Changes

Jump to: navigation, search

Islámská velryba

43 bytes added, 10:46, 1 May 2018
Učenci se mohou mýlit
===Učenci se mohou mýlit===
Everyone can be wrongKdokoliv se může mýlit. For example Muhammad could have been wrong when he assumed he is Například Mohamed se mohl mýlit, když předpokládal, že je prorok a prophet and Muslims can be wrong by believing in Islammuslimové se mohou mýlit, když věří na islám. Since everyone can be wrong and this Jelikož kdokoli se může mýlit a tento argument could be used against both sidesby mohl být použit na obě strany, it is not a valid není to platný argument for any sidepro žádnou stranu.
This is also an act of Zároveň je to případ [[w:Shooting the messenger|shooting the messenger]], an a ad hominem fallacy. Muslims have traditionally regarded Islamic scholars as expert authorities on all religious mattersMuslimové tradičně považovali islámské učence za odborné autority ve všech náboženských záležitostech. In factVlastně, Islam split into many schools of law islám se rozdělil na mnoho škol práva (madhhabsmadhaby) over the centuries because each school considered specific scholars as the sole authorities, jelikož každá škola považovala určité učence jako jediné autority. If Muslims now want to discredit their own scholars because of such embarrassing claimsPokud muslimové chtějí zdiskreditovat své vlastní učence, kvůli těmto trapným tvrzením, they are putting the entire Islamic dávají tím celý islámský argument—that Islam is the only true religion"Islám je jediné správné náboženství, it is perfect and it is from God—on shaky groundje dokonalé a je od boha" na vratkou zem. One may wonderNěkdo by si mohl pomyslet "Jaká je skutečná historie islámu a jaké jsou správné islámské zákony, "What is the real history of Islam and what are the correct Islamic laws if the scholars are dismissed by their own followerspokud jsou učenci zavrhnuti jejich vlastními následovníky ? Were they all liars or fabricatorsByli to samí lháři a vymýšleči? And whyA proč?"
===Aláh se nikdy nemýlí===
Editors, em-bypass-2
3,983
edits

Navigation menu