Template:Random quran quotes (cs)

From WikiIslam, the online resource on Islam
Revision as of 17:54, 28 February 2016 by Prekladator (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Also see: Template:Random hadith quotes and Template:Random scholar quotes

Náhodné verše z Koránu Book icon.png
"Slunce zapadá v prameni vroucím"

"a když dospěl k slunce západu, shledal, že zapadá v prameni vroucím, a nalezl lid nějaký poblíže. I řekli jsme mu: „Dvourohý, na tobě je, zda potrestáš je, či zda zachováš se k nim dobře" - Korán 18:86 (read more)