Korán, hadísy a učenci: Otroctví

"Otroctví je součástí islámu...(ti, kteří tvrdí, že otroctví je zrušeno jsou) ignoranti, ne učenci. Jsou to jen pisálci. Kdokoli říká takové věci je káfir."

Islám povoluje otroctví

Tyto hadísy ukazují jak islám přímo a nepřímo povoluje otroctví.

Vyprávěl Al-Ma'rur: U Ar-Rabadha jsem potkal Abu Dhar, který měl na sobě plášť, a jeho otrok měl na sobě podobný plášť. Zeptal jsem se jej na důvod. Odpověděl, "Zneužil jsem člověka tím, že jsem nadával jeho matce." Prorok mi řekl: 'O Abu Dhar! Zneužil jsi jeho matku tím, že jsi jí nadával? Pořád máš znaky ignorance. Tví otroci jsou tví bratři a Aláh je dal tobě, abys jim rozkazoval. Takže kdokoliv má btratra, kterému rozkazuje, by jej měl krmit tím, co sám jí a oblékat jej tak jak se sám obléká. Nechtěj po otrocích aby dělali víc, než mohou a pokud ano, tak jim pomoz.'
Vyprávěl Nafi: Ibn 'Umar řekl, "Aláhův apoštol řekl, 'Pokud někdo osvobodí sdíleného otroka a může si dovolit zaplatit zbytek jeho ceny, může být otrok kompletně osvobozen; jinak bude jen částečně osvobozen.' " (Aiyub, pod-vypravěč si není jistý jestli rčení " ... jinak bude částečně osvobozen" řekl Nafi' nebo prorok.)
Vyprávěl Abu Huraira: Aláhův apoštol řekl, "Neexistuje zakát na koně nebo otroka muslimem vlastněného"
Vyprávěl Abu Huraira : Prorok řekl,"Neexistuje zakát na otroka nebo koně patřícího muslimovi.
Vyprávěl Ibn 'Umar: Aláhův apoštol udělal povinností pro všechny otroky nebo svobodné muslimy, muže i ženy, zaplatit jeden Sa' (čtyři hrsti) datlí nebo ječmenu jako Zakat-ul-Fitr.
Vyprávěl Abu Huraira: Prorok zakázal vydělávat na otrokyních (skrze prostituci).
Vyprávěl Abu Musa Al-Ashari: Prorok řekl, "Ten, kdo má otrokyni a učí ji slušnému chování a zlepšuje její vzdělání a poté ji osvobodí a vezme si ji za ženu, dostane dvojitou odměnu; a každý otrok, který dodržuje Aláhovo právo a právo svého vlastníka dostane dvojitou odměnu."
Vyprávěl Abu Huraira: Aláhův apoštol řekl, "Zbožný otrok dostane dvojitou odměnu." Abu Huraira přidal: U něj, v jehož rukou je má duše pro nic jiného, než džihád (svaté války), hadž, a povinnost sloužit své matce, chtěl bych zemřít jako otrok.
Vyprávěl 'Abdullah: Aláhův apoštol řekl, "Každý z Vás je strážcem a je zodpovědný za své povinnosti. Vládce má moc nad lidmi, je strážcem a je za ně zodpovědný, muž je strážcem své rodiny a je za ni zodpovědný; žena je strážcem manželova domova a dětí a je za ně zodpovědná; otrok ('Abu) je strážcem pánova vlastnictví a je za něj zodpovědný; takže všichni jste strážci a zároveň zodpovědní za své povinnosti."
Vyprávěl Abdullah bin Zama: Že slyšel proroka dávat kázání a zmínil velbloudici a toho, kdo ji ochromil. Aláhův apoštol recitoval:-- 'když bezbožník největší povstal mezi nimi (aby ochromil velbloudici).' (91:12) poté řekl, "Tvrdý muž, více něž ostatní, byl vzácný a který si užíval ochranu svých lidí, jako Abi Zama vyšel k ní (ji ochromit)." Prorok se poté zmínil o ženách (v jeho kázání). "Není to moudré pro nikoho z Vás, bičovat svoji ženu jako otroka, neboť byste s ní mohli spát tu samou noc." Poté jim poradil, nesmát se, když někdo prdí a řekl, "Proč by se měl někdo smát něčemu, co sám dělá?"
Vyprávěl 'Abdullah bin Zam'a: Prorok řekl, "Nikdo z Vás by neměl bičovat ženu tak, jako bičuje otroka a poté s ní mít sexuální styk později toho dne."
Člověk z Ansar (Mohamedových pomocníků v Medíně) zvaný Basrah řekl: Vzal jsem si pannu v závoji. Když jsem na ni vstoupil, zjistil jsem, že je těhotná. (zmínil jsem se o tom prorokovi). Prorok (swt) řekl: Dostane věno, protože ti zpřístupnila svoji vagínu. Dítě bude tvým otrokem. Když porodí (dítě), zbičuj ji (podle verze al-Hasan). Podle verze Ibn AbusSari: Lidi, zbičujte ji nebo řekl: dejte mu tvrdý trest.
Dnes je vzácností najít otroky ve stylu šaríje, ve kterém je možné být s nimi intimní atd. To je proto, že většina muslimů se už dávno vzdala povinnosti dělat džihád ve jménu Aláha, k tomu všemu jsou v pozici slabosti a ponížení před jejich kafírskými nepřáteli, takže mnoho většinově muslimských zemí podepsalo protokol, který vyjadřuje zákaz otroctví a chce tomu dát konec, na čemž se domluvili v OSN roku 1953.

Islám povoluje znásilňování zajatců a otroků

Abu Sa'id al-Khudri oznámil, že v bitvě u Hunain Aláhův posel poslal armádu do Autas a potkal nepřátela a bojovali proti nim. Když je porazil a vzal si zajatce, jeho společníci měli zábrany souložit se zajatými ženami, protože měly polyteistické manžely. Poté Aláh seslal, že: "A ženy vdané, kromě těch, které vlastní Vaše pravice(Korán 4:24)" (byly jim dovoleny, když skončila jejich 'Idda (čekací) doba).
Jabir oznámil, že muž přišel k Aláhově poslu a řekl: Mám otrokyni, která je naší služebnicí a ona pro nás nosí vodu a já s ní souložím, ale nechci aby otěhotněla. On řekl: Dělej 'azl (přerušovaná soulož), pokud to tak chceš, ale co je pro ni rozhodnuto, k ní příjde. Muž zůstal (nějaký čas) a poté přišel a řekl: Ona otěhotněla, nacož on řekl: Řekl jsem ti, že co je pro ni rozhodnuto, to k ní příjde.

Mohamed neměl odpor k otroctví

Mohamed se běžně setkával s otroky a rozkazoval otrokům a nepožadoval pány otroků, aby otroka osvobodili, i když bylo v jeho moci tak učinit.

Vyprávěl Sahl: Aláhův apoštol poslal někoho k ženě, aby jí řekl: "Objednej otroka, tesaře, aby připravil dřevěnou kazatelnu, na které může sedět."
Vyprávěl Jabir: Žena řekla: "O Aláhův apoštole! Mám nechat pro tebe něco postavit, aby sis na to sednul, mám otroka, který je tesař?" Odpověděl, "Ano, jestli chceš." Takže mu byla postavena kazatelna.
Vyprávěl Abu Hazim: Někteří přišli k Sahl bin Sad zeptat se ho na kazatelnu. Odpověděl, "Aláhův apoštol poslal pro ženu (Sahl) (s touto zprávou): 'Přikaž svému otroku udělat kusy dřeva (kazatelnu) pro mě, abych si na to mohl sednout, když přednáším.' Takže mu přikázala, aby to udělal z tamaryšku z lesa. On jí to přinesl a ona to poslala Aláhovu apoštolu. Aláhův apoštol přikázal, aby to bylo umístěno do mešity; takže to tam bylo umístěno a on se na to posadil.
Vyprávěl Anas bin Malik: Abu Taiba baňkoval Aláhova apoštola a tak Aláhův apoštol přikázal, aby mu byl zaplacen Sa' datlí a přikázal jeho pánům (protože byl otrok) snížit jeho daně.
Vyprávěl Anas bin Malik: Prorok poslal pro otroka jehož zaměřením bylo baňkování a on jej baňkoval. Prorok přikázal, aby mu byl zaplacen jeden nebo dva Sa, nebo jeden nebo dva Mudd (750 ml) jídla a požadoval po jeho pánech o snížení jeho daní.
Vyprávěl Abu Mas'ud: Byl zde Ansari člověk zvaný Abu Shu'aib, který měl otroka řezníka. Abu Shu'aib mu řekl: "Připrav jídlo dostatečné pro pět lidí, abych mohl pozvat proroka, kromě dalších čtyřech lidí." Abu Shu'aib viděl známky hladu na tváři proroka a proto jej pozval. Další muž, který nebyl pozvaný, následoval proroka. Prorok řekl Abu Shu'aib, "Tento muž nás následoval. Povolíš mu sdílet jídlo?" Abu Shu'aib řekl, "Ano."
Kámen byl položen na otrokovu hruď. Když si Abu Bakr stěžoval, řekli: 'Ty jsi ten, kdo ho zkazil, tak ho zachraň z jeho nepříjemné situace. 'Udělám to' řekl Bakr. 'Mám černého otroka, tvrdšího a silnějšího, než je Bilal, který je pohan. Vyměním ho. Transakce byla provedena.
Ishaq:144

Mohamed vlastnil otroky

Jména otroků

"Toto jsou jména Mohamedových mužských otroků: Yakan Abu Sharh, Aflah, 'Ubayd, Dhakwan, Tahman, Mirwan, Hunayn, Sanad, Fadala Yamamin, Anjasha al-Hadi, Mad'am, Karkara, Abu Rafi', Thawban, Ab Kabsha, Salih, Rabah, Yara Nubyan, Fadila, Waqid, Mabur, Abu Waqid, Kasam, Abu 'Ayb, Abu Muwayhiba, Zayd Ibn Haritha, a také černý otrok jménem Mahran, který byl přejmenován (Mohamedem) na Safina (`loď')."[1]
Zad al-Ma'ad, pp. 114-116
Mohamedovy služebné otrokyně "jsou Salma Um Rafi', Maymuna - dcera Abu Asib, Maymuna - dcera Sa'd, Khadra, Radwa, Razina, Um Damira, Rayhana, Mary Koptská, plus dvě další otrokyně, jednu dostal od své sestřenice, Zaynab, a další byla válečnou zajatkyní."[1]
Zad al-Ma'ad, pp. 114-116

Mohamed koupil více otroků, než prodal

"Mohamed měl mnoho mužských i ženských otroků. Kupoval a prodával je, ale nakoupil jich víc, než prodal, obzvláště poté, co získal moc pomocí jeho zpráv od boha, stejně tak po jeho emigraci z Mekky. Jednou prodal jednoho černého otroka za dva. Jeho jméno bylo Jacob al-Mudbir. Jeho nákupů bylo víc, než prodejů. Pronajímal a půjčoval si mnoho otroků, ale najal si jich víc, než pronajal."[2]
Zad al-Ma'ad, p. 160

Původ Mahranovy (Loď-ovy) přezdívky

"Apoštol boží a jeho společníci vyšli. (Když) byly pro ně jejich věci příliš těžké na nošení, Mohamed mi řekl: `Roztáhni své oblečení.' Naplnili to svými věcmi, poté to položili na mě. Apoštol boží mi řekl: `Nes to, protože ty jsi loď!' Nesl jsem náklad tak šesti nebo sedmi oslů, když jsme byli na cestě, kdokoli, kdo se cítil slabý, hodil své oblečení nebo štít nebo meč na mě, byl to těžký náklad. Prorok mi řekl: `Ty jsi loď!"' [3]

Hadísy o Mohamedových otrocích

...V tom období se říkalo, že Ghassan, (kmen žijící v Sham) připravoval své koně, aby nás napadl. Můj společník šel k prorokovi v den, kdy přišel na řadu, šel a vrátil se k nám v noci a zabušil silně na mé dveře a ptal se jesli spím. Měl jsem strach (protože silně bušil) a přišel k němu. On řekl, že se stala velká věc. Zeptal jsem se: Co se stalo? Přišli Ghassan? Odpověděl, že je to horší a mnohem vážnější, než tohle, a přidal, že Aláhův apoštol se rozvedl se všemi ženami. Řekl jsem, Hafsa je zruinovaná! Čekal jsem, že se to jednoho dne stane. 'Takže jsem se oblékl a nabídl fajr modlitbu s prorokem. Poté prorok přišel do horní místnosti a zůstal tam sám. Šel jsem k Hafsi a našel ji, jak pláče. Zeptal jsem se jí: 'Proč pláčeš? Nevaroval jsem tě? Rozvedl se Aláhův apoštol s Váma všema?' Ona odpověděla: 'Já nevím. On je tam v horní místnosti.' Poté jsem šel, a přišel ke kazatelně a kolem byla skupina lidí a někteří z nich plakali. Chvíli jsem s nimi poseděl, ale nemohl jsem ustát tu situaci. Takže jsem šel do horní místnosti, kde byl prorok a požádal jeho černého otroka: "Dostaneš od Aláhova apoštola svolení pro Umara (aby mohl vejít)? Prorok šel dovnitř, promluvil o tom s prorokem, vyšel a řekl: 'Zmínil jsem se o tobě, ale neodpověděl.' Takže jsem šel a seděl s lidmi, kteří seděli kolem kazatelny, ale nemohl jsem tu situaci unést, takže jsem šel znovu za tím otrokem a řekl: "Získáš svolení pro Umara? Šel dovnitř a vrátil se zpět se stejnou odpovědí jako předtím. Když jsem odcházel, hle, otrok na mě zavolal: "Aláhův apoštol ti dal svolení." Takže jsem přišel za prorokem a viděl jej ležet na rohoži, a rohož nechala otisk na těle proroka, a on se skláněl nad koženým polštářem . Pozdravil jsem jej a řekl: "Rozvedl ses se svými ženami?' Zvedl ke mě své oči a odpověděl záporně. A když jsem stál, řekl jsem: "Will you heed what I say, 'O Aláhův apoštol! My kurajšovci jsme mívali navrch nad svými ženami (manželkami), a když jsme přišli mezi lidi, kde měly ženy navrch..."
Vyprávěl Kurib: osobozený otrok Ibn 'Abbase, že Maimuna bint Al-Harith mu řekla, že osvobodila otrokyni bez svolení proroka. V den kdy přišla na řadu aby byla s prorokem (na sex), řekla: "Víš, Aláhově apoštole, že jsem osvobodila svoji otrokyni?" On řekl, "Opravdu?" Ona odpověděla souhlasně. On řekl: "Dostala bys větší odměnu, kdybys ji (otrokyni) darovala některému z tvých strýců."
Vyprávěl 'Ali: Fatima si stěžovala o tom jak trpěla z ručního mletí a z broušení, když se k ní doneslo, že některé otrokyně z kořisti byly přineseny Aláhovu apoštolu. Šla za ním požádat jej o služku, ale nemohla jej najít, a řekla Aiši o její potřebě. Když přišel prorok, Aiša ho o tom informovala. Prorok přišel do našeho domu, když jsme šli do postelí. (Když jsme uviděli proroka) chtěli jsme vstanout, ale on řekl: 'Zůstaňte na svých místech,' cítil jsem studenost prorokových chodidel na své hrudi. Poté řekl, "Mam ti říct věc, která je lepší, než to o co mě žádáte? Když jdete do postelí, řekněte: 'Allahu Akbar (Aláh je největší)' 34 krát, a 'Alhamdu Lillah (sláva Aláhu)' 33 krát, a Subhan Allah (slavný je Aláh) 33 krát. Tohle je pro Vás lepší, než co jste požadovali."
Vyprávěl Abu Huraira: Když jsme dobyli Khaibar, nezískali jsme jako kořist zlato ani stříbro , ale získali jsme krávy, velbloudy, zboží a zahrady. Poté jsme odešli s apoštolem do údolí Al-Qira, a toho času měl apoštol otroka jménem Mid'am který mu byl představen jedním z členů Banu Ad-Dibbab. Když otrok sundával sedlo apoštolovo, šíp z neznámého místa přiletěl a trefil ho. Lidé řekli: "Blahopřejeme mu pro jeho mučednictví." Aláhův apoštol řekl: "Ne, u toho, v jehož rukou je má duše, plachta, kterou si nelegálně vzal v den Khaibaru z kořisti před její distribucí, se stala ohněm, který jej pálí." Když to slyšeli , muž přinesl jeden nebo dva kožené popruhy bot prorokovi a řekl: "Tyto věci jsem si vzal (nelegálně)." Na to Aláhův apoštol řekl: "Tohle je popruh, nebo toto jsou dva popruhy ohně."
Vyprávěla Aiša: Té noci jsem brečela celou noc, až do rána. Mé slzy nikdy nepřestaly, ani jsem nespala, a ráno přišlo, když jsem ještě plakala, Aláhův apoštol zavolal 'Ali bin Abi Talib a Usama bin Zaid když boží inspirace nepřicházela, aby konzultoval myšlenku rozvodu s jeho ženou. Usama bin Zaid řekl Aláhovu apoštolu o tom, co věděl o nevinnosti jeho ženy a o jeho znáklonnosti, kterou k ní měl. Řekl, "O Aláhův apoštole! Ona je tvá manželka, a my o ní nevíme nic, než že je dobrá." Ale 'Ali bin Abi Talib řekl, "O Aláhův apoštole! Aláh tě neomezuje; a je zde mnoho dalších žen. Pokud však požádáš její otrokyni, ona ti řekne pravdu." 'Aiša dodala: Takže Aláhův apoštol zavolal pro Bariru a řekl: "O Bariro! Viděla jsi něco podezřelého? (ohledně Aiši). Barira řekl: "U Aláha, který je hrozně pravdivý, neviděla jsem nic ohledně Aiši, za co bych jí mohla obvinit, kromě toho, že je nezletilou dívkou, která občas spí a nechává těsto její rodiny nechráněné, takže kozy příjdou a sní to."
Vyprávěl Ibn Abbas: ... Vrátil jsem se domu, ohromen (a zarmoucen), že jsem nevěděl z jakého důvodu jsem odešel. Poté jsem byl nemocný (horečka) a řekl Aláhovu apoštolu "Pošli mě do domu mého otce." Takže se mnou poslal otroka, a když jsme tam přišli, našel jsem Um Rum-an (moji matku) dole, zatímco (můj otec) Abu Bakr recitoval něco nahoře.
Poté jsem si dal oblečení a šel do domu Aláhova apoštola, a hle, on stál ve vrchním patře, kam vylezl po žebříku a černý otrok Aláhova apoštola seděl na první šprušli. Řekl jsem mu: 'Řekni (prorokovi) 'Umar bin Al-Khattab je zde.'...


Vyprávěl Anas: Byl jsem malý kluk, když jsem jednou šel s Aláhovým apoštolem. Aláhův apoštol přišel do domu jeho krejčího otroka a on mu přinesl misku plnou jídla pokrytou kousky tykví. Aláhův apoštol začal vybírat a jíst tykve. Když jsem to viděl, začal jsem sbírat a umísťovat tykve před něj. Poté se otrok vrátil k jeho práci. Anas dodal: Miloval jsem tykve od té doby, co jsem viděl Aláhova apoštola vidět, co dělá.
Vyprávěl Anas bin Malik: Aláhův apoštol byl na cestách a měl černého otroka jménem Anjasha, a on řídil velbloudy (velmi rychle, a ženy jely na těch velbloudech). Aláhův apoštol řekl, "Waihaka (ať se nad tebou Aláh slituje), O Anjasha! Zpomal (velblody) se skleněnými loďemi (ženami)!"

Otroci zotročení Mohamedem

Vyprávěl 'Abdul 'Aziz: Anas řekl, 'Když Aláhův apoštol napadl Khaibar, nabídli jsme Fajr modlitbu brzo ráno když byla ještě tma. Prorok jel a Abu Talha jel také a já jsem jel za Abu Talha. Prorok přejel přes cestu k Khaibar rychle a mé koleno se dotýkalo stehen proroka. Odhalil své stehno a já jsem uviděl bělost prorokova stehna. Když vjel do města, řekl: 'Allahu Akbar! Khaibar je zničen. Kdykoliv se přiblížíme k (nepřátelskému) národu (k boji), pak zlem bude ráno těch, které jsme varovali.' Opakoval to třikrát. Lidé vyšli pro své práce a někdo řekl: 'Mohamed (přišel).' (Někteří ze společníků dodali, "S jeho armádou.") Dobyli jsme Khaibar, vzali zajatce, a nasbírali kořist. Dihya přišel a řekl: 'O Aláhovu proroku! Dej mi otrokyni ze zajatců.' Prorok řekl: 'Běž a vem si kteroukoliv otrokyni.' Vzal si Safiya bint Huyai. Muž přišel k prorokovi a řekl: 'O Aláhův apoštole! Dal jsi Safiya bint Huyai -> Dihya a ona je hlavní velitelkou kmenů Kurajš a An-Nadir a ona se hodí jen k tobě.' Takže Prorok řekl: 'Vemte jej s ní.' Takže Dihya přišel s ní a když jí prorok uviděl, řekl Dihyaovi: 'Vem si kteroukoliv otrokyni jinou, než ji, ze zajatců.' Anas přidal: Prorok ji poté osvobodil a vzal si ji za ženu..."
Takže Mohamed začal postupně zabavovat jejich stáda a jejich majetek. Dobýval dům po domě. Posel si vzal některé lidi jako zajatce, včetně Safiyah a její dvě sestřenice. Prorok si vybral Safiyah pro sebe.
Al-Tabari, Vol. 8, p. 116, Viz také: Ishaq:511
Vyprávěl 'Amr bin Taghlib: Aláhův apoštol dak (dary) některým lidem na úkor druhých. Těm se to nelíbilo. Prorok řekl, "Dávám některým lidem, pokud se neodchýlí od opravdové víry nebo ztratí trpělivost, zatímco já se obracím na dobro a spokojenost lidí, což Aláh dal do jejich srdcí, a 'Amr bin Taghlib je mezi nimi." 'Amr bin Taghlib řekl, "To co říká Aláhův apoštol je mi dražší, než červení velbloudi."


Vyprávěl Al-Hasan: 'Amr bin Taghlib nám řekl, že Aláhův apoštol získal nějaký majetek nebo nějaké válečné vězně a rozdělil je výše uvedeným způsobem (dával některým lidem na úkor druhých) .
Vyprávěl Abu Said Al-Khudri: Že když seděl s prorokem muž s Ansar přišel a řekl: "O Aláhův apoštole! Získáváme otrokyně z válečných zajatců a milujeme majetek; co si myslíš o přerušované souloži?" Aláhův apoštol řekl: "Děláš to? Raději to nedělej, neboť není duše, které by bůh přikázal přijít, ale bude stvořena."
'Imran b. Husain oznámil, že člověk, který neměl jiný majetek osvobodil šest jeho otroků v době jeho smrti. Aláhův posel (swt) je nechal zavolat a rozdělil je na tři skupiny, losoval mezi nimi, a dva propustil a nechal si čtyři v otroctví; a on (svatý prorok) o něm mluvil přísně a negativně.
Vyprávěl Abu Said Al-Khudri: Lidi od (Banu) Quraiza souhlasili s verdiktem Sad bin Mu'adh. Takže prorok poslal pro Sad, a později přišel (jedoucí na) oslu a když přišel k mešitě, prorok řekl Ansar, "Vstaňte pro svého vůdce nebo pro nejlepšího z vás." Poté prorok řekl (Sadovi)." Banu Quraiza souhlasili, že budou akceptovat tvůj verdikt." Sad řekl, "Zabijte jejich (mužské) válečníky a vemte jejich potomky jako zajatce, " Na to prorok řekl, "Soudil jsi podle Aláhova úsudku," nebo řekl, "podle králova úsudku."

Mohamed obchodoval s otroky

Jeden arab za dva černochy

Jabir oznámil: Přišel otrok a přísahal oddanost Aláhovu apoštolu (swt) na cestě; on (prorok) nevěděl, že to byl otrok. Poté přišel jeho pán a požadoval jej zpět, nacož Aláhův apoštol (swt) řekl: Prodej mi ho. A koupil jej za dva černé otroky, a od té doby nevzal přísahu věrnosti od nikoho, dokud se jej nezeptal jestli je otrok (nebo svobodný)

Mohamed prodával otroky

Vyprávěl Jabir: Muž osvobodil otroka a neměl žádný jiný majetek, takže prorok zrušil osvobození (a prodal pro něj toho otroka). No'aim bin Al-Nahham od něj toho otroka koupil.
Vyprávěl Jabir bin Abdullah: Muž se rozhodl, že jeho otrok bude osvobozen po jeho smrti ale později potřeboval peníze, takže prorok si vzal toho otroka a řekl: "Kdo si ode mě koupí tohoto otroka?" Nu'aim bin 'Abdullah si ho koupil pro takovou a tkovou cenu a prorok mu otroka dal.
Vyprávěl 'Amr: Jabir řekl: Ansari udělal ze svého otroka Mudabbar a neměl žádný jiný majetek. Když to prorok uslyšel, řekl (svým společníkům): "Kdo mi ho koupí (otroka)?" Nu'aim bin An-Nahham jej koupil za 800 dirhamů. Slyšel jsem Jabira říkat: "To byl koptský otrok, který zemřel stejného roku."

Transakce otroků iniciovány Mohamedem

Vyprávěl Abu Huraira a Zaid bin Khalid Al-Juhani: Beduín přišel a řekl, "O Aláhův apoštole! Rozsuď nás podle Aláhova práva." Jeho oponent vstal a řekl: "Má pravdu. Rozsuď nás podle Aláhova práva." Beduín řekl: "Můj syn pracoval pro tohoto muže a dopustil se ilegálního sexuálního styku s jeho manželkou. Lidé mi řekli, že můj syn by měl být ukamenován k smrti; takže namísto toho jsem zaplatil výkupné sto ovcí a otrokyni pro záchranu mého syna. Poté jsem se zeptal učenců, kteří řekli: "Tvůj syn by měl dostat 100 ran bičem a být vyhnán na rok." Prorok řekl: "Bez pochyb Vás rozsoudím podle Aláhova zákona. Otrokyně a ovce jdou zpátky k tobě a tvůj syn dostane 100 ran bičem a jeden rok vyhnanství." Poté promluvil k někomu: "O Unais! Běž k manželce tohoto (muže) a ukamenuj ji k smrti" Takže, Unais šel a ukamenoval ji k smrti.


Vyprávěl Abu Huraira: Dvě ženy z kmene Hudhail (spolu bojovaly) a jedna z nich hodil (kámen) na druhou, což způsobilo potrat a Aláhův apoštol dal svůj verdikt, že vražedkyně (zárodku) by měla darovat otroka nebo otrokyni (jako Diya (odškodné)).
Poté apoštol poslal pro Sa'd bin Zayd al-Ansari bratra bin Abdul-Ashhal s některými zajatkyněmi z Banu Qurayza do Najd a prodal je za koně a zbraně.
Ishaq:693

Různé

Bilal přiveden jako výměna za černého ne-muslimského otroka

Kámen byl položen na otrokovu hruď. Když si Abu Bakr stěžoval, řekli: 'Ty jsi ten, kdo ho zkazil, tak ho zachraň z jeho nepříjemné situace. 'Udělám to' řekl Bakr. 'Mám černého otroka, tvrdšího a silnějšího, než je Bilal, který je pohan. Vyměním ho. Transakce byla provedena.
Ishaq:144

Mohamed odrazuje od osvobozování otroků

Vyprávěl Kurib: osvobozený otrok od Ibn 'Abbas, že Maimuna bint Al-Harith mu řekla, že osvobodila otrokyni bez svolení proroka. V den kdy přišla na řadu aby byla s prorokem (na sex), řekla: "Víš, Aláhově apoštole, že jsem osvobodila svoji otrokyni?" On řekl, "Opravdu?" Ona odpověděla souhlasně. On řekl: "Dostala bys větší odměnu, kdybys ji (otrokyni) darovala některému z tvých strýců."

Odměna pro osvobození muslimských otroků

Vyprávěl Abu Huraira: Prorok řekl, "Kdokoliv osvobodí otroka muslima, Aláh ušetří všechny části jeho těla od pekelného ohně, protože on osvobodil všechny části těla otrokova." bin Marjana řekl, že vyprávěl tento hadís k 'Ali bin Al-Husain a on osvobodil jeho otroka pro kterého 'Abdullah bin Ja'far nabídl deset tisíc dirhamů nebo jeden tisíc dinárů.
Vyprávěl Abu Huraira: Prorok řekl: "Pokud někdo osvobodí muslima otroka, Aláh zachrání před ohněm každou část jeho těla, protože osvobodil každou část otrokova těla, dokonce i jeho soukromé oblasti budou zachráněny před ohněm), protože zachránil otrokovy soukromé oblasti."

Konverze otroků k islámu

Vyprávěl Abu Burdův otec: Aláhův apoštol řekl "Tři lidé dostanou dvojitou odměnu: 1. Člověk, který věřil Písmu a věřil svému proroku (Ježíš nebo Mojžíš) a poté uvěřil v proroka Mohameda (konvertoval na islám). 2. Otrok, který plní své povinnosti k Aláhu a svému pánu. 3. Pán, který učí svoji ženu správnému chování a učí ji co nejlépe náboženství a osvobodí ji a poté si ji vezme za ženu."

Svatby s otroky

Vyprávěl Abu Haraira:
Aláhův apoštol řekl, "Otrokyně by neměla být provdána dokud to s ní není zkonzultováno a panna by neměla být provdána dokud neudělí své svolení." Lidé řekli: "Jak vyjádří své svolení?" Prorok řekl: "Tím, že bude zticha (když se jí zeptají na svolení)." Někteří lidé řekli: "Pokud muž, udělá podvod, přivede dva falešné svědky před soudce, aby dosvědčili že si vzal matrónu s jejím svolením a soudce potvrdí manželství a manžel si je jistý, že si jí předtím nevzal, poté bude takové manželství považováno za legální a on s ní pak bude moct žit jako manžel."
"Ibn Umar oznámil, že prorok řekl: "Pokud otrok vstoupí do manželství bez dovolení svého pána, manželství je anulováno zrušeno."
Abu Dawud, Vol. 2, Ch. 597, No. 2074

Dodržování hidžábu

Vyprávěl Anas ibn Malik: Prorok (swt) přinesl Fatimě otroka, kterého jí daroval. Fatimah měla oblečení, kterým když si zahalila hlavu, odhalily se její chodidla a když si s nimi zahalila chodidla, oblečení jí nezahalovalo hlavu. Když to prorok uviděl, řekl: Není to na škodu, je zde jen tvůj otec a otrok.

Aláhův názor na otroky

Běžný muslimský epiteton "otrok Aláhův" naznačuje, že podle islámu, otroctví je ve skutečnosti přirozený stav lidstva. Navíc Aláh jasně odsuzuje otroky, vysmívá se myšlence jejich osvobození:

A Bůh uvádí podobenství o otroku závislém, jenž sám nemůže nic, a o člověku svobodném, jemuž jsme uštědřili příděl překrásný obživy, z něhož on tajně i veřejně rozdává. Jsou si ti dva rovni? Chvála Bohu nikoliv, však většina z nevěřících nic nezná.
Bůh dal jedněm z vás přednost před druhými v podílu na živobytí; avšak ti, jimž přednost byla dána, nedávají z podílu svého těm, jimž pravice jejich vládne, aby si tak byli rovni. Což popírat chtějí dobrodiní Boží?

Trestání otroků

Vyprávěl Ali ibn AbuTalib: Otrokyně patřící k domácnosti Aláhova apoštola se dopustila smilstva. Prorok řekl: Spěchej Ali! A udělej jí předepsaný trest! Poté jsem spěchal a viděl jsem že z ní teče krev a nepřestávala. Takže jsem přišel k němu a on řekl: Dokončil jsi provádění trestu? Řekl jsem: Přišel jsem k ní, když jí tekla krev. On řekl: Nech ji osamotě, dokud nepřestane krvácet; poté na ní proveď předepsaný trest. A prováděj předepsaný trest na těch, které vlastní tvá pravice (otrocích).

Otroci z válečných zajatců

Proroku! Dovolili jsme ti manželky tvé, jimž jsi dal obvěnění, a ty, jichž zmocnila se tvá pravice z těch, které ti Bůh dal jako kořist, a dále tvé sestřenice z otcovy strany a tvé sestřenice z matčiny strany, které se s tebou vystěhovaly a každou ženu věřící, jestliže se sama darovala prorokovi, chce-li se s ní prorok oženit – a to je výhradně pro tebe, nikoliv pro ostatní věřící. A víme dobře, co jsme jim již uložili ohledně jejich manželek i těch, jichž zmocnily se pravice jejich, aby na tobě nebylo viny. A Bůh je odpouštějící, slitovný.

Viz také

  • Otroctví - A hub page that leads to other articles related to Otroctví
  • Mohamed (Primary Sources) - A hub page that leads to other articles related to Mohamed (Primary Sources)

Překlady

  • Verze této stránky je také dostupná v těchto jazycích: anglicky. Další jazyky si můžete zvolit na liště vlevo.

Externí odkazy

Reference

  1. 1.0 1.1 Ibn Qayyim al-Jawziyya, Zad al-Ma'ad, Part 1, pp. 114-116
  2. Ibn Qayyim al-Jawziyya, Zad al-Ma'ad, Part 1, p. 160
  3. Ibn Qayyim, Pages 115-116; al-Hulya, Volume 1, Page 369, quoted from Ahmad 5:222