved before becoming visible to readersHowever, due to WikiIslam's extensive use of authoritative primary and secondary pro-Islamic sources, the site has also received praise from Muslims, e.g. for its [[Sex Segregation in Islam]]<ref>"''I usually wouldn't endorse a site like this, but in this case all of the sources were referenced in great detail.''" - [http://www.facebook.com/notes/abdul-malik-merchant/women-traveling-and-free-mixing-in-islam-/216934245018326 Women: Traveling and free-mixing in Islam …], Abdul-Malik Merchant, Student at Umm al-Qura University, Mecca, Saudi Arabia, July 13, 2011.</ref> and [[List of Killings Ordered or Supported by Muhammad]]<ref>"''In fact mockery is the main cause of executions ordered by our prophet (Sm)...i already told it to @RiasatKhan .. here is the link though its an anti islam site... but the historical facts / causes of execution mentioned there are reliable..look 4 Yellow colors, they were executed for mockery. Is this Musa Ibrahim scholar of Islam?? List of Killings Ordered or Supported by Muhammad - WikiIslam. Sorry for the anti islam site... i couldnt find any other site written in such short and organized way.''" - [{{Reference archive|1=http://www.defence.pk/forums/bangladesh-defence/233660-shahbagh-square-new-rise-65.html|2=2013-02-17}} SHAHBAGH SQUARE-A NEW RISE], Kobiraaz (an established Muslim member who joined in Oct 2010, and has been thanked 7867 times for 7,237 post), Pakistan Defence forum, February 17, 2013</ref> articles, and pages such as [[List of Fabricated Hadith]]<ref>[{{Reference archive|1=http://shehbaazmind.blogspot.com/2011/08/some-links-where-you-can-find-some-weak.html|2=2012-09-10}} "Some Links Where You Can Find Some Weak And Fabricated Hadeeths Exposed"], ShehbaazMind, August 17, 2011.</ref><ref>[{{Reference archive|1=http://beliefinunseen.blogspot.com/2012/09/weak-and-fabricated-hadith.html|2=2012-09-10}} "Weak and fabricated hadith"], Belief In The Unseen, September 7, 2012.</ref> and [[Chronological Order of the Qur'an]]<ref>Dawud Israel, [{{Reference archive|1=http://www.sunniforum.com/forum/showthread.php?107518-NOTES-from-Tafsir-Maariful-Qur-an-of-Mufti-Taqi-Shafi-Usmani|2=2013-06-01}} "NOTES from Tafsir Maariful Qur'an of Mufti Taqi/Shafi Usmani"], Sunni Forum, June 1, 2013.</ref> have been used by Muslims as a resource. ==Audience== WikiIslam hosts {{NUMBEROFARTICLES}} articles. On average, it currently receives over 250,000 visitors a month generating about 500,000 page views. As of September 2014, Alexa.com places it within the top 70,000 most visited websites.<ref>{{cite web|url= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.alexa.com%2Fsiteinfo%2Fwww.wikiislam.net&date=2014-09-03|title= Wikiislam.net|publisher= Alexa.com|author= |date= accessed October 19, 2013|archiveurl= |deadurl=no}}</ref> Unlike many other sites critical of Islam, WikiIslam's audience is not "Eurocentric". A large percentage of its readers are from Eastern or Muslim-majority nations such as [[Pakistan]], [[Bangladesh]], [[India]], [[Malaysia]], [[Egypt]], [[United Arab Emirates]], and [[Singapore]].<ref>[{{Reference archive|1=http://www.alexa.com/siteinfo/www.wikiislam.net|2=2011-11-28}} "Wikiislam.net/ Audience"], Alexa.com, accessed November 28, 2011.</ref> Likewise, many of the site's administrators and editors are from a Muslim background or are skeptics from Muslim majority nations. The site is currently [[WikiIslam:Join the Team#Ways_To_Help_Us|looking for editors]] to translate some of their English articles into Indonesian, Urdu, Bengali and [[Arabic]]. There are translations from English already available at the site in [[:Category:Other_Languages|several languages]], including [[Azərbaycanca Yazılar - Articles in Azerbaijani|Azerbaijani]], [[Les articles en francais - Articles in French|French]], [[:Category:Türkçe (Turkish)|Turkish]] and [[Ozbekcha maqolalar - Articles in Uzbek|Uzbek]]. A [[:ru:Заглавная страница|Russian]] sub-domain was started in early 2013 and they also host many [[Translations of Arabic/Islamic Media|press articles and fatwas]] from the Islamic world translated into English from the original Arabic. ==Wikipedia== WikiIslam's primary focus is on the religion of Islam while Wikipedia is a compendium of general knowledge. These differing goals have led to different policies and guidelines.  Wikipedia discourages the use of primary and what they term as "non-notable/reliable" sources. WikiIslam, on the other hand, encourages the use of authentic primary religious text and the rulings of authoritative Muslim scholars who may not be notable to people outside of the Muslim world but who are giants from within. Wikipedia focuses on "verifiability, not truth".<ref>[{{Reference archive|1=http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifiability,_not_truth|2=2012-02-10}} "Verifiability, not truth"], Wikipedia, accessed February 10, 2012.</ref> In regards to Islam, it has meant they accept what "notable/reliable" western commentators say about its religious text and Muslims over what the religious text and Muslims actually say themselves. Conversely, WikiIslam accepts what the religious text and Muslims say over the opinions and interpretations of third-party western commentators. ==See Also== *[[WikiIslam:Frequently Asked Questions|Frequently Asked Questions]]*[[What People Say About WikiIslam]] ==Contact Information=={{Fb link}}To contact WikiIslam with general ideas and suggestions, a [http://wikiislam.net/w/index.php?title=WikiIslam:Forum/Visitor_Inquiries&action=edit&section=new message can be left] on the relevant forum page. For copyright issues, click [[WikiIslam:Copyright Issues|here]]. And for other important issues, click [[WikiIslam:Contact Us|here]]. ==References=={{Reflist|30em}} [[Category:WikiIslam]][[ru:ВикиИслам:Описание]]
Autochecked users, Bureaucrats, Editors, oversight, recentchangescleanup, Reviewers, rollback, Administrators
19,746
edits

Navigation menu