WikiIslam:Základní zásady

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to navigation Jump to search

Základní zásady, podle kterých WikiIslam jedná a ze kterých jsou odvozeny další zásady a pokyny.

Shortcut:
WICPR

Obsah

Atom 1.png 1. Obsah by se měl týkat kritiky, nebo pochopení islámu
WikiIslam je nestranná stránka, kde hlavním cílem je stát se nezbytným zdrojem pro všechny věci, týkající se kritiky nebo pochopení islámu. Veškerý obsah by se měl zaměřovat čistě na islám a jak je praktikován, ne na jeho prosazování nebo záležitosti, které jsou více sociopolitické ve své přirozenosti (jako imigrace, multikulturalismus nebo konflikt Izraele a Palestiny).
Atom 1.png 2. Obsah by měl být založen na plně ozdrojovaných faktech a hlavních islámských zdrojích.
Každá analýza islámu by měla být založena na jeho vlastních hlavních pravidlech a náboženských zdrojích, což znamená, že články by nikdy neměly schvalovat (i když mohou zmínit, nebo vyzvat) vedlejší teorie nepodporované většinou zdrojů. Neměly by tu být osobní názory nebo abstraktní dedukce, a každé tvrzení nebo fakt musí být podložen spolehlivými, publikovanými zdroji.
Atom 1.png 3. Obsah by měl být napsán a prezentován profesionálním a vědeckým způsobem
Nepotřebujete být profesionál anebo učenec, abyste mohli psát profesionálním a vědeckým způsobem. Může toho být dosaženo jednoduše vyhýbáním se použití určitých věcí, jako jsou opakování informací, nebo užívání příliš mnoho slov pro jednoduchou záležitost; zkrácená slova; pohled z první nebo druhé osoby; a extrémistický, senzace-chtivý, sarkastický nebo emocionální jazyk.
Atom 1.png 4. Obsah by měl být určen, co nejširšímu publiku
Články by nikdy neměly ukazovat přednost nebo nezaslouženou pozornost určitým zemím nebo skupinám. Ani by redaktoři neměli předpokládat, že cílové publikum patří do nějaké země anebo skupiny. Tohle je obzvláště důležité, pokud se diskutovaná záležitost týká rovnoměrně všech zemí a skupin.
Atom 1.png 5. Obsah by měl zůstat neutrální vůči ostatním náboženstvím, světo-názorům a politickým preferencím
Odkazům na jiná náboženství, světo-názory, politické preference a ty, kteří je následují, bychom se měli zcela vyhnout. Pokud je to z nějakého důvodu nutné, měl by odkaz zůstat zcela neutrální, nikoliv prosazující nebo kritizující. To znamená, že každá analýza islámu by měla být založena na vědě (např. evoluce je přijata jako vědecký fakt).

Komunita

Atom 1.png 6. Chovej se k ostatním s respektem a s rovností
Každý člověk, nezávisle na pohlaví, sexualitě, rase, etnicitě, národnosti, náboženském přesvědčení nebo politických názorech je roven ostatním a měl by tak být brán. Redaktoři by se měli snažit být co nejvíce slušní, pomocní a přátelští vůči všem, se kterými přicházejí do styku. Pokud by měl osobní názor, nebo víra urazit jiného redaktora, tak by tady neměl být a neměl by být vyjádřen.
Atom 1.png 7. Vyhněte se nespravedlivému souděni a odpouštějte chyby
Redaktoři můžou někdy dělat chyby tím, že udělají něco v rozporu se zásadami a pokyny. Pokud se to stane, druzí redaktoři by měli předpokládat dobrý úmysl a zdržet se unáhlených závěrů. Přiměřené poučení by měly být provedeny, aby pochopili v čem jsou jejich chyby a aby pochopili jak je napravit.
Atom 1.png 8. Buďte otevřeni vůči novým myšlenkám a konstruktivní kritice
Redaktoři by měli zhodnotit myšlenky podle jejich hodnoty a ne podle toho, jestli již existují, nebo jsou nové. Podobně, by redaktoři měli být otevřeni vůči konstruktivní kritice podobných myšlenek. Diskuze a kompromis mohou vyústit ve "špatný" nápad, který se vyvine v dobrý nápad, nebo taky nemusí. Hlavní věcí je zhodnotit všechny možnosti před dosažením konečného závěru.
Atom 1.png 9. Zůstaňte klidní a berte věci racionálně
Rozdíly názorů ohledně obsahu budou existovat a redaktoři by měli být připraveni o nich racionálně diskutovat. Pokud existují protichůdné úhly pohledu, každý by měl zůstat klidný a vyrovnaný. Nikdo by se neměl cítit, že je s ním jednáno agresivně, osobními útoky, nebo kvůli jeho názorům na obsah.
Atom 1.png 10. Dejte si přestávku pro uklidnění, pokud se situace vyhrotí
Pokud se redaktor začne cítit podrážděně během diskuze, nebo jiné formy komunikace s jinými redaktory, měl by přestat a vrátit se za několik minut nebo hodin později, až se bude cítit lépe. Pokud trpí únavou kvůli dlouhým editacím, měl by uvažovat o strávení několika dnů nebo týdnů mimo stránky, pokud je to potřeba.

Viz také

Překlady

  • Verze této stránky je také dostupná v těchto jazycích: anglicky. Další jazyky si můžete zvolit na liště vlevo.

Kontaktní informace

Facebook logo.png

Pro kontakt WikiIslamu ohledně pomoci nebo dotazů, můžete nechat vzkaz na odpovídající diskusní stránce. Ohledně autorských práv, klikněte zde. A pro další důležité záležitosti zde.