Nejrychleji rostoucí náboženství

Tento článek analyzuje tvrzení, že Islám je "nejrychleji rostoucím náboženstvím" ve světě.

Mapa světa, ukazujcí rozložení hlavních náboženství v dnešním světě(Pew, Dec 18, 2012).

Úvod

Mnoho lidí tvrdilo, že islám je nejrychleji rostoucím náboženstvím ve světě. Jako důkaz, obvykle prezentují neověřitelné tvrzení a nepodložené citace z médií. Podle všeho ABC News tvrdila "S již více, než miliardou lidí, islám je nejrychleji rostoucím náboženstvím ve světě", citace, kterou nezvládají podložit jakýmykoliv důkazy. Zde prověříme dostupná data o islámu a podíváme se, jestli jsou nějaká z těchto tvrzení založená na faktech.

Analýza

Růst islámu

Celosvětový

Podle "The Future of the Global Muslim Population," publikované v lednu 2011 od Pew Forum on Religion & Public Life, růst a očekávaný další růst islámu je převážně díky "jejich relativně vysoké porodnosti, velkém množství muslimů v porodním věku, a zvýšení střední délky života ve většinově muslimských zemích" a konverze hrají jen malou část pro zvýšení, vzhledem k datům naznačujícím, že "Islám ztrácí mnoho přívrženců skrze konverzi, tak jako získává."[1][2]

V roce 2006, většinově muslimské země měly v průměru míru populačního růstu 1.8% ročně (váženo procenty muslimů a velikostí populace).[3] V porovnání s mírou růstu populace 1.12% ročně [4], a podle World Christian Encyclopaedia, mezi lety 1990 a 2000, islám získal asi 865,558 konvertitů každý rok. V porovnání s přibližně 2,883,011 konvertity každý rok ke křesťanství během stejného období.[5]

Afrika

Muslimové dříve převažovali nad křesťany v sub-Saharské Africe. Nicméně, dle studie publikované v dubnu 2010 od Pew Forum on Religion & Public Life zjistila, že křesťané nyní převažují nad muslimy v poměru 2 ku 1, čímž dělají islám menšinovou vírou.[6][7]

Počet příznivců křesťanství v sub-Saharské africe vzrostl z méně než 9 milionů v roce 1910 na 516 milionů dnes, 60-násobně překonávající růst islámu.[8]

Amerika

Navzdory tomu, co je často tvrzeno, islám není nejrychleji rostoucím náboženstvím ve Spojených Státech. Zde jsou dostpná fakta:

 • ARIS sčítání[9] 1990 a 2000 ukazují, že procentuální změna pro islám byla +109%. Procentuální změna pro nenáboženství/sekularismus (+110%), původní americké náboženství (+119%), buddhismus(+170%), baha'i (+200%), hinduismus(+237%), New Age (+240%), Sikhismus (+338%) a deismus (+717%) byly všechny vyšší.
 • American Religious Identification Survey dala ne-náboženským skupinám nejvyšší přírůstek z hlediska absolutních počtů - 14,300,000 (8.4% populace) na 29,400,000 (14.1% populace) pro období od 1990 do 2001 v USA.[10][11] Zároveň, američané bez náboženství byli nejrychleji rostoucím segmentem od roku 2001 do 2008.[12]
 • Dle Cultural Orientation Resource Center,[13] 60% všech uprchlíků přijatých do Spojených Států jsou z většinově muslimských zemí. Podobně, Pew report publikoval v lednu 2011, že "Asi dvě třetiny muslimů v USA dnes (64.5%) jsou imigranti první generace (narozeni v jiném státě)".[14]
 • Navzdory často citovaným číslům dle CAIR a navzdory masivnímu přítoku muslimských uprchlíků, Pew survey v říjnu 2009 zjistil odhad pro celkovou muslimskou populaci v USA, že je pouze 2.454 milionů.[15] Procentuálně, islám reprezentuje jen 0.8 procent náboženství v Americe. Asi třetina toho, co bylo dříve tvrzeno a široce přijato mnoha apologety a médii.
 • Podle výzkumu vykonaném respektovaným americkým muslimem z Pákistánu Dr. Ilyas Ba-Yunus (1932 - 2007),[16][17] 75% nových muslimských konvertitů v USA opustí víru během několika let.[18]
 • Dle Ahmed Nassef, spoluzakladatele a redaktora MuslimWakeUp.com, méně než 7 procent amerických muslimů navštěvuje pravidelně mešitu, v porovnání s 38 procenty amerických křesťanů, kteří navštěvují kostel každý týden.[19]

Čína

Islám i křesťanství oboje vstoupily do Číny během sedmého století,[20] a neozdrojované tvrzení byly řečeny o asi 100 milionech muslimů v Číně. Nicméně, nejspolehlivější odhady udávají počty 20 až 30 milionů muslimů (1.5% až 2% populace).[21][22][23][24]

Podobně, některé křesťanské organizace tvrdily až 130 milionů křesťanů v Číně. Nicméně, většina spolehlivých odhadů se pohybuje od 40 milionů (3% celkové populace) k 54 milionům (4%),[24][25][26][27] což dělá růst křesťanství téměř dvojnásobný vůči islámu.

Evropa

Výzkum OSN ukázal, že mezi lety 1989 a 1998, evropská muslimská populace vzrostla o více, než 100 procent, především díky imigraci z muslimských zemí. Ontario Consultants on Religious Tolerance mají neozdrojované tvrzení o 2.9 procentech za rok. A podle Pew reportu publikovaném v lednu 2011, budoucí růst islámu v Evropě bude "způsobem převážně pokračující migrací."[14]

Podle dat z rozsáhlého 2010 European Social Survey (ESS), muslimští imigranti, kteří žili méně než rok v Evropě pravidelně chodí do mešity. Ale poté, co žili více než rok, ve své nové vlasti, počet se sníží na 48.8%. Více, než polovina výjimečně, nebo nikdy nechodí do mešity se modlit.[28]

V Nizozemí, se návštěvnost mešit ve skutečnosti snižuje rychleji, než návštěvnost kostelů. V roce 1998, 47 procent muslimů navštěvovalo mešitu alespoň jednou za měsíc. Tento počet spadl o 12 procent v roce 2008 na pouhých 35 procent. Zatímco návštěvnost kostela pro katolíky klesla jen o 8 procent, a návštěvnost kostela pro protestanty neukázala žádnou změnu, zůstala na 63 procentech.[29]

Spojené Království

Bylo odhanduto, že v průběhu let 2001 - 2011, asi 100,000 lidí konvertovalo k islámu ve Spojeném Království, ale 75 procent těchto konvertitů rychle opustilo islám, během tohoto období.[30] Celkově, existuje asi 200,000 odpadlíků od islámu žijících ve Spojeném Království, což je dvakrát víc, než počet těch co konvertovali.[31]

Podobně, jako ve zbytku Evropy,[14] růst islámu ve Spojeném Království je primárně díky vyšší porodnosti mezi muslimy (27 procent muslimských rodin má tři nebo více dětí, v porovnání s 14 procenty Sikhských, 8 procenty hinduistických, a 7 procenty křesťanských rodin)[32] a imigraci (54 procent všech muslimů ve Spojeném Království jsou narozeni v zahraničí).[33]

Sčítání NOP britských muslimů zadané Channel 4 také zjistilo, že 48% of muslimů nikdy nechodí do mešity, s dalšími 6% pouze chodícími při zvláštních příležitostech.[34]

Rusko

Existuje rozšířená víra, že existuje kolem 20 milionů ruských muslimů a že rusové velkou měrou konvertují k islámu. Nicméně, je tam pouze 7 až 9 milionů muslimů a méně než 3,000 etnických rusů konvertovalo k islámu v posledních 15 letech.

Za to samé období se z téměř 2 milionů etnických muslimů stali pravověrní křesťané. Přes 400 lidí ruského pravověrného duchovenstva patří tradičně muslimským etnickým skupinám, 20 procent tatar jsou křesťané, a 70 procent mezináboženských sňatků končí konverzí muslima ke křesťanství.[35]

Další faktory ke zvážení

Za zmínku stojí fakt, že odpadlíci zřídka veřejně oznamují opuštění islámu díky trestu smrti, kterou islám ukládá svým následovníkům, a že většina islámských zemí neuznává konverze z islámu ven.

Systematická perzekuce náboženských menšin, zdokumentována v téměř každé zemi s muslimskou většinou, vedla některé konvertity k islámu, donucením ke konverzi.

Například, po vraždě hlavního muslimského politika v roce 2010, který požadoval modifikace Pakistánského proti-rouhacího práva, bylo oznámeno, že alespoň 20 pákistánských křesťanů konvertovalo k islámu každý týden ze strachu.[36] Zároveň podle Society for the Protection of the Rights of the Child (SPARC), bylo asi 2,000 žena a dívek, které byly donuceny ke konverzi roku 2011 k islámu skrze znásilnění, mučení a únosy v Pákistánu.[37]

Tohle nepatí jen v zemích s muslimskou většinou. Ve Spojeném Království, bylo oznámeno roku 2007, že policie pracovala s univerzitami, aby rázně zakročila proti "agresivním konverzím" k islámu, během kterých byly zranitelné náctileté dívky zmláceny muslimy a donuceny opustit univerzitní kurzy.[38][39]

Závěr

Veškerá dostupná data ukazují, že islám není nejrychleji rostoucím náboženstvím počtem stoupenců, ani procentuálně.

Rostoucí počet muslimů ve světě, je převážně díky vyšší porodnosti a vyplývajícímu populačnímu růstu muslimských zemí a komunit. A jejich rostoucí přítomnost v nemuslimských společnostech jako v Evropě a Americe, je převážně díky imigraci.

Dále, konvertité k islámu jsou obrovsky převáženi počtem těch, kteří se rozhodli náboženství opustit a příjimout jinou víru nebo světonázor. A většina konvertitů, které islám přiláká, se rozhodne odejít během prvních několika let praktikování.

Nakonec, i kdyby islám byl nejrychleji rostoucím náboženstvím, bylo by to Argumentum ad populum, tvrdit, že kvůli tomu je to správné náboženství.

Viz také

Překlady

 • Verze této stránky je také dostupná v těchto jazycích: anglicky, bulharsky, italsky. Další jazyky si můžete zvolit na liště vlevo.

Externí odkazy

Reference

 1. Richard Allen Greene - World Muslim population doubling, report projects - CNN News, January 27, 2011
 2. "... Z toho mála dostupných informací, ony naznačují, že neexistuje výrazné zvýšení nebo snížení počtu muslimů skrze konverzi globálně; počet lidí, kteří se stanou muslimy skrze konverzi se zdá být zhruba stejný počtu muslimů, kteří víru opouštějí. Kvůli tomu, tento report neobsahuje žádný odhad budoucí míry konverzi jako přímý faktor pro růst muslimské populace." - The Future of the Global Muslim Population, Related Factors: Conversion, Pew Research Center, January 27, 2011
 3. Averaging of individual country figures from CIA factbook
 4. CIA Factbook
 5. Global statistics for all religions: 2001 AD. www.bible.ca. Accessed 2006-12-26.
 6. Christians now outnumber Muslims in sub-Saharan Africa by 2 to 1 - Catholic Culture, April 19, 2010
 7. Tolerance and Tension: Islam and Christianity in Sub-Saharan Africa - The Pew Forum on Religion & Public Life, April 15, 2010
 8. Global Christianity: A Report on the Size and Distribution of the World's Christian Population - The Pew Forum on Religion & Public Life, December 19, 2011
 9. Largest Religious Groups in the United States of America - Adherents.com, accessed April 16, 2011
 10. American Religious Identification Survey, Key Findings - The Graduate Center of the City University of New York
 11. American Religious Identification Survey, Full PDF Document - The Graduate Center of the City University of New York
 12. Fastest Growing Religion = No Religion (New Religious Identification Survey) (original pdf report | website)
 13. US Refugee Program: Current Fiscal Year Admission Statistics - Cultural Orientation Resource Center, Updated October 2009
 14. 14.0 14.1 14.2 The Future of the Global Muslim Population: Projections for 2010-2030 - Pew Research Center, January 27, 2011
 15. Patrick Goodenough - New Survey on Islam Calls Into Question Population Figure Used by Obama - CNS News, October 9, 2009
 16. Dr. Ilyas Ba-Yunus, Emeritus Professor of Sociology, State University of New York at Cortland
 17. Faraz Rabbani, Former SunniPath Instructor - Dr. Ilyas Ba-Yunus – Pioneer MSA and ISNA Activist & Leader Passes Away - SunniPath, October 5, 2007
 18. Listen to the clip detailing this research (listen on Youtube)
 19. Ahmed Nassef - Listen to Muslim silent majority in US - CSM, April 21, 2004
 20. China - Wikipedia, accessed September 23, 2011
 21. Masood Rab - Chinese Muslim Scholars - Muslim Media Network, March 24, 2008
 22. NW China region eyes global Muslim market - China Daily, July 9, 2008
 23. China (includes Tibet, Hong Kong, and Macau) - US Department of State, International Religious Freedom Report 2006
 24. 24.0 24.1 China/ Religions - CIA, The World Factbook, accessed September 23, 2011
 25. Mark Ellis - China Survey Reveals Fewer Christians than Some Evangelicals Want to Believe - Assist News, October 1, 2007
 26. Survey finds 300m China believers - BBC News, February 7, 2007
 27. Jonathan Watts - Chinese survey finds religion booming - The Guardian, February 7, 2007
 28. Europeiske muslimer dropper moskeen - Aftenposten (Norwegian), May 29, 2010 (English translation)
 29. Jeroen Langelaar - Steeds minder Nederlanders naar kerk of moskee - Elsevier, July 29, 2009
 30. Omar Shahid, "Confessions of an ex-Muslim", New Statesman, May 17, 2013 (archived), http://www.newstatesman.com/religion/2013/05/confessions-ex-muslim. 
 31. Anthony Browne - Muslim apostates cast out and at risk from faith and family Muslim apostates cast out and at risk from faith and family - The Sunday Times, February 5, 2005
 32. "Focus on Families: Muslim families most likely to have children", Office for National Statistics (statistics.gov.uk), p. 8, July 2005 (archived from the original), http://www.webcitation.org/query?url=http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_compendia/fof2005/families.pdf&date=2011-04-16. 
 33. Jodie Reed, "Young Muslims in the UK: Education and Integration", Institute for Public Policy Research, December 2005
 34. Anthony Wells - NOP Poll of British Muslims - UK Polling Report, August 8, 2006
 35. 20Mln Muslims in Russia and mass conversion of ethnic Russians are myths - expert - Interfax, April 10, 2007
 36. Rick Westhead - Some Christians in Pakistan convert fear into safety - Toronto Star, January 20, 2011
 37. 2,000 minorities girls converted to Islam forcibly: report - Daily Times, September 5, 2012
 38. Police protect girls forced to convert to Islam - London Evening Standard, February 22, 2007
 39. ‘Hindu girls targeted by extremists’ - Metro News, February 22, 2007