Template:Random quran quotes (cs)

Also see: Template:Random hadith quotes and Template:Random scholar quotes

Náhodné verše z Koránu Book icon.png
"Nemuslimové musejí platit poplatek (džizja)"

"Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi." - Korán 9:29 (read more)