Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
! width ="280" | Ad
! width ="130" | Tarix
! width ="330" | Qətli dəstəkləməsinin və ya sifariş etməsinin səbəb(lər)isəbəblərii
! width ="200" | Nəticə
! width ="230" | Əsas,etibarlı mənbələr
|-<!-- New row starts here -->
! style="background: #EEEEEE;" | 1
| style="background: #FFD4D4;" |'Əsma' bint Mərvan
| Yanvar 624<ref name="William Muir Elder and co 130">{{citation|title=The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front|authors=William Muir |year=1861| publisher = Smith, Elder and co|page=130}}</ref>
|style="background: #FFF3D4;" | Əsma bint Mərvanı şeirləri ilə Məhəmmədə qarşı gəldiyi və digərlərini də buna təhrik etdiyi üçün öldür<ref name="Sa'd 1967 35">{{cite book|last=Sa'd|first=Ibn|url=http://books.google.co.uk/books?id=_vnXAAAAMAAJ&q|title= Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2|year=1967|publisher=Pakistan Historical Society|asin=B0007JAWMK|page=35|quote=SARIYYAH OF `UMAYR IBN `ADI. Then (occurred) the sariyyah of `Umayr ibn `Adi Ibn Kharashah al-Khatmi against `Asma' Bint Marwan, of Banu Umayyah Ibn Zayd, when five nights had remained from the month of Ramadan, in the beginning of the nineteenth month from the hijrah of the apostle of Allah.}}</ref><ref name=Haddad>{{cite book|last=Yvonne Yazbeck Haddad, Ellison Banks Findly|title=Women, religion, and social change|year=1985|publisher=SUNY Press|location=NewYork|isbn=0-88706-069-2|page=24}}</ref><ref name="William Muir Elder and co 130">{{citation|title=The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front|authors=William Muir |year=1861| publisher = Smith, Elder and co|page=130}}</ref>
|
Əsma bint Mərvan öldürüldü<ref name="William Muir Elder and co 130">{{citation|title=The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front|authors=William Muir |year=1861| publisher = Smith, Elder and co|page=130}}</ref><ref>Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, p. 210.</ref>
|-<!-- New row starts here -->
! style="background: #EEEEEE;" | 2
| Əbu 'Afaq'
| Fevral 624<ref name="William Muir Elder and co 133">{{citation|title=The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front|authors=William Muir |year=1861| publisher = Smith, Elder and co|page=133}}</ref>
|style="background: #FFF3D4;" | Yəhudi şair Əbu Afaqı şeirləri ilə Məhəmmədə qarşı gəldiyi üçün öldür<ref name=Haddad>{{cite book|last=Yvonne Yazbeck Haddad, Ellison Banks Findly|title=Women, religion, and social change|year=1985|publisher=SUNY Press|location=NewYork|isbn=0-88706-069-2|page=24}}</ref><ref name="Muhammad pp. 675-676"/><ref name="William Muir Elder and co 133">{{citation|title=The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front|authors=William Muir |year=1861| publisher = Smith, Elder and co|page=133}}</ref><ref>De Mahdi Rizqullah Ahmad, Darussalam, [http://books.google.co.uk/books?id=G7YA55Ih59oC&pg=PA433 A Biography of the Prophet of Islam (Vol 1 & 2)], p. 433.</ref>
|
Əbu Afaq öldürüldü<ref name="William Muir Elder and co 133">{{citation|title=The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front|authors=William Muir |year=1861| publisher = Smith, Elder and co|page=133}}</ref><ref name="Muhammad pp. 675-676"/><ref name=Haddad>{{cite book|last=Yvonne Yazbeck Haddad, Ellison Banks Findly|title=Women, religion, and social change|year=1985|publisher=SUNY Press|location=NewYork|isbn=0-88706-069-2|page=24}}</ref>
</ref>
| style="background: #FFF3D4;" |Əbu Rafi ibn Əbi Əl-Huqayiqi şeirləri ilə Məhəmmədi lağa qoyduğu və müttəfiqlərin hərbi birliklərinə pul və digər şeylərlə təchizatlandırdıqlarına görə öldür<ref name="webcitation.org">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 204. ([http://www.webcitation.org/60uzg0jSV online])</ref><ref name="Hegira Volume 4 p 14"></ref>
|
Əbu Rafi öldürüldü<ref name="webcitation.org"/><ref name="Hegira Volume 4 p 14"></ref>
| March 625<ref name="Muhammad at Medina">{{cite book|author=Watt, W. Montgomery|title=[http://books.google.co.uk/books?id=GfAGAQAAIAAJ Muhammad at Medina]|publisher=Oxford University Press|year=1956|isbn=978-0195773071|page=34|quote=The expeditions to Hamra' al-Asad and Qatan (March and June 625)}} ([http://www.archive.org/details/muhammadatmedina029655mbp free online])</ref>
| Əbu Əzzah Əmr bin Abdullah əl-Cumahini öldür çünki o müharibə əsiri idi və Həmra əl-Əsədin işğalında tutulmuşdu.Məhəmməd onu azad etmişdi lakin o yenidən ona qarşı vuruşmuşdu <ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 183">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 183. ([http://www.webcitation.org/60v0RdHwu online])</ref><ref name="Tabari 2008 141–142">{{citation|title=The foundation of the community|url=http://books.google.co.uk/books?id=ctvk-fdtklYC&pg=PA147|first=Al|last=Tabari |year=2008|publisher=State University of New York Press|isbn=978-0887063442|pages=141–142}} pp. 141-142</ref>
|
Əbu Əzzahın Əli tərəfindən başı kəsildi<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 183"/><ref name="Tabari 2008 141–142"/>
| March 625<ref name="Muhammad at Medina"/>
| Müaviyə bin əl Muğərahı öldür,çünki o Muğərah Məhəmməd tərəfindən casus olmaqda ittiham olunmuşdu. O öz əmi oğlusu Osmanın yanına sığınmağa getmişdi,və Osman Müaviyənin Məkkəyə qayıdışını təşkil etmişdi,lakin o Mədinədə çox qaldı.Məhəmməd onun hələ də Mədinədə olduğunu öyrərəndən sonra,peyğəmbər onun tutulub edam olunmasını əmr etdi. <ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 183"/><ref>Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, p. 390.</ref>
|
Müaviyə bin əl Muğərah tutuldu və edam edildi<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 183"/><ref name="Muhammad pp. 755-756">Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, pp. 755-756 (footnotes).</ref>
! style="background: #EEEEEE;" | 10
| style="background: #B6B6E3;" |Al-Harith bin Suwayd al-Ansari
| March Mart 625<ref name="Muhammad at Medina"/>
| Kill Al-Harith bin Suwayd<ref>De Mahdi Rizqullah Ahmad, Darussalam, [http://books.google.co.uk/books?id=G7YA55Ih59oC&pg=PA433 A Biography of the Prophet of Islam (Vol 1 & 2)], p. 433.</ref> because according to some Islamic traditions, Allah revealed Qur'an 3:86-8, which indicated that those who reject Islam after accepting it should be punished.<ref name="Ze'ev Maghen"/> Al-Harith bin Suwayd was a Muslim who fought in the Battle of Uhud and killed some Muslims, he then joined the Quraysh and left Islam. After being threatened with those verses, Al-Harith sent his brother to Muhammad to ask for his forgiveness.<ref name="Muhammad pp. 755-756"/><ref name="A. Rahman pp. 25-26">S. A. Rahman, Punishment of Apostasy in Islam, pp. 25-26.</ref><ref name="ReferenceA">Asbab al-nuzul by al-Wahidi, Commentary of Quran 3:86, ([http://www.webcitation.org/61Bnjklqy online])</ref>
|
! style="background: #EEEEEE;" | 12
| style="background: #FFD4D4;" |Banu Qurayza tribe
| February–March Fevral–Mart 627<ref>{{citation|title= The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=QyIPouT4DqcC&printsec=frontcover| authors=William Muir|publisher=Kessinger Publishing|year=2003|isbn=9780766177413|page=317}}</ref>
|
! style="background: #EEEEEE;" | 13
| Abdullah ibn Ubayy
| December Dekabr 627<ref name="Abū Khalīl 2003 242"/><br>(during Invasion of Banu MustaliqMüstəliqin işğalı zamanı)<ref>Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 208-210. ([http://www.webcitation.org/60wabZqtW online])</ref> )
| style="background: #DEFFD4;" |Kill Abdullah ibn Ubayy, who was accused by Muhammad of slandering his family by spreading false rumors about Aisha (his wife).<ref>{{citation|title=Tafsir Ibn Kathir Juz' 18 (Part 18): Al-Muminum 1 to Al-Furqan 20 2nd Edition|authors=Ibn Kathīr, Muhammad Saed Abdul-Rahman|url=http://books.google.co.uk/books?id=UXIMSE5E-soC&pg=PA77|year=2009|publisher=MSA Publication Limited
|isbn=9781861797223|pages=77}} </ref> His son offered to behead him<ref>Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp. 209-210. ([http://www.webcitation.org/60wabZqtW online])</ref><ref>{{citation|title=The Life of Mohammed|url=http://books.google.co.uk/books?id=fOyO-TSo5nEC&printsec=frontcover| first=Hussain|last=Haykal|year=1994|publisher=Islamic Book Trust
! style="background: #EEEEEE;" | 14
| Al-Yusayr ibn Rizam
| February Fevral 628<ref name="Abū Khalīl 2003 242"/>
| Kill Al-Yusayr ibn Rizam because Muhammad heard that his group was preparing to attack him<ref name="William Muir p. 17">William Muir, The life of Mahomet and history of Islam to the era of the Hegira, Volume 4, p. 17</ref><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 241">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 241. ([http://www.webcitation.org/60y5XJmQz online])</ref>
! style="background: #EEEEEE;" | 15
| style="background: #B6B6E3;" |Eight men from 'Ukil
| February Fevral 628<ref name="Abū Khalīl 2003 242"/>
| Kill 8 men who came to him and converted to Islam, but then apostatized, killed one Muslim and drove off with Muhammad's camels<ref name="William Muir pp. 18-19">William Muir, The life of Mahomet and history of Islam to the era of the Hegira, Volume 4, pp. 18-19.</ref>
! style="background: #EEEEEE;" | 17
| Abdullah bin Khatal
| During/after Conquest of MeccaMəkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Jan Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333">{{citation|title=Muhammad: a prophet for all humanity|url= http://books.google.co.uk/books?id=k8xyO3fQkccC&pg=PT327
| first=Maulana |last=Wahid Khan|year=2002|publisher=Goodword |pages=327–333}}</ref><ref name="ReferenceB">{{Bukhari|5|59|582}}</ref><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 254">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 254.</ref>
| style="background: #FFF3D4;" |Kill Abdullah bin Khatal for killing a slave and fleeing, as well and for reciting poems insulting Muhammad<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="ReferenceB"/><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 254"/>
! style="background: #EEEEEE;" | 18
| style="background: #FFD4D4;" |Fartana
| During/after Conquest of MeccaMəkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Jan Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Hussain Haykal p. 440">Hussain Haykal, The Life of Mohammed, p. 440.</ref>
| style="background: #FFF3D4;" |Kill Fartana (a slave girl of Abdullah ibn Khatal), because she used to recite poems insulting Muhammad<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 254"/>
|
! style="background: #EEEEEE;" | 19
| style="background: #FFD4D4;" |Quraybah
| During/after Conquest of MeccaMəkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Jan Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
| style="background: #FFF3D4;" |Kill Quraybah (a slave girl of Abdullah ibn Khatal), because she used to recite poems insulting Muhammad<ref name="Wahid 327-333"/>
|
! style="background: #EEEEEE;" | 20
| Huwayrith ibn Nafidh
| During/after Conquest of MeccaMəkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Jan Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
| style="background: #FFF3D4;" |When Muhammad's daughters were fleeing Medina, he stabbed their camels, causing injuries. He was a poet who "disgraced and abused" Islam<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 254"/><ref name="A. Rahman p. 68">S. A. Rahman, Punishment of Apostasy in Islam, p. 68.</ref>
|
! style="background: #EEEEEE;" | 21
| style="background: #B6B6E3;" |Miqyas ibn Subabah
| During/after Conquest of MeccaMəkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Jan Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
| Miqyas killed a Muslim who accidentally killed his brother, and escaped to Mecca and became an apostate by embracing polytheism<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 254"/><ref name="Muhammad p. 551"/><ref name="A. Rahman p. 68"/>
|
! style="background: #EEEEEE;" | 22
| style="background: #FFD4D4;" |Sarah
| During/after Conquest of MeccaMəkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Jan Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
| style="background: #DEFFD4;" |Kill Sarah, because Muhammad claimed that she used to molest him while he was in Mecca<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Muhammad p. 551"/>
|
! style="background: #EEEEEE;" | 23
| Harith ibn Hisham
| During/after Conquest of MeccaMəkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Jan Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
| Kill Harith ibn Hisham, reason unknown<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Muhammad p. 551"/>
|
! style="background: #EEEEEE;" | 24
| Zubayr ibn Abi Umayyah
| During/after Conquest of MeccaMəkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Jan Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
| Kill Zubayr ibn Abi Umayyah, reason unknown<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Muhammad p. 551"/>
|
! style="background: #EEEEEE;" | 25
| Habbar Ibn al-Aswad bin Ka`b al-`Ansi
| During/after Conquest of Mecca<br>(Jan Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
| style="background: #DEFFD4;" |Kill Habbar ibn al-Aswad because he was a "liar",<ref name="The last years of the Prophet">{{citation|title=The last years of the Prophet|url=http://books.google.co.uk/books?id=XxG8BsHNw-MC&pg=PA121|authors=Al Tabari, Isma'il Qurban Husayn (translator)|year=25 Sep 1990|publisher=State University of New York Press
|isbn=978-0887066917|page=167}} ([http://www.scribd.com/doc/44661705/Al-Tabari-The-Last-2-Years-of-the-Prophet-s-SAW-Life online])</ref><ref name="ReferenceC">{{Bukhari|5|59|662}}</ref> he claimed he was a Prophet<ref name="The last years of the Prophet"/>
! style="background: #EEEEEE;" | 26
| Ikrimah ibn Abu Jahl
| During/after Conquest of MeccaMəkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Jan Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
| style="background: #DEFFD4;" |Kill Ikrimah ibn Abu Jahl, bcause he was hostile to Muhammad like his father Abu Jahl<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Muhammad p. 551"/>
|
! style="background: #EEEEEE;" | 27
| Wahshi ibn Harb
| During/after Conquest of MeccaMəkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Jan Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
| Kill Wahshi ibn Harb, for killing Muhammad's uncle during the Battle of Uhud<ref name="Wahid 327-333"/>
|
! style="background: #EEEEEE;" | 28
| Ka'b ibn Zuhayr ibn Abi Sulama
| During/after Conquest of MeccaMəkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Jan Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
| style="background: #FFF3D4;" |Assassinate Ka'b ibn Zuhayr ibn Abi Sulama for writing satirical poems about Muhammad<ref name="Wahid 327-333"/><ref>M. Th. Houtsma, E.J. Brill's first encyclopedia of Islam, 1913-1936, p. 584.</ref><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 287">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 287.</ref><ref name="Muhammad p. 597">Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, p. 597.</ref>
|
! style="background: #EEEEEE;" | 29
| Al-Harith bin al-Talatil
| During/after Conquest of MeccaMəkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Jan Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
| style="background: #FFF3D4;" |For mocking Muhammad through poetry<ref name="Wahid 327-333"/>
|
! style="background: #EEEEEE;" | 30
| Abdullah ibn Zib'ari
| During/after Conquest of MeccaMəkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Jan Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
| style="background: #FFF3D4;" |Kill Abdullah ibn Zib'ari, for writing insulting poems about Muhammad<ref name="Wahid 327-333"/>
|
! style="background: #EEEEEE;" | 31
| Hubayrah
| During/after Conquest of MeccaMəkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Jan Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
| style="background: #FFF3D4;" |Kill Hubayrah, for mocking Muhammad through poetry<ref name="Wahid 327-333"/>
|
! style="background: #EEEEEE;" | 32
| style="background: #FFD4D4;" |Hind bint Utbah
| During/after Conquest of MeccaMəkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Jan Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
| Kill Hind bint Utbah (wife of Abu Sufyan) for cutting out the heart of Muhammad's uncle Hamza after he died, during the Battle of Uhud<ref name="Wahid 327-333"/>
|
Editors, em-bypass-1
21
edits

Navigation menu