Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
|
Baş verənlər
#Məhəmməd onun qayıtmasına icazə verdi lakin sonra onun öldürülməsini əmr etdi.Əl-Həris Osman tərəfindən edam olundu<ref name="Muhammad pp. 755-756"/><ref name="A. Rahman pp. 25-26"/>"<br />#Allah Quran 3:89 ayəsini göndərdi və əl-Həris yaxşı müsəlman kimi təqdim olundu<ref name="ReferenceA"/><ref name="Ze'ev Maghen">{{cite web|url= https://books.google.it/books?id=eZQH0xCYiaAC&pg=PA44&lpg=PA44&dq=Al-Harith+bin+Suwayd+al-Ansari&source=bl&ots=7hmDxk25f0&sig=ghd1mLrN9L_R5o-6LNgdPyuZeEQ&hl=it&sa=X&ei=PLiyVOicH4jvaOCjgaAE&ved=0CCUQ6AEwATgU#v=onepage&q&f=false|title= After Hardship Cometh Ease: The Jews as Backdrop for Muslim |publisher= Walter de Gruyter|author= Ze'ev Maghen|date= 2006|page=44|archiveurl= |deadurl=no}}</ref>|
*{{Quran-range|3|86|88}}<ref name="A. Rahman pp. 25-26"/><ref name="Ze'ev Maghen"/>
*Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah<ref name="Muhammad pp. 755-756"/>
|-<!-- New row starts here -->
! style="background: #EEEEEE;" | 11
| Abu Əbu Sufyan
| 627<ref name="Abū Khalīl 2003 242">{{cite book|last=Abū Khalīl|first=Shawqī |title=[http://books.google.co.uk/books?id=8BziirH6UKMC&pg=PA242 Atlas of the Quran]|publisher= Dar-us-Salam|year=2003|isbn=978-9960897547|page=242}}</ref>
| Amr Əmir bin Umayyah alƏməvi əl-Damri sent to assassinate Abu Sufyan Dəmri Əbu Sufyanı öldürməyə göndərildi(Quraysh leaderQureyşin başçısı)<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 211">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 211. ([http://www.webcitation.org/60v1IUE4A online])</ref><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 211"/>
|
3 polytheists killed by Muslimsbütpərəst müsəlmanlar tərəfindən öldürüldü<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 211"/>
|
*Tabari, Volume 7, The foundation of the community<ref>{{citation|title=The foundation of the community|url=http://books.google.co.uk/books?id=ctvk-fdtklYC&pg=PA147|first=Al|last=Tabari |year=2008|publisher=State University of New York Press|isbn=978-0887063442|page=147}}</ref>
|
Attack İslama görə mələk Cəbrayıl tərəfindən Banu Qurayza because according to Muslim tradition he had been ordered to do so by the angel Gabrielqəbiləsinə hücum edilməsi emr olunmuşdu.<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 201-205">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp. 201-205. ([http://www.webcitation.org/60wWxNMpU online])</ref><ref name="Tafsir Ibn Kathir Juz'21">{{citation|title=Tafsir Ibn Kathir Juz'21|url= http://books.google.co.uk/books?id=jAHs9Wboz4gC&pg=PA213| authors=Ibn Kathir, Saed Abdul-Rahman |year=2009|publisher= MSA Publication Limited |pages=213|isbn= 9781861796110}}([http://www.tafsir.com/default.asp?sid=33&tid=41539 online])</ref><ref>Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, pp. 461-464.</ref><ref name="Peters223">Peters, ''Muhammad and the Origins of Islam'', p. 222-224.</ref><ref name="Stillman140">Stillman, The Jews of Arab Lands: A History and Source Book, pp. 137-141.</ref><ref name="Inamdar">{{citation|title=Muhammad and the Rise of Islam: The Creation of Group Identity|url=http://books.google.co.uk/books?id=PNDXAAAAMAAJ&q|authors=Subhash C. Inamdar|year=2001|publisher=Psychosocial Press|isbn=1887841288|page=166 (footnotes)}}</ref> One of Muhammad's companions decided that Məhəmmədin yoldaşlarındn biri bunu təklif etdi:"the men should be killedkişilər öldürülsün, the property dividedonların mülkiyyəti bölünsün, and the women and children taken as captivesvə onların qadınlarla uşaqları əsir alınsın". Muhammad approved of the ruling, calling it similar to God's judgmentMəhəmməd bununla razılaşdı və bunun Allahın qanuna oxşar olduğunu dedi,<ref name="Peters223"/><ref name="Stillman140"/><ref name="Oxford University Press">{{citation|title=The Life of Muhammad (Sirat Rasul Allah)|author= Ibn Ishaq, A. Guillaume (translator)|isbn= 978-0-19-636033-1 |year=2005|publisher= Oxford University Press|year=2002|pages=461–464}} pp. 461–464.</ref><ref name="Adil">Adil, ''Muhammad: The Messenger of Islam'', p. 395f.</ref><ref name="The life of Mahomet">{{citation|title= The life of Mahomet| url=http://books.google.co.uk/books?id=QyIPouT4DqcC&printsec=frontcover| author= William Muir|publisher=Kessinger Publishing| year=2003| isbn=9780766177413|page=329}}</ref> after which all male members of the tribe who had reached puberty were beheaded<ref name="Tafsir Ibn Kathir Juz'21"/><ref name="Kister 1990 p. 54">Kister (1990), Society and religion from Jāhiliyya to Islam, p. 54.</ref>
|
Muslims: 2 killedmüsəlman öldürüldü<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 201-205"/><BR>Non-MuslimsQeyri müsəlman:#600-900 beheaded -yə qədər yetkinlik yaşına çatmış kişilər öldürüldü(Tabari, Ibn Hisham)<br><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 201-205"/><ref name="Tafsir Ibn Kathir Juz'21"/><ref>{{citation|title= Volume 8, Victory of Islam|url=http://books.google.co.uk/books?id=-ppPqzawIrIC&pg=PA201| authors=Al Tabari, Michael Fishbein (translator)|year=1997|publisher= State University of New York Press |isbn=9780791431504
|pages=35–36}} pp. 35–36</ref>
#All Males and Bütün kişilərin və 1 woman beheaded qadının başı kəsildi <br>(Hadith)<ref>{{abudawud|14|2665}}</ref><ref>{{Bukhari|4|52|280}}</ref>
|
*{{quran|33|26}},<ref name="Tafsir Ibn Kathir Juz'21"/> Qur'an 33:09 & 33:10<ref>{{citation|title=Tafsir Ibn Kathir Juz'21|url= http://books.google.co.uk/books?id=jAHs9Wboz4gC&pg=PA194| authors=Ibn Kathir, Saed Abdul-Rahman |year=2009|publisher= MSA Publication Limited |pages=213|isbn= 9781861796110}} ([http://www.tafsir.com/default.asp?sid=33&tid=41359 online])</ref><ref>Muhammad Husayn Haykal, The Life of Muhammad, p. 338.</ref>
|-<!-- New row starts here -->
! style="background: #EEEEEE;" | 13
| Abdullah ibn UbayyUbay
| Dekabr 627<ref name="Abū Khalīl 2003 242"/><br>(Banu Müstəliqin işğalı zamanı)<ref>Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 208-210. ([http://www.webcitation.org/60wabZqtW online])</ref> )
| style="background: #DEFFD4;" |Kill Abdullah ibn Ubayy, who was accused by Muhammad of slandering his family by spreading false rumors about Aisha (his wife)Ubay Məhəmmədi və ailəsini qaralamaq üçün şaiyələr yayırdı.<ref>{{citation|title=Tafsir Ibn Kathir Juz' 18 (Part 18): Al-Muminum 1 to Al-Furqan 20 2nd Edition|authors=Ibn Kathīr, Muhammad Saed Abdul-Rahman|url=http://books.google.co.uk/books?id=UXIMSE5E-soC&pg=PA77|year=2009|publisher=MSA Publication Limited|isbn=9781861797223|pages=77}} </ref> His son offered to behead himOnun oğlu başının kəsilməsini təklif etdi<ref>Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp. 209-210. ([http://www.webcitation.org/60wabZqtW online])</ref><ref>{{citation|title=The Life of Mohammed|url=http://books.google.co.uk/books?id=fOyO-TSo5nEC&printsec=frontcover| first=Hussain|last=Haykal|year=1994|publisher=Islamic Book Trust
|isbn=978-8187746461|page=354}}</ref>
|
Muhammad calls off assassination and says to Umar Məhəmməd sui-qəsdi təxirə salır və Ömərə deyir:"if I had had him (Abdullah bin Ubai) killedƏgər mən onu öldürməli olsa idim, a large number of dignitaries would have furiously hastened to fight for himçox sayda yüksəy vəzifəli şəxslər onun üçün vuruşacaqdı"<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 210">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 210. ([http://www.webcitation.org/60wabZqtW online])</ref> Later he reveals a Quran verse forbidding Muslims from attending the funeral of disbelievers and Daha sonra o müsəlmanların inanmayanların və "hypocritesmünafiq"lərin yasına gəlməsini qadağan edən ayə nazil edir<ref>{{citation|title=Tafsir Ibn Kathir (Volume 4), Volume 4|url=http://books.google.co.uk/books?id=bT8A7qQ-7ZoC&pg=PA490|page=490}}</ref><ref>{{citation|title=Tafsir Ibn Kathir Juz' 10 (Part 10): Al-Anfal 41 To At-Tauba 92|url=http://books.google.co.uk/books?id=9PL5jJ_ZOI0C&pg=PA221|first=Muhammad Saed | last=Rahman |year=2008 | publisher=MSA publication limited | isbn=9781861795786|page=221}}</ref>
|
*{{Bukhari|5|59|462}}, {{Bukhari|5|59|462}}
|-<!-- New row starts here -->
! style="background: #EEEEEE;" | 14
| Aləl-Yusayr ibn Rizam
| Fevral 628<ref name="Abū Khalīl 2003 242"/>
| Kill AlMəhəmməd əl-Yusayr ibn Rizam because Muhammad heard that his group was preparing to attack himvə onun dəstəsinin özünə hücum edəcəyini eşidir<ref name="William Muir p. 17">William Muir, The life of Mahomet and history of Islam to the era of the Hegira, Volume 4, p. 17</ref><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 241">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 241. ([http://www.webcitation.org/60y5XJmQz online])</ref>
|
30 killed by Muslimsnəfər müsəlmanlar tərəfindən öldürülür<ref name="William Muir p. 17"/><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 241"/>
|
*Tirmidhi no. 3923<ref>[http://www.box.net/shared/xvsxnaj7el Tirmidhi (Partial translation)], see no. 3923, p. 182.</ref>
|-<!-- New row starts here -->
! style="background: #EEEEEE;" | 15
| style="background: #B6B6E3;" |Eight men from 'UkilUkildən səkkiz adam
| Fevral 628<ref name="Abū Khalīl 2003 242"/>
| Kill 8 men who came to him and converted to Islamadam ona gəlir islamı qəbul edir, but then apostatized, killed one Muslim and drove off with Muhammad's camelssonra bu dindən dönüb 1 müsəlmanı öldürür və Məhəmmədin dəvələrini qaçırır<ref name="William Muir pp. 18-19">William Muir, The life of Mahomet and history of Islam to the era of the Hegira, Volume 4, pp. 18-19.</ref>
|
MuslimsMüsəlmanlar: 1 killedbiri öldürülür<BR>Non-MuslimsQeyri müsəlmanlar: 8 tortured to death-i işgəncə ilə öldürülür<ref name="William Muir pp. 18-19"/><ref>{{Bukhari|1|4|234}}</ref>
|
*{{Quran-range|5|33|39}}<ref name="William Muir pp. 18-19"/><ref>[http://books.google.co.uk/books?id=ZmSQPIkTyN0C&pg=PA392 Tafsir ibn Kathir, Surai Madiah 5:39, "The Punishment of those who cause mischief in the Land"], and [http://www.tafsir.com/default.asp?sid=5&tid=13751 Tafsir ibn Kathir, 5:39, Text version]</ref>
|-<!-- New row starts here -->
! style="background: #EEEEEE;" | 16
| Rifa’ah Rifah bin QaysQeys
| 629<ref>{{citation|title=The last years of the Prophet|url=http://books.google.co.uk/books?id=XxG8BsHNw-MC&pg=PA123|authors=Al Tabari, Isma'il Qurban Husayn (translator)|year=25 Sep 1990|publisher=State University of New York Press
|isbn=978-0887066917|pages=123}} ([http://www.scribd.com/doc/44661705/Al-Tabari-The-Last-2-Years-of-the-Prophet-s-SAW-Life online])</ref><ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 242">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 242. ([http://www.webcitation.org/60y5XJmQz online])</ref>
| To kill Rifa’ah iddialara görə Rifah bin Qays, because Muhammad heard they were allegedly enticing the people of Qais to fight himQeys öz qəbiləsindən olanları Məhəmmədə qarşı vuruşması üçün tamahlandırırdı<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 242"/>
|
1 beheadedRifah öldürüldü,<ref name="Muhammad pp. 671-672">Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, pp. 671-672.</ref> 4 women captured by Muslimsqadın müsəlmanlar tərəfindən tutuldu<ref name="Volume 8, Victory of Islam">{{citation|title= Volume 8, Victory of Islam|url=http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&dq| authors=Al Tabari, Michael Fishbein (translator)|year=1997|publisher= State University of New York Press |isbn=9780791431504
|page=151}}</ref>
|
Anonymous user

Navigation menu