Changes

Jump to navigation Jump to search
7,928 bytes removed ,  22:51, 5 April 2015
no edit summary
Line 5: Line 5:     
{{Quote|[http://www.islamforbulgaria.com/koran/quran/9.At-Tauba.htm Коран 9:29]| Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра -; докато не дадат налога ['''джизя'''] безусловно и с покорство.}}
 
{{Quote|[http://www.islamforbulgaria.com/koran/quran/9.At-Tauba.htm Коран 9:29]| Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра -; докато не дадат налога ['''джизя'''] безусловно и с покорство.}}
  −
{{Quote|1=[http://sunnah.com/abudawud/20/110 Сунан ат-Тирмизи 47:3539(5:44:3232 - Английска номерация) / 47.Глави за Тафсир:Хадис 3539] – (Английски език)|2= Абу Талиб се разболява, така Курайш отиде да го види и Пророка отиде да го види. Имаше среща там с Абу Талиб, така Абу Джахл се изправи разярен, за да го спре (Пророка от влизане). Той каза: "Той се оплака на Абу Талиб. Така че той (Абу Талиб) каза: "О, мой племенник! Какво е това, което искате от вашите хора?". Той каза: "'''Аз искам само една дума от тях, за което, ако я бяха казали, тогава арабите ще ги последват, и не-арабите ще им плащат Джизя". Той каза: "Една дума?". Той отговори: "Една дума". И така, той каза: "О Чичо! Нека да кажат Лa илаха ИлАллах(Няма друг бог освен Богът), а те възразиха: "Един Бог?Ние не сме чули (подобно) на това в религията до тези дни. Това е нищо друго освен една измислица". Той каза: "Така (следното) бе низпослано в Корана за тях:"Сад. Кълна се в Корана, носещ напомняне!Ала неверниците тънат в надменност и противене.Колко поколения погубихме преди тях! И се удивиха, че им е дошъл предупредител измежду тях. И рекоха неверниците: “Този е магьосник-измамник. Нима превърна той боговете в един бог? Това наистина е нещо изумително". И си тръгнаха знатните от тях: “Вървете и отстоявайте вашите богове! Именно това се възнамерява. Не сме чували за това в последната религия. То е само измислица (Коран 38:1-7)}}
  −
{{Quote|1=[http://sunnah.com/muslim/32 Сахих Муслим 32:3(19:4294 - Английска номерация) / 32.Книгата за Джихад и Експедиции:Хадис 3] – (Английски език)<BR>|2= Разказано е от Сюлейман бин Бурайд посредством неговият баща, че когато Пратеника на Аллах(мир нему) посочил някой за водач на армия или отряд, той особено го призовавал да се страхува от Аллах и да бъде добър с мюсюлманите, които били с него. Той казвал: Бий се в името на Аллах и по пътя на Аллах. Бий се срещу тези, които не вярват в Аллах. Води свещена война, не злоупотребявай с плячката; не нарушавай своя обет и не осъкатявай (мъртвите) тела; не убивай децата. Когато срещнеш враговете си, които са многоверци, покани ги към '''три начина на действие'''. Ако те отговорят на някой от тях, ти също го приеми и не им причинявай нищо лошо. '''Покани ги да приемат Исляма; ако те ти отговорят, приеми го от тях и се въздръж от битка срещу тях.''' Тогава ги покани да напуснат техните земи и да отидат в земята на Мухаирс и им възвести, че ако го направят, ще имат всички привилегии и облаги на Мухаджирите. Ако те откажат да напуснат, кажи им, че ще имат статус на бедуински мюсюлмани и ще бъдат подчинени на заповедите на Аллах както другите мюсюлмани, но те няма да получат дял от плячкте от война или Фаий, освен когато те се бият с мюсюлманите (срещу неверниците). '''Ако откажат да приемат Исляма, изискай от тях Джизая. Ако те се съгласят да платят, приеми откупа от тях и въздръж ръцете си. Ако откажат да платят таксата, търси помощта на Аллах и се бий с тях.''' Когато обсадиш крепост и обсадените се обърнат към теб за защита в името на Аллах и Неговият Пророк, не им отдавай залога на Аллах и Неговия Пророк, а им дай твоят собствен залог и залогът на твоите сподвижници защото е по-малък грях да не се зачете твоят залог и този на сподвижниците ти, отколкото да се наруши залогът даден в името на Аллах и на Неговият Пратеник. Когато обсадиш крепост и обсадените поискат да ги освободиш според заповедите на Аллах, не ги освобождавай според Неговите заповеди, защото ти не знаеш дали ще си способен да изпълниш повелите на Аллах спрямо тях<ref>Сходен текст от сборника Канон на достоверните хадиси: [http://sunnah.com/urn/1277070 Сунан Ибн Маджа 4:24:2858(24:2967-Арабска номерация)] - (Английски език)</ref><ref>Сходен текст от сборника Канон на достоверните хадиси: [http://sunnah.com/urn/2056100 Булуг ал-Марам 11:1308(11:1281-Арабска номерация)] - (Английски език)</ref><ref>Сходен текст: [http://sunnah.com/bukhari/81/14 Сахих Бухари  8:76:433(81:14 -Арабска номерация)] - (Английски език)</ref><ref>Сходен текст: [http://sunnah.com/abudawud/15/136 Сунан Абу Дауд 14:2606(15:136 -Арабска номерация)] - (Английски език)</ref>}}
  −
  −
{{Quote|1=[http://sunnah.com/abudawud/20/110 Сунан Абу Дауд 20:110(19:3031 - Английска номерация) / 20.Данък, плячка и властване:Хадис 110] – (Английски език)|2= Пророкът изпрати Халид ибн ал-Уалид до Укaйдир от Думах. Той е задържан и го заведоха при него (т.е. на Пророка). '''Той пощади живота му и сключи мир с него, при условие, че плати Джизя'''(поголовен данък).<ref>Сходен текст от сборника Канон на достоверните хадиси: [http://sunnah.com/urn/2056490 Булуг ал-Марам 11:1347(11:1321-Арабска номерация)] - (Английски език)</ref><ref>Сходен текст: [http://sunnah.com/abudawud/20/117 Сунан Абу Дауд  19:3038(20:117 -Арабска номерация)] - (Английски език)</ref>}}
      
{{Quote|1=[https://books.google.ie/books?id=47PEMS6emv0C&printsec=frontcover&dq=The+History+of+al-Tabari+Vol.+11&hl=en&sa=X&ei=5jMVVb_4Jqqu7ga5pIGwDw&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=eager&f=false Ал-Табари, стр.4, том 11 / Халид бин ал-Уахид (Командир на мюсюлманската армия 632 г. пр.н.е.)] – (Английски език)|2=Аз ви призовавам към Аллах и Исляма.  Ако отговаряте на споразумението, то вие сте мюсюлмани.  Ще имате преимущества,  от които ще се ползвате  и носите  отговорност, която ви е наложена. Ако откажете,  то вие сте длъжни да платите  '''Джизя '''. Ако откажете да платите '''Джизя ''' ,  аз ще докарам върху вас племена, които ви желаят смъртта повече,  отколкото вие искате да живеете.  Ние ще се борим  с вас,  докато Аллах направи своята присъда между нас и вас.”}}
 
{{Quote|1=[https://books.google.ie/books?id=47PEMS6emv0C&printsec=frontcover&dq=The+History+of+al-Tabari+Vol.+11&hl=en&sa=X&ei=5jMVVb_4Jqqu7ga5pIGwDw&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=eager&f=false Ал-Табари, стр.4, том 11 / Халид бин ал-Уахид (Командир на мюсюлманската армия 632 г. пр.н.е.)] – (Английски език)|2=Аз ви призовавам към Аллах и Исляма.  Ако отговаряте на споразумението, то вие сте мюсюлмани.  Ще имате преимущества,  от които ще се ползвате  и носите  отговорност, която ви е наложена. Ако откажете,  то вие сте длъжни да платите  '''Джизя '''. Ако откажете да платите '''Джизя ''' ,  аз ще докарам върху вас племена, които ви желаят смъртта повече,  отколкото вие искате да живеете.  Ние ще се борим  с вас,  докато Аллах направи своята присъда между нас и вас.”}}
 
   
 
   
 
{{Quote|1=[http://books.google.ie/books?id=lj9_SE3_DXkC&pg=PA167&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false  Ал-Табари, стр.167, том 12 / Умар ибн ал-Хаттаб по време на завладяването на Ал Басра(636 н.е.)] – (Английски език)|2=Призовавайте хората към Аллах и тия ,които ви послушат -приветствайте. Тези , които се противят трябва да платят наложения данък , като символ на унижение и подчинение. '''Ако откажат да го платят, мечът ще е награда за главата им'''.  Бойте се от Аллах и правете това , което ви е поръчано.}}
 
{{Quote|1=[http://books.google.ie/books?id=lj9_SE3_DXkC&pg=PA167&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false  Ал-Табари, стр.167, том 12 / Умар ибн ал-Хаттаб по време на завладяването на Ал Басра(636 н.е.)] – (Английски език)|2=Призовавайте хората към Аллах и тия ,които ви послушат -приветствайте. Тези , които се противят трябва да платят наложения данък , като символ на унижение и подчинение. '''Ако откажат да го платят, мечът ще е награда за главата им'''.  Бойте се от Аллах и правете това , което ви е поръчано.}}
 +
 +
Допълнителни примери могат да бъдат намерени на: [[Qur'an, Hadith and Scholars:Jizyah|Коран, Хадис и учени:Джизя]] - (Английски език)
    
След като една територия е завладяна от ислямската армия , то управителят и може да постанови специален данък за немюсюлмани ,  които отказват да приемат исляма.
 
След като една територия е завладяна от ислямската армия , то управителят и може да постанови специален данък за немюсюлмани ,  които отказват да приемат исляма.
Line 36: Line 33:  
По този начин, чрез въвеждане на Джизя над завладяните не вярващи в Аллах,  Мухаммад въвеждал не божествени племенни норми в  собствената си  религия, разширявайки практиката на дивото езическо налогооблагане.
 
По този начин, чрез въвеждане на Джизя над завладяните не вярващи в Аллах,  Мухаммад въвеждал не божествени племенни норми в  собствената си  религия, разширявайки практиката на дивото езическо налогооблагане.
   −
== Джизя като символ на срам и кафир(безбожник, [http://bg.wiktionary.org/wiki/гяур гяур]) ==
+
== Джизя като символ на срам и кафир ==
    
{{Quote |[http://crimean.org/index.php/islam/koran/as-saadi/9/29#29 Тефсир(тълкувание) на Абдуррахмана Ас-Саади , Коран 9:29] - (Руски език) | Аллах е заповядал да се сражават  срещу хората на Писанието и е вдъхновил мюсюлманите да се борят с тях,  тъй като те призовават обкръжаващите ги към възгледите си ,наричат себе си последователи на  Свещените Писанията и представляват сериозна заплаха за хората. И трябва  да се продължи борбата с тях  до тогава, докато се съгласят да заплатят Джизя на мюсюлманите.  
 
{{Quote |[http://crimean.org/index.php/islam/koran/as-saadi/9/29#29 Тефсир(тълкувание) на Абдуррахмана Ас-Саади , Коран 9:29] - (Руски език) | Аллах е заповядал да се сражават  срещу хората на Писанието и е вдъхновил мюсюлманите да се борят с тях,  тъй като те призовават обкръжаващите ги към възгледите си ,наричат себе си последователи на  Свещените Писанията и представляват сериозна заплаха за хората. И трябва  да се продължи борбата с тях  до тогава, докато се съгласят да заплатят Джизя на мюсюлманите.  
231

edits

Navigation menu