Difference between revisions of "Хадиджа бинт Хувайлид"

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to navigation Jump to search
[checked revision][checked revision]
(adding "incompletetranslations" template (some footnotes/references are not translated yet)
Line 1: Line 1:
[[File:Khadijah bint Khuwaylid.jpg|right|thumb|"монетата" с образ  на Хадиджа в 1553 г. Лион, Франция  
+
{{incompletetranslations|Khadijah bint Khuwaylid|Bulgarian}}
Тази илюстрация не може да  бъде достоверен  портрет ,понеже в исляма не се допускат портрети или изображения  и подлежи на  верско  обвинение от Корана , но се е  превърнало в широко прието символично представяне на Хадиджа.|200px]]
+
[[File:Khadijah bint Khuwaylid.jpg|right|thumb|"монетата" с образ  на Хадиджа в 1553 г. Лион, Франция. Тази илюстрация не може да  бъде достоверен  портрет ,понеже в исляма не се допускат портрети или изображения  и подлежи на  верско  обвинение от Корана , но се е  превърнало в широко прието символично представяне на Хадиджа.|200px]]
  
 
''' Хадиджах ''' или  ''' Хадиджа бинт Хувайлид ''' (خديجة بنت خويلد‎) е първата съпруга на пророка Мухаммад, както и негова единствената съпруга, до  смърта си.<ref>Ibn Hisham note 127, note 918. {{Muslim|31|5975}}.</ref> Известна е на  мюсюлманите като "Ал Кубра" ("Великата")<ref>E.g., [http://www.al-islam.org/khadija/ Razwy, S. A. A. (1990). ''Khadija tul Kubra: A Short Story of Her Life''. New York: Tahrike Tarsile Qur'an.]</ref> и Ал Тахира  ("чистата").<ref>E.g., [http://l.b5z.net/i/u/6103974/f/wives_of_the_prophet.pdf/ Mus’ad, M. F. (2001). ''Wives of the Prophet Muhammad: their Strives and Their Lives'', p. 7. Cairo: Islamic Inc.]</ref> Дванадесетте съпругите на Мухаммад получават титлата Ум ал-Муаминун ("майка на правоверните"),<ref>{{Quran|33|6}}.</ref> но Хадиджа заема уникална позиция като майка на самия ислям.
 
''' Хадиджах ''' или  ''' Хадиджа бинт Хувайлид ''' (خديجة بنت خويلد‎) е първата съпруга на пророка Мухаммад, както и негова единствената съпруга, до  смърта си.<ref>Ibn Hisham note 127, note 918. {{Muslim|31|5975}}.</ref> Известна е на  мюсюлманите като "Ал Кубра" ("Великата")<ref>E.g., [http://www.al-islam.org/khadija/ Razwy, S. A. A. (1990). ''Khadija tul Kubra: A Short Story of Her Life''. New York: Tahrike Tarsile Qur'an.]</ref> и Ал Тахира  ("чистата").<ref>E.g., [http://l.b5z.net/i/u/6103974/f/wives_of_the_prophet.pdf/ Mus’ad, M. F. (2001). ''Wives of the Prophet Muhammad: their Strives and Their Lives'', p. 7. Cairo: Islamic Inc.]</ref> Дванадесетте съпругите на Мухаммад получават титлата Ум ал-Муаминун ("майка на правоверните"),<ref>{{Quran|33|6}}.</ref> но Хадиджа заема уникална позиция като майка на самия ислям.
Line 54: Line 54:
  
 
Все пак няма никаква причина да се предполага, че Хадиджа е била  физически грозна. Ако  разказа  на Абдула ибн Аббас е верен , то тя е била по-възрастна от Мухаммад само с три години. Въпреки, че един модерен  биограф я описва като "красива, висока, със светла кожа", <ref>[http://www.maaref-foundation.com/english/library/pro_ahl/fatima/fatima_the_gracious/03.htm/ Ordoni, Abu M. (1987). ''Fatima the Gracious'', p. 27. Qum: Ansariyan Publications.]</ref> но не цитира източници, пратеницата  Нафиса е  заявила тогава на пазара , че е "красива".<ref>[http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 35.1/ Ibn Saad, ''Tabaqat'' 1:35:1].</ref> И въпреки, че Нафиса  е  преувеличила  (думата "красиво" в този контекст обикновено означава "повече от  нормалното", в смисъл на не -недоразвита  или без деформации и обезобразявания ), не е имала просто  причина да излъже човека [Мухаммад], който вече е виждал и общувал с Хадиджа.
 
Все пак няма никаква причина да се предполага, че Хадиджа е била  физически грозна. Ако  разказа  на Абдула ибн Аббас е верен , то тя е била по-възрастна от Мухаммад само с три години. Въпреки, че един модерен  биограф я описва като "красива, висока, със светла кожа", <ref>[http://www.maaref-foundation.com/english/library/pro_ahl/fatima/fatima_the_gracious/03.htm/ Ordoni, Abu M. (1987). ''Fatima the Gracious'', p. 27. Qum: Ansariyan Publications.]</ref> но не цитира източници, пратеницата  Нафиса е  заявила тогава на пазара , че е "красива".<ref>[http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 35.1/ Ibn Saad, ''Tabaqat'' 1:35:1].</ref> И въпреки, че Нафиса  е  преувеличила  (думата "красиво" в този контекст обикновено означава "повече от  нормалното", в смисъл на не -недоразвита  или без деформации и обезобразявания ), не е имала просто  причина да излъже човека [Мухаммад], който вече е виждал и общувал с Хадиджа.
 
 
  
 
== Оспорван  брак ==
 
== Оспорван  брак ==
Line 72: Line 70:
  
 
Тази история показва също, че Хадиджа и Мухаммад са разбирали добре  обичаите и съглашението,както и всичко произтичащо от него.. Нямало е нужда от това някой да изразява своето "свободно лично" мнение  или  да трябва да бъде "информиран за права и задължения ", всякакъв вид консенсус  в това общество е бил и правно обвързващ. Това положение го  виждаме на много места  в живота на Мухаммад. Той извлича  съгласието с меч,<ref>E.g., Guillaume/Ishaq 547.</ref> в трудности,<ref>E.g., Guillaume/Ishaq 314-315. Bewley/Saad 8:87-88.</ref> от незрели умове,<ref>E.g., Bewley/Saad 8:43.</ref> достигайки до  това което цели,<ref>E.g., Guillaume/Ishaq 463-464. {{Tabari|39|p. 165}}.</ref> предлагайки  фалшива дихотомия между две лоши алтернативи,<ref>Bewley/Saad 8:40. Guillaume/Ishaq 493.</ref> с помощта на духовните вярвания, <ref>[http://altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=33&tAyahNo=36&tDisplay=yes&UserProfile=0/ Jalalayn, ''Tafsir'' Q33:36]. See also {{Quran|33|36}}. {{Bukhari|3|43|648}}, {{Muslim|4|3511}}.</ref> чрез корупция <ref>Guillaume/Ishaq 438; 594-597.</ref> или  давайки обещания, че понеже му е открито , то ще трябва да  прекрати, отмахне ( еди какво си).<ref>E.g., Guillaume/Ishaq 504, 509. Bewley/Saad 8:181-182.</ref> И никога не уточнява ,че тук всъщност съществува етичен проблем в извличането на съгласие по такъв  начин- манипилативно  , макар това  да работии да дава желаните резултати. Е, кой сега  ще се съгласи с Мухаммад, ако е трябвало  по всякакъв начин да спазва  думата си?Ако е ползвал точно такива начини за спазване и налагане  на думата си?!
 
Тази история показва също, че Хадиджа и Мухаммад са разбирали добре  обичаите и съглашението,както и всичко произтичащо от него.. Нямало е нужда от това някой да изразява своето "свободно лично" мнение  или  да трябва да бъде "информиран за права и задължения ", всякакъв вид консенсус  в това общество е бил и правно обвързващ. Това положение го  виждаме на много места  в живота на Мухаммад. Той извлича  съгласието с меч,<ref>E.g., Guillaume/Ishaq 547.</ref> в трудности,<ref>E.g., Guillaume/Ishaq 314-315. Bewley/Saad 8:87-88.</ref> от незрели умове,<ref>E.g., Bewley/Saad 8:43.</ref> достигайки до  това което цели,<ref>E.g., Guillaume/Ishaq 463-464. {{Tabari|39|p. 165}}.</ref> предлагайки  фалшива дихотомия между две лоши алтернативи,<ref>Bewley/Saad 8:40. Guillaume/Ishaq 493.</ref> с помощта на духовните вярвания, <ref>[http://altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=33&tAyahNo=36&tDisplay=yes&UserProfile=0/ Jalalayn, ''Tafsir'' Q33:36]. See also {{Quran|33|36}}. {{Bukhari|3|43|648}}, {{Muslim|4|3511}}.</ref> чрез корупция <ref>Guillaume/Ishaq 438; 594-597.</ref> или  давайки обещания, че понеже му е открито , то ще трябва да  прекрати, отмахне ( еди какво си).<ref>E.g., Guillaume/Ishaq 504, 509. Bewley/Saad 8:181-182.</ref> И никога не уточнява ,че тук всъщност съществува етичен проблем в извличането на съгласие по такъв  начин- манипилативно  , макар това  да работии да дава желаните резултати. Е, кой сега  ще се съгласи с Мухаммад, ако е трябвало  по всякакъв начин да спазва  думата си?Ако е ползвал точно такива начини за спазване и налагане  на думата си?!
 +
 
== Бракът с Мухаммад==
 
== Бракът с Мухаммад==
  
Line 157: Line 156:
  
 
И все пак, неразбираемо е на фона на  тази лоялност към Хадиджа,  в този период, как  Мухаммад откровено започва да мисли и  за други жени. След това ,в  614 г,  въвежда в описанието си на рая "скромните" "девици" с "блестящите  очи" и "големи  гърди", че изглеждат  "като перли или рубини" на "зелени възглавници."<ref>{{Quran|38|52}}. {{Quran-range|56|22|23}}. {{Quran-range|37|48|49}}. {{Quran|44|54}}. {{Quran|52|20}}. {{Quran|78|33}}.</ref> Според Mуир, всички описания в Корана на девиците били  откривани  през последните години от живота на  Хадиджа. Когато Мухаммад се премества в Медина  се жени за по-млада жена, има само две кратки препратки<ref>{{Quran|2|25}}. {{Quran|4|57}}.</ref> , за "чистите спътници  ".<ref>[http://www.answering-islam.org/Books/Muir/Life2/chap4.htm/ Muir (1861) 2:141-144]. See also [http://www.muhammadanism.org/Canon_Sell/Quran/p024.htm/ Sell, E. (1923). ''The Historical Development of the Qur'an'', 4th Ed, pp. 25-26. London: People International.]</ref> Mуир може да е изчислил неправилно, тъй като по-подробна справка за божествените девойки <ref>{{Quran-range|55|56|58}} {{Quran-range|55|70|76}}.</ref> се  отнася към периода от  Медина,<ref>[http://www.wikiislam.net/wiki/Chronological_Order_of_the_Qur'an]</ref> въпреки че германският историк Nöldeke датира  тези откровения за периода,когато  Хадиджа е все още жива.<ref>[http://www.truthnet.org/islam/Watt/Chapter7.html/ Bell, R. (1953). Introduction to the Qur’an. Revised by Montgomery Watt (1970). Chapter 7: “The Chronology of the Qur’an.” Edinburgh University Press.]</ref> Независимо от точната дата, когато Мухаммад променил  интереса си , едно  е сигурно- че Хадиджа  е знаела за  девиците , защото  тя самата е  остарявала .
 
И все пак, неразбираемо е на фона на  тази лоялност към Хадиджа,  в този период, как  Мухаммад откровено започва да мисли и  за други жени. След това ,в  614 г,  въвежда в описанието си на рая "скромните" "девици" с "блестящите  очи" и "големи  гърди", че изглеждат  "като перли или рубини" на "зелени възглавници."<ref>{{Quran|38|52}}. {{Quran-range|56|22|23}}. {{Quran-range|37|48|49}}. {{Quran|44|54}}. {{Quran|52|20}}. {{Quran|78|33}}.</ref> Според Mуир, всички описания в Корана на девиците били  откривани  през последните години от живота на  Хадиджа. Когато Мухаммад се премества в Медина  се жени за по-млада жена, има само две кратки препратки<ref>{{Quran|2|25}}. {{Quran|4|57}}.</ref> , за "чистите спътници  ".<ref>[http://www.answering-islam.org/Books/Muir/Life2/chap4.htm/ Muir (1861) 2:141-144]. See also [http://www.muhammadanism.org/Canon_Sell/Quran/p024.htm/ Sell, E. (1923). ''The Historical Development of the Qur'an'', 4th Ed, pp. 25-26. London: People International.]</ref> Mуир може да е изчислил неправилно, тъй като по-подробна справка за божествените девойки <ref>{{Quran-range|55|56|58}} {{Quran-range|55|70|76}}.</ref> се  отнася към периода от  Медина,<ref>[http://www.wikiislam.net/wiki/Chronological_Order_of_the_Qur'an]</ref> въпреки че германският историк Nöldeke датира  тези откровения за периода,когато  Хадиджа е все още жива.<ref>[http://www.truthnet.org/islam/Watt/Chapter7.html/ Bell, R. (1953). Introduction to the Qur’an. Revised by Montgomery Watt (1970). Chapter 7: “The Chronology of the Qur’an.” Edinburgh University Press.]</ref> Независимо от точната дата, когато Мухаммад променил  интереса си , едно  е сигурно- че Хадиджа  е знаела за  девиците , защото  тя самата е  остарявала .
 
 
  
 
Гонението  срещу  родът  на Хашимитите  било прекратено    "в десетата година" (в периода между август 619 и август 620), и общността  на Мухаммад  се върнала  по домовете си в Мекка. <ref>[http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 53.3/ Ibn Saad, ''Tabaqat'' 1:53:3].</ref> Вече  Хадиджа умирала.<ref>Bewley/Saad 8:12.</ref> Мухаммад я утешавал  в последната и болест  напомнякйки и , че  с тая болест тя ще  отиде в скъпоценният  си дворец в рая - и  трябва да занесе поздравления и  най-добри  пожелания към неговите  други съпруги  ( към съ-съпругите) там  . Когато Хадиджа  се  изненадала  от новината, че Мухаммад вече  имал други  жени , които били мъртви ( как тъй ) , той обяснил, че Аллах го  оженил в рая за царица Asiya, за  "Кухтум , сестрата на Мойсей" и Дева Мария.  
 
Гонението  срещу  родът  на Хашимитите  било прекратено    "в десетата година" (в периода между август 619 и август 620), и общността  на Мухаммад  се върнала  по домовете си в Мекка. <ref>[http://www.soebratie.nl/religie/hadith/IbnSad.html#Book 53.3/ Ibn Saad, ''Tabaqat'' 1:53:3].</ref> Вече  Хадиджа умирала.<ref>Bewley/Saad 8:12.</ref> Мухаммад я утешавал  в последната и болест  напомнякйки и , че  с тая болест тя ще  отиде в скъпоценният  си дворец в рая - и  трябва да занесе поздравления и  най-добри  пожелания към неговите  други съпруги  ( към съ-съпругите) там  . Когато Хадиджа  се  изненадала  от новината, че Мухаммад вече  имал други  жени , които били мъртви ( как тъй ) , той обяснил, че Аллах го  оженил в рая за царица Asiya, за  "Кухтум , сестрата на Мойсей" и Дева Мария.  
Line 182: Line 179:
 
*[[Muhammad's Wives]]'' - A hub page that leads to other articles related to Muhammad's wives and concubines''
 
*[[Muhammad's Wives]]'' - A hub page that leads to other articles related to Muhammad's wives and concubines''
  
{{Translation-links-english|[[Khadijah_bint_Khuwaylid_-_Italiano|Italian]]}}
+
{{Translation-links-bulgarian|[[Khadijah bint Khuwaylid|Английски]][[Khadijah_bint_Khuwaylid_-_Italiano|Италиански]]}}
  
 
==Външни препратки (Английски)==
 
==Външни препратки (Английски)==
Line 191: Line 188:
 
{{Reflist|30em}}
 
{{Reflist|30em}}
  
[[Category:Muhammad]] [[Category:Islam and Women]][[Category:Muslims]]
+
[[Category:Български (Bulgarian)]]

Revision as of 04:14, 4 January 2015

Under-construction.jpg
This Български (Bulgarian) translation for Khadijah bint Khuwaylid is currently incomplete
In its present state this page is not intended for public viewing. Please help us in completing this translation.
      
Page History - Article's Talk page
Last edit was made on 1/4/2015
Login / Create Account
"монетата" с образ на Хадиджа в 1553 г. Лион, Франция. Тази илюстрация не може да бъде достоверен портрет ,понеже в исляма не се допускат портрети или изображения и подлежи на верско обвинение от Корана , но се е превърнало в широко прието символично представяне на Хадиджа.

Хадиджах или Хадиджа бинт Хувайлид (خديجة بنت خويلد‎) е първата съпруга на пророка Мухаммад, както и негова единствената съпруга, до смърта си.[1] Известна е на мюсюлманите като "Ал Кубра" ("Великата")[2] и Ал Тахира ("чистата").[3] Дванадесетте съпругите на Мухаммад получават титлата Ум ал-Муаминун ("майка на правоверните"),[4] но Хадиджа заема уникална позиция като майка на самия ислям.

Представяне

Хадиджа е родена в Мекка, в господстващото по това време ,племе Курайш. Дядо и Асад, старейшина на племето , е внук на Куасай ибн Килаб , попечител и съдържател на Кааба и законодател ( представител на законодателната власт ) в Мекка. [5] Този Куасай е също и пра-пра-пра-дядо на Мухаммад [6] Майка му, Фатима Бинт За'ида, произхожда от друг род на племето Курайш, този на на Амир ибн Луаии. [7] Името Хадиджа означава "преждевременно", [8] и вероятно е свързано с обстоятелствата около нейното раждане.

Разказите за ранния живот на Хадиджа са оскъдни и често противоречиви. Общоприето е, че тя се е родила " петнайсет години преди годината на Слона" и била на 65-годишна възраст (лунни години ), когато починала ,[9] като е прието ,че е родена между юни и юли 556г.

Обаче според един друг разказ -на племенник на Хадиджа, Хаким ибн Низам, [10] който е един от най-първите мюсюлмани, пък се твърди, че е починала на 120 години. [11] В противоречие на това пък влиза разказа на Абдула ибн Аббас, братовчед, който е живял заедно с Мухаммад през последните години в Медина,[12] и който посочва, че "в деня, в който пратеник на Аллах се ожени за Хадиджа , тя беше на 28 години."[13] Ако това е вярно, то излиза ,че Хадиджа е родена в периода от март 568 г. до март 569. В други разкази пък се посочват други години.[14] Каквито и да са посочените години като година на раждане, едно е сигурно -тя е била бременна в 605 г.

Хадиджа е описана като "решителна и интелигентна личност ." [15] Въпреки че не е уточнено, баща и е бил търговец: " Курайш бяха народ, отдаден на търговия,"[16] ] и така Хадиджа най- вероятно е прекарала детството си седейки на пазара и учейки се да се пазари . Братята и са известните двама братя Хизам [17] и Ал Аввам, [18] две сестри, Рукайка [19] и Хала,[20] и по бащина линия полу-брат, Навфал.[21] В някакъв момент се е говорило за брак на Хадиджа с братовчед и Варака ибн Нафвал, но бракът не се състоял. [22]

Съпрузи

Първи съпруг на Хадиджа е Атик ибн A'идх (или Абид), млад член от рода Макхзум [23] Макхзумите се занимавали с търговия и неговата щедрост му спечелила лоялността на всички от общността . Те били реални претенденти за ръководството на града.[24] Този брак се счита за един скок в социалната стълбица за Хадиджа, но е по-скоро стъпка защото семейството и било вече достатъчно богато. Aтик и Хадиджа вероятно са имали две деца , като Хадиджа родила децата си в интервал от две години [25] – Самият брак продължил между две и четири години. Заради дъщеря си Хинд, Хадиджа получила названието "кунйa Умм Хинд"( майка на ... титла ,придобивана от първородното ).[26] Синът им Абдуллах,[27] починал в ранна детска възраст. [28] Повечето източници твърдят, че Aтик загинал,[29] въпреки че има и друга история, която казва, че бракът им завършил с развод.[30]

След това Хадиджа се омъжила за благородният бедуин, Малик ибн Ан -Набаш(Malik ibn An-Nabbash,), от племето Тамим . Тамим били номади, които се стремели към градския начин на живот, Maлик и двамата му братмигрирали в Мекка и направили съюз с рода на Абдулдар от Курайш.[31] ] Като смятали ,че въпреки техния ранг,с братята от Тамим ще се отнасят като с равни и като със свои , а не като с васали. За да затвърдят позицията си и Мекканското си гражданство , се ориентирали към вземане за съпруги жени от племето Курайш , които биха могли да предложат ранг, връзки и вероятно пари . Интересното е ,че Maлик е избрал Хадиджа, тъй като родът на Асад е бил традиционен съперник на Абдулдар. [32] От техният брак се родили три деца, което показва, че е продължил между четири и шест години С раждането на първото си дете- Хала , Maлик придобил титлата "кунйа" абу Хала( баща на първородния Хала ).[33] Вторият им син е наречен Хинд..[34] Дъщеря им , Зайнеб ,[35] умира млада, защото за нея нищо не се знае , а след време самата Хадиджа споделя , че от първите си двама съпрузите е имала по едно починало малко дете. [36]

В пълно противоречие с това дотук ,някакъв друг източник обаче твърди ,че Хадиджа е била женена първо за Абу Хала ( Малик) а после за Атик .[37] , като така просто едната титла на първородно -било Ум ( за дъщерята на Атик ,Хинд)било Абу( за сина Хала на Малик) ...не съответстват на първороден .Един от тях би трябвало да е ощетен защото не се явява първороден .

Не е известно къде и как Абу Haлa( Малик) е умрял, най -вероятно в първият конфликт на свещенната войната срещу племето Qays-Aylan, през годините 591-594.[38] Братът на Хадиджа ,Хизам бил убит във втория кръг на конфликта, [39] а също и баща им Хувайлид , който вероятно бил на около 60 години и е бил нещо като генерал в битките .[40] След смъртта на Абу Хала , много видни граждани предложили брак на вдовицата Хадиджа, някои от тях били много състоятелни ,но баща и наложил вето върху всеки кандидат . [41]

Сделки

Хадиджа е била най-богатата жена в Мекка. Това обяснява защо привличала много ухажори. Когато Абу Хала ( Малик) умира, тя си останала " жена търговка с достойнство и богатство". Тя използвала това да наема подходящите мъже за да поддържа търговия и извън страната.[42] твърденията, че "половината от сделките в Мекка принадлежали на Хадиджа”[43] които са несъмнено преувеличени, тя може да е била най-заможния търговец. Разказите не казват в коя област е търгувала , но за износа на Мекка се споменават кожа, вълна, парфюми, сребро, сирене и брашно. [44] Не е известен и оборота на колко възлизал. Може би баща и и е помагал в сделките , но това повдига въпроса как така точно Хадиджа е била най-просперираща сред всичките нейни братя.Та тя била сестрата . Може би е имала повече кредитори в нейна полза отколкото в полза на братята и, а може да се дължало вероятно на единият или дори двамата й съпрузи. Или може би бизнесът процъфтявал заради усилията и уменията на Хадиджа?

Мюсюлманските апологети понякога използват независимостта на Хадиджа в този и период за да опишат колко са големи възможностите , които ислямът предоставя на жените . Обичайните чести цитати са давани като пример за "истинският дух на първия ислям" [45] и казват, че модерните обосновки "отказват на момичетата и жените еднакви шансове за успех " и че техните големи възможностти са" в архаичната интерпретация на религията." [46] Тези твърдения са нелогични, тъй като кариерата на Хадиджа е била разработена още преди исляма да съществува. Просто все още не е имало ислям. Което показва , че доислямските арабите са гарантирали на жените същите възможности и права както и на мъжете , които са търгували заедно и даже са били уважавани за това и според възможностите си. Повечето търговци са били мъже, но е имало известни жени търговки като Хинд бинт Утба ,която била съпруга на Абу Суфян,голям Меккански търговец [47] и продавачката на парфюми Асма бинт Мукариба [48][49] След смъртта на Хадиджа обаче , мюсюлманските жени са осъдени да останат у дома и да бъдат забулени,[50] ] и станало невъзможно за една мюсюлманка да прави какъвто и да било бизнес. Хадиджа не би могла и да знае даже , че само десетилетие след смъртта и начинът и на живот ще бъде е забранен на жените на Арабия.

През пролетта на 595, Хадиджа взела нов водач за да заведе камилите и със стока в Сирия. Братът на етърва и , Абу Талиб ибн Абдулмуталиб ,[51] препоръчва услугите на неговото протеже, племенник, който той [Абу Талиб] вече не можел да издържа . Хадиджа се съгласила да го наеме срещу заплащане по-високо от това, което му плащали . [52] Неговото име е Мухаммад.[53]

Два месеца по-късно Мухаммад се върнал в Мекка със стоки, чиято стойност била почти два пъти по-голяма , отколкото били очакванията от Хадиджа.[54] Важните доставки от Сирия включвали пшеница, масло, вино, оръжия, памук и лен.[55] Хадиджа, като видяла приходите , [56] удвоила заплащането на Мухаммад.[57] Разказва се, че след това го проводила пак на пътуване, този път до Тихама [58] в Йемен ,за важните ливан, смирна и платове.[59] Но не е ясно дали Хадиджа просто не е изпратила своите агенти на юг, точно в летните горещини [60] само за да се елиминира конкуренцията, или пък може би това второ пътуване се състояло една зима , след като Хадиджа и Мухаммад са били вече женени, или пък ... детайла тук е ,че тя "го отчела като грешка " та може би затова , или пък защото нещо в цялата история не е наред ,а може би тези събития са ставали в период от време ,по-дълго от това, което се смята.

Едно е сигурно, че през лятото на 595г точно , Хадиджа решава да се омъжи за своя нов водач на керваните-Мухаммад [61]

Защо Мухаммад се оженил за нея

Хадиджа изпратила като нейна посредница Нафиса Бинт Умаия, една свободна жена от племето на Абу Халa.[62] Нафиса флиртувала на пазара с Мухаммад и го подпитвала престорено зачудено защо все още не се е оженил. Той казал, че не можел да издържа семейство, затова . "Но ако парите не са пречка," казала Нафиса , "то би ли се оженил за красива богата жена с ранг?" А Мухаммад попитал коя жена ще се омъжи за него при тия обстоятелства .Тогава Нафиса казала:" Хадиджа". Мухаммад се поласкал.[63] И така, след тоя сондаж Хатиджа направила вече едно официално предложение на Мухаммад . Казала му, че предвид благородният му произход , добрата репутация и лична честност ,тя му се предлага като съпругата . Когато Мухаммад казал на Нафиса, че винаги е искал да се ожени, но не можел да си го позволи, говорил от личен опит. Бил се надявал да се ожени за негова братовчедка Фахкита, но Абу Талиб му забранил , като я дал на един богат човек . Казал на Мухаммад, че на семейството са необходими пари затова тази женитба е по сметка ..[64] [65] Така че Мухаммад търсел жена и бил готов да разгледа всяко разумно предложение . Изборът "Хадиджа", разбира се, бил повече от разумен . Тя била арабският еквивалент по това време на един мултимилионер и нейната подкрепа щяла да бъде най-голямото богатство на Мухаммад.

Мюсюлманските проповедници са свикнали да посочват, че Хадиджа е била много по-възрастна и би следвало Мухаммад да е бил запленен от характера и ,а не физически от нея.[66] Но ще им бъде трудно да докажат , че Мухаммад е бил привлечен само от характера на Хадиджа ,а не и от парите и . Въпреки, че тя се представила като вярна и емпатична жена, [67] все пак не е известно дали Мухаммад е имал възможност да се запознае с тези качества на характера и преди женитбата. Сигурно е обаче , че е знаел за богатството и властта и .

Все пак няма никаква причина да се предполага, че Хадиджа е била физически грозна. Ако разказа на Абдула ибн Аббас е верен , то тя е била по-възрастна от Мухаммад само с три години. Въпреки, че един модерен биограф я описва като "красива, висока, със светла кожа", [68] но не цитира източници, пратеницата Нафиса е заявила тогава на пазара , че е "красива".[69] И въпреки, че Нафиса е преувеличила (думата "красиво" в този контекст обикновено означава "повече от нормалното", в смисъл на не -недоразвита или без деформации и обезобразявания ), не е имала просто причина да излъже човека [Мухаммад], който вече е виждал и общувал с Хадиджа.

Оспорван брак

Хадиджа донесла зестра от 20 камили. [70] Двадесет камили са били на стойност около € 9,700,[71] което е четири пъти повече от зестрата,която Мухаммад впоследствие дал на другите си жени..[72] Това предполага, че Хадиджа "била на стойност четири жени" за него, в смисъл, че тя изпълнява целият възможен брачен договор, в смисъл че няма да предприема други жени по време на живота си( защото имали право на четири жени). Беден човек като Мухаммад би могъл да има много проблеми, при приемането на такъв голям подарък ,ако би се наложило да върне всичките животни, които Хадиджа му дарила ( макар че му плащали заплатите в в камили). [73] Неговият успех с най-богатата жена на Мекка би трябвало да е привлякъл Абу Талиб ,който търсел къде да инвестира и можем да предполагаме ,че семейството е събрало съвместно ресурси за една зестра . Бракът изисквал съгласието на настойника на булката, тоест бащата на Хдиджа ,който обаче, бил наложил вето на предишните ухажори. Поради това тя измъкнала разрешението му с измама. Напила баща си, наливала му настойчиво от виното докато се напил много. После заклали крава,покрила му раменете с с раирана дреха и разпръснала аромати върху него, докато Мухаммад и чичовците му били в къщата. Хадиджа измъкнала от баща си, докато той бил все още твърде пиян, думите необходими за благословия . Когато сватбата вече била в процес на изпълнение, Хувайлид изтрезнял достатъчно , за да попита: "Какво е това месо , тези хора и този парфюм?" Хадиджа отговорил: "Ти ме даде за съпруга на Мухаммад ибн Абдула." Хувайлид побеснял, както дъщеря му очаквала, протестирал, че той никога не би дал съгласието си за такова нещо, а дори и извадил меча си даже . Най-близките роднини на Мухаммад също размахали оръжие, преди някой да каже , че не си струва да проливат кръв за това. Било вече твърде късно. Мухаммад бил вече съпруг на Хадиджа.[74]

Въпреки че мюсюлманският историк Уакиди отрича тази неудобна история ( докато все пак я споменава ), британският историк Муир твърди, че никой не е имал никаква причина да я измисля . Разказът е от два независими източника, като е в полза на Мухаммад и никой от тези два източника не е имал причина да се очерни бащата на Хадиджа или неговото племе . Два други независими източници, без да споменават напиването му , казват, че той- Хувайлид ,е тоя който даде Хадиджа за съпруга на Мухаммад. Въпреки ,че Уакиди твърди, че това е бил чичото на Хадиджа, той я дал защото баща й бил вече убит в свещената война (591-594) и това бил неговият ученик Ибн Саад Хувайлид ,който той бил назначил за командващ във войната . От което пък Муир заключава, че разказът за смъртта на Хувайлид е измислен за дискредитиране на историята за неговото напиване ."[75]

Тази история подчертава договорният характер на браковете в Саудитска Арабия , където опеката над булка била прехвърляна от попечителя на жената( в случая бащата ) към новия попечител - съпругът и . Това било нещо подобно на закупуване на камила: закупуването изисква съгласието на продавача. Мухаммад никога не е критикувал тази концепция за брака. Би било много удобно за него да възприемат неговите бракове, включително и този с Хадиджа, точно като договор между съпруг и съпруга. Няма доказателства, че някога е искал да промени тези неща, дори и след като се обявил като последен пророк, който е мъдър за всички времена и има власт да промени всички правила. В края на живота си е настоявал само за тази специфика по отношение на изискванията на закона,според който трябва да се пазарят с настойника;[76] и никога не се е противопоставял на това, защото жената била направена за мъжа.

Тази история показва също, че Хадиджа и Мухаммад са разбирали добре обичаите и съглашението,както и всичко произтичащо от него.. Нямало е нужда от това някой да изразява своето "свободно лично" мнение или да трябва да бъде "информиран за права и задължения ", всякакъв вид консенсус в това общество е бил и правно обвързващ. Това положение го виждаме на много места в живота на Мухаммад. Той извлича съгласието с меч,[77] в трудности,[78] от незрели умове,[79] достигайки до това което цели,[80] предлагайки фалшива дихотомия между две лоши алтернативи,[81] с помощта на духовните вярвания, [82] чрез корупция [83] или давайки обещания, че понеже му е открито , то ще трябва да прекрати, отмахне ( еди какво си).[84] И никога не уточнява ,че тук всъщност съществува етичен проблем в извличането на съгласие по такъв начин- манипилативно , макар това да работии да дава желаните резултати. Е, кой сега ще се съгласи с Мухаммад, ако е трябвало по всякакъв начин да спазва думата си?Ако е ползвал точно такива начини за спазване и налагане на думата си?!

Бракът с Мухаммад

Мухаммад и Хадиджа били женени в продължение на 25 години. Модерните биографиите на Хадиджа понякога твърдят, че задълженията и през първите 15 години от брака били само тези на " домакиня и майка",[85] или че тя била "решила да се пенсионира един вид и да се наслади на комфортен живот със съпруга си ,като предпочела един аскетичен живот пред тоя на търговка . "[86]

Тези творчески интерпретации не са в съгласие с първите източници, които показват, че Мухаммад е бил свързан с човек от Макхзумите ,Куаис ибн Саабид (Qays ибн Saayib), и продавал стоката си през магазина му.[87] Като се има предвид, че Мухаммад не е произвеждал нищо свое , то е можелда продава стоки в Мекка, само ако те са внесени от някъде другаде. И ако е можел да плати данъкът за вноса, тоест тия стоки трябва да са били изнесени изгодно дори,за да има и необходимата печалба . С други думи делата на Хадиджа продължили даже след брака и, точно както преди.


Това обстоятелство обяснява много добре смисъла на отношенията между Мухаммад и Хадиджа. Изявлението му: "Хадиджа прехвърли богатството си върху мен" [88] изразява само тревогата му от факта, че парите и богатствата с а нейни . Въпреки неговата важна позиция в управление им, когато Хадиджа споделила щедро богатството си, тя останала в контрола над парите и богатствата . Мухаммад е бил в действителност подчинен на съпругата си . Той не е бил в състояние да изказва свои мнения или да разочарова жена си, защото е щял да загуби всичко, ако се осмелял да критикува или да се разграничава . Така че не само е бил верен на Хадиджа, но и вземали всички важни решения винаги заедно .[89] Обаче нито е бил толкова верен нито толкова учтив със другите си жени ,както виждаме по-късно .С други думи, Мухаммад е бил добър съпруг само с жената , която е била в състояние да диктува условията на връзката им!


Не е трудно да забелжим на какво се дължала лоялността на Мухаммад към Хадиджа ( която не му е коствала особена трудност) . Тя е била вярна от своя страна и бързо го е приобщила към нейният подход "за комфорт,[90] и използвала съзнателно планиран секс за да го отвлече от евентуално възникващи проблеми помежду им,[91] била е винаги на разположение за секс . Готовността на Мухаммад на такова споразумение, идва да ни покаже ,че е приемал удобствата за по-важни от някакви чувства или някакви негови изключителни добродетели .

Деца

Хадиджа имала три деца преди брака с Мухаммад . Удивително е колко малко се знае за тях. Историците по-късно неистово събирали цялата възможна информация за Мухаммад, даже как си миел зъбите [92] и колко пъти се проявал със скъсани сандали .[93] Хората, от неговите близки и семейство са били много разнищвани от историците, като важни очевидци. Но ..някак тези деца са били просто забравени ,няма информация за тях . Това предполага, че животът им не се пресича много с този на мюсюлманската общност..

Руините от къщата на Хатиджа в Мекка.

Тъй като е много вероятно момичетата да са се омъжвали още през пубертета, е възможно Мухаммад никога не е живял с доведената си дъщеря Хинд бинт Aтик. Тя се омъжила за братовчед си махзумът Сайфи ибн Умаия, от който имала поне един син- Мухаммад ибн Сайфи . Този Мухаммад е имал потомство, но е казано , че никой от семейството не е оцелял, въпреки че няма и дума за това как са умрели.[94]

Двамата синове на Хадиджа , живели с Мухаммад в продължение на много години, [95] и ние знаем, че Мухаммад обичал да си играе с децата.[96] От Хала има спомени , че :"Пророкът се събуди и видя Хала в стаята . Той го прегърна до гърдите си радостен, "Хала, Хала Хала !" " [97] Ако това е всичко, което са си спомнили , то тогава май никой не умее да помни много. По-късно Хала загинал при улично сбиване с човек, който обидил Мухаммад . [98] Това се е случило вероятно преди исляма, [99] като мюсюлманите винаги изтъкват , че доведеният син на техния пророк е бил убит като мъченик за каузата.

Най-младият доведен син- Хинд, напомня на внукът си Хюсеин ибн Али, че "блаженото лице на Мухаммад блестеше като пълна луна ... навик му е да гледа скромно, без да впива очи ... поздрави всички той се срещна ... нито притесняваше някого ... ", и така нататък [100] Може би привързаността на Хинд към втория му баща е било истинско ,във всеки случай няма доказателства за някакъв конфликт между им. Въпреки това, той е разказал този спомен - и още много други от същия тип - дълго след като Ислямската империя е била създадена, когато е можело да се говори само добри неща за Мухаммад. И без да визира някакъв конкретен случай от детството си. Ясно е обаче ,че Хинд никога не става част от близкото обкръжение на Мухаммад. Името му не се поява в рецензиите и изследванията ,както и в Сира ,която направил Ибн Хишам [биографията на Мухаммад] от Ибн Ишак, в която са изброени и описани всички от началото - новоповярвалите, име по име, действията на мигрантите в Медина. Дори не се появява в хадисите, които се занимават с този период. Това предполага, че той не е станал мюсюлманин при завладяването на Мекка през 630 г., когато Мухаммад го поставил управител на Йемен.[101] Забелязва се едно разстояние , на което се е държал от Мухаммад. Хинд починал в 656 г в Басра, Сирия. “Пазарът е отменен този ден, не товарете или разтоварвайте корабите.”[102] Той имал най-малко един син, също наречен Хинд ; но отново се съобщава, че няма оцелели потомци до момента на писане на разказите .[103]

През следващите 10 години, Хадиджа родила шест други деца да Мухаммад, всички отглеждани от дойка на име Салма.[104] От първия си син, Касим, Мухаммад взе "кунйа Абу Касим". После следват Зайнеб , Абдула, Рукайя , Умм Култум и Фатима. [105] Някои историци говорят и за други двама сина, Aл-Тахир ("чистият") както и Ал -Таииб ("добрият"), но това е просто погрешно прочетено от Уакиди , просто това са двете прозвища, дадени на Абдула.[106] Касим и Абдула починали в ранна детска възраст, момичетата обаче оцелели .[107] Фатима приличала на Мухаммад [108] и затова била любимката му, [109] е позната на мюсюлманите като Aз -Захра (ослепителната ) и се смята за голяма светица.[110]

Освен биологичните си деца, Мухаммад и Хадиджа приели и своя освободен роб, Зейд ибн Харида като осиновен . Зейд бил от племето на Удра . Той бил отвлечен в ранна възраст от търговци на роби и продаден на пазара на роби за 400 дирхама (около € 2400). Бил купен от племенник на Хадиджа, който го подарил на леля си. Понеже Мухаммад и Хадиджа би следвало да имат син около себе си, [111] Мухаммад взел Зейд близо до него [112] като бил благосклонен към него, [113] до момента на конфликт на интереси,когато Мухаммад отнел правата на Зейд като осиновен и започнал да гледа само себе си и собствените си интереси.[114]

Имало период на трудности, причинени от сушата , тогава Хадиджа дала на дойката на Мухаммад 40 овце и камили натоварени с провизии. [115] Мухаммад доброволно помогнал на чичо си Абу Талиб,като приел да се грижи за едно от неговите деца . И така , Мухаммад и Хадиджа отгледали и малкия братовчед на Мухаммад -Али, но не го осиновили законно . [116] Мухаммад показал голяма привързаност към Aли [117] и дори му дал дъщеря си Фатима за жена . [118] но въпреки "очевидния успех" на семейството трябва да споменем ,че в действителност Али израснал в самота .[119]

Политеизъм

Съвременните житиеписци понякога твърдят, че добродетелната Хадиджа, се "различавала от околните и никога не е вярвала нито някога се е покланяла а на идолите." [120] Първичните източници обаче твърдят друго. Хадиджа имала в в домът си идол на Aл-Уза, звездната девствена богиня, която била покровителка на Мекка и се смятало , че била мощна защитничка в случай на война. [121][122][123], на този идол семейството на Хатиджа се кланяло всеки път преди лягане .[124] Мухаммад понякога жертвал бяла овца на богинята,[125] ,а Хадиджа пожертвала две козлета - при раждането на всяко дете ,като жертвала козле за раждането на всяко дете. [126] Когато Мухаммад се оплаквал от някое "лошо око", Хадиджа отивала при една стара вещица да го "отпрати това лошо око".[127] През 605г. голямо наводнение повредило Кааба и най-важните граждани на Мекка съдействали да се възстанови храма . Мухаммад играел важна роля на рефер в спора за това кой ще има честта да положи Черния камък.[128] Той не отхвърлил нито един от 360-те присъстващи ,така Кааба била възстановена.


Въпреки това, в някакъв незнаен момент и без видима причина, Мухаммад и Хадиджа започнали да се отдалечават от традиционната си религия. Мухаммад и синът му Зейд попаднали под влиянието на аскета -монотеист Зейд ибн Амр Aдийи, който казал, че никога не ядял идоложертвено. След това Мухаммад решил, че никога повече няма да прави жертви за Aл -Уза. [129] И накрая признал пред Хадиджа за своето отстъпление от тази религия . Тя отговорила, като казала следното : "Добре ,остави Aл-Лат и Aл-Уза .”[130] (AЛ -Лат е Богинята-майка Земя, била почитана в Таиф.)[131][132] Приемането на това "отстъпление" на съпруга си толкова спокойно подсказва, че Хадиджа вече била загубил вяра в тези идоли.

Не е писано какво са направили Мухаммад и Хадиджа с идолите си или към коя религиозна група са се присъединили след това . На кои монотеистите , от всички които са живеели или са пътували до Мекка: евреи, християни, зороастрийците или сабеи ;[133] , но Зейд ибн Амр не ги причислява към никоя от тези групи. Въпреки това, няма съмнение, че Мухаммад и Хадиджа са научили тези монотеистични идеи за небето, ада, свещени книги, пророци все от някъде ,може би от братовчедът на Хадиджа Варака ибн Навфал, както и от Усман ибн ал-Хувайрит и от братовчедът на Мухаммад - Убайдаллах ибн Яхш [134] Хадиджа започнала да говори така, сякаш признавала вече само един Бог. [135]

Ислям

Тази пещера в планината Хира се смята, че е същата пещера, където Мухаммад се срещнал за първи път с ангел Гавриил. Днес тя е една туристическа дестинация за мюсюлмански поклонници.

Мухаммад започнал да медитира в пещери, често изоставяйки семейството си, в продължение на дни наред ,усамотявайки се за да се концентрира върху своите молитви.[136] През август 610 г., на възраст около 39 години, тези медитации били прекъснати по един ужасяващ начин.[137] Той влетял у дома при Хадиджа ,с твърдото убеждение, че е видял ангел Гавраил и убеден че бил обладан от демон. [138] Хадиджа го покрила с одеяло и го утешила . Не искал да повярва , че Мухаммад може да бъде обладан от демон . "Аллах не би допуснал това за теб , защото познава благия ти характер и добър морал. Така , че бъди щастлив и доволен ! Надявам се, че точно ти ще си Пророка на тази общност." После му облякла мантията и изпратила Мухаммад при братовчед си Варака да се консултира с него.[139]

Варака бил стар и почти сляп човек, който бил приел християнството и превеждал на арабски Евангелията.[140] Според Мухаммад, Варака казал: "Святи, святи! Това е, великия Намус [Закон],който се даде на Моисей . Ти си пророк на този народ. Аз трябваше да бъда жив , докато не се получеше ей това божественото съобщение, имаш моята силна подкрепа . ”[141] Aко Варака е казал така, то защо тогава не се е изпълнило обещанието ? Защото живял в продължение на още три години,[142] и хората след смъртта му, се чудели как той никога не е станал мюсюлманин ,[143] което показва, че Варака никога не е казвал подобно нещо, нито го е приел или е станал пък мюсюлманин, нито е насърчил исляма в съществуващото общество . Никой от обкръжението на Мухаммад и Хадиджа никога не е чувал Варака да казва , че Мухаммад е пророк. Мухаммад признал на Айша , че Варака е бил предложен от Хадиджа,за потвърждаването му като пророк .[143]

Следователно не Варака е убедил Мухаммад , че е пророк, а Хадиджа.[144] Няколко часа по-късно , след като се убедила , че съпругът и е пророк , тя убедила домашните си да се покаят и приемат това ,което казва.[145] След изявлението ,че ангел Гавраил е в стаята, Хадиджа искала да изпита ангел Гавраил (когото не можела да види), стояща пред един светъл лъч - въображаем ангел Гавриил, свалила халата си и попитала Мухаммад иска ли да прави секс с нея. Мухаммад съобщил ,че Гавраил е изчезнал вече и Хадиджа заключила , че е скромен ,а скромността на Гавриил е сигурен знак, че той не е демон, а божий ангел.[146]

Малко след това, Мухаммад каза, че Гаврил е спрял да го посещава. След първоначалния ужас на своите странни преживявания, сега пък бил съкрушен от отсъствието им. [147] В продължение на много години той става толкова депресиран, че започнал да мисли за самоубийство, хвърляйки се от скала. Въпреки, че всеки опит завършвал с това , че Гавриил го възпирал,[148] то ангела никога не оставал достатъчно около него за да му даде ново пророчество, просто нямало ново пророчество .В крайна сметка Хадиджа му се присмяла : "Мисля, че твоят Господ може би те мрази!" [149] Това е единственият път когато Хадиджа не подкрепила мъжа си и се предполага , че е било в следствие на едно дълбоко разочарование от факта , че може би Мухаммад все пак не е пророк в края на краищата. Малко след това Мухаммад наистина донесъл ново пророчество: "Вашият Бог не те(ВИ) е оставил, нито те( ВИ) мрази ..."/” не те изостави твоят Господ [о, Мухаммад] и не те възненавиди.” [150]

Мухаммад никога не казвал повече , че се е плаши от ангела. След събитията съобщавал за редовни посещения на Гавриил, който носел нови откровения от Аллах.[151] Едно от първите послания било това за правилния ритуал за петте ежедневни молитви . След това Мухаммад съобщавал пред обществото за измиване на лицето , обръщането към Кааба в молитва . Молили се с Aли ,а Хадиджа била от неговата страна и една крачка зад тях.[152] Хадиджа приела от самото начало, че мястото на жената в Исляма е зад мъжа . Дори четирите им дъщери и Зейд били сред първите новоповярвалите. [153] След обръщането и на Абу Бакр към исляма, вече за връщане назад просто не можело и да се говори даже [154]

Гонението

След три години и с около 50 новоповярвали и обърнати към исляма,[155] в Мекка вече Мухаммад бил смятан за пророк. Отдавали му обаче, много малко внимание,[156] до деня, когато събира роднините си за вечеря и ги приканва да се откажат от своите идоли и да служат на Аллах. Не последвало масово обръщане;[157] понеже Мекканците били подозрителни и силно се съмнявали , не му отдали нужното внимание.

Обезкуражен , Мухаммад споделил проблемите с Хадиджа,[158] която побързала да го успокои. Гражданите на Мекка, го обвинявали , че е лъжец и безсрамник, но Хадиджа продължила да го успокоява и уверява , че той - именно е пророк.[159] Спорещите с него започнали гневни дебати както и и закачки и шеги по негов адрес и Хадиджа всеки път отговаряла като се подигравала на тяхната лудост. Отделно от това кратко обобщение на отношението на Хадиджа обаче , изненадващо малко подробности са записани . Не са записани точните и отговори на подигравките към мъжа и ,както и не е описано как точно "го подмогнала в работата му .”[160] Много малко са Хадисите за ежедневието и с Мухаммад или за нейното участие в делата на ислямската общост , въпреки че трябва да е имало много свидетели и за двете нейни дейности .

Мухаммад продължил да проповядва публично,като проповедите и препиранията довели до безредици по улиците. Като мюсюлманин, Мухаммад нанесъл първия удар, като започнал да се подиграва публично на идолите в Кааба, [161] [162] тогава езичниците Мекканци започнали една системна кампания за наказване на роби и новообърнати мюсюлмани. [163] Смятан за един от най-лошите хулители/критикуващи, бил братът на Хадиджа, Навфал, наричан от мюсюлманите " Сатана Курайш.". Веднъж вързал Абу Бакр с неговият родственик Талха ибн Убайдуллах и ги оставил така вързани. [164] Отношението му повдига интересни въпроси за отношенията на Хадиджа с брат си - особено предвид факта, че синът на Навфал бил един от най -първите приели исляма. [165] Ако тази му гадна шега , причинила само неудобство на Абу Бакр и Талха, се считала за действие на "Сатана", то това така наречено "насилие " било много далеч от някаква голяма заплаха за живота .По-голямата част от новообърнатите избягали в Абисиния, където християнският цар им гарантирал безусловна защита. Мухаммад и Хадиджа били под закрила на чичото на Мухаммад, Абу Талиб и останали в Мекка. [166]

Още въпроси за семейството на Хадиджа възникват от една случка с придобиването и изкупуването на 7 малтретирани роби от Абу Бакр, [167] между тях била Aл- Нахдия бинт Хабиб и дъщеря и (без име). Историята разказва как собственичката на Aл-Нахдия се заклела , че никога няма да я освободи и колко бързо е променила решението си, когато чула предложението на откупуването им , направено от Абу Бакр и как било забавено освобождаването им , докато не свършило меленето на брашното. [168] Но обикновено разказите на тази история пропускат една много важна подробност: Ал -Нахдия е внучка на Хадиджа! Сестрата на Хадиджа, Рукайка имала дъщеря на име Умаяма бинт Абдула.[169] Имало нещо нередовно в брачния живот на Умаяма :. "Тя отиде с непознат” (каквото и да означава това) и се оженила за един мъж от рода Ta'иф. Дъщерята от този съюз била робинята Ал-Надхия Бинт Хабиб.[170] И също така фактът , че собственикът на Ал -Нахдия принадлежал към другият род Абдулдар. [171] Не е ясно дали и Умаяма е била освободена от робство или само дъщеря и , но ни е някак трудно да повярваме, че внуци и племенници на Хадиджа могли да бъдат в робство и във вериги. Все пак, ако Хадиджа искала ,лесно можела да предостави откуп за внуците си, но само ако искала де. Тъй като не е пристъпила към това , то трябва да е имало някаква обида, или обстоятелства ,свързани с положението на Ал -Нахдия, което означава, че Хадиджа не е искала да и помогне. И поради причина ,че няма кой друг да и помогне , то тя е останала робиня . Тъй като точната хронология на тези събития е неизвестна е трудно да се каже дали шегата с въжето на Нафвал не е имала нещо общо с откупуването на внуците отпосле - от неудобство от това, което той е показал на Абу Бакр. С една дума, трудно е да се прецени колко тормоз върху новообърнатите мюсюлмани се дължи на приемането исляма и колко се дължи на стари кавги ,които били доислямски.

Мухаммад заплашил противниците си с ада, който подробно описвал- как грешниците ще бъдат "хвърлени стремглаво" [172] в експлозия на огън и вряла вода, с нюанси на черен дим,”[173] за едно питие" гореща течност, и течна тъма , мътна, изключително студена,”[174] , че няма да позволи на никого да избяга или да оцелее," почерняване и промяна на цвета на човека.”[175] Хадиджа също трябвало да приеме предупреждения му . Като отговарял на въпросите на хората за децата им , които умрелите по времето на ония дни на невежеството [мюсюлмани използват тези изрази, за да опишат дните преди исляма], Мухаммад отвърнал: "Сега съм в ада. И ако можете да ги видите ще ги намразите.”

Когато го питали за сина му , който починал преди исляма , къде е, той отговорил: "Той е на небето ... В интерес на истината вярващи и техните деца ще бъдат на небето, а езичници и децата им ще бъдат в ада."[176] Заключението на Мухаммад било интересно, в смисъл, че всичките въпросни деца са били починали преди исляма. Той не обяснил обаче, защо последвалото обръщане на Хадиджа в ислям било във възможности да спаси някои от нейните деца (тези, общите от Мухаммад), но не и децата и от предишните и съпрузи,които починали в предислямския период .

След обръщането и на двама насилници в ислям - гражданите Хамза ибн Абдулмуталиб[177] и Умар ибн ал-Хатаб,[178] доминиращото племе на Мекка обявило гонение на мюсюлманите . Бойкота бил срещу цялата група около Мухаммад, включително и немюсюлманите от тях . Издала се заповед ,според която никой Мекканин не можел да търгува, общува или да се ожени за някой от Хашимитите.[179] Племето решило , че те са извън закона и имат вече статус на престъпници и не могат да бъдат защитени от кражба или насилие. Страхувайки се от най-лошото, през септември 616г Абу Талиб извежда Хашимитите от Мекка. Те се разположили на стан в планинска клисура ", образуван от боклука, или на стената на планината, където камъните на Mount Abu Cobeis дадоха покрайнините на Мекка. Той влезе в града с ниска врата, през която и камила преминава трудно. От всички други страни се отделя от града от скали и сгради.”[180] Входът бил малък и можел да се наблюдава непрекъснато, като така хашимитите си мислели ,че били в безопасност, но в действителност били в капан.

" Курайш блокираха зърното и другите доставки” [181] За доставките на Хашимитите и те зависели от приятели контрабандисти, готови да заобиколят постановлението на Мекканците. [182] Например Хишман ибн Амр "водеше камила натоварена с храна през нощта, и след като, пристигна в началото на просеката( тесен път) , развърза повода на камилата , потупа я по корема и я прати по тесния път към тях. Направи същото нещо и един друг път , когато носеше дрехи за тях.”[183] Тъй като Хашимитите не можели да печелят пари, за да платят за тази храна, те трябвало да харчат спестяванията си. За три години, Хадиджа изчерпала цялото си богатство за подкрепа на общността.[184] Положението с блокадата продължавало да се задълбочава и да става все по-тежко и Хашимитите останали в прохода на планината в продължение на три години. [185]

Другите съпруги

Мюсюлманите често говорят с гордост за това как Мухаммад е бил верен на Хадиджа. Те коментират как "младостта му е заела две трети от съпружеския му живот", [186] и че "трябва да бъде известено на онези, които критикуват си полигамията му в последвалите години."[187]

В известен смисъл това е вярно. Например, когато старейшините на племето Курайш искали да сложат край на конфликта , предлагали на Мухаммад "толкова съпруги след съпруги, отколкото му се искаше," заедно с богатство, политическа власт и ако желае даже пост на компетентен жрец , ако престане да обижда боговете им . Мухаммад презрял тази оферта. [188] В този случай, обаче, лоялността му към Хадиджа трудно може да се отдели от лоялността му към неговата пророческа дейност. Като отговор на подкрепата на Хадиджа,заявил с откровение и непотизъм( фаворизъм към ...), че Дева Мария е най-добрата жена на своето поколение ,така и Хадиджа е най-добрата жена на настоящото поколение. [189] Той заявил, че въпреки че имало много съвършени хора, имало само 3 перфектни жени: Асийа " съпругата на Фараона", която спасила бебето Мойсей, Дева Мария, майката на Исус и Хадиджа. В последствие ще признае и дъщеря си Фатима в рамките на четирите "най-добрите жени на рая.”[190] Как трите по-възрастните дъщери са реагирали на това безочливо фаворизиране и непотизиране - не знаем. Когато Хадиджа донесла чиния със супа на Мухаммад , той получил съобщение от архангел Гавраил ( за което по-късно Айша (Aisha) много завиждала ): "От поздравленията на Аллах и добрата новина, че в рая ще има дворец, построен от бисери , където няма да има никакъв шум или умора ."[191]

И все пак, неразбираемо е на фона на тази лоялност към Хадиджа, в този период, как Мухаммад откровено започва да мисли и за други жени. След това ,в 614 г, въвежда в описанието си на рая "скромните" "девици" с "блестящите очи" и "големи гърди", че изглеждат "като перли или рубини" на "зелени възглавници."[192] Според Mуир, всички описания в Корана на девиците били откривани през последните години от живота на Хадиджа. Когато Мухаммад се премества в Медина се жени за по-млада жена, има само две кратки препратки[193] , за "чистите спътници ".[194] Mуир може да е изчислил неправилно, тъй като по-подробна справка за божествените девойки [195] се отнася към периода от Медина,[196] въпреки че германският историк Nöldeke датира тези откровения за периода,когато Хадиджа е все още жива.[197] Независимо от точната дата, когато Мухаммад променил интереса си , едно е сигурно- че Хадиджа е знаела за девиците , защото тя самата е остарявала .

Гонението срещу родът на Хашимитите било прекратено "в десетата година" (в периода между август 619 и август 620), и общността на Мухаммад се върнала по домовете си в Мекка. [198] Вече Хадиджа умирала.[199] Мухаммад я утешавал в последната и болест напомнякйки и , че с тая болест тя ще отиде в скъпоценният си дворец в рая - и трябва да занесе поздравления и най-добри пожелания към неговите други съпруги ( към съ-съпругите) там . Когато Хадиджа се изненадала от новината, че Мухаммад вече имал други жени , които били мъртви ( как тъй ) , той обяснил, че Аллах го оженил в рая за царица Asiya, за "Кухтум , сестрата на Мойсей" и Дева Мария.

Желанието( темата ) да има четири съпруги, изглежда, е била в ума му, дори в последните мигове от живота на Хадиджа. Отговорът и изразявал и надежда и благословия към "новите съпруги" : ". Дано връзката ( бракът) да бъде благословена”.[200]

Нейната смърт

Хадиджа умира на 10 Рамадан "в десетата пророческа година" , три години преди Хиджра, т.е., 22 Април 620, и е погребана в гробището на хълма Хажун близо Мекка. [201]

"Пратеникът на Аллах толкова тъжал за Хадиджа, че хората са притеснени за него." [202] През останалата част от живота си, често говорел за нея с топлина [203] и на моменти е изглеждал поразен от болката на отсъствието и. [204] Той обичаше да казва: Хадиджа вярваше в мен, когато другите се съмняваха ; финансира ме , когато другите се опитаха да ме съсипят ; тя е майка на децата ми. Самият Аллах подхранва любовта ми към нея в сърцето ми ."[205]

Ислямът сменил посоката след смъртта на Хадиджа . Само след седем седмици Мухаммад имал две нови съпруги.[206] В същото време той започнал да търси военни съюзи с чужди племена, [207] което отнело още две години преди да успее да обяви война на Мекка [208] Дори разделите в Kорана , писани в края на Мекканския период на Мухаммад, повече разкази ,отколкото законнически , звучат по-скоро като поезия на фона на прозата от мединския период- поезията на периода на Хадиджа.[209] Често се казвало "Ислямът е роден от меча на Али и богатството на Хадиджа.” [210] Ясно е обаче , че приносът на Хадиджа в основаването на исляма е много повече от парична вноска.

This page is featured in the core article, Islam and Women which serves as a starting point for anyone wishing to learn more about this topic Core part.png

Вижте също

Английски

 • Muhammad's Wives - A hub page that leads to other articles related to Muhammad's wives and concubines

Преводи

 • Тази страница е достъпна също и на следните езици: АнглийскиИталиански. За други езици вижте менюто в ляво.

Външни препратки (Английски)

Източници

 1. Ibn Hisham note 127, note 918. Sahih Muslim 31:5975.
 2. E.g., Razwy, S. A. A. (1990). Khadija tul Kubra: A Short Story of Her Life. New York: Tahrike Tarsile Qur'an.
 3. E.g., Mus’ad, M. F. (2001). Wives of the Prophet Muhammad: their Strives and Their Lives, p. 7. Cairo: Islamic Inc.
 4. Quran 33:6.
 5. Guillaume/Ishaq 24, 82.
 6. Guillaume/Ishaq 3.
 7. Guillaume/Ishaq 82.
 8. “Khadija” in Almaany Arabic-English Dictionary. Behind the Name.
 9. E.g., Al-Tabari, Vol. 6, p. 47.
 10. Bewley/Saad 8:9, 11-12. Al-Tabari, Vol. 39, pp. 41, 106.
 11. Sahih Muslim 10:3662. See also Al-Tabari, Vol. 39, pp. 40, 43, where Huwaytib ibn Abduluzza claims to be 120 years old, yet in the same breath betrays that he cannot count.
 12. Al-Tabari, Vol. 39, p. 95.
 13. Ibn Kathir, Al-Bidaya wa’l-Nihaya vol. 5 p. 293. Majlisi, Bihar al-Anwar vol. 16 p. 12. Ibn Ishaq, cited in Al-Hakim al-Nishaburi, Mustadrak vol. 3 p. 182.
 14. See Kister, M. J. (1993). The Sons of Khadija. Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 16, 59-95.
 15. Guillaume/Ishaq 82.
 16. Guilaume/Ishaq, p. 82.
 17. Guillaume/Ishaq 160.
 18. Guillaume/Ishaq 115.
 19. Bewley/Saad 8:180.
 20. Sahih Bukhari 5:58:168
 21. Guillaume/Ishaq 177.
 22. Bewley/Saad 8:9.
 23. Ibn Hisham note 918. Bewley/Saad 8:151.
 24. Guillaume/Ishaq 142-143. See also Bewley/Saad 8:61; Al-Tabari, Vol. 39, p. 196.
 25. Bewley/Saad 8:10. 36.2/ Ibn Saad, Tabaqat 1:36:2.
 26. Bewley/Saad 8:9. Al-Tabari, Vol. 39, p. 161.
 27. Ibn Hisham note 918.
 28. Tirmidhi 117.
 29. Al-Tabari, Vol. 9, p. 127.
 30. Kister (1993) summarises these sources, citing Ibn Ishaq, as transmitted by Yunus ibn Bukayr, Al-Siyar wa-l-Maghazi p. 82, and Majlisi, Bihar al-Anwar vol. 16 p. 10, for Atiq’s death, and Baladhuri, Ansab al-Ashraf vol. 1 pp. 406-407, for divorce.
 31. Bewley/Saad 8:9, 151. Al-Tabari, Vol. 9, p. 127. Al-Tabari, Vol. 39, p. 79.
 32. Guillaume/Ishaq 57.
 33. Bewley/Saad 8:9. Kister (1993) документира източниците, в които Maлик също е известен като Хинд и синът му Хала също е известен като Ал-Харид. Това не е необичайно за арабите да приемат алтернативни имена, привидно несвързани .
 34. Ibn Hisham note 918. Bewley/Saad 8:9.
 35. Ibn Hisham note 918.
 36. Tirmidhi 117.
 37. E.g., Bewley/Saad 8:9.
 38. Guillaume/Ishaq 82. 32.1/ Ibn Saad, Tabaqat 1:32:1. Странното е, че Ибн Хисмах в бележка в 124 говори за чума , върлувала през 585. Може би бележка 124 е написана за да се чете веднага след изявлението на Ибн Ишак, като се забелязва противоречие , но няма ни една дума, която да обяснява това противоречие. Във всеки случай първите военните действия са започнали няколко години преди така наречената битка "на пернатите " (Muir (1861) vol. 2 pp. 2-5). Едно от възможните обяснения е, че Ибн Хишам умишлено е объркал първата безстойностна битка (когато Мохамед е на 14 години) с първата действителната битка (когато Мохамед е 20) като обяснява ,че поради младостта му може да се извини липсата му на смелост в битката.(Muir, 1861, pp. 6-7f).
 39. Al-Tabari, Vol. 39, p. 41
 40. Waqidi, Kitab al-Maghazi, cited in Muir (1861) vol. 2 pp. 7f9, 22, 24f28.
 41. Al-Tabari, Vol. 6, pp. 48-49. 35.1/ Ibn Saad, Tabaqat 1:35:1.
 42. Guillaume/Ishaq 82.
 43. Bewley/Saad 8:10.
 44. Guillaume/Ishaq 424, 547, 716. See also Crone, P. (2007). Quraysh and the Roman army: Making sense of the Meccan leather trade. Bulletin of SOAS, 70, 63–88.
 45. "Хадиджа, първата съпруга на пророка ... необикновена фигура в историята на освобождението на жените ... може да ни помогне да си върнем животворящия дух и свободата на първата ислям. Само това може да се премахне сегашният образ на мюсюлманите сред немюсюлманите. " - Bandukwala, JS " Хазрат Хадиджа е една изключителна женска освобождаваща фигура в историята, "писмо до редактора на New Age Islam, 22 Май 2010.
 46. "For Muslim girls everywhere, Khadijah is one of the first female role models introduced by parents and teachers of religion. A self-made businesswoman … She had already created her own success … The justification for denying girls an equal chance at success lies in archaic interpretations of religion… There is nothing contradictory about being a powerful Muslim female." - Saraswati, R. E. (2012). “Khadijah Bint Khuwaylid: Perfect Woman” in Aquila Style.
 47. Bewley/Saad 8:165.
 48. Bewley/Saad 8:209.
 49. “Makka” in Bearman, P., Bianquis, T., Bosworth, C. E., van Donzel, E., & Heinrichs, W. P. (Eds.). (2006). 'Encyclopaedia of Islam, 2nd Ed. Brill Online.
 50. Quran 33:54
 51. Guillaume/Ishaq 162, 585. Bewley/Saad 8:29.
 52. 34.1/ Ibn Saad, Tabaqat 1:34:2. Bewley/Saad 8:10.
 53. Guillaume/Ishaq 82.
 54. Al-Tabari, Vol. 6, p. 48. Bewley/Saad 8:10.
 55. Crone, P. (2007). “Makka” in Bearman, P., et al. (Eds.) (2006).
 56. Guillaume/Ishaq 82.
 57. Bewley/Saad 8:10.
 58. Al-Tabari, Vol. 6, p. 49
 59. Guillaume/Ishaq 128, 158, 271.
 60. Guillaume/Ishaq 58. “Makka” in Bearman, P., et al. (Eds.) (2006). See also Quran 106:2.
 61. Guillaume/Ishaq 82; Bewley/Saad 8:10.
 62. Bewley/Saad 8:10, 172. She is sometimes known matrilinearly as Nafisa bint Munya, suggesting that she was illegitimate.
 63. 35.1/ Ibn Saad, Tabaqat 1:35:1.
 64. Al-Tabari, Vol. 39, p. 196. Bewley/Saad, Tabaqat 8:109.
 65. Al-Tabari, Vol. 6, p. 48.
 66. "The Beloved Holy prophet preferred to have his first marriage with a fifteen years older widow shows [sic] how the Beloved Holy Prophet had a value of nobility and character more than anything else." - Saleem, H. M. (2012). Justification of the marriages of the Beloved Holy prophet. Pakistan Journal of Islamic Research, 9, 1-20.
 67. Guillaume/Ishaq 111
 68. Ordoni, Abu M. (1987). Fatima the Gracious, p. 27. Qum: Ansariyan Publications.
 69. 35.1/ Ibn Saad, Tabaqat 1:35:1.
 70. Guillaume/Ishaq 82; Ibn Hisham note 918.
 71. Numerous ahadith such as Sahih Bukhari 2:24:528 and Sahih Muslim 10:3893 indicate that a camel cost about 80 dirhams, although this varied with the age and health of the camel. Hence 20 camels would be worth 1,600 dirhams. Sahih Bukhari 5:59:357 indicates that an annual income of 5,000 dirhams was a comfortable living, so Khadijah’s dower was equivalent to four months’ (middle-class) income. However, it seems that a frugal person could survive on a dirham a day (Muir (1861) vol. 4 p. 156), so the same sum came to over four years’ wages for a labourer. While it is almost impossible to calculate equivalent prices for such a different culture, the dirham, a silver coin, was the price of a wooden bowl or a ground-sheet (Sunan Abu Dawud 9:1637) or a cheap necklace (Sunan Abu Dawud 14:2704), so we might, very roughly, think of a dirham as £5. A dinar, a gold coin worth 10 dirhams, was the price of a sheep.
 72. Al-Tabari, Vol. 39, p. 189. See also Ibn Hisham note 918. The same 400 dirhams (£2,000) was also the ransom for a war-captive (Sunan Abu Dawud 14:2685) or the starting price for a slave (Al-Tabari, Vol. 39, p. 6).
 73. 34.1/ Ibn Saad, Tabaqat 1:34:2.
 74. Al-Tabari, Vol. 6, p. 49. 35.4/ Ibn Saad, Tabaqat 1:35:4, 5. See also Guillaume/Ishaq 83 and Ibn Hisham note 918.
 75. Muir (1861) vol. 2 p. 24f. See also Al-Tabari, Vol. 6, pp. 48-50; Ibn Hisham note 918.
 76. E.g., see Bewley/Saad 8:63, 65; Al-Tabari, Vol. 39, pp. 178-179; Bewley/Saad 8:105.
 77. E.g., Guillaume/Ishaq 547.
 78. E.g., Guillaume/Ishaq 314-315. Bewley/Saad 8:87-88.
 79. E.g., Bewley/Saad 8:43.
 80. E.g., Guillaume/Ishaq 463-464. Al-Tabari, Vol. 39, p. 165.
 81. Bewley/Saad 8:40. Guillaume/Ishaq 493.
 82. Jalalayn, Tafsir Q33:36. See also Quran 33:36. Sahih Bukhari 3:43:648, Sahih Muslim 4:3511.
 83. Guillaume/Ishaq 438; 594-597.
 84. E.g., Guillaume/Ishaq 504, 509. Bewley/Saad 8:181-182.
 85. "During the first fifteen years of her marriage, Khadija’s duties were purely those of a housewife and a mother." - Razwy, S. A. A. (1990). Khadija-Tul-Kubra: The Wife of the Prophet Muhammed, p. 146. New York: Tahrike Tarsile Qur’an.
 86. "Khadija ... felt no need to keep trading and increasing her wealth; instead, she decided to retire and enjoy a comfortable life with her husband who, on his part, preferred an ascetic life to that of money making." - Al-Jibouri, Y. T. (1994). Khadija Daughter of Khuwaylid, Wife of Prophet Muhammad (pbuh).
 87. Ibn Hanbal, Musnad vol. 4 p. 352.
 88. Ibn Hanbal, Musnad vol. 6 pp. 117-118.
 89. Guillaume/Ishaq 313.
 90. Guillaume/Ishaq 106
 91. Guillaume/Ishaq 107; Al-Tabari, Vol. 6, p. 73.
 92. Sahih Bukhari 1:4:245
 93. Sahih Muslim 24:5235
 94. Bewley/Saad 8:9.
 95. Al-Tabari, Vol. 9, p. 127. Note that Tabari assumes that Hind was a girl (Hind and Hala were both unisex names, though more common for females), which only adds to the general confusion.
 96. Sahih Bukhari 8:73:151. See also Sahih Bukhari 8:73:150.
 97. Ibn Hajar, Al-Isaba 6:516:8919, cited in Kister (1993).
 98. Baladhuri, Ansab al-Ashraf; Ibn Hajar, AI-Isaba 1:604:1501; both cited in Kister (1993).
 99. Al-Tabari, Vol. 39, pp. 79-80.
 100. "[Muhammad’s] blessed face shone like the full moon… His modest habit was to look at something without staring... He greeted whomever he met ... He was not short-tempered, nor did he embarrass anyone… When he became angry with someone, he turned his face away from that person and either ignored him or forgave him. When he was happy due to humility it seemed as if he had closed his eyes. His laugh was mostly a smile, when his blessed front teeth glittered like white shining hailstones." - Tirmidhi, Shama’il 1:7; Tirmidhi, Shama’il 33:3.
 101. Al-Tabari, Vol. 3, pp. 228-230, 318-321, 328; Ibn Hajar, Al-Isaba 3:515:3258; both cited in Kister (1993).
 102. Al-Tabari, Vol. 39, p. 80.
 103. Ibn al-Kalbi, Jamharat al-Nasabi, cited in Kister (1993).
 104. Bewley/Saad 8:10, 160.
 105. Bewley/Saad 8:10. 36.2/ Ibn Saad, Tabaqat 1:36:2.
 106. Bewley/Saad 8:10. 36.1/ Ibn Saad, Tabaqat 1:36:1. Also cited in Muir (1861) 2:27f.
 107. Guillaume/Ishaq 82; Ibn Hisham note 918; Bewley/Saad 8:10.
 108. Sahih Bukhari 4:56:819. Sunan Abu Dawud 41:5198.
 109. Bewley/Saad 8:16. Ibn Kathir, Tafsir on Quran 66:11.
 110. See “Fatimah az-Zahra” in Qutb, M. A. (1995). Women around the Messenger. Translated by A. A. Imam. Riyadh: International Islamic Publishing House for a typical hagiography.
 111. Al-Tabari, Vol. 39, pp. 6-9.
 112. Guillaume/Ishaq 115; 314-315. Al-Tabari, Vol. 7, p. 8. Sahih Bukhari 4:53:324. Sunan Abu Dawud 12:2271. Sahih Muslim 8:3441.
 113. Guillaume/Ishaq 186; 308; 364; 660; 662; 664. Al-Tabari, Vol. 7, 16. Bewley/Saad 8:72. Sahih Bukhari 5:59:562.
 114. See Al-Tabari, Vol. 8, pp. 1-4.
 115. 27.20/ Ibn Saad, Tabaqat 1:27:20.
 116. Al-Tabari, Vol. 6, p. 83.
 117. E.g., Guillaume/Ishaq 234, 286, 293, 593, 650; Sahih Bukhari 4:52:219; Sahih Muslim 1:141; Sahih Muslim 31:5917.
 118. Al-Tabari, Vol. 39, p. 167.
 119. E.g., Guillaume/Ishaq 496; Sahih Bukhari 5:59:637; Sahih Bukhari 8:82:803; Sahih Bukhari 8:81:769; Sahih Bukhari 9:84:57.
 120. "One particular quality in Khadija was quite interesting, probably more so than any of her other qualities mentioned above: she, unlike her people, never believed in nor worshipped idols." - Al-Jibouri, Y. T. (1994). Khadija Daughter of Khuwaylid, Wife of Prophet Muhammad (pbuh).
 121. “Al-Uzza” in Encyclopaedia Mythica.
 122. Al-Kalbi, The Book of Idols, pp. 16-29.
 123. Ibn Kathir, Tafsir on Quran 53:19–26.
 124. Ibn Hanbal, Musnad vol. 4 p. 222.
 125. Al-Kalbi, pp. 16-17.
 126. 36.2/ Ibn Saad, Tabaqat 1:36:2.
 127. Yunus ibn Bakayr from Ibn Ishaq, cited in Guillaume, A. (1960). New Light on the Life of Muhammad, p. 7. Manchester: Manchester University Press.
 128. Guillaume/Ishaq 84-86.
 129. Guillaume/Ishaq 99. See also Sahih Bukhari 7:67:407; Sahih Bukhari 5:58:169. Variant forms of this hadith are cited in Kister, M. J. (1970). “A Bag of Meat.” A Study of an Early Hadith. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 33, 267-75. Ibn Ishaq (Guillaume, pp. 102-103) describes how Zayd ibn Amr was eventually murdered. Although the culprit was never discovered, Ibn Ishaq apparently suspected Zayd’s half-brother, Al-Khattab ibn Nufayl, the father of Caliph Umar.
 130. "A neighbour of Khadijah bint Khuwaylid heard the Prophet say, “O Khadija! By Allah, I do not worship Al-Lat or Al-Uzza. By Allah, I do not worship [them] at all.” Khadijah replied, “Leave Al-Lat and leave Al-Uzza.” He [the neighbour] said this was their idol, which they all used to worship, after which they would lie down to sleep." - Ibn Hanbal, Musnad vol. 4 p. 222.
 131. “Allat” in Encyclopaedia Mythica.
 132. Al-Kalbi, The Book of Idols, pp. 14-15.
 133. Quran 2:62. Quran 5:69. Quran 22:17. Guillaume/Ishaq 90, 106.
 134. Guillaume/Ishaq 99.
 135. Guillaume/Ishaq 106-107.
 136. Guillaume/Ishaq 105.
 137. It could have been an epileptic fit, a psychotic episode or an ordinary nightmare. Since he was alone, there is no way to know.
 138. Guillaume/Ishaq 106.
 139. Guillaume/Ishaq 106-107. Al-Tabari, Vol. 6, p. 72.
 140. Guillaume/Ishaq 99; Sahih Muslim 1:301.
 141. Guillaume/Ishaq 107. Sahih Bukhari 1:1:3. Sahih Bukhari 4:55:605 [1]. Sahih Bukhari 9:87:111 [2]. Sahih Muslim 1:301.
 142. Guillaume/Ishaq 144,
 143. 143.0 143.1 "Aisha narrated. Someone asked Allah’s Messenger about Waraqa. So Khadijah told him, “He believed in you, but died before you appeared as a prophet.” Allah’s Messenger then said, “I was shown him in a dream, wearing white clothes, and if he had been one of the inhabitants of Hell he would have been wearing different clothing.” - Tirmidhi 4623.
 144. Guillaume/Ishaq 112.
 145. Al-Tabari, Vol. 39, p. 201.
 146. Guillaume/Ishaq 107. Al-Tabari, Vol. 6, p. 73. The sanitised version of this story, in which Khadijah merely removes her veil, is unlikely to be the correct one, as Khadijah died long before the veil was mandated. The mere removal of a veil would not have shocked anyone at that early date – assuming that a lady sitting indoors was even wearing one.
 147. Guillaume/Ishaq 111.
 148. Al-Tabari, Vol. 6, p. 76. Sahih Bukhari 9:87:111.
 149. Al-Tabari, Vol. 6, p. 70.
 150. Quran 93:3.
 151. Sahih Bukhari 1:1:3. Sahih Bukhari 6:60:478. Guillaume/Ishaq 111-112.
 152. Guillaume/Ishaq 112-114. Bewley/Saad 8:11.
 153. Guillaume/Ishaq 114-115, 313-314.
 154. Guillaume/Ishaq 114-117.
 155. Guillaume/Ishaq 115-117.
 156. Al-Tabari, Vol. 6, p. 93.
 157. Guillaume/Ishaq 117-119.
 158. Guillaume/Ishaq 191.
 159. Ibn Hanbal, Musnad volume 6 p. 117-118.
 160. Guillaume/Ishaq 117.
 161. Guillaume/Ishaq 118.
 162. Francis Edwards Peters, Muhammad and the Origins of Islam, p. 169, SUNY Press.
 163. Guillaume/Ishaq 143-145.
 164. Guillaume/Ibn Ishaq 127-128.
 165. Guillaume/Ishaq 147.
 166. Guillaume/Ishaq 146ff.
 167. Guillaume/Ishaq 144.
 168. Guillaume/Ishaq 144.
 169. Bewley/Saad 8:1, 180.
 170. Bewley/Saad 8:180-181. Umayma appears not to have become a Muslim until the conquest of Mecca in 630, hence she was not persecuted.
 171. Guillaume/Ishaq 144.
 172. Quran 26:94.
 173. Quran 56:42-43.
 174. Quran 38:56-64
 175. Quran 74:26-29. See also Quran 92:14. Quran 89:23-26. Quran 102:6. Quran 85:4-6. Quran 85:10. Quran 101:8-11. Quran 90:19-20. Quran 54:48. Quran 7:36-41. Quran 7:50. Quran 7:179. Quran 72:15. Quran 36:63. Quran 25:65-69. Quran 35:6-7. Quran 35:36-37. Quran 19:86. Quran 20:74. Quran 56:93-94. Quran 28:41-42.
 176. "Khadijah asked Allah’s Apostle about her children who had died in the days of ignorance. Thereupon Allah’s Messenger said: “They are in Hellfire.” When he saw the sign of disgust on her face, he said: “If you were to see their station, you would hate them.” She said: “Allah’s Messenger, what about the child that I bore to you?” He said: “He is in Paradise.” Then Allah’s Messenger said: “Verily, the believers and their children will be in Paradise, and the polytheists and their children in the Hellfire.Tirmidhi 117.
 177. Guillaume/Ishaq 131-132.
 178. Guillaume/Ishaq 155-159.
 179. Guillaume/Ishaq 159-160.
 180. Muir (1861) vol. 2 pp. 176-178.
 181. 53.1/ Ibn Saad, Tabaqat 1:53:1.
 182. Guillaume/Ishaq 160.
 183. Guillaume/Ishaq 118.
 184. Ibn Hanbal, Musnad vol. 6 pp. 117-118.
 185. 53.1/ Ibn Saad, Tabaqat 1:53:1.
 186. "His first marriage was with Khadija. He lived with her alone for twenty-five years. It was the prime time of his youth and constitutes two-thirds of his marriage [sic] life." - Al-Jibouri, Y. T. (1994). “Marriages of the Prophet” in Muhammad: The Prophet and Messenger of Allah. Qum, Iran: Ansariyan Publications.
 187. "The Prophet did not marry another woman during his first marriage with Khadija, is a fact that should be noted by those who criticise him for his polygamy in later years." - Saleem (2012)
 188. Al-Tabari, Vol. 6, pp. 106-107. See also Guillaume/Ishaq 132-133.
 189. Bukhari|4|55|642. Sahih Bukhari 5:58:163. Sahih Muslim 31:5965.
 190. Ibn Kathir, Tafsir on Quran 66:11. See also Sahih Muslim 31:5966. He never called any of his other wives or daughters “perfect”, not even his fourth divine spouse, Kulthum the sister of Moses.
 191. Guillaume/Ishaq 111. Ibn Hisham note 148. Sahih Bukhari 3:27:19. Sahih Bukhari 5:58:167. Sahih Bukhari 5:58:168. Sahih Bukhari 9:93:588. Sahih Muslim 31:5967. Sahih Muslim 31:5968. Sahih Muslim 31:5970.
 192. Quran 38:52. Quran 56:22-23. Quran 37:48-49. Quran 44:54. Quran 52:20. Quran 78:33.
 193. Quran 2:25. Quran 4:57.
 194. Muir (1861) 2:141-144. See also Sell, E. (1923). The Historical Development of the Qur'an, 4th Ed, pp. 25-26. London: People International.
 195. Quran 55:56-58 Quran 55:70-76.
 196. [3]
 197. Bell, R. (1953). Introduction to the Qur’an. Revised by Montgomery Watt (1970). Chapter 7: “The Chronology of the Qur’an.” Edinburgh University Press.
 198. 53.3/ Ibn Saad, Tabaqat 1:53:3.
 199. Bewley/Saad 8:12.
 200. Majlisi, Hayat al-Qulub 2:26. Muhammad’s invention of the character “Kulthum” appears to be the aftermath of his embarrassing discovery that the sister of Moses was not identical with the Virgin Mary. (See Quran 19:27-28; Sahih Muslim 25:5326.) He must have over-corrected his error by deducing that Moses’ sister was not even named Maryam.
 201. Guillaume/Ishaq 191. Al-Tabari, Vol. 39, pp. 4, 161. Bewley/Saad 8:152. Yet another disputed fact about Khadijah’s life is the date of her death. Ibn Saad (Bewley 8:12) also cites 20 Ramadan (2 May) of the tenth year. Kister (1993) summarises several traditions that cite variant years: one, two, four, five or six years before the Hijra. Assuming that Ibn Ishaq, Ibn Saad and Tabari are correct to prefer “three years before the Hijra”, this suggests a miscalculation on the part of those modern biographers who state that Khadijah died in 619.
 202. Bewley/Saad 8:44.
 203. Sahih Bukhari 5:58:164. Sahih Bukhari 5:58:165. Sahih Bukhari 5:58:166. Sahih Bukhari 7:62:156. Sahih Bukhari 8:73:33. Sahih Muslim 31:5971. Sahih Muslim 31:5974.
 204. Sahih Bukhari 5:58:168
 205. Ibn Hanbal, Musnad vol. 6 pp. 117-118. Sahih Muslim 31:5972.
 206. Al-Tabari, Vol. 39, pp. 170, 171. Bewley/Saad 8:39, 43, 152.
 207. Guillaume/Ishaq 192-195, 197-199.
 208. Guillaume/Ishaq 201-213, 324.
 209. Sell (1923), p. 74. “The Chronology of the Qur’an.” In Bell, R. (1970). Introduction to the Quran. Revised by Montgomery Watt. Edinburgh University Press.
 210. E.g., Al-Jibouri, Y. T. (1994). Khadija Daughter of Khuwaylid Wife of Prophet Muhammad (pbuh).