Korán, hadísy a učenci: Toaletní etiketa

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to navigation Jump to search

Co dělat a co nedělat

Řekni modlitbu před vstupem, abys odehnal džiny a démony

Vyprávěl Zayd ibn Arqam: Apoštol Aláhův řekl: Tyto kadibudky jsou často navštěvované džiny a ďábly. Tedy pokud tam kdokoliv z vás vkročí, měl by říct: "Hledám útočiště u Aláha od mužských i ženských ďáblů."
Anas vyprávěl: Když posel Aláhův šel na záchod, říkával: Ó Aláhu, hledám útočiště v tobě, před zlými a škodlivými věcmi.

Sundej si prsteny

Vyprávěl Anas ibn Malik: Když šel prorok na záchod, sundal si prsten.

Nebuď namířen čelem nebo zády ke Kábě

Vyprávěl Abu Aiyub Al-Ansari: Prorok řekl: "Když kadíte, nebuďte čelem ani zády ke qible (tj. směr ke Kábě), ale buďte směrem na východ nebo na západ."
Abu Ayyub vyprávěl: Apoštol Aláhův řekl: Kdykoliv jdete do pouště, nebuďte čelem ani zády ke qible když odpovídáte na volání přírody (الْغَائِطَ), ale obraťte se směrem na východ nebo na západ. Abu Ayyub řekl: Když jsme přišli do Sýrie a našli jsme záchody, který byly postaveny směrem ke qible, obrátili jsme naše obličeje a prosili o slitování Pána. On řekl: Ano.
  • V překladech jsou použity eufemismy jako "odpověď na volání přírody", ale v arabském originále je použito jen jedno slovo الْغَائِطَ (al-ghaa'it), které explicitně znamená výkaly. [1]

Nedrž a nedotýkej se penisu pravou rukou

Vyprávěl Abu Qatada: Prorok řekl: "Kdykoliv kdokoliv z vás dělá vodu, neměl by držet svůj penis anebo čistit své soukromé oblasti pravou rukou. (A při pití) by neměl foukat do nádoby s pitím."

Nestojte při močení

Aiša řekla: “Kdokoliv vám říká, že prorok močil ve stoje, nevěřte mu. On močil pouze v podřepu.”[2]
Sahih al-Tirmidhi No. 11
Vyprávěl Amr ibn al-'As: AbdurRahman ibn Hasanah vyprávěl: Já a Amr ibn al-'As jsme šli k prorokovi. On vyšel s koženým štítem (v jeho ruce). Skryl se s ním a močil. Poté jsme řekli: Podívejte se na něj. On močí jako žena. Prorok to uslyšel a řekl: Což nevíte co se stalo člověku z Banu Isra'il (děti Izraele)? Když na ně dopadla moč, utrhli tu část kde ta moč dopadla; ale on (ten člověk) jim zakázal (to dělat), a byl potrestán v hrobě.
Abu Huraira řekl: Když si kdokoliv z vás podřepuje aby odpověděl na volání přírody, neměl by obracet svůj obličej směrem ke qible ani zády.

Neodkrývejte své soukromé oblasti, dokud si nedřepnete

Vyprávěl Abdullah ibn Umar: Když chtěl prorok si ulevit, nenadzvedl své oblečení, dokud se nesnížil blízko k zemi.
Sunan Abu Dawud 1:14, al-Tirmidhi No. 14, také Saheeh al-Jaami’ No. 4652

Nezašpiňte se močí, toto je velký hřích

Prorok řekl: “Většina trestů v hrobě bude kvůli moči.”[3]
Ibn Maajah No. 342, takéSaheeh al-Jaami’ No. 1202
Vyprávěl Ibn 'Abbas: Jednou prorok, když procházel kolem hřbitova v Medíně nebo v Mekce, slyšel hlasy dvou lidí, kteří byli mučeni v jejich hrobech. Prorok řekl: "Tito dva lidé byli mučení ne pro velký hřích" Prorok poté dodal: "Ano! (oni jsou mučeni pro velký hřích). Věru, jeden z nich se nikdy neochránil před zašpiněním močí a ten druhý šířil pomluvy. Prorok poté požádal o zelený list datlovníku, rozdělal jej na dva kusy a každý znich dal na jeden hrob. Když se ho zeptali, proč to udělal, odpověděl: "Doufám, že jejich mučení se sníží, dokud se tyto nevysuší."

Nemluv na toaletě

Vyprávěl AbuSa'id al-Khudri: Slyšel jsem Aláhova apoštola říct: Když dva lidé jdou spolu si ulevit, odkryjí své soukromé oblasti a mluví spolu, Aláh, Velký, se kvůli tomu rozhněvá.
Vyprávěl Muhajir ibn Qunfudh: Muhajir přišel k prorokovi, zatímco on močil. Pozdravil jej. Prorok nevrátil pozdrav dokud se neočistil. Poté se mu omluvil říkajíc: Nelíbilo se mi pamatovat Aláha, kromě ve stavu očištění.
Člověk řekl salaam prorokovi (saw) zatímco byl na toaletě, on neodpověděl salaam.
An-Nasaa'i 37, Ibn Majah 353
Není dobré dávat pozdravy někomu na toaletě a oni neodpovídají. Podobně kdo jí [tak, že jídlo je v jejich ústech, protože jsou zaneprázdnění a nemůžou odpovědět], recituje Korán, zaneprázdněn svatýma vědomostma.[4]
Ibn Nujaym, al-Bahr al-Raiq (8.236)

Očisti se lichým počtem kamenů

Vyprávěl Abu Huraira: Prorok řekl: "Kdokoliv se očišťuje by měl vyčistit svůj nos vodou, tím že ji dá dovnitř a pak ji vyfoukne ven a kdokoli očišťuje své soukromé oblasti s kameny by měl použít lichý počet kamenů."
Abu Huraira vyprávěl, že Aláhův apoštol řekl: Když se kdokoliv vytírá kameny (poté co odpověděl na volání přírody) musí použít lichý počet a když kdokoliv z vás provádí očištění, musí šňupnout do svého nosu vodu a pak jej vyčistit.
Abu Huraira vyprávěl: Posel Aláhův řekl: Když kdokoliv provádí očištění, musí si vyčistit nos a když se kdokoliv vytírá s kameny musí to dělat lichý počet krát.

Neočišťujte se méně, než třemi kameny

Salman řekl, že někdo z polyteistů řekl: Vidím, že váš kamarád vás učí i o lejnu. Odpověděl: Ano, on nám zakázal aby se kdokoliv utíral pravou rukou, nebo mířil ke qible. Zakázal nám použít pro to hnůj nebo kost a dál nám instrukce, abychom nepoužívali méně, než tři kameny.
Vyprávěl Salman al-Farsi: Bylo řečeno Salmanovi: Tvůj prorok tě učí všechno, dokonce i o lejnu. On odpověděl: Ano. Zakázal nám být směrem ke qible v době ulevování nebo močení a čištění pravou rukou a čištění s méně, než třemi kameny nebo čištění hnojem nebo kostí.

Nepoužívejte hnůj ani kosti

Vyprávěl Abdullah ibn Mas'ud: Vyslanectví džinů přišlo k prorokovi a řeklo: Ó Mohamede, zakaž své komunitě čistit se kostí nebo hnojem nebo uhlím, neboď v nich Aláh poskytuje výživu pro nás. Tedy prorok jim zakázal to dělat.
Vyprávěl Abu Huraira: Následoval jsem proroka když šel odpovědět na volání přírody. Nedíval se tam ani tam. Tedy, když jsem se k němu přiblížil, řekl mi: "Nasbírej mi nějaké kameny abych očistil své soukromé oblasti (nebo řekl něco podobného), a nenos mi kost nebo kus hnoje." Tedy přinesl jsem kameny v rohu mého oblečení a položil je vedle něj a odešel jsem od něj. Když dokonal, použil je.
Vyprávěl 'Abdullah: Prorok šel odpovědět na volání přírody a požádal mě abych donesl tři kameny. Našel jsem dva a hledal jsem třetí ale nemohl jsem jej najít. Tedy vzal jsem suchý kus hnoje a přinesl mu jej. Vzal ty dva kameny a odhodil hnůj a řekl: "To je špinavá věc."
Jabir vyprávěl: Posel Aláhův zakázal používat kosti nebo výkaly velbloudů pro vytírání.

Nepoužívej pravou ruku

Vyprávěl Abu Qatada: Aláhův apoštol řekl: "Když pijete, nefoukejte do nádoby a když močíte nedotýkejte se penisu pravou rukou. A když se čistíte po kadění, nepoužívejte pravou ruku.

Umyj se potom

Vyprávěl Abu Huraira: Aláhův apoštol řekl: "Modlitba člověka, která dělá Hadath (vypopuští moč, stolici nebo větry) není přijata, dokud neprovede očištění.
Vyprávěl Anas bin Malik: Kdykoliv Aláhův apoštol šel odpovědět na volání přírody, já spolu s dalším klukem jsme jej doprovázeli s pohárem plným vody. (Hisham komentoval: "Aby s tím mohl očistit své soukromé oblasti.)"

Není potřeba čistit zadek pokud je to uděláno v řece

Usama b. Zaid vyprávěl: Aláhův posel na cestě zpět z 'Arafat sešel do jednoho z těch potoků (aby odpověděl na volání přírody), a poté co to udělal, lil jsem vodu (na jeho ruce) a říkal: Budeš se modlit? Na což řekl: Místo modlitby je před tebou.

Řekni modlitbu při odcházení z toalety

Vyprávěla Aiša, Ummul Mu'minin: Když prorok vyšel ze záchodu, říkával: "Dej mi tvé odpuštění."[5]

Viz také


Překlady

  • Verze této stránky je také dostupná v těchto jazycích: anglicky. Další jazyky si můžete zvolit na liště vlevo.

Externí odkazy

Reference

  1. https://www.almaany.com/en/dict/ar-en/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%B7/
  2. "Vyprávěl al-Tirmidhi, al-Tahaarah, 12; on řekl, že tohle je nejvíce sahíh vyprávění na toto téma. Také jej považoval za sahíh al-Albaani v Saheeh Sunan al-Tirmidhi, no. 11" - Is it haraam to urinate standing up? - Islam Q&A, Fatwa No. 9790
  3. "Reported by Ibn Maajah, 342; see also Saheeh al-Jaami’, 1202" - Muslim bathroom etiquette - Islam Q&A, Fatwa No. 2532
  4. Shaykh Faraz Rabbani, "Giving salams to someone in the toilet", SunniPath, Question ID 2118 (archived), http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp?HD=1&ID=2118&CATE=34. 
  5. Abu Dawud, Ibn Majah a At-Tirmithi. An-Nasa'i to zaznamenal v 'Amalul-Yawm wal-Laylah. Také Ibn Al-Qayyim's Zadul-Ma'ad, 2/387.