Changes

Jump to: navigation, search

Islámská velryba

322 bytes added, 05:10, 6 October 2018
no edit summary
Islámská velryba (v arabštině الحوت الإسلاميةالإسلامي, ''al-hút al-islamíjaislamí''), je obří velryba, zmíněná v prominentních islámských textech, která údajně nese Zemi na svých zádech. Také je zvaná Nún (نون), což je zároveň název arabského písmene ن. Další dvě alternativní jména této velryby jsou Liwash a Lutiaya.<ref>
Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn ‘Abbâs: "Ibn 'Abbas řekl ohledně interpretace Aláhova rčení "Nún": '"Nún" říká: Aláh přísahá při Nún, což je ta velryba, která nese Země na svých zádech, zatímco je ve vodě. A pod ní je býk a pod býkem je skála a pod skálou je prach a nikdo neví co je pod prachem, kromě Aláha. '''Jméno té velryby je Liwash, a také bylo řečeno, že její jméno je Lutiaya''''; jméno býka je Bahamut, a někteří říkají, že jeho jméno je Talhut nebo Liyona."
http://altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=73&tSoraNo=68&tAyahNo=1&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2</ref> Tento článek analyzuje tuto hypotézu ''islámské velryby''.
{{Quote|{{Quran|78|6-7}}|78:6 Což jsme Zemi nerozprostřeli?<br>
78:7 A neudělali '''hory jako kolíky'''?}}
Pan Hrbek to přeložil jako "podpěry" namísto "kolíky", ale v mnoha jiných, anglických překladech, se vyskytuje "pegs" <ref>http://quranx.com/78.7</ref>.
Dále existuje verš, kde je Jonáš zvaný "mužem Nún", protože byl spolknut velrybou <ref>http://biblehub.com/library/marshall/the_wonder_book_of_bible_stories/the_story_of_jonah_and.htm</ref>:
==Tafsír At-Tabari==
Nejvíce uznávaný sunnitský tafsír je pravděpodobně od Tabarího. Bohužel, nebyl dosud přeložen ani do angličtiny. Zde je jeho interpretace Nún ve verši 68:1.
{{Quote|At-Tabari, komentář k verši 68:1 <ref>http://altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=1&tSoraNo=68&tAyahNo=1&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1</ref>|
هو الحوت الذي عليه الأرَضُون
===Ten hadís je ''mawqoof''===
When a hadith Když je hadís (narrationvyprávění) is called zvané ''mawqoof'', it means that it is not a quote originally from Muhammad himselfznamená to, but it is from someone from the že ten citát není původně od Mohameda, ale je od někoho ze Sahaba (his companionsjeho společníci). In this case V tomto případě Ibn Abbas.
There is a Existuje fatwa which says that a , která říká, že hadís ''mawqoof'' hadith can be used as evidence if nobody protested against itmůže být použit jako důkaz, pokud proti němu nikdo neprotestoval:{{Quote|Fatwa 217021 <ref>http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=217021</ref>|As for taking it as evidenceCo se týče braní jej jak odůkaz, it means that we have znamená to act according to it and consider it , že podle něj musíme jednat a source of evidence of the Islamic religionpovažovat jej za důkaz v islámském náboženství. Učenci mají deset různých názorů ohledně této záležitosti. Scholars have Nejsprávnější z nich je ten different opinions regarding that issue. The nearest of them to correctness is that , že '''if the opinion of the companion spread widely and no one went against itpokud se názor společníka široce rozšířoval a nikdo nevystoupil proti němu, then it is poté je zdrojem důkazu a source of evidence and a consensus by silencevznikl konsenzus tichem'''. HoweverNicméně, if it did not spread or some other companions went against itpokud se nešířil, then it is not a source of evidencenebo někteří společníci byli vystoupili proti tomu, poté to není zdroj důkazu, but can be used as secondary evidenceale může být použit jako vedlejší důkaz.}}The whale interpretation spread widely among the scholars and none of them discredited this story in any wayVelrybí interpretace byla široce rozšířena mezi učenci a nikdo z nich ji nijak nezdiskreditoval.
===Tomu věřili pouze raní učenci===
As we've seenJak jsme viděli, the scholar učenec Shawkani, who was born more than a thousand years after Muhammad's deathkterý se narodil více, still wrote about the whalenež tisíc let po Mohamedově smrti, stále psal o té velrybě. So it's not just a matter of the early scholarsNení to tedy záležitost jen raných učenců.
* About a century later after Asi sto let poté, co Shawkani wrote about the flat Earth on the back of a giant whalepsal o placaté Zemi na zádech obří velryby, nonne-Muslims from Russia managed to escape the round Earth and land on the Moonmuslimům z Ruska se povedlo opustit kulatou Zemi a přistát na Měsíci.
===To je od židů===
Neither the Torah nor the Tóra ani Talmud talk about a whalenemluví o velrybě, which carries the earth on its backkterá by nesla Země na zádech. So this idea is not derived from JudaismTedy tato myšlenka nevychází z židovství. It was also said that Také bylo řečeno, že Ibn Abbas se to ''probablypravděpodobně'' learned it from naučil od Ka‘b al-Ahbar, who was an který byl muslimský ex-Jew Muslimžid. A respected sunni scholar Respektovaný sunnitský učenec Ibn Hajar said this about řekl o Ka‘b al-Ahbar:{{Quote|Ibn Hajar Asqalani, Taqrib al-Tahdhib, Op Cit., p. 135.|Ka`b Ibn Mati` al-Himyari, Abu Ishaq, known as aka '''Ka`b al-Ahbar, is trustworthyje věrohodnný'''.}}So Tedy "''It's probably from Je to pravděpodobně od al-AhbarAhbara''" is just an unsuccessful je jen neúspěšné ''ad-hominem''.
===Učenci se mohou mýlit===
Everyone can be wrongKdokoliv se může mýlit. For example Muhammad could have been wrong when he assumed he is Například Mohamed se mohl mýlit, když předpokládal, že je prorok a prophet and Muslims can be wrong by believing in Islammuslimové se mohou mýlit, když věří na islám. Since everyone can be wrong and this Jelikož kdokoli se může mýlit a tento argument could be used against both sidesby mohl být použit na obě strany, it is not a valid není to platný argument for any sidepro žádnou stranu.
This is also an act of Zároveň je to případ [[w:Shooting the messenger|shooting the messenger]], an a ad hominem fallacy. Muslims have traditionally regarded Islamic scholars as expert authorities on all religious mattersMuslimové tradičně považovali islámské učence za odborné autority ve všech náboženských záležitostech. In factVlastně, Islam split into many schools of law islám se rozdělil na mnoho škol práva (madhhabsmadhaby) over the centuries because each school considered specific scholars as the sole authorities, jelikož každá škola považovala určité učence jako jediné autority. If Muslims now want to discredit their own scholars because of such embarrassing claimsPokud muslimové chtějí zdiskreditovat své vlastní učence, kvůli těmto trapným tvrzením, they are putting the entire Islamic dávají tím celý islámský argument&mdash;that Islam is the only true religion"Islám je jediné správné náboženství, it is perfect and it is from God&mdash;on shaky groundje dokonalé a je od boha" na vratkou zem. One may wonderNěkdo by si mohl pomyslet "Jaká je skutečná historie islámu a jaké jsou správné islámské zákony, "What is the real history of Islam and what are the correct Islamic laws if the scholars are dismissed by their own followerspokud jsou učenci zavrhnuti jejich vlastními následovníky ? Were they all liars or fabricatorsByli to samí lháři a vymýšleči? And whyA proč?"
===Aláh se nikdy nemýlí===
This doesn't mean that he didn't mean the whale which carries the Earth on its backTo neznamená, že nemyslel velrybu která nese Země na svých zádech. Maybe the Earth actually is attached to Možná, že Země ve skutečnosti je připevněna na záda obří velryby a big whale's back with mountains and all evidence against it is the work of Shaytan who tries to lead people to disbeliefveškeré důkazy proti tomu jsou dílem Satana, který se snaží přivést lidi k nevíře?
Also if the only one to be trusted is AllahA pokud ten jediný komu se dá věřit je Aláh, then we cannot trust the Qur'antak nemůžeme věřit Koránu, because it wasn't passed to us directly from himprotože Korán k nám nebyl donesen přímo od něj, but through many generations of fallible humansale skrze mnoho generací omylných lidí.
Belief in Islam has the prerequisite of belief in the people who passed its doctrineNutným předpokladem pro víru v islám je víra v lidi, kteří k přenášeli jeho doktrínu.
==Závěry==
==Viz také==
* [[Clanky v ceskem jazyce - Articles in Czech|Články v českém jazyce (Articles in Czech)]] ''- Přehled všech článků v českém jazyce na WikiIslam''
* Video: [https://www.youtube.com/watch?v=GVhsVjXJzKM The Masked Arab - Islam & the whale that carries the Earth on its back]
* [[Scientific Errors in the Quran]](anglicky) {{Translation-links-czech|[[The Islamic Whale|anglicky]]}} 
[[Category:Islám a věda]]
==Reference==
[[Category:Česky (Czech)]]
Editors, em-bypass-2
3,372
edits

Navigation menu