User talk:SarkaLakosilova

From WikiIslam, the online resource on Islam
Revision as of 16:27, 12 January 2014 by Sahab (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Problems with the Apostasy translation

Hi ‎SarkaLakosilova and welcome to WikiIslam! Thanks for the translation you are working on in your userpage (I have now moved it to your sandbox). Could you please translate the following heading, "Introduction to Apostasy in Islam"? Normally we do not accept translations of core articles, however this one is different because the introduction can stand as an article by itself (for example, see this French translation of the intro).

However, there are a few problems with your translation that we would like you to correct:

  1. You wrote, "Pokud bychom měli konstatovat, že muslimové, kteří souhlasí s trestem smrti, jsou extremisté, pak musíme na základě výše uvedeného dojít k závěru, že většina muslimů na světě jsou extremisté (přes 90% celé světové muslimské populace)." That part in brackets was not in the original and translates as "over 90% of the entire world's Muslim population." The logic behind that statement is flawed.
  2. You wrote, "Tento výklad začal být zpochybňován až nedávno, veskrze pouze některými zastánci této myšlenky, kteří patří k 3% muslimů žijících v rozvinutých zemích západního světa." západního světa was not in the original and translates as "Western world". That statement is incorrect. The original statement says, "more-developed regions". According to PEW, that includes Japan. The Japanese are not a part of the "Western world" or of European origin.

The reason why we ask editors to provide exact translations is perfectly demonstrated here. Please correct those errors that I have mentioned and any other part of the translation you may have altered. Thank you. --Sahabah (talk) 08:26, 12 January 2014 (PST)