Template:Random quran quotes (cs)

From WikiIslam, the online resource on Islam
Revision as of 17:54, 28 February 2016 by Prekladator (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Also see: Template:Random hadith quotes and Template:Random scholar quotes

Náhodné verše z Koránu Book icon.png
"Homosexuálové se oddávají neřestem a skončí v dešti pekelném"

"A poslali jsme Lota, a hle, pravil lidu svému: „Budete se stále neřestem, jež sami dobře vidíte, oddávat? Což budete i nadále z vášně chodit k mužům raději než k ženám? Ba vy věru jste lid zpozdilý!“ A bylo odpovědí jeho lidu jedině to, že řekli: „Vyžeňme rod Lotův z města našeho, vždyť jsou to lidé, kteří čistí chtějí zůstat!“ A zachránili jsme jej i jeho rodinu kromě ženy jeho, neboť jsme již určili, aby byla mezi těmi, kdož se opozdili. A déšť zhoubný jsme na ně spustili; a jak hnusný to byl déšť pro ty, kdož marně varováni byli!! - Korán 27:54 (read more)