Template:Apostate-top-afrikaans

From WikiIslam, the online resource on Islam
Revision as of 13:19, 13 January 2015 by Sahab (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Die is 'n getuienis van 'n Moslem wie Islam verlaat. Sienings bevat in die getuienisse is nie noodwendig goed gekeur deur WikiIslam nie.