Difference between revisions of "WikiIslam"

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to: navigation, search
[checked revision][unchecked revision]
m
Line 1: Line 1:
[[Image:Infosymbol.png|91px|thumb|right|link=Category:WikiIslam]]
+
WikiIslam
'''WikiIslam''' is a community edited [[websites|website]] which focuses on the critique of [[Islam]], whilst also allowing [[:Category:Pro-Islamic Content|pro-Islamic responses]] in separate articles. It is run on the same software that [[Wikipedia]] and other similar sites use.
+
WikiIslam is ‘n gemeenskap gebaseerde webtuiste wat krities is oor Islam, en waar redaksie, wysigings en bydrae gemaak kan word oor Islam. Terselfdertyd maak dit ook voorsiening vir pro-Islamitiese bydrae in aparte arikels.
 
+
Inhoud
==About==
+
1. Wie is
 
+
2. Geskiedenis
WikiIslam's goal is to become the most comprehensive and accurate source of information on Islam. This information is based primarily on its own sources, the [[Qur'an]], [[hadith]] and Islamic scholars. It takes a rational approach in its handling of Islam and is notable for dealing extensively with [[Islam and Propaganda|false propaganda]] and [[Islam and Science|Islamic pseudoscience]].
+
3. Ontvangs
 
+
3.1 nie-Moslems
The site aims to remain neutral towards other religions, world views, and issues of a political nature, such as immigration, multiculturalism, and the Israeli-Palestinian conflict, and also to stay away from extremist, sensationalist or emotional commentary by simply letting the facts speak for themselves.
+
3.2 Moslems
 
+
4. Gehoor
Contrary to what is sometimes claimed,<ref name="Criticism"></ref> the site [[WikiIslam:Reliable Sources#Sources to Avoid|exhorts editors]] to use non-polemic and scholarly secondary sources, and to attribute statements wherever possible. It makes copious use of  authoritative primary and secondary pro-Islamic sources, such as the [[Compendium of Muslim Texts]], [[Sirat Rasul Allah|sirah]] literature and [[fatwa]]s from some of the most popular mainstream Islamic sites on the net.
+
5. Wikipedia
 
+
6. Kyk ook
It is an international site with editors and contributors from all over the world, and the policies and content reflect this. For example, editors are advised that no region should be given priority over another, and developments concerning Islam in [[Asia]] or [[Africa]] are as important as developments in [[Europe]] or the [[Americas]].
+
7. Kontak Inligting
 
+
8. Verwysisngs
==History==
+
Wie is
 
+
Die doel van WikiIslam is om die mees omvattendste en akkuraatste bron van inligting te wees oor Islam. Die inligting is hoofsaaklik gebasseer op Islam se eie bronne: die Koran, ‘‘Hadith‘‘ en Islamitiese skoliere. WikiIslam neem ‘n rasionele benadering in die hantering van Islam, en is bekend daarvoor om valse propaganda en onakkurate wetenskap in Islam breedvoerig aan te spreek. Die webtuiste mik om neutraal te bly ten opsigte van ander godsdienste, wêreld opvattings, en dinge van ‘n politieke aard, soos: immigrasie, multikulturalisme, en die Israelise-Palistynse konflik. Die webtuiste vermy ook ekstremistiese of sensasionele kommentaar deur toe te laat dat die feite van self praat. In teenstelling met wat ten tye gesê word, redakteurs word vermaan om nie-polemies en akademies te wees, en waar moontlik, om stellings te vervieer en op uit te brei. WikiIslam maak gebruik van oorvloedige en gesaghebbende primêre en sekondêre pro-Islamitiese bronne, soos byvoorbeeld die ‘‘Compendium of Muslim Texts, Sirah literature en fatwa’s (wetlike uitspraak of opinie van ‘n Moslem skolier of Moslem geestelike) van bekende hoofstroom Islamitiese webtuistes.
WikiIslam was created on October 27, 2005, in collaboration with various individuals from [[Faith Freedom International]] who provided the site with server space, technical help and exposure. The site remained in a testing phase for about a year and on September 4, 2006, it was opened to the public.  
+
Dit is ‘n internasionale webtuiste met redakteurs en skrywers van reg oor die wêreld, en die inhoud en beleid weerspiëel dit. Byvoorbeeld, redakteurs en skrywers word daarop attent gemaak dat geen geografiese gebied behoort prioriteit te geniet bo ‘n ander, en dat enige ontwikkeling in Islam in Asië en Afrika net so belangrik is soos in die Amerikas of Europa.  
 
+
Geskiedenis
In September 2007, the server that hosted the site was hacked, and due to other server problems, editing was disabled at WikiIslam for almost a year.
+
WikiIslam was gestig op die 27ste Oktober, 2005, in samewerking met verskeie individue van Faith Freedom International wie voorsiening  gemaak het vir die webtuiste met ‘n rekenaar-bediener, tegniese hulp en blootstelling. WikiIslam het op ‘n toets basis gebly vir omtrent 1 jaar, en op die 4de September, 2006, was dit oop gemaak vir die publiek.
 
+
In 2007 was die rekenaar-bediener wat die webtuiste aan die gang gehou het ingebreek (hacked). Gepaargaande met ander rekenaar-bedienner probleme was redaksie, wysigings en bydrae tot WikiIslam op geskort vir bykans ‘n jaar.
In August 2008, the site was moved to a new server and since then it has been operating independently, remaining unaffiliated with or owned by any organization. Contrary to persistent claims propagated by apologists,<ref>For example, Sheila Musaji of [http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Ftheamericanmuslim.org%2Ftam.php%2Ffeatures%2Farticles%2Fali_sina%2F&date=2014-01-26 TheAmericanMuslim], who has been contacted but refuses to correct the error, claims WikiIslam is "run" by "Ali Sina and Faith Freedom" and "only prints material which is negative towards Islam." Both claims are wrong. WikiIslam hosts many [[:Category:Pro-Islamic Content|pro-Islamic articles]] written by Muslim editors.</ref> WikiIslam is not owned by [[Ali Sina]], FFI, Robert Spencer, [[Jihad Watch]] or any other organization.<ref>Note that neither of these individuals or their websites are considered reliable sources at WikiIslam. According to [[WikiIslam:Reliable_Sources#Other_Sources_2|WikiIslam:Reliable Sources]], ''"Statements of fact concerning Islam from polemic sources such as books, articles or commentaries by individuals such as Robert Spencer, Pamela Gellar, Ayaan Hirsi Ali, Mark A. Gabriel, Wafa Sultan, Ali Sina, Walid Shoebat, Brigitte Gabriel etc. are not to be used under any circumstances as references on WikiIslam. If you come across any such statements, remove them immediately."''</ref>
+
In Augustus, 2008, het die webtuiste na ‘n nuwe rekenaar-bedienner verskuif en het sedertdien onafhanklik en ongeaffilieerd gewerk, vry van enige eienaarskap van einige organisasie.  
 
+
In teenstelling met die wie verskonings maak vir die leerstellinge van Islam, en wie propageer dat WikiIslam behoort aan Robert Spencer, Ali Sina, FFI en Jihad Watch, of einige ander organisasie, is dit eenvoudig net nie die geval nie.
==Reception==
+
Ontvangs
 
+
Nie-Moslems
===Non-Muslims===
+
In Desember, 2006, het Göran Larsson ‘n akademiese skrif voorgelê by ‘ n konferensie in Swede waarin hy baie krities was oor WikiIslam. Teen daai tyd was die webtuiste in ‘n begin stadium en slegs oop vir die publiek vir 3 maande. Vandag, met ‘n nuwe beleid en riglyne, insluitend inhoud wat gemik is om ‘n positiewe beeld van Islam te skep, Is WikiIslam nog steeds dieselfde. Maar Larsson erken wel dat selfs toe die webtuiste in ‘primitiewe vorm was kon hy nie al die inhoud daarin as Islamafobies in natuur ettiketeer nie. In teenstelling met wat sommige kere beweer word, WikiIslam het tot dusvêr nog nie einige dekking ontvang van nuusagentsappe soos Associated Press nie. As gevolg van die webtuiste se onpartydige kritiek van Islam, is dit na verwys in noemenswaardige webtuistes soos RihardDawkins.net en GreenProhet.com. Verwyssings daarna is ook gemaak deur Prof. Dr. G. Hussein Rassool in sy boek, Cultural Competence in Caring for Muslim Patients, Dr. Heather Deegan in haar boek, Africa Today: Culture, Economics, Religion, Security, Prof. Carlos Brebbia in sy boek, Disaster Management and Human Health Risk III: Reducing Risk, Improving Outcomes,[9] en Dr. Stefan Kirchner in sy akademiese skrif gepubliseer in die Baltic Journal of Law & Politics.[10]
 
+
Moslems
In December 2006, Göran Larsson presented a paper on WikiIslam at a conference in [[Sweden]]. At that point in time, the site was barely out of its infancy, only having been open to the public for three months, and Larsson was very critical. Today, with its new policies, new guidelines, thousands of more pages and the inclusion of pro-Islamic content aimed at presenting a positive image of Islam, WikiIslam remains the same only in name. But even back then in its primitive form, Larsson admitted that he could not label all the site "Islamophobic" in nature.<ref>Göran Larsson, [http://www.springerlink.com/content/p02g0g86387j4t62/ "Cyber-Islamophobia? The case of WikiIslam"], Contemporary Islam: Volume 1, Number 1, 53-67, DOI: 10.1007/s11562-007-0002-2</ref>
+
As gevolg van die fokus van die webtuiste, is die meeste merkbare reaksies van Moslems negatief. Sommige het gevra dat die webtuiste van die internet afgehaal word deur onwettige maniere soos ‘‘hacking‘‘. Die webtuiste is voorheen verban uit Saoedi-Arabië en op die land se swartlys geplaas as pornografies, alhoewel daar niks pornografies is van WikiIslam nie.
 
+
Aanhoudende vandalisme, doods-dreigemente en nie nakoming aan riglyne van Moslem redakteurs het gemaak dat WikiIslam, net soos die Duitse Wikipedia, moes ‘‘Pending-changes protection’‘ ‘implementeer. Dit beteken dat redaksie oop is vir almal, insluitend IP (Internet Provider) verskaffers, maar dat veranderinge en wysigings eers goedgekeer moet word voordat dit gesien kan word deur lesers.
Contrary to what is sometimes claimed,<ref name="Criticism"></ref> WikiIslam has not received any attention from news agencies such as the Associated Press (AP); however, its non-partisan approach to criticism has led to the site being linked to or referenced by various notable sites such as ''RichardDawkins.net''<ref>[{{Reference archive|1=http://richarddawkins.net/links?page=5|2=2012-02-07}} "About/ Links"], RichardDawkins.net, accessed February 7, 2012.</ref> and ''GreenProphet.com''.<ref>{{cite web|url= http://www.greenprophet.com/2011/12/rain-prayers-sunny-friday/|title= Muslim President Calls for Rain Prayers on Sunny Friday|publisher= Green Prophet|author= Tafline Laylin|date= December 28, 2011|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http://www.greenprophet.com/2011/12/rain-prayers-sunny-friday/&date=2012-02-07|deadurl=no}}</ref> It has also been cited by Prof. Dr. G. Hussein Rassool in his book, ''Cultural Competence in Caring for Muslim Patients'',<ref>{{cite web|url= http://books.google.com/books?id=r5nJAwAAQBAJ&pg=PT141&lpg=PT141&dq=Cultural+Competence+in+Caring+for+Muslim+Patients+wikiislam&source=bl&ots=oFOauH3oPg&sig=5Vtne1TY1qwgdldumOa-T9K6atU&hl=en&sa=X&ei=UHENVIfmLY_lauWagZAO&redir_esc=y#v=onepage&q=Cultural%20Competence%20in%20Caring%20for%20Muslim%20Patients%20wikiislam&f=false|title= Cultural Competence in Caring for Muslim Patients|publisher= Palgrave Macmillan|author= G. Hussein Rassool (Ed.)|date= April 25, 2014|isbn= 9781137358424|archiveurl= https://archive.today/AR6Nr|deadurl=no}}</ref> Dr. Heather Deegan in her book, ''Africa Today: Culture, Economics, Religion, Security'',<ref>{{cite web|url= http://www.amazon.com/Africa-Today-Economics-Religion-Security/dp/0415418844/|title= Africa Today: Culture, Economics, Religion, Security|publisher= Routledge|author= Heather Deegan|date=December 26, 2008 |page= 100|isbn= 978-0415418843|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FAfrica-Today-Economics-Religion-Security%2Fdp%2F0415418844%2F&date=2013-07-20|deadurl=no}}</ref> Prof. Carlos Brebbia in his book, ''Disaster Management and Human Health Risk III: Reducing Risk, Improving Outcomes'',<ref>{{cite web|url= http://www.amazon.com/Disaster-Management-Human-Health-Risk/dp/1845647386|title= Disaster Management and Human Health Risk III: Reducing Risk, Improving Outcomes|publisher= Wit Pr/Computational Mechanics|author= C. A. Brebbia|date= July 9, 2013|page= 366|isbn= 978-1845647384|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FDisaster-Management-Human-Health-Risk%2Fdp%2F1845647386&date=2013-07-25|deadurl=no}}</ref> and Dr. Stefan Kirchner in his paper published in the ''Baltic Journal of Law & Politics''.<ref>[{{Reference archive|1=http://www.degruyter.com/view/j/bjlp.2011.4.issue-1/v10076-011-0003-6/v10076-011-0003-6.xml|2=2013-07-20}} "Faith, Ethics and Religious Norms in a Globalized Environment: Freedom of Religion as a Challenge to the Regulation of Islamic Finance in Europe"]. Baltic Journal of Law & Politics. Volume 4, Issue 1, Pages 52–82, ISSN (Online) 2029-0454, ISSN (Print) , DOI: 10.2478/v10076-011-0003-6, August 2011.</ref>
+
As gevolg van WikiIslam se uitgebreide gebruik van primêre en sekondêre pro-Islamitiese bronne, het die webtuiste egter ook lof ontvang van Moslems. Artikels soos Sex Segregation in Islam en, List of Killings Ordered or Supported by Mohammad, en blaaie soos List of Fabricated Hadith, en Chronological Order of the Quran is deur Moslems gebruik as hulpbronne.
 
+
Gehoor
===Muslims===
+
WikiIslam bestaan uit 2, 789 artikels. Die webtuiste ontvang gemiddeld oor die 250, 000 besoekers per maand, wat 500, 000 bladsy-besoekers genereer. Sedert September, 2014, het Alexa.com die webtuiste geplaas in die top 70, 000 mees besoekte webtuistes.
 
+
Nie soos ander webtuistes wat krities is oor Islam, is WikiIslam se gehoor nie Eurosentries nie. Die grootste persentasie van lesers is van Osterse of van Moslem-meerderheids lande soos Pakistan, Bangladesj , Indië, Maleisië, Egipte, Verenigde Arabiese Emirate en Singapoer. Baie van WikiIslam se redakteurs en administrateurs is van Islamitiese afkoms of is skepties oor Moslem meerderheid bevolkings.
Due to the focus of the site, the most noticeable reactions from Muslims has been negative.<ref name="Criticism">For responses to various criticisms of WikiIslam, visit the ''[http://islamo-criticism.blogspot.com/p/criticism-of-wikiislam.html Criticism of WikiIslam]'' section of the ''[http://islamo-criticism.blogspot.com/ IslamoCriticism]'' blog.</ref> Some have called for the site to be taken offline through illegal means such as hacking,<ref>{{cite web|url= http://www.ummah.com/forum/showthread.php?398571|title= Muslims should DDOS anti muslim websites|publisher= Ummah Forum|author= |date= April 19, 2014|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.ummah.com%2Fforum%2Fshowthread.php%3F398571&date=2014-04-24|deadurl=no}}</ref><ref>''"Someone needs to shut it down. any hackers out here?"'' - [{{Reference archive|1=http://www.ummah.com/forum/showthread.php?365182-Solving-the-Wiki-islam-problem|2=2013-05-24}} Solving the Wiki-islam problem], DamirK, Ummah Forum, May 24, 2013.</ref><ref>''"Its sad, Saudi have hackers who can hack and take down a lot of crap stuff on the internet but they never seem to notice what should be taken care of."'' - [http://lostinriyadh.blogspot.com/2012/03/for-my-readers-in-saudi-infact-for.html  For my readers in Saudi, infact for anyone], LostInRiyadh.blogspot.com (comment by Dentographer, March 4, 2012)</ref> and it had previously been [[Websites Censored by Islamic Governments|banned]] in [[Saudi Arabia]] on the country's [[pornography]] blacklist, even though the site contains nothing of a pornographic nature.<ref>A screenshot can be viewed [[:File:Wikiislam com-aug-2011-ksa.png|here]]</ref>
+
Die webtuiste is huidiglik opsoek na redakteurs wie van hulle Engelse artikels kan vertaal in die Indonesiese taal, Urdu, Bengali en Arabies. Engelse vertalings is alreeds besikbaar op die webtuiste in verskeie tale soos Aserbeidjans, Frans, Turks en Oesbekies. ‘N Russiese sub-domein was begin in die vroeë 2013 wat baie nuus artikels bevat ten opsigte van fatwas vanuit die Islamitiese wêreld en wat vertaal is vanuit oorspronklike Arabies na Engels.
 
+
Wikipedia
Constant vandalism, death-threats, and non-compliance with guidelines by Muslim editors has lead to WikiIslam, like the German Wikipedia, implementing “[[WikiIslam:Pending Changes Protection|pending-changes protection]]”, meaning that editing still remains open to all, including IP users, but changes have to be approved before becoming visible to readers.
+
WikiIslam se primêre fokus is op Islam terwyl Wikipedia ‘n samestelling is van algemene kennis. Die verskillende doelwitte tussen die twee het gelei tot ‘n verkillende beleid en riglyne.
 
+
Wikipedia ontmoedig die gebruik van primêre en wat hulle noem ‘‘non-notable / reliable‘‘ (nie-noemenswaardige/betroubare) bronne. Aan die anderkant moedig WikiIslam die gebruik van oorspronklike primêre godsdienstige tekste en wetlike uitsprake (fatwas) van gesaghebbende skoliere wie onbekend is buite die Moslem wêreld, maar reuse is binne die Moslem wêreld.
However, due to WikiIslam's extensive use of authoritative primary and secondary pro-Islamic sources, the site has also received praise from Muslims, e.g. for its [[Sex Segregation in Islam]]<ref>"''I usually wouldn't endorse a site like this, but in this case all of the sources were referenced in great detail.''" - [http://www.facebook.com/notes/abdul-malik-merchant/women-traveling-and-free-mixing-in-islam-/216934245018326 Women: Traveling and free-mixing in Islam …], Abdul-Malik Merchant, Student at Umm al-Qura University, Mecca, Saudi Arabia, July 13, 2011.</ref> and [[List of Killings Ordered or Supported by Muhammad]]<ref>"''In fact mockery is the main cause of executions ordered by our prophet (Sm)...i already told it to @RiasatKhan .. here is the link though its an anti islam site... but the historical facts / causes of execution mentioned there are reliable..look 4 Yellow colors, they were executed for mockery. Is this Musa Ibrahim scholar of Islam?? List of Killings Ordered or Supported by Muhammad - WikiIslam. Sorry for the anti islam site... i couldnt find any other site written in such short and organized way.''" - [{{Reference archive|1=http://www.defence.pk/forums/bangladesh-defence/233660-shahbagh-square-new-rise-65.html|2=2013-02-17}} SHAHBAGH SQUARE-A NEW RISE], Kobiraaz (an established Muslim member who joined in Oct 2010, and has been thanked 7867 times for 7,237 post), Pakistan Defence forum, February 17, 2013</ref> articles, and pages such as [[List of Fabricated Hadith]]<ref>[{{Reference archive|1=http://shehbaazmind.blogspot.com/2011/08/some-links-where-you-can-find-some-weak.html|2=2012-09-10}} "Some Links Where You Can Find Some Weak And Fabricated Hadeeths Exposed"], ShehbaazMind, August 17, 2011.</ref><ref>[{{Reference archive|1=http://beliefinunseen.blogspot.com/2012/09/weak-and-fabricated-hadith.html|2=2012-09-10}} "Weak and fabricated hadith"], Belief In The Unseen, September 7, 2012.</ref> and [[Chronological Order of the Qur'an]]<ref>Dawud Israel, [{{Reference archive|1=http://www.sunniforum.com/forum/showthread.php?107518-NOTES-from-Tafsir-Maariful-Qur-an-of-Mufti-Taqi-Shafi-Usmani|2=2013-06-01}} "NOTES from Tafsir Maariful Qur'an of Mufti Taqi/Shafi Usmani"], Sunni Forum, June 1, 2013.</ref> have been used by Muslims as a resource.
+
Wikipedia fokus op verifieerbaarheid, en nie waarheid nie. Met betrekking tot Islam, beteken dit Wikipedia aanvaar wat bekende en noemenswaardige (‘‘notable/reliable’’) Westerse kommentators sê van Moslems en Islamitiese tekste bo oor wat die tekste en Moslems selfs sê. In teenstelling daarmee, WikiIslam aanvaar wat Islamitiese tekste en Moslems sê bo oor die opinies en interpretasies van derde party westelike kommentators.
 
+
Kontak Inligting
==Audience==
+
Kontak WikiIslam vir algemene idees en voorstellings. ‘N boodskap kan  gelos word op die relevante forum blaai. Vir kopiereg aangeleenthede, kliek hier.
 
+
References (Verwysisngs slegs in Engels)[edit]
WikiIslam hosts {{NUMBEROFARTICLES}} articles. On average, it currently receives over 250,000 visitors a month generating about 500,000 page views. As of September 2014, Alexa.com places it within the top 70,000 most visited websites.<ref>{{cite web|url= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.alexa.com%2Fsiteinfo%2Fwww.wikiislam.net&date=2014-09-03|title= Wikiislam.net|publisher= Alexa.com|author= |date= accessed October 19, 2013|archiveurl= |deadurl=no}}</ref>
+
1. ↑ Jump up to: 1.0 1.1 1.2 For responses to various criticisms of WikiIslam, visit the Criticism of WikiIslam section of the IslamoCriticism blog.
 
+
2. Jump up ↑ For example, Sheila Musaji of TheAmericanMuslim, who has been contacted but refuses to correct the error, claims WikiIslam is "run" by "Ali Sina and Faith Freedom" and "only prints material which is negative towards Islam." Both claims are wrong. WikiIslam hosts many pro-Islamic articles written by Muslim editors.
Unlike many other sites critical of Islam, WikiIslam's audience is not "Eurocentric". A large percentage of its readers are from Eastern or Muslim-majority nations such as [[Pakistan]], [[Bangladesh]], [[India]], [[Malaysia]], [[Egypt]], [[United Arab Emirates]], and [[Singapore]].<ref>[{{Reference archive|1=http://www.alexa.com/siteinfo/www.wikiislam.net|2=2011-11-28}} "Wikiislam.net/ Audience"], Alexa.com, accessed  November 28, 2011.</ref> Likewise, many of the site's administrators and editors are from a Muslim background or are skeptics from Muslim majority nations.
+
3. Jump up ↑ Note that neither of these individuals or their websites are considered reliable sources at WikiIslam. According to WikiIslam:Reliable Sources, "Statements of fact concerning Islam from polemic sources such as books, articles or commentaries by individuals such as Robert Spencer, Pamela Gellar, Ayaan Hirsi Ali, Mark A. Gabriel, Wafa Sultan, Ali Sina, Walid Shoebat, Brigitte Gabriel etc. are not to be used under any circumstances as references on WikiIslam. If you come across any such statements, remove them immediately."
 
+
4. Jump up ↑ Göran Larsson, "Cyber-Islamophobia? The case of WikiIslam", Contemporary Islam: Volume 1, Number 1, 53-67, DOI: 10.1007/s11562-007-0002-2
The site is currently [[WikiIslam:Join the Team#Ways_To_Help_Us|looking for editors]] to translate some of their English articles into Indonesian, Urdu, Bengali and [[Arabic]]. There are translations from English already available at the site in [[:Category:Other_Languages|several languages]], including [[Azərbaycanca Yazılar - Articles in Azerbaijani|Azerbaijani]], [[Les articles en francais - Articles in French|French]], [[:Category:Türkçe (Turkish)|Turkish]] and [[Ozbekcha maqolalar - Articles in Uzbek|Uzbek]]. A [[:ru:Заглавная страница|Russian]] sub-domain was started in early 2013 and they also host many [[Translations of Arabic/Islamic Media|press articles and fatwas]] from the Islamic world translated into English from the original Arabic.
+
5. Jump up ↑ "About/ Links", RichardDawkins.net, accessed February 7, 2012.
 
+
6. Jump up ↑ Tafline Laylin, "Muslim President Calls for Rain Prayers on Sunny Friday", Green Prophet, December 28, 2011 (archived), http://www.greenprophet.com/2011/12/rain-prayers-sunny-friday/.
==Wikipedia==
+
7. Jump up ↑ G. Hussein Rassool (Ed.), "Cultural Competence in Caring for Muslim Patients", Palgrave Macmillan, ISBN 9781137358424, April 25, 2014 (archived), http://books.google.com/books?id=r5nJAwAAQBAJ&pg=PT141&lpg=PT141&dq=Cultural+Competence+in+Caring+for+Muslim+Patients+wikiislam&source=bl&ots=oFOauH3oPg&sig=5Vtne1TY1qwgdldumOa-T9K6atU&hl=en&sa=X&ei=UHENVIfmLY_lauWagZAO&redir_esc=y#v=onepage&q=Cultural%20Competence%20in%20Caring%20for%20Muslim%20Patients%20wikiislam&f=false.
 
+
8. Jump up ↑ Heather Deegan, "Africa Today: Culture, Economics, Religion, Security", Routledge, p. 100, ISBN 978-0415418843, December 26, 2008 (archived), http://www.amazon.com/Africa-Today-Economics-Religion-Security/dp/0415418844/.
WikiIslam's primary focus is on the religion of Islam while Wikipedia is a compendium of general knowledge. These differing goals have led to different policies and guidelines.
+
9. Jump up ↑ C. A. Brebbia, "Disaster Management and Human Health Risk III: Reducing Risk, Improving Outcomes", Wit Pr/Computational Mechanics, p. 366, ISBN 978-1845647384, July 9, 2013 (archived), http://www.amazon.com/Disaster-Management-Human-Health-Risk/dp/1845647386.
 
+
10. Jump up ↑ "Faith, Ethics and Religious Norms in a Globalized Environment: Freedom of Religion as a Challenge to the Regulation of Islamic Finance in Europe". Baltic Journal of Law & Politics. Volume 4, Issue 1, Pages 52–82, ISSN (Online) 2029-0454, ISSN (Print) , DOI: 10.2478/v10076-011-0003-6, August 2011.
Wikipedia discourages the use of primary and what they term as "non-notable/reliable" sources. WikiIslam, on the other hand, encourages the use of authentic primary religious text and the rulings of authoritative Muslim scholars who may not be notable to people outside of the Muslim world but who are giants from within.
+
11. Jump up ↑ "Muslims should DDOS anti muslim websites", Ummah Forum, April 19, 2014 (archived), http://www.ummah.com/forum/showthread.php?398571.
 
+
12. Jump up ↑ "Someone needs to shut it down. any hackers out here?" - Solving the Wiki-islam problem, DamirK, Ummah Forum, May 24, 2013.
Wikipedia focuses on "verifiability, not truth".<ref>[{{Reference archive|1=http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifiability,_not_truth|2=2012-02-10}} "Verifiability, not truth"], Wikipedia, accessed February 10, 2012.</ref> In regards to Islam, it has meant they accept what "notable/reliable" western commentators say about its religious text and Muslims over what the religious text and Muslims actually say themselves. Conversely, WikiIslam accepts what the religious text and Muslims say over the opinions and interpretations of third-party western commentators.
+
13. Jump up ↑ "Its sad, Saudi have hackers who can hack and take down a lot of crap stuff on the internet but they never seem to notice what should be taken care of." - For my readers in Saudi, infact for anyone, LostInRiyadh.blogspot.com (comment by Dentographer, March 4, 2012)
 
+
14. Jump up ↑ A screenshot can be viewed here
==See Also==
+
15. Jump up ↑ "I usually wouldn't endorse a site like this, but in this case all of the sources were referenced in great detail." - Women: Traveling and free-mixing in Islam …, Abdul-Malik Merchant, Student at Umm al-Qura University, Mecca, Saudi Arabia, July 13, 2011.
 
+
16. Jump up ↑ "In fact mockery is the main cause of executions ordered by our prophet (Sm)...i already told it to @RiasatKhan .. here is the link though its an anti islam site... but the historical facts / causes of execution mentioned there are reliable..look 4 Yellow colors, they were executed for mockery. Is this Musa Ibrahim scholar of Islam?? List of Killings Ordered or Supported by Muhammad - WikiIslam. Sorry for the anti islam site... i couldnt find any other site written in such short and organized way." - SHAHBAGH SQUARE-A NEW RISE, Kobiraaz (an established Muslim member who joined in Oct 2010, and has been thanked 7867 times for 7,237 post), Pakistan Defence forum, February 17, 2013
*[[WikiIslam:Frequently Asked Questions|Frequently Asked Questions]]
+
17. Jump up ↑ "Some Links Where You Can Find Some Weak And Fabricated Hadeeths Exposed", ShehbaazMind, August 17, 2011.
*[[What People Say About WikiIslam]]
+
18. Jump up ↑ "Weak and fabricated hadith", Belief In The Unseen, September 7, 2012.
 
+
19. Jump up ↑ Dawud Israel, "NOTES from Tafsir Maariful Qur'an of Mufti Taqi/Shafi Usmani", Sunni Forum, June 1, 2013.
==Contact Information==
+
20. Jump up ↑ "Wikiislam.net", Alexa.com, accessed October 19, 2013, http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.alexa.com%2Fsiteinfo%2Fwww.wikiislam.net&date=2014-09-03.
{{Fb link}}
+
21. Jump up ↑ "Wikiislam.net/ Audience", Alexa.com, accessed November 28, 2011.
To contact WikiIslam with general ideas and suggestions, a [http://wikiislam.net/w/index.php?title=WikiIslam:Forum/Visitor_Inquiries&action=edit&section=new message can be left] on the relevant forum page. For copyright issues, click [[WikiIslam:Copyright Issues|here]]. And for other important issues, click [[WikiIslam:Contact Us|here]].
+
22. Jump up ↑ "Verifiability, not truth", Wikipedia, accessed February 10, 2012.
 
 
==References==
 
{{Reflist|30em}}
 
 
 
[[Category:WikiIslam]]
 
[[ru:ВикиИслам:Описание]]
 

Revision as of 07:53, 22 September 2014

WikiIslam WikiIslam is ‘n gemeenskap gebaseerde webtuiste wat krities is oor Islam, en waar redaksie, wysigings en bydrae gemaak kan word oor Islam. Terselfdertyd maak dit ook voorsiening vir pro-Islamitiese bydrae in aparte arikels. Inhoud 1. Wie is 2. Geskiedenis 3. Ontvangs 3.1 nie-Moslems 3.2 Moslems 4. Gehoor 5. Wikipedia 6. Kyk ook 7. Kontak Inligting 8. Verwysisngs Wie is Die doel van WikiIslam is om die mees omvattendste en akkuraatste bron van inligting te wees oor Islam. Die inligting is hoofsaaklik gebasseer op Islam se eie bronne: die Koran, ‘‘Hadith‘‘ en Islamitiese skoliere. WikiIslam neem ‘n rasionele benadering in die hantering van Islam, en is bekend daarvoor om valse propaganda en onakkurate wetenskap in Islam breedvoerig aan te spreek. Die webtuiste mik om neutraal te bly ten opsigte van ander godsdienste, wêreld opvattings, en dinge van ‘n politieke aard, soos: immigrasie, multikulturalisme, en die Israelise-Palistynse konflik. Die webtuiste vermy ook ekstremistiese of sensasionele kommentaar deur toe te laat dat die feite van self praat. In teenstelling met wat ten tye gesê word, redakteurs word vermaan om nie-polemies en akademies te wees, en waar moontlik, om stellings te vervieer en op uit te brei. WikiIslam maak gebruik van oorvloedige en gesaghebbende primêre en sekondêre pro-Islamitiese bronne, soos byvoorbeeld die ‘‘Compendium of Muslim Texts, Sirah literature en fatwa’s (wetlike uitspraak of opinie van ‘n Moslem skolier of Moslem geestelike) van bekende hoofstroom Islamitiese webtuistes. Dit is ‘n internasionale webtuiste met redakteurs en skrywers van reg oor die wêreld, en die inhoud en beleid weerspiëel dit. Byvoorbeeld, redakteurs en skrywers word daarop attent gemaak dat geen geografiese gebied behoort prioriteit te geniet bo ‘n ander, en dat enige ontwikkeling in Islam in Asië en Afrika net so belangrik is soos in die Amerikas of Europa. Geskiedenis WikiIslam was gestig op die 27ste Oktober, 2005, in samewerking met verskeie individue van Faith Freedom International wie voorsiening gemaak het vir die webtuiste met ‘n rekenaar-bediener, tegniese hulp en blootstelling. WikiIslam het op ‘n toets basis gebly vir omtrent 1 jaar, en op die 4de September, 2006, was dit oop gemaak vir die publiek. In 2007 was die rekenaar-bediener wat die webtuiste aan die gang gehou het ingebreek (hacked). Gepaargaande met ander rekenaar-bedienner probleme was redaksie, wysigings en bydrae tot WikiIslam op geskort vir bykans ‘n jaar. In Augustus, 2008, het die webtuiste na ‘n nuwe rekenaar-bedienner verskuif en het sedertdien onafhanklik en ongeaffilieerd gewerk, vry van enige eienaarskap van einige organisasie. In teenstelling met die wie verskonings maak vir die leerstellinge van Islam, en wie propageer dat WikiIslam behoort aan Robert Spencer, Ali Sina, FFI en Jihad Watch, of einige ander organisasie, is dit eenvoudig net nie die geval nie. Ontvangs Nie-Moslems In Desember, 2006, het Göran Larsson ‘n akademiese skrif voorgelê by ‘ n konferensie in Swede waarin hy baie krities was oor WikiIslam. Teen daai tyd was die webtuiste in ‘n begin stadium en slegs oop vir die publiek vir 3 maande. Vandag, met ‘n nuwe beleid en riglyne, insluitend inhoud wat gemik is om ‘n positiewe beeld van Islam te skep, Is WikiIslam nog steeds dieselfde. Maar Larsson erken wel dat selfs toe die webtuiste in ‘primitiewe vorm was kon hy nie al die inhoud daarin as Islamafobies in natuur ettiketeer nie. In teenstelling met wat sommige kere beweer word, WikiIslam het tot dusvêr nog nie einige dekking ontvang van nuusagentsappe soos Associated Press nie. As gevolg van die webtuiste se onpartydige kritiek van Islam, is dit na verwys in noemenswaardige webtuistes soos RihardDawkins.net en GreenProhet.com. Verwyssings daarna is ook gemaak deur Prof. Dr. G. Hussein Rassool in sy boek, Cultural Competence in Caring for Muslim Patients, Dr. Heather Deegan in haar boek, Africa Today: Culture, Economics, Religion, Security, Prof. Carlos Brebbia in sy boek, Disaster Management and Human Health Risk III: Reducing Risk, Improving Outcomes,[9] en Dr. Stefan Kirchner in sy akademiese skrif gepubliseer in die Baltic Journal of Law & Politics.[10] Moslems As gevolg van die fokus van die webtuiste, is die meeste merkbare reaksies van Moslems negatief. Sommige het gevra dat die webtuiste van die internet afgehaal word deur onwettige maniere soos ‘‘hacking‘‘. Die webtuiste is voorheen verban uit Saoedi-Arabië en op die land se swartlys geplaas as pornografies, alhoewel daar niks pornografies is van WikiIslam nie. Aanhoudende vandalisme, doods-dreigemente en nie nakoming aan riglyne van Moslem redakteurs het gemaak dat WikiIslam, net soos die Duitse Wikipedia, moes ‘‘Pending-changes protection’‘ ‘implementeer. Dit beteken dat redaksie oop is vir almal, insluitend IP (Internet Provider) verskaffers, maar dat veranderinge en wysigings eers goedgekeer moet word voordat dit gesien kan word deur lesers. As gevolg van WikiIslam se uitgebreide gebruik van primêre en sekondêre pro-Islamitiese bronne, het die webtuiste egter ook lof ontvang van Moslems. Artikels soos Sex Segregation in Islam en, List of Killings Ordered or Supported by Mohammad, en blaaie soos List of Fabricated Hadith, en Chronological Order of the Quran is deur Moslems gebruik as hulpbronne. Gehoor WikiIslam bestaan uit 2, 789 artikels. Die webtuiste ontvang gemiddeld oor die 250, 000 besoekers per maand, wat 500, 000 bladsy-besoekers genereer. Sedert September, 2014, het Alexa.com die webtuiste geplaas in die top 70, 000 mees besoekte webtuistes. Nie soos ander webtuistes wat krities is oor Islam, is WikiIslam se gehoor nie Eurosentries nie. Die grootste persentasie van lesers is van Osterse of van Moslem-meerderheids lande soos Pakistan, Bangladesj , Indië, Maleisië, Egipte, Verenigde Arabiese Emirate en Singapoer. Baie van WikiIslam se redakteurs en administrateurs is van Islamitiese afkoms of is skepties oor Moslem meerderheid bevolkings. Die webtuiste is huidiglik opsoek na redakteurs wie van hulle Engelse artikels kan vertaal in die Indonesiese taal, Urdu, Bengali en Arabies. Engelse vertalings is alreeds besikbaar op die webtuiste in verskeie tale soos Aserbeidjans, Frans, Turks en Oesbekies. ‘N Russiese sub-domein was begin in die vroeë 2013 wat baie nuus artikels bevat ten opsigte van fatwas vanuit die Islamitiese wêreld en wat vertaal is vanuit oorspronklike Arabies na Engels. Wikipedia WikiIslam se primêre fokus is op Islam terwyl Wikipedia ‘n samestelling is van algemene kennis. Die verskillende doelwitte tussen die twee het gelei tot ‘n verkillende beleid en riglyne. Wikipedia ontmoedig die gebruik van primêre en wat hulle noem ‘‘non-notable / reliable‘‘ (nie-noemenswaardige/betroubare) bronne. Aan die anderkant moedig WikiIslam die gebruik van oorspronklike primêre godsdienstige tekste en wetlike uitsprake (fatwas) van gesaghebbende skoliere wie onbekend is buite die Moslem wêreld, maar reuse is binne die Moslem wêreld. Wikipedia fokus op verifieerbaarheid, en nie waarheid nie. Met betrekking tot Islam, beteken dit Wikipedia aanvaar wat bekende en noemenswaardige (‘‘notable/reliable’’) Westerse kommentators sê van Moslems en Islamitiese tekste bo oor wat die tekste en Moslems selfs sê. In teenstelling daarmee, WikiIslam aanvaar wat Islamitiese tekste en Moslems sê bo oor die opinies en interpretasies van derde party westelike kommentators. Kontak Inligting Kontak WikiIslam vir algemene idees en voorstellings. ‘N boodskap kan gelos word op die relevante forum blaai. Vir kopiereg aangeleenthede, kliek hier. References (Verwysisngs slegs in Engels)[edit] 1. ↑ Jump up to: 1.0 1.1 1.2 For responses to various criticisms of WikiIslam, visit the Criticism of WikiIslam section of the IslamoCriticism blog. 2. Jump up ↑ For example, Sheila Musaji of TheAmericanMuslim, who has been contacted but refuses to correct the error, claims WikiIslam is "run" by "Ali Sina and Faith Freedom" and "only prints material which is negative towards Islam." Both claims are wrong. WikiIslam hosts many pro-Islamic articles written by Muslim editors. 3. Jump up ↑ Note that neither of these individuals or their websites are considered reliable sources at WikiIslam. According to WikiIslam:Reliable Sources, "Statements of fact concerning Islam from polemic sources such as books, articles or commentaries by individuals such as Robert Spencer, Pamela Gellar, Ayaan Hirsi Ali, Mark A. Gabriel, Wafa Sultan, Ali Sina, Walid Shoebat, Brigitte Gabriel etc. are not to be used under any circumstances as references on WikiIslam. If you come across any such statements, remove them immediately." 4. Jump up ↑ Göran Larsson, "Cyber-Islamophobia? The case of WikiIslam", Contemporary Islam: Volume 1, Number 1, 53-67, DOI: 10.1007/s11562-007-0002-2 5. Jump up ↑ "About/ Links", RichardDawkins.net, accessed February 7, 2012. 6. Jump up ↑ Tafline Laylin, "Muslim President Calls for Rain Prayers on Sunny Friday", Green Prophet, December 28, 2011 (archived), http://www.greenprophet.com/2011/12/rain-prayers-sunny-friday/. 7. Jump up ↑ G. Hussein Rassool (Ed.), "Cultural Competence in Caring for Muslim Patients", Palgrave Macmillan, ISBN 9781137358424, April 25, 2014 (archived), http://books.google.com/books?id=r5nJAwAAQBAJ&pg=PT141&lpg=PT141&dq=Cultural+Competence+in+Caring+for+Muslim+Patients+wikiislam&source=bl&ots=oFOauH3oPg&sig=5Vtne1TY1qwgdldumOa-T9K6atU&hl=en&sa=X&ei=UHENVIfmLY_lauWagZAO&redir_esc=y#v=onepage&q=Cultural%20Competence%20in%20Caring%20for%20Muslim%20Patients%20wikiislam&f=false. 8. Jump up ↑ Heather Deegan, "Africa Today: Culture, Economics, Religion, Security", Routledge, p. 100, ISBN 978-0415418843, December 26, 2008 (archived), http://www.amazon.com/Africa-Today-Economics-Religion-Security/dp/0415418844/. 9. Jump up ↑ C. A. Brebbia, "Disaster Management and Human Health Risk III: Reducing Risk, Improving Outcomes", Wit Pr/Computational Mechanics, p. 366, ISBN 978-1845647384, July 9, 2013 (archived), http://www.amazon.com/Disaster-Management-Human-Health-Risk/dp/1845647386. 10. Jump up ↑ "Faith, Ethics and Religious Norms in a Globalized Environment: Freedom of Religion as a Challenge to the Regulation of Islamic Finance in Europe". Baltic Journal of Law & Politics. Volume 4, Issue 1, Pages 52–82, ISSN (Online) 2029-0454, ISSN (Print) , DOI: 10.2478/v10076-011-0003-6, August 2011. 11. Jump up ↑ "Muslims should DDOS anti muslim websites", Ummah Forum, April 19, 2014 (archived), http://www.ummah.com/forum/showthread.php?398571. 12. Jump up ↑ "Someone needs to shut it down. any hackers out here?" - Solving the Wiki-islam problem, DamirK, Ummah Forum, May 24, 2013. 13. Jump up ↑ "Its sad, Saudi have hackers who can hack and take down a lot of crap stuff on the internet but they never seem to notice what should be taken care of." - For my readers in Saudi, infact for anyone, LostInRiyadh.blogspot.com (comment by Dentographer, March 4, 2012) 14. Jump up ↑ A screenshot can be viewed here 15. Jump up ↑ "I usually wouldn't endorse a site like this, but in this case all of the sources were referenced in great detail." - Women: Traveling and free-mixing in Islam …, Abdul-Malik Merchant, Student at Umm al-Qura University, Mecca, Saudi Arabia, July 13, 2011. 16. Jump up ↑ "In fact mockery is the main cause of executions ordered by our prophet (Sm)...i already told it to @RiasatKhan .. here is the link though its an anti islam site... but the historical facts / causes of execution mentioned there are reliable..look 4 Yellow colors, they were executed for mockery. Is this Musa Ibrahim scholar of Islam?? List of Killings Ordered or Supported by Muhammad - WikiIslam. Sorry for the anti islam site... i couldnt find any other site written in such short and organized way." - SHAHBAGH SQUARE-A NEW RISE, Kobiraaz (an established Muslim member who joined in Oct 2010, and has been thanked 7867 times for 7,237 post), Pakistan Defence forum, February 17, 2013 17. Jump up ↑ "Some Links Where You Can Find Some Weak And Fabricated Hadeeths Exposed", ShehbaazMind, August 17, 2011. 18. Jump up ↑ "Weak and fabricated hadith", Belief In The Unseen, September 7, 2012. 19. Jump up ↑ Dawud Israel, "NOTES from Tafsir Maariful Qur'an of Mufti Taqi/Shafi Usmani", Sunni Forum, June 1, 2013. 20. Jump up ↑ "Wikiislam.net", Alexa.com, accessed October 19, 2013, http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.alexa.com%2Fsiteinfo%2Fwww.wikiislam.net&date=2014-09-03. 21. Jump up ↑ "Wikiislam.net/ Audience", Alexa.com, accessed November 28, 2011. 22. Jump up ↑ "Verifiability, not truth", Wikipedia, accessed February 10, 2012.