УикиИслям: Често задавани въпроси

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to navigation Jump to search
Shortcut:
WIFAQ

Обща информация

Каква е целта на УикиИслям?

Целта на УикиИслям е да представи един точен и обширен източник за исляма.

Какво е Уики?

Уики е уебсайт, който всеки един потребител може да редактира при използването на уеб браузър. Това е различно от конвенционалните уебсайтове, които могат да бъдат редактирани само от техните администратори, които пък използват специализиран софтуер за редактиране в мрежата. Content Management Systems – (Системите за управление на съдържанието), които не са „Уики“, са управлявани само от малка група редактори. Уики прави от всеки един интернет потребител уебсайт администратор.

Какви са преимуществата на този сайт в сравнение с други сайтове, отнасящи се до исляма?

Най-голямото преимущество е, че всеки потребител, който има достъп до интернет, може да редактира уебсайта от своя браузър. Не е необходимо да сте уеб-мастър.

Другите преимущества над конвенционалните уебсайтове включват възможността нашите статии да се поддържат актуализирани и уместни без оглед на това, кога са били първоначално създадени.


НАДЕЖДНОСТ

Търся информация относно исляма. Това ли е сайтът, който трябва да използвам?

Да, ако търсите фактическа информация относно исляма, това е сайтът, който трябва да използвате. Ако не сте намерили, това което търсите, няма проблем да направите запитване на съответната дискусионна (Англ.) страница.

Всеки потребител може да редактира УикиИслям, това означава ли, че всеки може да вкарва фалшива информация?

Не, това не е така. Подобно на германската Уикипедия, всички наши страници са под " защита при висящи промени" (Англ.), което означава, че те са отворени за редактиране, но промените ще станат видими за читателите, само след като са били прегледани от потребител с подходящ достъп, т.нар. „reviewer”( рецензент) или от администрацията. УикиИслям се гордее с това, че е надежден източник на информация за исляма. Дори съществува страница, посветена на аргументи срещу използването (Англ.) на уебсайта.

УикиИслям е само един Уики-сайт и е пристрастен. Как можем да вярваме на неговото съдържание?

Фокусирането на УикиИслям върху критиката на исляма не ни прави ненадеждни. Въвеждането на " защита при висящи промени"(Англ.) елиминира повечето от обичайните проблеми, свързани с „Уики“, а и ние също така обръщаме голямо внимание върху предоставянето на читателите на изобилно количество препратки и бележки под линия, които могат да бъдат използвани за независима проверка на фактите.

Относно пристрастието; ако препратките са надеждни и представени коректно, усещането за пристрастие на сайта няма основание. Хора, които желаят другите да отхвърлят сайта заради обвинения в пристрастие са „нападащи вестоносеца”, подразделение на логическата заблуда ad hominem (лични нападки).

Съществуват множество личности и уебсайтове, които критикуват всички форми на вяра, но това не е основание, те да бъдат автоматично етикетирани като ненадеждни. Това не винаги е вярно за тези, които са избрали да критикуват исляма.Това не е поради наша собствена грешка, а заради пристрастията на хората, които ни клеймят като ненадеждни, без дори да са анализирали нашето съдържание. В повечето случаи, това просто означава, че ще трябва да потърсите на друго място за положителните аспекти на това, което търсите; все пак ние публикуваме и про-ислямско съдържание(Англ.).

Обратно, защитените сайтове твърде рядко могат да бъдат надежден източник относно ислямските вярвания. По самата си природа, те съществуват, за да защитават исляма от критиката, те не са създадени, за да отразяват достоверната мюсюлманска мисъл за каквото и да е. Те могат почти еднакво да бъдат обвинени в пристрастност, колкото и сайтовете, които критикуват исляма. За всеки, който иска да омаловажи един сайт, критикуващ исляма, като след това представя тези сайтове като алтернативен източник за изучаване на ислямските вярвания, това е израз на крайно лицемерие.

Ако търсите точна и безпристрастна информация за християнството или будизма, не би трябвало да се допитате до християнин или будист, както и не би трябвало да посещавате пристрастен про-християнски/будистки сайт. Или ако го направите, не би трябвало да ограничавате своето изследване до тези малко на брой източници. Същите принципи се отнасят и за исляма.

Как да разбера, че съдържанието е истинско?

Фактите, отнасящи се до ислямската теология са подкрепени чрез цитати от стихове в Корана, тефсири, хадиси и фатви. Ако вярвате, че нещо в действителност е неточно, моля използвайте съответната дискусионна страница и ни уведомете. Някои примери за това какъв тип източници използваме са описани тук(Англ.).

Някой е открил грешки в една от нашите статии. Как да вярвам на останалата част от сайта?

УикиИслям съдържа 977 статии, написани от различни потребители. Ако някой предявява претенции, че е открил грешки в една от нашите статии и поради тази причина останалата част от сайта ни, следва да бъде отхвърлена, той е жертва на логическата заблуда за отравяне на кладенеца(Англ.). Забележете също така, че опитите за опровержение(Англ.) не е необходимо да отразяват възгледите на УикиИслям.

Ние сме отзивчиви към критиката и оценяваме вложената енергия от нашите читатели, тъй като това ще има като резултат единствено усъвършенстването на сайта. Така че, ако забележите някакви грешки, моля известете ни чрез съответните дискусионни страници и ние ще поставим статията за преглед. И още по-добре - ако Вашата цел е да ни отправите конструктивна критика, защо не си отворите акаунт и самите Вие да започнете редактиране на страницата?

Използвани източници

Дали УикиИслям използва полемични източници?

Не, ние не правим това. Излагането на факт, засягащ историята на исляма и теологията от полемични източници като книги, статии или коментари от личности като Робърт Спенсър, Памела Гелар, Аян Хирси Али, Марк А. Гейбриъл, Уафа Султан, Али Сина, Уалид Шубат, Бриджит Гейбриъл и други, не са разрешени при никакви обстоятелства като позовавания в УикиИслям(Англ.). Съветваме редакторите да премахват всякакви подобни твърдения, веднага щом ги срещнат.

Дали УикиИслям използва изфабрикувани източници?

Не, ние не използваме такива. Използваме ислямски източници, които са лесно достъпни, както в интернет, така и в търговската мрежа. Това са същите източници, които ще видите да бъдат използвани и приемани от хиляди мюсюлмански уебсайтове. Където е възможно, пускаме линкове директно към такива мюсюлмански сайтове, които съдържат текстове от Корана, Хадисите, Фатвите, Фикхите и Тефсира.

Какъв превод на Корана използвате?

Освен ако не е посочоено друго, ние използваме уважаваните и широко приети преводи на проф. д-р. Цветан Теофанов и английските преводи от Юсуф Али, Мармадюк Пикхтал, М. Х. Шакир. Всички цитати от Корана са взети от признати издателства на Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България и Compendium of Muslim Texts (Кратко изложение на мюсюлманските текстове), издаден от Асоциацията на мюсюлманските студенти при Университета на Южна Калифорния.

Дали УикиИслям цитира погрешно стиховете от Корана?

Не, ние не правим това. Ако погрешно цитиран стих от Корана e попаднал на нашето внимание, ние ще го коригираме веднага. Повечето претенции за ”погрешно цитирани стихове от Корана” се отправят от някой апологет, който използва неясен превод на Корана и който твърди, че нашият превод се отличава от неговия (например виж тук (Англ.)). Ако някой не успее да провери източниците, може да се приеме, че това е погрешно цитиране от наша страна. Все пак точно ние използваме най-широко приетите и доказани преводи на Корана (т.е. английските преводи на Юсуф Али, Мармадюк Пикхтал или М.Х. Шакир и издание на Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България с преводач проф. д-р. Цветан Теофанов) .

Какви преводи на Хадисите използвате?

Освен, ако не трябва тепърва да превеждаме арабското повествование, което все още не налично на английски език, те основно са: превод на Сахих Ал-Бухари от Мусин Кан, превод на Сахих Муслим от Абд-ал-Хамид Сидики, превод на Сунан Абу Дауд от Ахмад Хасан и превод на Мувата на Малик от Айша Абд-ал-Рахман ал Турджумана Якуб Джонсън. Всички те са взети Compendium of Muslim Texts (Кратко изложение на мюсюлманските текстове), издаден от Асоциацията на мюсюлманските студенти при Университета на Южна Калифорния. Всички английските преводи на Ал Тирмиди, Ал Наса‘и и Ибн Маджа са всички взети от Sunnah.com.

Използва ли УикиИслям недостоверни хадиси и цитира ли отделни хадиси извън контекста?

Не, не го правим. Колекциите от хадиси, които най-често са използвани в УикиИслям, са известни като т.нар “Authentic Six” („Автентичните шест“), т.е. шестте канонични колекции от хадиси в общоприетия ислям. Ал-Бухари и Муслим са етикетирани като изцяло автентични/достоверни (sahih). Другите са от Абу Дауд, Тирмиди, Наса‘и Ибн Маджа. Мувата на Малик е също така използван и е поставен непосредствено под двата Сахих-а по своята надеждност, но по принцип не е включен в шестте. Ако са цитирани хадиси от колекции като Наса‘и и Ибн Маджа, степента на тяхната автентичност е също така посочена.

Хадиси никога не са цитирани извън контекста. Те са почти винаги цитирани напълно. Ако част от хадис е цитирана, то това е само в интерес на сбитостта и проверимостта, като винаги е посочен проверим онлайн източник с пълния текст. Ако някой хадис е цитиран извън контекст или е цитиран по начин, който прави неясен неговият действителен смисъл, ние съветваме читателите, това да бъде отнесено до нашето внимание, като ние незабавно ще го коригираме.

Иронично е, че хората, които правят тези фалшиви твърдения обикновено са тези, които са виновни за използването на недостоверни хадиси или цитират части от хадиси извън контекст. Ние всъщност съхраняваме множество статии, които се занимиват и с двата проблема (например виж тук(Англ.), тук(Англ.) and тук(Англ.) като изискваме редакторите да се придържат стриктно към ръководните насоки, които касаят надеждните източници (Англ.) и начина, по който те се цитират (Англ.).


Уикипедия и УикиИслям

Дали УикиИслям е клон на Уикипедия или на фондацията Уикимедия?

Не, ние не сме по никакъв начин свързани или подкрепяни от тези организации. Нашата сходност е единствено в използването на същия Mediawiki(Англ.) софтуер, който е също така използван от много други Уики-уебсайтове.

Защо трябва да избера УикиИслям пред Уикипедия за информация, която критикува исляма?

Случаят инцидент Jagged 85(Англ.) е добър пример за проблемите, срещани от Уикипедия по отношение на статии, отнасящи се до исляма. Jаgged 85 беше редактор, който участваше в 8115 отделни статии с над 67 000 редакции, направени за период от пет години, докато накрая беше хванат през 2010г.Съсредоточавайки усилията си върху подобряването образа на Исляма и омаловажавайки постиженията на западния свят, в продължение на пет години той/тя беше оставен/а напълно безпрепятствено да изопачава източници по различни начини, като тези изопачения бяха впоследствие възпроизведени навсякъде в мрежата от други сайтове, които ползват Уикипедия като източник.

Политиката на Уикипедия позволи също така използването на някои много подозрителни „надеждни” вторични източници. Първият пример за това бе статията на Пол Валели " Как ислямските изобретатели промениха света"(Англ.). От Уикипедия също така съхраняват фалшифицирано Слово при сбогуване (от Мухаммад)(Англ.) което бе създадено от индийски/пакистански автор през 80-те години, просто защото повсеместно мюсюлманите го използват с цел пропаганда, но игнорират автентичната версия на Словото, открита в Табари.

Тъй като УикиИслям се съсредоточава само върху една тема, ние съхраняваме по-малко статии от Уикипедия. Това дава възможност на общността да настройва финно нашите статии за постигане на по-висок стандарт.

По какъв начин УикиИслям се различава от Уикипедия?

Основният фокус на УикиИслям е върху критиката на исляма, докато Уикипедия е съкратено изложение на общи познания. Тези различни цели имат като резултат различия в политиките и ръководните принципи.

Уикипедия не насърчава използването на оригинални и „неизвестни/ненадеждни“ източници. УикиИслям от своя страна, насърчава използването на автентични и оригинални религиозни текстове и постановленията на авторитетни мюсюлмански учени, които може да са неизвестни за хората извън мюсюлманския свят, но са гиганти в неговите предели.

Уикипедия се съсредоточава върху "проверимостта, а не върху истината" (Англ.). Всъщност това означава, че всеки един, който е попадне в класификацията на Уикипедия като „известен/ надежден”, може да направи твърдение по каквато и да е тема без оглед на фактическата точност и това може да бъде използвано в техните статии. По отношение на исляма, това означава, че те дават предимство на всичко „ известно / надеждно“, което западните коментатори казват относно религиозния текст пред това, което мюсюлманите действително казват за себе си.

Тези коментатори, които говорят за исляма и които попадат според класификацията на Уикипедия като „известни/надеждни”се стремят да бъдат апологети, тъй като сериозните учени, като например; Барт Ерман(Англ.), Тези коментатори, които говорят за исляма и които попадат според класификацията на Уикипедия като „известни/надеждни”се стремят да бъдат апологети, тъй като сериозните учени, като например.

Какво мога да намеря в УикиИслям, което не мога да намеря в Уикипедия?

Докато Уикипедия, може да бъде добра начална точка за общи познания относно исляма, тук в УикиИслям можете да намерите богато съдържание и информация, които не можете да намерите там. Статиите Мюсюлманска статистика(Англ.), Списък с убийствата, заповядани или подкрепени от Мухаммад, Обръщания в ислям (Англ.), Цитати от Коран,Хадиси и Учени (Англ.), и Списък на оригиналните ислямски изобретения, иновации, записи и прецеденти (Англ.) са само няколко примера. За нашите последни статии, вижте Списък на новите статии (Англ.).

За нас

Дали УикиИслям е Ислямофобски, расистки или сайт на омразата?

Не, УикиИслям не е ислямофобски, расистки или сайт на омразата. За да се направи едно такова твърдение се изисква софизъм (Англ.). Ако редакторите на УикиИслям, са етикетирани като ислямофоби, расисти и разпространители на омраза, това не е поради тяхна грешка, а е резултат от пристрастията на личностите, които имат тези претенции.

УикиИслям не е европейски или „западен”, това е международен сайт с администратори, редактори и сътрудници от целия свят, което се отразява от съдържанието и политиката му. Сайтът няма ляв или десен политически уклон, така че статии, засягащи имиграцията и други свързани с това въпроси са строго забранени. Следователно, аудиторията ни е всестранна и не е наситена от европейски или „западни“ посетители.

Много от администраторите и редакторите на сайта са от мюсюлмански държави и/или са скептици от страни с мюсюлманско мнозинство. Информацията в УикиИслям отразява какво говорят религиозните източници, така че наличието на каквато и да е негативна или нелицеприятна информация в статиите, които касаят исляма или пророка Мухаммад, не е грешка на редакторите.Те са просто отражение на това, което казват религиозните текстове.

Съществуват също така много личности и уебсайтове, които критикуват всички форми на вярата, но това не ги прави автоматично верофобски, расистки или разпространители на омраза. Например християните са най-масово преследваната религиозна група на земята, мнозинството християни по света не са белокожи, а християнството дори е най-разпространената религия в Под-Сахарна Африка. Това не прави автоматично критиката на християнството или действията и твърденията на неговите последователи расистска или християнофобска.

Всеки един потребител, без изключение, е добре дошъл да редактира основното съдържание, ако се придържа към политиката и ръководните принципи на сайта. И за разлика от повечето мюсюлмански сайтове в мрежата, редакторите, които биха желали да изразят алтернативна гледна точка, са добре дошли да създадат отговор в отделна статия.

УикиИслям пропаганден сайт ли е?

Не, не е. Според Уикипедия, пропагандата е „форма на комуникация, която е насочена към повлияване отношението на обществото към някаква кауза или позиция”. Сайтовете, които подкрепят правата на жените, правата на гейовете, опровергават креационизма или информират публиката относно теорията за еволюцията биха подхождали на това определение. В действителност, всеки сайт, който има своя гледна точка, би могъл да бъде етикетиран с етикета „пропаганден”, макар, че това се случва рядко.

Дали УикиИслям е крайно десен сайт или е анти-джихад сайт?

Не, УикиИслям не е крайно десен сайт или анти-джихад сайт. Ние не подкрепяме, каквато и да е специална политическа идеология. По тази причина сътрудниците на УикиИслям са представители на всички позиции на политическия спектър.

Също така, според Уикипедия “анти-джихад говоренето смесва действителните тревоги относно вдъхновения от джихад тероризъм с далеч по-сложни въпроси, засягащи имиграцията към Европа от преобладаващо мюсюлмански страни“, както и, че „Еврабия на Бат Йе‘Ор “ [и други такива конспиративни теории] са важни за движението. Основната тема на тези теории е твърдението, че европейските лидери позволяват мюсюлманска доминация в Европа, било то умишлено или не, чрез провеждането на мултикултурна политика и хлабави имиграционни закони”. УикиИслям не се занимава със спорни политически спорни въпроси като мултикултурализма или имиграцията. Нито поддържа конспиративните теории, като например че Барак Обама е таен мюсюлманин.

Чувал съм много добри неща за исляма. Защо този сайт не говори за тях?

Ние в действителност имаме колекция от статии (Англ.), чиято цел е да ви предостави един позитивен поглед за исляма. Но все пак, за четене и допринасяне към изключително про-ислямско съдържание, моля вижте Мюсюлманска Уикипедия (Англ.), където представянето на алтернативни гледни точки е строго забранено.

Дали УикиИслям е създаден от християнски мисионери?

Не. УикиИслям е създаден от атеист. Все пак, с оглед критиката към исляма да бъдеш наречен „християнски мисионер” е обичайно явление и е винаги унизително. Терминът често е използван в дебати като лична нападка, за да насърчи мюсюлманските слушатели/читатели да отхвърлят всички валидни тези, които са били повдигнати. Той често е прилаган към критиците, без значение тяхната религиозна обвързаност или ангажираност.

Дали УикиИслям е еврейска собственост?

Не.

Дали УикиИслям е финансиран от евреи и колко те ви плащат?

Не. Ние не сме финансирани от някаква личност или юридическо лице. Но ние приемаме дарения. Списък на всички дарения, може да бъде видян тук (Англ.).

Дали УикиИслям е про-израелски?

Не. Това не е политическо Уики. Ние сме съсредоточени единствено върху исляма. Всички статии с подобно съдържание ще бъдат редактирани, заличени (Англ.) или премахнати (Англ.) от Уики пространството..

Дали УикиИслям е собственост на Али Сина или на Faith Freedom International?

Не. Не сме. УикиИслям беше създаден на 27 Октомври 2005 г. в сътрудничество с различни личности от Faith Freedom International (Англ.) , които обезпечиха сайта със сървърно пространство, техническа помощ и дизайн. Но през август 2008 г., сайтът беше преместен от сървъра на FFI и от тогава ние сме независим сайт, който не е ничие притежание и не е свързан с нито една организация.

Какви са религиозните убеждения на сътрудниците на УикиИслям?

Сътрудниците на УикиИслям са представители на всички религиозни убуждения, включително имаме и нерелигиозни сътрудници, които не принадлежат към никоя вяра. Ние не подкрепяме, която и да е религия, нито критикуваме която и да е религия освен исляма. Но все пак, ние приемаме еволюцията като научен факт.

Съдържание

Защо има правописни и граматически грешки в някои статии?

Много от нашите статии са написани от бивши мюсюлмани, които говорят английски език само като втори или трети език. Правилното използване на граматиката е важно за нас, така че ще оценим всяка корекция.

Защо има толкова малко статии, съхранявани от УикиИслям?

Подобно на повечето Уики-сайтове, УикиИслям е винаги растящ и понастоящем съхранява 977 статии. Много Уики-сайтове използват копия или модифицирани версии на статии от Уикипедия. Но все пак, като общо правило ние не позволяваме копирането на статии от Уикипедия в каквато и да е форма. Ние целим да осигурим на читателите уникално съдържание и вярваме, че даването на приоритет на качеството над количеството е най-добрата политика.

Защо някои ваши страници не се придържат към вашата политика и принципи?

Уики-сайтовете винаги се развиват, така че може да има някои неща, които да не са напълно в съответствие с нашите правила. Ние осъвременихме или заличихме цял набор от статии, които бяха неподходящи за този сайт и доколкото позволява времето, все повече и повече страници стриктно ще отразяват нашата политика и ръководни принципи.

Аз съм критик на исляма, но не харесвам някои неща от съдържанието на този уебсайт

Критиката на исляма се осъщестява по много начини. Това, което един критик харесва, може да не се харесва от друг критик. Въпреки това, съдържанието може обикновено да бъде подобрявано. Ако вие имате някаква конструктивна критика, моля известете ни на съответната дискусионна (Англ.) страница или използвайте разговорната страница на статията, за да ни дадете обратна връзка. Насърчаваме критиците на исляма да приемат различия в мненията, да осигуряват конструктивна критика, когато е възможно и да работят съвместно върху общите цели. Но все пак, неточността в съдържанието попада извън въпроса ”приемане на различните мнения” и няма да бъде толерирана.

Допринасяне

Мисля, че УикиИслям е чудесен, как мога да помогна?

Винаги оценяваме помощта и тя може да дойде в различни форми, които включват: нови идеи, писане на съдържание; сканиране и събиране на данни, преводи, редактиране, маркетинг и дарения, виж и Начини за помощ(Англ.)).

Може ли всеки да си създаде login ID и да сътрудничи на този уебсайт?

Да. Създаването на акаунт е свободно, позволява ви да останете анонимен и отнема само секунди. Вие също така можете да редактирате, като ползвате IР адрес, но трябва да влизате в анти–спам САРТСНА за всяка редакция. Кликнете тук за да създадете акаунт(Англ.). Преди редактиране, моля вижте нашето съобщение за нови потребители(Англ.).

===Желая да създам статия, критикуваща атеизма, християнството или хиндуизма. Може ли да я започна?===

Не. Вие не можете да критикувате която и да е религия или мироглед освен исляма. Всички подобни статии ще бъдат редактирани, заличени или премахнати от Уики-пространството. Все пак ние приемаме еволюцията като научен факт.

Желая да създам статия, която да докаже, че християнството или хиндуизмът превъзхождат исляма. Може ли да я започна?

Не. Ние не подкрепяме която и да е религия или мироглед. Всички подобни статии ще бъдат редактирани, заличени или премахнати от Уики-пространството.

Ние можем все пак да публикуваме статии, които опровергават най-популярните tu-quoque аргументи и ислямската пропаганда, насочени против други вери и мирогледи (като например твърдението, че Йосиф, съпругът на Мария, е бил педофил(Англ.) , така че с това да се извинят действията на Мухаммад или твърдението, че Мухаммад е бил предсказан в Хинду(Англ.) и Зороастрианските (Англ.) свещени книги).

Фактът, че имаме страници, дискутиращи християнстките, хинду и зороастрианските свещени книги, по никакъв начин не ни прави про-християни, хинду или зороастрийци, тъй като ние не подкрепяме, която и да е от тези свещени книги като абсолютна истина или като по-добри от Корана. Ние просто изясняваме погрешните концепции, които са разпространявани от мюсюлманите в подкрепа на религията им.

Може ли да напиша статия относно мюсюлманската имиграция, мултикултуризма, левичарството или Барак Обама?

Не. Това не е " анти-джихад"(Англ.) Уики. Нашата цел е да останем неутрални по въпросите, които са по-скоро с политическо, отколкото религиозно естество. Всички подобни статии, ще бъдат редактирани, заличени(Англ.) или премахнати от Уики-пространството.

Искам да стана администратор и да отворя мой собствен езиков под-домейн. Може ли да започна?

Ние изискваме една начална страница да съдържа стойностни преводи (около 25-35 статии с пълна дължина, като се изключват хумористични статии, линкове или страници от масмедии), преди да се обмисли основаването на нов суб-домейн. Повече информация относно преводите може да бъде намерена в WikiIslam:Translations(Англ.). Макар че основните принципи на УикиИслям ще продължат да са валидни, след като веднъж тези първоначални преводи са завършени, новите суб-домейни имат свободата да се развиват отделно от английския сайт.

Едно от ключовите правила за следване, когато се превеждат тези статии за пре-суб-домейна е, че те трябва да са придържат към оригиналната английска работа, поддържайки нейния научен тон и информация. Причината да се започне именно с тези прецизни преводи е, че това позволява на новите редактори на този език да разбират стила, тона и качеството, което се очаква във всички езици.

Това също така позволява на администраторите да видят дали има потребители, които биха били подходящи и които желаят да поемат отговорността да ръководят бъдещата насока на този суб-домейн. За да бъде администратор на този сайт или на неговите суб-домейни, един редактор трябва да показва, че напълно разбира и е готов да спазва политиката и ръководните принципи, които касаят стила, тона и качеството.

Ние приемаме научен и рационален подход в нашето поведение и критика. Ние също така се отличаваме от други сайтове с факта, че имаме стриктни правила, що се отнася до съдържанието на нашите статии. Материалът трябва винаги да бъде така построен, че да се приспособява възможно най-добре към универсална публика, като той не трябва да съдържа никаква политика, нито подкрепа или критика към други религии/мирогледи и никакви мнения, а само проверими факти.


Съветваме потребители, които биха желали да видят суб-домейн на УикиИслям на своя език, да се свържат към УикиИслям проект за преводи(Англ.) и да започнат да превеждат статиите.

Аз желая да направя дарение на сайта, но нямам PayPal акаунт. Може ли да ми дадете вашия пощенски адрес?

Не, по очевидни причини, не можем. Ако искрено желаете да помогнете, моля открийте си PayPal акаунт или обмислете друг алтернативен начин да подкрепите сайта(Англ.).

Знам за голяма книга/блог/уебсайт, които може да използвате за да подобрите Уики-то. Какво би трябвало да направя?

Ако знаете за източник, който може да бъде полезен на издателите на Уики-то, тогава контакт с нас чрез ел.поща. Ако източникът е подходящ за сайта, администратор ще го извести на редакторите. Макар че, общите коментари и предложения са добре дошли на форумната страница за посетители(Англ.) в Уики-то, публикуването на линковете онлайн книги/блогове/уебсайтовете, може да бъдат изтълкувано като форма на реклама.

Молби

Може ли някой ХYZ, да създаде/издаде статия за мен?

Можете да оставите молбата си на съответната дискусионна страница (Англ.) , но обикновено редакторите са винаги заети с текущи задачи, така че можете да направите това сами.

Може ли някой да се свърже с Уикипедия и да ми помогне чрез извършване на някаква работа/гласуване там?

Не, ние не набираме персонал за Уикипедия.

Мюсюлманите твърдят ХYZ относно исляма. Може ли да получа някаква помощ, опровергавайки това?

Такива запитвания са по-подходящи за FFI форум(Англ.). Отворете тема в суб-форума под статията Islam: Questioned, Defended, & Explained или The Quran and Hadith (Англ.) и вярваме, че ще получите отговор. Не публикувайте оплаквания, тревоги или други сериозни подобни теми на дискусионните страници (Англ.), защото те не са създадени с тази цел. Тези страници имат за цел приятелски дискусии между редакторите (или за общи запитвания), като ние няма да толерираме потребители, които се опитват да разстройват или обезсърчават нашите редактори със своите оплаквания. Можете обаче да ни изпратите писмо на email .

Вандализъм и Сигурност

Мюсюлманите открито дискутират разбиването/унищожаването на сайта, така че дали съдържанието е в безопасност от техните нелегални дейности?

Да. Ние имаме ясна представа за високия риск на вандализъм към този уебсайт и сме подготвени ефективно да се справим с какъвто и да е опит за саботаж на неговото съдържание. Във всеки случай, това е Уики-уебсайт, което означава, че уебсайтът винаги може да се възстановява от каквато и да е степен на вандализъм. Ние също така правим регулярен бекъп/архив на данни на множество места. Ние загубихме ценни редакции за пет дни през април 2007 г. след като сървърът беше разбит, но за щастие имаше малко редакторска дейност, извършена през онези пет дни. Това беше единственият случай, когато загубихме данни.

Защо не се забрани редактирането по IP адреси, за да се намали вандализма?

Причините са три:

  • Нашите страници са под "Pending-changes" (Англ.) защита, което означава, че всички опити за вандализиране на сайта са безполезни, тъй като читателите никога няма да видят каквото и да е от това.
  • IP редакторите допринесоха с чудесна мащабна работа по препратките в сайта (например Последици за здравето от ислямското облекло).
  • Много по-често IP вандалите непреднамерено допринасят за позитивното развитие на сайта. Те правят това като държат нащрек редакторите на страници, които може да имат необходимост да бъдат подобрени или чрез нови страници, които има необходимост да бъдат създадени. Например, този случай (Англ.) вандализъм даде като резултат това, че една непопълнена с позовавания страница, сега е изцяло попълнена с позовавания (Англ.), а този случай (Англ.) вандализъм имаше като резултат създаването на една изцяло нова страница(Англ.) опровергавайки популярната мюсюлманска апологетика.

УикиИслям защитава свободната реч, но вие потискате правото ми на свободна реч чрез блокирането ми. Защо?

УикиИслям не защитава каквито и да е политически позиции. УикиИслям представлява онлайн общност, чиито правила Вие сте се съгласили да приемете, когато доброволно сте се присъединили към него. Ако тези правила са нарушени (например чрез вандализъм или други форми на деструктивни действия), тогава ще бъдете санкционирани (чрез предупреждение или блокирани в зависимост от ситуацията). С изключение на нашата политика, единствената позиция, която ние устояваме е, че всички индивиди без значение на своя пол, сексуална ориентация, раса, етнос, националност, религиозни вярвания или политически възгледи са равни и трябвало да бъдат третирани като такива. Това не освобождава която и да е от гореспоменатите групи от задължението да се придържат към политиката и ръководните принципи на сайта.

Защо ме цензурирате, като ми заличавате/изтривате моите коментари или редакции?

УикиИслям не „цензурира” хората, понеже „има дневен ред”, както предполагат някои хора. За разлика от повечето про-ислямски уебсайтове, ние приветстваме противоположния възглед и в действителност съхраняваме про-ислямско съдържание(Англ.) и отговори. Може би, е трудно за някои хора да проумеят нашите административни дейности, но ние ще направим всичко възможно, за да им обясним: вземете предвид факта, че премахването на страници, отнасящи се до моторни превозни средства в книга за самолети, не представлява цензуриране. Нито пък премахването/актуализирането /ревизирането на неточната или неподходяща информация от даден учебник.

Казано просто: премахването на съдържание, което нарушава политиката на този сайт, не е цензуриране. Ако някакви грешки, неразбираем английски език или лошо форматиране са вкарани в нашите статии, ние ще ги поправим. Ако обиди, заплахи и други форми на вандализъм са вкарани в нашите статии, ние ще ги изтрием от историята на страницата. Същият принцип се прилага и за разговорните страници. Ако някои хора нарушават ръководните принципи на разговорната страница, публикуват обиди, мнения извън темата (офтопик) или въпроси на разговорните страници, те ще бъдат заличени или изтрити от историята на разговорната страница (в зависимост от естеството на самия коментар). Това са недвусмислени и свързани със здравия разум политики и по никакъв начин те не могат да бъдат тълкувани като „цензуриране” (поне не в смисъла на това, както някои се опитват да го описват).

Хората са изцяло свободни да дават израз на своите оплаквания или притеснения относно УикиИслям (ето защо ние даваме e-mail адрес за всеки, който би искал да контактува с нас). Но ние не сме създадени, за да насърчаваме прахосниците на време и лицемерните вандали (които почти винаги заличават достоверни материали при добавянето на своите собствени), допускайки техните безполезни редакции на показ.

Разни

Твърди ли УикиИслям, че Такия позволява на мюсюлманите да лъжат, когато си пожелаят?

Не. Такия не означава „лъжа” в исляма. Това се отнася само до една специфична доктрина, преобладаващо шиитска, използвана от тях с цел да спасят своя собствен живот или да избегнат някои други форми на жестоко преследване. Критиците на исляма са често подигравани, тъй като те имат навика да смесват тази доктрина с тази за лъжата по принцип, което води до погрешно етикетиране на всички форми на религиозна лъжа като пример за “такия” (виж"Taqiyya"(Англ.) и "Qur'an, Hadith and Scholars:Lying and Deception" (Англ.) за повече информация по този въпрос).

Исляма има много секти и интерпретации, така че какво определение за „ислям” използва този сайт?

Когато някой говори за „ исляма” без да е направил допълнително уточнение, се подразбира по принцип, че става дума за Сунитски (Англ.) ислям. Например, the Петте стълба на исляма(Англ.) е сбор от вярвания , специфични за сунитите, но те никога не се определят като “Петте стълба на Суни исляма”. Това не е изненада с оглед на това, че сунитите (в това число салафитите или “уахабитите”), наброяват почти 90% от мюсюлманите. Това е оригиналната ислямска секта, от която всички други по-малки или по-крайни секти са се отделили. Самият Суни ислям е също така признат като „основно течение” и „ортодоксален” ислям. УикиИслям преди всичко се съсредоточава върху аспектите на Суни исляма. Когато става въпрос за вярвания от версии на исляма, различни от основното течение, ортодоксалната версия, ние винаги правим всичко възможно читателите да знаят това чрез уточняване името на сектата или култа (например шиити, коранисти и т.н.).

Що се отнася до възможните вариации при интерпретациите в рамките на Суни исляма, съществуват четири общопризнати Школи на мисълта(Англ.), които се признават една друга. Макар че, съществуват малки разлики във вярванията, те са незначителни, тъй като школите по принцип са съгласни една с друга по най–важните въпроси (например педофилските женитби за млади момичета, смъртното наказание за вероотстъпниците, положителния възглед за увреждането на женския детероден орган и т.н.). Във всеки случай ние използваме най-вече възгледите, поддържани и от последователите, и от фугахa(учените) в исляма. Ако един по-непопулярен възглед бъде цитиран, наименованието на този особен Мадх‘хаб ще бъде приложено. За някои читатели може би си струва да отбележим, че мнозинството счита непопулярните (или по-приятните) възгледи като недостоверни, тъй като онези, които ги поддържат, приемат също така популярните (или по-неприятните) възгледи като съвършено приемливи.

Имам оплакване /тревога/сериозна тема за дискусия. Какво би трябвало да направя?

Ако имате оплакване, тревога или някаква друга сериозна тема, които бихте желали да дискутирате с нас, моля чувствайте се свободни да използвате имейл-адреса, който ще намерите тук. Но бъдете наясно, че писма, които съдържат смъртни заплахи или оскърбления ще бъдат игнорирани. Не публикувайте оплаквания, тревоги или други сериозни теми на дискусионните (Англ.) страници. Те не създадени с тази цел. Тези страници имат за цел приятелски дискусии между редакторите (или за общи запитвания), като ние няма да толерираме потребители, които се опитват да разстройват или обезсърчават нашите редактори със своите оплаквания. Ако сте решили да нарушавате нашата политика на сайта чрез публикуването им на грешното място, вашето оплакване ще бъде отклонено/изтрито от историята на страницата, а вие рискувате да бъдете блокирани от по-нататъшно редактиране.