WikiIslam:Sandbox/Muslimské statistiky

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to navigation Jump to search
Under-construction.jpg
This Česky (Czech)‎ translation for Muslim Statistics is currently incomplete
In its present state this page is not intended for public viewing. Please help us in completing this translation.
      
Page History - Article's Talk page
Last edit was made on 3/9/2021
Login / Create Account
Všechny statistiky jsou podloženy. Kliknutím na "read more" zobrazíte zdroj. Uvedený přehled je jen vzorkem dostupných statistik.
Kompletní podrobné statistiky naleznete pod odkazem na konci každé kapitoly.


World muslim population map.png

Alkohol a drogy

 • Spotřeba alkoholu v muslimských zemích (Střední Východ a Severní Afrika) stoupla o 25% za 5 let.
 • V roce 2007 vyprodukoval Afghánistán 8 200 tun opia (93% celosvětového trhu s opiáty.
 • Saudská Arábie je celosvětově 6. největší spotřebitel léků proti impotenci, spotřeba 10 krát převyšuje Rusko.

Děti

 • 4 z 5 dívek ve věku 3 až 6 let jsou na Blízkém Východě sexuálně zneužívány členy rodiny.
 • Více než polovina jemenských dívek je provdána před dosažením puberty..
 • Přibližně 1 z 10 těhotenství v Arabském světě končí potratem. V Pákistánu je přerušeno každé 6. těhotenství.
 • 94% jemenských dětí (2-14 let) čelí násilí ze strany rodičů nebo poručníků. (read more)

Zločiny & předsudky

 • 2011 studie Pew institutu zjistila, že fobie muslimů vůči nemuslimům je výrazně vyšší, než fobie nemuslimů vůči muslimům (islamofobie).
 • Podle statistik FBI z roku 2008 činí útoky proti muslimům 1,3% všech rasově nebo nábožensky motivovaných útoků v USA. Počet útoků proti křesťanům v USA je vyšší. Počet útoků proti židům v USA je 10x vyšší ve srovnání s útoky vůči muslimům. (read more)

Svoboda projevu

 • Turecko má více novinářů ve vězení, než jakákoliv jiná země ve světě, téměř dvojnásobně než Čína a Írán.
 • 40% indonézkých muslimů by použilo násilí vůči těm, kteří se rouhají vůči islámu.
 • 78% britských muslimů podporuje trestání lidí, kteří publikují karikatury Proroka Mohameda.
 • Od roku 1990 bylo oběšeno 52 lidí obviněných z rouhání bez soudu, zlynčováno davem. (read more)

Homosexuálové

 • Homosexuální svazky, jednání nebo chování je trestné v 36 islámských zemích. V 10 z nich je homosexualita trestána smrtí.
 • Do roku 1999 bylo v Íránu popraveno více než 4000 lesbiček a gayů od islámské revoluce v roce 1979.
 • Dvě třetiny hlášených incidentů napadení homosexuálů v Amsterdamu je způsobeno muslimskou mládeží.
 • V roce 2009 výzkum Gallup nenašel ve Velké Británii jediného muslima, který by schvaloval homosexualitu. (read more)

Mešity

 • Írán má nejnižší návštěvnost mešit ze všech muslimských zemí, páteční modlitby navštěvuje méně než 2% dospělých.
 • 25% britských mešit poskytuje extremistickou literaturu nabádající k usekávání hlav odpadlíkům od islámu apod.
 • Téměř 80% (3 ze 4) amerických mešit vyučuje extremismus proti Západu.
 • Návštěvnost mešit v Holandsku klesá výrazněji než návštěvnost kostelů. (read more)

Populace

 • Pouze 3% světové muslimské populace žije ve "více rozvinutých oblastech, jako je Evropa, Severní Amerika, Austrálie, Nový Zéland a Japonsko".
 • Pew studie zjistila, že počet odpadlíků, kteří opouštějí islám, je stejně velký, jako počet nových muslimů. Počet muslimů se statisticky zvyšuje jen porodností.
 • Muslimská populace ve Francii činí 12%, přesto muslimové tvoří 60 až 70% všech obyvatel francouzských věznic.
 • 75% lidí, kteří konvertují k islámu v USA, opustí islám do jednoho roku. (read more)

Rituály & festivaly

 • Produktivita arabského obchodu klesla na 78%, počet zločinů z krevní msty (+1.5%) a krádeží (+3.5%) se zvýšil.
 • Obchodování s dětmi v Jemenu stoupá během Ramadánu v závislosti na stoupajících cenách potravin.
 • V roce 2010 bylo v Holandsku, které čítá 1 milion muslimů, rituálně popraveno 100 tisíc zvířat během svátku Eid al-Adha.
 • Počet prostitutek zatčených v Jakartě stoupl z 94 před Ramadánem na 264 během Ramadánu. (read more)

Písmo svaté

 • v Koránu se nachází 164 džihádistických veršů, na 500 veršů (přibližně každý dvanáctý) pak mluví o Pekle.
 • Praktikující muslimové recitují antisemitské a protikřesťanské verše nejméně 17x denně, tj. více než 5 tisíckrát ročně.
 • Platné medínské verše Koránu obsahují 2x více antisemitských textů než Mein Kampf.
 • 122 mírumilovných veršů Koránu bylo zrušeno (nahrazeno) Verši meče (9:5) a verši Boje (9:29). (read more)

Otroctví

 • Počet Afričanů, které vzali muslimové do otroctví (včetně těch, kteří při lovů otroků nebo v průběhu otroctví zemřeli) je odhadován na více než 140 milionů.
 • 1,25 milionu bílých Evropanů bylo popraveno nebo prodáno do muslimského otroctví mezi 16. - 19. století.
 • Otroctví v islámském světě stále kvete. Jen v Mauretánii je přes půl milionu otroků.
 • Organizace Mezinárodní křesťanské solidarity (CSI) osvobodila přes 80 000 súdánských otroků, kteří byli vzati do otroctví arabskými muslimy. (read more)

Ženy

 • 4 z pěti zemí, které představují pro ženy kulturní/ klanové/ náboženské riziko, jsou muslimské.
 • Průměrná egyptská žena je během 200 metrů chůze 7x sexuálně obtěžována. Dvě třetiny egyptských žen jsou sexuálně obtěžovány denně.
 • Maledivy, 100% islámská země, mají nejvyšší rozvodovost na světě.
 • Egyptská studie ukázala, že zahalené ženy jsou častěji sexuálně obtěžovány, než ženy nezahalené. (read more)

Antisemitismus

 • Pew studie zjistila, že všech 7 převážně muslimských zemí v průzkumu má negativní názory na židy (pouze 2-9% (pozitivních).
 • Antisemitské incidenty ve světě se v roce 2009 zdvojnásobily ve srovnání s předchozím rokem.
 • Pew studie zjistila, že 100% Jordánců hodnotí židy jako "spíše nemám rád" nebo "velmi nemám rád".
 • nejnásilnější útoky proti židům v Evropě pocházejí od útočníků s arabsko-muslimským původem. (read more)

Konspirační teorie

 • 2011 Pew průzkum zjistil, že každý desátý muslim si myslí, že prezident Obama je opravdu muslim.
 • 46% britských muslimů věří, že "židovská komunita v Británii je společenství zednářů, které kontroluje média a politiku."
 • 64% lidí v Egyptě, Maroku, Pákistánu a Indonésii věří, že americká zahraniční politika rozšiřuje křesťanství na Blízkém Východě.
 • Většina muslimů z 8 zkoumaných muslimských zemí věří, že teroristické útoky 11. září nebyly spáchány Araby (57-75%). (read more)

Vzdělání & zaměstnání

 • Gramotnost v otomanské říši začátkem devatenáctého století byla 2 - 3%.
 • 6 z 10 muslimů ve světě neumí číst (pro srovnání 2 z 10 lidí v křesťanském světě neumí číst)
 • Téměř 1 ze 3 lidí v arabském světě je nevzdělaný, včetně poloviny všech žen.
 • Muslimové v Dánsku činí 5% populace, ale pobírají 40% všech výdajů na sociální dávky. (read more)

Zdraví& Nemoc

 • Odhaduje se, že zhruba polovina všech muslimů ve světě se narodila v důsledku incestu.
 • Muslimské země mají nejvyšší míru obezity mezi ženami, 70% žen v oblasti Zálivu je obézních.
 • 21 z 22 zemí s nejvyšším počtem narozených s vrozenými defekty na 100 obyvatel žije v zemích s muslimskou převahou.
 • Téměř 1/4 muslimů říká, že by darovali orgán pouze muslimovi. (read more)

Vraždy ze cti

 • 91% všech vražd ze cti ve světě je vykonáno muslimy (84% v USA, 96% v Evropě).
 • Počet vražd ze cti v Pákistánu je odhadován na 2500 až 3000 případů ročně.
 • Britská policie zaznamenala v roce 2010 téměř 3000 útoků ze cti, převážně vůči muslimským ženám.
 • Vraždy ze cti tvoří než dvě třetiny všech vražd vykonaných v Pásmu Gazy a na Východním pobřeží. (read more)

Pronásledování

 • Ve světě je 7 států, kde můžete být popraveni za to, že jste ateisté. Ve všech případech se jedná o oficiálně islámské státy.
 • 9 z 10 pronásledovatelů křesťanů jsou islámské státy. V žebříčku 50 zemí nejvíce pronásledujících křesťany je jen 12 zemí, které nejsou islámské.
 • Žebříčku zemí, které nejvíce porušují Evropskou konvenci lidských práv (ECHR) vévodí již 3 roky Turecko.
 • V roce 2010 měla Indonésie již více než 150 nábožensky motivovaných omezení týkajících se "menšin". (read more)

Pornografie

 • Podle Google statistik jsou v muslimských zemích vyhledávány převážně stránky se sexuální tematikou (v žebříčku top 10 zastávají místa 1, 2, 4, 5, 7 a 8).
 • Íránci navštěvují "nemorální stránky" nejvíce na svátek Ashura.
 • ´Každou minutu sleduje přibližně 2 miliony online uživatelů v Turecku pornografické filmy.
 • Pákistán je na prvním místě v žebříčku vyhledávání "dětského sexu", "sexu se zvířaty", "znásilnění", "sexu s velbloudem", "sexu se psem". (read more)

Věda

 • Země OIC (organizace islámské konference) mají 8,5 vědce/ inženýra/ technika na 1000 obyvatel v populaci, zatímco světový průměr je 40,7.
 • Průzkum mezi americkými lékaři v závislosti na příslušnosti k náboženství ukázal, že muslimští lékaři nesouhlasí s evolucí.
 • Pouze 8% Egypťanů, 11% Malajců, a 22% Turků považuje Darwninovu evoluční teorii za pravděpodobnou nebo za určitě pravdivou.
 • 46 muslimských zemí přispívá 1.17% ke světové vědecké literatuře, ve srovnání s Indií (1.66%) a Španělskem (1.48%). (read more)

islámské právo šaría

 • 1 ze 3 britských muslimů ve věku 16 až 24 let věří, že odpadlíci od islámu by měli být popraveni.
 • Většina muslimského světa upřednostňuje změnu zákonů ve své zemi, která by umožnila kamenování/ usekávání končetin za "zločiny", a smrt za odpadnutí od islámu.
 • Jen 26% muslimů v Turecku se prohlásilo za stoupence zákonů přijatých parlamentem, které jsou v protikladu k náboženskému právu šaría.
 • Průzkum ukázal, že postoj k islámském právu šaría nezávisí ani na pohlaví, ani na vzdělání.(read more)

Terorismus

 • Zpráva z roku 2012 dokládá, že většina světového terorismu je spáchána muslimy. Za rok 2011 způsobili sunnitští (tj. muslimové vyznávající sunnitský islám) teroristé 9000 úmrtí.
 • Esposito/Mogahed shledává, že téměř 4 z 10 muslimů ve světě zastává extremistický postoj, že teroristický útok 11.září lze plně/ částečně/ víceméně ospravedlnit.
 • Více než 95% všech sebevražedných bombových útoků ve světě je vykonáno muslimy.
 • Studie z roku 2011 objevila spojitost mezi chudobou a militantními islámskými skupinami. (read more)

Různé

 • Průzkum 27 zemí ukázal, že Západní muslimové zůstávají věrni svému původu v hostitelské zemi (ve Franci 80%, ve Velké Británii 82%, v Německu 71%).
 • 7 z 10 'Světově nejvlivnějších muslimů' jsou "Islamisté" a jejich podporovatelé.
 • Skepticismus ohledně muslimské imigrace se šíří napříč politickým spektrem, již není omezen na "pravicové" politické křídlo.
 • Vstřícnost americké zahraniční politiky vůči arabskému světu selhává: Pod vedením Obamy jsou USA méně oblíbené než v uplynulých letech Bushovy administrativy. (read more)

Další články (česky)

Další odkazy (anglicky)

Externí odkazy (anglicky)

Reference