Changes

Jump to: navigation, search

Islámská velryba

187 bytes added, 05:10, 6 October 2018
no edit summary
Islámská velryba (v arabštině الحوت الإسلاميةالإسلامي, ''al-hút al-islamíjaislamí''), je obří velryba, zmíněná v prominentních islámských textech, která údajně nese Zemi na svých zádech. Také je zvaná Nún (نون), což je zároveň název arabského písmene ن. Další dvě alternativní jména této velryby jsou Liwash a Lutiaya.<ref>
Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn ‘Abbâs: "Ibn 'Abbas řekl ohledně interpretace Aláhova rčení "Nún": '"Nún" říká: Aláh přísahá při Nún, což je ta velryba, která nese Země na svých zádech, zatímco je ve vodě. A pod ní je býk a pod býkem je skála a pod skálou je prach a nikdo neví co je pod prachem, kromě Aláha. '''Jméno té velryby je Liwash, a také bylo řečeno, že její jméno je Lutiaya''''; jméno býka je Bahamut, a někteří říkají, že jeho jméno je Talhut nebo Liyona."
http://altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=73&tSoraNo=68&tAyahNo=1&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2</ref> Tento článek analyzuje tuto hypotézu ''islámské velryby''.
{{Quote|{{Quran|78|6-7}}|78:6 Což jsme Zemi nerozprostřeli?<br>
78:7 A neudělali '''hory jako kolíky'''?}}
Pan Hrbek to přeložil jako "podpěry" namísto "kolíky", ale v mnoha jiných, anglických překladech, se vyskytuje "pegs" <ref>http://quranx.com/78.7</ref>.
Dále existuje verš, kde je Jonáš zvaný "mužem Nún", protože byl spolknut velrybou <ref>http://biblehub.com/library/marshall/the_wonder_book_of_bible_stories/the_story_of_jonah_and.htm</ref>:
==Tafsír Ibn Kathir==
First, we will quote the whole commentary on the verse První budeme citovat celý komentář k verši 68:1 from the English abridged version of the tafsir z anglické zkrácené verze tafsíru Ibn Kathir:{{Quote|Ibn Kathir, English abridged version, on the verse o verši 68:1|}}There is nothingNic tam není, because the translator decided not to translate what he wrote about this verseprotože překladač se rozhodl nepřeložit, although in the Arabic originalco o tomto verši bylo napsáno, přestože v arabském originále se o něm Ibn Kathir writes a lot about ithodně rozepsal.
This is the definition of Toto je definice ن (NunNún) in the Arabic tafsirv arabském tafsíru:{{Quote|Ibn Kathir tafsir on , komentář k verši 68:1 <ref>altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=7&tSoraNo=68&tAyahNo=1&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1</ref>|نۤ حوت عظيم <br>* نۤ - ''noonnún'' - NunNún* حوت - ''hoothút'' - whalevelryba* عظيم - '''azeemazím'' - bigobří'''Nun is a big whaleNún je obří velryba.'''
}}
===Hadís od Ibn Abbase, zvaného turjuman ul-Qur'an===
The Tafsir Tafsír Ibn Kathir quotes At-Tabaricituje Tabarího, who quotes který cituje Ibn AbbasAbbase, who gave us some details about how the whale was createdkterý nám dal nějaké detaily ohledně stvoření této velryby:{{Quote|Ibn Kathir tafsir on , komentář k verši 68:1 <ref>altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=7&tSoraNo=68&tAyahNo=1&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1</ref>|ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب القدر، فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى قيام الساعة، ثم خلق النون، ورفع بخار الماء، ففتقت منه السماء، وبسطت الأرض على ظهر النون، فاضطرب النون، فمادت الأرض، فأثبتت بالجبال؛
Ibn Abbas (ابن عباس) saidřekl: The first thing Allah created První věc Aláh stvořil (خلق) was the pen bylo pero (القلم). He ordered it to writePřikázal mu aby psalo. It saidŘeklo: What shall I writeCo mám psát? He saidŘekl: Write the fate Napiš osud (القدر). So it wrote what will happen from that day A tak napsalo co se má stát od toho dne (اليوم) until the Day of judgementaž do dne zmrtvýchvstání, then he created poté stvořil '''the NunNún''' (النون, ''al-noonnún''), then he raised the water and created the heavens with it and laid the earth poté zvedl vodu a vytvořil z ní nebesa a položil Zemi (الأرض) on na (على) the back záda (ظهر) of the NunNún, the Nun moved and so did the earthNún se pohybovala a s ní i Země, so it was fixed down with mountains takže byla [Země k Nún] připevněna horami (بالجبال).
}}
Another variation of this hadithDalší varianta hadísu:
{{Quote|تاريخ الطبري (Tarikh At-Tabari) <ref name="abbas">http://hdith.com/?s=%D8%AB%D9%85+%D8%AE%D9%84%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86+%D9%81%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%D8%8C+%D8%AB%D9%85+%D9%83%D8%A8%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6+%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87</ref>|
عن ابنِ عباسٍ قال أولُ شيءٍ خلق اللهُ تعالى القلمُ فقال له اكتب فكتب ما هو كائنٌ إلى أن تقومَ الساعةُ ثم خلق النون فوق الماءِ ثم كبس الأرضَ عليه
From Od Ibn Abbas Abbáse (ابنِ عباسٍ), who saidkterý řekl: The first thing Allah První věc, kterou Aláh (اللهُ) created was the pen stovřil, bylo pero (القلمُ), so he told ita řekl mu: "WritePiš!" (اكتب) And it wrote what will happen until the Hour (Day of Judgement)A ono napsalo co se stane až do Dne soudného, then he created the Nun poté stvořil Nún (النون) above nad (فوق) water vodou (الماءِ), then He pressed poté zatlačil (كبس) the Earth Zemi (الأرضَ) on it na ni(عليه).
}}
The hadith Hadís (narrationvyprávění) by od Ibn Abbas (collected by At-Tabari) is considered Abbase je považován za صحيح (sahih)<ref name="abbas"></ref>, which means authentic narrationcož znamená autentické vyprávění. All Muslims should believe in sahih hadithsVšichni muslimové by měli věřit v sahíh hadísy. And they should especially believe in hadiths where A měli by obzvláště věřit na hadísy, ve kterých Ibn Abbas explains Qur'anic versesAbbás vysvětluje verše z Koránu, because Muhammad made protože Mohamed vyslovil prosbu (du'a for á) pro Ibn AbbasAbbase, so that Allah teaches him the interpretation of the Qur'anaby jej Aláh naučil interpretaci Koránu. Ibn Abbas was also called jaké také zvaný ''turjuman ul-Qur'an'' (ترجمان القرآن), because he had deep knowledge about the interpretation protože měl hluboké znalosti o interpretaci (''tarjama'') of the revelationszjevení.{{Quote|{{Bukhari|9|92|375}}|Narrated Vyprávěl Ibn ‘Abbas (raa): The Prophet (saws) embraced me and said, “O AllahProrok mě objal a řekl: “Ó Aláhu! Teach him Nauč jej (the knowledge ofznalost) the Book Knihy (QuranKorán).”}}
His narration also explains why mountains are [[The Quran and Mountains|described as pegs]] in the Qur'anJeho vyprávění zároveň vysvětluje, proč jsou hory popisovány jako kolíky v Koránu. Je to proto, že by se Země na hřbetu velryby pohybovala, kdyby nebyly kolíky, které by ji držely. It is because the earth would move on the back of the whale without the pegs that hold it<ref>That is also supported by the tafsir To je také podporováno v tafsíru Al-Jalalayn on the verse k verši 78:7 "and the mountains pegsa hory jako kolíky? with which the earth is tied down like tents are tied down with pegs the interrogative is meant as an affirmativese kterými je Země připevněna, tak jako se připevňují stany."
http://altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=74&tSoraNo=78&tAyahNo=7&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2</ref>:
{{Quote|{{Quran|78|6-7}}|
78:6 Have We not made the earth an even expanseCož jsme Zemi nerozprostřeli?<br>78:7 And the mountains as pegsA neudělali hory jako kolíky?
}}
 It also explains why Allah's throne is Zároveň to vysvětluje, proč je Aláhův trůn "on waterna vodě" (because Allah created the heavens out of waterprotože ALáh stvořil nebesa z vody):{{Quote|{{Quran|11|7}}|And it is He who created the heavens and the earth in six days - and A On je ten, jenž nebesa a zemi v šesti dnech stvořil, zatímco '''His Throne had been upon watertrůn Jeho byl nad vodou'''}}Pan Hrbek přidal slovo "vznášel se", ale to není v arabském originále <ref>https://quran.com/11/7</ref>.
==Tafsír At-Tabari==
The most respected Sunni tafsir is probably that of At-TabariNejvíce uznávaný sunnitský tafsír je pravděpodobně od Tabarího. UnfortunatelyBohužel, it is not translated into English yetnebyl dosud přeložen ani do angličtiny. Here is just his interpretation of the Nun in the verse Zde je jeho interpretace Nún ve verši 68:1.{{Quote|At-Tabari tafsir on , komentář k verši 68:1 <ref>http://altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=1&tSoraNo=68&tAyahNo=1&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1</ref>|
هو الحوت الذي عليه الأرَضُون
It is Je to (هو) a whale velryba (الحوت), which která (الذي) on it na ní (عليه) the Earths Země (الأرَضُون).
}}
In Islam there are seven Slovo "Země" je tam v množném čísle. Podle islámu existuje sedm [[Flat Earth and the QuranPlacatá Země a Korán|flatplacatých]] Earth'''s'''Zemí, just like there are seven heavensstejně tak jako je sedm nebí:{{Quote|{{Quran|65|12}}|Allah is He Who created seven heavensBůh je ten, and of the earth the like of themjenž stvořil sedm nebes a podobný počet zemí.}}They are placed on the whale like pancakesJsou naskládány na sebe jako palačinky.
==ِTafsír Al-Qurtubi==
Another very respected tafsir of Další velmi respektovaný tafsír od Al-Qurtubi is of the same opinionQurtubího, má stejný názor. The whale is under the 7th Velryba je pod sedmou (lowestnejnižší) EarthZemí:
{{Quote|Tafsir Al-Qurtubi on 68:1 <ref>http://altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=5&tSoraNo=68&tAyahNo=1&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1</ref>|
نۤ> الحوت الذي تحت الأرض السابعة><br>
<NunNún> - the whale velryba (الحوت), which is která je (الذي) under pod (تحت) the Earth Zemí (الأرض) the seventh sedmou (السابعة).
}}
 
Pokud by Al-Qurtubí věděl, že je Země kulatá a považoval by ty "Země", že jsou to vrstvy Země a velryba je uvnitř zeměkoule, použil by slovo "uvnitř" a ne "pod". A velryba uvnitř zeměkoule je nesmysl tak jako tak, tedy Al-Qurtubi evidentně považoval Zemi za placatou.
 
==ِTafsir Al-Kabir (od Ar-Razi)==
{{Quote|Tafsir Al-Kabir on 68:1<ref>http://altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=4&tSoraNo=68&tAyahNo=1&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1</ref>|
بالحوت الذي على ظهره الأرض وهو في بحر تحت الأرض السفلى
..with the whale s velrybou (بالحوت) which over its back která je na jejích zádech (ظهره) is the Earth Země (الأرض) and it is in the sea a ona je v moři (بحر) under pod (تحت) the Earth Zemí (الأرض) the lowest nejnižší (السفلى).
}}
AgainOpět, we see that there are multiple flat Earthsvidíme, under them is the whale and under the whale is the sea že existuje několik plochých Zemí, pod nimi je velryba a pod rybou je moře (oceanoceán). The whale swims in the sea with the Earths attached to its backTa velryba plave v moři se Zeměmi připevněnými na svých zádech.
==ِTafsir Fath Al-Qadir (od Shawkani)==
This tafsir is from the 18th centuryTento tafsír je z 18. století:{{Quote|Fath Al-Qadir on , komentář k verši 68:1<ref>http://altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=9&tSoraNo=68&tAyahNo=1&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1</ref>|
هو الحوت الذي يحمل الأرض
It is a whale which carries the EarthJe to velryba, která nese Zemi.
}}
==Hadith Al-Kafi (šítský)==
We can also read about the Islamic whale from the Shia hadithsMůžeme se dočíst o islámské velrybě i z šítských hadísů. This narration explains the connection between the whale and earthquakesToto vyprávění vysvětluje spojení mezi velrybou a zemětřeseními:{{Quote|Al-Kafi, vol. 8, part 6, <ref>Page 45. [https://shiapdfresources.files.wordpress.com/2014/08/alkafi_vol8_part-6.pdf Kitab al-Kafi]. Archived at [http://web.archive.org/web/20161227191002/https://shiapdfresources.files.wordpress.com/2014/08/alkafi_vol8_part-6.pdf].</ref>|H 14813 – From him, from Salih, from one of his companions, from Abdul Samad Bin Basheer, who has reported the following: ...Abu Abdullah (asws) has said thatřekl, že: ‘'''The whale which is carrying the earthVelryba která nese Zemi''' secretly said to itself that it is carrying the earth by its own strength. So Allah si potají řekla (azwjpovzdychla) the High Sent to it , že nese Země svou vlastní silou. Proto Aláh nejvyšší, k ní poslal rybku menší, než dlaň, a fish smaller than a palm’s lengthvětší, and larger than než palec. A ona vlezla do jejích žáber a fingervylekala ji. So it entered in its gills and shocked itZůstala tak po čtyřicet dní. It remained like that for forty daysPoté ji Aláh zvedl a byl k ní milostivý a vytáhl ji. Then Allah (azwj) Raised it and was Merciful to itTedy kdykoliv Aláh zamýšlí rozřást Zemi, and Took it outpošle tu malou rybu k velké rybě. So whenever Allah (azwj) Intends the earth to be in A když ji vidí, je neklidná a quake, He (azwj) Sends that (small) fish to that (big) fishproto Zemi pohltí zemětřesení. So when it sees it, it becomes restless, so the earth gets engulfed by the earthquake’. }}
==Tafsír Al-Tusi (šítský)==
The first comprehensive Shia tafsir<ref>http://en.wikishia.net/view/Al-Tibyan_fi_tafsir_al-Qur'an_(book)</ref> says this about the NunTento tafsír říká o Nún:
{{Quote|Al-Tibbyan by Al-Tusi on 68:1 <ref>http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=4&tTafsirNo=39&tSoraNo=68&tAyahNo=1&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1</ref>|
وقال ابن عباس - فى رواية عنه - إن النون الحوت الذى عليه الارضون
And said A řekl Ibn Abbas (ابن عباس) - in his narration - that Nun , v jeho vyprávění, že Nún (النون) is a whale je velryba (الحوت) which on it are the Earths , na které jsou Země (الارضون).}}
As we seeJak vidíme, vyprávění od Ibn Abbas and his narration is deeply respected by both sunni and shia MuslimsAbbáse je hluboce respektováno jak sunnitskými tak šítskými muslimy.
==Důkazy==
There is no scientific evidence suggesting that there is a big whale carrying the Earth on its backNeexistují žádné vědecké důkazy, které by naznačovaly existenci obří velryby, která by nesla Zemi na svých zádech. We know today because of overwhelming evidence that the earth is roundDnes víme s jistotou, or specifically oblate spheroid že Země je kulatá (there are no seven flat earths stacked one below the othera neexistuje sedm placatých Zemí naskládaných na sebe). We also know that the earth is floating in space and is held in its orbit because of the gravitational force of the sunZároveň víme, že se Země pohybuje vesmírem a je udržována ve své oběžné dráze díky gravitační síle Slunce. There are no gigantic animals holding the earth as the tafsirs and hadith claimNejsou žádná gigantická zvířata, která by držela Zemi, jak islámské tafsíry a hadísy tvrdí.
AlsoZároveň, mountains are not like pegshory nejsou jako kolíky. For example volcanic mountains could be considered the opposite of pegsNapříklad sopečná hora by se dala považovat za opak kolíku, because they have a flowing lava in the middleprotože má uprostřed tekutou lávu. The flowing lava with its high temperature cannot attach the Earth to a big whaleTekoucí láva s její vysokou teplotou nemůže připevnit Zemi k obří velrybě.
==Další interpretace nún==
Although the Přestože ''turjuman ul-Qur'an'' Ibn Abbas explained that Nun is the whale which carries the Earth(s) on its backvysvětlil Nún, there are also nonže je to velryba která nese Země na svém hřbetu, existují i ne-whale interpretations of Nunvelrybí interpretace Nún.
==="ن je písmeno abecedy"===
ن ("n") is a letter of the Arabic alphabet called je písmeno arabské abecedy zvané نون (Nun).
* This doesn't explain the verse at allTo vůbec nevysvěluje ten verš. If anythingPokud to něco znamená, tak tedy, it would mean that Allah puts random letters into his revelation for mankindže Aláh dává náhodná písmena do svého zjevení pro lidstvo, for no reasonbezdůvodně.* Muhammad was illiterate and he did not write the revelationsMohamed byl negramotný a nepsal zjevení. He recited themOn je recitoval. "Qur'anKorán" means recitationznamená recitace. Maybe it was not just the letter Možná to nebylo jen to písmeno ن ("n"), but the whole name ale celé jméno نون ("nun"). It's just a matter of writing itDá se to napsat oběma způsoby. So maybe it was not meant Možná to be a letter of the alphabet at alltedy nemělo být jen to jedno písmeno z abecedy. Maybe it was the threeMožná to bylo tří-letter word Npísmenné slovo n-uú-n.* The verse Verš 68:1 "نٓ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ" could be translated as může být přeložen jako "Nun Nún '''anda''' the pen and what they writepero a to co píší", since jelikož و usually means vetšinou znamená "anda". It seems that Allah is enumerating 3 things Zdá se, že Aláh dělá výčet těchto tří věcí (and enumeration usually donesn't mix things and lettersa výčet obvykle nemíchá věci a písmena):** Nun Nún or nebo نون)** '''anda''' (و) the pen pero (ٱلْقَلَمِ)** '''anda''' (و) what co (مَا)** they write píší (يَسْطُرُونَ)
==="N" v "Ar-Rahmaa'''n'''"===
The word Slovo الرحمن, Ar-Rahman, "the graciousmilosrdný" is one of the names of Allahje jedním z Aláhových jmen. The 13th sura starts with three letters 13. súra začíná třemi písmeny الر, a few suras start with the letters několik súr začíná písmeny حم. It we put together Když dáme dohromady الر + حم + ن, we get dostaneme الرحمن. * The word Slovo Ar-Rahman is nowadays actually written as se dnes ve skutečnosti píše jako الرحمان, but in the old protože ve starším Uthmani script it was written without the je psáno bez ا (alifalifu) before the před ن. It was added laterByl přidán později, to indicate the aby indikoval "aaá" vowelsamohlásku. * A lot of verses start on other Mnoho veršů začíná na jiná [[Muqatta'at|letterspísmena]] and putting them together doesn't produce any interesting worda dávat je dohromady nevytvoří žádné zajímavé slovo. So choosing just three of them and getting an interesting word could be considered Tedy vybrat z nich tři a udělat z nich zajímavé slovo by se dalo považovat za cherry-picking.
===Nun znamená "inkoust"===
The verse Verš 68:1 would mean by mohl znamenat "The ink and the pen and that which they writeInkoust a pero a to co píší".
* The Qur'an used the word Korán použil slovo مِدَادًا (''midaadanmidádan'') for pro "inkinkoust" in the verse ve verši 18:109, while it used the word zatímco použil slovo نون (''nun'') to mean ve významu "whalevelryba" in the verse ve verši 21:87. So it is more probableTedy je více pravděpodobné, that the meaning of nun here is "whale"že významem nún je zde velryba.* According to this interpretationPodle této interpretace, this refers se to the ink with which the Qur'an was writtenvztahuje k inkoustu se kterým byl napsán Korán. Which is not very fittingCož se moc nehodí, since the primary form of the Qu'ran is recitationjalikož primární formou Koránu je recitace. The word Slovo "Qur'anKorán" itself means znamená "recitationrecitace".
==="Aláh ví nejlíp"===
"[[Allah knows bestAláh ví nejlíp]]", in other words jinými slovy "the author knows what he meantautor ví, co tím myslel", is not an interpretation at allnení žádná interpretace. "Allah knows bestAláh ví nejlíp" could be said about all Qur'anic versesby se dalo říct o všech verších Koránu. In factVlastně, there could be a whole tafsir saying only mohl by existovat celý tafsír říkající pouze "Allah knows bestAláh ví nejlíp" to every verseke každému verši. But it would be uselessAle byl by k ničemu, because protože "Allah knows bestAláh ví nejlíp" doesn't explain the meaning at allnijak význam nevysvětluje.
==Apologetika==
Some MuslimsNěkteří muslimové, kteří považují velrybí hypotézu za neplatnou, who consider the whale hypothesis to be false <ref>https://islamqa.info/en/114861</ref> are embarrassed that this is a part of their religion and try se stydí za to put forward arguments , že je to prove that it is in fact not součástí jejich náboženství a part of their religionpokouší se vznést argumenty, kterými by dokázali, že to ve skutečnosti není součástí jejich náboženství.
===Není to v Koránu===
This is questionableO tom by se dalo polemizovat. Nun is mentioned in the Qur'an Nún je zmíněno v Koránu ve verši 68:1 and it was used in another verse a je použito i v dalším verši 21:87 to mean ve významu "whalevelryba". It is not clearly stated in the Qur'an that Nun is the whale which carries the Earth on its backNení jasně stanoveno v Koránu, but the Qur'an speaks about mountains being like pegsže je Nún velryba, which supports the která nese Zemi na zádech, ale Korán mluví o horách jako o kolících, což podporuje "whale cosmologyvelrybí kosmologii". If there is no whale under the EarthPokud není velryba pod Zemí, tak není důvod, then there is no reason for mountains to function as pegsaby hory fungovaly jako kolíky.
Also when something is not in the Qur'anDále, then it doesn't mean it's not a part of Islampokud něco není v Koránu, tak to neznamená, že to není součástí islámu. The "5 pillars of Islampilířů islámu" are also not described in the Qur'an and they are considered to be a part of Islamtaké nejsou popsány v Koránu, ale jsou považovány za součást islámu. Islam Islám (or at least the mainstream Islamnebo alespoň mainstreamový islám) is derived from the Qur'anje odvozen z Koránu, hadith and sirahadísů a síry.
===Ten hadís je ''mawqoof''===
When a hadith Když je hadís (narrationvyprávění) is called zvané ''mawqoof'', it means that it is not a quote originally from Muhammad himselfznamená to, že ten citát není původně od Mohameda, but it is from someone from the ale je od někoho ze Sahaba (his companionsjeho společníci). In this case V tomto případě Ibn Abbas. Existuje fatwa, která říká, že hadís ''mawqoof'' může být použit jako důkaz, pokud proti němu nikdo neprotestoval:{{Quote|Fatwa 217021 <ref>http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=217021</ref>|Co se týče braní jej jak odůkaz, znamená to, že podle něj musíme jednat a považovat jej za důkaz v islámském náboženství. Učenci mají deset různých názorů ohledně této záležitosti. Nejsprávnější z nich je ten, že '''pokud se názor společníka široce rozšířoval a nikdo nevystoupil proti němu, poté je zdrojem důkazu a vznikl konsenzus tichem'''. Nicméně, pokud se nešířil, nebo někteří společníci byli vystoupili proti tomu, poté to není zdroj důkazu, ale může být použit jako vedlejší důkaz.}}
There is Velrybí interpretace byla široce rozšířena mezi učenci a fatwa which says that a ''mawqoof'' hadith can be used as evidence if nobody protested against it:{{Quote|Fatwa 217021 <ref>http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=217021</ref>|As for taking it as evidence, it means that we have to act according to it and consider it a source of evidence of the Islamic religion. Scholars have ten different opinions regarding that issue. The nearest of them to correctness is that '''if the opinion of the companion spread widely and no one went against it, then it is a source of evidence and a consensus by silence'''. However, if it did not spread or some other companions went against it, then it is not a source of evidence, but can be used as secondary evidence.}}The whale interpretation spread widely among the scholars and none of them discredited this story in any waynikdo z nich ji nijak nezdiskreditoval.
===Tomu věřili pouze raní učenci===
As we've seenJak jsme viděli, the scholar učenec Shawkani, who was born more than a thousand years after Muhammad's deathkterý se narodil více, still wrote about the whalenež tisíc let po Mohamedově smrti, stále psal o té velrybě. So it's not just a matter of the early scholarsNení to tedy záležitost jen raných učenců.
* About a century later after Asi sto let poté, co Shawkani wrote about the flat Earth on the back of a giant whalepsal o placaté Zemi na zádech obří velryby, nonne-Muslims from Russia managed to escape the round Earth and land on the Moonmuslimům z Ruska se povedlo opustit kulatou Zemi a přistát na Měsíci.
===To je od židů===
Neither the Torah nor the Tóra ani Talmud talk about a whalenemluví o velrybě, which carries the earth on its backkterá by nesla Země na zádech. So this idea is not derived from JudaismTedy tato myšlenka nevychází z židovství. It was also said that Také bylo řečeno, že Ibn Abbas se to ''probablypravděpodobně'' learned it from naučil od Ka‘b al-Ahbar, who was an který byl muslimský ex-Jew Muslimžid. A respected sunni scholar Respektovaný sunnitský učenec Ibn Hajar said this about řekl o Ka‘b al-Ahbar:{{Quote|Ibn Hajar Asqalani, Taqrib al-Tahdhib, Op Cit., p. 135.|Ka`b Ibn Mati` al-Himyari, Abu Ishaq, known as aka '''Ka`b al-Ahbar, is trustworthyje věrohodnný'''.}}So Tedy "''It's probably from Je to pravděpodobně od al-AhbarAhbara''" is just an unsuccessful je jen neúspěšné ''ad-hominem''.
===Učenci se mohou mýlit===
Everyone can be wrongKdokoliv se může mýlit. For example Muhammad could have been wrong when he assumed he is Například Mohamed se mohl mýlit, když předpokládal, že je prorok a prophet and Muslims can be wrong by believing in Islammuslimové se mohou mýlit, když věří na islám. Since everyone can be wrong and this Jelikož kdokoli se může mýlit a tento argument could be used against both sidesby mohl být použit na obě strany, it is not a valid není to platný argument for any sidepro žádnou stranu.
This is also an act of Zároveň je to případ [[w:Shooting the messenger|shooting the messenger]], an a ad hominem fallacy. Muslims have traditionally regarded Islamic scholars as expert authorities on all religious mattersMuslimové tradičně považovali islámské učence za odborné autority ve všech náboženských záležitostech. In factVlastně, Islam split into many schools of law islám se rozdělil na mnoho škol práva (madhhabsmadhaby) over the centuries because each school considered specific scholars as the sole authorities, jelikož každá škola považovala určité učence jako jediné autority. If Muslims now want to discredit their own scholars because of such embarrassing claimsPokud muslimové chtějí zdiskreditovat své vlastní učence, kvůli těmto trapným tvrzením, they are putting the entire Islamic dávají tím celý islámský argument&mdash;that Islam is the only true religion"Islám je jediné správné náboženství, it is perfect and it is from God&mdash;on shaky groundje dokonalé a je od boha" na vratkou zem. One may wonderNěkdo by si mohl pomyslet "Jaká je skutečná historie islámu a jaké jsou správné islámské zákony, "What is the real history of Islam and what are the correct Islamic laws if the scholars are dismissed by their own followerspokud jsou učenci zavrhnuti jejich vlastními následovníky ? Were they all liars or fabricatorsByli to samí lháři a vymýšleči? And whyA proč?"
===Aláh se nikdy nemýlí===
This doesn't mean that he didn't mean the whale which carries the Earth on its backTo neznamená, že nemyslel velrybu která nese Země na svých zádech. Maybe the Earth actually is attached to Možná, že Země ve skutečnosti je připevněna na záda obří velryby a big whale's back with mountains and all evidence against it is the work of Shaytan who tries to lead people to disbeliefveškeré důkazy proti tomu jsou dílem Satana, který se snaží přivést lidi k nevíře?
Also if the only one to be trusted is AllahA pokud ten jediný komu se dá věřit je Aláh, then we cannot trust the Qur'antak nemůžeme věřit Koránu, because it wasn't passed to us directly from himprotože Korán k nám nebyl donesen přímo od něj, but through many generations of fallible humansale skrze mnoho generací omylných lidí.
Belief in Islam has the prerequisite of belief in the people who passed its doctrineNutným předpokladem pro víru v islám je víra v lidi, kteří k přenášeli jeho doktrínu.
==Závěry==
* Nun definitely means Nún rozhodně znamená "whalevelryba", because Jonah protože Jonáš (who was eaten by a whalekterého snědla velryba) was called byl zvaný "man of the Nunmužem Nún". * The ''turjuman Turjuman ul-Qur'an'' Ibn Abbas, along with the most respected Islamic scholarsspolu s nejvíce uznávanými islámskými učenci, jak sunnitskými tak šítskými, both sunni and shiavšichni souhlasí, agree that Nun in the verse že Nún ve verši 68:1 refers to the whale which carries the Earth on its backse týká velryby, která nese Země na svých zádech. * The Earth is supossedly attached to the whale with mountainsZemě je údajně připevněna k velrybě horami. The mountains function as pegsHory fungují jako kolíky.** So the Islamic whale also helps to explain the verse Tedy islámská velryba pomáhá vysvětlit verš 78:7 about mountains being o horách, které jsou "pegskolíky".* The scholars who based their knowledge on reading the Arabic Qur'an and hadiths believed that the Earth is flat and it is attached with mountains (as pegs) to Učenci, jejichž znalosti vycházely z čtení arabského Koránu a z hadísů, věřili, že Země je placatá a big whaleje připevněna horami k velrybě.
==Viz také==
* [[Clanky v ceskem jazyce - Articles in Czech|Články v českém jazyce (Articles in Czech)]] ''- Přehled všech článků v českém jazyce na WikiIslam''
* Video: [https://www.youtube.com/watch?v=GVhsVjXJzKM The Masked Arab - Islam & the whale that carries the Earth on its back]
* [[Scientific Errors in the Quran]](anglicky) {{Translation-links-czech|[[The Islamic Whale|anglicky]]}} 
[[Category:Islam and ScienceIslám a věda]]
==Reference==
[[Category:Česky (Czech)]]
Editors, em-bypass-2
3,372
edits

Navigation menu