Changes

Line 69: Line 69:  
! style="background: #EEEEEE;" | 6
 
! style="background: #EEEEEE;" | 6
 
| Əbu Rafi ibn Əbi Əl-Huqayiq  
 
| Əbu Rafi ibn Əbi Əl-Huqayiq  
| December 624<ref name="Hegira Volume 4 p 14">William Muir,  The life of Mahomet and history of Islam to the era of the Hegira, Volume 4, p. 14
+
| Dekabr 624<ref name="Hegira Volume 4 p 14">William Muir,  The life of Mahomet and history of Islam to the era of the Hegira, Volume 4, p. 14
 
</ref>  
 
</ref>  
 
   
 
   
| style="background: #FFF3D4;" |Kill Abu Rafi' ibn Abi Al-Huqaiq for mocking Muhammad with his poetry and for helping the troops of the Confederates by providing them with money and supplies<ref name="webcitation.org">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 204. ([http://www.webcitation.org/60uzg0jSV online])</ref><ref name="Hegira Volume 4 p 14"></ref>
+
| style="background: #FFF3D4;" |Əbu Rafi ibn Əbi Əl-Huqayiqi şeirləri ilə Məhəmmədi lağa qoyduğu və müttəfiqlərin hərbi birliklərinə pul və digər şeylərlə təchizatlandırdıqlarına görə öldür<ref name="webcitation.org">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 204. ([http://www.webcitation.org/60uzg0jSV online])</ref><ref name="Hegira Volume 4 p 14"></ref>
 
|  
 
|  
Abu Rafi assassinated<ref name="webcitation.org"/><ref name="Hegira Volume 4 p 14"></ref>
+
Əbu Rafi öldürüldü<ref name="webcitation.org"/><ref name="Hegira Volume 4 p 14"></ref>
 
|  
 
|  
 
*{{Bukhari|4|52|264}}, {{Bukhari|5|59|370}}, {{Bukhari|5|59|371}}, {{Bukhari|5|59|372}} and more<ref>{{citation|title=The Sealed Nectar|url=http://books.google.co.uk/books?id=-ppPqzawIrIC&printsec=frontcover| first=Saifur Rahman Al|last=Mubarakpuri|year=2005|publisher=Darussalam Publications|page=204}}</ref>
 
*{{Bukhari|4|52|264}}, {{Bukhari|5|59|370}}, {{Bukhari|5|59|371}}, {{Bukhari|5|59|372}} and more<ref>{{citation|title=The Sealed Nectar|url=http://books.google.co.uk/books?id=-ppPqzawIrIC&printsec=frontcover| first=Saifur Rahman Al|last=Mubarakpuri|year=2005|publisher=Darussalam Publications|page=204}}</ref>
Line 81: Line 81:  
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 7
 
! style="background: #EEEEEE;" | 7
| Khalid ibn Sufyan
+
| Xalid ibn Süfyan
 
| 625<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 186-187">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp. 186-187. ([http://www.webcitation.org/60v1IUE4A online])</ref>   
 
| 625<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 186-187">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp. 186-187. ([http://www.webcitation.org/60v1IUE4A online])</ref>   
 
   
 
   
| Kill Khalid bin Sufyan, because there were reports he considered an attack on Medina and that he was inciting the people on Nakhla or Uranah to fight Muslims<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 186-187"/><ref name="first great general 126">{{citation|title=Muhammad, Islam's first great general|url=http://books.google.co.uk/books?id=nadbe2XP2o4C&pg=PA126|first=Richard A. |last=Gabriel |year=2008|publisher=University of Oklahoma Press
+
| Xalid ibn Süfyanı öldür çünki onun haqqında Mədinəyə hücum etdiyi və Naxla və ya Urana qəbilələrini müsəlmanlara qarşı vuruşmağa təhrik etməsi xəbərləri var<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 186-187"/><ref name="first great general 126">{{citation|title=Muhammad, Islam's first great general|url=http://books.google.co.uk/books?id=nadbe2XP2o4C&pg=PA126|first=Richard A. |last=Gabriel |year=2008|publisher=University of Oklahoma Press
 
|isbn=9780806138602|page=126}}</ref>
 
|isbn=9780806138602|page=126}}</ref>
 
|  
 
|  
Khalid ibn Sufyan assassinated<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 186-187"/><ref name="first great general 126"></ref>
+
Xalid ibn Süfyan öldürüldü<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar pp. 186-187"/><ref name="first great general 126"></ref>
 
|  
 
|  
 
*Musnad Ahmad 3:496<ref>[http://www.sunnah.org/ibadaat/tawassul_3.htm Sunnah.org], says  Ahmad 3:496, al-Waqidi 2:533, [http://archive.is/hqM8x archive]</ref>
 
*Musnad Ahmad 3:496<ref>[http://www.sunnah.org/ibadaat/tawassul_3.htm Sunnah.org], says  Ahmad 3:496, al-Waqidi 2:533, [http://archive.is/hqM8x archive]</ref>
Line 96: Line 96:  
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 8
 
! style="background: #EEEEEE;" | 8
| Abu 'Azzah 'Amr bin 'Abd Allah al-Jumahi
+
| Əbu Əzzah Əmr bin Abdullah əl-Cumahi
 
| March 625<ref name="Muhammad at Medina">{{cite book|author=Watt, W. Montgomery|title=[http://books.google.co.uk/books?id=GfAGAQAAIAAJ Muhammad at Medina]|publisher=Oxford University Press|year=1956|isbn=978-0195773071|page=34|quote=The expeditions to Hamra' al-Asad and Qatan (March and June 625)}} ([http://www.archive.org/details/muhammadatmedina029655mbp free online])</ref>  
 
| March 625<ref name="Muhammad at Medina">{{cite book|author=Watt, W. Montgomery|title=[http://books.google.co.uk/books?id=GfAGAQAAIAAJ Muhammad at Medina]|publisher=Oxford University Press|year=1956|isbn=978-0195773071|page=34|quote=The expeditions to Hamra' al-Asad and Qatan (March and June 625)}} ([http://www.archive.org/details/muhammadatmedina029655mbp free online])</ref>  
 
   
 
   
| Behead Abu 'Azzah 'Amr bin 'Abd Allah al-Jumahi because he was a prisoner of War captured during the Invasion of Hamra al-Asad, that Muhammad released once, but he took up arms against him again<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 183">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 183. ([http://www.webcitation.org/60v0RdHwu online])</ref><ref name="Tabari 2008 141–142">{{citation|title=The foundation of the community|url=http://books.google.co.uk/books?id=ctvk-fdtklYC&pg=PA147|first=Al|last=Tabari |year=2008|publisher=State University of New York Press|isbn=978-0887063442|pages=141–142}} pp. 141-142</ref>
+
| Əbu Əzzah Əmr bin Abdullah əl-Cumahini öldür çünki o müharibə əsiri idi və Həmra əl-Əsədin işğalında tutulmuşdu.Məhəmməd onu azad etmişdi lakin o yenidən ona qarşı vuruşmuşdu <ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 183">Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 183. ([http://www.webcitation.org/60v0RdHwu online])</ref><ref name="Tabari 2008 141–142">{{citation|title=The foundation of the community|url=http://books.google.co.uk/books?id=ctvk-fdtklYC&pg=PA147|first=Al|last=Tabari |year=2008|publisher=State University of New York Press|isbn=978-0887063442|pages=141–142}} pp. 141-142</ref>
 
|  
 
|  
Abu 'Azzah beheaded by Ali<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 183"/><ref name="Tabari 2008 141–142"/>
+
Əbu Əzzahın Əli tərəfindən başı kəsildi<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 183"/><ref name="Tabari 2008 141–142"/>
 
|  
 
|  
 
*Tabari, Volume 7, The foundation of the community<ref name="Tabari 2008 141–142"/>
 
*Tabari, Volume 7, The foundation of the community<ref name="Tabari 2008 141–142"/>
 
|-<!-- New row starts here -->
 
|-<!-- New row starts here -->
 
! style="background: #EEEEEE;" | 9
 
! style="background: #EEEEEE;" | 9
| Muawiyah bin Al Mugheerah
+
| Müaviyə bin əl Muğərah
 
| March 625<ref name="Muhammad at Medina"/>  
 
| March 625<ref name="Muhammad at Medina"/>  
 
   
 
   
| Kill Muawiyah bin Al Mugheerah, because he was accused by Muhammad of being a spy. He went to Uthman (his cousin) for shelter, and Uthman arranged for his return to Mecca, but he stayed too long in Medina. After Muhammad heard he was still in Medina, he ordered his death<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 183"/><ref>Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, p. 390.</ref>
+
| Müaviyə bin əl Muğərahı öldür,çünki o Məhəmməd tərəfindən casus olmaqda ittiham olunmuşdu. O öz əmi oğlusu Osmanın yanına sığınmağa getmişdi,və Osman Müaviyənin Məkkəyə qayıdışını təşkil etmişdi,lakin o Mədinədə çox qaldı.Məhəmməd onun hələ də Mədinədə olduğunu öyrərəndən sonra,peyğəmbər onun tutulub edam olunmasını əmr etdi. <ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 183"/><ref>Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, p. 390.</ref>
 
|  
 
|  
Muawiyah bin Al Mugheerah captured and executed<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 183"/><ref name="Muhammad pp. 755-756">Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, pp. 755-756 (footnotes).</ref>
+
Müaviyə bin əl Muğərah tutuldu və edam edildi<ref name="Mubarakpuri, The Sealed Nectar p. 183"/><ref name="Muhammad pp. 755-756">Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, pp. 755-756 (footnotes).</ref>
 
|  
 
|  
 
*Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah<ref name="Muhammad pp. 755-756"/>
 
*Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah<ref name="Muhammad pp. 755-756"/>
Editors, em-bypass-1
21

edits