Velbloudí moč a islám

Tento článek pojednává o, v hadísech popsaném, použití velbloudí moči jako léku a jak se na toto použítí dívá muslimský svět.

Velbloudí moč v hadísech

Vyprávěl Anas: Někteří lidé z kmenu 'Ukl přišli k prorokovi a přijali Islám. Medínské klima jim nesvědčilo, tak jim prorok přikázal jít k velbloudům a pít jejich mléko a moč.
Anas b. Malik vyprávěl, že někteří lidé z kmenu 'Uraina přišli k Aláhovu poslu (swt) v Medíně, ale shledali její klima nepříjemné. Tak jim Aláhův posel řekl: Pokud chcete, můžete jít k velbloudům Sadaqy a pít jejich mléko a moč. Udělali to a byli v pořádku.
"V nájezdu na Muharib a B. Thalaba, apoštol zajal otroka jménem Yasar, a dal mu na starost velbloudy v sousedství al-Jamma. Někteří lidi z Qays Kubba z Bajily přišli k prorokovi, trpící epidemií a zvětšenou slezinou a apoštol jim řekl, že pokud půjdou k velbloudům a budou pít jejich mléko a jejich moč, tak se uzdraví. A tak vyšli.

Vypadá to, že Mohamed věřil, že velbloudí moč má uzdravovací účinky a předepisoval ji jako lék na lidské nemoci.

Také je možné, že použití velbloudí moči byla kulturní záležitost mezi arabskými beduíny, jelikož velbloudi měli mnoho využití pro lidi starověké Arábie.

Jak bylo nahlíženo na velbloudy ve starověké Arábii:

Po staletí nabatejci převáželi zboží pouští pomocí velbloudích karavanů. Velbloud byl páteří jejich obchodnictví, a je to jen díky chápání velbloudů , že můžeme lépe pochopit nabatejce. Zatímco nabatejci jsou známí na západě převážně kvůli městě Petra, samotní nabatejci kreslili graffiti na mnoho skal středního východu. Mnoho těchto kreseb zobrazuje velbloudy.

Beduíni používali velbloudy pro mnoho účelů, včetně přepravy, masa mléka a někdy používali i jejich kůži. Velbloudi byli také používáni ve válce.

Beduíni používali velbloudy na prozkoumání nových pastvin, před tím, než se přesunuli. Velbloud pak sloužil pro přepravu stanů, nářadí, žen a dětí.

Beduíni také žili z velbloudího mléka. Pro mnoho beduínů, mléko nahrazuje vodu v jejich stravování, někdy žijí z mléka několika velbloudů. Často je mladý velbloud zabit a snězen a jeho matka je dojena každý den. Pokud je malé velbloudě ponecháno neživu, tak sdílí vemeno s beduíny.

Velbloud také zásobuje beduína s připravenou zásobou masa. Často jsou velbloudi zabíjeni při nějaké příležitosti a celý kmen se zúčastní té hostiny. Většinou je zabit mladý velbloud, který nebyl použit pro těžkou práci, protože maso těchto zvířat je mnohem tužší.

Z velbloudí kůže si beduín může udělat láhev na vodu a vědro, kterým vyzvedne vodu ze studny, třeba i pro velblouda aby se napil. Z této kůže si beduíni také dělali sandály, nebo i stany.

Velbloudí srst je použita např. k pletení pytlů pro mouku.

Velbloudí výkaly jsou používány jako palivo pro oheň v zimě a občas i pro vaření. Velbloudí moč je často použita jako šampón, aby se netvořily úplety ve vlasech a způsobily červené zbarvení. Někteří dokonce pijí moč jako lék pro určité nemoci.

V minulosti "mahr", věno pro manželku, bylo zaplaceno určitým počtem velbloudů, v závislosti na sociálním statusu manželky a její rodiny anebo možnostech manžela.
Arabští básnici často nazývali velblouda 'lodí pouště." Kdysi dávno, Saydah Dhu alRumma řekl, že velbloudice je safiinat al-barr neboli pozemská loď. Jeho báseň začínala "zemská loď jejíž otěže procházejí pod mým obličejem."

Podle Plinio Prioreschi, autora "A History of Medicine: Byzantine and Islamic Medicine", použití velbloudí moči jako léku, bylo nejspíš běžné v době Mohameda.

Samozřejmě, že velbloud hrál důležitou roli pro arabské beduíny a je zřejmé odkud vzal Mohamed nápad, že má velbloudí moč nějaké zdravotní účinky.

Použití velbloudí moči v muslimském světě

V interview Saudi Gazette, Dr. Faten Abdel-Rahman Khorshid tvrdí, že nano-částice ve velbloudí močí mohou pomoci léčit rakovinu.

Po více než 5 letech laboratorního výzkumu, tato saudská vědkyně a členka fakulty King Abdul Aziz University (KAAU) a prezidentka Tissues Culture Unit v King Fahd Center for Medical Research, objevila, že nano-částice ve velbloudí moči mohou úspěšně zaútočit na rakovinné buňky. Její práce začala experimenty využívající velbloudí moč, rakovinné buňky nalezené v plicích pacientů a vyvrcholila ve vstřikování velbloudí moči do laboratorních myší s rakovinnými buňkami, pro otestování výsledků.

V rozhovoru pro Saudi Gazette, Dr. Khorshid řekla, že byla inspirována radou proroka Mohameda a že velbloudí moč se skládá z přírodních látek, které umí vymýtit zhoubné buňky a udržují buňky zdravé, u pacientů s rakovinou. “Tato léčba není vynálezem, ale spíše je vzata z odkazu našeho proroka” poznamenala. Hadís ve sbírkách Al-Bukhari (2855) a Muslim (1671) říká, že nějací lidé přišli do Medíny a bylo jim špatně s nafouklými břichy. Prorok jim řekl, aby zkombinovali velbloudí mléko a moč, vypili to, a tím se uzdravili. Nafouknuté břicho může znamenat otok, nemoc jater nebo rakovinu. Dr. Khorshid dodala, že není doktor, ale vědec a její práce zahrnuje přípravu a testování léku v laboratoři a dohlížení na výrobu, testování a aplikaci léku. “Zkoumali jsme (velbloudí moč) sedm let, během kterých jsme testovali efektivitu velbloudí moči v boji proti rakovině. Podle její studie tento lék (kapsle a sirup) nezpůsoboval žádné škodlivé vedlejší účinky. V případě dobrovolného pacienta s rakovinou plic, lék způosbil zmenšení nádoru na polovinu, již během prvního měsíce. Pacient a mnoho dalších jako on, se stále léčí. Dbající rady v hadísech, Dr. Khorshid kombinuje určité množství velbloudího mléka a moči aby vyvinula lék pro konkrétní typy rakoviny, včetně rakoviny plic, krve, tlustého střeva, mozku a prsu.

Dodala, že doporučuje všem svým dobrovolným pacientům používat čerstvé velbloudí mléko a moč, a dávat tyto ingredience zvlášť po určitou dobu a později je zkombinovat dohromady. Další nemoci zahrnují vitiligo (depigmentace určitých částí pokožky), ekzém a lupénka. Nicméně, Dr. Khorshid dodává, že bude dávkovat tento lék běžným pacientům teprve až farmaceutické firmy obdrží licenci tak činit. Momentálně se tento lék pořád testuje.

Z webu "Islam Q and A":

Hadís na který se tázající odkazuje je sahíh (věrohodný) hadís, ve kterém se říká, že nějací lidi přišli do Medíny a bylo jim špatně. Prorok (swt) jim řekl, aby pili jejich mléko a moč a oni se uzdravili a ztloustli. V příběhu se také říká, že opustili islám a zabili pastýře, poté je muslimové zajali a popravili. Vyprávěl al-Bukhaari (2855) aMuslim (1671). Co se týče zdravotního přínosu pití velbloudího mléka a moči, je jich mnoho, a byly dobře známy prvním generacím lékařů a jsou velmi dobře známy a byly prokázány moderním vědeckým výzkumem.
Ibn al-Qayyim řekl:

Autor al-Qanoon – tedy Dr. Ibn Seena (Avicenna) – řekl:

Nejzdravější moč je moč beduínských velbloudý, kterým se říká najeeb.

Islam Q and A říká, že zdravotní přínos velbloudí moči byl dobře znám už dřívějším generacím zdravotnictví a byl prokázán moderním vědeckým výzkumem. Problém s jejich tvrzením je, že většina vědců, kteří propagují velbloudí moč jako lék jsou muslimové. Nicméně pití velbloudí moči je součástí hnutí alternativní medicíny zvané "urine therapy" a American Cancer Society říká, že veděcký průzkum nijak nepodporuje jednotlivá zvrzení, že moč v jakékoliv formě pomáhá lidem s rakovinou a že bezbečnost urine therapy nebyla potvrzena vědou.

Zároveň bylo objeveno, že velbloudí moč způsobuje významný cytotoxický účinek v kostní dřeni myší:

Bylo objeveno, že velbloudí moč má silný cytotoxický účinek na kostní dřeň myši. Tato cytotoxicita byla srovnatelná se standartní látkou cyclophosphamide (CP). Nicméně narozdíl od CP, velbloudí moč nedokázala vyvolat klastogenicitu. Cytotoxicita vyvolaná léčbou velbloudí močí byla podložena redukcí nukleových kyselin jater a hladinami glutathionu a zvýšením obsahu malondialdehyde (MDA) ve zvířatech. Léčba s CP se ukázala být velmi klastogenická, cytotoxická a snížila hladiny nukleových kyselin, bílkovin, glutathione a zvýšila koncentraci malondialdehyde díky její prooxidační vlastnosti. Ne-klastogenická vlastnost velbloudí moči byla přisouzena antioxidantním a antimutagenním složkám ve velbloudí moči. Předběžné zpracování velbloudí moči zvýšilo cytotoxicitu CP a zintenzivnilo CP redukci nukleových kyselin jater, glutathione a zvýšilo koncentraci MDA. Zvýšení CP vyvolané cytotoxicity se zdá být částečně díky aditivnímu účinku těchto dvou léků na buněčnou peroxidaci lipidů. Cytotoxický znamená být toxický k buňkám.

Velbloudí moč obsahuje kyselinu hippurovou. Hippurová kyselina je karboxylová kyselina nalézající se v moči koní a jiných býložravců. Vysoká koncentrace této kyseliny může znamenat opojení toluenem:

Vážné negativní účinky na chování jsou často spojeny se zneužíváním toluenu, záměrným vdechováním rozpouštědla. Dlouhodobé vystavení toluenu je často spojeno s účinky jako: psycho-organický syndrom, VEP, kognitivní dysfunkce, oční atrofie a mozkové léze.

Ve snaze dokázat zázrak velbloudí moči, muslimové citují tento článek BBC:

Vědci ze Spojených Arabských Emirátů navrhli použití světově nejodolnějších savců - velbloudů - v kampani pro boj a ničení lidských nemocí.

Tým vedený Dr. Sabah Jassimem, z Zayed Complex for Herbal Research and Traditional Medicine, říká, že velbloudi jsou velmi odolní mnoha smrtelným virovým onemocněním a věří, že jejích protilátky by mohly být použity pro nové léky.

Velbloudi mají jedinečnou fyziologii, která jim umožňuje prospívat v těch nejhorších podmínkách na světě.

Mohou přežít nebezpečí dehydratace v poušti, nošením vody v jejich krevním oběhu; mohou přežít nedostatek jídla, udržováním tlusté vrstvy tuku v jejich hrbech; jejich mléko zůstává čerstvé více, než to kraví.

Ale kromě těchto výhod, mají také velmi robustní imunní systém. Nepostihuje je mnoho z virálních nemocí, které postihují jiné savce, jako slintavka a kulhavka a mor.

Protilátky, které si velbloudí nosí v sobě jsou strukturálně mnohem jednodušší, než ty lidské a Dr. Sabah Jassim navrhuje, že by mohly být snáze uměle replikovatelné, než lidské proti-látky.

V magazínu British Institute of Biology, biolog Dr. Jassim říká, že malá velikost velbloudích proti-látek by jim také umožnila proniknout hluboko do lidské tkáně a buňek, které by jinak nebyly přístupné.

Řekl, že velbloudí proti-látky, tím, že jsou převezeny z pouště do laboratoře, mají potenciál být účinnou zbraní proti lidským nemocím.

Co se týče přirozené imunity velbloudů, každý kdo má základní vzdělání v mikrobiologii chápe, že protilátky jsou specializované buňky, které útočí a ničí napadající mikroorganismy a jiné cizí objekty. V současnosti si nejsme vědomi, že by některé proti-látky přicházely v menších balících, než jiné, nebo že tyto menší balíky mohou vniknout hluboko do lidské tkáně a buňek. Navíc, velbloudí moč neobsahuje žádné protilátky, pokud zvíře nebojuje s infekcí. V tom případě by velbloudí moč mohla nejen způsobit onemocnění ale také umožnit patogenu překročit bariéru živočišného druhu a způsobit velkou epidemii. Vlastně, pití velbloudí moči muslimy je pravděpodobně důvodem rozšíření MERS ve středním východě a WHO radí velbloudí moč nepít. [1][2]

Závěr

Mohamed nakázal pít velbloudí moč, jako lék pro své následovníky z kmenu Uraynah. Jelikož muslimové věří, že je Mohamed boží prorok, nadále používají velbloudí moč jako lék, navzdory neexistenci vědeckých důkazů, které by ukazovaly, že by pití velbloudí moči mělo pozitivní účinky na zdraví. A navzdory tomu, že věda naopak ukazuje, že pít velbloudí moč je ve skutečnosti pro zdraví škodlivé.

Viz také

Překlady

  • Verze této stránky je také dostupná v těchto jazycích: anglicky. Další jazyky si můžete zvolit na liště vlevo.

Reference

Externí odkazy