Open main menu

WikiIslam β

Changes

no edit summary
| style="background: #FFD4D4;" |'Əsma' bint Mərvan
| Yanvar 624<ref name="William Muir Elder and co 130">{{citation|title=The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front|authors=William Muir |year=1861| publisher = Smith, Elder and co|page=130}}</ref>
|style="background: #FFF3D4;" | Kill 'Asma' Əsma bint Marwan for opposing Muhammad with poetry and for provoking others to attack himMərvanı şeirləri ilə Məhəmmədə qarşı gəldiyi və digərlərini də buna təhrik etdiyi üçün öldür<ref name="Sa'd 1967 35">{{cite book|last=Sa'd|first=Ibn|url=http://books.google.co.uk/books?id=_vnXAAAAMAAJ&q|title= Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2|year=1967|publisher=Pakistan Historical Society|asin=B0007JAWMK|page=35|quote=SARIYYAH OF `UMAYR IBN `ADI. Then (occurred) the sariyyah of `Umayr ibn `Adi Ibn Kharashah al-Khatmi against `Asma' Bint Marwan, of Banu Umayyah Ibn Zayd, when five nights had remained from the month of Ramadan, in the beginning of the nineteenth month from the hijrah of the apostle of Allah.}}</ref><ref name=Haddad>{{cite book|last=Yvonne Yazbeck Haddad, Ellison Banks Findly|title=Women, religion, and social change|year=1985|publisher=SUNY Press|location=NewYork|isbn=0-88706-069-2|page=24}}</ref><ref name="William Muir Elder and co 130">{{citation|title=The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front|authors=William Muir |year=1861| publisher = Smith, Elder and co|page=130}}</ref>
|
Asma' Əsma bint Marwan assassinatedMərvan öldürüldü<ref name="William Muir Elder and co 130">{{citation|title=The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front|authors=William Muir |year=1861| publisher = Smith, Elder and co|page=130}}</ref><ref>Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, p. 210.</ref>
|
*Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah<ref name="Muhammad pp. 675-676">Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, pp. 675-676.</ref>
! style="background: #EEEEEE;" | 2
| Əbu 'Afaq'
| February Fevral 624<ref name="William Muir Elder and co 133">{{citation|title=The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front|authors=William Muir |year=1861| publisher = Smith, Elder and co|page=133}}</ref>|style="background: #FFF3D4;" | Kill the Jewish poet Abu Afak for opposing Muhammad through poetryYəhudu şair Əbu Afaqı şeirləri ilə Məhəmmədə qarşı gəldiyi üçün öldür<ref name=Haddad>{{cite book|last=Yvonne Yazbeck Haddad, Ellison Banks Findly|title=Women, religion, and social change|year=1985|publisher=SUNY Press|location=NewYork|isbn=0-88706-069-2|page=24}}</ref><ref name="Muhammad pp. 675-676"/><ref name="William Muir Elder and co 133">{{citation|title=The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front|authors=William Muir |year=1861| publisher = Smith, Elder and co|page=133}}</ref><ref>De Mahdi Rizqullah Ahmad, Darussalam, [http://books.google.co.uk/books?id=G7YA55Ih59oC&pg=PA433 A Biography of the Prophet of Islam (Vol 1 & 2)], p. 433.</ref>
|
Abu Afak assassinatedƏbu Afaq öldürüldü<ref name="William Muir Elder and co 133">{{citation|title=The life of Mahomet|url=http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front|authors=William Muir |year=1861| publisher = Smith, Elder and co|page=133}}</ref><ref name="Muhammad pp. 675-676"/><ref name=Haddad>{{cite book|last=Yvonne Yazbeck Haddad, Ellison Banks Findly|title=Women, religion, and social change|year=1985|publisher=SUNY Press|location=NewYork|isbn=0-88706-069-2|page=24}}</ref>
|
*Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah<ref>Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, p. 675.</ref>
|-<!-- New row starts here -->
! style="background: #EEEEEE;" | 3
| Əl Nədr Nadir ibn əl-Həris| After Battle of BadrBədr döyüşündən sonra<br>March Mart 624<ref name="Mubarakpuri p. 274">Safi ur Rahman Al Mubarakpuri, The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, p. 274.</ref>| style="background: #FFF3D4;" |According to MubarakpuriMübarəkpuriyə görə, Al Əl Nadir was captured during the Battle of BadrBədr savaşında tutulmuşdu . A Qur'an verse was revealed ordering the execution of Nadr bin HarithBu hadisədən sonra Əl Nadirin edam edilməsi üçün Quran ayəsi nazil oldu,o öz qəbiləsi tərəfindən pul verib azad idilməsinə icazə verilməyən 2 şəxsdən biri idi, he was one of two prisoners who were executed and not allowed to be ransomed by their clans because he mocked and harassed Muhammad and wrote poems and stories criticizing himçünki o Məhəmməd peyğəmbəri tənqid edən şeir və hekayələr yazırdı<ref name="Mubarakpuri p. 274"/><ref name="Haykal 1976 Part 2 p 223">Muḥammad Ḥusayn Haykal, Ismaʼil R. Al-Faruqi, The life of Muḥammad: Volume 1976, Part 2, p. 223.</ref>
|
Nadr Nadir bin Harith beheaded by AliHəris İmam Əli tərəfindən edam edildi<ref name="Mubarakpuri p. 274"/><ref name="Haykal 1976 Part 2 p 223"></ref>
|
*{{Quran|83|13}}<ref name="Muhammad pp. 162-163">Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, pp. 162-163.</ref>
Editors, em-bypass-1
21
edits