Changes

Jump to: navigation, search

Velbloudí moč a islám

117 bytes removed, 21:10, 16 December 2016
Velbloudí moč v hadísech
{{Quote|{{Muslim|16|4130}}|Anas b. Malik vyprávěl, že někteří lidé z kmenu 'Uraina přišli k Aláhovu poslu (swt) v Medíně, ale shledali její klima nepříjemné. Tak jim Aláhův posel řekl: Pokud chcete, můžete jít k velbloudům Sadaqy a '''pít''' jejich mléko a '''moč'''. Udělali to a byli v pořádku.}}
{{Quote|[http://www.answering-islam.org/Silas/shepherds.htm From The Sirat Rasul Allah ( The Life of The Prophet of God ), by Ibn Ishaq (3) pages 677, 678]|"A tradtionalist told me from one who had told him from Muhammad b. Talha from Uthman v. Abdul-Rahman that in the raid of V nájezdu na Muharib and a B. Thalaba the apostle had captured a slave called , apoštol zajal otroka jménem Yasar, and he put him in charge of his milch-camels to shepherd them in the neighborhood of a dal mu na starost starat se o velbloudy v sousedství al-Jamma. Some men of Někteří lidi z Qays of Kubba of Bajila came to the apostle suffering from an epidemic and enlarged spleensz Bajily přišli k prorokovi, and the apostle told them that if they went to the milch camels and drank their milk and their urine they would recovertrpící epidemií a zvětšenou slezinou a apoštol jim řekl, so off they wentže pokud půjdou k velbloudům a budou '''pít''' jejich mléko a jejich '''moč''', tak se uzdraví. A tak vyšli.}}
It appears Vypadá to, že [[MuhammedMohamed]] believed camel urine had medicinal value and prescribed it to cure the men’s illnessvěřil, že velbloudí moč má uzdravovací účinky a předepisoval ji jako lék na lidské nemoci.
There is also the possibility the use of camel urine was a cultural thing among the bedouin Arabs as camels had many valuable uses among the people of ancient Arabia. How use of the camel was viewed in ancient ArabiaTaké je možné, že použití velbloudí moči byla kulturní záležitost mezi arabskými beduíny, jelikož velbloudi měli mnoho využití pro lidi tehdejší ArábieJak bylo nahlíženo na velbloudy ve starověké Arábii:
{{Quote|[http://www.nabataea.net/camel.html The Camel:Ancient ship of the Desert and the Nabataeans]|For centuries the Nabataean moved goods in the desert by camel caravan. The camel was the backbone of their merchant enterprise, and it is only through understanding the camel, that we can better understand the Nabataean. While the Nabataeans are mostly remembered in the west for the ancient city of Petra, the Nabataeans themselves etched graffiti on many of the rocks and wadi walls of the Middle East. Many of these inscriptions bear reference to or pictures of camels and are the items that the common people left behind in their own memory.
Editors, em-bypass-2
4,079
edits

Navigation menu