Template:Apostate-top-afrikaans

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to navigation Jump to search
Die is 'n getuienis van 'n Moslem wie Islam verlaat. Sienings bevat in die getuienisse is nie noodwendig goed gekeur deur WikiIslam nie.