Open main menu

WikiIslam β

Changes

no edit summary
| 625<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 186-187">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp. 186-187. ([http://www.webcitation.org/60v1IUE4A online])</ref>
| Xalid ibn Süfyanı öldür çünki onun Süfyanın haqqında Mədinəyə hücum etdiyi və Naxla və ya Urana qəbilələrini müsəlmanlara qarşı vuruşmağa təhrik etməsi xəbərləri varidi<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 186-187"/><ref name="first great general 126">{{citation|title=Muhammad, Islam's first great general|url=http://books.google.co.uk/books?id=nadbe2XP2o4C&pg=PA126|first=Richard A. |last=Gabriel |year=2008|publisher=University of Oklahoma Press
|isbn=9780806138602|page=126}}</ref>
|
| style="background: #B6B6E3;" |əl-Haris bin Süveyd əl-Ənsari
| Mart 625<ref name="Muhammad at Medina"/>
| Kill Al-Harith bin Suwayd<ref>De Mahdi Rizqullah Ahmad, Darussalam, [http://books.google.co.uk/books?id=G7YA55Ih59oC&pg=PA433 A Biography of the Prophet of Islam (Vol 1 & 2)], p. 433.</ref> İslama görə, Allah islamı tərk edənlərin cəzalandırılması haqqında ayə göndərdi Quran 3:86-8, .<ref name="Ze'ev Maghen"/> əl-Haris bin Süveyd müsəlman idi və "Uhud" savaşında vuruşub bir neçə müsəlman öldürmüşdü ,sonra o islamı tərk etdi və Qureyş qəbiləsinə qoşuldu.Bu ayələrlə təhdid olunandan sonra O, bağışlanmaq üçün öz qardaşını Məhəmmədin yanına göndərdi.<ref name="Muhammad pp. 755-756"/><ref name="A. Rahman pp. 25-26">S. A. Rahman, Punishment of Apostasy in Islam, pp. 25-26.</ref><ref name="ReferenceA">Asbab al-nuzul by al-Wahidi, Commentary of Quran 3:86, ([http://www.webcitation.org/61Bnjklqy online])</ref>
|
Baş verənlər
|-<!-- New row starts here -->
! style="background: #EEEEEE;" | 27
| Wahshi Vəhşi ibn Harbəarb
| Məkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
| Kill Wahshi ibn Harb, for killing Muhammad's uncle during the Battle of Uhudsavaşında Məhəmmədin əmisini öldürdüyünə görə<ref name="Wahid 327-333"/>
|
Wahshi Vəhşi ibn Harb pardoned by Muhammad after he asks for forgiveness and offers to convert to IslamHərb Məhəmməddən bağışlanmağı və İslamı qəbul etməyi soruşandan sonra bağışlandı<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Ibn Sa'd p. 179">Ibn Sa'd, Syed Moinul Haq (translator), Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2, p. 179.</ref>
|
*Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2<ref name="Ibn Sa'd p. 179"/>
|-<!-- New row starts here -->
! style="background: #EEEEEE;" | 28
| Ka'b Kaab ibn Zuhayr Zühayir ibn Abi SulamaSüləma
| Məkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
| style="background: #FFF3D4;" |Assassinate Ka'b ibn Zuhayr ibn Abi Sulama for writing satirical poems about MuhammadMəhəmməd haqqında satirik şeirlər yazdığına görə<ref name="Wahid 327-333"/><ref>M. Th. Houtsma, E.J. Brill's first encyclopedia of Islam, 1913-1936, p. 584.</ref><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 287">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 287.</ref><ref name="Muhammad p. 597">Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, p. 597.</ref>
|
Ibn Ishaq wrote that Muhammad said İbn İşaqın yazdığına görə Məhəmməd belə deyir:"Leave him aloneBuraxın onu, he has become a repentant Muslim after the disposal of his pastO öz pis keçmişindən sonra peşman müsəlman olub.", so he was pardonedBeləliklə o bağışlandı<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 287"/><ref name="Muhammad p. 597"/>
|
*Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah<ref name="Muhammad p. 597"/>
|-<!-- New row starts here -->
! style="background: #EEEEEE;" | 29
| Aləl-Harith Haris bin al-TalatilTəlatil
| Məkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
| style="background: #FFF3D4;" |For mocking Muhammad through poetryŞeirləri ilə Məhəmmədi lağa qoyduğu üçün<ref name="Wahid 327-333"/>
|
Aləl-Harith Haris bin al-Talatil is killed by AliTəlatil Əli tərəfindən öldürldü<ref name="Wahid 327-333"/><ref name="Umar Ibn Kathīr p. 57">Ismāʻīl ibn ʻUmar Ibn Kathīr, Trevor Le Gassick (translator), The life of the prophet Muḥammad: a translation of al-Sīra al-Nabawiyya, p. 57.</ref>
|
*Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah<ref name="Umar Ibn Kathīr p. 57"/>
|-<!-- New row starts here -->
! style="background: #EEEEEE;" | 30
| Abdullah ibn Zib'ariZibari
| Məkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
| style="background: #FFF3D4;" |Kill Abdullah ibn Zib'ari, for writing insulting poems about MuhammadZibari Məhəmmədi təhqir edən şeirlər yazırdı<ref name="Wahid 327-333"/>
|
Abdullah ibn Zib'ari repents and converts to IslamZibari İslamı qəbul etdi, so Muhammad pardoned himbeləliklə Məhəmməd onu bağışladı<ref name="Wahid 327-333"/>
|
*Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah
|-<!-- New row starts here -->
! style="background: #EEEEEE;" | 31
| HubayrahHübeyrə
| Məkkəni fəthi və ya sonrası<br>(Yanvar 630)<ref name="Wahid 327-333"/>
| style="background: #FFF3D4;" |Kill Hubayrah, for mocking Muhammad through poetryŞeirləri ilə Məhəmmədi lağa qoyduğuna görə onun öldürülməsi əmr edildi<ref name="Wahid 327-333"/>
|
Tabari Volume 39 states, Hubayrah Təbəriyə görə o Məkkənin fəthindən sonra o burdan Nəcrana qaçdı və orda da "ran away when Mecca was conquered, and died in Najran as an infidelkafir" kimi öldü "<ref name="Wahid 327-333"/>
|
*Tabari, Volume 39, Biographies of the Prophet's companions and their successors<ref>{{citation|title=Biographies of the Prophet's companions and their successors|url=http://books.google.co.uk/books?id=czSP046th6IC&printsec=frontcover|authors=Tabari, Ella Landau-Tasseron|year=1998|publisher=State University of New York Press
| Kor yəhudi
| Bilinmir
| style="background: #DEFFD4;" |Muhammad's followers kill a blind Jew for throwing dust at his faceMəhəmmədin müridləri onu özlərinə qum atdığına görə öldürdü<ref name="Sita Ram Goel p. 104">Sita Ram Goel, India. High Court (Calcutta, India), The Calcutta Quran petition, ISBN 8185990581, p. 104.</ref><ref name="Tabari 2008 112">{{citation|title=The foundation of the community|url=http://books.google.co.uk/books?id=ctvk-fdtklYC&pg=PA147|first=Al|last=Tabari |year=2008|publisher=State University of New York Press|isbn=978-0887063442|page=112}}</ref>
|
Blind Jew killed by Sa'd ibn Zayd<ref name="Sita Ram Goel p. 104"/><ref name="Tabari 2008 112"/>
| Aslam qəbiləsindən olan adam
| Bilinmir
| Aslam qəbiləsindən olan adamı zinaya Zinaya görə öldür<ref name="Nabil A. Haroun p. 9">Dr. Nabil A. Haroun, Islamic Books, ISBN 9773161277, Teach Yourself Islam, p. 9.</ref><ref name="Abudawud 38 4414">{{Abudawud|38|4414}}</ref>
|
Aslam qəbiləsindən olan adam daşqalaq edilərək öldürüldü<ref name="Nabil A. Haroun p. 9"/><ref name="Abudawud 38 4414">{{Abudawud|38|4414}}</ref>
Editors, em-bypass-1
21
edits