Mohamedova aorta

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to navigation Jump to search

Tento článek zkoumá tvrzení, že Mohamed řekl před svou smrtí, že mu byla proříznuta aorta (srdečnice), což bylo předpovězeno v Koránu, že by se stalo pokud by byl falešný prorok.

Zdroje

Arabské slovo pro "aortu" (srdečnici), použité v Koránu je وتين (wateen, více česká transliterace by byla uatín):

Korán

Překlad pana Hrbka používá slovo srdečnice, což je aorta.

(69:44) A kdyby si on proti vůli Naší vymýšlel nějaká rčení,

(69:45) věru bychom jej vzali za jeho pravici

(69:46) a pak mu prořízli jeho srdečnici (لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, la-qata'anaa min-hu al-wateena).

Pan Hrbek to přeložil jako, že by Aláh vzal Mohameda za Mohamedovu pravici, ale jiní to překládají tak, že Aláh pravicí (tzn. svojí mocí) vezme Mohameda [1]. Slovo wateen není použito nikde jinde v Koránu. [2]

Tafsíry

Tafsír Al-Jalalayn v arabštině říká, že wateen (aorta) je niaat al-qalb (tepna srdce) a irq (žíla):

(69:44) "A kdyby si on proti vůli Naší vymýšlel nějaká rčení" tím, že by v Našem jménu říkal co jsme neřekli

(69:45) "věru bychom jej vzali za jeho pravici" - potrestali bychom jej pravicí, naší silou;

(69:46) "a pak mu prořízli jeho srdečnici" - aorta srdce (نِيَاط الْقَلْب, niaat al-qalb) žíla (عِرْق, irq) která se s ní spojuje a která, když je poškozená, vede k smrti člověka


Tafsir Al-Jalalayn [3]

Tafsír Ibn Kathir říká to samé:

(69:44) (A kdyby si on proti vůli Naší vymýšlel nějaká rčení,) to znamená, `kdyby si Mohamed něco vymyslel proti nám, jak oni tvrdí, a přidal nebo odebral cokoliv z poselství nebo řekl něco od sebe a připisoval to Nám, jistě bychom jej rychle potrestali. A samozřejmě, Mohamed nic z toho nedělal (jak nevěřící tvrdili).' Tedy Aláh říká,

(69:45) (věru bychom jej vzali za jeho pravici) Bylo řečeno, že to znamená `Vzali bychom jej pravicí, protože je silnější při uchopení.'

(69:46) (a pak mu prořízli jeho srdečnici) Ibn `Abbas řekl: "To (Al-Watin) se vztahuje k srdeční tepně (نياط القلب, niaat al-qalb), a je to žíla (العرق, al-irq), která je připojená k srdci. Tohle také řekl `Ikrimah, Sa`id bin Jubayr, Al-Hakim, Qatadah, Ad-Dahhak, Muslim Al-Batin a Abu Sakhr Humayd bin Ziyad. Muhammad bin Ka`b řekl: "To (Al-Watin) je srdce, jeho krev a cokoliv je kolem něj.


Tafsir Ibn Kathir [4]

Hadísy

Mohamed používá slovo ابهر (abhar), které se také překládá jako aorta:

Vyprávěla Aiša:

Prorok při své nemoci kvůli které zemřel, říkával: "Ó Aišo! Stále cítím bolest způsobenou jídlem, které jsem jedl u Khaibaru, a tentokrát se cítím jako by moje aorta (أَبْهَرِي, abhar-ee) byla proříznuta (انْقِطَاعَ, utqitaa'a) z toho jedu."


Ten ي (-ee) suffix znamená "moje".

Ve sbírce Abi Dawud můžeme vidět, že to bylo před Mohamedovou smrtí:

Vyprávěl Ibn Ka'b b. Malik:

Od svého otce: Umm Mubashshir řekl prorokovi během nemoci, kvůli které zemřel: Co si myslíš o tvé nemoci, posle Aláhův? Nemyslím o nemoci mého syna na nic, kromě otrávané ovce, kterou s tebou jedl u Khaibaru. Prorok řekl: A já si nemyslím o své nemoci také nic jiného. Teď přišla chvíle, kdy to prořízlo (قَطَعَتْ, qata'at) moji srdečnici (أَبْهَرِي, abhar-ee).


Sunan Abu Dawud 40:4499 (sahih in chain)

A že byl otráven židovskou ženou, která chtěla otestovat jestli je opravdový prorok:

... tedy židovka mu u Khaibaru připravila pečenou ovci, kterou otrávila. Posel Aláhův z toho jedl a lidé také jedli.

Poté řekl: Dejte ruce pryč (od jídla), neboť mě řeklo, že je otrávené. Bishr ibn al-Bara' ibn Ma'rur al-Ansari zemřel.

Tedy nechal poslat pro židovku a zeptal se: Co tě vedlo k tomu abys udělala to, cos udělala?

Řekla: Pokud bys byl prorok, neublížilo by ti to; ale pokud bys byl král, zbavila bych lid tebe. Posel Aláhův poté přikázal aby byla zabita. Poté řekl při bolesti při které zemřel: Stále jsem cítil bolest z jedu, který jsem jedl u Khaibaru. Teď přišel čas, kdy to prořízlo (قَطَعَتْ, qata'at) moji srdečnici. (أَبْهَرِي, abhar-ee)

Slovo abhar není použito v jiných hadísech. [5]

Slova

Jak Korán, tak hadísy používají nějakou formu slova قطع (qata'a) pro "proříznout", ale používají různá slova pro "srdečnici". Tedy znamenají tato dvě slova to samé v arabštině? Bohužel slova وتين (wateen) a ابهر (abhar) nejsou nikde jinde v Koránu ani v hadísech, takže nemůžeme lépe pochopit jejich význam tím, že bychom je viděli v jiných kontextech ve stejných zdrojích. Použijeme slovník.

Laneův lexikon

Slovo wateen je z kořene وتن. Podle Laneova lexikonu, slovo znamená aorta:

الوَتِينُ [The aorta: or the aorta descendens:] a certain vein [or artery] adhering to the inner side of the backbone all along, which supplies all the [other] veins [or arteries] with blood, and irrigates the flesh, being the river of the body: or a certain thick white vein resembling a cane: [this last is the description given by Zj in his “ Khalk el-Insán: ”] or [the aorta ascendens;] the نِيَاط of the heart: or a certain white vein within the back of the neck: it is said to draw up [its supply] from the heart, and in it is the blood. ― Also, the خِلْب, q. v.: pl. أَوْتِنَةٌ and وُتُنٌ: (M:) i. q. نِيَاطُ القَلْبِ. (Bḍ, and Jel, lxix. 45.) See أَبْهَرُ.


Lane's lexicon on وتين [6]

A slovo abhar je z kořene بهر. Podle Laneova lexikonu, to znamená aorta:

أَبْهَرُ [The aorta; so in the present day;] a certain vein [or artery], (Ṣ, A, Ḳ,) in the back, (Ḳ,) lying within, or at the inner side of, the back-bone (A'Obeyd, A, TA) and the heart, (A'Obeyd, TA,) the severing of which causes death: (A'Obeyd, Ṣ, A:) it is name given to each of two veins [or arteries, or the two portions of the aorta which are called the aorta ascendens and aorta descendens,] which issue from the heart, and from which then branch off all the other arteries: (Ṣ:) and, (Ḳ,) or as some say, (TA,) the وَرِيد [i. e. either the carotid artery or the external jugular vein] of the neck: (Ḳ:) and, (Ḳ,) or as some say, (TA,) [the vein in the arm called] the أَكْحَل: (Ḳ:) or, accord. to the more full description of IAth, a certain vein [or artery] arising from the head, and extending to the foot, and having arteries which communicate with most of the extremities and the body: what is in the head is called the نَامَّة; and hence the saying, أَسْكَتَ ٱللّٰهُ نَامَّتَهُ, meaning “God killed him,” or “may God kill him!” and it extends to the throat, and is there called the وَرِيد; and to the chest, and is there called [especially] the أَبْهَر [meaning the aorta ascendens]; and to the back, and is there called the وَتِين [meaning the aorta descendens]; and the heart is suspended to it; and it extends to the thigh, and is there called the نَسَا; and to the shank, and is there called the صَافِن: the ء in it is augmentative. (TA.) You say, قَطَعَ أَبْهَرَهُ [It severed his aorta]; meaning (tropical:) it (pain) destroyed him. (A.) ― Also The back: (Ḳ:) or the place of the vein [or artery] so called. (Aṣ, in art. خدع of the Ṣ.) One says, فُلَانٌ شَدِيدٌ الأَبْهَرِ Such a one is strong in the back: (TA:) or strong in the place of the vein [or artery] called the ابهر. (Aṣ, ubi suprà.) ― And The back of the curved part of the extremity of a bow: (Ḳ:) or the part between the طائِف and the كُلْيَة: (Ṣ, Ḳ:) in the bow is its كَبِد, which is the part between the two extremities of its string or the like; then, next to this, the كُلْيَة; then, next to this, the أَبْهَر; then, the طَائِف; then, the سِئَة, which is the curved part of the extremity. (Aṣ.) ― And A tent-pole. (JK.) ― And The shorter side of a feather: (Ḳ:) [or] so أَبَاهِرُ [which is the pl.]: (JK:) [or] the latter signifies the feathers (Lḥ, Ṣ) of the wing (Lḥ) of a bird (Lḥ, Ṣ) next after those called الخَوَافِى, (Lḥ,) [and] next [before] those called الكُلَى: (Ṣ:) the first of them are those called القَوَادِمُ, (Ṣ,) four in number, in the fore part of the wing; (Lḥ;) the next, المَنَاكِبُ, (Lḥ, Ṣ,) also four; (Lḥ;) the next, الخَوَافِى, (Lḥ, Ṣ,) also four; (Lḥ;) the next, الأَبَاهِرُ, (Lḥ, Ṣ,) also four; (Lḥ;) and the next, الكُلَى [which are also four]. (Ṣ.)


Lane's lexicon on أبهر [7]

Online anglicko-arabský slovník Almaany

Podle slovníku Almaany, je toto význam abhar:

أَبْهَر ( اسم ): شِرْيانٌ أَوُرْطَى

[abhar (noun): artery aorta]

aorta - main artery through which blood is carried from the left side of the heart


Almaany.com[8]

A toto je význam wateen:

وَتِين ( اسم ): شِرْيانٌ أوُرْطِيّ

[wateen (noun): artery aorta]

aorta


Almaany.com[9]

Tedy obě dvě slova znamenají aorta.

Pokud si vyhledáme anglické slovo "aorta" najdeme přesně dva možné překlady do arabštiny. A jsou to samozřejmě wateen a abhar:

aorta ( noun ): main artery through which blood is carried from the left side of the heart

أبْهَر ؛ وَتِين

[abhar, wateen]


almaany.com[10]

Apologetika

Wateen není abhar

Jeden apologetický článek cituje učence z 13. století, Ibn Athir, který říká, že wateen je částí abhar. Článek nepopírá, že podle některých slovníků je wateen synonymum abhar.

Az-Zubaydee ve svém slavném slovníku Taaj al-'Aroos min Jawaahir Al-Qaamoos cituje učence Ibn Athir, který říká:

الأبْهَرُ عِرْقٌ مَنْشَؤُه مِن الرَّأْس ويَمْتَدُّ إلى القَدمِ

Abhar je žíla, která začíná v hlavě a jde až do chodidel.

Poté pokračuje a dává jména různým pod-žílám a jejich umístění v lidském těle:

ويمتدُّ إلى الظَّهْر فيُسَمَّى الوَتِينَ

A ona pokračuje do zad a je zvaná al-wateen.

Tedy tady vidíme, že al-wateen je ve skutečnosti částí al-abhar. A proto al-wateen je občas používáno synonymně s al-abhar v některých slovnících. To je proto, že al-wateen je částí al-abhar, nicméně, nemůže to být řečeno naopak, neboť Al-abhar nemusí nutně znamenat al-wateen.
call-to-monotheism.com[11]

Zaprvé, pokud wateen je částí abhar, tak je možné, že když Mohamed řekl, že jeho abhar byla proříznuta, tak tím myslel tu wateen část. A zadruhé, je otázkou jestli tento rozdíl ve významech těchto slov existoval v 7. století?

Tedy, obě dvě slova se vztahují ke stejné žíle. Jediným rozdílem je, že možná wateen se vztahuje k menší části a abhar k větší části té žíly. Což není velký rozdíl.

Řezání abhar není myšleno doslova

Řezání aorty by mohlo znamenat "zemřít", takže možná Korán řekl Aláh by prořízl jeho aortu, ale Mohamed řekl, že byla proříznuta pouze metaforicky.

Zde je otázkou, proč by Korán nemohl být také metaforický? Není snad významem toho verše, že Aláh by Mohameda zabil? Řezání jak abhar tak wateen může být pochopeno jako doslova, tak metaforicky.

Existuje také tvrzení, že "řezání abhar" byla běžná fráze. Ale pokud "řezáníabhar" byla běžná fráze, tak proč by ji Korán nemohl parafrázovat s wateen?

Abhar znamená nedostatek vzduch / lapání po dechu

Abhar neznamená lapání po dechu. Slovo buhir (بُهِر) znamená lapání po dechu [12], ale slovo abhar (أَبْهَر) znamená aorta [13].

Překlady

Pokud by abhar a wateen obě neznamenaly "aorta", tak jak je možné, že tolik profesionálních překladatelů přeložilo tyto slova jako aorta? Nevěděli snad o čem mluví? Možná někdo s malou znalostí anatomie by mohl udělat chybu, ale jako by mohl Dr. Muhammad Muhsin Khan, který studoval medicínu [14], být neschopný přeložit slovo aorta? Muhsin Khan přeložil jako Korán, tak sbírku Sahih Bukhari a přeložil obě slova jako aorta:

And then certainly should have cut off his life artery (Aorta)


Quran 69:46 (Dr. Muhsin Khan translation)

Zde můžeme vidět, že použil "life artery" (tepna života) a vložil "aorta" do závorek. To zřejmě indikuje, že metaforický význam toho verše je, že bůh by ukončil Mohamedův život. To ukazuje, že apologetická výmluva"v hadísech to mělo metaforický význam "zemřít", zatímco Korán myslel doslovné řezání aorty" je chybná, protože Korán lze také chápat metaforicky.

V hadísech, Dr. Muhsin Khan přeložil slovo abhar jako aorta:

Narrated `Aisha:

The Prophet (ﷺ) in his ailment in which he died, used to say, "O `Aisha! I still feel the pain caused by the food I ate at Khaibar, and at this time, I feel as if my aorta is being cut from that poison."
Sahih Bukhari 5:59:713 (Dr. Muhsin Khan translation)

Další anglické překlady verše 69:46:

And We should certainly then cut off the artery of his heart:


Quran 69:46 translated by Yusuf Ali

Thereafter indeed We would have cut (off) (his) aorta.


Quran 69:46 translated by Dr. Ghali

Then We would certainly have cut off his aorta.


Quran 69:46 translated by Shakir

And then severed his life-artery


Quran 69:46 translated by Pickthall

Then We would have cut from him the aorta.


Quran 69:46 translated by Sahih Intl

Závěry

  • Mohamed tvrdil, že dostal zjevení od Aláha, že pokud by byl falešný prorok, Aláh by mu prořízl aortu.
  • Mohamed před svou smrtí říkal, že mu byla aorta proříznuta.
  • Islámští apologetikové namítají, že arabské slovo wateen bylo použito v Koránu, zatímco hadísy používají slovo abhar, ale to je jedno, protože obě tyto arabská slova znamenají aorta.

Viz také

Překlady

  • Verze této stránky je také dostupná v těchto jazycích: anglicky. Další jazyky si můžete zvolit na liště vlevo.

Externí odkazy

Reference