Seznam Mohamedových žen a konkubín

From WikiIslam, the online resource on Islam
Revision as of 00:48, 20 February 2016 by Prekladator (talk | contribs) (Created page with "Podle Anase ibn Malika, prorok Mohamed navštěvoval všech svých 11 manželek za jednu noc; ale on to zvládal, protože měl sexuální...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Podle Anase ibn Malika, prorok Mohamed navštěvoval všech svých 11 manželek za jednu noc; ale on to zvládal, protože měl sexuální schopnosti jako třicet mužů.[1] Historik Al-Tabari spočítal, že Mohamed si vzal celkem 15 žen, přestože jich měl jen 11 ve stejnou dobu; a dvě z těchto manželství nebyly završeny.[2] Počet patnáct nezahrnuje minimálně čtyři konkubíny. Podle Merriam-Webster, konkubína je “žena která žije s mužem bez manželství”, a má “sociální status v domácnosti menší, než manželka.”[3] Všechny Mohamedovy konkubíny byly jeho otrokyně. Al-Tabari zároveň do těch patnácti nezahrnuje další ženy, se kterými měl Mohamed jakýsi druh sňatku, ale které díky legálním kompikacím nikdy nebyly plnoprávnými manželkami. Nicméně, je docela jasné, že žádné z těchto svazků završeny nebyly. Jsou kulturním ekvivalentem zrušených zásnub. Také tu bylo několik žen, které si Mohamed chtěl vzíít, nebo ony si ho chtěly vzít a on to z různých důvodů odmítl.

Seznamy

Následující seznamy žen v Mohamedově životě jsou založeny na islámských zdrojích. Jelikož bylo hodně žen, kde některé k němu byly přidruženy jen na krátkou dobu, je možné, že tento seznam není úplný.

Manželky a konkubíny

Číslo Jméno Status Datum Detaily Zdroje
1 Khadijah bint Khuwaylid Manželka červenec 595 Byla bohatou obchodnicí z Mekky, která zaměstnávala 24-letého Mohameda a poté mu navrhla sňatek. Byla matkou šesti jeho dětí a klíčovou postavou v raném vývoji islámu. Byla Mohamedovou jedinou manželkou, dokud žila. Zemřela v dubnu 620.
2 Sawda bint Zam'a Manželka, s omezenými právy květen 620 Pracovala jako koželuh. Byla jedním z prvních kdo konvertovali. Mohamed si ji vzal v čase, když byl neoblíbený a na dně. Chtěl se s ní rozvést, jelikož jako nejstarší (popisovaná jako "tlustá a velmi pomalá") ho už nepřitahovala, ale přesvědčila ho, aby si ji nechal výměnou za to, že s ní už nikdy nebude spát (přenechala svůj podíl Aiše).
3 Aiša bint Abi Bakr Manželka Svatba v květnu 620, ale poprvé završeno v dubnu 623 Byla dcerou Mohamedova nejlepšího kamaráda a následovatele Abú Bakra. Mohamed si vybral šestiletou Aišu, raději než její náctiletou sestru, a zůstala jeho oblíbenou ženou. Přispěla velkým kvantem informací islámskému právu a historii. Pedofilní aspekt tohoto vztahu zlegalizoval podobné vztahy v islámu.
4 Hafsa bint Umar Manželka leden nebo únor 625 Byla dcerou Mohamedova bohatého kamaráda Umara. Hafsa byla strážcem vlastnoručně zaznamenaného Koránu, který byl jiný, než ten dnešní.
5 Zaynab bint Khuzayma Manželka únor nebo duben 625 Byla vdova ze střední společenské třídy, známá jako "Matka chudých", díky jejím charitativním aktivitám. Zemřela říjnu 625.
6 Hind (Umm Salama) bint Abi Umayya Manželka duben 626 Atraktivní vdova s čtyřmi malými dětmi, Hind byla odmítnuta svou aristokratickou rodinou v Mekce, protože oni neměli rádi islám. Její taktnost a moudrost občas zmírnila Mohamedovu krutost. Byla významným učitelem islámského práva a partyzánkou Aliho.
7 Zaynab bint Jahsh Manželka březen 627 Raná konvertitka do islámu, Zaynab byla manželkou Mohamedova adoptovaného syna Zayd ibn Harithaha. Byla také Mohamedovou sestřenicí. Když po ní Mohamed začal toužit, byla donucena k rozvodu. Aby ospravedlnil to, že si jí bere, zjevil, že (1) adoptovaný syn se nepočítá jako opravdový syn, aby Zaynab nebyla jeho snachou, a (2) jako prorok, má povoleno si vzít víc, než čtyři povolené ženy. Zaynab Zaynab byla šikovná ve zpracovávání kožešin.
8 Rayhana bint Zayd ibn Amr Sexuální otrokyně květen 627 Jejím prvním mužem byl jeden z 600-900 členů kmene Qurayza, kterým Mohamed dal uřezat hlavy v dubnu 627. Zotročil všechny ženy a vybral si Rayhanu pro sebe, protože byla nejkrásnější. Když odmítla si ho vzít za muže, tak si jí vzal alespoň jako konkubínu. Zemřela krátce před Mohamedem roku 632.
9 Juwayriyah bint Al-Harith Manželka leden 628 Dcera arabského velitele, stala se zajatkyní, když Mohamed zaútočil na její kmen. Mohamed neměl ve zvyku ženit se s jeho válečnými zajatkyněmi, ale Aiša řekla, že Juwayriyah je tak krásná, že se do ní muží zamilovávají na první pohled.
10 Ramlah (Umm Habiba) bint Abi Sufyan Manželka červenec 628 (po vzdálené svatbě dříve v tom roce) Byla dcerou Abu Sufyan, Mekkánského velitele, který vedl odpor proti Mohamedovi, ale náctiletá konvertovala k islámu. Tento sňatek vyvážil Mohamedovu politickou poníženost v Hudajbíjské smlouvě tím, že získal věrnost dcery svého nepřátele. Ramlah byla oddaná Mohamedovi a náchylná k hádání se s lidma, kteří nebyli.
11 Safiyah bint Huyayy Manželka červenec 628 Byla krásnou dcerou Židovského velitele, Huyayy ibn Akhtaba. Mohamed si ji vzal v den, kdy porazil poslední židovský kmen v Arábii, jen několik hodin poté, co dohlížel na zabití Kinany - jejího druhého manžela. Jeho dřívější oběti zahrnují jejího otce, bratra, prvního manžela, tři strýce a několik bratranců. Toto manželství nijak nepomohlo jejímu kmenu, který byl vyhnán z Arábie o několik let později; jeho politická významnost spočívala v tom, že Safiyina přítomnost v Mohamedově domácnosti byla ukázkou toho, že porazil židy.
12 Maymunah bint Al-Harith Manželka Únor 629 Byla vdovou, ze střední společenské třídy, z Mekky, která požádala Mohameda o sňatek. Klidná žena, která uklízela byt, Maymunah byla posedlá pravidly a rituály.
13 Mariyah bint Shamoon al-Quptiya Sexuální otrokyně červen 629. Byla jednou z mnoha otroků, které poslal She was one of several slaves whom the Governor of Egypt sent as a present to Muhammad. He kept her as a concubine despite the objections of his official wives, who feared her beauty. Mariyah bore Muhammad a son, Ibrahim.
14 Mulayka bint Kaab Divorced January 630. Her family resisted the Muslim invasion of Mecca. Needing to appease the conqueror, they gave him the beautiful Mulayka as a bride. When she realised that Muhammad's army had killed her father, she demanded a divorce, which he granted her. She died a few weeks later.
15 Fatima al-Aliya bint Zabyan al-Dahhak Divorced February or March 630. She was the daughter of a minor chief who had converted to Islam. Muhammad divorced her after only a few weeks "because she peeked at men in the mosque courtyard." Fatima had to work for the rest of her life as a dung-collector, and she outlived all Muhammad's widows.
16 Asma bint Al-Numan Divorced June or July 630. She was a princess from Yemen whose family hoped the marriage alliance would ward off a military invasion from Medina. But Muhammad divorced her before consummation after Aisha tricked her into reciting the divorce formula. Asma later married a brother of Umm Salama.
17 Al-Jariya Sexual slavery After 627. She was a domestic slave belonging to Zaynab bint Jahsh, who made Muhammad a present of her. She seems to have been an "unofficial" concubine who did not have a regular turn on his roster.
18 Amra bint Yazid Divorced c. 631. She was a Bedouin of no political importance. Muhammad divorced her before consummation when he saw she had symptoms of leprosy.
19 Tukana al-Quraziya Sexual slavery Unknown, but probably in the last months of Muhammad's life. She was a member of the defeated Qurayza tribe whom Muhammad selected as one of his personal slaves. She appears to have been another "unofficial" concubine without a regular turn on the roster. After Muhammad's death, she married Abbas.


Engagements and Broken Contracts

No. Name Date Details Notable early sources
1 Ghaziya (Umm Sharik) bint Jabir Early 627. She was a poor widow with dependent children. She sent Muhammad a proposal of marriage, and he agreed to the contract. However, when he met her in person, he saw that, although attractive, she was "old", and he divorced her immediately. She never remarried.
2 Khawla bint Hudhayl Probably mid- or late-627. She was a princess from the powerful Christian Taghlib tribe in northern Arabia. Her uncle arranged the marriage, which was expected to be politically advantageous on both sides. Muhammad signed the contract, but Khawla died on her journey to Medina, before they met in person.
3 Sharaf bint Khalifa Probably mid- or late-627. She was an aunt of Khawla bint Hudhayl (above). After Khawla's death, the family tried to substitute Sharaf. In one tradition, Sharaf also died before consummation. In another tradition, Muhammad changed his mind and broke off the contract.
4 Layla bint al-Khutaym After 627. One of the first converts in Medina, Layla asked Muhammad to marry her so that her clan, the Zafar, would be the most closely allied to the Prophet. He agreed. However, Layla's family warned her that she was too "jealous and whip-tongued" to adapt well to polygamy, which would cause political problems for the whole community. Under this pressure, Layla broke off the engagement.
5 Umm Habib bint Al-Abbas After March 630. She was Muhammad's cousin. He saw her as a baby crawling around and remarked, "If I am alive when she grows up, I will marry her." He changed his mind when he found out that her father had been his foster-brother and died soon afterwards.
6 Sana al-Nashat bint Rifaa (Asma) ibn As-Salt c. April 630. She was the daughter of a Muslim warrior who hoped to advance his career by becoming Muhammad's father-in-law. Muhammad signed the contract, but Sana died before the marriage could be consummated.
7 Umra bint Rifaa c. May 630. She was the sister of Sana (above). After Sana died, their father tried to interest Muhammad in Umra. At first he agreed, but he later changed his mind, ostensibly because Rifaa boasted that Umra "has never known a day's illness in her life."
8 Bint Jundub ibn Damra of Janda’a Unknown. Nothing is known about this woman except that Muhammad contracted marriage with her but divorced her before consummation.
9 Jamra bint Al-Harith c. 631 She proposed marriage to Muhammad, and he accepted. Her father informed him that she suffered from a serious disease, whereupon Muhammad broke off the engagement. According to the Muslim chroniclers, her father arrived home only to find that she really had been afflicted with leprosy.
10 Al-Shanba’ bint Amr January 632. She was from a Bedouin tribe who appeared friendly to Muhammad but who had also been friends of the Qurayza tribe. Al-Shanba’ insulted Muhammad on the first day by implying that he was not a true prophet, and he divorced her immediately.
11 Qutayla (Habla) bint Qays May 632. She was a cousin of Asma bint Al-Numan, and the Yemenites sent her to Muhammad as a substitute bride. He signed the marriage contract but he died before Qutayla arrived in Medina. As soon as she heard that he was dead, she apostated from Islam. Soon afterwards she married an Arab chief who was a leader in the Apostasy Wars.
12 Mary, mother of Jesus The Afterlife. Muhammad said that Allah had wedded him in Heaven to the Virgin Mary, who was one of the four perfect women. The Qur'an refers several times to Mary, praising her chastity and affirming the virgin birth of Jesus. Muhammad said she lived in a beautiful jewelled palace in Paradise next to Khadijah's.
13 Queen Asiya of Egypt The Afterlife. Muhammad said that Allah had wedded him in Heaven to Queen Asiya, who was one of the four perfect women. The Qur'an tells how Asiya rescued the infant Moses from the evil Pharaoh, and how Pharaoh later tortured his wife to death for her monotheism. Muhammad said that Asiya's palace in Heaven was on the other side of Khadijah's.
14 Kulthum bint Amram The Afterlife. Muhammad originally believed that Maryam the sister of Moses and Maryam the mother of Jesus were one and the same. When he realised his mistake, he apparently over-corrected by deciding that Moses' sister was not even named Maryam. He renamed her Kulthum ("Chubby Cheeks") and said that Allah had wedded her to him in Heaven. He did not say that she was a perfect woman or that she lived next to Khadijah.


Refused Proposals

No. Name Date Details Notable early sources
1 Fakhita (Umm Hani) bint Abi Talib before 595;

January 630;

c. 631

Muhammad proposed to his cousin Fakhita, but her father married her off to a wealthy Makhzumite poet.

Nearly forty years later, after Muhammad conquered Mecca, Fakhita's husband fled rather than convert to Islam, causing an automatic divorce. Muhammad proposed to Fakhita again, but she refused, saying she could not be equally fair to a new husband and her young children.

Later still, Fakhita came to Muhammad, saying her children had grown up and she was finally ready to marry him; but he said she was too late.

2 “As Many Wives as You Want” c.618-619. The chiefs of Mecca offered Muhammad "as many wives as you want in marriage," together with wealth, political power and the services of a competent exorcist, if only he would stop insulting their gods. Muhammad refused this offer, which was made while Khadijah was still alive.
3 Habiba bint Sahl c. 623. Habiba was a prominent member of the Najjar clan in Medina. When the chief died with no obvious heir, Muhammad proposed to Habiba. His companions warned him that the women of Medina were not used to polygamy and that the men were very jealous for the happiness of their daughters; if this marriage turned out badly, key citizens might withdraw their support from Islam. Muhammad retracted his proposal, but the Najjar clan made him their chief anyway.
4 Al-Ansariya After 625. This unnamed woman proposed to Muhammad in Hafsa's presence. Hafsa decried the shame of a woman who would throw herself at a man, but Muhammad retorted, "She is better than you because she wanted me while you only find fault." He refused the proposal, but promised the woman a reward in Paradise for asking.

In fact several ansar women are said to have proposed to Muhammad; while this example is anonymous, it clearly refers to a woman who is distinct from Layla bint Khutaym.

5 Khawla bint Hakim After 627. This is the same Khawla bint Hakim who arranged Muhammad's marriages to Aisha and Sawda. Her first husband was Hafsa's uncle, and their elder son fought at Badr. After being widowed, Khawla asked Muhammad to marry her, but he refused without giving a reason. However, he found her a new husband the same day.
6 Dubaa bint Amir After 627. Dubaa was a wealthy noblewoman to whom Muhammad sent a marriage proposal when he heard about her beautiful long hair that filled a whole room when she sat down. But by the time she accepted him, he had been advised that she was “elderly” (her grown-up son had been born from her third marriage) so he retracted his proposal before he had even met her.
7 Izza bint Abi Sufyan After July 628. She was the sister of Muhammad’s wife Ramlah. Ramlah proposed Izza as a bride, "since, as I cannot be your only wife, I would like to share my good fortune with my sister." But Muhammad said he could not marry two sisters concurrently.
8 Durrah bint Abi Salama After July 628. She was the daughter of Muhammad's wife Hind. Another wife, Ramlah, noticed that Muhammad admired Durrah and asked if he intended to marry her. He replied that he could not marry his stepdaughter; and besides, her father had been his foster-brother. On the day Muhammad died, Durrah was only six years old.
9 Umama bint Hamza After March 630. She was Muhammad's cousin and said to be the prettiest girl in the family. Ali proposed her as a bride while she was still a child, but Muhammad said that he could not marry her because her father had been his foster-brother. She later married his stepson, Salama ibn Abi Salama.
10 Safiyah bint Bashshama September 630. She was a war-captive from Mesopotamia. Muhammad asked her to marry him, but when she said she wanted to return to her husband, he allowed her family to ransom her. It is said that her family cursed her for placing her personal happiness above the political needs of the tribe.


This page is featured in the core article, Islam and Women which serves as a starting point for anyone wishing to learn more about this topic Core part.png

See Also

 • Lists - A hub page that leads to other articles related to Lists
 • Muhammad's Wives - A hub page that leads to other articles related to Muhammad's wives and concubines

Translations

 • A version of this page is also available in the following languages: Bulgarian, Italian. For additional languages, see the sidebar on the left.

References

 1. Sahih Bukhari 1:5:268. Viz. také Sahih Bukhari 7:62:142.
 2. Al-Tabari, Vol. 9, pp. 126-127.
 3. Concubine – Merriam-Webster, accessed September 28, 2011
 4. Guillaume/Ishaq 82-83, 106-107, 111, 113-114, 160-161, 191, 313-314.
 5. Ibn Hisham note 918.
 6. Al-Tabari, Vol. 9, pp. 127-128; Al-Tabari, Vol. 39, pp. 3-4
 7. Bewley/Saad 8:9-12, 39, 151-152.
 8. Sahih Bukhari 2:26:740.
 9. Guillaume/Ishaq 148, 309, 530.
 10. Ibn Hisham note 918.
 11. Al-Tabari, Vol. 9, pp. 128-130; Al-Tabari, Vol. 39, pp. 169-170.
 12. Bewley/Saad 8:39-42, 152.
 13. Guillaume/Ishaq 116, 223, 279-280, 311, 457, 464-465, 468, 493-499, 522, 535-536, 544, 649-650, 667, 678-688.
 14. Ibn Hisham note 918.
 15. Al-Tabari, Vol. 9, pp. 128-131; Al-Tabari, Vol. 39, pp. 171-174.
 16. Bewley/Saad 8:43-56, 152.
 17. Guillaume/Ishaq 218, 301, 679.
 18. Ibn Hisham note 918.
 19. Al-Tabari, Vol. 9, pp. 131-132; Al-Tabari, Vol. 39, pp. 174-175.
 20. Bewley/Saad 8:56-60, 152.
 21. Ibn Hisham note 918.
 22. Al-Tabari, Vol. 9, p. 138; Al-Tabari, Vol. 39, pp. 63-64.
 23. Bewley/Saad 8:82, 152.
 24. Guillaume/Ishaq 146, 147, 150-153, 167-169, 213-214, 462, 529, 536, 546, 589, 680.
 25. Ibn Hisham note 918.
 26. Al-Tabari, Vol. 9, p. 132; Al-Tabari, Vol. 39, pp. 175-177.
 27. Bewley/Saad 8:61-67, 152.
 28. Guillaume/Ishaq 215, 495.
 29. Ibn Hisham note 918.
 30. Al-Tabari, Vol. 9, p. 134; Al-Tabari, Vol. 39, pp. 180-182.
 31. Bewley/Saad 8:72-81, 152.
 32. Guillaume/Ishaq 466.
 33. Al-Tabari, Vol. 9, pp. 137, 141; Al-Tabari, Vol. 39, pp. 164-165.
 34. Bewley/Saad 8:92-94, 153.
 35. Guillaume/Ishaq 490-493.
 36. Ibn Hisham note 918.
 37. Al-Tabari, Vol. 9, p. 133; Al-Tabari, Vol. 39, pp. 182-184.
 38. Bewley/Saad 8:83-85, 152.
 39. Guillaume/Ishaq 146, 527-528, 529, 543.
 40. Ibn Hisham note 918.
 41. Al-Tabari, Vol. 9, pp. 133-134; Al-Tabari, Vol. 39, pp. 177-180.
 42. Bewley/Saad 8:68-71, 153.
 43. Guillaume/Ishaq 241-242, 511, 514-515, 516-517, 520.
 44. Ibn Hisham note 918.
 45. Al-Tabari, Vol. 9, pp. 134-135; Al-Tabari, Vol. 39, pp. 184-185.
 46. Bewley/Saad 8:85-92, 153.
 47. Guillaume/Ishaq 531, 679-680.
 48. Ibn Hisham note 918.
 49. Al-Tabari, Vol. 9, p. 135; Al-Tabari, Vol. 39, pp. 185-186.
 50. Bewley/Saad 8:94-99, 153.
 51. Guillaume/Ishaq 653.
 52. Al-Tabari, Vol. 9, pp. 137, 141; Al-Tabari, Vol. 39, pp. 193-195.
 53. Bewley/Saad 8:148-151.
 54. Al-Tabari, Vol. 39, p. 165.
 55. Bewley/Saad 8:106, 154.
 56. Al-Tabari, Vol. 9, p. 138; Al-Tabari, Vol. 39, pp. 186-188. Despite the confusion over the name, she is probably also the woman referred to in Al-Tabari, Vol. 9, pp. 136-137 and the “Fatima bint Shurayh” of Al-Tabari, Vol. 9, p. 139
 57. Bewley/Saad 8:100-101, 153.
 58. Ibn Hisham note 918 (here he has apparently confused her with Amra bint Yazid).
 59. Al-Tabari, Vol. 39, pp. 188-191. She is mentioned in Al-Tabari, Vol. 9, pp. 128-130 but has apparently been partly confused with Amra bint Yazid.
 60. Bewley/Saad 8:101-105, 153.
 61. Ibn al-Qayyim, Za’d al-Ma’ad 1:114.
 62. Ibn Ishaq, cited in Guillaume, A. (1960). New Light on the Life of Muhammad, p. 55. Manchester: Manchester University Press
 63. Ibn Hisham note 918 (here he has apparently confused her with Asma bint Al-Numan).
 64. Al-Tabari, Vol. 9, p. 139; Al-Tabari, Vol. 39, pp. 187-188.
 65. Bewley/Saad 8:100-101.
 66. Majlisi, Hayat al-Qulub 2:52.
 67. Ibn al-Qayyim, Zaad al-Ma’ad 1:114.
 68. Ibn Hisham note 918.
 69. Al-Tabari, Vol. 9, p. 139.
 70. Bewley/Saad 8:111-114.
 71. Al-Tabari, Vol. 9, p. 139; Al-Tabari, Vol. 39, p. 166
 72. Bewley/Saad 8:116.
 73. Al-Tabari, Vol. 9, p. 138.
 74. Bewley/Saad 8:116-117.
 75. Al-Tabari, Vol. 9, p. 139.
 76. Bewley/Saad 8:7, 108-109, 231.
 77. Guillaume/Ishaq 311.
 78. Al-Tabari, Vol. 9, p. 140.
 79. Bewley/Saad 8:36.
 80. Al-Tabari, Vol. 9, pp. 135-136; Al-Tabari, Vol. 39, p. 166.
 81. Bewley/Saad 8:106-107.
 82. Bewley/Saad 8:107.
 83. Bewley/Saad 8:106.
 84. Al-Tabari, Vol. 9, pp. 140-141
 85. Al-Tabari, Vol. 9, p. 136.
 86. Al-Tabari, Vol. 9, pp. 138-139.
 87. Bewley/Saad 8:105.
 88. Quran 3:33-51; Quran 19:16-40; Quran 21:91; Quran 66:12.
 89. Sahih Bukhari 4:55:642. Sahih Bukhari 5:58:163.
 90. Sahih Muslim 31:5965.
 91. Majlisi, Hayat al-Qulub 2:26.
 92. Quran 28:4-13; Quran 66:11.
 93. Sahih Muslim 31:5966.
 94. Ibn Kathir, Tafsir on Quran 66:11.
 95. Majlisi, Hayat al-Qulub 2:26.
 96. Quran 19:27-28.
 97. Sahih Muslim 25:5326.
 98. Majlisi, Hayat al-Qulub 2:26.
 99. Guillaume/Ishaq 181, 184, 404-405, 551-552, 557, 689.
 100. Al-Tabari, Vol. 9, p. 140; Al-Tabari, Vol. 39, pp. 170-171
 101. Bewley/Saad 8:109-110.
 102. Al-Tabari, Vol. 6, pp. 106-107.
 103. Guillaume/Ishaq 235.
 104. Bewley/Saad 8:288-289.
 105. Sunan Abu Dawud 12:2219; Sunan Abu Dawud 12:2220; Sunan Abu Dawud 12:2221.
 106. Al-Muwatta 20:31.
 107. Majlisi, Hayat al-Qulub 2:52.
 108. Guillaume/Ishaq 590
 109. Sahih Bukhari 7:62:24; Sahih Bukhari 7:62:58; Sahih Bukhari 7:62:63; Sahih Bukhari 7:62:66.
 110. Bewley/Saad 8:114.
 111. Ibn Kathir, Tafsir on Quran 33:50.
 112. Al-Tabari, Vol. 9, p. 140
 113. Bewley/Saad 8:111.
 114. Sahih Muslim 8:3412; Sahih Muslim 8:3413.
 115. Sahih Muslim 8:3412; Sahih Muslim 8:3413.
 116. Bewley/Saad 8:115-116.
 117. Al-Tabari, Vol. 9, p. 140
 118. Bewley/Saad 8:109-111.