72 Huri (Bakire)

From WikiIslam, the online resource on Islam
Revision as of 14:59, 20 March 2013 by Altarbey (talk | contribs) (Alıntılar)
Jump to: navigation, search
Under-construction.jpg
This translation is currently incomplete
In its present state this page is not intended for public viewing. Please help us in completing this translation.
      
Page History - Article's Talk page
Last edit was made on 3/20/2013
Login / Create Account


Bir sanatçının 72 bakire canlandırması. Kur'an, hadisler ve İslam alimleri Müslüman erkeklerin cennette bakire kızlarla ödüllendirileceklerinden bahsetmektedir.

Bu makale Kur'an, hadisler ve İslam alimlerinin 72 bakire konusunda sözlerini incelemekte ve bunlara dayandırılan kavramsal yanlışlıkları ve çarpıtmaları ortadan kaldırmaktadır.

Şehvet dolu bir Cennet

İslam'da 72 huri meselesi, Cennet'in şehvet dolu yönünü ifade etmektedir. Bunun temelleri, inananların (erkekler) turunç büyüklüğünde ya da tomurcuklanmış göğüslere sahip bakire kızlarla evlendirileceklerinin[1] anlatıldığı ayetlerdedir.[2][3]

Gibril Haddad gibi çağdaş İslam alimleri,bazı erkeklerin yalnızca bu ayetleri duyduğunda bile gusül abdestine ihtiyacı olacağını söyleyerek Kur'an'ın cennetinin cinsel doğasına dikkat çekmektedir.[4]

El-Gazali (Ölümü M.S. 1111) ve al-Ash'ari (Ölümü M.S. 935) gibi geleneksel İslam teologları cennetteki cinsel hazlar ve cenneti "alım veya satımın olmadığı... ama esteyen erkeğin istediği kadınla hemen ilişkiye girebileceği" bir cariye pazarı olarak tanımlayan hadis(ler) üzerine kafa yormuşlardır. [5][6]

İbni Kesir de Tefsirinde , [7] ve bunlar El-Suyuti (Öl. 1505) tarafından da Ibn Majah'tan[8] aktarımla Sahih hadis[9] te şu şekilde tasvir etmiştir: daima bakire olan bu kızların "istek uyandıran cinsel organları" olacak ve cennetle mükafatlandırılmış erkeklerin "organları asla yumuşamayacak. Daima sert ve dik kalacak"[10]

Cennette inananlar ile huriler arasındaki yaşanacak şehvet dolu birliktelikler iki Sahih hadis toplayıcısı tarafından da doğrulanmaktadır. Bunlardan Sahih Buhari'de[11] ve Sahih Muslim'de de onların son derece güzel, vücutlarının letafetinden kemik iliklerinin bile rahatça görülebilecek denli narin olduğundan [12] ve "inananların onları ziyaret edecekleri" aktarılmaktadır.[13]

Tarifler

Çeşitli islami kaynaklarda hurilerin tarif edildiğini görüyoruz. Bunlardan bazıları:

Fiziksel Özellikler:

 • Büyük ve güzel/alımlı gözlere sahip [14][15][16]
 • İnciler gibi [17]
 • Saç ve kirpikleri dışında vücutlarında tüy bulunmayan [18]
78:33 ün "şehvetli bakireler" olarak yapılan tercümelerine[19] ek olarak, Sahih International bunu "dolgun göğüslü yaşıt [eşler] " olarak çevirmektedir. Tafsir al-Jalalayn ise "vedolgun yaşıt (atrāb tirb'in çoğul halidir) bakireler (kawā‘ib kā‘ib'in çoğul halidir)" olarak çevirmektedir. Bazı İslam alimleri onların " asla sarkmayan büyük, yuvarlak göğüsler"e sahip olacağını söylüyorlar.[20]

Brsts.jpg
 • Güzel [12]
 • Beyaz tenli [21]
 • 60 zıra [45-54 metre] yüksekliğinde [22][21]
 • 7 zıra [5.3-6.3 metre] eninde [21]
 • Tenleri iliklerine kadar görünecek şekilde ince [20][12]
 • Hiç yaşlanmayan [18]
 • Yaşıt [19][23]

Cinsel Özellikler:

 • Dokunulmamış / cinsel ilişki ile zarları bozulmamış [24][25]
 • Bakire [26]
 • Şehvetli/dolgun göğüslü [19]
 • Asla sarkmayacak olan iri, yuvarlak göğüslere sahip [20][3]
 • Vajinası istek uyandıran, iştah açan [10]

Kişilik Özellikleri:

 • İffetli [14]
 • Bakışlarını saklayan/dizginleyen [14][24]
 • Mütevazi bakışlı [27]

Diğer Özellikler:

 • Muhteşem [28]
 • Saf [12]
 • Adet görmeyen / tuvalet ihtiyacı olmayan ve çocuk doğurmayan [20][29]
 • Asla hoşnutsuz olmayan [29]
 • Övgüler düzen [6]

Doğruluk

Kur'an'ın yanısıra, inanan erkeklerin cennette bakireler ile ödüllendirileceğinden bahseden pek çok kaynak da bulunmasına rağmen, erkeklere verilecek olan hurilerin sayısı hakkında tek bir hadisten ibaret (da`if) zayıf bir referans olduğu yanılsaması ile 72 bakire kavramının doğruluğudan şüphe duyanların sayısı da azımsanamayacak durumdadır. Gerçekte ise, sahih veya hasen(iyi) sayılan pek çok farklı hadis kitabında bu konu ile ilgili çeşitli rivayetler ve ifadeler yer almaktadır.

Örneğin, güvenilir altı hadisçiden biri olan İbni Mace'nin aktarımı ile: [30] [9] cennete alınan her erkeğe şehvet dolu cinsel organlara sahip 72 eş ve daimi bir sertlik verilecektir.[8] Birkaç farklı ravi tarafından aktarılan benzer bir hasen(iyi) hadis de, şehit olanların 72 huri ile mükafatlandırılacağını söylemektedir.[31][32]

Altı büyük hadisçiden biri olan Tirmizi'nin Sünen'inde[30] cennet ehli için olan nimetlerin en azı 72 huri olduğunu belrtir.[33] Bunun, bazılarının dediği gibi, bir aktaranlar silsilesine sahip olmayan zayıf hadislerden olmadığına dikkat edilmelidir. [34] Bu hadis hasen-sahih-garib sayılmaktadır.[9] Yani zincirleme aktaranlar silsilesine sahip olduğundan hasen, aktaranlar güvenilir olduğundan sahih ve yalnız Imam Tirmizi tarafından yazıldığı için de garibdir.[35]

el-Kubra Sünen'i ve Musnad Ahmad ibn Hanbal'ın [9]Ibn Abi Shayba, Ibn Hibban, ve al-Hakim'den aktardığı sahih hadise göre de islama hizmet edenlere cennette 100 erkeğin gücü verilecek ve 70 eşle evlenecekler.[36]

Gazali gibi gelenekçi Müslüman ilahiyatçıların da doğruladığı üzere, 72 sayısı tam olarak verilmektedir: "[Peygamber şöyle buyurdular:] Cennet ehlinden derecesi en düşük olanın seksen bin hizmetçisi, yetmiş iki zevcesi vardır."[37] [Ihya u Ulumiddin]

Bakire mi, kuru üzüm mü?

"Kuru üzüm" yanılsaması Christoph Luxenberg mahlaslı çağdaş bir yazardan kaynaklanmaktadır.[38] Onun, Hıristiyan savunuculuğu gütmekle itham edilen[39] anti-islamcı yaklaşımı doğrultusundaki iddiası [40] Kur'an'ın Arapları Hıristiyanlaştırmak için [41] 8. y.y. başları Hıristiyan Süryani yazmalarından alındığı ve Aramice 'hur' (beyaz kuru üzüm) sözcüğünün Arap yorumcularca Arapça 'huri' (bakire) sözcüğüne yanlış çevrildiğidir.[42]

Kur'an'ın hurilerin fiziksel özelliklerinin tanımlandığı pek çok ayeti okunduğunda, Luxenberg'in kuru üzümlerle ilgili teorisinin yanlış olduğu anlaşılıyor.

Kuru üzümlerin iri gözleri,[16] göğüsleri,[19]olmadığı gibi; bakışlarını alamayan [24] ve iffetli [24] olmadıkları gibi, daha yukarda anlatılan diğer özelliklerin de hiçbirine sahip değildirler. Kur'an ayrıca inananların bu huriler ile evlendirileceklerini belirtiyor.[1] Erkekler kuru veya yaş üzümlerle evlenemezler.

Ek olarak, birinin bu "72 Kuru üzüm" teorisini kabul edebilmesi için, Kur'an'ın Allah tarafından 7yy. Arapçası ile Muhammede gönderilmek yerine 8yy.da Hıristiyan misyonerler tarafından yazıldığını kabul etmesi gerekir.

Terörizm

İntihar İslam'da açık biçimde yasaklanmıştır, fakat şehadet operasyonlarına izin verilebilmesi (Istishhad) İslam alimlerinin de görüş olarak farklı taraflarda yer aldığı, tamamı ile ayrı bir konudur.

Notable scholars and apologists such as Shaykh Yusuf Al-Qaradawi, the world's most quoted independent Islamic jurist,[43] Dr. Zakir Naik, known for his advocacy of "Qur'anic science", and Tahir Ashrafi, the Chairman of the All Pakistan Ulema Council, have justified the use of suicide bombing in Islam.[44][45][46] Opinion polls have further shown that an extremely large number of Muslims from around the world support the practice.[43][47][48][49]

The Qur'an states that all Muslim males, not only martyrs, will be rewarded with virgins.[26] However, the Qur'an does also mention that those who fight in the way of Allah (jihad) and get killed will be given a "great reward",[50] and there are also hasan (good) hadith[32] which refer to 72 virgins as one of the "seven blessings from Allah" to the martyr.[31] This has lead to the 72 virgins concept being widely used as a way to entice other Muslims into carrying out "martyrdom operations" for Islam.

This is witnessed in Palestine, where the actions of a mother who sends her son to die as a martyr is sometimes seen as "marrying him off",[51] and where the concept is used in Friday sermons and music videos, both airing on official television.[52][53] It has even been used in the United Kingdom, where, in one event, Muslim teens were told to train with Kalashnikov rifles with the promise that the would receive 72 virgins in paradise if they died as religious martyrs.[54]

Contrary to what the Qur'an, hadith, scholars and Muslims themselves say, a Western author named Margaret Nydell in a book that "promotes understanding between modern-day Arabs and Westerners", states that mainstream Muslims regard the belief of 72 virgins in the same way that mainstream Christians regard the belief that after death they will be issued with wings and a harp, and walk on clouds.[55]

However, both the Qur'an and Muhammad in the hadith literature discuss the issue of virgins being provided for men in Paradise. So, unless the Bible, and more specifically Jesus in the four Gospels, claims Christians will indeed be issued with wings and a harp upon their arrival in Heaven, this claim is inaccurate and misleading.

Sonuç

Kur'an, şehvet temelli cennetinde [4] inanan erkeklere arzulu[19] bakireler[26] vadetmektedir, fakat bunların sayısı hakkında kesin bir sayı vermemektedir. Bütün bunların birer yanlış anlaşılma veya bir yanlış yorumlama olması ise mümkün değildir, zira kuru üzümlerin büyük gözleri [16] olmamakla beraber, onları erkeklere eş kılmak da(evlendirmek de) mümkün değildir.[1]

İyi veya güvenilir pek çok hadis kaynağı, tam sayısını 72 olarak ortaya koydukları bakirelerin özelliklerini detaylı tasvirlerle de sunarak Kur'an'ın sözlerini onaylamaktadırlar. [9][32][56]

Kaynaklar ayrıca 72 bakireyi idare edebilmek için erkeğe verilecek olan fiziksel özellikler konusunda da bizi bilgilendirmektedirler. Bu özellikler asla yumuşamayacak, dikliğini daima koruyacak penisler [8][10] ve 100 erkeğin gücüdür.[36][57][58]

Şehitler için, Allah tarafından kendilerine "büyük bir ödül" [50] verileceği belirtilmiş ve 72 bakireden Allah'ın kendilerine vereceği 7 nimetten biri olarak bahseden hasen hadisler [32] de olmasına rağmen[31], Kur'an'a göre bu bakireler sadece şehitlerin değil, tüm cennet ehlinin hakkıdır.[26]

Alıntılar

Abu Umama aktarıyor: "Allah Resulü şunu buyurdular, 'Allah'ın cennetine kabul ettiği her kişinin 72 eşi vardır; bunlardan ikisi huridir, yetmişi de cehennem ehlinin geride bıraktıkları karılarındandır. Hepsinin arzu ve şehvet dolu organları olup, kendinin de erkekliği daima diktir.' "
Sunan Ibn Majah, Zuhd (Book of Abstinence) 39
It was mentioned by Daraj Ibn Abi Hatim, that Abu al-Haytham 'Adullah Ibn Wahb narrated from Abu Sa'id al-Khudhri, who heard the Prophet Muhammad PBUH saying, 'The smallest reward for the people of Heaven is an abode where there are eighty thousand servants and seventy-two houri, over which stands a dome decorated with pearls, aquamarine and ruby, as wide as the distance from al-Jabiyyah to San'a.
Al-Tirmidhi, Vol. 4, Ch. 21, No. 2687
Huriler her zaman bakire kalacaklar. Ayrıca erkaklaren organları da asla yumuşamayacak. Sertlik daimi olacak. Orada seviştiğinizde aldığınız hazzı bu dünyada tatsanız, hemen düşüp bayılırdınız. Her erkeğin yetmiş hurisinin yanısıra dünyada evlendiği karıları da yanında olacak ve hepsinin şehvet uyandıran organları olacak.
Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, p. 351
Enes (Allah ondan razı olsun) dedi ki: Resulallah(s.a.v) dedi ki: “(Allah'a ve islama) hizmet edenler cennette 70 kadınla evleneceklerdir.” Birisi sordu, “Allah resulü, o adam buna dayanabilir mi ki?” Peygamber cevapladı: “Ona 100 erkeğin gücü verilecektir.” Zeyd ibn Arqam'ın (Allah ondan razı olsun) anlattığına göre , şüphe eden bir Yahudi ya da Hristiyan Peygambere(s.a.v) şöyle sordu: “Cennette insanın(erkeğin) yiyip içeceğini mi iddia ediyorsun??” Peygamber yanıtladı: “Evet, yol gösteren Allah'ın adıyla, ve onların her birine yemede, içmede, cimada ve zevkte 100 erkeğin gücü verilecektir.”
Sifat al-Janna, al-`Uqayli in the Du`afa’, and Musnad of Abu Bakr al-Bazzar
Bu [Kur'an 78:33] yuvarlak göğüsler demektir. Bununla, kızların yaşıt bakireler olduklarından, göğüslerinin yuvarlak ve diri olacağının belirtmektedirler.
Tafsir Ibn Kathir, Abridged, Volume 10 Surat At-Tagabun to the end of the Qur'an, 333-334

Responses to Apologetics

 1. "The Qur'an doesn't talk about 72 virgins, only the hadiths"
  Even though the Qur'an does not mention the number of virgins, it does say in verse 56:36[26] that Muslim men will be awarded with virgins in Paradise. The Qur'an describes their physical attributes, for example they will have large eyes (56:22) and big breasts (78:33)[19] and so on. The actual number of houri is thus a minor issue and 72 is the number of those houris confirmed in multiple hadith. The hadiths are a crucial part of Islam and certain Muslims ignore them because sometimes they contain uncomfortable details about Islam. There are many hadiths and Qur'anic verses which talk about various issues of a sexual nature. According to Sahih Bukhari 1:5:268 which belongs to the most authentic collection of hadiths, Muhammad himself was given the sexual strength of 30 men and so on.
 2. "The 72 virgins hadith has been classified as Da'if (weak) or Maudu (fabricated)"
  Not true. The hadith from Sunan al-Tirmidhi has been graded hasan sahih gharib (a “fair, sound, single-chained hadith”).[9] Additionally there is not only one "72 virgins" hadith. We have quoted narrations here that have been graded both hasan (good) and sahih (authentic), and there are many others.
 3. "Obviously this hadith has been made up, is unreliable and/or is a lie"
  See answers to #1 and 2 above.
 4. "The Qur'an doesn't talk about the number of virgins being seventy two"
  See answer to #1 above.
 5. "It is talking about (white) raisins, not virgins"
  This is a myth originating from Christoph Luxenberg, a recent author with a pseudonym who has no known qualifications or authority on Islamic issues, and has been shown to be in error for various reasons.
 6. "Islam prohibits suicide"
  Yes, hadith do exist that prohibit suicide (Suicide bombing however is a separate issue) but this has nothing to do with the fact that Islam promises women in Paradise as a reward for the "righteous" (i.e. Muslims).
 7. "If the seventy two virgins thing was something big in Islam it would be talked about more frequently."
  Women in Islamic heaven as a reward are talked about frequently in the Qur'an as evidenced by the various places in the Qur'an where their characteristics are talked about. Also if the Qur'an talks about a certain issue only once, it cannot be taken lightly in any way as every word and sentence in the Qur'an is important and holy to Muslims.
 8. "The houri are for both men and women"
  The Qur'an explicitly talks about female virgins with large eyes as rewards for men. On the contrary there is not a single "women will get guys as a reward" verse. Some gender neutral verses do exist but they talk about general rewards only (such as "companionship" etc).
 9. "The houri are only servants and not for sexual purposes"
  If that was true, Qur'an 56:36[26] wouldn't say they are virgins and it wouldn't mention they have big breasts. In addition, while the Qur'an does not explicitly say they're for sexual purposes, other Islamic sources mention that. One hadith says "The believer will be given such and such strength in Paradise for sexual intercourse". Other sources state that "the penis of the Elected never softens" and that men in heaven will have the sexual strength of 100 men.[57][58]
This page is featured in the core article, Islam and Women which serves as a starting point for anyone wishing to learn more about this topic Core part.png

See Also

 • Virgins - A hub page that leads to other articles related to Virgins
 • Numbers of Islam - other number-related facts about Islam

Translations

 • A version of this page is also available in the following languages: Russian. For additional languages, see the sidebar on the left.

Dış bağlantılar

Makaleler
Videolar
İslami bağlantılar
Mizah

Videolar:

Resimler: much to their surprise...

Referanslar

 1. 1.0 1.1 1.2 "Böyle işte ve onları evlendiririz iri gözlü hûrilerle." - Kur'an 44:54
 2. Hilali-Khan (Noble Quran, translated by Hilali-Khan), Arthur John Arberry, Abdul Daryabadi, Umm Muhammad, Edward Henry Palmer, Ahmed Ali, John Medows Rodwell, Ali Ünal, George Sale, Muhammad Sarwar, and Tahir-ul-Qadri (Quran browser, Qur'an Text/Transliteration 78:33) gibi bazı çevirmenler Kur'an 78:33 ayetini "tam gelişmiş", "dolgun" veya "armut şekilli" göğüsler omarak çevirmektedirler.
 3. 3.0 3.1 "Bu [Qur'an 78:33] yuvarlak göğüsler anlamına gelir. Bu kızlar yaşıt bakireler oldukları için göğüslerinin yuvarlak ve diri olacaklarını kistetmektedir." - Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir, Abridged, Volume 10 Surat At-Tagabun to the end of the Qur'an. pp. 333-334. http://www.tafsir.com/default.asp?sid=78&tid=56825. 
 4. 4.0 4.1 "Kur'an cennetteki kadın ve erkekler için özellikle vurgular {Onların etrafında ebedi gençler dolaşır} (56:17), {Etraflarında, ölümsüz delikanlılar dolaşır, onları görünce sanırsın ki saçılmış incilerdir.} (76:19). Eğer bu, inanan bir kadını mutlu edemiyorsa, Imam al-Shafi`inin erotik şiirlerden etkilenmeyen birine söylediği gibi: "Sende hissiyat yoktur." İnanan erkekler için de; evliyalardan birinin dediği gibi, aralarından bazılarının bu ayeti duymakla bile gusüle ihtiyacı olacaktır. {Yaşıt, taze ve geniş sineli kızlar} (78:33). Biz gibi duygusuz cahiller ise onu herhangi bir etki hissetmeden okuyabiliriz." - Cariyeler ile seks ve kadın hakları, Shaykh Gibril Haddad, Living Islam, June 2, 2003
 5. "Ali, Allah'ın resulünün bir keresinde "Cennette alım veya satımın olmadığı, kadın ve erkeklerden oluşan bir pazar vardır. Bir erkek (oradaki) bir güzeli arzuladığında, onunla beraber olacaktır." - Al Hadis, Vol. 4, p. 172, No. 34
 6. 6.0 6.1 "Adamın biri peygambere sordu: Ey Allah'ın resulü, cennettekiler cinsel ilişkiye girebilecekler mi? Peygamber cevapladı: Onlardan herbirine sizler gibi 7 erkeğin cinsel gücü verilecek. Cennette her erkeğe beşyüz huri, dört bin bakire kadın ve sekiz bin dul kadın verilecektir. Bunların herbiri onun dünya hayatı kadar süre boyunca onunla ilgilenecek, hoşnut edecek. Cennette alım ve satımın olmadığı, kadın ve erkeklerden oluşan pazarlar olacak. Bir erkek bir kadınla beraber olmak isterse, hemen olacaktır. Huriler ilahi saflıkları ile "bizler en güzel hurileriz ve şerefli kocalara aitiz" diye şarkılar söyleyecek." - Al Ghazzali, Ihya Uloom Ed-Din (The Revival of the Religious Sciences) Vol. 4, Death and Subsequent Events 430
 7. Kuran'da bahsedildiği gibi bu iki cennet, önceki ikisinden mertebe ve fazilet olarak daha aşağıdadır
 8. 8.0 8.1 8.2 "Ebu Umame: "Resulullah buyurdular ki, 'Allah'ın cennetine aldığı erkekler 72 eşle evlendirileceklerdir. Bunlardan 2 tanesi hurilerdir; kalanlar ise cehennemliklerden kalan kadınlardır(cehenneme atılanların boşta kalan eşleridir). Kadınların hepsi şehvet dolu cinsel organlara sahip olacak, erkeğin sertliği ise hiç dinmeyecektir.' " - Ibni Mace, Zühd 39
 9. 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Shaykh Gibril Haddad - How Many Wives Will The Believers Have In Paradise? - SunniPath, Question ID:4828, July 3, 2005
 10. 10.0 10.1 10.2 "Huriler her zaman bakire kalacaklar. Ayrıca erkaklaren organları da asla yumuşamayacak. Sertlik daimi olacak. Orada seviştiğinizde aldığınız hazzı bu dünyada tatsanız, hemen düşüp bayılırdınız. Her erkeğin yetmiş hurisinin yanısıra dünyada evlendiği karıları da yanında olacak ve hepsinin şehvet uyandıran organları olacak." - Al-Suyuti, Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, p. 351
 11. "Ebu Hureyre'den rivayet olunur: Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet'e ilk giren bir cemâat vardır ki, onların yüzleri, ayın on dördüncü gecesindeki nurlu sûretine benzer. ... Ehl-i Cennet'ten her birinin iki kadını vardır..." - Sahih Buhari 816
 12. 12.0 12.1 12.2 12.3 "Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: (Cennet`e ilk giren bir cemâatin yüzleri, ayın on dördüncü gecesindeki sûreti gibi berraktır.) Bunların peşi sıra dâhil olanlar da en keskin zıyâ neşreden yıldızlar gibidir. Ehl-i Cennet`in gönülleri, bir kişinin gönlü (ndeki yekpâre irâdeye benzer bir fıtrat) üzerine (yaradılmış) tır. Onların aralarında ne ihtilâf vardır, ne husûmet. Ehl-i Cennet`ten her kişi için iki zevce vardır. Bunlardan her birinin baldırı (ndaki kemiği) nin iliği letâfetinden dolayı etinin ötesinden görünür." - Sahih Buhari 816
 13. "Şüphesiz mü’min için cennette, altmış mil yükseklikte içi boş inciden yapılma bir çadır vardır. Orada mü’minin gidip ziyaret ettiği aileleri(eşleri) vardır. Fakat bu aileler birbirlerini görmezler." Müslim - Cennet 23-25
 14. 14.0 14.1 14.2 "Ve yanlarında, gözlerini kendi eşlerinden ayırmayan iri gözlü hûriler var." - Kur'an 37:48
 15. " : Saf saf dizilmiş tahtlara dayanarak. Ve onları, iri gözlü hûrilerle evlendirmişizdir." - Kur'an 52:20
 16. 16.0 16.1 16.2 "Ve onlara kara gözlü huriler de vardır ki,-" - Kur'an 56:22
 17. "Saklı inciler gibi." - Kur'an 56:23
 18. 18.0 18.1 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, hadith: 5638
 19. 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 "Ve yaşıt şehvetli kadınlar ;" - Quran 78:33 Cite error: Invalid <ref> tag; name "Sura78_33" defined multiple times with different content
 20. 20.0 20.1 20.2 20.3 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, Vol. 2.
 21. 21.0 21.1 21.2 Al Ghazzali, Ihya Uloom Ed-Din (The Revival of the Religious Sciences) Vol. 4
 22. Ibn Kathir: Sağcıların (defteri sağından verilenler) ödülleri
 23. Muhammad Asad, The Message of the Qur'an,Publisher: The Book Foundation; Bilingual edition (December 2003), Language: English, ISBN 1904510000,Chapter (Surah) Al-Waqiah (That which must come to pass)(56):38, note 15
 24. 24.0 24.1 24.2 24.3 "O cennetlerde, gözlerini, eşlerinden ayırmayan ve eşlerinden önce ne bir insan tarafından dokunulmuş, ne bir cin tarafından dokunulmuş eşler var." - Kur'an 55:56
 25. "Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara, eşlerinden önce ne bir insan, n bir cin dokunmuştur." - Quran 55:72-74
 26. 26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 "Then We have made them virgins" - Quran 56:36
 27. Muhammad Asad, The Message of the Qur'an,Publisher: The Book Foundation; Bilingual edition (December 2003), Language: English, ISBN 1904510000,Chapter (Surah) Sad (38):52
 28. Muhammad Asad, The Message of the Qur'an, Publisher: The Book Foundation; Bilingual edition (December 2003) Language: English, ISBN 1904510000,Chapter (Surah) An-Naba (The Tiding)(78):33, note 16
 29. 29.0 29.1 "Peygamber dedi ki:Cennet kızlarından biri dünyaya gelse, yerle gök arası güzel koku ile dolar ve ikisinin arasını aydınlatırdı. Saçlarının her bir teli dünya ve dünyanın hazinelerinden daha iyidir. Allah der ki : Onlar yakut ve mercan gibidirler. Adam onlardan birinin yüzüne bakar da, kendini onun yanağında, aynada gördüğünden daha berrak görür. Onların incilerinin en ednası (en küçük, en önemsiz) şark ile garbi ışıklandırır. Peygamber dedi ki: Cennete götürüldüğüm gece, gördüm ki Gurfeler (cennet köşkleri) kırmızı yakut, yeşil zebercet (zümrüt) ve beyaz incidendir. Seslendiler : Ey Allah'ın resulü, sana selam olsun. Sordum : Ey Cebrail, bu kimin sesidir ? Dedi ki : köşklerdeki güzel kadınların sesidir. Seni selamlamak için senden izin istiyorlar. Öyle ise izin ver onlara. Diyecekler ki : O halde memnun olduk. Asla hoşnutsuz olmayacağız. Daima burada kalacağız, asla terketmeyeceğiz. Ardından sureden okudu: evlerdeki güzel kızlar. Ve bir başkasından : Saf kadınlar. Muzaher bunu onların adet, idrar, dışkı, öksürük ve çocuktan muaf olduklarını anlatarak açıkladı" - Al Ghazzali, Ihya Uloom Ed-Din (The Revival of the Religious Sciences) Vol. 4, Death and Subsequent Events 430
 30. 30.0 30.1 Shaykh Gibril Haddad - Various Issues About Hadiths - Living Islam, April 4, 2003
 31. 31.0 31.1 31.2 al-Miqdaam ibn Ma’di Karb'in hadisine göre Peygamber (s.a.v) demiştir ki: “Şehitler, Allah katında yedi haslete sahiptir: Kanları akmaya başladığı an günahları affedilir. Cennetteki makamları gösterilir. Kabir azabından korunurlar. En büyük korkudan emin olurlar. Tek yakutu bile dünya ve içindekilerden daha kıymetli olan vakar tacı giydirilir. Cennet kızlarından yetmiş iki huri ile evlendirilir. Akrabalarından yetmiş kişiye şefaatçi olurlar.” Bir başka rivayete göre de şehidin Allah katında altı nimeti bulunur. Başka rivayetlerde de bu sayı altı, dokuz veya ondur - el-Tirmizi, İbni Mace, Ahmad, ‘Abd al-Razzaaq in al-Musannaf, al-Tabaraani in al-Kabeer ve Sa’eed ibn Mansoor in aktarımı ile
 32. 32.0 32.1 32.2 32.3 Shaykh Waleed al-Firyaan - Şehidin altı nimeti - Islam Q&A, Fatwa No. 8511
 33. "Daraj Ibn Abi Hatim'in ifadesine göre, Abu al-Haytham 'Adullah Ibn Wahb rivalyet eder ki Abu Sa'id al-Khudhri, Peygamber Muhammad(s.a.v)'in şöle dediğini duymuş: 'Cennet ehlinden derecesi en düşük olanın seksen bin hizmetçisi, yetmiş iki zevcesi vardır. Onun için inciden, zebercedden ve yakuttan bir çadır kurulur. Bu çadır, Cabiye'den San'a'ya kadar uzanan bir büyüklüktedir." - El-Tirmizi, Vol. 4, Ch. 21, No. 2687
 34. Nashid Abdul-Khalliq - Debunking the ‘Suicide for 72 Virgins’ Myth - TheUglyTruth, March 4, 2007
 35. Imam Tirmidhi (209 - 279 H) - As-Sunnah Foundation of America, accessed February 20, 2012
 36. 36.0 36.1 "Enes (Allah ondan razı olsun) dedi ki: Resulallah(s.a.v) dedi ki: “(Allah'a ve islama) hizmet edenler cennette 70 kadınla evleneceklerdir.” Birisi sordu, “Allah resulü, o adam buna dayanabilir mi ki?” Peygamber cevapladı: “Ona 100 erkeğin gücü verilecektir.” Zeyd ibn Arqam'ın (Allah ondan razı olsun) anlattığına göre , şüphe eden bir Yahudi ya da Hristiyan Peygambere(s.a.v) şöyle sordu: “Cennette insanın(erkeğin) yiyip içeceğini mi iddia ediyorsun??” Peygamber yanıtladı: “Evet, yol gösteren Allah'ın adıyla, ve onların her birine yemede, içmede, cimada ve zevkte 100 erkeğin gücü verilecektir.”" - Sifat al-Janna, al-`Uqayli in the Du`afa’, ve Abu Bakr al-Bazzar'ın Musnadı
 37. "Peygamber bir adama şöyle dedi: Ey Allah'ın kulu! Eğer cennete girersen orada nefsin neyi ister, gözün neden hoşlanırsa sana verilir. Cennete giren kişi istediği zaman ona çocuk olup meydana gelir. Çocuğun hamli, annesinden doğması, büyümesi bir saatte olur. Cennet ehlinin bedenleri, yüzleri kılsız, renkleri beyaz, saçları kıvırcık, gözleri sürmeli, otuz üç yaşında, Âdem'in (a.s) yaratılışı üzere uzunlukları altmış, genişlikleri ise yedi zira'dır. Cennet ehlinin derecesi en düşük olanının 80.000 hizmetçisi, 72 tane zevcesi vardır. Cennette, gözün görmediği, kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin kalbine gelmeyen şeyler gördüm" - Al Ghazzali, Ihya Uloom Ed-Din (The Revival of the Religious Sciences) Vol. 4, The Book of Constructive Virtues 431
 38. Christoph Luxenberg - Wikipedia, erişim tarihi Şubat 19, 2012
 39. Richard Kroes - Missionary, dilettante or visionary? A review of Ch. Luxenberg, Die Syro-Aramäische Lesart des Qur'an - Livius, accessed February 19, 2012
 40. Kur'an7ın Süryani-Arami Yourumu - Wikipedia, erişi m tarihi Şubat 19, 2012
 41. Sandro Magister - Bakirlere ve Üzümler: Kur'an'ın Hıristiyan Kökleri - Chiesa press, March 17, 2004
 42. Alexander Stille - [[[:Template:Reference archi ve]] Revizyoncu tarihçiler Kur'an'ın yanlış çevrildiğini savunuyor] - New York Times, Mart 2, 2002
 43. 43.0 43.1 Faisal Bodi - Bombing for God (Special report: Israel and the Middle East) - The Guardian, August 28, 2001
 44. Sheikh Yusuf Al-Qaradawi - Palestinian Women Carrying Out Martyr Operations - Islam Online, November 6, 2006
 45. Is Suicide Bombing allowed in Islam? By Dr. Zakir Naik (a YouTube video posted by PeaceTVUK on September 20, 2008
 46. Abdul Haq Omari - Pakistan Ulema Permits Suicide Attacks - TOLOnews, March 2, 2013
 47. Michael Freund - Right On: The straightforward arithmetic of jihad - The Jerusalem Post, January 31, 2007
 48. Khalid A-H Ansari - 65% Pakistanis support Osama, says report - Mid Day, March 27, 2004
 49. One in eight UK Muslims 'support terrorist attacks' - Scotsman.com, March 15, 2004
 50. 50.0 50.1 "Let those (believers) Who sell the life of this world for the hereafter fight in the cause of Allah and whoso fights in the cause of Allah, - and is slain or gets victory, We shall bestow on him a great reward." - Quran 4:74
 51. The model Palestinian mother sends her son to die as Martyr, thereby marrying him off - Al-Hayat Al-Jadida, January 8, 2012
 52. 72 wives await the Martyrs for Allah: Six rewards quoted in Hamas TV sermon - Al-Aqsa TV (Hamas), January 1, 2010
 53. Beautiful virgins await Muslim Martyrs in Paradise - Palestinian TV (Fatah), February 7, 2010 (1 min)
 54. British martyrs 'promised 72 virgins' - BBC News, January 23, 2003
 55. Margaret Kleffner Nydell. Understanding Arabs: A Guide for Modern Times. Intercultural Press. pp. 109. ISBN 1931930252, 2006. 
 56. The number of Hoors (70 or more) in Jannah for a Shaheed or a Jannathi is fixed by which hadeeth, and in which book - Mufti Ebrahim Desai, Ask-Imam, Question No. 7007, October 29, 2002
 57. 57.0 57.1 "The Holy Prophet said: 'The believer will be given such and such strength in Paradise for sexual intercourse. It was questioned: O prophet of Allah! can he do that? He said: "He will be given the strength of one hundred persons." - Mishkat al-Masabih Book IV, Chapter XLII, Paradise and Hell, Hadith Number 24
 58. 58.0 58.1 "Bir keresinde Yahudilerden bir alim Peygambere geldi ve sordu: Köprüyü (sıratı) ilk geçen kim olacak? Peygamber: "Muhacirlerin fakirleridir" buyurdu. Adam gene sordu: Cennete girince onlara ilk ne sunulacak? Peygamber : "Balık ciğerinin ziyadesi" buyurdu. Adam gene sordu : "Bunun arkasından ne yiyecekler?" dedi. "Onlara cennetin etrafında atlayan cennet öküzü kesilecek!" buyurdular. "Bunun üstüne ne içecekler?" dedi. " Selsebil denen cennetteki bir gözenin suyundan" buyurdular. Adam; "Doğru söyledin!" dedi ve ilave etti: "Sen cennet ehlinin yiyip içeceğini mi iddia ediyorsun?" Peygamber: "Evet,Nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim, cennet ehlinin her birine yemek, içmek ve cinsî münasebet hususunda yüz kişinin kuvveti verilir." Yahudi gene sordu: "Muhakkak ki yiyen ve içen bir kimse def-i hacete mecbur olur." Peygamber şunu buyurdular: "Onların ihtiyaçları derilerinden misk gibi akan terdir. Bir de bakarsın karınlan sırtlarına yapışmıştır " - El Ghazzali, Ihya Uloom Ed-Din (The Revival of the Religious Sciences) Vol. 4, The Book of Constructive Virtues 429