Difference between revisions of "72 Huri - Bakire"

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to: navigation, search
[checked revision][checked revision]
(save for turkish)
 
m (İlgili Sayfalar)
 
(48 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{underconstruction}}
+
{{page_title|72 Huri (Bakire)}}
 +
<metadesc>72 Huri hakkında Kur'an, Hadisler ve İslam alimlerinin sözleri ve ilgili yanılsamalar </metadesc>
 +
[[Image:72-houris.jpg|right|thumb|250px|Bir sanatçının 72 bakire canlandırması. Kur'an, hadisler ve İslam alimleri Müslüman erkeklerin cennette bakire kızlarla ödüllendirileceklerinden bahsetmektedir.]]
 +
Bu makale [[Qur'an|Kur'an]], [[hadith|hadis]]ler ve  İslam alimlerinin 72 [[virgins|bakire]] konusunda sözlerini incelemekte ve bunlara dayandırılan kavramsal yanlışlıkları ve çarpıtmaları ortadan kaldırmaktadır.
  
<metadesc>What the Qur'an, hadith and Islamic scholars say about the 72 Virgins, and popular misconceptions surrounding them</metadesc>
+
==Şehvet dolu bir Cennet==
[[Image:72-houris.jpg|right|thumb|250px|An artist impression of the 72 virgins. The Qur'an, hadith and Islamic scholars all mention that virgins will be awarded to Muslim men in Paradise.]]
 
This article discusses what the [[Qur'an]], [[hadith]] and [[Islamic|Islamic]] scholars say about the 72 [[virgins]], and dispels popular misconceptions surrounding them.
 
==Sensual Paradise==
 
  
In Islam, the concept of 72 virgins (houri) refers to an aspect of Jannah ([[Heaven|Paradise]]). This concept is grounded in Qur'anic text which describe a sensual Paradise where believing men are rewarded by being wed<ref name="Sura 44 54"></ref> to virgins with "full grown", "swelling" or "pears-shaped" breasts.<ref>Several translators like Hilali-Khan ([http://al-quran.info/default.aspx#&&sura=1&trans=en-hilali-khan&show=both,quran-uthmani&format=rows&ver=1.00 Noble Quran, translated by Hilali-Khan]), Arthur John Arberry, Abdul Daryabadi, Umm Muhammad, Edward Henry Palmer, Ahmed Ali, John Medows Rodwell, Ali Ünal, George Sale, Muhammad Sarwar, and Tahir-ul-Qadri ([http://www.quranbrowser.com/ Quran browser], {{Qtt|78|33}}) have translated {{quran|78|33}} as referring to "full grown", "swelling" or "pears-shaped" breasts.</ref><ref name="Kathir7833">"''This [Qur'an 78:33] means round breasts. They meant by this that the breasts of these girls will be fully rounded and not sagging, because they will be virgins, equal in age.''" - {{cite book |url=http://www.tafsir.com/default.asp?sid=78&tid=56825 |author=Ibn Kathir |title=Tafsir Ibn Kathir, Abridged, Volume 10 Surat At-Tagabun to the end of the Qur'an |pages=333-334}}</ref>  
+
İslam'da 72 huri meselesi, [[Heaven|Cennet]]'in şehvet dolu yönünü ifade etmektedir. Bunun temelleri, inananların (erkekler) turunç büyüklüğünde ya da tomurcuklanmış göğüslere sahip bakire kızlarla evlendirileceklerinin<ref name="Sura 44 54"></ref> anlatıldığı ayetlerdedir.<ref>Hilali-Khan ([http://al-quran.info/default.aspx#&&sura=1&trans=en-hilali-khan&show=both,quran-uthmani&format=rows&ver=1.00 Noble Quran, translated by Hilali-Khan]), Arthur John Arberry, Abdul Daryabadi, Umm Muhammad, Edward Henry Palmer, Ahmed Ali, John Medows Rodwell, Ali Ünal, George Sale, Muhammad Sarwar, and Tahir-ul-Qadri ([http://www.quranbrowser.com/ Quran browser], {{Qtt|78|33}}) gibi bazı çevirmenler {{Kuran|78|33}} ayetini "tam gelişmiş", "dolgun" veya "armut şekilli" göğüsler olarak çevirmektedirler.</ref><ref name="Kathir7833">"''Bu [Qur'an 78:33] yuvarlak göğüsler anlamına gelir. Bu kızlar yaşıt bakireler oldukları için göğüslerinin yuvarlak ve diri olacaklarını kastetmektedir.''" - {{cite book |url=http://www.tafsir.com/default.asp?sid=78&tid=56825 |author=Ibn Kathir |title=Tafsir Ibn Kathir, Abridged, Volume 10 Surat At-Tagabun to the end of the Qur'an |pages=333-334}}</ref>  
  
Contemporary mainstream Islamic scholars, for example; [[Gibril Haddad]], have commented on the erotic nature of the Qur'anic Paradise, by saying some men may need ghusl ([[ablution]] required after sexual discharge) just for hearing certain verses.<ref name="LI June 2003">"''Qur'an does mention that for the inhabitants of Paradise - male and female - {There wait on them immortal youths} (56:17), {There serve them youths of everlasting youth, whom, when you see them, you would take for scattered pearls} (76:19). If this does not make a believing woman happy then, as Imam al-Shafi`i said to the one who is not moved by erotic poetry, "You have no feelings." As for the believing men, as one of the Awliya said, some of them will need ghusl just for hearing the verse {Same-age young-bosomed girls} (78:33). As for us hard-hearted analphabets we may read it and read it without effect.''" - [{{Reference archive|1=http://mac.abc.se/home/onesr/f/Sex_w.slaves.a.women.html|2=2011-05-22}} Sex with slaves and women's rights], Shaykh Gibril Haddad, Living Islam, June 2, 2003</ref>
+
[[Gibril Haddad]] gibi çağdaş İslam alimleri,bazı erkeklerin yalnızca bu ayetleri duyduğunda bile gusül abdestine ihtiyacı olacağını söyleyerek Kur'an'ın cennetinin cinsel doğasına dikkat çekmektedir.<ref name="LI June 2003">{{cite web|url=http://mac.abc.se/home/onesr/f/Sex_w.slaves.a.women.html |title=Cariyeler ile seks ve kadın hakları |publisher=Living Islam |author=Shaykh Gibril Haddad |date=June 2, 2003 |quote=Kur'an cennetteki kadın ve erkekler için özellikle vurgular {Onların etrafında ebedi gençler dolaşır} (56:17), {Etraflarında, ölümsüz delikanlılar dolaşır, onları görünce sanırsın ki saçılmış incilerdir.} (76:19). Eğer bu, inanan bir kadını mutlu edemiyorsa, Imam al-Shafi`inin erotik şiirlerden etkilenmeyen birine söylediği gibi: "Sende hissiyat yoktur." İnanan erkekler için de; evliyalardan birinin dediği gibi, aralarından bazılarının bu ayeti duymakla bile gusüle ihtiyacı olacaktır. {Yaşıt, taze ve geniş sineli kızlar} (78:33). Biz gibi duygusuz cahiller ise onu herhangi bir etki hissetmeden okuyabiliriz. |archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://mac.abc.se/home/onesr/f/Sex_w.slaves.a.women.html&date=2011-05-22 |archivedate=2011-05-22 |deadurl=no}}</ref>
  
Orthodox Muslim theologians such as al-Ghazali (died 1111 CE) and al-Ash'ari (died 935 CE) have all discussed the sensual pleasures found in Paradise, relating hadith that describe Paradise as a [[Slavery|slave]] market where there will be "no buy and sale, but... If any man will wish to have sexual intercourse with a woman, he will do at once."<ref>"''Ali reported that the Apostle of Allah said, "There is in Paradise a market wherein there will be no buying or selling, but will consist of men and women. When a man desires a beauty, he will have intercourse with them.''" - Al Hadis, Vol. 4, p. 172, No. 34</ref><ref name=" Religious_Sciences3">"''A man asked the Prophet : 0 Prophet of God, will the inmates of Paradise have sexual intercourse ? He said: Anybody among them will be given sexual strength of seven, persons among you. The Prophet said : An inmate of Paradise will have five hundred hurs, four thousand unmarried women and eight thousand widowed women. Each of them will keep embracing him for the duration of his whole worldly life time. He also said: There will be markets in Paradise in which there will be no buy and sale, but there will be men and women. If any man will wish to have sexual intercourse with a woman, he will do at once. The Hurs will sing in Paradise on divine purity and praise-we are most beautiful Hurs and we are for the honoured husbands.''" - Al Ghazzali, [{{Reference archive|1=http://www.nderf.org/islamic_views_death.htm|2=2012-12-03}} Ihya Uloom Ed-Din (The Revival of the Religious Sciences) Vol. 4], Death and Subsequent Events 430</ref>  
+
El-Gazali (Ölümü M.S. 1111) ve al-Ash'ari (Ölümü M.S. 935) gibi geleneksel İslam teologları cennetteki cinsel hazlar ve cenneti "alım veya satımın olmadığı... ama isteyen erkeğin, istediği kadınla hemen ilişkiye girebileceği" bir cariye pazarı olarak tanımlayan hadis(ler) üzerine kafa yormuşlardır. <ref>"''Ali, Allah'ın resulünün bir keresinde "Cennette alım veya satımın olmadığı, kadın ve erkeklerden oluşan bir pazar vardır. Bir erkek (oradaki) bir güzeli arzuladığında, onunla beraber olacaktır.''" - Al Hadis, Vol. 4, p. 172, No. 34</ref><ref name=" Religious_Sciences3">{{cite web|url=http://www.nderf.org/islamic_views_death.htm |title=Ihya Uloom Ed-Din (The Revival of the Religious Sciences) Vol. 4 | author= Al Ghazzali|quote= Adamın biri peygambere sordu: Ey Allah'ın resulü, cennettekiler cinsel ilişkiye girebilecekler mi? Peygamber cevapladı: Onlardan herbirine sizler gibi 7 erkeğin cinsel gücü verilecek. Cennette her erkeğe beşyüz huri, dört bin bakire kadın  ve sekiz bin dul kadın verilecektir. Bunların herbiri onun dünya hayatı kadar süre boyunca onunla ilgilenecek, hoşnut edecek. Cennette alım ve satımın olmadığı, kadın ve erkeklerden oluşan pazarlar olacak. Bir erkek bir kadınla beraber olmak isterse, hemen olacaktır. Huriler ilahi saflıkları ile "bizler en güzel hurileriz ve şerefli kocalara aitiz" diye şarkılar söyleyecek.|archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://www.nderf.org/islamic_views_death.htm&date=2012-12-03 |archivedate=2012-12-03 |deadurl=no}}, Death and Subsequent Events 430</ref>  
  
It is quoted by Ibn Kathir, in his [[Tafsir|Qur'anic Commentary]], the Tafsir ibn Kathir,<ref>[http://www.islam-universe.com/tafsir_ibn_kathir/55.51771.html These two gardens are lower, in virtue and in status than the two before them, as supported in the Qur'an]</ref> and they are graphically described by Qur'anic commentator and polymath, al-Suyuti (died 1505), who, echoing a [[hasan]] hadith<ref name="SP 4828"></ref> from Ibn Majah,<ref name="Ibn Majah 39"></ref> wrote that the perpetual virgins will all "have appetizing vaginas", and that the "penis of the Elected never softens. The erection is eternal".<ref name="Al-Suyuti">"''Each time we sleep with a Houri we find her virgin. Besides, the penis of the Elected never softens. The erection is eternal; the sensation that you feel each time you make love is utterly delicious and out of this world and were you to experience it in this world you would faint. Each chosen one [i.e. Muslim] will marry seventy [sic] houris, besides the women he married on earth, and all will have appetizing vaginas.''" - Al-Suyuti, Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, p. 351</ref>
+
İbni Kesir [[Tafsir|Tefsir]]inde , <ref>[http://www.islam-universe.com/tafsir_ibn_kathir/55.51771.html Kuran'da bahsedildiği gibi bu iki cennet, önceki ikisinden mertebe ve fazilet olarak daha aşağıdadır]</ref> El-Suyuti (Öl. 1505) tarafından da Ibn Majah'tan<ref name="Ibn Majah 39"></ref> aktarımla [[Sahih]] hadis<ref name="SP 4828"></ref> te şu tasviri yer almaktadır: daima bakire olan bu kızların "istek uyandıran cinsel organları" olacak ve cennetle  mükafatlandırılmış erkeklerin "organları asla yumuşamayacak. Daima sert ve dik kalacak"<ref name="Al-Suyuti">"''Huriler her zaman bakire kalacaklar. Ayrıca erkeklerin organları da asla yumuşamayacak. Sertlik daimi olacak. Orada seviştiğinizde aldığınız hazzı bu dünyada tatsanız, hemen düşüp bayılırdınız. Her erkeğin yetmiş hurisinin yanısıra dünyada evlendiği karıları da yanında olacak ve hepsinin şehvet uyandıran organları olacak.''" - Al-Suyuti, Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, p. 351</ref>
  
The sensual pleasures between believers and houri in Paradise are also confirmed by the two [[Sahih]] collections of hadith, namely Sahih Bukhari<ref name="Bukhari455544">"''Narrated Abu Huraira: Allah's Apostle said, "The first group of people who will enter Paradise, will be glittering like the full moon... Their wives will be houris ...''" - {{Bukhari|4|55|544}}</ref> and Sahih Muslim, where we read that they will be virgins who are so beautiful, pure and transparent that "the marrow of the bones of their legs will be seen through the bones and the flesh",<ref name="Bukhari454476">"''Narrated Abu Huraira: The Prophet said, "The first batch (of people) who will enter Paradise will be (glittering) like the full moon, and the batch next to them will be (glittering) like the most brilliant star in the sky. Their hearts will be as if the heart of a single man, for they will have neither enmity nor jealousy amongst themselves; everyone will have two wives from the houris, (who will be so beautiful, pure and transparent that) the marrow of the bones of their legs will be seen through the bones and the flesh.''" - {{Bukhari|4|54|476}}</ref> and that "the believers will visit and enjoy them".<ref>"''Allah’s Apostle (The blessing and peace of Allah be upon him) said: "In Paradise there is a pavilion made of a single hollow pearl sixty miles wide, in each corner of which there are wives who will not see those in the other corners; and the believers will visit and enjoy them.''" - {{Bukhari|6|60|402}}</ref>
+
Cennette inananlar ile huriler arasındaki yaşanacak şehvet dolu birliktelikler iki [[Sahih]] hadis toplayıcısı tarafından da doğrulanmaktadır. Bunlardan Sahih Buhari'de<ref name="Bukhari455544">"''Ebu Hureyre'den rivayet olunur: Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet'e ilk giren bir cemâat vardır ki, onların yüzleri, ayın on dördüncü gecesindeki nurlu sûretine benzer. ... Ehl-i Cennet'ten her birinin iki kadını vardır...''" - {{Buhari|816}}</ref> ve Sahih Muslim'de de onların  son derece güzel, vücutlarının letafetinden kemik iliklerinin  bile rahatça görülebilecek denli narin olduğundan <ref name="Bukhari454476">"''Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: (Cennet`e ilk giren bir cemâatin yüzleri, ayın on dördüncü gecesindeki sûreti gibi berraktır.) Bunların peşi sıra dâhil olanlar da en keskin zıyâ neşreden yıldızlar gibidir. Ehl-i Cennet`in gönülleri, bir kişinin gönlü (ndeki yekpâre irâdeye benzer bir fıtrat) üzerine (yaradılmış) tır. Onların aralarında ne ihtilâf vardır, ne husûmet. Ehl-i Cennet`ten her kişi için iki zevce vardır. Bunlardan her birinin baldırı (ndaki kemiği) nin iliği letâfetinden dolayı etinin ötesinden görünür.''" - {{Buhari|816}}</ref> bahsedilmekte ve "inananların onları ziyaret edecekleri" aktarılmaktadır.<ref>"''Şüphesiz mü’min için cennette, altmış mil yükseklikte içi boş inciden yapılma bir çadır vardır. Orada mü’minin gidip ziyaret ettiği aileleri(eşleri) vardır. Fakat bu aileler birbirlerini görmezler.''" Müslim - Cennet 23-25</ref>
  
==Descriptions==
+
==Tarifler==
  
There are several descriptions related to houri that are found in various Islamic references. Some include:  
+
Çeşitli islami kaynaklarda hurilerin tarif edildiğini görüyoruz. Bunlardan bazıları:  
  
'''Physical Attributes''':
+
'''Fiziksel Özellikler''':
:* Wide and beautiful/lovely eyes <ref name="Sura37_48"/><ref name="Sura52_20">"''They will recline (with ease) on Thrones (of dignity) arranged in ranks; and We shall join them to Companions, with beautiful big and lustrous eyes.''" - {{Quran|52|20}}</ref><ref name="Sura56_22"></ref>
+
:* Büyük ve güzel/alımlı gözlere sahip <ref name="Sura37_48"/><ref name="Sura52_20">"'' : Saf saf dizilmiş tahtlara dayanarak. Ve onları, iri gözlü hûrilerle evlendirmişizdir.''" - {{Kuran|52|20}}</ref><ref name="Sura56_22"></ref>
:* Like pearls <ref>"''Like unto Pearls well-guarded.''" - {{Quran|56|23}}</ref>  
+
:* İnciler gibi <ref>"''Saklı inciler gibi.''" - {{Kuran|56|23}}</ref>  
:* Hairless except the eye brows and the head <ref name=Sunan_al-Tirmidhi_5638/>  
+
:* Saç ve kirpikleri dışında vücutlarında tüy bulunmayan <ref name=Sunan_al-Tirmidhi_5638/>  
[[File:78 33-Kawaiba.jpg|thumb|right|In addition to Quranic translations of 78:33 specifying the virgins will be [[wiktionary:voluptuous|'''voluptuous''']]<ref name="Sura78_33">"''And voluptuous women of equal age;''" - {{Quran|78|33}}</ref>, Sahih International translates it as ''"'''full-breasted''' [companions] of equal age"''. Tafsir al-Jalalayn says ''"and '''buxom''' maidens (kawā‘ib is the plural of kā‘ib) of equal age (atrāb is the plural of tirb)"''. Several Islamic scholars explain that they will have ''"'''large, round breasts''' which are not inclined to hang"''.<ref name=Sunan_al-Tirmidhi_v2></ref><br /><br />[[Image:Brsts.jpg|167px|right]]]]
+
[[File:78 33-Kawaiba.jpg|thumb|right|78:33 ün "şehvetli bakireler" olarak yapılan tercümelerine<ref name="Sura78_33">"''Ve yaşıt şehvetli kadınlar ;''" - {{Quran|78|33}}</ref> ek olarak, Sahih International bunu ''"'''dolgun göğüslü''' yaşıt  [eşler] "'' olarak çevirmektedir. Tafsir al-Jalalayn ise ''"ve'''dolgun''' yaşıt (atrāb tirb'in çoğul halidir) bakireler (kawā‘ib kā‘ib'in çoğul halidir)"'' olarak çevirmektedir. Bazı İslam alimleri onların ''" asla sarkmayan '''büyük, yuvarlak göğüsler'''"''e sahip olacağını söylüyorlar.<ref name=Sunan_al-Tirmidhi_v2></ref><br /><br />[[Image:Brsts.jpg|167px|right]]]]
:* Beautiful <ref name="Bukhari454476"></ref>
+
:* Güzel <ref name="Bukhari454476"></ref>
:* White skinned <ref name=" Religious_Sciences">Al Ghazzali, [{{Reference archive|1=http://www.nderf.org/islamic_views_death.htm|2=2012-12-03}} Ihya Uloom Ed-Din (The Revival of the Religious Sciences) Vol. 4]</ref>  
+
:* Beyaz tenli <ref name=" Religious_Sciences">{{cite web|url=http://www.nderf.org/islamic_views_death.htm |title=Ihya Uloom Ed-Din (The Revival of the Religious Sciences) Vol. 4 |author=Al Ghazzali |archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://www.nderf.org/islamic_views_death.htm&date=2012-12-03 |archivedate=2012-12-03 |deadurl=no}}</ref>  
:* 60 cubits [27.5 meters] tall <ref name="Ibn_Kathir">[http://www.tafsir.com/default.asp?sid=56&tid=51961 Ibn Kathir: The Reward of Those on the Right After]</ref><ref name=" Religious_Sciences" />  
+
:* 60 zıra [45-54 metre] yüksekliğinde <ref name="Ibn_Kathir">[http://www.tafsir.com/default.asp?sid=56&tid=51961 Ibn Kathir: Sağcıların (defteri sağından verilenler) ödülleri]</ref><ref name=" Religious_Sciences" />  
:* 7 cubits [3.2 meters] in width <ref name=" Religious_Sciences" />  
+
:* 7 zıra [5.3-6.3 metre] eninde <ref name=" Religious_Sciences" />  
:* Transparent to the marrow of their bones <ref name=Sunan_al-Tirmidhi_v2/><ref name="Bukhari454476"></ref>
+
:* Tenleri iliklerine kadar görünecek şekilde ince <ref name=Sunan_al-Tirmidhi_v2/><ref name="Bukhari454476"></ref>
:* Eternally young <ref name=Sunan_al-Tirmidhi_5638>Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, hadith: 5638</ref>  
+
:* Hiç yaşlanmayan <ref name=Sunan_al-Tirmidhi_5638>Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, hadith: 5638</ref>  
:* Companions of equal age <ref name="Sura78_33"/><ref name="Muhammad Asad - atrab"> Muhammad Asad, The Message of the Qur'an,Publisher: The Book Foundation; Bilingual edition (December 2003), Language: English, ISBN 1904510000,Chapter (Surah) Al-Waqiah (That which must come to pass)(56):38, note 15</ref>  
+
:* Yaşıt <ref name="Sura78_33"/><ref name="Muhammad Asad - atrab"> Muhammad Asad, The Message of the Qur'an,Publisher: The Book Foundation; Bilingual edition (December 2003), Language: English, ISBN 1904510000,Chapter (Surah) Al-Waqiah (That which must come to pass)(56):38, note 15</ref>  
  
'''Sexual Attributes''':
+
'''Cinsel Özellikler''':
:* Untouched / with hymen unbroken by sexual intercourse <ref name="Sura55_56"/><ref name="Sura55_72_74">"''Companions restrained (as to their glances), in (goodly) pavilions;- Then which of the favours of your Lord will ye deny?- Whom no man or Jinn before them has touched;-''" - {{Quran-range|55|72|74}}</ref>  
+
:* Dokunulmamış / cinsel ilişki ile zarları bozulmamış <ref name="Sura55_56"/><ref name="Sura55_72_74">"''Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara, eşlerinden önce ne bir insan, n bir cin dokunmuştur.''" - {{Quran-range|55|72|74}}</ref>  
:* Virgins <ref name="q56_36"></ref>  
+
:* Bakire <ref name="q56_36"></ref>  
:* Voluptuous/full-breasted <ref name="Sura78_33"/>  
+
:* Şehvetli/dolgun göğüslü <ref name="Sura78_33"/>  
:* With large, round breasts which are not inclined to hang <ref name=Sunan_al-Tirmidhi_v2> Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, Vol. 2.</ref><ref name="Kathir7833"></ref>  
+
:* Asla sarkmayacak olan iri, yuvarlak göğüslere sahip <ref name=Sunan_al-Tirmidhi_v2> Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, Vol. 2.</ref><ref name="Kathir7833"></ref>  
:* Appetizing vaginas <ref name="Al-Suyuti"></ref>
+
:* Vajinası istek uyandıran, iştah açan <ref name="Al-Suyuti"></ref>
  
'''Personality Attributes''':
+
'''Kişilik Özellikleri''':
:* Chaste <ref name="Sura37_48">"''And besides them will be chaste women, restraining their glances, with big eyes (of wonder and beauty).''" - {{Quran|37|48}}</ref>  
+
:* İffetli <ref name="Sura37_48">"''Ve yanlarında, gözlerini kendi eşlerinden ayırmayan iri gözlü hûriler var.''" - {{Kuran|37|48}}</ref>  
:* Restraining their glances <ref name="Sura37_48"/><ref name="Sura55_56">"''In them will be (Maidens), chaste, restraining their glances, whom no man or Jinn before them has touched;-''" - {{Quran|55|56}}</ref>  
+
:* Bakışlarını saklayan/dizginleyen <ref name="Sura37_48"/><ref name="Sura55_56">"''O cennetlerde, gözlerini, eşlerinden ayırmayan ve eşlerinden önce ne bir insan tarafından dokunulmuş, ne bir cin tarafından dokunulmuş eşler var.''" - {{Kuran|55|56}}</ref>  
:* Modest gaze <ref name="Muhammad Asad-modest gaze"> Muhammad Asad, The Message of the Qur'an,Publisher: The Book Foundation; Bilingual edition (December 2003), Language: English, ISBN 1904510000,Chapter (Surah) Sad (38):52</ref>  
+
:* Mütevazi bakışlı <ref name="Muhammad Asad-modest gaze"> Muhammad Asad, The Message of the Qur'an,Publisher: The Book Foundation; Bilingual edition (December 2003), Language: English, ISBN 1904510000,Chapter (Surah) Sad (38):52</ref>  
  
'''Other Attributes''':
+
'''Diğer Özellikler''':
:* Splendid <ref name="Muhammad Asad -Kawa'ib"> Muhammad Asad, The Message of the Qur'an, Publisher: The Book Foundation; Bilingual edition (December 2003) Language: English, ISBN 1904510000,Chapter (Surah) An-Naba (The Tiding)(78):33, note 16</ref>
+
:* Muhteşem <ref name="Muhammad Asad -Kawa'ib"> Muhammad Asad, The Message of the Qur'an, Publisher: The Book Foundation; Bilingual edition (December 2003) Language: English, ISBN 1904510000,Chapter (Surah) An-Naba (The Tiding)(78):33, note 16</ref>
:* Pure <ref name="Bukhari454476"></ref>
+
:* Saf <ref name="Bukhari454476"></ref>
:* Non-menstruating / non-urinating/ non-defecating and childfree <ref name=Sunan_al-Tirmidhi_v2/><ref name=" Religious_Sciences2">"''The Prophet said: If a woman of Paradise would have peeped up into this world everything therein would have been illuminated and filled up with fragrance. Every hair of her head is better than than the earth and its treasures. God says : They are like Eakut and Marjan. If their faces are seen within screen, they will be more clear than mirrors and the smallest jewel therein will illuminate what is in the heaven and earth. The Prophet said : In the night in which I was taken to heaven, I entered a place in Paradise named Baidakh whose camps are of emeralds and green pearls and red Eakut. They asked : 0 Prophet of God, Salam to you. I asked : 0 Gebrail, whose sound is there ? He said : of the beautiful women in camps. They seek your permission to salute you. So give them permission. They will be saying : We are pleased therewith. We will never be dissatisfied. We will remain here forever, we will never travel. Then he recited the verse : The beautiful damsels detained in camps. In another verse : Pure women. Muzaher explained this by saying that they will be free menstruation, urine, stool, cough and children.''" - Al Ghazzali, [{{Reference archive|1=http://www.nderf.org/islamic_views_death.htm|2=2012-12-03}} Ihya Uloom Ed-Din (The Revival of the Religious Sciences) Vol. 4], Death and Subsequent Events 430</ref>
+
:* Adet görmeyen / tuvalet ihtiyacı olmayan ve çocuk doğurmayan <ref name=Sunan_al-Tirmidhi_v2/><ref name=" Religious_Sciences2">{{cite web|url=http://www.nderf.org/islamic_views_death.htm |title=Ihya Uloom Ed-Din (The Revival of the Religious Sciences) Vol. 4 |author=Al Ghazzali |quote=Peygamber dedi ki:Cennet kızlarından biri dünyaya gelse, yerle gök arası güzel koku ile dolar ve ikisinin arasını aydınlatırdı. Saçlarının her bir teli dünya ve dünyanın hazinelerinden daha iyidir. Allah der ki : Onlar yakut ve mercan gibidirler. Adam onlardan birinin yüzüne bakar da, kendini onun yanağında, aynada gördüğünden daha berrak görür. Onların incilerinin en ednası (en küçük, en önemsiz) şark ile garbi ışıklandırır. Peygamber dedi ki: Cennete götürüldüğüm gece, gördüm ki Gurfeler (cennet köşkleri) kırmızı yakut, yeşil zebercet (zümrüt) ve beyaz incidendir. Seslendiler : Ey Allah'ın resulü, sana selam olsun. Sordum : Ey Cebrail, bu kimin sesidir ? Dedi ki : köşklerdeki güzel kadınların sesidir. Seni selamlamak için senden izin istiyorlar. Öyle ise izin ver onlara. Diyecekler ki : O halde memnun olduk. Asla hoşnutsuz olmayacağız. Daima burada kalacağız, asla terketmeyeceğiz. Ardından sureden okudu: evlerdeki güzel kızlar. Ve bir başkasından : Saf kadınlar. Muzaher bunu onların adet, idrar, dışkı, öksürük ve çocuktan muaf olduklarını anlatarak açıkladı|archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://www.nderf.org/islamic_views_death.htm&date=2012-12-03 |archivedate=2012-12-03 |deadurl=no}}, Death and Subsequent Events 430</ref>
:* Never dissatisfied <ref name=" Religious_Sciences2"></ref>
+
:* Asla hoşnutsuz olmayan <ref name=" Religious_Sciences2"></ref>
:* Will sing praise <ref name=" Religious_Sciences3"></ref><BR><BR>
+
:* Övgüler düzen <ref name=" Religious_Sciences3"></ref><BR><BR>
  
==Authenticity==
+
==Doğruluk==
  
Whilst there are numerous sources, including the Qur'an,  which tell us believing males will be rewarded with virgins, many who are concerned about the [[Authenticity of 72 Virgins Hadith|authenticity of the 72 virgins concept]] are under the misconception that there is only one weak ([[List of Fabricated Hadith|da`if]]) reference to the exact number of houri given to them. These narrations are in fact found in many hadith collections with varying levels of authenticity, ranging from hasan (good) to [[sahih]] (authentic).
+
Kur'an'ın yanısıra, inanan erkeklerin cennette bakireler ile ödüllendirileceğinden bahseden pek çok kaynak da bulunmasına rağmenerkeklere verilecek olan hurilerin sayısı hakkında tek bir hadisten ibaret ([[List of Fabricated Hadith|da`if]]) zayıf bir referans olduğu yanılsaması ile  [[Authenticity of 72 Virgins Hadith|72 bakire kavramının doğruluğu]]dan şüphe duyanların sayısı da azımsanamayacak durumdadır. Gerçekte ise, [[sahih]] veya hasen(iyi) sayılan pek çok farklı hadis kitabında bu konu ile ilgili çeşitli rivayetler ve ifadeler yer almaktadır.
  
For example, in the Sunan Ibn Majah, one of the six major Hadith collections,<ref name="VIRH"></ref> it states in a hasan (good)<ref name="SP 4828"></ref> narration that every male admitted into Paradise will be given eternal erections and wed to 72 wives, all with libidinous sex organs.<ref name="Ibn Majah 39">"''Abu Umama narrated: "The Messenger of God said, 'Everyone that God admits into paradise will be married to 72 wives; two of them are houris and seventy of his inheritance of the [female] dwellers of hell. All of them will have libidinous sex organs and he will have an ever-erect penis.' ''" - Sunan Ibn Majah, Zuhd (Book of Abstinence) 39</ref> Similarly in another hadith with multiple narrators that has been graded hasan (good), it states that the martyr ([[shahid]]) will be married to seventy-two of al-hoor al-‘iyn.<ref name="alMiqdaam">''It was reported in the hadeeth of al-Miqdaam ibn Ma’di Karb that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said:'' ''“The martyr (shaheed) has seven blessings from Allaah: he is forgiven from the moment his blood is first shed; he will be shown his place in Paradise; he will be spared the trial of the grave; and he will be secure on the Day of the Greatest Terror (the Day of Judgement); there will be placed on his head a crown of dignity, one ruby of which is better than this world and all that is in it; he will be married to seventy-two of al-hoor al-‘iyn; and he will be permitted to intercede for seventy of his relatives.”'' ''According to another report, the martyr has six blessings from Allaah. According to other reports (the number is) six, or nine, or ten'' - Narrated by al-Tirmidhi, who said it is a hasan hadeeth. Also narrated by Ibn Maajah in al-Sunan, by Ahmad, by ‘Abd al-Razzaaq in al-Musannaf, by al-Tabaraani in al-Kabeer, and by Sa’eed ibn Mansoor in al-Sunan</ref><ref name="QA 8511">Shaykh Waleed al-Firyaan - [{{Reference archive|1=http://www.islam-qa.com/en/ref/islamqa/8511|2=2011-11-21}} The six blessings of the martyrs] - Islam Q&A, Fatwa No. 8511</ref>  
+
Örneğin, güvenilir altı hadisçiden biri olan İbni Mace'nin aktarımı ile: <ref name="VIRH"></ref> <ref name="SP 4828"></ref> cennete alınan her erkeğe şehvet dolu  cinsel organlara sahip 72 eş ve daimi bir sertlik verilecektir.<ref name="Ibn Majah 39">"''Ebu Umame: "Resulullah buyurdular ki, 'Allah'ın cennetine aldığı erkekler 72 eşle evlendirileceklerdir. Bunlardan 2 tanesi hurilerdir; kalanlar ise cehennemliklerden kalan  kadınlardır(cehenneme atılanların boşta kalan eşleridir). Kadınların hepsi şehvet dolu cinsel organlara sahip olacak, erkeğin sertliği ise hiç dinmeyecektir.' ''" - Ibni Mace, Zühd 39</ref> Birkaç farklı ravi tarafından aktarılan benzer bir hasen(iyi) hadis de, şehit olanların 72 huri ile mükafatlandırılacağını söylemektedir.<ref name="alMiqdaam">''al-Miqdaam ibn Ma’di Karb'in hadisine göre Peygamber (s.a.v) demiştir ki:'' ''“Şehitler, Allah katında yedi haslete sahiptir: Kanları akmaya başladığı an günahları affedilir. Cennetteki makamları gösterilir. Kabir azabından korunurlar. En büyük korkudan emin olurlar. Tek yakutu bile dünya ve içindekilerden daha kıymetli olan vakar tacı giydirilir. Cennet kızlarından yetmiş iki huri ile evlendirilir. Akrabalarından yetmiş kişiye şefaatçi olurlar.”'' ''Bir başka rivayete göre de şehidin Allah katında altı nimeti bulunur. Başka rivayetlerde de bu sayı altı, dokuz veya ondur'' - el-Tirmizi, İbni Mace, Ahmad, ‘Abd al-Razzaaq in al-Musannaf, al-Tabaraani in al-Kabeer ve Sa’eed ibn Mansoor in aktarımı ile</ref><ref name="QA 8511">{{cite web|url=http://www.islam-qa.com/en/ref/islamqa/8511 |title=Şehidin altı nimeti |publisher=Islam Q&A |series=Fatwa No. 8511 |author=Shaykh Waleed al-Firyaan |archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://www.islam-qa.com/en/ref/islamqa/8511&date=2011-11-21 |archivedate=2011-11-21 |deadurl=no}}</ref>  
  
In the Sunan al-Tirmidhi, another of the six major Hadith collections,<ref name="VIRH">Shaykh Gibril Haddad - [{{Reference archive|1=http://www.abc.se/~m9783/n/vih_e.html|2=2011-05-22}} Various Issues About Hadiths] - Living Islam, April 4, 2003</ref> it states that the smallest reward for the people of Heaven is an abode with seventy-two houri.<ref>"''It was mentioned by Daraj Ibn Abi Hatim, that Abu al-Haytham 'Adullah Ibn Wahb narrated from Abu Sa'id al-Khudhri, who heard the Prophet Muhammad PBUH saying, 'The smallest reward for the people of Heaven is an abode where there are eighty thousand servants and seventy-two houri, over which stands a dome decorated with pearls, aquamarine and ruby, as wide as the distance from al-Jabiyyah to San'a.''" - Al-Tirmidhi, Vol. 4, Ch. 21, No. 2687</ref> Note that this is not a "weak Hadith that has no Sanad (chain of narrators)", as some have claimed.<ref>Nashid Abdul-Khalliq - [{{Reference archive|1=http://theuglytruth.wordpress.com/2007/03/04/debunking-the-suicide-for-72-virgins-myth/|2=2012-02-20}} Debunking the ‘Suicide for 72 Virgins’ Myth] - TheUglyTruth, March 4, 2007</ref> It has been graded hasan sahih gharib,<ref name="SP 4828">Shaykh Gibril Haddad - [http://www.webcitation.org/64zXNO08I How Many Wives Will The Believers Have In Paradise?] - SunniPath, Question ID:4828, July 3, 2005</ref> meaning this hadith is hasan since it has several chains of transmitters, it is sahih as the chains are all authentic and it is gharib in the words that Imam Tirmidhi narrated.<ref>[{{Reference archive|1=http://www.sunnah.org/history/Scholars/imam_tirmidhi.htm|2=2012-02-20}} Imam Tirmidhi (209 - 279 H)] - As-Sunnah Foundation of America, accessed February 20, 2012</ref>
+
Altı büyük hadisçiden biri olan Tirmizi'nin Sünen'inde<ref name="VIRH">{{cite web|url=http://www.abc.se/~m9783/n/vih_e.html |title=Various Issues About Hadiths |publisher=Living Islam |author=Shaykh Gibril Haddad |date=April 4, 2003 |archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://www.abc.se/~m9783/n/vih_e.html&date=2011-05-22 |archivedate=2011-05-22 |deadurl=no}}</ref> cennet ehli için olan nimetlerin en azı 72 huri olduğunu belrtir.<ref>"''Daraj Ibn Abi Hatim'in ifadesine göre, Abu al-Haytham 'Adullah Ibn Wahb rivalyet eder ki Abu Sa'id al-Khudhri, Peygamber Muhammad(s.a.v)'in şöle dediğini duymuş: 'Cennet ehlinden derecesi en düşük olanın seksen bin hizmetçisi, yetmiş iki zevcesi vardır. Onun için inciden, zebercedden ve yakuttan bir çadır kurulur. Bu çadır, Cabiye'den San'a'ya kadar uzanan bir büyüklüktedir.''" - El-Tirmizi, Vol. 4, Ch. 21, No. 2687</ref> Bunun, bazılarının dediği gibi, bir aktaranlar silsilesine sahip olmayan zayıf hadislerden olmadığına dikkat edilmelidir. <ref>{{cite web|url=http://theuglytruth.wordpress.com/2007/03/04/debunking-the-suicide-for-72-virgins-myth/ |title=Debunking the ‘Suicide for 72 Virgins’ Myth |publisher=TheUglyTruth |author=Nashid Abdul-Khalliq |date=March 4, 2007 |archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://theuglytruth.wordpress.com/2007/03/04/debunking-the-suicide-for-72-virgins-myth/&date=2012-02-20 |archivedate=2012-02-20 |deadurl=no}}</ref> Bu hadis hasen-sahih-garib sayılmaktadır.<ref name="SP 4828">Shaykh Gibril Haddad - [http://www.webcitation.org/64zXNO08I How Many Wives Will The Believers Have In Paradise?] - SunniPath, Question ID:4828, July 3, 2005</ref> Yani zincirleme aktaranlar silsilesine sahip olduğundan hasen, aktaranlar güvenilir olduğundan sahih ve yalnız Imam Tirmizi tarafından yazıldığı için de garibdir.<ref>{{cite web|url=http://www.sunnah.org/history/Scholars/imam_tirmidhi.htm |title=Imam Tirmidhi (209 - 279 H) |publisher=As-Sunnah Foundation of America |author= |date=February 20, 2012 |quote= |archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://www.sunnah.org/history/Scholars/imam_tirmidhi.htm&date=2012-02-20 |archivedate=2012-02-20 |deadurl=no}}</ref>
  
Also reported in Sunan al-Kubra and Musnad Ahmad ibn Hanbal, and declared sahih (authentic)<ref name="SP 4828"></ref> by Ibn Abi Shayba, Ibn Hibban, and al-Hakim is the hadith that states the servant in Paradise will be [[Marriage|married]] with seventy wives and that they'll be given the sexual strength for a hundred.<ref name="al Janna">"''Anas said, Allah be well-pleased with him: The Messenger of Allah said, upon him blessings and peace: “The servant in Paradise shall be married with seventy wives.” Someone said, “Messenger of Allah, can he bear it?” He said: “He will be given strength for a hundred.” From Zayd ibn Arqam, Allah be well-pleased with him, when an incredulous Jew or Christian asked the Prophet, upon him blessings and peace, “Are you claiming that a man will eat and drink in Paradise??” He replied: “Yes, by the One in Whose hand is my soul, and each of them will be given the strength of a hundred men in his eating, drinking, coitus, and pleasure.”''" - Sifat al-Janna, al-`Uqayli in the Du`afa’, and Musnad of Abu Bakr al-Bazzar</ref>
+
el-Kubra Sünen'i ve Musnad Ahmad ibn Hanbal'ın <ref name="SP 4828"></ref>Ibn Abi Shayba, Ibn Hibban, ve al-Hakim'den aktardığı sahih hadise göre de islama hizmet edenlere cennette 100 erkeğin gücü verilecek ve 70 eşle evlenecekler.<ref name="al Janna">"''Enes (Allah ondan razı olsun) dedi ki: Resulallah(s.a.v) dedi ki: “(Allah'a ve islama) hizmet edenler cennette 70 kadınla evleneceklerdir.” Birisi sordu, “Allah resulü, o adam buna dayanabilir mi ki?” Peygamber cevapladı: “Ona 100 erkeğin gücü verilecektir.” Zeyd ibn Arqam'ın (Allah ondan razı olsun) anlattığına göre , şüphe eden bir Yahudi ya da Hristiyan Peygambere(s.a.v) şöyle sordu: “Cennette insanın(erkeğin) yiyip içeceğini mi iddia ediyorsun??” Peygamber yanıtladı: “Evet, yol gösteren Allah'ın adıyla, ve onların her birine yemede, içmede, cimada ve zevkte 100 erkeğin gücü verilecektir.”''" - Sifat al-Janna, al-`Uqayli in the Du`afa’, ve Abu Bakr al-Bazzar'ın Musnadı</ref>
  
Orthodox Muslim theologians have related further hadith that give us the exact number of 72, such as al-Ghazali who wrote, "[The Prophet said] the lowest rank of an inmate of Paradise will have eighty thousand servants and seventy two wives."<ref name=" Religious_Sciences4">"''The Prophet said to a man: 0 servant of God, if you enter Paradise, you will get what you will desire, what your eyes will be pleased with. The Prophet said : If an inmate of Paradise will wish to have a son born to him, he will get it. Its stay in womb, its weaning away from milk and its youth will come to pass at the same time. He also said : The inmantes of  Paradise will be beardless and hairless. Their colour will be white and their eyes painted with collyrium. They will be youths of 33 years of age. They will be sixty cubits long and seven cubits broad. He also said : The lowest rank of an inmate of Paradise will have eighty thousand servants and seventy two wives. In short there will be such bliss in Paradise which no eye has seen, no ear has heard and no heart has conceived.''" - Al Ghazzali, [{{Reference archive|1=http://www.nderf.org/islamic_views_death.htm|2=2012-12-03}} Ihya Uloom Ed-Din (The Revival of the Religious Sciences) Vol. 4], The Book of Constructive Virtues 431</ref>
+
Gazali gibi gelenekçi Müslüman ilahiyatçıların da doğruladığı üzere, 72 sayısı tam olarak verilmektedir: "[Peygamber şöyle buyurdular:] Cennet ehlinden derecesi en düşük olanın seksen bin hizmetçisi, yetmiş iki zevcesi vardır."<ref name=" Religious_Sciences4">"''Peygamber bir adama şöyle dedi: Ey Allah'ın kulu! Eğer cennete girersen orada nefsin neyi ister, gözün neden hoşlanırsa sana verilir. Cennete giren kişi istediği zaman ona çocuk olup meydana gelir. Çocuğun hamli, annesinden doğması, büyümesi bir saatte olur. Cennet ehlinin bedenleri, yüzleri kılsız, renkleri beyaz, saçları kıvırcık, gözleri sürmeli, otuz üç yaşında, Âdem'in (a.s) yaratılışı üzere uzunlukları altmış, genişlikleri ise yedi zira'dır. Cennet ehlinin derecesi en düşük olanının 80.000 hizmetçisi, 72 tane zevcesi vardır. Cennette, gözün görmediği, kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin kalbine gelmeyen şeyler gördüm''" - Al Ghazzali, {{cite web|url=http://www.nderf.org/islamic_views_death.htm |title=Ihya Uloom Ed-Din (The Revival of the Religious Sciences) Vol. 4 |archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://www.nderf.org/islamic_views_death.htm&date=2012-12-03 |archivedate=2012-12-03 |deadurl=no}}, The Book of Constructive Virtues 431</ref> [{{cite web|url=http://www.ihya.info/node/842 |title=Ihya u Ulumiddin |archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://www.ihya.info/node/842&date=2013-03-21 |archivedate=2013-03-21 |deadurl=no}}]
  
==Virgins or Raisins?==
+
==Bakire mi, kuru üzüm mü?==
  
This false myth of "white raisins" originated from Christoph Luxenberg, a modern author writing under a pseudonym.<ref>[{{Reference archive|1=http://en.wikipedia.org/wiki/Christoph_Luxenberg|2=2012-02-19}} Christoph Luxenberg] - Wikipedia, accessed February 19, 2012</ref> His anti-Islamic claim,<ref>[{{Reference archive|1=http://en.wikipedia.org/wiki/The_Syro-Aramaic_Reading_of_the_Koran|2=2012-02-19}} The Syro-Aramaic Reading of the Koran] - Wikipedia, accessed February 19, 2012</ref> which has been accused of having a "Christian apologetic agenda",<ref>Richard Kroes - [{{Reference archive|1=http://www.livius.org/opinion/Luxenberg.htm|2=2012-02-19}} Missionary, dilettante or visionary? A review of Ch. Luxenberg, Die Syro-Aramäische Lesart des Qur'an] - Livius, accessed February 19, 2012</ref> is that the Qur'an was drawn from [[Islam and the People of the Book|Christian]] Syro-Aramaic texts in the early 8<sup>th</sup> century, in order to evangelize the Arabs,<ref>Sandro Magister - [{{Reference archive|1=http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/7025?eng=y|2=2012-02-19}} The Virgins and the Grapes: the Christian Origins of the Koran] - Chiesa press, March 17, 2004</ref> and that the Aramaic word 'hur' (white raisin) had been [[Mistranslated Verses|mistranslated]] by later Arab commentators into the Arabic word 'houri' (virgin).<ref>Alexander Stille - [{{Reference archive|1=http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2002/03/02/MN128985.DTL|2=2012-02-19}} Revisionist historians argue Koran has been mistranslated] - New York Times, March 2, 2002</ref>
+
"Kuru üzüm" yanılsaması Christoph Luxenberg mahlaslı çağdaş bir yazardan kaynaklanmaktadır.<ref>{{cite web|url=http://en.wikipedia.org/wiki/Christoph_Luxenberg |title=Christoph Luxenberg |publisher=Wikipedia |date=Şubat 19 2012 |quote= |archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://en.wikipedia.org/wiki/Christoph_Luxenberg&date=2012-02-19 |archivedate=2012-02-19 |deadurl=no}}</ref> Onun, Hıristiyan savunuculuğu gütmekle itham edilen<ref>{{cite web|url=http://www.livius.org/opinion/Luxenberg.htm |title=Missionary, dilettante or visionary? A review of Ch. Luxenberg, Die Syro-Aramäische Lesart des Qur'an |publisher=Livius |author=Richard Kroes |date=February 19, 2012 |archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://www.livius.org/opinion/Luxenberg.htm&date=2012-02-19 |archivedate=2012-02-19 |deadurl=no}}</ref> anti-islamcı yaklaşımı doğrultusundaki iddiası <ref>{{cite web|url=http://en.wikipedia.org/wiki/The_Syro-Aramaic_Reading_of_the_Koran |title=Kur'an'ın Süryani-Arami Yourumu |publisher=Wikipedia |series=|date=erişi  m tarihi Şubat 19 2012 |quote= |archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://en.wikipedia.org/wiki/The_Syro-Aramaic_Reading_of_the_Koran&date=2012-02-19 |archivedate=2012-02-19 |deadurl=no}}</ref> Kur'an'ın Arapları Hıristiyanlaştırmak için <ref>{{cite web|url=http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/7025?eng=y |title=Bakirlere ve Üzümler: Kur'an'ın Hıristiyan Kökleri |publisher=Chiesa press |author=Sandro Magister |date=March 17, 2004 |archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/7025?eng=y&date=2012-02-19 |archivedate=2012-02-19 |deadurl=no}}</ref> 8.yy başları [[Islam and the People of the Book|Hıristiyan]] Süryani yazmalarından alındığı ve  Aramice 'hur' (beyaz kuru üzüm) sözcüğünün  Arap yorumcularca Arapça 'huri' (bakire) sözcüğüne [[Mistranslated Verses|(yanlış) çevrildiğidir]].<ref>Alexander Stille - [{{Reference archive|1=http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2002/03/02/MN128985.DTL|2=2012-02-19}} Revizyoncu tarihçiler Kur'an'ın yanlış çevrildiğini savunuyor] - New York Times, Mart 2, 2002</ref>
  
The Qur'an describes the physical characteristics of the houri in many places, and a reading of relevant verses show that Luxenberg's theory regarding heavenly white raisins is in error.  
+
Kur'an'ın hurilerin fiziksel özelliklerinin tanımlandığı pek çok ayeti okunduğunda, Luxenberg'in kuru üzümlerle ilgili teorisinin yanlış olduğu anlaşılıyor.
  
Raisins, which are dried grapes, cannot have large eyes,<ref name="Sura56_22">"''And (there are) fair ones with wide, lovely eyes,-''" - {{Quran|56|22}}</ref> big breasts,<ref name="Sura78_33">"''And voluptuous women of equal age;''" - {{Quran|78|33}}</ref> cannot restrain their glances,<ref name="Sura55_56"></ref> cannot be described as chaste,<ref name="Sura55_56"></ref> or have any of the characteristics listed above. The Qur'an further states that men will be wed to these houri.<ref name="Sura 44 54">"''Even so (it will be). And We shall wed them unto fair ones with wide, lovely eyes.''" - {{Quran|44|54}}</ref> Men cannot be married to raisins or white grapes.
+
Kuru üzümlerin iri gözleri,<ref name="Sura56_22">"''Ve onlara kara gözlü huriler de vardır ki,-''" - {{Kuran|56|22}}</ref> göğüsleri,<ref name="Sura78_33">"''Ve turunç sîneli yaşıtlar var;''" - {{Kuran|78|33}}</ref>olmadığı gibi;  bakışlarını alamayan <ref name="Sura55_56"></ref> ve iffetli <ref name="Sura55_56"></ref> olmadıkları gibi, daha yukarda anlatılan diğer özelliklerin de hiçbirine sahip değildirler. Kur'an ayrıca inananların bu huriler ile evlendirileceklerini belirtiyor.<ref name="Sura 44 54">"''Böyle işte ve onları evlendiririz iri gözlü hûrilerle.''" - {{Kuran|44|54}}</ref> Erkekler kuru veya yaş üzümlerle evlenemezler.
  
Additionally, for someone to accept this "72 raisins" theory, they would also have to accept that the Qur'an was not written by [[Allah]] or revealed to the Prophet [[Muhammad]] in Arabic during the 7<sup>th</sup> century, but was in fact written by Christian evangelists in Syro-Aramaic during the 8<sup>th</sup> century.
+
Ek olarak, birinin bu "72 Kuru üzüm" teorisini kabul edebilmesi için, Kur'an'ın [[Allah]] tarafından 7yy. Arapçası ile [[Muhammad | Muhammed]]e gönderilmek yerine 8yy.da Hıristiyan misyonerler tarafından yazıldığını kabul etmesi gerekir.
  
==Terrorism==
+
==Terörizm==
  
[[Suicide]] is clearly forbidden in Islam, but the [[The Islamic Ruling on the Permissibility of Martyrdom Operations|permissibility of martyrdom operations]] (Istishhad) is an altogether different topic, with scholars being split on the issue.
+
[[Suicide|İntihar]] İslam'da açık biçimde yasaklanmıştır, fakat [[The Islamic Ruling on the Permissibility of Martyrdom Operations|şehadet operasyonlarına izin verilebilmesi]] (Istishhad) İslam alimlerinin de görüş olarak farklı taraflarda yer aldığı, tamamı ile ayrı bir konudur.
  
Notable scholars and apologists such as Shaykh Yusuf Al-Qaradawi, the world's most quoted independent Islamic jurist,<ref name="Faisal">Faisal Bodi - [{{Reference archive|1=http://www.guardian.co.uk/world/2001/aug/28/comment.israelandthepalestinians|2=2012-02-21}} Bombing for God (Special report: Israel and the Middle East)] - The Guardian, August 28, 2001</ref> [[Dr.]] [[Zakir Naik]], known for his advocacy of "[[Islam and Science|Qur'anic science]]", and Tahir Ashrafi, the Chairman of the [[All Pakistan Ulema Council]], have justified the use of suicide bombing in Islam.<ref>Sheikh Yusuf Al-Qaradawi - [http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaE&cid=1119503545134 Palestinian Women Carrying Out Martyr Operations] - Islam Online, November 6, 2006</ref><ref>[http://www.youtube.com/watch?v=JtZxNqxpb8s Is Suicide Bombing allowed in Islam? By Dr. Zakir Naik] (a YouTube video posted by PeaceTVUK on September 20, 2008</ref><ref>Abdul Haq Omari - [{{Reference archive|1=http://www.tolonews.com/en/afghanistan/9627-pakistan-ulema-permits-suicide-attacks|2=2013-03-05}} Pakistan Ulema Permits Suicide Attacks] - TOLOnews, March 2, 2013</ref> Opinion polls have further shown that an [[Muslim Statistics (Terrorism)‎|extremely large number]] of Muslims from around the world support the practice.<ref name="Faisal"></ref><ref name="JP">Michael Freund - [http://web.archive.org/web/20070210015156/http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1167467849587&pagename=JPost/JPArticle/ShowFull Right On: The straightforward arithmetic of jihad] - The Jerusalem Post, January 31, 2007</ref><ref>Khalid A-H Ansari - [{{Reference archive|1=http://web.archive.org/web/20040412010339/http://web.mid-day.com/news/world/2004/march/79639.htm|2=2012-02-11}} 65% Pakistanis support Osama, says report] - Mid Day, March 27, 2004</ref><ref>[{{Reference archive|1=http://www.scotsman.com/news/international/one_in_eight_uk_muslims_support_terrorist_attacks_1_517610|2=2012-02-04}} One in eight UK Muslims 'support terrorist attacks'] - Scotsman.com, March 15, 2004</ref>
+
Dünyanın en fazla atıf alan Islam hukukçularından Shaykh Yusuf Al-Qaradawi <ref name="Faisal">{{cite web|url=http://www.guardian.co.uk/world/2001/aug/28/comment.israelandthepalestinians |title=Bombing for God (Special report: Israel and the Middle East) |publisher=The Guardian |author=Faisal Bodi |date=August 28, 2001 |archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://www.guardian.co.uk/world/2001/aug/28/comment.israelandthepalestinians&date=2012-02-21 |archivedate=2012-02-21 |deadurl=no}}</ref>, "[[Islam and Science|Bilimin Kur'an'a uygunluğu]]"nu savunması ile tanınan [[Dr.]] [[Zakir Naik]], [[All Pakistan Ulema Council| Pakistan Ulema Konseyi]] başkanı Tahir Ashrafi gibi önde gelen Islam alimi veya savunucuları Islam adına gerçekleştirilen intihar saldırılarını onaylamaktadırlar.<ref>Sheikh Yusuf Al-Qaradawi - [http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaE&cid=1119503545134 Palestinian Women Carrying Out Martyr Operations] - Islam Online, November 6, 2006</ref><ref>[http://www.youtube.com/watch?v=JtZxNqxpb8s Is Suicide Bombing allowed in Islam? By Dr. Zakir Naik] (PeaceTVUK tarafından Eylül 20, 2008 de yüklenen ber YouTube videosu</ref><ref>{{cite web|url=http://www.tolonews.com/en/afghanistan/9627-pakistan-ulema-permits-suicide-attacks |title=Pakistan Ulema Permits Suicide Attacks |publisher=TOLOnews |author=Abdul Haq Omari |date=March 2, 2013 |archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://www.tolonews.com/en/afghanistan/9627-pakistan-ulema-permits-suicide-attacks&date=2013-03-05 |archivedate=2013-03-05 |deadurl=no}}</ref> Daha sonra anketler de ortaya koymuştur ki, dünya genelinde müslümanların [[Muslim Statistics - Terrorism‎|çoğu]] da canlı bomba uygulamasını desteklemektedir.<ref name="Faisal"></ref><ref name="JP">Michael Freund - [http://web.archive.org/web/20070210015156/http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1167467849587&pagename=JPost/JPArticle/ShowFull Right On: The straightforward arithmetic of jihad] - The Jerusalem Post, January 31, 2007</ref><ref>{{Cite web|url= http://web.archive.org/web/20040412010339/http://web.mid-day.com/news/world/2004/march/79639.htm|title= 65% Pakistanis support Osama, says report|publisher= Mid Day|author= Khalid A-H Ansari|date= March 27, 2004|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http://web.archive.org/web/20040412010339/http://web.mid-day.com/news/world/2004/march/79639.htm&date=2012-02-11|deadurl=no}}</ref><ref>{{cite web|url= http://www.scotsman.com/news/international/one_in_eight_uk_muslims_support_terrorist_attacks_1_517610| title=One in eight UK Muslims 'support terrorist attacks'|publisher=Scotsman.com|date=March 15, 2004 |quote= |archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://www.scotsman.com/news/international/one_in_eight_uk_muslims_support_terrorist_attacks_1_517610&date=2012-02-04 |archivedate=2012-02-04 |deadurl=no}}</ref>
  
The Qur'an states that all Muslim males, not only martyrs, will be rewarded with virgins.<ref name="q56_36">"''Then We have made them virgins''" - {{Quran|56|36}}</ref> However, the Qur'an does also mention that those who [[The Meaning of Qatal|fight]] in the way of Allah ([[jihad]]) and get killed will be given a "great reward",<ref name="Sura4 74">"''Let those (believers) Who sell the life of this world for the hereafter fight in the cause of Allah and whoso fights in the cause of Allah, - and is slain or gets victory, We shall bestow on him a great reward.''" - {{Quran|4|74}}</ref> and there are also hasan (good) hadith<ref name="QA 8511"></ref> which refer to 72 virgins as one of the "seven blessings from Allah" to the martyr.<ref name="alMiqdaam"></ref> This has lead to the 72 virgins concept being widely used as a way to entice other Muslims into carrying out "martyrdom operations" for Islam.  
+
Kur'an sadece şehitlerin değil, tüm inanan erkeklerin bakireler ile ödüllendirileceğini belirtir.<ref name="q56_36">"''Ve biz onları bakireler kıldık''" - {{Kuran|56|36}}</ref> Bununla birlikte, Kur'an ayrıca Allah yolunda [[The Meaning of Qatal|savaşan]] ([[jihad|cihad eden]]) ve bu uğurda öldürülenlere de "büyük bir ödül" vadederken,<ref name="Sura4 74">"''O halde, dünya hayatı yerine ahireti alanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır, öldürülür veya galib gelirse, Biz ona büyük bir ecir vereceğiz.''" - {{Kuran|4|74}}</ref> "Allah'ın şehitlere 7 nimeti"nden biri olarak 72 bakire(huri)ye vurgu yapan hasen(iyi) hadislerle<ref name="QA 8511"></ref> de desteklenir.<ref name="alMiqdaam"></ref> Bu sayede 72 bakire (huri) kavramı müslümanların "şehadet operasyonlarını" gerçekleştirmelerinde geniş ölçüde kullanılır hale gelmiştir.
  
This is witnessed in [[Palestinian Authority area|Palestine]], where the actions of a mother who sends her son to die as a martyr is sometimes seen as "marrying him off",<ref>[{{Reference archive|1=http://palwatch.org/main.aspx?fi=565|2=2012-02-21}} The model Palestinian mother sends her son to die as Martyr, thereby marrying him off] - Al-Hayat Al-Jadida, January 8, 2012</ref> and where the concept is used in Friday sermons and [[music]] [[videos]], both airing on official television.<ref>[{{Reference archive|1=http://palwatch.org/main.aspx?fi=565|2=2012-02-21}} 72 wives await the Martyrs for Allah: Six rewards quoted in Hamas TV sermon] - Al-Aqsa TV (Hamas), January 1, 2010</ref><ref>[{{Reference archive|1=http://palwatch.org/main.aspx?fi=565|2=2012-02-21}} Beautiful virgins await Muslim Martyrs in Paradise] - Palestinian TV (Fatah), February 7, 2010 (1 min)</ref> It has even been used in the [[United Kingdom]], where, in one event, Muslim teens were told to train with Kalashnikov rifles  with the promise that the would receive 72 virgins in paradise if they died as religious martyrs.<ref>[http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/2687797.stm British martyrs 'promised 72 virgins'] - BBC News, January 23, 2003</ref>  
+
Bu durum [[Palestinian Authority area|Filistin]]de oğlunu şehit olmak üzere gönderen annenin, bazen oğlunu "evlendirmekte olduğu" şeklinde de yorumlanmaktadır<ref>{{cite web|url=http://palwatch.org/main.aspx?fi=565 |title=The model Palestinian mother sends her son to die as Martyr, thereby marrying him off |publisher=Al-Hayat Al-Jadida |author= |date=January 8, 2012 |quote= |archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://palwatch.org/main.aspx?fi=565&date=2012-02-21 |archivedate=2012-02-21 |deadurl=no}}</ref> ve bu görüş resmi televizyonda yayınlanan cuma vaazlarında ve [[music|müzik]] [[videos|videolarında]] da dile getirilir.<ref>{{cite web|url=http://palwatch.org/main.aspx?fi=565 |title=Allah'ın şehitlerini 72 eş bekliyor: Hamas TV vaazında dile getirilen altı ödül |publisher=Al-Aqsa TV (Hamas) |series=|date=Ocak 1, 2010 |quote= |archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://palwatch.org/main.aspx?fi=565&date=2012-02-21 |archivedate=2012-02-21 |deadurl=no}}</ref><ref>{{cite web|url=http://palwatch.org/main.aspx?fi=565 |title=Şehitleri cennette güzel bakireler bekliyor |archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://palwatch.org/main.aspx?fi=565&date=2012-02-21 |archivedate=2012-02-21 |deadurl=no}} - Palestinian TV (Fatah), February 7, 2010 (1 min)</ref> Hatta bir defasında [[United Kingdom|İngiltere]]'de gerçekleşen bir olayda, Müslüman gençlerin cennette 72 bakire edinebilmek için şehit olmaları, bunun için de Kalashnikov tüfekleri kullanmayı öğrenmeleri telkin edilmiştir.<ref>[http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/2687797.stm İngiliz şehitlere '72 bakire sözü'] - BBC News, January 23, 2003</ref>  
  
Contrary to what the Qur'an, hadith, scholars and Muslims themselves say, a Western author named Margaret Nydell in a book that "promotes understanding between modern-day Arabs and Westerners", states that mainstream Muslims regard the belief of 72 virgins in the same way that mainstream Christians regard the belief that after death they will be issued with wings and a harp, and walk on clouds.<ref>{{cite book|title=Understanding Arabs: A Guide for Modern Times|author=Margaret Kleffner Nydell|pages=109|year=2006|publisher=Intercultural Press|isbn=1931930252}}</ref>  
+
Kur'an, hadisler, alimler ve müslümanların söylediklerinin aksine, Margaret Nydell adında batılı bir yazar "günümüz Arapları ve Batılılar arası anlaşmayı destekleyen" bir kitabında; Müslümanların cennetteki 72 bakire inancının, Hıristiyanların ölümden sonra kendilerine kanat ve harp verilip bulutlarda yürüyeceklerine inanmalarına benzediğini belrtir<ref>{{cite book|title=Understanding Arabs: A Guide for Modern Times|author=Margaret Kleffner Nydell|page=109|year=2006|publisher=Intercultural Press|isbn=1931930252}}</ref>  
  
However, both the Qur'an and Muhammad in the hadith literature discuss the issue of virgins being provided for men in Paradise. So, unless the Bible, and more specifically [[Jesus]] in the [[Injil|four Gospels]], claims Christians will indeed be issued with wings and a harp upon their arrival in Heaven, this claim is inaccurate and misleading.
+
Bununla beraber, Kur'an da, Muhammed'in hadisleri de cennet ehline bakireler verileceği konusunda hemfikirdir. Bu durumda, eğer [[Injil|İncil]] veya [[Jesus|İsa]] hristiyanların cennete vardıklarında kanat ve harpler ile donatılacaklarını belirtmiyorsa, bu iddia geçersizdir.
  
==Conclusion==
+
==Sonuç==
  
The Qur'anic Paradise is sensual in nature,<ref name="LI June 2003"></ref> promising Muslim men voluptuous<ref name="Sura78_33"/> virgins<ref name="q56_36"/> but does not specify their exact number. This cannot possibly be a mistranslation because raisins do not have large eyes<ref name="Sura56_22"></ref> or cannot be wed to men.<ref name="Sura 44 54"></ref>
+
Kur'an, şehvet temelli cennetinde <ref name="LI June 2003"></ref> inanan erkeklere arzulu<ref name="Sura78_33"/> bakireler<ref name="q56_36"/> vadetmektedir, fakat bunların sayısı hakkında kesin bir sayı vermemektedir. Bütün bunların birer yanlış anlaşılma veya bir yanlış yorumlama olması ise mümkün değildir, zira kuru üzümlerin büyük gözleri <ref name="Sura56_22"></ref> olmamakla beraber, onları erkeklere eş kılmak da(evlendirmek de) mümkün değildir.<ref name="Sura 44 54"></ref>
  
The hadith literature compliment the Qur'anic text by specifying the exact number of virgins as 72 and providing us with detailed descriptions of their [[#Descriptions|characteristics]]. These narrations are not weak but vary in strength from good to authentic.<ref name="SP 4828"></ref><ref name="QA 8511"></ref><ref>[http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.islam.tc%2Fcgi-bin%2Faskimam%2Fask.pl%3Fq%3D7007%26act%3Dview&date=2012-01-09<!-- http://www.islam.tc/cgi-bin/askimam/ask.pl?q=7007&act=view --> The number of Hoors (70 or more) in Jannah for a Shaheed or a Jannathi is fixed by which hadeeth, and in which book] - Mufti Ebrahim Desai, Ask-Imam, Question No. 7007, October 29, 2002</ref>  
+
İyi veya güvenilir pek çok hadis kaynağı, tam sayısını 72 olarak ortaya koydukları bakirelerin [[#Descriptions|özelliklerini]] detaylı tasvirlerle de sunarak Kur'an'ın sözlerini onaylamaktadırlar. <ref name="SP 4828"></ref><ref name="QA 8511"></ref><ref>[http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.islam.tc%2Fcgi-bin%2Faskimam%2Fask.pl%3Fq%3D7007%26act%3Dview&date=2012-01-09<!-- http://www.islam.tc/cgi-bin/askimam/ask.pl?q=7007&act=view --> The number of Hoors (70 or more) in Jannah for a Shaheed or a Jannathi is fixed by which hadeeth, and in which book] - Mufti Ebrahim Desai, Ask-Imam, Question No. 7007, October 29, 2002</ref>  
  
We are also given details on the physical attributes given to men to sustain 72 virgins, namely, [[Priapism - Permanent Erection|ever-erect penises]] that never soften<ref name="Ibn Majah 39"></ref><ref name="Al-Suyuti"></ref> and the sexual strength to satisfy 100.<ref name="al Janna"></ref><ref name="Masabih XLII"></ref><ref name=" Religious_Sciences5">"''Once a Jewish learned man came to the Prophet and asked him : Who will first cross the Bridge? He said : The poor refugees : The Jew asked again : When they will enter paradise, what food will be served to them first? He said : Roasts of the livers of fish. He asked again : What will be their morning lunch? He said : Cows of paradise will be slaughtered for them. He said : What drink will be given to them? He said They will be given drink of Salsabil. The Jew said : You have spoken the truth. Once a Jew asked the Prophet : Do you think that the inmates of paradise will eat and drink? The Prophet said Yes, by One in whose hand there is my life, each one of them will be given food, drink and strength of one hundred man to have sexual intercourse. The Jew asked : Will he have any necessity of passing urine and stools? The Prophet said : In place of urine and stool, perspiration will come out of them like camphor and as a result their stomach will be cleared therefor. ''" - Al Ghazzali, [{{Reference archive|1=http://www.nderf.org/islamic_views_death.htm|2=2012-12-03}} Ihya Uloom Ed-Din (The Revival of the Religious Sciences) Vol. 4], The Book of Constructive Virtues 429</ref>
+
Kaynaklar ayrıca 72 bakireyi idare edebilmek için erkeğe verilecek olan fiziksel özellikler konusunda da bizi bilgilendirmektedirler. Bu özellikler asla yumuşamayacak, dikliğini daima koruyacak penisler <ref name="Ibn Majah 39"></ref><ref name="Al-Suyuti"></ref> ve 100 erkeğin gücüdür.<ref name="al Janna"></ref><ref name="Masabih XLII"></ref><ref name=" Religious_Sciences5">{{cite web|url=http://www.nderf.org/islamic_views_death.htm |title=Ihya Uloom Ed-Din (The Revival of the Religious Sciences) Vol. 4 |author=El Ghazzali|quote=Bir keresinde Yahudilerden bir alim Peygambere geldi ve sordu: Köprüyü (sıratı) ilk geçen kim olacak? Peygamber: "Muhacirlerin fakirleridir" buyurdu. Adam gene sordu: Cennete girince onlara ilk ne sunulacak? Peygamber : "Balık ciğerinin ziyadesi" buyurdu. Adam gene sordu : "Bunun arkasından ne yiyecekler?" dedi. "Onlara cennetin etrafında atlayan cennet öküzü kesilecek!" buyurdular. "Bunun üstüne ne içecekler?" dedi. " Selsebil denen cennetteki bir gözenin suyundan" buyurdular. Adam; "Doğru söyledin!" dedi ve ilave etti: "Sen cennet ehlinin yiyip içeceğini mi iddia ediyorsun?" Peygamber: "Evet,Nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim, cennet ehlinin her birine yemek, içmek ve cinsî münasebet hususunda yüz kişinin kuvveti verilir." Yahudi gene sordu: "Muhakkak ki yiyen ve içen bir kimse def-i hacete mecbur olur." Peygamber şunu buyurdular: "Onların ihtiyaçları derilerinden misk gibi akan terdir. Bir de bakarsın karınlan sırtlarına yapışmıştır|archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://www.nderf.org/islamic_views_death.htm&date=2012-12-03 |archivedate=2012-12-03 |deadurl=no}}, The Book of Constructive Virtues 429</ref>
  
Although it does say they will receive a "great reward",<ref name="Sura4 74"></ref> and there are also hasan hadith<ref name="QA 8511"></ref> which refer to 72 virgins as one of the "seven blessings from Allah" to the martyr,<ref name="alMiqdaam"></ref> the Qur'an does not specify these virgins are a reward for jihadists/martyrs, but rather for any Muslim male who gains admittance to Paradise.<ref name="q56_36"></ref>
+
Şehitler için, Allah tarafından kendilerine "büyük bir ödül" <ref name="Sura4 74"></ref> verileceği belirtilmiş ve 72 bakireden Allah'ın kendilerine vereceği 7 nimetten biri olarak bahseden hasen hadisler <ref name="QA 8511"></ref> de olmasına rağmen<ref name="alMiqdaam"></ref>, Kur'an'a göre bu bakireler sadece şehitlerin değil, tüm cennet ehlinin hakkıdır.<ref name="q56_36"></ref>
  
==Selected Quotations==
+
==Alıntılar==
  
{{Quote|Sunan Ibn Majah, Zuhd (Book of Abstinence) 39|Abu Umama narrated: "The Messenger of God said, 'Everyone that God admits into paradise will be '''married to 72 wives; two of them are houris and seventy of his inheritance of the [female] dwellers of hell'''. All of them will have libidinous sex organs and he will have an '''ever-erect penis'''.' "}}
+
{{Quote|Sunan Ibn Majah, Zuhd (Book of Abstinence) 39|Abu Umama aktarıyor: "Allah Resulü şunu buyurdular, 'Allah'ın cennetine kabul ettiği her kişinin '''72 eşi vardır; bunlardan ikisi huridir, yetmişi de cehennem ehlinin geride bıraktıkları karılarındandır'''. Hepsinin arzu ve şehvet dolu organları olup, kendinin de '''erkekliği daima diktir'''.' "}}
  
{{Quote|Al-Tirmidhi, Vol. 4, Ch. 21, No. 2687|It was mentioned by Daraj Ibn Abi Hatim, that Abu al-Haytham 'Adullah Ibn Wahb narrated from Abu Sa'id al-Khudhri, who heard the Prophet Muhammad PBUH saying, 'The smallest reward for the people of Heaven is an abode where there are eighty thousand servants and '''seventy-two houri''', over which stands a dome decorated with pearls, aquamarine and ruby, as wide as the distance from al-Jabiyyah to San'a.}}
+
{{Quote|Al-Tirmidhi, Vol. 4, Ch. 21, No. 2687|Daraj Ibn Abi Hatim'in ifadesine göre, Abu al-Haytham 'Adullah Ibn Wahb rivalyet eder ki Abu Sa'id al-Khudhri, Peygamber Muhammad(s.a.v)'in şöle dediğini duymuş: 'Cennet ehlinden derecesi en düşük olanın seksen bin hizmetçisi, yetmiş iki zevcesi vardır. Onun için inciden, zebercedden ve yakuttan bir çadır kurulur. Bu çadır, Cabiye'den San'a'ya kadar uzanan bir büyüklüktedir.}}
  
{{Quote|Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, p. 351|Each time we sleep with a Houri we find her virgin. Besides, '''the penis of the Elected never softens. The erection is eternal'''; the sensation that you feel each time you make love is utterly delicious and out of this world and were you to experience it in this world you would faint. Each chosen one [i.e. Muslim] will marry '''seventy''' [sic] '''houris''', besides the women he married on earth, and '''all will have appetizing vaginas'''.}}
+
{{Quote|Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, p. 351|Huriler her zaman bakire kalacaklar. Ayrıca erkeklerin organları da asla yumuşamayacak. Sertlik daimi olacak. Orada seviştiğinizde aldığınız hazzı bu dünyada tatsanız, hemen düşüp bayılırdınız. Her erkeğin yetmiş hurisinin yanısıra dünyada evlendiği karıları da yanında olacak ve hepsinin şehvet uyandıran organları olacak'''.}}
  
{{Quote|Sifat al-Janna, al-`Uqayli in the Du`afa’, and Musnad of Abu Bakr al-Bazzar|Anas said, Allah be well-pleased with him: The Messenger of Allah said, upon him blessings and peace: “'''The servant in Paradise shall be married with seventy wives'''.” Someone said, “Messenger of Allah, can he bear it?” He said: “He will be given strength for a hundred.” From Zayd ibn Arqam, Allah be well-pleased with him, when an incredulous Jew or Christian asked the Prophet, upon him blessings and peace, “Are you claiming that a man will eat and drink in Paradise??” He replied: “Yes, by the One in Whose hand is my soul, and '''each of them will be given the strength of a hundred men in his eating, drinking, coitus, and pleasure'''.”}}
+
{{Quote|Sifat al-Janna, al-`Uqayli in the Du`afa’, and Musnad of Abu Bakr al-Bazzar|Enes (Allah ondan razı olsun) dedi ki: Resulallah(s.a.v) dedi ki: “'''(Allah'a ve islama) hizmet edenler cennette 70 kadınla evleneceklerdir'''.” Birisi sordu, “Allah resulü, o adam buna dayanabilir mi ki?” Peygamber cevapladı: “Ona 100 erkeğin gücü verilecektir.” Zeyd ibn Arqam'ın (Allah ondan razı olsun) anlattığına göre , şüphe eden bir Yahudi ya da Hristiyan Peygambere(s.a.v) şöyle sordu: “Cennette insanın(erkeğin) yiyip içeceğini mi iddia ediyorsun??” Peygamber yanıtladı: “Evet, yol gösteren Allah'ın adıyla, '''ve onların her birine yemede, içmede, cimada ve zevkte 100 erkeğin gücü verilecektir'''.”}}
  
{{Quote|1=Tafsir Ibn Kathir, Abridged, Volume 10 Surat At-Tagabun to the end of the Qur'an, 333-334|2=This '''[Qur'an 78:33] means round breasts'''. They meant by this that the breasts of these girls will be '''fully rounded and not sagging''', because they will be virgins, equal in age.}}
+
{{Quote|1=Tafsir Ibn Kathir, Abridged, Volume 10 Surat At-Tagabun to the end of the Qur'an, 333-334|2=Bu '''[Kur'an 78:33] yuvarlak göğüsler demektir'''. Bununla, kızların yaşıt bakireler olduklarından, göğüslerinin '''yuvarlak ve diri olacağının''' belirtmektedirler.}}
  
==Responses to Apologetics==
+
==Savunuculara yanıtlar==
# '''''"The Qur'an doesn't talk about 72 virgins, only the hadiths"'''''<BR> Even though the Qur'an does not mention the number of virgins, it does say in verse 56:36<ref name="q56_36"/> that Muslim men will be awarded with virgins in Paradise. The Qur'an describes their physical attributes, for example they will have large eyes (56:22) and big breasts (78:33)<ref name="Sura78_33"/> and so on. The actual number of houri is thus a minor issue and 72 is the number of those houris confirmed in multiple hadith. The [[hadiths]] are a [[Qur'an Only Islam - Why it is Not Possible|crucial part of Islam]] and certain Muslims ignore them because sometimes they contain uncomfortable details about Islam. There are many hadiths and Qur'anic verses which talk about various issues of a sexual nature. According to {{Bukhari|1|5|268}} which belongs to the most authentic collection of hadiths, Muhammad himself was given the sexual strength of 30 men and so on.
+
# '''''"72 bakireden bahseden Kur'an değil, yalnızca hadislerdir"'''''<BR> Kur'an bakirelerin sayısını belirtmese de 56:36 ayette <ref name="q56_36"/> inanan erkeklerin cennette bakireler ile ödüllendirileceklerinden bahseder. Kur'an bakirelerin fiziksel özelliklerini tasvir eder, örneğin onların iri gözleri (56:22) dolgun göğüsleri (78:33)<ref name="Sura78_33"/> vb. olacağını belirtir. Bakirelerin asıl sayısı nispeten ufak bir detay olmakla beraber, 72 sayısı birden çok hadis ile desteklenmektedir.[[hadiths|Hadisler]] [[Qur'an Only Islam - Why it is Not Possible|Islam'ın önemli bir parçası]]dır ve bu yüzden bazı Müslümanlar onları İslam'la ilgili hoşa gitmeyen detayları ortaya koydukları için görmezden gelirler. Cinsel mevzular üzerine çeşitli hadisledr ve Kuran ayetleri bulunmaktadır. En güvenilir muhaddislerden {{Bukhari|1|5|268}}ye göre Muhammed 30 erkeğin cinsel gücüne sahiptir.
# '''''"The 72 virgins hadith has been classified as Da'if (weak) or Maudu (fabricated)"'''''<BR>Not true. The hadith from Sunan al-Tirmidhi has been graded hasan sahih gharib (a “fair, sound, single-chained hadith”).<ref name="SP 4828"></ref> Additionally there is not only one "72 virgins" hadith. We have quoted narrations here that have been graded both hasan (good) and sahih (authentic), and there are [[Authenticity of 72 Virgins Hadith|many others]].
+
# '''''"72 Huri hadisi Da'if (zayıf) veya Maudu (uydurulmuş) olarak sınıflandırılmaktadır"'''''<BR>Doğru değil. Tırmizi'nin Sünen'inde yer alan bu hadis hasen sahih garib'dir .<ref name="SP 4828"></ref> Ayrıca, varolan tek 72 Huri hadisi de bu değildir. Burada hasen (iyi) ve sahih (güvenilir) hadislerden verdiğimiz örneklerin yanısıra,daha [[Authenticity of 72 Virgins Hadith|pek çokları]] da bulunmaktadır.
# '''''"Obviously this hadith has been made up, is unreliable and/or is a lie"'''''<BR>See answers to #1 and 2 above.  
+
# '''''"Açık ki bu hadis uydurulmuş, güvenilmez veya yalandır"'''''<BR>#1 ve #2 numaralı cevaplara bakınız .  
# '''''"The Qur'an doesn't talk about the number of virgins being seventy two"'''''<BR>See answer to #1 above.
+
# '''''"Kuran hurilerin sayısının yetmiş iki olduğunu söylemez"'''''<BR>#1 numaralı cevaba bakınız.
# '''''"It is talking about (white) raisins, not virgins"'''''<BR>This is a myth originating from Christoph Luxenberg, a recent author with a pseudonym who has no known qualifications or authority on Islamic issues, and has been shown to be in error for [[#Virgins or Raisins?|various reasons]].  
+
# '''''"Hurilerden değil beyaz kuru üzümlerden bahsediyor"'''''<BR>Christoph Luxenberg mahlaslı, İslami konular üzerine herhangi bir vasfı bulunmayan biri tarafından ortaya atılan bu iddianın [[#Virgins or Raisins?|çeşitli sebeplerce]] yanlış olduğu kanıtlanmıştır.  
# '''''"Islam prohibits suicide"'''''<BR>Yes, hadith do exist that prohibit suicide ([[The Islamic Ruling on the Permissibility of Martyrdom Operations|Suicide ''bombing'']] however is a separate issue) but this has nothing to do with the fact that Islam promises women in Paradise as a reward for the "righteous" (i.e. Muslims).
+
# '''''"Islam intiharı yasaklamıştır"'''''<BR>Evet, intiharı yasaklayan hadisler bulunmaktadır ([[The Islamic Ruling on the Permissibility of Martyrdom Operations|İntihar ''bomba''cıları]] apayrı bir konudur) fakat bunun Islam'ın  Cennette "hak yolundakiler"e kadın vadetmesi ile ilgisi yoktur.
# '''''"If the seventy two virgins thing was something big in Islam it would be talked about more frequently."'''''<BR>Women in Islamic heaven as a reward are talked about frequently in the Qur'an as evidenced by the various places in the Qur'an where their characteristics are talked about. Also if the Qur'an talks about a certain issue only once, it cannot be taken lightly in any way as every word and sentence in the Qur'an is important and holy to Muslims.
+
# '''''"Eğer yetmiş iki bakire meselesi İslam'da gerçekten önem teşkil etseydi, bundan daha sık konu edilirdi."'''''<BR>Kadınların İslam'ın cennetinde ödül olmaları durumu, özelliklerinin anlatıldığı çeşitli yerlerde defalarca ortaya konulmaktadır. Ayrıca, eğer Kur'an bir konudan yalnızca bir kere bahsediyorsa bile, bu önemsiz olduğu anlamına gelmez; zira Kur'an her bir sözcüğü bile Müslümanlar için kutsaldır.
# '''''"The houri are for both men and women"'''''<BR> The Qur'an explicitly talks about female virgins with large eyes as rewards for men. On the contrary there is not a single "women will get guys as a reward" verse. Some gender neutral verses do exist but they talk about general rewards only (such as "companionship" etc).
+
# '''''"Huriler hem kadınlar hem de erkekler içindir"'''''<BR> Kur'an iri gözlü bakirelerin erkekler için ödül olduğunu açıkça vurgulamaktadır. Diğer taraftan, "kadınların erkekler ile ödüllendirileceği" hakkında tek bir ayet bile bulunmamaktadır. Bazı (görece) cinsiyet belirtmeyen ayetler bulunmakla beraber bunlar "yarenlik" gibi genel ödüllerden bahsetmektedir.
# '''''"The houri are only servants and not for sexual purposes"'''''<BR> If that was true, Qur'an 56:36<ref name="q56_36"/> wouldn't say they are virgins and it wouldn't mention they have big breasts. In addition, while the Qur'an does not explicitly say they're for sexual purposes, [[Qur%27an, Hadith and Scholars:Sexuality#Paradise|other Islamic sources]] mention that. One hadith says "The believer will be given such and such strength in Paradise for sexual intercourse". Other sources state that "the penis of the Elected never softens" and that men in heaven will have the sexual strength of 100 men.<ref name="Masabih XLII">"''The Holy Prophet said: 'The believer will be given such and such strength in Paradise for sexual intercourse. It was questioned: O prophet of Allah! can he do that? He said: "He will be given the strength of one hundred persons.''" - Mishkat al-Masabih Book IV, Chapter XLII, Paradise and Hell, Hadith Number 24</ref><ref name=" Religious_Sciences5"></ref>
+
# '''''"Huriler yalnızca hizmet içindir, cinsel işlevler için değil"'''''<BR> Eğer bu doğru olsaydı, Kur'an 56:36<ref name="q56_36"/> onların bakire olduklarından, ve dolgun yuvarlak göğüslere sahip olduklarından bahsetmezdi. Ayrıca, Kur'an onların cinsel amaçlar için olduklarını açıkça yazmasa da [[Qur%27an, Hadith and Scholars:Sexuality#Paradise|diğer islami kaynaklar]] bunu ortaya koyuyor. Bir hadiste "İnanana cennette cima için şu kadar güç verilecektir" denmektedir. Başka kaynaklarda da "cennet ehlinin organının daima sert olduğu" ve onlardan her birinin 100 erkeğin cinsel gücüne sahip olacağı belirtilir.<ref name="Masabih XLII">"''Peygamber şunu buyurdu: 'İnanan erkeğe cinsel münasebet için şu kadar kudret verilecek'. Sordular: Ey Allah'ın Resulü! İnsan buna dayanabilir mi ki? Şöyle yanıtladı: "Ona 100 erkeğin gücü verilecektir".''" - Mishkat al-Masabih Book IV, Chapter XLII, Paradise and Hell, Hadith Number 24</ref><ref name=" Religious_Sciences5"></ref>
  
 
{{Core Women}}
 
{{Core Women}}
  
==See Also==
+
==İlgili Sayfalar==
 +
<!-- * [[Virgins]] ''- Bakirelerle ilgili diğer sayfalara bağlantılar barındıran bir ara sayfa''
 +
* [[Numbers of Islam]] ''- Islam hakkında sayılarla ilgili diğer gerçekler'' -->
  
* [[Virgins]] ''- A hub page that leads to other articles related to Virgins''
+
*[[Turkce Makaleler - Articles in Turkish|Türkçe Makaleler (Articles in Turkish)]]
* [[Numbers of Islam]] ''- other number-related facts about Islam''
 
  
{{Translation-links-english|[[72_девственницы|Russian]]}}
+
{{Translation-links-turkish|[[72 Jungfrauen|Almanca]], [[72 Huri - Bakirə|Azerice]], [[72 Девственици|Bulgar]], [[Le 72 vergini|İtalyan]], [[72 Virgins|İngilizce]] ve [[72 Pannen|Çekçe]]}}
  
==External Links==
+
==Dış bağlantılar==
  
; Articles
+
; Makaleler
* [{{Reference archive|1=http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/538.htm|2=2012-02-23}} '72 Black Eyed Virgins': A Muslim Debate on the Rewards of Martyrs]
+
* {{external_link|url=http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/538.htm |title='Siyah Gözlü 72 Bakire': Şehitlere Verilecek Ödüller Üzerine Bir Tartışma |archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/538.htm&date=2012-02-23 |archivedate=2012-02-23 |deadurl=no}}  
* [{{Reference archive|1=http://www.straightdope.com/columns/read/2329/does-the-koran-really-promise-islamic-martyrs-72-virgins|2=2012-02-23}} Does the Koran really promise Islamic martyrs 72 virgins?]
+
* {{external_link|url=http://www.straightdope.com/columns/read/2329/does-the-koran-really-promise-islamic-martyrs-72-virgins |title=Kuran gerçekten şehitlere 72 bakire sözü veriyor mu? |archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://www.straightdope.com/columns/read/2329/does-the-koran-really-promise-islamic-martyrs-72-virgins&date=2012-02-23 |archivedate=2012-02-23 |deadurl=no}}
* [{{Reference archive|1=http://www.answering-islam.org/Responses/Abualrub/allah_brothel.htm|2=2012-02-23}} Have You Been Invited to Allah’s Brothel?]
+
* {{external_link|url=http://www.answering-islam.org/Responses/Abualrub/allah_brothel.htm |title=Allah'ın Genelevine Davet Edildiniz mi? |archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://www.answering-islam.org/Responses/Abualrub/allah_brothel.htm&date=2012-02-23 |archivedate=2012-02-23 |deadurl=no}}
* [{{Reference archive|1=http://www.answering-islam.org/Quran/Versions/078.033.html|2=2012-02-23}} Muslim Mastectomy or The Miracle of Disappearing Breasts]
+
* {{external_link|url=http://www.answering-islam.org/Quran/Versions/078.033.html |title=İslami Mastectomy veya Kaybolan Göğüsler Mucizesi |archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://www.answering-islam.org/Quran/Versions/078.033.html&date=2012-02-23 |archivedate=2012-02-23 |deadurl=no}}  
  
;Videos
+
;Videolar
* [{{Reference archive|1=http://weaselzippers.typepad.com/blog/2009/09/video-saudi-cleric-extols-the-virtues-of-allahs-virgins-in-paradise-they-are-white-women-who-are-men.html|2=2012-02-23}} Saudi Cleric Extols the Virtues of Allah's Virgins in Paradise, "They are White Women who are Menstruation-Free, Free of Feces, Urine, Phlegm"]
+
* {{external_link|url=http://weaselzippers.typepad.com/blog/2009/09/video-saudi-cleric-extols-the-virtues-of-allahs-virgins-in-paradise-they-are-white-women-who-are-men.html |title=Suudi Vaiz Allah'ın Cennetteki Bakirelerinin Özelleklerini Övüyor:"Onlar Adet, Dışkı, Sidik ve Balgamdan Münezzeh BBeyaz Kadınlardır" |archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://weaselzippers.typepad.com/blog/2009/09/video-saudi-cleric-extols-the-virtues-of-allahs-virgins-in-paradise-they-are-white-women-who-are-men.html&date=2012-02-23 |archivedate=2012-02-23 |deadurl=no}}
* [http://www.youtube.com/watch?v=B5pqQIyQfa8 72 wives await the Martyrs for Allah: Six rewards quoted in Hamas TV sermon]
+
* [http://www.youtube.com/watch?v=B5pqQIyQfa8 Allah'ın Şehitlerini 72 Eş Bekliyor: Hamas TV Vaazında Bahsedilen Alkı Ödül]
* [http://www.youtube.com/watch?v=aolf7qrTM1E ABC's Islam Deception--Part One: Raisins or Virgins in Paradise?]
+
* [http://www.youtube.com/watch?v=aolf7qrTM1E ABC Islam Aldatmacası--Brinci Bölüm: Cennette Kuru Üzümler mi, Bakireler mi?]
*[http://www.youtube.com/watch?v=Zb326lP5RPg Dark eyed virgins greet Muslim Martyrs in Paradise]
+
*[http://www.youtube.com/watch?v=Zb326lP5RPg Cennette şehitleri kara gözlü bakireler karşılayacaklar]
  
;Muslim links:
+
;İslami bağlantılar:
*[{{Reference archive|1=http://theuglytruth.wordpress.com/2007/03/04/debunking-the-suicide-for-72-virgins-myth/|2=2012-02-23}} Debunking the ‘Suicide for 72 Virgins’ Myth] ''(see [[#Responses_to_Apologetics|Response]] section above)''
+
* {{external_link|url=http://theuglytruth.wordpress.com/2007/03/04/debunking-the-suicide-for-72-virgins-myth/ |title=‘72 Bakire için İntihar’ Efsanesini Çürütmek |archiveurl=http://www.webcitation.org/query?url=http://theuglytruth.wordpress.com/2007/03/04/debunking-the-suicide-for-72-virgins-myth/&date=2012-02-23 |archivedate=2012-02-23 |deadurl=no}} ''(see [[#Responses_to_Apologetics|Response]] section above)''
  
;Humor
+
;Mizah
Videos:  
+
Videolar:  
*[http://www.youtube.com/watch?v=_cRmPO07U_M Atheist Comedian 72 Virgins in Heaven] ''(5:32)''
+
*[http://www.youtube.com/watch?v=_cRmPO07U_M Ateist Komedyen Cennette 72 Bakire] ''(5:32)''
*[http://www.youtube.com/watch?v=1dxpMTFBg48 Family guy - 72 Virgins] ''(0:25)''
+
*[http://www.youtube.com/watch?v=1dxpMTFBg48 Family guy - 72 Bakire] ''(0:25)''
Pictures: [http://jot.amid.com/post/51544807/much-to-their-surprise-the-virgins-awaiting much to their surprise...]
+
Resimler: [http://jot.amid.com/post/51544807/much-to-their-surprise-the-virgins-awaiting much to their surprise...]
  
==References==
+
==Referanslar==
{{Reflist|2|refs=}}
+
{{Reflist|30em}}
  
 
+
<!-- [[Category:Islam and Women]] later, when turkish category is made -->
<!-- [[Category:Islam and Women]]
+
[[Category:Türkçe (Turkish)]]
 
[[ru:72 девственницы]]
 
[[ru:72 девственницы]]
-->
 

Latest revision as of 22:07, 10 January 2015


Bir sanatçının 72 bakire canlandırması. Kur'an, hadisler ve İslam alimleri Müslüman erkeklerin cennette bakire kızlarla ödüllendirileceklerinden bahsetmektedir.

Bu makale Kur'an, hadisler ve İslam alimlerinin 72 bakire konusunda sözlerini incelemekte ve bunlara dayandırılan kavramsal yanlışlıkları ve çarpıtmaları ortadan kaldırmaktadır.

Şehvet dolu bir Cennet

İslam'da 72 huri meselesi, Cennet'in şehvet dolu yönünü ifade etmektedir. Bunun temelleri, inananların (erkekler) turunç büyüklüğünde ya da tomurcuklanmış göğüslere sahip bakire kızlarla evlendirileceklerinin[1] anlatıldığı ayetlerdedir.[2][3]

Gibril Haddad gibi çağdaş İslam alimleri,bazı erkeklerin yalnızca bu ayetleri duyduğunda bile gusül abdestine ihtiyacı olacağını söyleyerek Kur'an'ın cennetinin cinsel doğasına dikkat çekmektedir.[4]

El-Gazali (Ölümü M.S. 1111) ve al-Ash'ari (Ölümü M.S. 935) gibi geleneksel İslam teologları cennetteki cinsel hazlar ve cenneti "alım veya satımın olmadığı... ama isteyen erkeğin, istediği kadınla hemen ilişkiye girebileceği" bir cariye pazarı olarak tanımlayan hadis(ler) üzerine kafa yormuşlardır. [5][6]

İbni Kesir Tefsirinde , [7] El-Suyuti (Öl. 1505) tarafından da Ibn Majah'tan[8] aktarımla Sahih hadis[9] te şu tasviri yer almaktadır: daima bakire olan bu kızların "istek uyandıran cinsel organları" olacak ve cennetle mükafatlandırılmış erkeklerin "organları asla yumuşamayacak. Daima sert ve dik kalacak"[10]

Cennette inananlar ile huriler arasındaki yaşanacak şehvet dolu birliktelikler iki Sahih hadis toplayıcısı tarafından da doğrulanmaktadır. Bunlardan Sahih Buhari'de[11] ve Sahih Muslim'de de onların son derece güzel, vücutlarının letafetinden kemik iliklerinin bile rahatça görülebilecek denli narin olduğundan [12] bahsedilmekte ve "inananların onları ziyaret edecekleri" aktarılmaktadır.[13]

Tarifler

Çeşitli islami kaynaklarda hurilerin tarif edildiğini görüyoruz. Bunlardan bazıları:

Fiziksel Özellikler:

 • Büyük ve güzel/alımlı gözlere sahip [14][15][16]
 • İnciler gibi [17]
 • Saç ve kirpikleri dışında vücutlarında tüy bulunmayan [18]
78:33 ün "şehvetli bakireler" olarak yapılan tercümelerine[19] ek olarak, Sahih International bunu "dolgun göğüslü yaşıt [eşler] " olarak çevirmektedir. Tafsir al-Jalalayn ise "vedolgun yaşıt (atrāb tirb'in çoğul halidir) bakireler (kawā‘ib kā‘ib'in çoğul halidir)" olarak çevirmektedir. Bazı İslam alimleri onların " asla sarkmayan büyük, yuvarlak göğüsler"e sahip olacağını söylüyorlar.[20]

Brsts.jpg
 • Güzel [12]
 • Beyaz tenli [21]
 • 60 zıra [45-54 metre] yüksekliğinde [22][21]
 • 7 zıra [5.3-6.3 metre] eninde [21]
 • Tenleri iliklerine kadar görünecek şekilde ince [20][12]
 • Hiç yaşlanmayan [18]
 • Yaşıt [19][23]

Cinsel Özellikler:

 • Dokunulmamış / cinsel ilişki ile zarları bozulmamış [24][25]
 • Bakire [26]
 • Şehvetli/dolgun göğüslü [19]
 • Asla sarkmayacak olan iri, yuvarlak göğüslere sahip [20][3]
 • Vajinası istek uyandıran, iştah açan [10]

Kişilik Özellikleri:

 • İffetli [14]
 • Bakışlarını saklayan/dizginleyen [14][24]
 • Mütevazi bakışlı [27]

Diğer Özellikler:

 • Muhteşem [28]
 • Saf [12]
 • Adet görmeyen / tuvalet ihtiyacı olmayan ve çocuk doğurmayan [20][29]
 • Asla hoşnutsuz olmayan [29]
 • Övgüler düzen [6]

Doğruluk

Kur'an'ın yanısıra, inanan erkeklerin cennette bakireler ile ödüllendirileceğinden bahseden pek çok kaynak da bulunmasına rağmen, erkeklere verilecek olan hurilerin sayısı hakkında tek bir hadisten ibaret (da`if) zayıf bir referans olduğu yanılsaması ile 72 bakire kavramının doğruluğudan şüphe duyanların sayısı da azımsanamayacak durumdadır. Gerçekte ise, sahih veya hasen(iyi) sayılan pek çok farklı hadis kitabında bu konu ile ilgili çeşitli rivayetler ve ifadeler yer almaktadır.

Örneğin, güvenilir altı hadisçiden biri olan İbni Mace'nin aktarımı ile: [30] [9] cennete alınan her erkeğe şehvet dolu cinsel organlara sahip 72 eş ve daimi bir sertlik verilecektir.[8] Birkaç farklı ravi tarafından aktarılan benzer bir hasen(iyi) hadis de, şehit olanların 72 huri ile mükafatlandırılacağını söylemektedir.[31][32]

Altı büyük hadisçiden biri olan Tirmizi'nin Sünen'inde[30] cennet ehli için olan nimetlerin en azı 72 huri olduğunu belrtir.[33] Bunun, bazılarının dediği gibi, bir aktaranlar silsilesine sahip olmayan zayıf hadislerden olmadığına dikkat edilmelidir. [34] Bu hadis hasen-sahih-garib sayılmaktadır.[9] Yani zincirleme aktaranlar silsilesine sahip olduğundan hasen, aktaranlar güvenilir olduğundan sahih ve yalnız Imam Tirmizi tarafından yazıldığı için de garibdir.[35]

el-Kubra Sünen'i ve Musnad Ahmad ibn Hanbal'ın [9]Ibn Abi Shayba, Ibn Hibban, ve al-Hakim'den aktardığı sahih hadise göre de islama hizmet edenlere cennette 100 erkeğin gücü verilecek ve 70 eşle evlenecekler.[36]

Gazali gibi gelenekçi Müslüman ilahiyatçıların da doğruladığı üzere, 72 sayısı tam olarak verilmektedir: "[Peygamber şöyle buyurdular:] Cennet ehlinden derecesi en düşük olanın seksen bin hizmetçisi, yetmiş iki zevcesi vardır."[37] ["Ihya u Ulumiddin" (archived), http://www.ihya.info/node/842. ]

Bakire mi, kuru üzüm mü?

"Kuru üzüm" yanılsaması Christoph Luxenberg mahlaslı çağdaş bir yazardan kaynaklanmaktadır.[38] Onun, Hıristiyan savunuculuğu gütmekle itham edilen[39] anti-islamcı yaklaşımı doğrultusundaki iddiası [40] Kur'an'ın Arapları Hıristiyanlaştırmak için [41] 8.yy başları Hıristiyan Süryani yazmalarından alındığı ve Aramice 'hur' (beyaz kuru üzüm) sözcüğünün Arap yorumcularca Arapça 'huri' (bakire) sözcüğüne (yanlış) çevrildiğidir.[42]

Kur'an'ın hurilerin fiziksel özelliklerinin tanımlandığı pek çok ayeti okunduğunda, Luxenberg'in kuru üzümlerle ilgili teorisinin yanlış olduğu anlaşılıyor.

Kuru üzümlerin iri gözleri,[16] göğüsleri,[19]olmadığı gibi; bakışlarını alamayan [24] ve iffetli [24] olmadıkları gibi, daha yukarda anlatılan diğer özelliklerin de hiçbirine sahip değildirler. Kur'an ayrıca inananların bu huriler ile evlendirileceklerini belirtiyor.[1] Erkekler kuru veya yaş üzümlerle evlenemezler.

Ek olarak, birinin bu "72 Kuru üzüm" teorisini kabul edebilmesi için, Kur'an'ın Allah tarafından 7yy. Arapçası ile Muhammede gönderilmek yerine 8yy.da Hıristiyan misyonerler tarafından yazıldığını kabul etmesi gerekir.

Terörizm

İntihar İslam'da açık biçimde yasaklanmıştır, fakat şehadet operasyonlarına izin verilebilmesi (Istishhad) İslam alimlerinin de görüş olarak farklı taraflarda yer aldığı, tamamı ile ayrı bir konudur.

Dünyanın en fazla atıf alan Islam hukukçularından Shaykh Yusuf Al-Qaradawi [43], "Bilimin Kur'an'a uygunluğu"nu savunması ile tanınan Dr. Zakir Naik, Pakistan Ulema Konseyi başkanı Tahir Ashrafi gibi önde gelen Islam alimi veya savunucuları Islam adına gerçekleştirilen intihar saldırılarını onaylamaktadırlar.[44][45][46] Daha sonra anketler de ortaya koymuştur ki, dünya genelinde müslümanların çoğu da canlı bomba uygulamasını desteklemektedir.[43][47][48][49]

Kur'an sadece şehitlerin değil, tüm inanan erkeklerin bakireler ile ödüllendirileceğini belirtir.[26] Bununla birlikte, Kur'an ayrıca Allah yolunda savaşan (cihad eden) ve bu uğurda öldürülenlere de "büyük bir ödül" vadederken,[50] "Allah'ın şehitlere 7 nimeti"nden biri olarak 72 bakire(huri)ye vurgu yapan hasen(iyi) hadislerle[32] de desteklenir.[31] Bu sayede 72 bakire (huri) kavramı müslümanların "şehadet operasyonlarını" gerçekleştirmelerinde geniş ölçüde kullanılır hale gelmiştir.

Bu durum Filistinde oğlunu şehit olmak üzere gönderen annenin, bazen oğlunu "evlendirmekte olduğu" şeklinde de yorumlanmaktadır[51] ve bu görüş resmi televizyonda yayınlanan cuma vaazlarında ve müzik videolarında da dile getirilir.[52][53] Hatta bir defasında İngiltere'de gerçekleşen bir olayda, Müslüman gençlerin cennette 72 bakire edinebilmek için şehit olmaları, bunun için de Kalashnikov tüfekleri kullanmayı öğrenmeleri telkin edilmiştir.[54]

Kur'an, hadisler, alimler ve müslümanların söylediklerinin aksine, Margaret Nydell adında batılı bir yazar "günümüz Arapları ve Batılılar arası anlaşmayı destekleyen" bir kitabında; Müslümanların cennetteki 72 bakire inancının, Hıristiyanların ölümden sonra kendilerine kanat ve harp verilip bulutlarda yürüyeceklerine inanmalarına benzediğini belrtir[55]

Bununla beraber, Kur'an da, Muhammed'in hadisleri de cennet ehline bakireler verileceği konusunda hemfikirdir. Bu durumda, eğer İncil veya İsa hristiyanların cennete vardıklarında kanat ve harpler ile donatılacaklarını belirtmiyorsa, bu iddia geçersizdir.

Sonuç

Kur'an, şehvet temelli cennetinde [4] inanan erkeklere arzulu[19] bakireler[26] vadetmektedir, fakat bunların sayısı hakkında kesin bir sayı vermemektedir. Bütün bunların birer yanlış anlaşılma veya bir yanlış yorumlama olması ise mümkün değildir, zira kuru üzümlerin büyük gözleri [16] olmamakla beraber, onları erkeklere eş kılmak da(evlendirmek de) mümkün değildir.[1]

İyi veya güvenilir pek çok hadis kaynağı, tam sayısını 72 olarak ortaya koydukları bakirelerin özelliklerini detaylı tasvirlerle de sunarak Kur'an'ın sözlerini onaylamaktadırlar. [9][32][56]

Kaynaklar ayrıca 72 bakireyi idare edebilmek için erkeğe verilecek olan fiziksel özellikler konusunda da bizi bilgilendirmektedirler. Bu özellikler asla yumuşamayacak, dikliğini daima koruyacak penisler [8][10] ve 100 erkeğin gücüdür.[36][57][58]

Şehitler için, Allah tarafından kendilerine "büyük bir ödül" [50] verileceği belirtilmiş ve 72 bakireden Allah'ın kendilerine vereceği 7 nimetten biri olarak bahseden hasen hadisler [32] de olmasına rağmen[31], Kur'an'a göre bu bakireler sadece şehitlerin değil, tüm cennet ehlinin hakkıdır.[26]

Alıntılar

Abu Umama aktarıyor: "Allah Resulü şunu buyurdular, 'Allah'ın cennetine kabul ettiği her kişinin 72 eşi vardır; bunlardan ikisi huridir, yetmişi de cehennem ehlinin geride bıraktıkları karılarındandır. Hepsinin arzu ve şehvet dolu organları olup, kendinin de erkekliği daima diktir.' "
Sunan Ibn Majah, Zuhd (Book of Abstinence) 39
Daraj Ibn Abi Hatim'in ifadesine göre, Abu al-Haytham 'Adullah Ibn Wahb rivalyet eder ki Abu Sa'id al-Khudhri, Peygamber Muhammad(s.a.v)'in şöle dediğini duymuş: 'Cennet ehlinden derecesi en düşük olanın seksen bin hizmetçisi, yetmiş iki zevcesi vardır. Onun için inciden, zebercedden ve yakuttan bir çadır kurulur. Bu çadır, Cabiye'den San'a'ya kadar uzanan bir büyüklüktedir.
Al-Tirmidhi, Vol. 4, Ch. 21, No. 2687
Huriler her zaman bakire kalacaklar. Ayrıca erkeklerin organları da asla yumuşamayacak. Sertlik daimi olacak. Orada seviştiğinizde aldığınız hazzı bu dünyada tatsanız, hemen düşüp bayılırdınız. Her erkeğin yetmiş hurisinin yanısıra dünyada evlendiği karıları da yanında olacak ve hepsinin şehvet uyandıran organları olacak.
Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, p. 351
Enes (Allah ondan razı olsun) dedi ki: Resulallah(s.a.v) dedi ki: “(Allah'a ve islama) hizmet edenler cennette 70 kadınla evleneceklerdir.” Birisi sordu, “Allah resulü, o adam buna dayanabilir mi ki?” Peygamber cevapladı: “Ona 100 erkeğin gücü verilecektir.” Zeyd ibn Arqam'ın (Allah ondan razı olsun) anlattığına göre , şüphe eden bir Yahudi ya da Hristiyan Peygambere(s.a.v) şöyle sordu: “Cennette insanın(erkeğin) yiyip içeceğini mi iddia ediyorsun??” Peygamber yanıtladı: “Evet, yol gösteren Allah'ın adıyla, ve onların her birine yemede, içmede, cimada ve zevkte 100 erkeğin gücü verilecektir.”
Sifat al-Janna, al-`Uqayli in the Du`afa’, and Musnad of Abu Bakr al-Bazzar
Bu [Kur'an 78:33] yuvarlak göğüsler demektir. Bununla, kızların yaşıt bakireler olduklarından, göğüslerinin yuvarlak ve diri olacağının belirtmektedirler.
Tafsir Ibn Kathir, Abridged, Volume 10 Surat At-Tagabun to the end of the Qur'an, 333-334

Savunuculara yanıtlar

 1. "72 bakireden bahseden Kur'an değil, yalnızca hadislerdir"
  Kur'an bakirelerin sayısını belirtmese de 56:36 ayette [26] inanan erkeklerin cennette bakireler ile ödüllendirileceklerinden bahseder. Kur'an bakirelerin fiziksel özelliklerini tasvir eder, örneğin onların iri gözleri (56:22) dolgun göğüsleri (78:33)[19] vb. olacağını belirtir. Bakirelerin asıl sayısı nispeten ufak bir detay olmakla beraber, 72 sayısı birden çok hadis ile desteklenmektedir.Hadisler Islam'ın önemli bir parçasıdır ve bu yüzden bazı Müslümanlar onları İslam'la ilgili hoşa gitmeyen detayları ortaya koydukları için görmezden gelirler. Cinsel mevzular üzerine çeşitli hadisledr ve Kuran ayetleri bulunmaktadır. En güvenilir muhaddislerden Sahih Bukhari 1:5:268ye göre Muhammed 30 erkeğin cinsel gücüne sahiptir.
 2. "72 Huri hadisi Da'if (zayıf) veya Maudu (uydurulmuş) olarak sınıflandırılmaktadır"
  Doğru değil. Tırmizi'nin Sünen'inde yer alan bu hadis hasen sahih garib'dir .[9] Ayrıca, varolan tek 72 Huri hadisi de bu değildir. Burada hasen (iyi) ve sahih (güvenilir) hadislerden verdiğimiz örneklerin yanısıra,daha pek çokları da bulunmaktadır.
 3. "Açık ki bu hadis uydurulmuş, güvenilmez veya yalandır"
  #1 ve #2 numaralı cevaplara bakınız .
 4. "Kuran hurilerin sayısının yetmiş iki olduğunu söylemez"
  #1 numaralı cevaba bakınız.
 5. "Hurilerden değil beyaz kuru üzümlerden bahsediyor"
  Christoph Luxenberg mahlaslı, İslami konular üzerine herhangi bir vasfı bulunmayan biri tarafından ortaya atılan bu iddianın çeşitli sebeplerce yanlış olduğu kanıtlanmıştır.
 6. "Islam intiharı yasaklamıştır"
  Evet, intiharı yasaklayan hadisler bulunmaktadır (İntihar bombacıları apayrı bir konudur) fakat bunun Islam'ın Cennette "hak yolundakiler"e kadın vadetmesi ile ilgisi yoktur.
 7. "Eğer yetmiş iki bakire meselesi İslam'da gerçekten önem teşkil etseydi, bundan daha sık konu edilirdi."
  Kadınların İslam'ın cennetinde ödül olmaları durumu, özelliklerinin anlatıldığı çeşitli yerlerde defalarca ortaya konulmaktadır. Ayrıca, eğer Kur'an bir konudan yalnızca bir kere bahsediyorsa bile, bu önemsiz olduğu anlamına gelmez; zira Kur'an her bir sözcüğü bile Müslümanlar için kutsaldır.
 8. "Huriler hem kadınlar hem de erkekler içindir"
  Kur'an iri gözlü bakirelerin erkekler için ödül olduğunu açıkça vurgulamaktadır. Diğer taraftan, "kadınların erkekler ile ödüllendirileceği" hakkında tek bir ayet bile bulunmamaktadır. Bazı (görece) cinsiyet belirtmeyen ayetler bulunmakla beraber bunlar "yarenlik" gibi genel ödüllerden bahsetmektedir.
 9. "Huriler yalnızca hizmet içindir, cinsel işlevler için değil"
  Eğer bu doğru olsaydı, Kur'an 56:36[26] onların bakire olduklarından, ve dolgun yuvarlak göğüslere sahip olduklarından bahsetmezdi. Ayrıca, Kur'an onların cinsel amaçlar için olduklarını açıkça yazmasa da diğer islami kaynaklar bunu ortaya koyuyor. Bir hadiste "İnanana cennette cima için şu kadar güç verilecektir" denmektedir. Başka kaynaklarda da "cennet ehlinin organının daima sert olduğu" ve onlardan her birinin 100 erkeğin cinsel gücüne sahip olacağı belirtilir.[57][58]
This page is featured in the core article, Islam and Women which serves as a starting point for anyone wishing to learn more about this topic Core part.png

İlgili Sayfalar

Çeviriler

Dış bağlantılar

Makaleler
Videolar
İslami bağlantılar
Mizah

Videolar:

Resimler: much to their surprise...

Referanslar

 1. 1.0 1.1 1.2 "Böyle işte ve onları evlendiririz iri gözlü hûrilerle." - Kur'an 44:54
 2. Hilali-Khan (Noble Quran, translated by Hilali-Khan), Arthur John Arberry, Abdul Daryabadi, Umm Muhammad, Edward Henry Palmer, Ahmed Ali, John Medows Rodwell, Ali Ünal, George Sale, Muhammad Sarwar, and Tahir-ul-Qadri (Quran browser, Qur'an Text/Transliteration 78:33) gibi bazı çevirmenler Kur'an 78:33 ayetini "tam gelişmiş", "dolgun" veya "armut şekilli" göğüsler olarak çevirmektedirler.
 3. 3.0 3.1 "Bu [Qur'an 78:33] yuvarlak göğüsler anlamına gelir. Bu kızlar yaşıt bakireler oldukları için göğüslerinin yuvarlak ve diri olacaklarını kastetmektedir." - Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir, Abridged, Volume 10 Surat At-Tagabun to the end of the Qur'an. pp. 333-334. http://www.tafsir.com/default.asp?sid=78&tid=56825. 
 4. 4.0 4.1 "Kur'an cennetteki kadın ve erkekler için özellikle vurgular {Onların etrafında ebedi gençler dolaşır} (56:17), {Etraflarında, ölümsüz delikanlılar dolaşır, onları görünce sanırsın ki saçılmış incilerdir.} (76:19). Eğer bu, inanan bir kadını mutlu edemiyorsa, Imam al-Shafi`inin erotik şiirlerden etkilenmeyen birine söylediği gibi: "Sende hissiyat yoktur." İnanan erkekler için de; evliyalardan birinin dediği gibi, aralarından bazılarının bu ayeti duymakla bile gusüle ihtiyacı olacaktır. {Yaşıt, taze ve geniş sineli kızlar} (78:33). Biz gibi duygusuz cahiller ise onu herhangi bir etki hissetmeden okuyabiliriz.", Shaykh Gibril Haddad, "Cariyeler ile seks ve kadın hakları", Living Islam, June 2, 2003 (archived), http://mac.abc.se/home/onesr/f/Sex_w.slaves.a.women.html 
 5. "Ali, Allah'ın resulünün bir keresinde "Cennette alım veya satımın olmadığı, kadın ve erkeklerden oluşan bir pazar vardır. Bir erkek (oradaki) bir güzeli arzuladığında, onunla beraber olacaktır." - Al Hadis, Vol. 4, p. 172, No. 34
 6. 6.0 6.1 "Adamın biri peygambere sordu: Ey Allah'ın resulü, cennettekiler cinsel ilişkiye girebilecekler mi? Peygamber cevapladı: Onlardan herbirine sizler gibi 7 erkeğin cinsel gücü verilecek. Cennette her erkeğe beşyüz huri, dört bin bakire kadın ve sekiz bin dul kadın verilecektir. Bunların herbiri onun dünya hayatı kadar süre boyunca onunla ilgilenecek, hoşnut edecek. Cennette alım ve satımın olmadığı, kadın ve erkeklerden oluşan pazarlar olacak. Bir erkek bir kadınla beraber olmak isterse, hemen olacaktır. Huriler ilahi saflıkları ile "bizler en güzel hurileriz ve şerefli kocalara aitiz" diye şarkılar söyleyecek.", Al Ghazzali, "Ihya Uloom Ed-Din (The Revival of the Religious Sciences) Vol. 4" (archived), http://www.nderf.org/islamic_views_death.htm , Death and Subsequent Events 430
 7. Kuran'da bahsedildiği gibi bu iki cennet, önceki ikisinden mertebe ve fazilet olarak daha aşağıdadır
 8. 8.0 8.1 8.2 "Ebu Umame: "Resulullah buyurdular ki, 'Allah'ın cennetine aldığı erkekler 72 eşle evlendirileceklerdir. Bunlardan 2 tanesi hurilerdir; kalanlar ise cehennemliklerden kalan kadınlardır(cehenneme atılanların boşta kalan eşleridir). Kadınların hepsi şehvet dolu cinsel organlara sahip olacak, erkeğin sertliği ise hiç dinmeyecektir.' " - Ibni Mace, Zühd 39
 9. 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Shaykh Gibril Haddad - How Many Wives Will The Believers Have In Paradise? - SunniPath, Question ID:4828, July 3, 2005
 10. 10.0 10.1 10.2 "Huriler her zaman bakire kalacaklar. Ayrıca erkeklerin organları da asla yumuşamayacak. Sertlik daimi olacak. Orada seviştiğinizde aldığınız hazzı bu dünyada tatsanız, hemen düşüp bayılırdınız. Her erkeğin yetmiş hurisinin yanısıra dünyada evlendiği karıları da yanında olacak ve hepsinin şehvet uyandıran organları olacak." - Al-Suyuti, Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, p. 351
 11. "Ebu Hureyre'den rivayet olunur: Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet'e ilk giren bir cemâat vardır ki, onların yüzleri, ayın on dördüncü gecesindeki nurlu sûretine benzer. ... Ehl-i Cennet'ten her birinin iki kadını vardır..." - Sahih Buhari 816
 12. 12.0 12.1 12.2 12.3 "Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: (Cennet`e ilk giren bir cemâatin yüzleri, ayın on dördüncü gecesindeki sûreti gibi berraktır.) Bunların peşi sıra dâhil olanlar da en keskin zıyâ neşreden yıldızlar gibidir. Ehl-i Cennet`in gönülleri, bir kişinin gönlü (ndeki yekpâre irâdeye benzer bir fıtrat) üzerine (yaradılmış) tır. Onların aralarında ne ihtilâf vardır, ne husûmet. Ehl-i Cennet`ten her kişi için iki zevce vardır. Bunlardan her birinin baldırı (ndaki kemiği) nin iliği letâfetinden dolayı etinin ötesinden görünür." - Sahih Buhari 816
 13. "Şüphesiz mü’min için cennette, altmış mil yükseklikte içi boş inciden yapılma bir çadır vardır. Orada mü’minin gidip ziyaret ettiği aileleri(eşleri) vardır. Fakat bu aileler birbirlerini görmezler." Müslim - Cennet 23-25
 14. 14.0 14.1 14.2 "Ve yanlarında, gözlerini kendi eşlerinden ayırmayan iri gözlü hûriler var." - Kur'an 37:48
 15. " : Saf saf dizilmiş tahtlara dayanarak. Ve onları, iri gözlü hûrilerle evlendirmişizdir." - Kur'an 52:20
 16. 16.0 16.1 16.2 "Ve onlara kara gözlü huriler de vardır ki,-" - Kur'an 56:22
 17. "Saklı inciler gibi." - Kur'an 56:23
 18. 18.0 18.1 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, hadith: 5638
 19. 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 "Ve yaşıt şehvetli kadınlar ;" - Quran 78:33 Cite error: Invalid <ref> tag; name "Sura78_33" defined multiple times with different content
 20. 20.0 20.1 20.2 20.3 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, Vol. 2.
 21. 21.0 21.1 21.2 Al Ghazzali, "Ihya Uloom Ed-Din (The Revival of the Religious Sciences) Vol. 4" (archived), http://www.nderf.org/islamic_views_death.htm. 
 22. Ibn Kathir: Sağcıların (defteri sağından verilenler) ödülleri
 23. Muhammad Asad, The Message of the Qur'an,Publisher: The Book Foundation; Bilingual edition (December 2003), Language: English, ISBN 1904510000,Chapter (Surah) Al-Waqiah (That which must come to pass)(56):38, note 15
 24. 24.0 24.1 24.2 24.3 "O cennetlerde, gözlerini, eşlerinden ayırmayan ve eşlerinden önce ne bir insan tarafından dokunulmuş, ne bir cin tarafından dokunulmuş eşler var." - Kur'an 55:56
 25. "Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara, eşlerinden önce ne bir insan, n bir cin dokunmuştur." - Quran 55:72-74
 26. 26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 "Ve biz onları bakireler kıldık" - Kur'an 56:36
 27. Muhammad Asad, The Message of the Qur'an,Publisher: The Book Foundation; Bilingual edition (December 2003), Language: English, ISBN 1904510000,Chapter (Surah) Sad (38):52
 28. Muhammad Asad, The Message of the Qur'an, Publisher: The Book Foundation; Bilingual edition (December 2003) Language: English, ISBN 1904510000,Chapter (Surah) An-Naba (The Tiding)(78):33, note 16
 29. 29.0 29.1 "Peygamber dedi ki:Cennet kızlarından biri dünyaya gelse, yerle gök arası güzel koku ile dolar ve ikisinin arasını aydınlatırdı. Saçlarının her bir teli dünya ve dünyanın hazinelerinden daha iyidir. Allah der ki : Onlar yakut ve mercan gibidirler. Adam onlardan birinin yüzüne bakar da, kendini onun yanağında, aynada gördüğünden daha berrak görür. Onların incilerinin en ednası (en küçük, en önemsiz) şark ile garbi ışıklandırır. Peygamber dedi ki: Cennete götürüldüğüm gece, gördüm ki Gurfeler (cennet köşkleri) kırmızı yakut, yeşil zebercet (zümrüt) ve beyaz incidendir. Seslendiler : Ey Allah'ın resulü, sana selam olsun. Sordum : Ey Cebrail, bu kimin sesidir ? Dedi ki : köşklerdeki güzel kadınların sesidir. Seni selamlamak için senden izin istiyorlar. Öyle ise izin ver onlara. Diyecekler ki : O halde memnun olduk. Asla hoşnutsuz olmayacağız. Daima burada kalacağız, asla terketmeyeceğiz. Ardından sureden okudu: evlerdeki güzel kızlar. Ve bir başkasından : Saf kadınlar. Muzaher bunu onların adet, idrar, dışkı, öksürük ve çocuktan muaf olduklarını anlatarak açıkladı", Al Ghazzali, "Ihya Uloom Ed-Din (The Revival of the Religious Sciences) Vol. 4" (archived), http://www.nderf.org/islamic_views_death.htm , Death and Subsequent Events 430
 30. 30.0 30.1 Shaykh Gibril Haddad, "Various Issues About Hadiths", Living Islam, April 4, 2003 (archived), http://www.abc.se/~m9783/n/vih_e.html. 
 31. 31.0 31.1 31.2 al-Miqdaam ibn Ma’di Karb'in hadisine göre Peygamber (s.a.v) demiştir ki: “Şehitler, Allah katında yedi haslete sahiptir: Kanları akmaya başladığı an günahları affedilir. Cennetteki makamları gösterilir. Kabir azabından korunurlar. En büyük korkudan emin olurlar. Tek yakutu bile dünya ve içindekilerden daha kıymetli olan vakar tacı giydirilir. Cennet kızlarından yetmiş iki huri ile evlendirilir. Akrabalarından yetmiş kişiye şefaatçi olurlar.” Bir başka rivayete göre de şehidin Allah katında altı nimeti bulunur. Başka rivayetlerde de bu sayı altı, dokuz veya ondur - el-Tirmizi, İbni Mace, Ahmad, ‘Abd al-Razzaaq in al-Musannaf, al-Tabaraani in al-Kabeer ve Sa’eed ibn Mansoor in aktarımı ile
 32. 32.0 32.1 32.2 32.3 Shaykh Waleed al-Firyaan, "Şehidin altı nimeti", Islam Q&A, Fatwa No. 8511 (archived), http://www.islam-qa.com/en/ref/islamqa/8511. 
 33. "Daraj Ibn Abi Hatim'in ifadesine göre, Abu al-Haytham 'Adullah Ibn Wahb rivalyet eder ki Abu Sa'id al-Khudhri, Peygamber Muhammad(s.a.v)'in şöle dediğini duymuş: 'Cennet ehlinden derecesi en düşük olanın seksen bin hizmetçisi, yetmiş iki zevcesi vardır. Onun için inciden, zebercedden ve yakuttan bir çadır kurulur. Bu çadır, Cabiye'den San'a'ya kadar uzanan bir büyüklüktedir." - El-Tirmizi, Vol. 4, Ch. 21, No. 2687
 34. Nashid Abdul-Khalliq, "Debunking the ‘Suicide for 72 Virgins’ Myth", TheUglyTruth, March 4, 2007 (archived), http://theuglytruth.wordpress.com/2007/03/04/debunking-the-suicide-for-72-virgins-myth/. 
 35. "Imam Tirmidhi (209 - 279 H)", As-Sunnah Foundation of America, February 20, 2012 (archived), http://www.sunnah.org/history/Scholars/imam_tirmidhi.htm. 
 36. 36.0 36.1 "Enes (Allah ondan razı olsun) dedi ki: Resulallah(s.a.v) dedi ki: “(Allah'a ve islama) hizmet edenler cennette 70 kadınla evleneceklerdir.” Birisi sordu, “Allah resulü, o adam buna dayanabilir mi ki?” Peygamber cevapladı: “Ona 100 erkeğin gücü verilecektir.” Zeyd ibn Arqam'ın (Allah ondan razı olsun) anlattığına göre , şüphe eden bir Yahudi ya da Hristiyan Peygambere(s.a.v) şöyle sordu: “Cennette insanın(erkeğin) yiyip içeceğini mi iddia ediyorsun??” Peygamber yanıtladı: “Evet, yol gösteren Allah'ın adıyla, ve onların her birine yemede, içmede, cimada ve zevkte 100 erkeğin gücü verilecektir.”" - Sifat al-Janna, al-`Uqayli in the Du`afa’, ve Abu Bakr al-Bazzar'ın Musnadı
 37. "Peygamber bir adama şöyle dedi: Ey Allah'ın kulu! Eğer cennete girersen orada nefsin neyi ister, gözün neden hoşlanırsa sana verilir. Cennete giren kişi istediği zaman ona çocuk olup meydana gelir. Çocuğun hamli, annesinden doğması, büyümesi bir saatte olur. Cennet ehlinin bedenleri, yüzleri kılsız, renkleri beyaz, saçları kıvırcık, gözleri sürmeli, otuz üç yaşında, Âdem'in (a.s) yaratılışı üzere uzunlukları altmış, genişlikleri ise yedi zira'dır. Cennet ehlinin derecesi en düşük olanının 80.000 hizmetçisi, 72 tane zevcesi vardır. Cennette, gözün görmediği, kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin kalbine gelmeyen şeyler gördüm" - Al Ghazzali, "Ihya Uloom Ed-Din (The Revival of the Religious Sciences) Vol. 4" (archived), http://www.nderf.org/islamic_views_death.htm. , The Book of Constructive Virtues 431
 38. "Christoph Luxenberg", Wikipedia, Şubat 19 2012 (archived), http://en.wikipedia.org/wiki/Christoph_Luxenberg. 
 39. Richard Kroes, "Missionary, dilettante or visionary? A review of Ch. Luxenberg, Die Syro-Aramäische Lesart des Qur'an", Livius, February 19, 2012 (archived), http://www.livius.org/opinion/Luxenberg.htm. 
 40. "Kur'an'ın Süryani-Arami Yourumu", Wikipedia, erişi m tarihi Şubat 19 2012 (archived), http://en.wikipedia.org/wiki/The_Syro-Aramaic_Reading_of_the_Koran. 
 41. Sandro Magister, "Bakirlere ve Üzümler: Kur'an'ın Hıristiyan Kökleri", Chiesa press, March 17, 2004 (archived), http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/7025?eng=y. 
 42. Alexander Stille - Revizyoncu tarihçiler Kur'an'ın yanlış çevrildiğini savunuyor - New York Times, Mart 2, 2002
 43. 43.0 43.1 Faisal Bodi, "Bombing for God (Special report: Israel and the Middle East)", The Guardian, August 28, 2001 (archived), http://www.guardian.co.uk/world/2001/aug/28/comment.israelandthepalestinians. 
 44. Sheikh Yusuf Al-Qaradawi - Palestinian Women Carrying Out Martyr Operations - Islam Online, November 6, 2006
 45. Is Suicide Bombing allowed in Islam? By Dr. Zakir Naik (PeaceTVUK tarafından Eylül 20, 2008 de yüklenen ber YouTube videosu
 46. Abdul Haq Omari, "Pakistan Ulema Permits Suicide Attacks", TOLOnews, March 2, 2013 (archived), http://www.tolonews.com/en/afghanistan/9627-pakistan-ulema-permits-suicide-attacks. 
 47. Michael Freund - Right On: The straightforward arithmetic of jihad - The Jerusalem Post, January 31, 2007
 48. Khalid A-H Ansari, "65% Pakistanis support Osama, says report", Mid Day, March 27, 2004 (archived), http://web.archive.org/web/20040412010339/http://web.mid-day.com/news/world/2004/march/79639.htm. 
 49. "One in eight UK Muslims 'support terrorist attacks'", Scotsman.com, March 15, 2004 (archived), http://www.scotsman.com/news/international/one_in_eight_uk_muslims_support_terrorist_attacks_1_517610. 
 50. 50.0 50.1 "O halde, dünya hayatı yerine ahireti alanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır, öldürülür veya galib gelirse, Biz ona büyük bir ecir vereceğiz." - Kur'an 4:74
 51. "The model Palestinian mother sends her son to die as Martyr, thereby marrying him off", Al-Hayat Al-Jadida, January 8, 2012 (archived), http://palwatch.org/main.aspx?fi=565. 
 52. "Allah'ın şehitlerini 72 eş bekliyor: Hamas TV vaazında dile getirilen altı ödül", Al-Aqsa TV (Hamas), Ocak 1, 2010 (archived), http://palwatch.org/main.aspx?fi=565. 
 53. "Şehitleri cennette güzel bakireler bekliyor" (archived), http://palwatch.org/main.aspx?fi=565.  - Palestinian TV (Fatah), February 7, 2010 (1 min)
 54. İngiliz şehitlere '72 bakire sözü' - BBC News, January 23, 2003
 55. Margaret Kleffner Nydell. Understanding Arabs: A Guide for Modern Times. Intercultural Press. p. 109. ISBN 1931930252, 2006. 
 56. The number of Hoors (70 or more) in Jannah for a Shaheed or a Jannathi is fixed by which hadeeth, and in which book - Mufti Ebrahim Desai, Ask-Imam, Question No. 7007, October 29, 2002
 57. 57.0 57.1 "Peygamber şunu buyurdu: 'İnanan erkeğe cinsel münasebet için şu kadar kudret verilecek'. Sordular: Ey Allah'ın Resulü! İnsan buna dayanabilir mi ki? Şöyle yanıtladı: "Ona 100 erkeğin gücü verilecektir"." - Mishkat al-Masabih Book IV, Chapter XLII, Paradise and Hell, Hadith Number 24
 58. 58.0 58.1 "Bir keresinde Yahudilerden bir alim Peygambere geldi ve sordu: Köprüyü (sıratı) ilk geçen kim olacak? Peygamber: "Muhacirlerin fakirleridir" buyurdu. Adam gene sordu: Cennete girince onlara ilk ne sunulacak? Peygamber : "Balık ciğerinin ziyadesi" buyurdu. Adam gene sordu : "Bunun arkasından ne yiyecekler?" dedi. "Onlara cennetin etrafında atlayan cennet öküzü kesilecek!" buyurdular. "Bunun üstüne ne içecekler?" dedi. " Selsebil denen cennetteki bir gözenin suyundan" buyurdular. Adam; "Doğru söyledin!" dedi ve ilave etti: "Sen cennet ehlinin yiyip içeceğini mi iddia ediyorsun?" Peygamber: "Evet,Nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim, cennet ehlinin her birine yemek, içmek ve cinsî münasebet hususunda yüz kişinin kuvveti verilir." Yahudi gene sordu: "Muhakkak ki yiyen ve içen bir kimse def-i hacete mecbur olur." Peygamber şunu buyurdular: "Onların ihtiyaçları derilerinden misk gibi akan terdir. Bir de bakarsın karınlan sırtlarına yapışmıştır", El Ghazzali, "Ihya Uloom Ed-Din (The Revival of the Religious Sciences) Vol. 4" (archived), http://www.nderf.org/islamic_views_death.htm , The Book of Constructive Virtues 429